Tastaturgenveje til Microsoft Visio 2010

De genvejstaster, der er beskrevet i dette emne i Hjælp, henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

Tryk på TAB for at markere Vis alle, tryk på ENTER, og tryk derefter på CTRL+P for at udskrive dette emne.

Onlinehjælp

Genvejstaster til brug i vinduet Hjælp

Vinduet Hjælp giver adgang til alt indhold i Office Hjælp. I vinduet Hjælp vises emner og andet indhold i Hjælp.

I vinduet Hjælp

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Bruge vinduet Hjælp.

F1

Lukke vinduet Hjælp.

Alt+F4

Skifte mellem vinduet Hjælp og det aktive program.

Alt+Tab

Gå tilbage til startsiden i Microsoft Visio 2010.

Alt+Home

Markere det næste emne i vinduet Hjælp.

TAB

Markere det forrige emne i vinduet Hjælp.

Skift+Tab

Udføre handlingen for det valgte element.

ENTER

Vælge den næste skjulte tekst eller det næste skjulte hyperlink, herunder Vis alle eller Skjul alle øverst i et emne.

TAB

Markere den forrige skjulte tekst eller det forrige hyperlink.

Skift+Tab

Udføre handlingen for den markerede Vis alle, Skjul alle, skjulte tekst eller hyperlink.

ENTER

Flytte tilbage til det forrige emne i Hjælp (knappen Tilbage).

Alt+Venstre pil

Flytte frem til det næste emne i Hjælp (knappen Frem).

Alt+Højre pil

Rulle henholdsvis mere op og mere ned i det aktuelle emne i Hjælp.

PIL NED eller PIL OP

Rulle henholdsvis lidt op og lidt ned i det aktuelle emne i Hjælp.

PGUP eller PGDN

Vise en menu med kommandoer til vinduet Hjælp. Dette kræver, at vinduet Hjælp har aktivt fokus (klik på et element i vinduet Hjælp).

Skift+F10

Stoppe den sidste handling (knappen Stop).

ESC

Opdatere vinduet (knappen Opdater).

F5

Skifte mellem områder i vinduet Hjælp, f.eks. skifte mellem værktøjslinjen, adresselinjen og listen Søg.

F6

Markere henholdsvis det næste og forrige element i en indholdsfortegnelse i træstruktur.

PIL NED eller PIL OP

Vise henholdsvis skjule det valgte element i en indholdsfortegnelse i træstruktur.

VENSTRE PIL eller HØJRE PIL

Grundlæggende i Microsoft Office

Få vist og bruge vinduer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skifte til næste vindue.

Alt+Tab

Skifte til forrige vindue.

Alt+Skift+Tab

Lukke det aktive vindue.

Alt+F4

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (med uret). Det kan være nødvendigt at trykke på F6 mere end én gang.

Bemærk!: Hvis den ønskede opgaverude ikke vises, når du trykker på F6, kan du prøve at trykke på Alt for at markere båndet.

F6

Maksimere et markeret vindue.

CTRL+F10

Gendanne størrelsen på Visio-programvinduet, efter du har maksimeret det.

CTRL+F5

Kopiere et billede af skærmbilledet til Udklipsholder.

Print Screen

Kopiere et billede af det markerede vindue til Udklipsholder.

Alt+Print Screen

Vise vinduets genvejsmenu for de vinduer med et ikon i titellinjen (f.eks. figurvinduer).

ALT+MELLEMRUM

Åbne dialogboksen Side.

Skift+F4

Åbne dialogboksen Omroker sider.

CTRL+ALT+P

Skifte fokus gennem åbne tegninger.

CTRL+TAB eller CTRL+F6

Skifte fokus gennem åbne tegninger i omvendt rækkefølge.

CTRL+SKIFT+TAB eller CTRL+SKIFT+F6

Flytte fokus gennem sider på en tegning, herunder synlige markeringsoverlejringer.

Ctrl+PgDn

Flytte fokus gennem sider på en tegning i modsat rækkefølge.

Ctrl+PgUp

Når en opgaverude er aktiv, skal du vælge den næste eller forrige mulighed i opgaveruden.

Tab eller Skift+Tab

Ændre skrifttype eller skriftstørrelse

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Øge skriftstørrelsen på den markerede tekst.

CTRL+SKIFT+>

Formindske skriftstørrelsen på den markerede tekst.

CTRL+SKIFT+<

Flytte rundt i tekst eller celler

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte ét tegn til venstre.

VENSTRE PIL

Flytte ét tegn til højre.

HØJRE PIL

Flytte én linje op.

Pil op

Flytte én linje ned.

Pil ned

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Ctrl+Højre pil

Flytte til slutningen af en linje

END

Flytte til starten af en linje

HOME

Flytte ét afsnit op.

Ctrl+Pil op

Flytte ét afsnit ned.

Ctrl+Pil ned

Flytte til slutningen af en tekstboks.

Ctrl+End

Flytte til begyndelsen af en tekstboks.

Ctrl+Home

Få adgang til og bruge opgaveruder

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (tryk eventuelt på F6 flere gange).

Bemærk!: Hvis den ønskede opgaverude ikke vises, når du trykker på F6, kan du prøve at trykke på Alt for at markere båndet og derefter trykke på F6 for at flytte til opgaveruden.

F6

Når en opgaverude er aktiv, skal du vælge den næste eller forrige mulighed i opgaveruden.

Tab eller Skift+Tab

Flytte mellem valg i en markeret undermenu. Flytte mellem bestemte indstillinger i en gruppe af indstillinger i en dialogboks.

PIL OP eller PIL NED

Åbne den markerede menu eller udføre den handling, der er tildelt den markerede knap.

MELLEMRUM eller ENTER

Åbne en genvejsmenu

SKIFT+F10

Markere den første eller sidste kommando i menuen eller undermenuen, når en menu eller undermenu er synlig.

Home eller End

Flyde eller fastgøre opgaveruder

 1. Tryk på F6 flere gange for at markere den ønskede opgaverude.

 2. Tryk på Alt+mellemrum for at åbne opgaverudens menu.

 3. Tryk på Pil ned for at markere kommandoen Flydende vindue, og tryk derefter på Enter.

Bruge dialogbokse

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til den næste indstilling eller gruppe indstillinger.

TAB

Flytte til den forrige indstilling eller gruppe indstillinger.

Skift+Tab

Skifte til den næste tabulator i en dialogboks.

Ctrl+Tab

Skifte til den forrige tabulator i en dialogboks.

Ctrl+Skift+Tab

Flytte mellem punkter på en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe med indstillinger.

Piletaster

Udføre den handling, som er tildelt den valgte knap eller markere eller fjerne en markering i et afkrydsningsfelt

MELLEMRUM

Åbne listen, hvis den er lukket, og flytte til den pågældende indstilling på listen.

Første bogstav i et punkt på en rulleliste

Markere en indstilling. Markere eller fjerne markeringen i et afkrydsningsfelt.

Alt+det understregede bogstav i et punkt

Åbne en markeret rulleliste.

Alt+Pil ned

Lukke en markeret rulleliste. Annullere en kommando og lukke en dialogboks

ESC

Udføre den handling, der er tildelt en standardknap i en dialogboks.

ENTER

Bruge redigeringsbokse i dialogbokse

En redigeringsboks er et tomt felt, hvor du kan skrive eller indsætte noget, f.eks. dit brugernavn eller stien til en mappe.

For at

Skal du trykke på

Flytte til starten af indtastningen.

HOME

Flytte til slutningen af indtastningen.

END

Flytte ét tegn til højre eller venstre.

Venstre pil eller Højre pil

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Ctrl+Højre pil

Markere eller fjerne markeringen ét tegn til venstre.

Skift+Venstre pil

Markere eller fjerne markeringen ét tegn til højre.

Skift+Højre pil

Markere eller fjerne markeringen ét ord til venstre.

Ctrl+Skift+venstre pil

Markere eller fjerne markeringen ét ord til højre.

CTRL+SKIFT+HØJRE PIL

Markere teksten fra indsætningspunktet til starten af indtastningen.

Skift+Home

Markere teksten fra indsætningspunktet til slutningen af indtastningen.

Skift+End

Brug af dialogboksene Åbn og Gem som

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til den næste indstilling eller gruppe indstillinger.

TAB

Flytte til den forrige indstilling eller gruppe indstillinger.

Skift+Tab

Flytte mellem punkter på en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe med indstillinger.

Piletaster

Udføre den handling, der er knyttet til den markerede knap

Enter, Mellemrumstast

Flytte til listen Filtype i dialogboksen Gem som

Alt+T

Flytte til feltet Filnavn

Alt+N

Flytte til listen Filtype i dialogboksen Åbn

Alt+T

Åbne en markeret fil i dialogboksen Åbn

Alt+O

Gemme den aktuelle fil i dialogboksen Gem

Alt+S

Åbne en markeret rulleliste.

Alt+Pil ned

Lukke en markeret rulleliste. Annullere en kommando og lukke en dialogboks

ESC

Opdatere fillisten

F5

Få vist en genvejsmenu til et markeret element, f.eks. en mappe eller fil

SKIFT+F10

Tekst

Redigere tekst

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til henholdsvis det næste eller forrige tegn i en linje tekst.

HØJRE PIL eller VENSTRE PIL

Flytte til henholdsvis den næste eller forrige linje tekst.

PIL NED eller PIL OP

Flytte til henholdsvis det næste eller forrige ord i en linje tekst.

CTRL+HØJRE PIL eller CTRL+VENSTRE PIL

Flytte til henholdsvis det næste eller forrige afsnit.

CTRL+PIL NED eller CTRL+PIL OP

Markere al teksten i en tekstblok.

CTRL+A

Markere henholdsvis det næste eller forrige tegn.

SKIFT+HØJRE PIL eller SKIFT+VENSTRE PIL

Markere henholdsvis det næste eller forrige ord.

CTRL+SKIFT+HØJRE PIL eller CTRL+SKIFT+VENSTRE PIL

Markere henholdsvis den næste eller forrige linje.

SKIFT+PIL NED eller SKIFT+PIL OP

Markere henholdsvis det næste eller forrige afsnit.

CTRL+SKIFT+PIL NED eller CTRL+SKIFT+PIL OP

Slette det forrige ord

CTRL+BACKSPACE

Erstatte den markerede tekst med felthøjden. Hvis der ikke er markeret nogen tekst, skal du erstatte hele teksten med felthøjden for den markerede figur.

Ctrl+Skift+H

Formatere tekst

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Slå fed ( Knapflade ) til eller fra.

Ctrl+F

Slå kursiv ( Knapflade ) til eller fra.

Ctrl+K

Slå understregning ( Knapflade ) til eller fra.

CTRL+U

Aktivere eller deaktivere dobbelt understregning.

CTRL+SKIFT+D

Aktivere eller deaktivere store bogstaver (versaler).

CTRL+SKIFT+A

Aktivere eller deaktivere store bogstaver i mindre størrelse (kapitæler).

Ctrl+Skift+I

Slå sænket skrift ( Knapflade ) til eller fra.

Ctrl+=

Slå hævet skrift ( Knapflade ) til eller fra.

CTRL+SKIFT+=

Øge skriftstørrelsen på den markerede tekst.

CTRL+SKIFT+>

Formindske skriftstørrelsen på den markerede tekst.

CTRL+SKIFT+<

Justere tekst

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Venstrejustere tekst.

CTRL+SKIFT+L

Centrere tekst vandret.

CTRL+SKIFT+C

Højrejustere tekst.

CTRL+SKIFT+R

Justere tekst vandret.

CTRL+SKIFT+J

Justere tekst øverst lodret.

CTRL+SKIFT+T

Centrere tekst lodret.

CTRL+SKIFT+M

Justere tekst nederst lodret.

CTRL+SKIFT+V

Zoome og navigere

Navigere på båndet

 1. Tryk på Alt.

  Tastetip vise over hver funktion, der er tilgængelig i den aktuelle visning.

  Visio 2010-båndet med tastetip vist.

 2. Tryk på det bogstav, der vises i tastetippet over den funktion, du vil bruge.

 3. Afhængigt af det bogstav, du trykker på, vises der evt. flere tastetip. Hvis f.eks. fanen Startside er aktiv, og du trykker på N, vises fanen Indsæt sammen med tastetippene for grupperne under den fane.

 4. Fortsæt med at trykke på bogstaver, indtil du trykker på bogstavet for den kommando eller det kontrolelement, du vil bruge. I nogle tilfælde skal du først trykke på bogstavet for den gruppe, der indeholder den pågældende kommando. Hvis f.eks. fanen Startside er aktiv, skal du trykke på Alt+H, F, S for at åbne listen Størrelse i gruppen Skrifttype.

  Bemærk!: Tryk på ALT for at annullere den handling, du er i gang med, og skjule tastetippene.

Zoome

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Zoome ind.

ALT+F6

Zoome ud.

ALT+SKIFT+F6

Tilpasse til vindue

Ctrl+Skift+W

Flytte rundt i fuldskærmsvisning

Bruge disse tastaturgenveje til at flytte mellem Visio og andre programmer eller sider, når du er i visning med fuld skærm.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Starte fuld skærmvisning

F5

Afslutte fuld skærmvisning

ESC

Åbne den næste side i tegningen.

PGDN

Vende tilbage til den forrige side i tegningen.

PgUp

Flytte rundt på en websidetegning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte fokus gennem venstre ramme, tegningen, figurer på tegningen, der indeholder figurdata og hyperlinks og adresselinjen.

TAB

Aktivere hyperlinket for figuren eller hyperlinket på den tegning, der har fokus.

ENTER

Visio-specifikke opgaver

Formatere tekst

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne fanen Startside på båndet

Alt+H

Åbne fanen Skrifttype i dialogboksen Tekst.

F11

Åbne fanen Afsnit i dialogboksen Tekst.

SKIFT+F11

Åbne fanen Tabulatorer i dialogboksen Tekst.

CTRL+F11

Åbne dialogboksen Fyld for den markerede figur.

F3

Åbne dialogboksen Streg.

Skift+F3

Brug funktionerne Fastgør og klæb

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne fanen Generelt i dialogboksen Fastgør og klæb.

ALT+F9

Markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Fastgør i dialogboksen Fastgør og klæb under fanen Generelt. Fastgør figurer til elementer, der er markeret i sektionen Fastgør til i dialogboksen.

S

Markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Fastklæb under fanen Generelt i dialogboksen Fastgør og klæb. Fastklæber figurer til elementer, der er markeret i afsnittet Fastgør til i dialogboksen (menuen Funktioner, Fastgør og klæb).

G

Gruppere, rotere og spejlvende figurer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gruppere de markerede figurer.

CTRL+G eller CTRL+SKIFT+G

Fjerne grupperingen af figurer i den markerede gruppe.

CTRL+SKIFT+U

Placere den markerede figur forrest.

CTRL+SKIFT+F

Placere den markerede figur bagest.

CTRL+SKIFT+B

Rotere den markerede figur mod venstre.

CTRL+L

Rotere den markerede figur mod højre.

CTRL+R

Spejlvende den markerede figur vandret.

CTRL+H

Spejlvende den markerede figur lodret.

CTRL+J

Åbne dialogboksen Juster figurer for den markerede figur.

F8

Få vist tegningsvinduer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Få vist de åbne tegningsvinduer side om side lodret.

SKIFT+F7

Få vist de åbne tegningsvinduer side om side vandret.

CTRL+SKIFT+F7

Få vist de åbne tegningsvinduer, så du kan se titlen på hvert vindue.

ALT+F7 eller CTRL+ALT+F7

Visio-specifikke værktøjslinjer

Vælge værktøjer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Slå værktøjet Formatpensel til eller fra ( Knapflade ).

Ctrl+Skift+P

Vælge Pegeværktøj ( Knappen Markør ).

Ctrl+1

Vælge værktøjet Forbindelse ( Knapflade ).

CTRL+3

Vælge værktøjet Forbindelsespunkter

CTRL+SKIFT+1

Vælge værktøjet Tekst ( Knappen Værktøjet Tekst ).

Ctrl+2

Vælge værktøjet Tekstboks ( Knapflade ).

Ctrl+Skift+4

Vælge tegnefunktioner

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vælge værktøjet Rektangel ( Knapflade ).

Ctrl+8

Vælge værktøjet Ellipse ( Knapflade ).

Ctrl+9

Vælge værktøjet Streg ( Knapflade ).

Ctrl+6

Vælge værktøjet Bue ( Knapflade ).

Ctrl+7

Vælge Værktøjet Kombinationstegning ( Knapflade ).

Ctrl+5

Vælge værktøjet Blyant ( Knapflade ).

Ctrl+4

Beskære et billede

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vælge værktøjet Beskær ( Knapflade ).

CTRL+SKIFT+2

Visio-figurer og stencils

Flytte fra figur til figur i en tegningsside

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte fra figur til figur på tegningssiden. Et stiplet rektangel angiver den figur, der har fokus.

Bemærk!: Du kan ikke flytte til figurer, der er beskyttet mod markering eller findes på et låst lag.

TAB

Flytte fra figur til figur på tegningssiden i modsat rækkefølge.

SKIFT+TAB

Markere en figur, der har fokus.

Bemærk!: Hvis du vil markere flere figurer, kan du bruge piletasterne til at anbringe fokus på den første figur, du vil markere, og derefter trykke på ENTER. Hold SKIFT nede, mens du trykker på TAB for at anbringe fokus på en anden figur. Når fokusrektanglet er over den ønskede figur, skal du trykke på ENTER for at føje denne figur til markeringen. Gentag for hver figur, du vil markere.

ENTER

Fjerne markeringen af eller fokus på en figur.

ESC

Skifte mellem tekstredigering og figurmarkering på en markeret figur.

F2

Skubbe en markeret figur.

Piletaster

Skubbe en markeret figur én pixel ad gangen.

Bemærk!: SCROLL LOCK skal være deaktiveret.

SKIFT+Piletaster

Arbejde med masterfigurer i en stencil

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte mellem masterfigurer i en stencil.

Piletaster

Flytte til den første masterfigur i en række i en stencil.

HOME

Flytte til den sidste masterfigur i en række i en stencil.

END

Flytte til den første masterfigur i en kolonne i en stencil.

PGUP

Flytte til den sidste masterfigur i en kolonne i en stencil.

PGDN

Kopiere de markerede masterfigurer til Udklipsholder.

CTRL+C

Indsætte indholdet af Udklipsholder i en ny stencil.

Bemærk!: Den nye stencil skal først være åben til redigering.

CTRL+V

Markere alle masterfigurerne i en stencil.

Bemærk!: Hvis du vil markere flere masterfigurer, kan du trykke på piletasterne for at anbringe fokus på den første masterfigur, du ønsker. Hold SKIFT nede, mens du trykker på piletasterne for at anbringe fokus på en anden master. Når fokusrektanglet er over den ønskede master, skal du trykke på ENTER for at føje denne master til markeringen. Gentag for hver master, du vil markere.

CTRL+A

Aktivere og deaktivere markeringen af en masterfigur, der har fokus.

SKIFT+ENTER

Fjerne markeringen af masterfigurer i en stencil.

ESC

Indsætte de markerede masterfigurer på tegningen.

Ctrl+Enter

Arbejde med stencils i redigeringstilstand

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Slette den markerede masterfigur.

DELETE

Fjerne den markerede masterfigur fra den brugerdefinerede stencil og placere den i Udklipsholder.

CTRL+X

Omdøbe den markerede masterfigur.

F2

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×