Tastaturgenveje til InfoPath 2013

I dette Hjælp-emne beskrives genvejstaster til almindelige opgaver i Microsoft InfoPath 2013. Disse genvejstaster refererer til det amerikanske tastaturlayout. Taster på andre tastaturer svarer ikke nødvendigvis nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

Ved genvejstaster, hvor du skal trykke på to eller flere taster på samme tid, er tasterne adskilt med et plustegn (+). Ved genvejstaster, hvor du skal trykke på én tast og straks derefter på en anden tast, er tasterne adskilt med et komma (,).

I denne artikel

Udfylde en InfoPath-formular

Udfylde formularer i InfoPath

Formatere tekst i et RTF-kontrolelement

Udfylde en InfoPath-formular i en webbrowser

Designe en formular i InfoPath Designer

Formatere tekst i en formularskabelon

Arbejde med layouttabeller

Foretage rettelser og gemme ændringer

Udskrive eksempel af formularskabelonen

Få hjælp

Bruge dialogbokse

Få adgang til og vælge indstillinger i dialogbokse

Bruge redigeringsfelter i dialogbokse

Udfylde en InfoPath-formular

Øverst på siden

Udfylde formularer i InfoPath

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til det næste kontrolelement i tabulatorrækkefølgen.

Tab

Gå til det forrige kontrolelement i tabulatorrækkefølgen.

Skift+Tab

Gå til kontrolelementet ovenfor.

Alt+pil op

Gå til kontrolelementet nedenfor.

ALT+pil ned

Kontrolelementet Datovælger: Viser kalenderen.

Pil ned

Gå til det næste felt med en fejl.

Ctrl+Skift+O

Få oplysninger om fejlen i det aktuelle felt, hvis det indeholder en fejl.

Ctrl+Skift+I

Få vist widgetmenuen for et kontrolelement, der understøtter widgetten.

Alt+Skift+F10

Gentagende tabel/gentagende afsnit: Tilføj en række eller et afsnit, mens du er i selve kontrolelementet.

Ctrl+Enter

Øverst på siden

Formatere tekst i et RTF-kontrolelement

Hvis du vil

Skal du trykke på

Fjerne al formatering.

Ctrl+mellemrum

Anvende eller fjerne fed formatering fra den markerede tekst.

Ctrl+F

Anvende eller fjerne kursiv formatering fra den markerede tekst.

Ctrl+K

Anvende eller fjerne understregning fra den markerede tekst.

Ctrl+U

Anvende eller fjerne gennemstregning i den markerede tekst.

Alt+Skift+K

Anvende eller fjerne hævet skrift i den markerede tekst.

Ctrl+Skift+= (lighedstegn)

Anvende eller fjerne sænket skrift i den markerede tekst.

Ctrl+Skift+0 (nul)

Anvende typografien Normal på den markerede tekst.

Ctrl+Skift+N

Anvende titeltypografien fra den markerede tekst.

Alt+Ctrl+1

Anvende Overskrift 1 fra den markerede tekst.

Alt+Ctrl+2

Anvende Overskrift 2 fra den markerede tekst.

Alt+Ctrl+3

Anvende etikettypografien fra den markerede tekst.

Alt+Ctrl+4

Anvende kolonnetypografien fra den markerede tekst.

Alt+Ctrl+5

Anvende beskrivelsestypografien fra den markerede tekst.

Alt+Ctrl+6

Anvende eller fjerne punktopstillingsformatering fra det markerede afsnit.

Ctrl+Skift+L

Indrykke et afsnit fra venstre.

Ctrl+M

Fjerne afsnitsindrykning fra venstre.

Ctrl+Skift+M

Bruge lige margen i det markerede afsnit.

Ctrl+J

Højrejustere det markerede afsnit.

Ctrl+R

Centrere det markerede afsnit.

Ctrl+E

Venstrejustere det markerede afsnit.

Ctrl+L

Øge skriftstørrelsen i den markerede tekst.

Ctrl+Skift+komma

Mindske skriftstørrelsen i den markerede tekst.

Ctrl+Skift+punktum

Øge skriftstørrelsen med 1 punkt i den markerede tekst.

Ctrl+[

Mindske skriftstørrelsen med 1 punkt i den markerede tekst.

Ctrl+]

Åbne opgaveruden Skrifttype.

Ctrl+Skift+F, Ctrl+Skift+P, Ctrl+D

Skifte afsnit for at ændre tekstretningen til højre mod venstre.

Ctrl+højre skift

Skifte afsnit for at ændre tekstretningen til venstre mod højre.

Ctrl+Venstre skift

Øverst på siden

Udfylde en InfoPath-formular i en webbrowser

Hvis du vil

Skal du trykke på

Tilføje et afsnit i et gentagende afsnitskontrolelement.

Ctrl+Enter

Fjerne et afsnit fra et gentagende afsnitskontrolelement.

Ctrl+ Delete

Tilføje en række i et gentagende tabelkontrolelement.

Ctrl+Enter

Fjerne en række fra et gentagende tabelkontrolelement.

Ctrl+ Delete

Navigere gennem felter, der indeholder fejl, i den aktuelle formularvisning.

Ctrl+Skift+O

Hente fejloplysninger for et felt, der indeholder fejl.

Ctrl+Skift+I

Flytte fokus til fanerne på webbåndet.

Ctrl+[

Vælg en fane på webbåndet.

Enter

Flytte fokus til den knap på webbåndet, der sidst blev benyttet.

Ctrl+]

Skifte fokus til siden igen fra webbåndet.

Esc

Næste RTF-kommando (flytter fokus til RTF-værktøjslinjen fra RTF-felt).

Ctrl+1

Næste RTF-kommando (flytter fokus til RTF-værktøjslinjen fra RTF-felt).

Ctrl+'

Klippe til Udklipsholder i Windows.

Ctrl+X

Kopiere til Udklipsholder i Windows.

Ctrl+C

Indsætte fra Udklipsholder i Windows.

Ctrl+V

Rydde formateringen.

Ctrl+mellemrum

Fortryde den seneste handling.

Ctrl+Z

Annullere den seneste handling (Annuller Fortryd).

Ctrl+Y

Åbne et nyt vindue for at indsætte en tabel.

Ctrl+Alt+T

Opdele celler.

Ctrl+Alt+S

Flette celler.

Ctrl+Alt+M

Åbne et nyt vindue for at indsætte et link.

Ctrl+I

Åbne et nyt vindue for at indsætte et billede.

Ctrl+Skift+G

Vælge skrifttype.

Ctrl+Skift+F

Skifte skriftstørrelse.

Ctrl+Skift+P

Anvende fed skrift.

Ctrl+F

Skifte til kursiv skrift.

Ctrl+K

Understrege tekst.

Ctrl+U

Venstrejustere tekst.

Ctrl+L

Højrejustere tekst.

Ctrl+R

Centrere tekst.

Ctrl+E

Indsætte en opstilling med tal eller bogstaver.

Ctrl+Skift+R

Indsætte en opstilling med punkttegn.

Ctrl+Skift+L

Formindske indrykning.

Ctrl+Skift+M

Forøge indrykning.

Ctrl+M

Ændre tekstfarven.

Ctrl+Skift+C

Fremhæve tekst.

Ctrl+Skift+W

Skifte tekstretning til venstre mod højre.

Ctrl+Skift+>

Skifte tekstretning til højre mod venstre.

Ctrl+Skift+<

Øverst på siden

Designe en formular i InfoPath Designer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Designe en ny formularskabelon.

Ctrl+Skift+D

Åbne dialogboksen Åbn i designtilstand.

Ctrl+O eller Ctrl+F12

Vise opgaveruden Designopgaver.

Alt+N

Bemærk!:  Hvis dialogboksen Introduktion er åben, skal du trykke på Tab, indtil du kan vælge Designe en formularskabelon. Tryk derefter på Enter.

Få vist den aktuelle formularskabelon.

Ctrl+Skift+B

Finde et ord eller udtryk.

Ctrl+B

Erstatte et ord eller udtryk.

Ctrl+H

Klippe den markerede tekst eller det markerede element.

Ctrl+X

Kopiere markeret tekst eller element.

Ctrl+C

Indsætte tekst eller et element.

Ctrl+V

Udskrive den aktuelle formularskabelon.

Ctrl+P

Vise egenskaberne for det valgte kontrolelement.

Alt+Enter

Vælge det forrige kontrolelement.

Ctrl+< (mindre end-tegn) eller Skift+Tab

Vælge det næste kontrolelement.

Ctrl+> (større end-tegn) eller Tab

Indsætte et link.

Ctrl+I

Markere til starten af afsnittet.

Ctrl+Skift+pil op

Markere til slutningen af afsnittet.

Ctrl+Skift+pil ned

Markere teksten, grafikken eller feltet én linje op eller ned.

Skift+Pil op eller Skift+Pil ned

Indsætte et linjeskift.

Skift+Enter

Indsætte eurosymbolet.

Ctrl+Alt+E

Øverst på siden

Formatere tekst i en formularskabelon

Hvis du vil

Skal du trykke på

Fjerne al formatering.

Ctrl+mellemrum

Anvende eller fjerne fed formatering fra den markerede tekst.

Ctrl+F

Anvende eller fjerne kursiv formatering fra den markerede tekst.

Ctrl+K

Anvende eller fjerne understregning fra den markerede tekst.

Ctrl+U

Anvende eller fjerne gennemstregning i den markerede tekst.

Alt+Skift+K

Anvende eller fjerne hævet skrift i den markerede tekst.

Ctrl+Skift+= (lighedstegn)

Anvende eller fjerne sænket skrift i den markerede tekst.

Ctrl+Skift+0 (nul)

Anvende typografien Normal fra den markerede tekst.

Ctrl+Skift+N

Anvende titeltypografien fra den markerede tekst.

Alt+Ctrl+1

Anvende Overskrift 1 fra den markerede tekst.

Alt+Ctrl+2

Anvende Overskrift 2 fra den markerede tekst.

Alt+Ctrl+3

Anvende etikettypografien fra den markerede tekst.

Alt+Ctrl+4

Anvende etikettypografien fra den markerede tekst.

Alt+Ctrl+5

Anvende beskrivelsestypografien fra den markerede tekst.

Alt+Ctrl+6

Anvende eller fjerne punktopstillingsformatering fra det markerede afsnit.

Ctrl+Skift+L

Indrykke et afsnit fra venstre.

Ctrl+M

Fjerne afsnitsindrykning fra venstre.

Ctrl+Skift+M

Bruge lige margen i det markerede afsnit.

Ctrl+J

Højrejustere det markerede afsnit.

Ctrl+R

Centrere det markerede afsnit.

Ctrl+E

Venstrejustere det markerede afsnit.

Ctrl+L

Øge skriftstørrelsen i den markerede tekst.

Ctrl+Skift+komma

Mindske skriftstørrelsen i den markerede tekst.

Ctrl+Skift+punktum

Øge skriftstørrelsen med 1 punkt i den markerede tekst.

Ctrl+[

Mindske skriftstørrelsen med 1 punkt i den markerede tekst.

Ctrl+]

Åbne opgaveruden Skrifttype.

Ctrl+Skift+F, Ctrl+Skift+P, Ctrl+D

Skifte afsnit for at ændre tekstretningen til højre mod venstre.

Ctrl+højre skift

Skifte afsnit for at ændre tekstretningen til venstre mod højre.

Ctrl+Venstre skift

Øverst på siden

Arbejde med layouttabeller

Hvis du vil

Skal du trykke på

Ændre kolonnebredden til venstre kant uden at ændre bredden på de øvrige kolonner.

Hold Skift nede, mens du trækker kanten af kolonnen.

Ændre højden på rækken over eller under kanten uden at ændre højden på de øvrige rækker.

Hold Skift nede, mens du trækker kanten af rækken.

Bemærk!: For rækker med minimumhøjde ændrer denne genvej højden på rækken over kanten. En rækkes minimumhøjde afgøres af forskellige faktorer, herunder om den indeholder tekst og kontrolelementer.

Give alle de markerede rækker eller kolonner samme højde eller bredde.

Hold Alt nede, mens du trækker kanten af rækken eller kolonnen.

Flytte mellem den næste eller forrige celle i en tabel.

Tab eller Skift+Tab

Tab tilføjer en ny række i tabellen, hvis du trykker på den, mens markøren er i sidste celle i sidste række.

Vælge eller annuller valget af en tabelcelle.

F2

Øverst på siden

Foretage rettelser og gemme ændringer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Søge efter den næste stavefejl eller grammatiske fejl.

Alt+F7

Bemærk!: Afkrydsningsfeltet Løbende stavekontrol skal være markeret . Tryk på Alt+T, og klik derefter på OK.

Gemme eller publicere den aktuelle formularskabelon.

Alt+Skift+F2

Bemærk!: Denne genvej åbner en dialogboks, hvor du kan gemme eller publicere formularskabelonen. Hvis du vælger at skjule denne dialogboks i fremtiden, kan du trykke på Alt+Skift+F2 få vist dialogboksen Gem som.

Fortryd den seneste handling.

Ctrl+Z

Annullere den seneste handling (Annuller Fortryd).

Ctrl+Y

Gemme den aktuelle formularskabelon.

Ctrl+S

Åbne dialogboksen Gem som for den aktuelle formularskabelon.

Skift+F12 eller Alt+Skift+F2

Øverst på siden

Udskrive eksempel af formularskabelonen

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vise dialogboksen Vis udskrift.

Alt+F, V

Flytte til den næste side.

Alt+højre pil

Flytte til den forrige side.

Alt+venstre pil

Zoome ind for at få et nærbillede af formularskabelonen.

Alt+Lighedstegn (=)

Zoome ud for at se mere af formularskabelonen i et mindre format.

Alt+bindestreg

Øverst på siden

Få hjælp

Hjælp-vinduet giver adgang til alt indhold i Microsoft Office Hjælp. I vinduet Hjælp vises emner og andet indhold i Hjælp.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne vinduet Hjælp

F1

Bemærk!: Hvis det aktuelle Hjælp-emne ikke er i det aktuelle vindue, skal du trykke på F6 og derefter trykke på Ctrl+P.

Lukke Hjælp-vinduet.

Alt+F4

Skifte mellem vinduet Hjælp og det aktive program

Alt + tab

Markere det næste element

Tab

Markere det forrige element

Skift+Tab

Udføre standardhandlingen for det valgte element.

Enter

I sektionen Hjælp til at gennemse programnavn, kan du markere det næste eller forrige element.

Tab eller Skift+Tab

I sektionen Hjælp til at gennemse programnavn, kan du udvide eller skjule det valgte element.

Enter

Markere den næste skjulte tekst eller link, f.eks. Vis alle eller Skjul alle øverst i et emne.

Tab

Markere den forrige skjulte tekst eller hyperlink.

Skift+Tab

Udføre handlingen for det valgte Vis alle- eller Skjul alle-hyperlink eller for skjult tekst eller et hyperlink.

Enter

Gå tilbage til det forrige emne i Hjælp (knappen Tilbage)

Alt+Venstre pil eller Tilbage

Gå frem til det næste emne i Hjælp (knappen Fremad)

Alt+højre pil

Rulle lidt op eller lidt ned i det aktuelt viste emne i Hjælp.

Pil op, pil ned

Rulle mere op eller mere ned i det aktuelt viste emne i Hjælp.

PgDn eller PgDn

Få vist en menu med kommandoer for Hjælp-vinduet. Dette kræver, at Hjælp-vinduet er aktivt (tryk på F1).

Skift+F10

Stoppe den seneste handling (knappen Stop)

Esc

Opdatere vinduet (knappen Opdater).

F5

Udskrive det aktuelle emne i Hjælp.

Ctrl+P

Ændre forbindelsesmåden.

F6, pil ned

Skifte mellem områder i vinduet i Hjælp. Skift f.eks. mellem værktøjslinjen, søgefeltet og status for hjælp.

F6

Vælge det næste eller forrige emne i indholdsfortegnelsen i trævisningen.

Pil op eller pil ned

Udvide eller skjule det valgte emne i indholdsfortegnelsen i trævisningen.

Venstre pil eller højre pil

Vælge det næste link eller vælge Vis alt eller Skjul alt øverst i et emne.

Tab

Markere det forrige hyperlink.

Skift+Tab

Udføre handlingen for det valgte link, Vis alle eller Skjul alle.

Enter

Udskrive det aktuelle emne i Hjælp.

Ctrl+P

Øverst på siden

Brug af dialogbokse

Få adgang til og vælge indstillinger i dialogbokse

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Åbn i designtilstand.

Ctrl+O eller Ctrl+F12

Flytte fra en åben dialogboks tilbage til formularskabelonen i de dialogbokse, som understøtter denne funktionsmåde.

Alt+F6

Flytte til den næste indstilling.

Tab

Flytte til den forrige indstilling.

Skift+Tab

Skifte til den næste fane.

Ctrl+Tab

Skifte til den forrige fane.

Ctrl+Skift+tabulator

Skifte til den næste kategori.

Tab

Bemærk!: Når kategorien er blevet markeret, skal du bruge piletasterne til at flytte til det kategorinavn, du vil bruge.

Skifte til den forrige kategori.

Skif+Tab

Bemærk!: Når kategorien er blevet markeret, skal du bruge piletasterne til at flytte til den kategori, du vil bruge.

Flytte mellem indstillinger på en liste eller i en gruppe af indstillinger.

Piletaster

Udføre den handling, der er tilknyttet den valgte knap, eller markere eller fjerne markeringen i det valgte afkrydsningsfelt.

Mellemrum

Åbne listen, hvis den er lukket, og flytte til en bestemt indstilling på listen.

Første bogstav i et element på en rulleliste

Vælge en indstillinger eller markere eller fjerne markeringen i et afkrydsningsfelt.

Alt+det understregede bogstav i en indstilling

Åbne den valgte rulleliste.

Pil ned

Lukke den valgte rulleliste eller annullere kommandoen og lukke dialogboksen.

Esc

Udføre den valgte kommando

Enter

Gå til forrige mappe.

Alt+1

Åbne mappen ét niveau op fra den valgte mappe.

Alt+2

Slette den markerede mappe eller fil.

Alt+3

Oprette en undermappe i den åbne mappe.

Alt+4

Skifte mellem visningerne Miniaturer, Felter, Ikoner, Liste, Detaljer, Egenskaber og Vis.

Alt+5

Vise en genvejsmenu for den valgte mappe eller fil.

Skift+F10

Åbne listen Søg i eller Gem i (kaldes Adresselinje i Windows Vista).

F4

Opdatere mappen og fillisten i dialogboksen Åbn, Åbn i designtilstand eller Gem som.

F5

Øverst på siden

Brug af redigeringsfelter i dialogbokse

Et redigeringsfelt er et felt, hvor du kan skrive eller indsætte data, f.eks. dit brugernavn eller stien til en mappe.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til starten af indtastningen.

Home

Flytte til slutningen af indtastningen.

End

Flytte ét tegn til venstre.

Venstre pil

Flytte ét tegn til højre.

Højre pil

Flytte et ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte et ord til højre

Ctrl+Højre pil

Markere eller annullere markeringen ét tegn til venstre.

Skift+venstre pil

Markere eller annullere markeringen ét tegn til højre.

Skift+højre pil

Markere eller annullere markeringen ét ord til venstre.

Ctrl+Skift+venstre pil

Markere eller annullere markeringen ét ord til højre.

Ctrl+Skift+højre pil

Markere teksten fra markøren til starten af indtastningen.

Skift+Home

Markere teksten fra markøren til slutningen af indtastningen.

Skift+End

Øverst på siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×