Office
Log på

Teksteditor – din skriveassistent.

Teksteditor kontrollerer dokumentet eller mailen for stave- og grammatikfejl og kommer med forslag til at forbedre dokumentet.

Teksteditor kan genkende stavefejl, grammatikfejl og problemer med sproglig stil, mens du skriver med Word eller Outlook. Teksteditor markerer fejlene, mens du skriver: røde bølgeunderstregninger markerer stavefejl, blå dobbeltunderstregninger markerer grammatik, og gyldne, prikkede linjer markerer steder, hvor Teksteditor har forslag til skrivehjælp.

Fuld funktionalitet i Teksteditor er kun tilgængelig, hvis du har et Office 365-abonnement.

Ruden Teksteditor-oversigt er en ny funktion, der er blevet tilføjet, og den er i øjeblikket kun tilgængelig for Office Insiders.

Teksteditor kontrollerer grammatiske fejl, mens du skriver. Eller: Når du korrekturlæser hele dokumentet, får du en oversigt, der fremhæver alle de staveforslag, der er påkrævede i dokumentet. Vælg Stavekontrol i ruden Teksteditor for at rette stavefejl i dokumentet. Når du ser en rød bølgestreg under et ord, skal du højreklikke på ordet og vælge et af forslagene for at rette fejlen.

Viser stavefejl i et Word-dokument

 • Forslag til stavemåde ledsages af synonymer (hvis der er nogen) for at hjælpe dig med at vælge det mest passende ord til det, du vil skrive.

 • Følgende indstillinger er synlige, hvis du klikker på pilen i genvejsmenuen:

  1. Vælg Læs højt, hvis du gerne vil høre det aktuelle forslag.

  2. Vælg Erstat alle, hvis du vil erstatte med det aktuelle forslag, hver gang den samme stavefejl optræder i dokumentet.

  3. Vælg Føj til Autokorrektur for et forslag, som Teksteditor altid skal erstatte med det ord, der er blevet fundet. Du kan også gå til Indstillinger for Autokorrektur i kontekstmenuen. Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du bruger indstillingerne, skal du se Vælg indstillinger for Autokorrektur.

 • Hvis du vil føje ordet til standardordbogen, så Teksteditor stopper med at markere det som forkert stavet, skal du klikke på Føj til ordbog.

 • Hvis du vil springe ordet over i dokumentet eller mailen uden at føje det til ordbogen, skal du vælge Ignorer alle.

 • Hvis du vil se flere oplysninger og alle tilgængelige handlinger for at rette stavefejl, skal du vælge Se mere for at åbne ruden Teksteditor. I ruden Teksteditor

  1. I den øverste del af ruden Teksteditor kan du se en detaljeret forklaring af den grammatiske fejl.

  2. Du kan få læst den sætning op, der indeholder grammatikfejlen, ved at vælge Højttalerikonet. Hvis du markerer en del af sætningen i tekstfeltet, før du vælger højttalerikonet, så læses kun denne del højt.

  3. Hvert forslag til grammatik i ruden er en delt knap. Vælg den delte knaps primære knap for at vælge forslaget og indsætte det i dokumentet. Du kan også vælge pileknappen på den delte knap for at åbne en undermenu, der indeholder følgende yderligere handlinger, du kan udføre med det pågældende forslag: Du kan høre hvert forslag læst højt ved at vælge Højtlæsning samt høre det blive stavet bogstav for bogstav ved at vælge Stav.

Teksteditor kontrollerer grammatiske fejl, mens du skriver. Eller: Når du korrekturlæser (Tryk på F7) hele dokumentet, får du et overblik, der fremhæver alle de grammatiske rettelser, der kræves i dokumentet. Vælg rettelser af Grammatik i ruden Teksteditor for at rette de grammatiske fejl i dokumentet. Når du ser en blå dobbeltunderstregning, skal du højreklikke på ordet eller udtrykket for at få mere at vide.

Viser grammatikfejl

 • Forslag til grammatik ledsages af en kort beskrivelse for at hjælpe dig med at træffe en velovervejet beslutning om, hvorvidt og hvordan du kan rette fejlen.

 • Følgende indstillinger er synlige, hvis du klikker på pilen i genvejsmenuen:

  1. Vælg Højtlæsning, hvis du vil høre det markerede forslag.

  2. Hvis du vil ignorere ordet eller sætningen og gå til næste, skal du vælge Ignorer én gang

  3. Vælg Kontrollér ikke efter dette problem for at ignorere denne fejl på nuværende tidspunkt for hele dokumentet.

  4. Hvis du vil have vist en mere detaljeret forklaring af grammatikfejlen samt eksempler på skrivemåder, skal du vælge Se mere for at åbne ruden Teksteditor. I ruden Teksteditor

   • Kan du se en detaljeret forklaring af grammatikfejlen i den øverste del af ruden.

   • Du kan få læst den sætning op, der indeholder grammatikfejlen, ved at vælge Højttalerikonet. Hvis du markerer en del af sætningen i tekstfeltet, før du vælger højttalerikonet, så læses kun denne del højt.

   • Hvert forslag til grammatik i ruden er en delt knap. Vælg den delte knaps primære knap for at vælge forslaget og indsætte det i dokumentet. Du kan også vælge pileknappen på den delte knap for at åbne en undermenu, der indeholder følgende yderligere handlinger, du kan udføre med det pågældende forslag: Du kan høre hvert forslag læst højt ved at vælge Højtlæsning samt høre det blive stavet bogstav for bogstav ved at vælge Stav.

Teksteditor kontrollerer sproglig stil og andre avancerede sproglige problemer og fremhæver ordet eller udtrykket med en guldfarvet, prikket understregning. Højreklik på det understregede ord eller udtryk, og overvej et af forslagene. Eller: Når du korrekturlæser (Tryk på F7) hele dokumentet, får du et overblik, der fremhæver alle de sproglige forbedringer, der er påkrævede i dokumentet.

Bemærk!: De gyldne, prikkede linjer findes i øjeblikket kun for engelsk og spansk.

Viser fejl i sproglig stil

Forslag til sproglig stil ledsages af en kort beskrivelse for at hjælpe dig med at træffe en velovervejet beslutning om, hvorvidt og hvordan du kan rette fejlen.

Teksteditor kontrollerer følgende:

 • Komplekse ord*

 • Sammentrækninger*

 • Klicheer*

 • Uformelt sprog*

 • Dobbelt nægtelse*

 • Jargon*

 • Nominaliseringer

 • Passiv *

 • Passiv med ukendt agent (ingen forslag tilgængelige) *

 • Brug af fyldord

 • Ord i delte infinitiver (mere end ét)

 • Kønsspecifik sprogbrug*

 • Ord, der udtrykker usikkerhed*

 • Slang*

 • Oxford-komma*

 • Påkrævet tegnsætning ved anførselstegn*

 • Mellemrum mellem sætninger*

Vigtigt!: Aktivér indstillinger for sproglig stil ved at gå til indstillingerne for Korrektur og vælge Grammatik med mere i rullelisten Sproglig stil. Se Sådan ændres korrekturindstillingerne i Teksteditor nedenfor.

 • Hvert forslag til sproglig stil i højreklikmenuen er en delt knap. Vælg den delte knaps primære knap for at vælge forslaget og indsætte det i dokumentet. Du kan også vælge pileknappen i den delte knap for at åbne en undermenu, der indeholder følgende yderligere handlinger, du kan udføre med det pågældende forslag:

  1. Vælg Højtlæsning, hvis du vil høre det markerede forslag

  2. Hvis du vil ignorere den sproglige fejl og gå videre til den næste, skal du vælge Ignorer én gang

  3. Vælg Kontrollér ikke efter dette problem for at ignorere denne fejl på nuværende tidspunkt for hele dokumentet.

 • Hvis du vil have vist en mere detaljeret forklaring af den sproglige fejl samt eksempler på skrivemåder, skal du vælge Se mere for at åbne ruden Teksteditor. I ruden Teksteditor

  1. Kan du se en detaljeret forklaring af forslaget til sproglig stil i den øverste del af ruden.

  2. Hvis du vil have læst den sætning højt, der indeholder forslaget til sproglig stil, skal du vælge Højttalerikonet. Hvis du markerer en del af sætningen i tekstfeltet, før du vælger højttalerikonet, så læses kun denne del højt.

  3. Hvert forslag til sproglig stil er en delt knap. Vælg den delte knaps primære knap for at vælge forslaget og indsætte det i dokumentet. Du kan også vælge pileknappen i den delte knap for at åbne en undermenu, der indeholder følgende yderligere handlinger, du kan udføre med det pågældende forslag:

  4. Du kan høre hvert forslag læst højt (vælg Højtlæsning) samt høre det blive stavet bogstav for bogstav (vælg Stav.)

Hvis du vil se detaljer om fejl i sproglig stil og forslag, kan du læse Vælg indstillinger for grammatik og sproglig stil.

Korrekturlæs hele dokumentet med oversigten i Teksteditor

Oversigten i Teksteditor viser en opdeling af typen af fejl, der findes i dokumentet og giver dig en mulighed for at rette de fejl, der er mest relevante for dig.

 1. Korrekturlæs hele dokumentet i Word ved at trykke på F7 eller ved at vælge Kontrollér dokument på fanen Gennemse.

  Viser Kontrollér dokumentet under fanen Gennemse
 2. Ruden Teksteditor viser dig et overblik over antallet af fejl og typen af fejl (stavning, grammatik og sproglig stil), der blev fundet i dokumentet.

  Viser Oversigt over korrekturproblemer
 3. Klik på en kategori for kun at rette de pågældende fejl i dokumentet.

Du kan se alle stavefejl, grammatiske fejl og problemer med sproglig stil, mens du skriver med Word eller Outlook 2016. Teksteditor markerer fejlene, mens du skriver: røde bølgestreger markerer stavefejl, blå dobbeltunderstregninger markerer grammatik og sproglig stil.

Teksteditor kontrollerer stavning automatisk, mens du skriver. Når du ser en rød bølgestreg under et ord, skal du højreklikke på ordet og vælge et af forslagene for at rette fejlen.

Viser genvejsmenuen for stavefejl
 • Forslag til stavemåde ledsages af synonymer (hvis der er nogen) for at hjælpe dig med at vælge det mest passende ord til det, du vil skrive.

 • Følgende indstillinger er synlige, hvis du klikker på pilen i genvejsmenuen:

  1. Vælg Højtlæsning, hvis du gerne vil høre det aktuelle forslag.

  2. Vælg Føj til Autokorrektur for et forslag, som Teksteditor altid skal erstatte med det ord, der er blevet fundet. Du kan også gå til Indstillinger for Autokorrektur i kontekstmenuen. Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du bruger indstillingerne, skal du se Vælg indstillinger for Autokorrektur.

 • Hvis du vil føje ordet til standardordbogen, så Teksteditor stopper med at markere det som forkert stavet, skal du klikke på Føj til ordbog.

 • Hvis du vil springe ordet over i dokumentet eller mailen uden at føje det til ordbogen, skal du vælge Ignorer alle.

 • Hvis du vil se flere oplysninger og alle tilgængelige handlinger for at rette stavefejl, skal du vælge Se mere for at åbne ruden Teksteditor.

  Bemærk!: Ruden Teksteditor er kun tilgængelig for Word.

Teksteditor kontrollerer grammatiske fejl, mens du skriver. Eller: Når du korrekturlæser (Tryk på F7) hele dokumentet, får du et overblik, der fremhæver alle de grammatiske rettelser, der kræves i dokumentet.

Viser genvejsmenuen for grammatikfejl

 • Grammatikforslag ledsages af en kort beskrivelse lige over højreklikmenuen, som kan hjælpe dig med at træffe en informeret beslutning om, hvorvidt og hvordan du kan løse problemet.

 • Følgende indstillinger er synlige, hvis du klikker på pilen i genvejsmenuen:

  1. Vælg Højtlæsning, hvis du vil høre det markerede forslag.

  2. Hvis du vil ignorere ordet eller sætningen og gå til næste, skal du vælge Ignorer én gang

  3. Hvis du vil have vist en mere detaljeret forklaring af grammatikfejlen samt eksempler på skrivemåder, skal du vælge Se mere for at åbne ruden Teksteditor.

   Bemærk!: Ruden Teksteditor er kun tilgængelig for Word.

Se også

Kør stave- og grammatikkontrol manuelt

 • Stavekontrol er findes til 89 sprog.

 • Kontekstafhængig stavekontrol findes til syv sprog (engelsk, spansk, fransk, tysk, portugisisk (Brasilien), italiensk, norsk)

 • Grammatikkontrol findes til 22 sprog (de syv ovenstående sprog plus russisk, japansk, hollandsk, dansk, finsk, svensk, portugisisk [Portugal], polsk, arabisk, tjekkisk, tyrkisk. koreansk, kinesisk [forenklet], kinesisk [traditionelt], ungarsk)

 • Skrivehjælp (gylden, prikket linje) findes kun på engelsk og spansk.

I Word kan du ændre indstillingerne for korrektur ved hjælp af dialogboksen Grammatikindstillinger. Du kan vælge forskellige indstillinger for grammatik og sproglig stil, afhængigt af hvilke indstillinger der passer bedst til dit dokument.

Bemærk!: Som standard er korrekturindstillingerne i Teksteditor angivet til Grammatik med mere og har Brug af fyldord og Nominaliseringer markeret.

 1. Vælg Filer > Indstillinger > Korrektur for at åbne korrekturindstillingerne.

 2. Vælg Indstillinger under Ved stave- og grammatikkontrol i Word.

  Menuen Sproglig stil i dialogboksen Grammatikindstillinger har to indstillinger: Grammatik eller Grammatik med mere. Du kan vælge en af indstillingerne, afhængigt af hvilke indstillinger du vil arbejde med.

 3. Vælg Grammatik med mere for at bruge indstillinger for sproglig stil.

  Rul ned for at se alle de tilgængelige indstillinger, og markér eller fjern markeringen for regler, du vil have grammatikkontrollen til at markere eller ignorere. Alle de ændringer, du foretager af disse indstillinger, gælder for alle de dokumenter eller elementer, du redigerer, ikke kun det dokument, du aktuelt arbejder i.

  Tip!: Hvis du vil nulstille til standardindstillingerne for korrektur, skal du vælge Nulstil alle.

I Outlook kan Teksteditor markere ord eller sætninger for problemer med stavning eller sproglig stil, mens du skriver en mail, og du får forslag til at løse problemet. Hvis du vil bruge Teksteditors korrekturtjenester,

 1. skal du oprette eller åbne en mail.

 2. Vælg fanen Filer, og vælg Indstillinger.

 3. Vælg Mail, og vælg derefter Redigeringsindstillinger ....

 4. Vælg Korrektur.

 5. Gør følgende under Ved stavekontrol i Outlook:

  • Vælg Løbende markering af grammatikfejl. Dette markerer både grammatikfejl (blå) og fejl ved sproglig stil (guld), mens du skriver.

  • Vælg Indstillinger.

   Menuen Sproglig stil i dialogboksen Grammatikindstillinger har to indstillinger: Grammatik eller Grammatik med mere. Du kan vælge en af indstillingerne, afhængigt af hvilke indstillinger du vil arbejde med.

  • Vælg Grammatik med mere for at bruge indstillinger for sproglig stil.

   Rul ned for at se alle de tilgængelige indstillinger, og markér eller fjern markeringen for regler, du vil have grammatikkontrollen til at markere eller ignorere. Alle de ændringer, du foretager af disse indstillinger, gælder for alle de dokumenter eller elementer, du redigerer, ikke kun det dokument, du aktuelt arbejder i.

   Tip!: Hvis du vil nulstille til standardindstillingerne for korrektur, skal du vælge Nulstil alle.

 6. Vælg OK

Tastaturgenveje

I dokumentet kan du bruge Alt+det understregede bogstav for at vælge kommandoen på listen.

I ruden Teksteditor skal du kun bruge det understregede bogstav for at vælge kommandoen.

Se også

Vælg indstillinger for grammatik og sproglig stil i Office 2016

Kontrollér stavemåde og grammatik i Office 2010 og nyere

Vælg indstillinger for grammatik og sproglig stil i Office 2013 og tidligere versioner

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×