Tastaturgenveje i Publisher

Sommetider kan du arbejde hurtigere, når du beholder fingrene på tastaturet og ikke skifter over til mus eller berøringstastatur. Du bruger sikkert allerede genveje som f.eks. Ctrl+C for at kopiere og Ctrl+S for at gemme, men der er muligvis mange andre genveje, som du ikke kender. Her er de:

I denne artikel

Nye genveje

Figur- og billedeffekter

figureffekter

Billedeffekter

Teksteffekter

Rullemenuen Tekstudfyldning

Rullemenuen Tekstkontur

Rullemenuen Teksteffekter

Oprette, åbne, lukke eller gemme en publikation

Oprette, åbne eller lukke en publikation

Redigere eller formatere tekst eller objekter

Redigere eller formatere tekst

Kopiere tekstformater

Kopiere, klippe, indsætte eller slette tekst eller objekter

Fortryde eller annullere fortrydelsen af en handling

Skubbe et objekt

Laginddele objekter

Fastgøre objekter

Markere eller gruppere objekter

Arbejde med sider

Markere eller indsætte sider

Flytte mellem sider

Brug af mastersiden

Få vist eller skjule ruder eller hjælpelinjer

Zoome

Udskrive en publikation

Brug af Vis udskrift

Udskrive en publikation

Indsæt links

Send mail

Automatisere opgaver

Arbejde med makroer

Arbejde med Visual Basic

Tastaturgenveje til båndet

Disse genveje blev introduceret sammen med båndet i Publisher. Nogle faner er kontekstafhængige og vises kun, når du har indsat eller markeret et objekt, f.eks. en figur eller en tabel. Genveje med to bogstaver gør det muligt at bruge tastaturgenveje til kontekstafhængige faner.

Nye tastaturgenveje med to bogstaver, der åbner fanen Tegnefunktioner.

For at bruge disse skal du først markere objektet. Tryk derefter på Alt og så på de to bogstaver, der udgør genvejen, og tryk derefter på eventuelle resterende taster. Hvis du f.eks. vil åbne menuen Figureffekter og føje en skygge til en figur, skal du markere figuren, trykke på Alt, JD, for at åbne fanen TegnefunktionerFormatér, SE for at åbne menuen Figureffekter, S for at markere galleriet Skygge, hvorefter du kan vælge mellem skyggeindstillingerne og finde en til din figur.

Figur- og billedeffekter

Figureffekter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne menuen Figureffekter

Alt, JD, SE

Åbne Figureffekter – galleriet Skygge

Alt, JD, SE, S – vælg derefter mellem indstillingerne

Åbne Figureffekter – galleriet Refleksion

Alt, JD, SE, R – vælg derefter mellem indstillingerne

Åbne Figureffekter – galleriet Skær

Alt, JD, SE, G – vælg derefter mellem indstillingerne

Åbne Figureffekter – galleriet Bløde kanter

Alt, JD, SE, E – vælg derefter mellem indstillingerne

Åbne Figureffekter – galleriet Facetkant

Alt, JD, SE, B – vælg derefter mellem indstillingerne

Åbne Figureffekter – galleriet 3D-rotation

Alt, JD, SE, D – vælg derefter mellem indstillingerne

Åbne galleriet Figurtypografier

Alt, JD, ST – vælg derefter mellem indstillingerne

Billedeffekter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne menuen Billedeffekter

Alt, JP, PE

Åbne Billedeffekter – galleriet Skygge

Alt, JP, PE, S – vælg derefter mellem indstillingerne

Åbne Billedeffekter – galleriet Refleksion

Alt, JP, PE, R – vælg derefter mellem indstillingerne

Åbne Billedeffekter – galleriet Skær

Alt, JP, PE, G – vælg derefter mellem indstillingerne

Åbne Billedeffekter – galleriet Bløde kanter

Alt, JP, PE, E – vælg derefter mellem indstillingerne

Åbne Billedeffekter – galleriet Facetkant

Alt, JP, PE, B – vælg derefter mellem indstillingerne

Åbne Billedeffekter – galleriet 3D-rotation

Alt, JP, PE, D – vælg derefter mellem indstillingerne

Åbne galleriet Billedtypografier

Alt, JP, K – vælg derefter mellem indstillingerne

Rydde billedtypografi

Alt, JP, K, C

Teksteffekter

Rullemenuen Tekstudfyldning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne rullemenuen Tekstudfyldning

Alt, JX, TI

Ingen udfyldning

Alt, JX, TI, N – vælg derefter mellem indstillingerne

Flere fyldfarver…

Alt, JX, TI, M – vælg derefter mellem indstillingerne

Udfyldningseffekter…

Alt, JX, TI, F – vælg derefter mellem indstillingerne

Tonfarver

Alt, JX, TI, T – vælg derefter mellem indstillingerne

Afprøve skrifttypefarve

Alt, JX, TI, S

Rullemenuen Tekstkontur

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne rullemenuen Tekstkontur

Alt, JX, TO

Ingen kontur

Alt, JX, TO, N

Flere konturfarver…

Alt, JX, TO, M – vælg derefter mellem indstillingerne

Kontureffekter…

Alt, JX, TO, O – vælg derefter mellem indstillingerne

Afprøve stregfarve

Alt, JX, TO, S – vælg derefter mellem indstillingerne

Tykkelse

Alt, JX, TO, W – vælg derefter mellem indstillingerne

Stiplet

Alt, JX, TO, D – vælg derefter mellem indstillingerne

Rullemenuen Teksteffekter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åben rullemenuen Teksteffekter

Alt, JX, TE

Skygge

Alt, JX, TE, S – vælg derefter mellem indstillingerne

Refleksion

Alt, JX, TE, R – vælg derefter mellem indstillingerne

Skær

Alt, JX, TE, G – vælg derefter mellem indstillingerne

Facet

Alt, JX, TE, B – vælg derefter mellem indstillingerne

Toppen af siden

Oprette, åbne, lukke eller gemme en publikation

Oprette, åbne eller lukke en publikation

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne en ny forekomst af Publisher.

Ctrl+N

Vise dialogboksen Åbn publikation.

Ctrl+O

Lukke den aktuelle publikation.

Ctrl+F4 eller Ctrl+W

Åbne dialogboksen Gem som

Ctrl+S

Toppen af siden

Redigere eller formatere tekst eller objekter

Redigere eller formatere tekst

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vise dialogboksen Søg og erstat med fanen Søg valgt

F3 eller Ctrl+B eller Skift+F4

Vise dialogboksen Søg og erstat med fanen Erstat valgt

Ctrl+H

Foretage stavekontrol

F7

Få vist opgaveruden Synonymordbog.

Skift+F7

Vise opgaveruden Opslag

Alt + klik på et ord

Markere al teksten. Hvis markøren er i et tekstfelt, markeres al tekst i den aktuelle tekstenhed. Hvis markøren ikke er i et tekstfelt, markeres alle objekterne på en side.

Ctrl+A

Anvende fed skrift.

Ctrl+B

Kursivere tekst.

Ctrl+I

Understrege tekst.

Ctrl+U

Ændre tekst til kapitæler eller ændre kapitæler til store eller små bogstaver.

Ctrl+Skift+I

Åbne dialogboksen Skrifttype

Ctrl+Skift+F

Kopiere formatering

Ctrl+Skift+C

Indsætte formatering.

Ctrl+Skift+V

Slå Specialtegn til eller fra.

Ctrl+Skift+Y

Nulstille tegnformatering til den aktuelle teksttypografi.

Ctrl+mellemrum

Anvende eller fjerne formatering med sænket skrift.

Ctrl+=

Anvende eller fjerne formatering med hævet skrift.

Ctrl+Skift+=

Forøge mellemrum mellem bogstaver i et ord (knibning).

Ctrl+Skift+]

Formindske mellemrum mellem bogstaver i et ord (knibning).

Ctrl+Skift+[

Forøge skriftstørrelsen med 1,0 punkt.

Ctrl+]

Formindske skriftstørrelsen med 1,0 punkt.

Ctrl+[

Forøge skriftstørrelsen med én i feltet Skriftstørrelse.

Ctrl+Skift+>

Mindske skriftstørrelsen med én i feltet Skriftstørrelse.

Ctrl+Skift+<

Centrere et afsnit

Ctrl+E

Venstrejustere et afsnit.

Ctrl+L

Højrejustere et afsnit.

Ctrl+R

Justere et afsnit til begge sider (lige margener).

Ctrl+J

Distribuere et afsnit jævnt vandret.

Ctrl+Skift+D

Angive avisjustering for et afsnit (kun østasiatiske sprog).

Ctrl+Skift+J

Vise dialogboksen Orddeling.

Ctrl+Skift+H

Indsætte aktuelt klokkeslæt

Alt+Skift+T

Indsætte dags dato

Alt+Skift+D

Indsæt det aktuelle sidetal

Alt+Skift+P

Forhindre, at et ord deles, hvis det står til sidst på en linje.

Ctrl+Skift+0 (nul)

Kopiere tekstformater

Hvis du vil

Skal du trykke på

Kopiere formatering fra markeret tekst

Ctrl+Skift+C

Overføre kopieret formatering til tekst

Ctrl+Skift+V

Kopiere, klippe, indsætte eller slette tekst eller objekter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Kopiere den markerede tekst eller det markerede objekt.

Ctrl+C eller Ctrl+Insert

Klippe den markerede tekst eller det markerede objekt ud.

Ctrl+X eller Skift+Delete

Indsætte tekst eller et objekt.

Ctrl+V eller Skift+Insert

Slette det markerede objekt.

Delete eller Ctrl+Skift+X

Fortryde eller annullere fortrydelsen af en handling

Hvis du vil

Skal du trykke på

Fortryde den seneste handling.

Ctrl+Z eller Alt+Tilbage

Gentage den seneste handling.

Ctrl+Y eller F4

Skubbe et objekt

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skubbe et markeret objekt op, ned, til venstre eller til højre.

Piletaster

Skubbe det markerede objekt op, ned, til venstre eller til højre, hvis det markerede objekt har en markør i teksten.

Alt+piletaster

Laginddele objekter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Placere objektet forrest.

Alt+F6

Placere objektet bagest.

Alt+Skift+F6

Fastgøre objekter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Slå Fastgør til hjælpelinjer til eller fra

F10, Skift+R, Skift+S, Skift+M

Markere eller gruppere objekter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Markere alle objekter på siden (hvis markøren er i et tekstfelt, markeres hele teksten i en historie)

Ctrl+A

Gruppere markerede objekter eller opdele grupperede objekter.

Ctrl+Skift+G

Fjerne markeringen fra markeret tekst

Esc

Fjerne markeringen fra et markeret objekt

Esc

Markere objektet i en gruppe – hvis objektet indeholder tekst, der allerede er markeret

Esc

Toppen af siden

Arbejde med sider

Markere eller indsætte sider

Hvis publikationen vises som et tosidet opslag, gælder disse kommandoer for det markerede tosidede opslag. Ellers gælder disse kommandoer kun for den markerede side.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vise dialogboksen Gå til side

F5 eller Ctrl+G

Indsætte en side eller et tosidet opslag. Hvis du opretter et nyhedsbrev, åbnes dialogboksen Indsæt publikationstype sider.

Ctrl+Skift+N

Indsætte en dubleret side efter den markerede side.

Ctrl+Skift+U

Flytte mellem sider

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vise dialogboksen Gå til side.

F5 eller Ctrl+G

Gå til næste side

Ctrl+Page Down

Gå til forrige side

Ctrl+Page Up

Skifte mellem den aktuelle side og mastersiden.

Ctrl+M

Brug af mastersiden

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skifte mellem den aktuelle side og mastersiden.

Ctrl+M

Få vist eller skjule ruder eller hjælpelinjer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Slå Grænser til eller fra.

Ctrl+Skift+O

Slå vandrette hjælpelinjer til grundlinjer til eller fra (ikke tilgængelig i webvisning)

Ctrl+F7

Slå lodrette hjælpelinjer til grundlinjer til eller fra (kun østasiatiske sprog – ikke tilgængelig i webvisning)

Ctrl+Skift+F7

Zoome

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skifte mellem den aktuelle visning og den faktiske størrelse.

F9

Zoome til visning af hele siden.

Ctrl+Skift+L

Toppen af siden

Udskrivning

Brug af Vis udskrift

Disse tastaturgenveje er tilgængelige, når du er i visningen Udskriv, og påvirker ruden med visning af udskrift.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skifte mellem den aktuelle visning og den faktiske størrelse.

F9

rulle op eller ned

Pil op eller pil ned

Rulle til venstre eller højre.

Venstre pil eller højre pil

Rulle op i store spring.

Page Up eller Ctrl+pil op

Rulle ned i store spring.

Page Down eller Ctrl+pil ned

Rulle til venstre i store spring.

Ctrl+Venstre pil

Rulle til højre i store spring.

Ctrl+Højre pil

Rulle til øverste venstre hjørne på siden.

Home

Rulle til nederste højre hjørne på siden.

End

Vise dialogboksen Gå til side

F5 eller Ctrl+G

Gå til forrige side

Ctrl+Page Up

Gå til næste side

Ctrl+Page Down

Gå til det næste vindue (hvis der er flere åbne publikationer)

Ctrl+F6

Afslutte Vis udskrift og se visningen Udskriv

Ctrl+P

Lukke Vis udskrift

Esc

Udskrive en publikation

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne visningen Udskriv.

Ctrl+P

Toppen af siden

Arbejde med websider og mails

Indsætte links

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Indsæt link (markøren skal stå i et tekstfelt)

Ctrl+K

Sende mails

Når du har valgt Send som en meddelelse (Filer > Del > Mail), kan du bruge følgende tastaturgenveje.

Vigtigt!: Outlook skal være åben, før du kan sende mails. Hvis Outlook ikke er åben, gemmes meddelelsen i mappen Udbakke.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Sende den aktuelle side eller publikation.

Alt+S

Åbne adressekartoteket (markøren skal være i brevhovedet)

Ctrl+Skift+B

Åbne Designkontrol (markøren skal være i brevhovedet)

Alt+K

Kontrollere navnene i linjerne Til, Cc og Bcc (markøren skal være i brevhovedet)

Ctrl+K

Åbne adressekartoteket med feltet Til valgt (markøren skal være i brevhovedet)

Alt+. (punktum)

Åbne adressekartoteket med feltet Cc valgt (markøren skal være i brevhovedet)

Alt+C

Åbne adressekartoteket med feltet Bcc valgt (markøren skal være i brevhovedet, og feltet Bcc skal være synligt)

Alt+T

Gå til feltet Emne.

Alt+J

Åbne dialogboksen Meddelelsesindstillinger i Outlook

Alt+P

Åbne dialogboksen Brugerdefineret for at oprette et flag ved en mail (markøren skal være i brevhovedet)

Ctrl+Skift+G

Flytte markøren til det næste felt i brevhovedet (markøren skal være i brevhovedet)

Tab

Flytte markøren til det næste felt i mailens brevhoved.

Skift+Tab

Skifte mellem indsætningspunktet i brevhovedet og knappen Sendmailværktøjslinjen

Ctrl+Tab

Åbne Adressekartoteket, når markøren er i mailens brevhoved

Ctrl+Skift+B

Toppen af siden

Automatisere opgaver

Arbejde med makroer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Makroer.

Alt+F8

Arbejde med Visual Basic

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne Visual Basic Editor.

Alt+F11

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×