Tildel og hold styr på opgaver

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Ud over at oprette dine egne opgaver kan du også oprette opgaver, der skal tildeles til andre.

Du kan bruge opgaver til at holde styr på de ting, du skal lave. Du kan også tildele opgaver til andre.

 1. Klik på Opgaver på navigationslinje, og klik derefter på Ny opgave, eller åbn en eksisterende opgave.

  Genvejstaster    Tryk på Ctrl+Skift+K for at oprette en ny opgave.

 2. Klik på Tildel opgave.

  Kommandoen Tildel opgave på båndet

 3. Skriv et navn eller en mailadresse i feltet Til.

 4. Angiv emne, startdato og Forfaldsdato.

  Egenskaberne Startdato og Forfaldsdato for en tildelt opgave

 5. Hvis opgaven skal gentages, skal du klikke på Gentagelse, vælge en indstilling og derefter klikke på OK.

 6. Klik på Send.

  Bemærk!: Hvis du tildeler en tilbagevendende opgave, gemmes en kopi af opgaven på opgavelisten, men den opdateres ikke. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Send mig en statusrapport, når denne opgave er fuldført, modtager du statusrapporter for hver fuldført forekomst af opgaven.

Når du åbner en opgave, som du har tildelt, kan du gennemse statussen for tildelte opgaver ved hjælp af feltet % fuldført, som enten du eller modtageren kan opdatere, når de sender en statusrapport for en tildelt opgave til dig.

Outlook kan få vist status for en opgave, der er tildelt til én person. Hvis du vil til flere personer til at arbejde på en opgave, er det en god ide at inddele opgaven i mindre dele eller tildele de enkelte opgaver enkeltvis. For eksempel oprette tre separate opgaver for at registrere en rapport, der skal skrives af tre forfattere, Skriv rapport: Anne, Skriv rapport: Carlos, og Skriv rapport: Gert, og tildele hver enkelt opgave til de respektive forfattere.

Registrere opgaver, du har tildelt til en anden

 1. Gå til navigationslinje, og klik på Opgaver.

 2. Klik på Vis > Skift visning > Tildelt.

Kommandoen Tildelt på båndet

Tildelte opgaver mangler

Hvis du ikke kan se de opgaver, du har tildelt, kan det være, at Outlook ikke er konfigureret til at bevare kopier af de opgaver, du tildeler.

 1. Klik på Filer > Indstillinger > Opgaver.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Hold min opgaveliste opdateret med kopier af opgaver, jeg tildeler til andre under Opgaveindstillinger.

Afkrydsningsfeltet Hold min opgaveliste opdateret med kopier af opgaver, jeg tildeler andre

Når du slår denne indstilling til, bliver de opgaver, du allerede har tildelt, ikke sporet. Det er kun de nye opgaver, du tildeler, der spores.

Når du opretter en opgave og tildeler den til en person, har du muligvis nogle administrative opgaver, der skal udføres for at vedligeholde den, indtil den er fuldført. Det kan f.eks. være, at du ønsker statusrapporter og opdateringer om status for opgaven. Hvis den person, som du tildeler opgaven, afslår den, kan du eventuelt også tildele den til en anden.

Hvis du vil tildele en opgave, skal du først oprette opgaven og derefter sende den som en opgaveanmodning til en person. Den person, der modtager opgaveanmodningen, bliver den midlertidige ejer af opgaven. Denne person kan afslå opgaven, acceptere opgaven eller tildele opgaven til en anden. Hvis opgaven er blevet afslået, returneres den til dig.

Bemærk!: Selvom en afslået opgave returneres til dig, ejes opgaven stadig af modtageren, indtil du tager ejerskab tilbage ved at returnere opgaven til din egen opgaveliste.

Tildel en opgave til en person

 1. Gør et af følgende:

  • Sådan tildeles en ny opgave    Peg på Ny i menuen Filer, og klik derefter på Opgaveanmodning.

   Sende en opgaveanmodning til en person

  • Sådan tildeles en eksisterende opgave    Åbn den opgave, du vil tildele, på opgavelisten. Klik på Tildel opgave i gruppen Administrer opgave under fanen Opgave.

 2. Skriv navnet eller mailadressen for den person, du vil tildele opgaven til, i feltet Til.

  Vil du vælge navnet på en liste, skal du klikke på knappen Til.

 3. Skriv et navn på opgaven i feltet Emne.

  Bemærk!: Feltet Emne er allerede udfyldt for en eksisterende opgave.

 4. Vælg Forfaldsdato og de ønskede Status-indstillinger.

 5. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Gem en opdateret kopi af denne opgave på opgavelisten og afkrydsningsfeltet Send mig en statusrapport, når denne opgave er fuldført.

 6. Hvis du ønsker, at opgaven skal gentages, skal du klikke på Gentagelse i gruppen Indstillinger under fanen Opgave og vælge de ønskede indstillinger og derefter klikke på OK.

 7. I brødteksten til den tilbagevendende opgave kan du skrive eventuelle oplysninger, du vil medtage i opgaven.

 8. Klik på Send Knapflade .

  Bemærk!: Hvis du tildeler en tilbagevendende opgave, forbliver en kopi af opgaven på din opgaveliste, men den opdateres ikke. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Send mig en statusrapport, når denne opgave er fuldført, modtager du en statusrapport for hver fuldført forekomst af opgaven.

 1. Åbn den opgave, du vil sende.

 2. Klik på Videresend i gruppen Administrer opgave under fanen Opgave.

  Genvejstaster til at videresende en opgave, skal du trykke på CTRL + F.

 3. Angiv modtagernes navne eller mailadresser i felterne Til og Cc.

 4. I brødteksten til opgaven kan du skrive en meddelelse, du vil medtage. Hvis du vil sende mere end én opgave, skal du trække flere opgaver fra opgavelisten til brødteksten i den opgave, som du videresender.

 5. Klik på Send Knapflade .

 1. Åbn mailen med opgaveanmodningen. Denne meddelelse findes som regel i mappen Sendt post.

 2. Klik på Vend tilbage til opgaveliste i gruppen Administrer opgave under fanen Opgave.

Du kan også tage opgaven tilbage via meddelelsen om den afslåede opgave ved at klikke på Vend tilbage til opgaveliste.

Du kan spore de opgaver, som du har tildelt til andre personer, på tre måder:

 • Gem automatisk kopier af opgaver, som du tildeler, og modtag automatiserede statusrapporter    

  1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner.

  2. Klik på Opgaveindstillinger.

  3. Marker afkrydsningsfeltet Gem opdaterede kopier af tildelte opgaver på min opgaveliste.

  4. Markér afkrydsningsfeltet Send statusrapporter, når tildelt opgaver er fuldført.

 • Se opgaver, du har tildelt til andre    

  1. Klik på Opgaver.

  2. Peg på Aktuel visning i menuen Vis, og klik derefter på Tildeling.

 • Få vist listen over personer, der modtager opdaterede kopier af en tildelt opgave    

  1. Åbn den tildelte opgave, som du vil have vist listen for.

  2. Se navnene i feltet Opdater liste under fanen Detaljer.

 1. Åbn opgaven eller opgaveanmodningen.

 2. Klik på Acceptér eller Afslå i gruppen Administrer opgave under fanen Opgave.

 3. Gør et af følgende:

  • Klik på Rediger svaret før afsendelse, skriv din kommentar i meddelelsen, og klik derefter på Send.

  • Klik på Send svaret nu.

 1. Åbn den opgave, du vil sende en statusrapport eller en kommentar til.

 2. Under fanen Opgave i gruppen Administrer opgave skal du enten klikke på Send statusrapport, Svar eller Svar til alle.

 3. Angiv modtagernes navne eller mailadresser i felterne Til og Cc.

  Hvis opgaven er tildelt til dig, tilføjes navnene på de personer, der skal opdateres, automatisk.

 4. I brødteksten til meddelelsen, kan du skrive eventuelle oplysninger, du vil medtage i statusrapporten.

 5. Klik på Send Knapflade .

Når du opretter en opgave og tildeler den til en person, har du muligvis nogle administrative opgaver, der skal udføres for at vedligeholde den, indtil den er fuldført. Det kan f.eks. være, at du ønsker statusrapporter og opdateringer om status for opgaven. Hvis den person, som du tildeler opgaven, afslår den, kan du eventuelt også tildele den til en anden.

Hvis du vil tildele en opgave, skal du først oprette opgaven og derefter sende den som en opgaveanmodning til en person. Den person, der modtager opgaveanmodningen, bliver den midlertidige ejer af opgaven. Denne person kan afslå opgaven, acceptere opgaven eller tildele opgaven til en anden. Hvis opgaven er blevet afslået, returneres den til dig.

Bemærk!: Selvom en afslået opgave returneres til dig, ejes opgaven stadig af modtageren, indtil du tager ejerskab tilbage ved at returnere opgaven til din egen opgaveliste.

Tildel en opgave til en person

 1. Gør et af følgende:

  • Sådan tildeles en ny opgave    Peg på Ny i menuen Filer, og klik derefter på Opgaveanmodning.

   Sende en opgaveanmodning til en person

  • Sådan tildeles en eksisterende opgave    Åbn den opgave, du vil tildele, på opgavelisten. Klik på Tildel opgave i gruppen Administrer opgave under fanen Opgave.

 2. Skriv navnet eller mailadressen for den person, du vil tildele opgaven til, i feltet Til.

  Vil du vælge navnet på en liste, skal du klikke på knappen Til.

 3. Skriv et navn på opgaven i feltet Emne.

  Bemærk!: Feltet Emne er allerede udfyldt for en eksisterende opgave.

 4. Vælg Forfaldsdato og de ønskede Status-indstillinger.

 5. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Gem en opdateret kopi af denne opgave på opgavelisten og afkrydsningsfeltet Send mig en statusrapport, når denne opgave er fuldført.

 6. Hvis du ønsker, at opgaven skal gentages, skal du klikke på Gentagelse i gruppen Indstillinger under fanen Opgave og vælge de ønskede indstillinger og derefter klikke på OK.

 7. I brødteksten til den tilbagevendende opgave kan du skrive eventuelle oplysninger, du vil medtage i opgaven.

 8. Klik på Send Knapflade .

  Bemærk!: Hvis du tildeler en tilbagevendende opgave, forbliver en kopi af opgaven på din opgaveliste, men den opdateres ikke. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Send mig en statusrapport, når denne opgave er fuldført, modtager du en statusrapport for hver fuldført forekomst af opgaven.

 1. Åbn den opgave, du vil sende.

 2. Klik på Videresend i gruppen Administrer opgave under fanen Opgave.

  Genvejstaster til at videresende en opgave, skal du trykke på CTRL + F.

 3. Angiv modtagernes navne eller mailadresser i felterne Til og Cc.

 4. I brødteksten til opgaven kan du skrive en meddelelse, du vil medtage. Hvis du vil sende mere end én opgave, skal du trække flere opgaver fra opgavelisten til brødteksten i den opgave, som du videresender.

 5. Klik på Send Knapflade .

 1. Åbn mailen med opgaveanmodningen. Denne meddelelse findes som regel i mappen Sendt post.

 2. Klik på Vend tilbage til opgaveliste i gruppen Administrer opgave under fanen Opgave.

Du kan også tage opgaven tilbage via meddelelsen om den afslåede opgave ved at klikke på Vend tilbage til opgaveliste.

Du kan spore de opgaver, som du har tildelt til andre personer, på tre måder:

 • Gem automatisk kopier af opgaver, som du tildeler, og modtag automatiserede statusrapporter    

  1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner.

  2. Klik på Opgaveindstillinger.

  3. Marker afkrydsningsfeltet Gem opdaterede kopier af tildelte opgaver på min opgaveliste.

  4. Markér afkrydsningsfeltet Send statusrapporter, når tildelt opgaver er fuldført.

 • Se opgaver, du har tildelt til andre    

  1. Klik på Opgaver.

  2. Peg på Aktuel visning i menuen Vis, og klik derefter på Tildeling.

 • Få vist listen over personer, der modtager opdaterede kopier af en tildelt opgave    

  1. Åbn den tildelte opgave, som du vil have vist listen for.

  2. Se navnene i feltet Opdater liste under fanen Detaljer.

 1. Åbn opgaven eller opgaveanmodningen.

 2. Klik på Acceptér eller Afslå i gruppen Administrer opgave under fanen Opgave.

 3. Gør et af følgende:

  • Klik på Rediger svaret før afsendelse, skriv din kommentar i meddelelsen, og klik derefter på Send.

  • Klik på Send svaret nu.

 1. Åbn den opgave, du vil sende en statusrapport eller en kommentar til.

 2. Under fanen Opgave i gruppen Administrer opgave skal du enten klikke på Send statusrapport, Svar eller Svar til alle.

 3. Angiv modtagernes navne eller mailadresser i felterne Til og Cc.

  Hvis opgaven er tildelt til dig, tilføjes navnene på de personer, der skal opdateres, automatisk.

 4. I brødteksten til meddelelsen, kan du skrive eventuelle oplysninger, du vil medtage i statusrapporten.

 5. Klik på Send Knapflade .

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×