Diagrammer

Tilføj eller fjern en sekundær akse i et diagram i Excel

Tilføj eller fjern en sekundær akse i et diagram i Excel

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Når tallene i et diagram, du har oprettet, varierer meget fra dataserie til dataserie, eller når du har blandede datatyper (f.eks. pris og mængde), kan du afbilde en eller flere dataserier på en sekundær lodret (værdi) akse. Den sekundære lodrette akses skala viser værdierne for de tilknyttede dataserier. En sekundær akse fungerer godt i et diagram, der viser en kombination af kolonne- og kurvediagrammer.

Kombinationsdiagram med sekundær akse

Du kan hurtigt få vist et diagram som det ovenfor ved at ændre dit diagram til et kombinationsdiagram.

 1. Klik et vilkårligt sted i det diagram, du vil ændre til et kombinationsdiagram, for at få vist Diagramværktøjer.

  Fanerne Design og Formatér under Diagramværktøjer

 2. Klik på Design > Skift diagramtype.

  Gruppen Type under fanen Design

 3. På fanen Alle diagrammer skal du vælge Kombination og derefter vælge diagrammet Grupperet søjle - kurve på sekundære akse.

  Kombinationsdiagram med sekundær akse på fanen Alle diagrammer

 4. Under Vælg diagramtypen og aksen for dataserien skal du markere feltet Sekundær akse for hver dataserie, du vil afbilde på den sekundære akse, og derefter ændre diagramtypen til Kurve.

 5. Sørg for, at alle andre dataserier vises som Grupperet søjlediagram.

  Du kan gøre det klart, hvad der bliver afbildet på hver af de lodrette akser, ved at tilføje aksetitler.

Føje aksetitler til de lodrette akser

 1. Klik et vilkårligt sted i diagrammet, og klik derefter på Diagramelementer Knappen Diagramelementer .

 2. Markér afkrydsningsfeltet Aksetitler, klik på pilen ud for feltet, og markér derefter felterne for de aksetitler, du vil tilføje.

 3. I diagrammet skal du klikke på hver enkelt aksetitel én ad gangen og derefter skrive en titel, der beskriver de data, der er afbildet på den pågældende akse.

Se også

Opret et diagram fra start til slut

Vælge data til et diagram

Rediger aksenavne i et diagram

Føj aksetitler til et diagram

Få mere at vide om kombinationsdiagrammer

Når værdierne i et 2D-diagram varierer meget fra dataserie til dataserie, eller når du har blandede datatyper (f.eks. pris og mængde), kan du afbilde én eller flere dataserier på en sekundær lodret (værdi) akse. Den sekundære lodrette akses skala afspejler værdierne for de tilknyttede dataserier.

Formateret kombinationsdiagram

Når du tilføjer en sekundær lodret akse til et 2D-diagram, kan du også tilføje en vandret (kategori) akse, hvilket kan være nyttigt i et xy-diagram (punktdiagram) eller boblediagram.

For at hjælpe med at skelne de dataserier, der er afbildet på den sekundære akse, fra hinanden, kan du ændre deres diagramtype. I et søjlediagram kan du f.eks. ændre dataserierne på de sekundære akse til et kurvediagram.

Vigtigt!: Du skal have et eksisterende 2D-diagram for at fuldføre følgende procedurer. Sekundære akser understøttes ikke i 3D-diagrammer.

Du kan afbilde data på en sekundær lodret akse for én dataserie ad gangen. Hvis du vil afbilde mere end én dataserie på den sekundære lodrette akse, skal du gentage denne procedure for hver dataserie, som du ønsker at vise på den sekundære lodrette akse.

 1. I et diagram skal du klikke på de dataserier, du vil afbilde på en sekundær lodret akse eller gøre følgende for at vælge dataserierne fra en liste over diagramelementer:

  1. Klik på diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen i feltet Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Format, og klik derefter på den dataserie, der skal afbildes langs en sekundær lodret akse.

   Billede af båndet

 2. Klik på Formatér markering i gruppen Aktuel markering under fanen Format.

  Dialogboksen Formatér dataserier vises.

  Bemærk!: Hvis der vises en anden dialogboks, skal du gentage trin 1 og sørge for at vælge en dataserie i diagrammet.

 3. På fanen Serieindstillinger skal du klikke på Sekundær akse under Afbild serie på og derefter på Luk.

  En sekundær lodret akse vises i diagrammet.

 4. Hvis du vil ændre visningen af den sekundære lodrette akse, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Akser i gruppen Akser under fanen Layout.

  2. Klik på Sekundær lodret akse, og klik derefter på den ønskede visningsindstilling.

 5. Hvis du vil ændre indstillinger for aksen for den sekundære lodrette akse, skal du gøre følgende:

  1. Højreklik på den sekundære lodrette akse, og klik derefter på Formatér akse.

  2. Under Akseindstillinger skal du vælge de indstillinger, du vil bruge.

For at fuldføre denne procedure skal have du et diagram, der viser en sekundær lodret akse. Se Tilføj en sekundær lodret akse, hvis du vil tilføje en sekundær lodret akse.

 1. Klik på et diagram, der viser en sekundær lodret akse.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 2. Klik på Akser i gruppen Akser under fanen Layout.

  Billede af båndet

 3. Klik på Sekundær vandret akse, og klik derefter på den ønskede visningsindstilling.

 1. I et diagram, skal du klikke på den dataserie, du vil ændre.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  Tip!: Du kan også højreklikke på dataserien. Klik på Rediger seriediagramtype, og fortsæt derefter med trin 3.

 2. Klik på Skift diagramtype på fanen Design i gruppen Type.

  billede af båndet i excel

 3. I dialogboksen Skift diagramtype skal du klikke på en diagramtype, du vil bruge.

  Det første felt viser en liste over kategorier af diagramtyper, og det andet felt viser de tilgængelige diagramtyper for hver kategori af diagramtype. Se Tilgængelige diagramtyper for at få mere at vide om de diagramtyper, du kan bruge.

Bemærk!: Du kan kun ændre diagramtypen for én dataserie ad gangen. Hvis du vil ændre diagramtypen for mere end én dataserie i diagrammet, skal du gentage trinnene i denne procedure for hver dataserie, du vil ændre.

 1. Klik på det diagram, der viser den sekundære akse, du vil fjerne.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 2. På fanen Layout i gruppen Akser skal du klikke på Akser, klikke på Sekundær lodret akse eller Sekundær vandret akse og derefter klikke på Ingen.

  Billede af båndet

Tip!: 

 • Du kan også klikke på den sekundære akse, du vil slette, og derefter trykke på DELETE eller højreklikke på den sekundære akse og derefter klikke på Slet.

 • Hvis du vil fjerne sekundære akser umiddelbart efter, du har tilføjet dem, skal du klikke på Fortryd Knappen Fortrydværktøjslinjen Hurtig adgang eller trykke på CTRL+Z.

Når værdierne i et diagram varierer meget fra dataserie til dataserie, kan du afbilde en eller flere dataserier på en sekundær akse. En sekundær akse kan også bruges som en del af et kombinationsdiagram, når du har blandede datatyper (f.eks. pris og mængde) i samme diagram.

I dette diagram bruges den primære lodrette akse til venstre til salgsmængde, mens den sekundære lodrette akse i højre side er til prisoplysninger.

Diagram med sekundær akse

Gør et af følgende:

Tilføje en sekundær akse

 1. I diagrammet skal du markere den dataserie, du vil afbilde på en sekundær akse, og derefter skal du klikke på fanen Diagramdesign på båndet.

  I et kurvediagram skal du eksempelvis klikke på en af linjerne i diagrammet, og så markeres hele datamarkør for det pågældende dataserie.

 2. Klik på Tilføj diagramelement > Akser >, og vælg mellem Sekundær vandret eller Sekundær lodret.

Tilføj en aksetitel for en sekundær akse

 1. I diagrammet skal du markere den dataserie, du vil afbilde på en sekundær akse, og derefter skal du klikke på fanen Diagramdesign på båndet.

  I et kurvediagram skal du eksempelvis klikke på en af linjerne i diagrammet, og så markeres hele datamarkør for det pågældende dataserie.

 2. Klik på Tilføj diagramelement > Aksetitler, og vælg mellem Sekundær vandret eller Sekundær lodret.

Når værdierne i et diagram varierer meget fra dataserie til dataserie, kan du afbilde en eller flere dataserier på en sekundær akse. En sekundær akse kan også bruges som en del af et kombinationsdiagram, når du har blandede datatyper (f.eks. pris og mængde) i samme diagram.

I dette diagram bruges den primære lodrette akse til venstre til salgsmængde, mens den sekundære lodrette akse i højre side er til prisoplysninger.

Diagram med sekundær akse

Gør et af følgende:

Tilføje en sekundær akse

 1. I diagrammet skal du markere den dataserie, du vil afbilde på en sekundær akse, og derefter skal du klikke på fanen Diagramlayout.

  I et kurvediagram skal du eksempelvis klikke på en af linjerne i diagrammet, og så markeres hele datamarkør for det pågældende dataserie.

 2. Under Aktuel markering skal du klikke på Formater markering.

  Fanen Diagrammer, gruppen Aktuel markering

 3. I navigationsruden skal du klikke på Akse.

 4. Klik på Sekundær akse, og klik derefter på OK.

  Hvis du vil føje flere dataserier til den sekundære akse, skal du gentage denne procedure.

Tilføje en aksetitel for en sekundær akse

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Under Etiketter skal du klikke på Aksetitler, pege på Titel på sekundær vandret akse eller Titel på sekundær lodret akse, og derefter skal du klikke på den ønskede indstilling.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Markér teksten i feltet Aksetitel, og skriv derefter en aksetitel.

Tilføje en akseetiket for en sekundær akse

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Under Akser skal du klikke på Akser, pege på Sekundær vandret akse eller Sekundær lodret akse, og derefter skal du klikke på den ønskede indstilling.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

Når værdierne i et diagram varierer meget fra dataserie til dataserie, kan du afbilde en eller flere dataserier på en sekundær akse. En sekundær akse kan også bruges som en del af et kombinationsdiagram, når du har blandede datatyper (f.eks. pris og mængde) i samme diagram.

I dette diagram bruges den primære lodrette akse til venstre til salgsmængde, mens den sekundære lodrette akse i højre side er til prisoplysninger.

Diagram med sekundær akse

Gør et af følgende:

Tilføje en sekundær akse

 1. I diagrammet skal du markere den dataserie, du vil afbilde på en sekundær akse, og derefter skal du klikke på fanen Diagramlayout.

  I et kurvediagram skal du eksempelvis klikke på en af linjerne i diagrammet, og så markeres hele datamarkør for det pågældende dataserie.

 2. Under Aktuel markering skal du klikke på Formater markering.

  Fanen Diagrammer, gruppen Aktuel markering

 3. I navigationsruden skal du klikke på Akse.

 4. Klik på Sekundær akse, og klik derefter på OK.

  Hvis du vil føje flere dataserier til den sekundære akse, skal du gentage denne procedure.

Tilføje en aksetitel for en sekundær akse

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Under Etiketter skal du klikke på Aksetitler, pege på Titel på sekundær vandret akse eller Titel på sekundær lodret akse, og derefter skal du klikke på den ønskede indstilling.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Markér teksten i feltet Aksetitel, og skriv derefter en aksetitel.

Tilføje en akseetiket for en sekundær akse

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Under Akser skal du klikke på Akser, pege på Sekundær vandret akse eller Sekundær lodret akse, og derefter skal du klikke på den ønskede indstilling.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

Når værdierne i et diagram varierer meget fra dataserie til dataserie, kan du afbilde en eller flere dataserier på en sekundær akse. En sekundær akse kan også bruges som en del af et kombinationsdiagram, når du har blandede datatyper (f.eks. pris og mængde) i samme diagram.

I dette diagram bruges den primære lodrette akse til venstre til salgsmængde, mens den sekundære lodrette akse i højre side er til prisoplysninger.

Diagram med sekundær akse

Gør et af følgende:

Tilføje en sekundær akse

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. I diagrammet skal du markere den dataserie, du vil afbilde på en sekundær akse, og derefter skal du klikke på fanen Diagramlayout.

  I et kurvediagram skal du eksempelvis klikke på en af linjerne i diagrammet, og så markeres hele datamarkør for det pågældende dataserie.

 3. Under Aktuel markering skal du klikke på Formater markering.

  Fanen Diagrammer, gruppen Aktuel markering

 4. I navigationsruden skal du klikke på Akse.

 5. Klik på Sekundær akse, og klik derefter på OK.

  Hvis du vil føje flere dataserier til den sekundære akse, skal du gentage denne procedure.

Tilføje en aksetitel for en sekundær akse

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Under Etiketter skal du klikke på Aksetitler, pege på Titel på sekundær vandret akse eller Titel på sekundær lodret akse, og derefter skal du klikke på den ønskede indstilling.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 4. Markér teksten i feltet Aksetitel, og skriv derefter en aksetitel.

Tilføje en akseetiket for en sekundær akse

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Under Akser skal du klikke på Akser, pege på Sekundær vandret akse eller Sekundær lodret akse, og derefter skal du klikke på den ønskede indstilling.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

Når værdierne i et diagram varierer meget fra dataserie til dataserie, kan du afbilde en eller flere dataserier på en sekundær akse. En sekundær akse kan også bruges som en del af et kombinationsdiagram, når du har blandede datatyper (f.eks. pris og mængde) i samme diagram.

I dette diagram bruges den primære lodrette akse til venstre til salgsmængde, mens den sekundære lodrette akse i højre side er til prisoplysninger.

Diagram med sekundær akse

Gør et af følgende:

Tilføje en sekundær akse

 1. I diagrammet skal du markere den dataserie, du vil afbilde på en sekundær akse, og derefter skal du klikke på fanen Diagramdesign på båndet.

 2. Klik på Tilføj diagramelement > Akser >, og vælg mellem Sekundær vandret eller Sekundær lodret.

Tilføj en aksetitel for en sekundær akse

 1. I diagrammet skal du markere den dataserie, du vil afbilde på en sekundær akse, og derefter skal du klikke på fanen Diagramdesign på båndet.

 2. Klik på Tilføj diagramelement > Aksetitler, og vælg mellem Sekundær vandret eller Sekundær lodret.

Når værdierne i et diagram varierer meget fra dataserie til dataserie, kan du afbilde en eller flere dataserier på en sekundær akse. En sekundær akse kan også bruges som en del af et kombinationsdiagram, når du har blandede datatyper (f.eks. pris og mængde) i samme diagram.

I dette diagram bruges den primære lodrette akse til venstre til salgsmængde, mens den sekundære lodrette akse i højre side er til prisoplysninger.

Diagram med sekundær akse

Gør et af følgende:

Tilføje en sekundær akse

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. I diagrammet skal du markere den dataserie, du vil afbilde på en sekundær akse, og derefter skal du klikke på fanen Diagramdesign på båndet.

 3. Klik på Tilføj diagramelement > Akser >, og vælg mellem Sekundær vandret eller Sekundær lodret.

Tilføje en aksetitel for en sekundær akse

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. I diagrammet skal du markere den dataserie, du vil afbilde på en sekundær akse, og derefter skal du klikke på fanen Diagramdesign på båndet.

 3. Klik på Tilføj diagramelement > Aksetitler, og vælg mellem Sekundær vandret eller Sekundær lodret.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers community eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×