Tastaturgenveje til Microsoft Office InfoPath

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Dette Hjælp-emne beskrives genvejstaster til almindelige opgaver i Microsoft Office InfoPath 2007, som opgaver, når du designer formularskabeloner. Disse tastaturgenveje, der refererer til det amerikanske tastaturlayout. Taster på andre tastaturlayout muligvis ikke svarer nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

Ved genvejstaster, hvor du skal trykke på to eller flere taster samtidigt, er tasterne adskilt med et plustegn (+). Ved tastaturgenveje, hvor du skal trykke på én tast og straks derefter på en anden tast, er tasterne adskilt med et komma (,).

Hvis du vil udskrive dette emne, skal du trykke på Tab for at markere Vis alle, trykke på Enter og derefter trykke på Ctrl+P.

I denne artikel

Design af formularskabeloner

Få hjælp

I vinduet Hjælp

Brug af menuer, værktøjslinjer og opgaveruder

Brug af dialogbokse

Grundlæggende om Microsoft Office

Design af formularskabeloner

Udvikling af formularskabeloner

Hvis du vil

Skal du trykke på

Designe en ny formularskabelon.

Ctrl+Skift+D

Bemærk!: Hvis dialogboksen Introduktion er åben, skal du trykke på tabulatortasten, indtil Design en formularskabelon er markeret, og tryk derefter på ENTER.

Åbne dialogboksen Åbn i designtilstand.

Ctrl+O eller Ctrl+F12

Vise opgaveruden Designopgaver.

Alt+N

Få vist den aktuelle formularskabelon.

Ctrl+Skift+B

Finde et ord eller udtryk.

Ctrl+B

Erstatte et ord eller udtryk.

Ctrl+H

Klippe den markerede tekst eller det markerede element.

Ctrl+X

Kopiere markeret tekst eller element.

Ctrl+C

Indsætte tekst eller et element.

Ctrl+V

Udskrive den aktuelle formularskabelon.

Ctrl+P

Vise egenskaberne for det valgte kontrolelement.

Alt+Enter

Indsætte et kontrolelement.

ALT + I, C

Vælge det forrige kontrolelement.

Ctrl+< (mindre end-tegn) eller Skift+Tab

Vælge det næste kontrolelement.

Ctrl+> (større end-tegn) eller Tab

Åbn Microsoft Script Editor (MSE).

ALT + SKIFT + F11

Åbn webstedet Microsoft Office Developer Center på i en webbrowser.

ALT + H, JEG

Indsætte et link.

Ctrl+I

Markere til starten af afsnittet.

Ctrl+Skift+pil op

Markere til slutningen af afsnittet.

Ctrl+Skift+pil ned

Markere teksten, grafikken eller feltet én linje op eller ned.

Skift+Pil op eller Skift+Pil ned

Indsætte et linjeskift.

Skift+Enter

Indsætte eurosymbolet.

Ctrl+Alt+E

Formatere tekst

Hvis du vil

Skal du trykke på

Fjerne al formatering.

Ctrl+mellemrum

Anvende eller fjerne fed formatering fra den markerede tekst.

Ctrl+F

Anvende eller fjerne kursiv formatering fra den markerede tekst.

Ctrl+K

Anvende eller fjerne understregning fra den markerede tekst.

Ctrl+U

Anvende eller fjerne gennemstregning i den markerede tekst.

Alt+Skift+K

Anvende eller fjerne hævet skrift i den markerede tekst.

Ctrl+Skift+= (lighedstegn)

Anvende eller fjerne sænket skrift i den markerede tekst.

Ctrl+Skift+0 (nul)

Anvende eller fjerne typografien Normal fra den markerede tekst.

Ctrl+Skift+N

Anvende eller fjerne typografien Overskrift 1 fra den markerede tekst.

Alt+Ctrl+1

Anvende eller fjerne typografien Overskrift 2 fra den markerede tekst

Alt+Ctrl+2

Anvende eller fjerne typografien Overskrift 3 fra den markerede tekst.

Alt+Ctrl+3

Anvende eller fjerne punktopstillingsformatering fra det markerede afsnit.

Ctrl+Skift+L

Indrykke et afsnit fra venstre.

Ctrl+M

Fjerne afsnitsindrykning fra venstre.

Ctrl+Skift+M

Bruge lige margen i det markerede afsnit.

Ctrl+J

Højrejustere det markerede afsnit.

Ctrl+R

Centrere det markerede afsnit.

Ctrl+E

Venstrejustere det markerede afsnit.

Ctrl+L

Øge skriftstørrelsen i den markerede tekst.

Ctrl+Skift+komma

Mindske skriftstørrelsen i den markerede tekst.

Ctrl+Skift+punktum

Åbne opgaveruden Skrifttype.

Ctrl+D

Arbejde med tabeller

Hvis du vil

Skal du trykke på

Indsætte en gentaget tabel.

ALT + I, G

Ændre kolonnebredden til venstre kant uden at ændre bredden på de øvrige kolonner.

Hold Skift nede, mens du trækker kanten af kolonnen.

Ændre højden på rækken over eller under kanten uden at ændre højden på de øvrige rækker.

Bemærk!: For rækker, som er tilpasset på deres mindste højde, ændres denne genvej højden på rækken over kanten. En række mindste højde bestemmes af flere faktorer, herunder om den indeholder tekst eller objekter.

Hold Skift nede, mens du trækker kanten af rækken.

Give alle de markerede rækker eller kolonner samme højde eller bredde.

Hold Alt nede, mens du trækker kanten af rækken eller kolonnen.

Flytte mellem den næste eller forrige celle i en tabel.

TAB eller SKIFT + TAB
TAB tilføjer en ny række i en tabel, hvis du trykker på den mens markøren er i den sidste celle i den sidste række.

Vælge eller annuller valget af en tabelcelle.

F2

Foretage rettelser og gemme ændringer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Søge efter den næste stavefejl eller grammatiske fejl.

Bemærk!: Afkrydsningsfeltet løbende stavekontrol, mens du skriver skal være markeret (Tryk på ALT + T, og tryk derefter på O).

Alt+F7

Gemme eller publicere den aktuelle formularskabelon.

Bemærk!: Denne genvej åbner en dialogboks, hvor du kan gemme eller publicere formularskabelonen. Hvis du vælger at skjule denne dialogboks i fremtiden, kan du trykke på Alt+Skift+F2 få vist dialogboksen Gem som.

Alt+Skift+F2

Fortryd den seneste handling.

Ctrl+Z

Annullere den seneste handling (Annuller Fortryd).

Ctrl+Y

Gemme den aktuelle formularskabelon.

Skift+F12

Få vist en formularskabelon inden udskrivning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vise dialogboksen Vis udskrift.

Alt+F, V

Flytte til den næste side.

Alt+højre pil

Flytte til den forrige side.

Alt+venstre pil

Zoome ind for at få et nærbillede af formularskabelonen.

Alt+Lighedstegn (=)

Zoome ud for at se mere af formularskabelonen i et mindre format.

Alt+bindestreg

Toppen af siden

Sådan får du hjælp

Brug i vinduet Hjælp

Hjælp-vinduet giver adgang til alt indhold i Microsoft Office Hjælp. I vinduet Hjælp vises emner og andet indhold i Hjælp.

I vinduet Hjælp

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne vinduet Hjælp

F1

Lukke Hjælp-vinduet.

Alt+F4

Skifte mellem vinduet Hjælp og det aktive program

Alt+Tab

Gå tilbage til InfoPath 2007 Hjælp og trinvise vejledninger privat.

Alt+Home

Markere det næste element

Tab

Markere det forrige element

Skift+Tab

Udføre standardhandlingen for det valgte element.

Enter

Markere henholdsvis det næste eller forrige element i sektionen Gennemse programnavn Hjælp.

Tab eller Skift+Tab

Udvide eller skjule det valgte element henholdsvis i sektionen Gennemse programnavn Hjælp.

Enter

Markere den næste skjulte tekst eller det næste skjulte hyperlink, herunder Vis alt eller Skjul alt i toppen af et emne

Tab

Markere den forrige skjulte tekst eller hyperlink.

Skift+Tab

Udføre handlingen for det valgte Vis alle- eller Skjul alle-hyperlink eller for skjult tekst eller et hyperlink.

Enter

Gå tilbage til det forrige emne i Hjælp (knappen Tilbage)

Alt+Venstre pil eller Tilbage

Gå frem til det næste emne i Hjælp (knappen Fremad)

Alt+Højre pil

Rulle henholdsvis mere op og mere ned i det aktuelle emne i Hjælp.

Pil op eller Pil ned

Rulle henholdsvis lidt op og lidt ned i det aktuelle emne i Hjælp.

PgDn eller PgDn

Få vist en menu med kommandoer for Hjælp-vinduet. Dette kræver, at Hjælp-vinduet er aktivt (tryk på F1).

Skift+F10

Stoppe den seneste handling (knappen Stop)

Esc

Opdatere vinduet (knappen Opdater).

F5

Udskrive det aktuelle emne i Hjælp.

Bemærk!: Hvis det aktuelle emne i Hjælp ikke er det aktive vindue, skal du trykke på F6 og derefter trykke på CTRL + P.

Ctrl+P

Ændre forbindelsesmåden.

F6, pil ned

Skriv teksten i feltet Skriv de ord, som du vil søge efter.

F6, pil ned (Tryk flere gange)

Skifte mellem områder i Hjælp-vinduet. for eksempel skifte mellem værktøjslinjen, Skriv de ord til at søge efter feltet og søgelisten.

F6

Markere henholdsvis det næste eller forrige emne i indholdsfortegnelsen i trævisningen.

Pil op eller pil ned

Udvide eller skjule det valgte element henholdsvis i indholdsfortegnelsen i trævisningen.

Venstre pil eller højre pil

Vælge det næste link eller vælge Vis alt eller Skjul alt øverst i et emne.

Tab

Markere det forrige hyperlink.

Skift+Tab

Udføre handlingen for det valgte link, Vis alle eller Skjul alle.

Enter

Udskrive det aktuelle emne i Hjælp.

Ctrl+P

Skrive et spørgsmål til søgning

Før du kan skrive et spørgsmål til søgning, skal du vælge boksen Skriv et spørgsmål.

hvordan

 1. Tryk på Alt for at få vist menulinjen.

 2. Tryk på TAB flere gange, indtil markøren vises i boksen Skriv et spørgsmål.

 3. Skriv dit spørgsmål.

 • Hvis du vil sende et søgeord, du har skrevet i boksen Skriv et spørgsmål, skal du trykke på ENTER.

Toppen af siden

Brug af menuer, værktøjslinjer og opgaveruder

Få adgang til og bruge menuen søjler og værktøjslinjer

Før du kan flytte eller ændre størrelsen på en værktøjslinje, skal du først vælge den.

hvordan

 1. Tryk på Alt for at få vist menulinjen.

 2. Tryk på CTRL + TAB gentagne gange for at vælge en værktøjslinje.

 3. Tryk på CTRL + MELLEMRUM for at få vist menuen Indstillinger for værktøjslinje.

 4. Tryk på S eller M for at markere kommandoen Flyt eller størrelse.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte en værktøjslinje.

CTRL + piletaster

Frigøre en værktøjslinje.

Pil ned (tryk flere gange)

Forankre en værktøjslinje lodret i venstre eller højre side af skærmen.

VENSTREPIL eller HØJREPIL (Tryk flere gange)

Vælg menulinjen eller lukke en åben menu og undermenu på samme tid.

Alt eller F10

Vælg en opgaverude eller værktøjslinje når du trykker på F10 eller ALT for at markere menulinjen. Tryk på tasterne gentagne gange for at flytte fokus mellem de åbne værktøjslinjer, menuen søjler og opgaveruder.

CTRL + TAB eller CTRL + SKIFT + TAB

Når en værktøjslinje eller menulinjen er markeret, kan du vælge den næste knap eller menu på værktøjslinjen.

Tab eller Højre pil

Når en værktøjslinje eller menulinjen er markeret, markere den forrige knap eller menu på værktøjslinjen.

SKIFT + TAB eller venstrepil

Åbne den markerede menu eller udføre handlingen for den valgte knap eller kommando.

Enter

Have vist genvejsmenuen til det markerede element.

Skift+F10

Vise titellinjen i genvejsmenuen.

Alt + Mellemrum

Når en menu eller undermenu er åben, skal du markere den næste kommando.

Pil ned

Når en menu eller undermenu er åben, skal du markere den forrige kommando.

Pil op

Vælg menuen til venstre. Når en undermenu er åben, skal du skifte mellem hovedmenuen og undermenuen.

Venstre pil

Vælg menuen til højre. Når en undermenu er åben, skal du skifte mellem hovedmenuen og undermenuen.

Højre pil

Vælg den første kommando i menuen eller undermenuen.

Home

Vælg den sidste kommando i menuen eller undermenuen.

End

Lukke en åben menu. Når en undermenu er åben, skal du lukke kun undermenuen.

Esc

Åbn den markerede menu.

Skift+pil ned

Når en afkortet menu er åben, skal du vise det samlede sæt af kommandoer.

Ctrl+Pil ned

Skifte mellem opgaveruden og den aktive formularskabelon.

F6

Markere det næste element i opgaveruden.

Tabulator

Vælg det forrige element i opgaveruden.

Skift+Tab

Bemærk!: Du kan bruge tastaturet til at vælge en hvilken som helst menukommando på menulinjen. Tryk på ALT for at vælge menulinjen. Tryk på det understregede bogstav i menuen elementnavnet, der indeholder den kommando, du vil.

Åbne og bruge opgaveruder

Før du kan arbejde med en opgaverude, skal du først åbne den og derefter vælge den.

hvordan

 1. Tryk på CTRL + F1 for at åbne en opgaverude.

 2. Tryk på F6 for at markere menulinjen.

 3. Tryk på CTRL + MELLEMRUM for at få vist menuen Indstillinger for opgaveruden.

 4. Tryk på M eller S for at markere kommandoen Flyt eller størrelse.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vise opgaveruden Designopgaver.

Alt+N

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (retning med uret). Tryk eventuelt på F6 flere gange.

Bemærk!: Hvis du trykker på F6 ikke få vist opgaveruden, du vil bruge, kan du prøve at trykke på ALT for at fokusere på menulinjen, og derefter trykke på CTRL + TAB for at flytte til opgaveruden.

F6

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (retning mod uret).

Skift+F6

Ændre en opgaverudes størrelse (efter at markere kommandoen størrelse ).

Piletaster

Flytte en opgaverude (efter at markere kommandoen Flyt ).

Piletaster

Åbne opgaveruden eller skjule den aktuelle opgaverude.

Ctrl+F1

Flytte til en opgaverude fra vinduet aktive program. (Du skal muligvis trykke på F6 flere gange).

F6

Når en menu eller værktøjslinje er aktiv, skal du gå til en opgaverude. (Du skal muligvis trykke på Ctrl+Tab flere gange).

Ctrl+Tab

Åbn menuen Indstillinger for opgaveruden.

Ctrl+mellemrum

Lukke en menu, hvis der er åben, eller gå tilbage til formularskabelonen.

Esc

Når en opgaverude er aktiv, skal du vælge den næste indstilling i opgaveruden.

Tabulator

Når en opgaverude er aktiv, skal du vælge den forrige indstilling i opgaveruden.

Skift+Tab

Flyt op mellem valgmuligheder i en markeret undermenu, eller flytte mellem indstillinger i en gruppe af indstillinger.

Pil op

Flytte ned mellem valgmuligheder i en markeret undermenu, eller flytte mellem indstillinger i en gruppe af indstillinger.

Pil ned

Åbne den valgte menu eller udføre den handling, der er tildelt den aktiverede knap

Enter

Åbne en genvejsmenu i en formularskabelon, eller Åbn en rullemenu for det valgte opgave rude element.

Skift+F10

Når en menu eller undermenu er synlig, skal du markere den første kommando i menuen eller undermenuen.

Home

Når en menu eller undermenu er synlig, skal du markere den sidste kommando i menuen eller undermenuen.

End

Flytte til toppen af den valgte listen i opgaveruden.

Ctrl+Home

Flytte til bunden af den valgte listen i opgaveruden.

Ctrl+End

Toppen af siden

Brug af dialogbokse

Få adgang til og vælge indstillinger i dialogbokse

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Åbn i designtilstand.

Ctrl+O eller Ctrl+F12

Flytte fra en åben dialogboks tilbage til formularskabelonen i de dialogbokse, som understøtter denne funktionsmåde.

Alt+F6

Flytte til den næste indstilling.

Tab

Flytte til den forrige indstilling.

Skift+Tab

Skifte til den næste fane.

Ctrl+Tab

Skifte til den forrige fane.

Ctrl+Skift+tabulator

Skifte til den næste kategori.

Tab

Bemærk!: Når kategorien er blevet markeret, skal du bruge piletasterne til at flytte til det kategorinavn, du vil bruge.

Skifte til den forrige kategori.

Skift+Tab

Bemærk!: Når kategorien er blevet markeret, skal du bruge piletasterne til at flytte til det kategorinavn, du vil bruge.

Flytte mellem indstillinger på en liste eller i en gruppe af indstillinger.

Piletaster

Udføre den handling, der er tilknyttet den valgte knap, eller markere eller fjerne markeringen i det valgte afkrydsningsfelt.

Mellemrum

Åbne listen, hvis den er lukket, og flytte til en bestemt indstilling på listen.

Første bogstav i et element på en rulleliste

Vælge en indstillinger eller markere eller fjerne markeringen i et afkrydsningsfelt.

Alt+det understregede bogstav i en indstilling

Åbne den valgte rulleliste.

Pil ned

Lukke den valgte rulleliste eller annullere kommandoen og lukke dialogboksen.

Esc

Udføre den valgte kommando

Enter

Gå til forrige mappe.

Alt+1

Åbne mappen ét niveau op fra den valgte mappe.

Alt+2

Slette den markerede mappe eller fil.

Alt+3

Oprette en ny undermappe i den åbne mappe.

Alt+4

Skifte mellem visningerne Miniaturer, Felter, Ikoner, Liste, Detaljer, Egenskaber og Vis.

Alt+5

Vise en genvejsmenu for den valgte mappe eller fil.

Skift+F10

Åbn listen Søg i eller gemme i (kaldes adresselinje i Windows Vista).

F4

Opdatere mappen og fillisten i dialogboksen Åbn, Åbn i designtilstand eller Gem som.

F5

Bruge redigeringsbokse i dialogbokse

Et redigeringsfelt er et felt, hvor du kan skrive eller indsætte tekst, som dit brugernavn eller stien til en mappe.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til starten af indtastningen.

Home

Flytte til slutningen af indtastningen.

End

Flytte ét tegn til venstre.

Venstre pil

Flytte ét tegn til højre.

Højre pil

Flytte et ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte et ord til højre

Ctrl+Højre pil

Markere eller annullere markeringen ét tegn til venstre.

Skift+venstre pil

Markere eller annullere markeringen ét tegn til højre.

Skift+højre pil

Markere eller annullere markeringen ét ord til venstre.

Ctrl+Skift+venstre pil

Markere eller annullere markeringen ét ord til højre.

Ctrl+Skift+højre pil

Markere teksten fra indsætningspunktet til starten af indtastningen.

Skift+Home

Markere teksten fra indsætningspunktet til slutningen af indtastningen.

Skift+End

Toppen af siden

Grundlæggende i Microsoft Office

Få vist og bruge vinduer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skifte til det næste vindue

Alt + tab

Skifte til forrige vindue.

Alt+skift+tabulator

Lukke det aktive vindue.

Ctrl+W eller Ctrl+F4

Gendanne størrelsen af det aktive vindue, når du minimere eller maksimere den.

Ctrl+F5

Skifte til det næste vindue, når mere end et vindue er åbent.

Ctrl+F6

Når mere end ét vindue er åbent, skal du skifte til forrige vindue.

Ctrl+Skift+F6

Når et dokumentvindue ikke er maksimeret, skal du udføre kommandoen Flyt (i menuen kontrolelement for vinduet). Brug piletasterne til at flytte vinduet, og derefter trykke på ESC, når du er færdig.

Ctrl+F7

Når et dokumentvindue ikke er maksimeret, skal du udføre kommandoen størrelse (i menuen kontrolelement for vinduet). Tryk på piletasterne for at ændre størrelsen på vinduet, og derefter trykke på ESC, når du er færdig.

Ctrl+F8

Minimere et vindue til et ikon (fungerer kun i nogle Microsoft Office-programmer)

Ctrl+F9

Maksimere eller gendanne det markerede vindue, der er gjort.

Ctrl+F10

Kopiere et billede af skærmen til Udklipsholder.

PrintScrn

Kopiere et billede af det markerede vindue til Udklipsholder.

Alt+PrintScrn

Bevæge dig rundt i tekst

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte ét tegn til venstre.

Venstre pil

Flytte ét tegn til højre.

Højre pil

Flytte en linje op

Pil op

Flytte en linje ned

Pil ned

Flytte et ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte et ord til højre

Ctrl+Højre pil

Flytte til slutningen af linjen.

End

Flytte til begyndelsen af linjen.

Home

Flytte et afsnit op

Ctrl+Pil op

Flytte et afsnit ned

Ctrl+Pil ned

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×