Tildel en makro til en formular eller et kontrolelement

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan bruge en knap (et kontrolelement i en formular) eller en kommandoknap (et ActiveX-objekt) til at køre en makro, som udfører en handling, når en bruger klikker på den.

Både et kontrolelement i en formular og et ActiveX-objekt kaldes også en trykknap. Du kan bruge en knap eller en kommandoknap til at automatisere udskrivning af et regneark, filtrering af data eller beregning af tal. Et kontrolelement i en formular og et ActiveX-objekt ser stort set ens ud og fungerer ens. Der er dog nogle få forskelle, som beskrives i de efterfølgende afsnit.

Knap (kontrolelement i formular)

Eksempel på et kontrolelement af typen knap på en formularværktøjslinje

Kommandoknap (ActiveX-objekt)

Eksempel på et ActiveX-objekt af typen kommandoknap

Bemærk!: ActiveX-objekter, understøttes ikke til Mac.

Makroer og VBA-værktøjer findes på fanen Udvikler, der som standard er gemt. Derfor er det første trin at aktivere den. For at få flere oplysninger om dette, kan du se Vis fanen Udvikler.

Fanen Udvikler på båndet

Tilføj en knap (kontrolelement i formular)

 1. Klik på Indsæt i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler, og klik derefter på Knap Knapflade under Kontrolelementer til formular.

  gruppen kontrolelementer

 2. Klik på den placering i regnearket, hvor det øverste venstre hjørne af knappen skal placeres.

  Dialogboksen Tildel makro vises.

 3. Tildel en makro til knappen, og klik derefter på OK.

 4. Hvis du vil angive knappens kontrolelementegenskaber, skal du højreklikke på knappen og derefter klikke på Formatér kontrolelement.

Tilføje en kommandoknap (ActiveX-objekt)

 1. Klik på Indsæt i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler, og klik derefter på Kommandoknap Knapflade under ActiveX-objekter.

  gruppen kontrolelementer

 2. Klik på den placering i regnearket, hvor det øverste venstre hjørne af kommandoknappen skal placeres.

 3. Klik på Vis programkode i gruppen Kontrolelementer.
  Dette starter Visual Basic Editor. Kontrollér, at Click er markeret på rullelisten til højre. Subproceduren kaldet CommandButton1_Click som vist på følgende billede kører to makroer, når der klikkes på knappen: SelectC15 og HelloMessage.

  En underprocedure i Visual Basic Editor

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder i Sub-proceduren for kommandoknappen:

  • Skriv navnet på en eksisterende makro i projektmappen. Du kan finde makroer ved at klikke på Macros i gruppen Code. Du kan køre flere makroer fra en knap ved at skrive makronavnene på separate linjer i Sub-proceduren.

  • Skriv din egen VBA-programkode.

 5. Luk Visual Basic Editor, og kontrollér, at designtilstand er slået fra ved at klikke på Designtilstand Knapflade .

 6. Hvis du vil køre den VBA-programkode, der er tilknyttet knappen, skal du klikke på den ActiveX-kommandoknap, du lige har oprettet.

 7. Hvis du vil redigere ActiveX-objektet, skal du sørge for, at du arbejder i designtilstand. Aktivér Designtilstand i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

 8. Hvis du vil angive egenskaber for kommandoknappen, skal du klikke på Egenskaber Knapflade i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler. Du kan også højreklikke på kommandoknappen og derefter klikke på Egenskaber.

  Bemærk!: Før du klikker på Egenskaber, skal du sørge for, at det objekt, du vil undersøge eller redigere egenskaber for, er markeret.

  Dialogboksen Egenskaber vises. Du kan få flere oplysninger om de enkelte egenskaber ved at markere egenskaben og derefter trykke på F1 for at få vist et emne i Hjælp til Visual Basic. Du kan også skrive egenskabsnavnet i feltet Søg i Visual Basic Hjælp. I følgende tabel opsummeres de egenskaber, der er tilgængelige.

Hvis du vil angive

Skal du bruge denne egenskab

Generelt:

Om kontrolelementet er indlæst, når projektmappen åbnes. Ignoreres ved ActiveX-objekter.

Automatisk indlæsning (Excel)

Om kontrolelementet kan modtage fokus og reagere på de hændelser, der er oprettet af brugere.

Aktiveret (formular)

Om kontrolelementet kan redigeres.

Låst (formular)

Navnet på kontrolelementet.

Navn (formular)

Hvordan kontrolelementet er knyttet til cellen under det (flydende, kan flyttes, men ikke tilpasses eller kan flyttes og tilpasses).

Placering (Excel)

Om kontrolelementet kan udskrives.

Udskriv objekt (Excel)

Om kontrolelementet er synligt eller skjult.

Synlig (formular)

Tekst:

Skrifttypeattributter (fed, kursiv, størrelse, gennemstreget, understreget og tykkelse).

Fed, Kursiv, Størrelse, Gennemstreget, Understreget, Tykkelse (formular)

Beskrivende tekst om kontrolelementet, der identificerer eller beskriver det.

Titeltekst (formular)

Om indholdet i kontrolelementet automatisk skal ombrydes i slutningen af en linje.

Tekstombrydning (formular)

Størrelse og placering:

Om størrelsen på kontrolelementet automatisk skal justeres, så hele indholdet vises.

Tilpas automatisk (formular)

Højden eller bredden i punkter.

Højde, Bredde (formular)

Afstanden mellem kontrolelementet og venstre eller øverste kant i regnearket.

Venstre, Top (formular)

Formatering:

Baggrundsfarven.

Baggrundsfarve (formular)

Baggrundstypografien (gennemsigtig eller ugennemsigtig).

Baggrundstype (formular)

Forgrundsfarven.

Forgrundsfarve (formular)

Om kontrolelementet har en skygge.

Skygge (Excel)

Billede:

Den bitmap, der skal vises i kontrolelementet.

Billede (formular)

Billedets placering i forhold til titelteksten (til venstre, øverst, til højre osv.).

Billedplacering (formular)

Tastatur og mus:

Genvejstasten for kontrolelementet.

Genvejstast (formular)

Et brugerdefineret museikon.

Ikonet Mus (formular)

Den type af markør, der vises, når brugeren anbringer musen på et bestemt objekt (standard, pil, tekstmarkør osv.).

Musemarkør (formular)

Om kontrolelementet får fokus, når der klikkes på det.

Får fokus ved klik (formular)

Makroer og VBA-værktøjer findes på fanen Udvikler, der som standard er gemt. Derfor er det første trin at aktivere den.

 1. Gå til Excel > Indstillinger ... > Bånd og værktøjslinje.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Udvikler på listen Hovedfaner i kategorien Tilpas båndet, og klik derefter på Gem.

Tilføj en knap (kontrolelement i formular)

 1. Klik på knappen Knapflade under fanen udvikler.

 2. Klik på den placering i regnearket, hvor det øverste venstre hjørne af knappen skal placeres.

  Dialogboksen Tildel makro vises.

  Bemærk!: Hvis du allerede har indsat en knap, kan du højreklikke på den og vælge Tildel makro.

 3. Tildel en makro til knappen, og klik derefter på OK.

 4. Højreklikke på den for at angive egenskaber for kontrolelementer for knappen, og vælg derefter Formatér kontrolelement....

Tilføje en kommandoknap (kontrolelement i Visual Basic)

 1. Klik på knappen Knapflade under fanen udvikler.

 2. Klik på den placering i regnearket, hvor det øverste venstre hjørne af kommandoknappen skal placeres.

  Bemærk!: Hvis du allerede har indsat en knap, kan du højreklikke på den og vælge Tildel makro.

 3. Vælg Ny, som vil åbne Visual Basic Editor (VBE ) til en rude med følgende kode i dialogboksen Tildel makro:

  Sub ButtonX_Click() 
  End Sub
 4. Gør et af følgende fremgangsmåder i sub-proceduren for kommandoknappen mellem Sub og End Sub streger:

  • Skriv navnet på en eksisterende makro i projektmappen. Du kan køre flere makroer fra en knap ved at skrive Makronavnene på separate linjer i sub-proceduren

  • Skriv din egen VBA-programkode.

 5. Sørg for, at designtilstand er slået fra ved at klikke på Designtilstand Knapflade , og Luk vinduet Visual Basic Editor.

 6. Redigere knappen, skal du højreklikke på den, og klik på Visual Basic på båndet.

 7. Højreklikke på den for at angive egenskaber for kontrolelementer for knappen, og vælg derefter Formatér kontrolelement....

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers community eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Se også

Aktivere eller deaktivere makroer i Office-filer

Aktivere eller deaktivere ActiveX-indstillinger i Office-filer

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×