Tastaturgenveje i Project

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Vigtigt!: Nogle tastaturgenveje er kun tilgængelige for Project Online-abonnenter. Nye funktioner frigives gradvist til abonnenter, så det er muligt, at dit program ikke har disse funktioner endnu.

Mange brugere kan finde, bruger et eksternt tastatur med genvejstaster til Project på Windows hjælper dem med at arbejde mere effektivt. For brugere med mobilitet eller synshandicap tastaturgenveje kan være nemmere end ved hjælp af berøringsskærmen og er væsentlige alternativ til at bruge en mus. I denne artikel angiver de enkelte tastaturgenveje til Project i Windows.

Bemærkninger!: 

 • Genvejene i dette emne henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

 • Hvis en genvej kræver, at der trykkes på to eller flere taster på samme tid, er tasterne adskilt med et plustegn (+) i dette emne. Hvis du skal trykke på én tast umiddelbart efter en anden, er tasterne adskilt med et komma (,).

Denne artikel indeholder

Grundlæggende i Microsoft Office

Microsoft Projects-genveje

Læs også

Teknisk support til kunder med handicap

Grundlæggende i Microsoft Office

Tastaturadgang til båndet og Fortæl mig

 1. Tryk på Alt

  Tastetip vises over hver funktion, der er tilgængelig i den aktuelle visning.

 2. Tryk på det bogstav, der vises i tastetippet over den funktion, du ønsker at bruge.

  Tip!: Tryk på Q for at søge efter en kommando eller søge efter et emne i Hjælp.

 3. Afhængigt af hvilket bogstav du trykker på, vises der muligvis flere tastetip. Hvis f.eks. fanen Startside er aktiv, og du trykker på U, vises fanen Vis sammen med tastetip for grupperne under den pågældende fane.

 4. Fortsæt med at trykke på bogstaver, indtil du trykker på bogstavet for den kommando eller det kontrolelement, du vil bruge. I nogle tilfælde skal du først trykke på bogstavet for den gruppe, der indeholder den ønskede kommando.

  Bemærk!: Du kan annullere handlingen og skjule tastetip ved at trykke på Alt.

Få vist og bruge vinduer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skifte til det næste vindue

Alt+Tab

Skifte til forrige vindue.

Alt+skift+Tab

Lukke det aktive vindue.

Ctrl+W eller Ctrl+F4

Gendanne det aktive vindues størrelse, efter at det har været maksimeret.

Ctrl+F5

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (retning med uret). Tryk eventuelt på F6 flere gange.

F6

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (mod uret).

Skift+F6

Skifte til det næste vindue, når mere end et vindue er åbent.

Ctrl+F6

Skifte til forrige vindue.

Ctrl+Skift+F6

Maksimere eller gendanne det markerede vindue.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Ctrl+F10

Kopiere et billede af skærmen til Udklipsholder.

Print Screen

Kopiere et billede af det markerede vindue til Udklipsholder.

Alt+Print Screen

Flytte rundt i tekst eller celler

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte ét tegn til venstre.

Venstre pil

Flytte ét tegn til højre.

Højre pil

Flytte én linje op.

Pil op

Flytte én linje ned.

Pil ned

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Ctrl+højre pil

Flytte til slutningen af en linje.

End

Flytte til starten af en linje

Home

Flytte ét afsnit op.

Ctrl+pil op

Flytte ét afsnit ned.

Ctrl+pil ned

Flytte til slutningen af en tekstboks

Ctrl+End

Flytte til starten af en tekstboks

Ctrl+Home

Flytte rundt i og arbejde i tabeller

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til den næste celle

Tab

Flytte til den forrige celle.

Skift+Tab

Flytte til den næste række.

Pil ned

Flytte til den forrige række.

Pil op

Indsætte et tabulatortegn i en celle.

Ctrl+Tab

Starte et nyt afsnit.

Enter

Tilføje en ny række nederst i tabellen.

Tab i slutningen af den sidste række

Få adgang til og bruge handlinger

Hvis du vil

Skal du trykke på

Få vist menuen eller meddelelsen for en handling. Hvis der er mere end én handling, skal du skifte til næste handling og åbne undermenuen eller meddelelsen.

Alt+Skift+F10

Vælge det næste element på handlingsmenuen.

Pil ned

Vælge det forrige element på handlingsmenuen.

Pil op

Udføre handlingen for det markerede punkt i menuen til en handling.

Enter

Lukke handlingsmenuen eller meddelelsen.

Esc

Brug af dialogbokse

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til den næste indstilling eller gruppeboks

Tab

Flytte til den forrige indstilling eller gruppe indstillinger.

Skift+Tab

Skifte til den næste tabulator i en dialogboks.

Ctrl+Tab

Skifte til den forrige tabulator i en dialogboks.

Ctrl+Skift+Tab

Flytte mellem punkter på en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe med indstillinger

Piletaster

Udføre den handling, som er tildelt den valgte knap eller markere eller fjerne en markering i et afkrydsningsfelt

Mellemrum

Åbne listen, hvis den er lukket, og flytte til det ønskede punkt på listen

Første bogstav i et punkt på en rulleliste

Markere en indstilling. Markere eller fjerne markeringen i et afkrydsningsfelt.

Alt+det understregede bogstav i en indstilling

Åbne en markeret rulleliste.

Alt+pil ned

Lukke en markeret rulleliste. Annullere en kommando og lukke en dialogboks.

Esc

Udføre den handling, der er knyttet til en standardknap i en dialogboks.

Enter

Brug af redigeringsfelter i dialogbokse

Et redigeringsfelt er et tomt felt, hvor du kan skrive eller indsætte tekst, f.eks. dit brugernavn eller stien til en mappe.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til starten af indtastningen.

Home

Flytte til slutningen af indtastningen.

End

Flytte et tegn til venstre eller højre.

Venstre pil eller højre pil

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Ctrl+højre pil

Markere eller fjerne markeringen ét tegn til venstre.

Skift+venstre pil

Markere eller fjerne markeringen ét tegn til højre.

Skift+højre pil

Markere eller fjerne markeringen ét ord til venstre.

Ctrl+Skift+venstre pil

Markere eller fjerne markeringen ét ord til højre.

Ctrl+Skift+højre pil

Markere teksten fra indsætningspunktet til starten af indtastningen.

Skift+Home

Markere teksten fra indsætningspunktet til slutningen af indtastningen.

Skift+End

Grundlæggende filstyring

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne en projektfil (åbn dialogboksen Åbn).

Ctrl+F12

Åbne en projektfil (gå til fanen Åbn i Backstage-visningen).

Ctrl+O

Gemme en projektfil.

Ctrl+S

Oprette et nyt projekt.

Ctrl+N

Udskrive en fil (åbn fanen Udskriv i Backstage-visningen).

Ctrl+P

Brug af dialogboksene Åbn og Gem som

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Åbn.

Ctrl+F12

Få vist fanen Åbn i Backstage-visningen.

Ctrl+O

Åbne dialogboksen Gem som.

F12

Åbne den markerede mappe eller fil.

Enter

Åbne mappen et niveau over den åbne mappe.

Tilbage

Slette den markerede mappe eller fil.

Slet

Få vist en genvejsmenu til et markeret element, f.eks. en mappe eller fil.

Skift+F10

Flytte fremad gennem indstillinger.

Tab

Flytte tilbage gennem indstillinger.

Skift+Tab

Åbner listen Søg i

F4 eller Alt+1

Microsoft Projects-genveje

Brug hovedvinduet

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skift mellem aktive dialogbokse og hovedappen.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Alt+F6

Få vist genvejsmenuen for det markerede element (højreklik på menuen).

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Skift+F10

Aktivér båndet.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

F10

Aktivér visningen opdeling.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Alt+Skift+F6

Få vist menuen autofilterrullelisten for den valgte kolonne.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Alt+Skift+F3

Genanvend det aktuelle filter.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Ctrl+F3

Åbn menuen på objektet for den markerede celle.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Alt+Skift+F10

Brug af et netværksdiagram

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til et andet netværksdiagramfelt.

Piletaster

Føje netværksdiagramfelter til markeringen.

Skift+piletaster

Flytte et netværksdiagramfelt.

Bemærk!: Du skal angive manuel placering først. Markér det felt, du vil flytte. Klik på Formatér, og klik derefter på Layout. Klik på Tillad manuel placering af et felt.

Ctrl+piletaster

Flytte til det øverste netværksdiagramfelt i visningen eller projektet.

Ctrl+Home eller Slift+Ctrl+Home

Flytte til det nederste netværksdiagramfelt i projektet.

Ctrl+End eller Skift+Ctrl+End

Flytte til netværksdiagramfeltet længst til venstre i projektet.

Home eller Skift+Home

Flytte til netværksdiagramfeltet længst til højre i projektet.

End eller Skift+End

Flytte et vindue opad.

Page Up eller Skift+Page Up

Flytte et vindue nedad.

Page Down eller Skift+Page Down

Flytte et vindue til venstre.

Ctrl+Page Up eller Skift+Ctrl+Page Up

Flytte et vindue til højre.

Ctrl+Page Down eller Skift+Ctrl+Page Down

Markere det næste felt i netværksdiagramfeltet.

Enter eller Tab

Vælge det forrige felt i netværksdiagramfeltet.

Skift+Enter

Bruge OfficeArt-objekter

Flytte OfficeArt-figurer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skubbe figuren op, ned, til højre eller til venstre.

Piletaster

Øge figurens bredde med 10 %.

Skift+højre pil

Mindske figurens bredde med 10 %.

Skift+venstre pil

Øge figurens højde med 10 %.

Skift+pil op

Mindske figurens højde med 10 %.

Skift+pil ned

Øge figurens bredde med 1 %.

Ctrl+Skift+højre pil

Mindske figurens bredde med 1 %.

Ctrl+Skift+venstre pil

Øge figurens højde med 1 %.

Ctrl+Skift+pil op

Mindske figurens højde med 1 %.

Ctrl+Skift+pil ned

Rotere figuren 15 grader mod højre.

Alt+højre pil

Rotere figuren 15 grader mod venstre.

Alt+venstre pil

Markere og kopiere OfficeArt-objekter og -tekst

Hvis du vil

Skal du trykke på

Markere et objekt (med tekst markeret inde i objektet).

Esc

Markere et objekt (med et markeret objekt).

Tab eller Skift+Tab, indtil det ønskede objekt er markeret

Markere tekst i et objekt (med et markeret objekt).

Enter

Markere flere figurer

Trykke på Ctrl og holde den nede, mens du klikker på figurerne

Markere flere figurer med tekst

Tryk på Skift, og hold tasten nede, mens du klikker på figurerne

Klippe et markeret objekt.

Ctrl+X

Kopiere et markeret objekt.

Ctrl+C

Indsætte et udklippet eller kopieret objekt.

Ctrl+V

Indsætte speciel.

Ctrl+Alt+V

Kopiere kun formatering.

Ctrl+Skift+C

Kun indsætte formater.

Ctrl+Skift+V

Indsætte speciel.

Ctrl+Alt+V

Gruppere figurer, billeder eller WordArt.

Ctrl+G, når du har markeret de elementer, du vil gruppere

Opdele gruppen af figurer, billeder eller WordArt.

Ctrl+Skift+G, når du har markeret den gruppe, du vil opdele

Fortryd den seneste handling.

Ctrl+Z

Annullere den seneste handling (Annuller Fortryd).

Ctrl+Y

Føje det næste objekt til en markering af flere.

Ctrl+klik

Tilføje det næste objekt til en markering af flere. Gør det muligt at klikke på teksten i et tekstfelt for at føje tekstfeltet til markeringen af flere.

Skift+klik

Redigere OfficeArt-tekst og -tekstfelter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skjule markeringen.

Esc

Markere al tekst.

Ctrl+A

Slette ét ord mod venstre

Ctrl+Tilbage

Slette ét ord til højre.

Ctrl+Delete

Fortryde.

Ctrl+Z

Annullere Fortryd.

Ctrl+Y

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Ctrl+højre pil

Flytte til begyndelsen af linjen.

Home

Flytte til slutningen af linjen.

End

Flytte ét afsnit op.

Ctrl+pil op

Flytte ét afsnit ned.

Ctrl+pil ned

Flytte til begyndelsen af objektets tekst.

Ctrl+Home

Flytte til slutningen af objektets tekst.

Ctrl+End

Navigere i visninger og vinduer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Aktivere indtastningslinjen for at redigere tekst i et felt.

F2

Aktivere menulinjen.

F10 eller Alt

Aktivere projektstyringsmenuen.

Alt+bindestreg eller Alt+mellemrum

Aktivere delelinjen.

Skift+F6

Lukke programvinduet.

Alt+F4

Vise alle filtrerede opgaver eller alle filtrerede ressourcer.

F3

Vise dialogboksen Feltindstillinger.

Alt+F3

Åbne et nyt vindue.

Skift+F11

Reducere en markering til et enkelt felt.

Skift+Tilbage

Nulstille sorteringsrækkefølgen til id-rækkefølgen og slå gruppering fra.

Skift+F3

Markere et tegneobjekt.

F6

Vise opgaveoplysninger.

Skift+F2

Vise ressourceoplysninger.

Skift+F2

Vise tildelingsoplysninger.

Skift+F2

Slå tilstanden Føj til markering til eller fra.

Skift+F8

Slå Automatisk beregning til eller fra.

Ctrl+F9

Slå tilstanden Udvid markering til eller fra.

F8

Flytte til venstre, højre, opad eller nedad for at få vist forskellige sider i vinduet Vis udskrift.

Alt+piletaster

Oprette en disposition for et projekt

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skjule underopgaver.

Alt+Skift+bindestreg eller Alt+Skift+minus (minustegn på det numeriske tastatur)

Rykke den markerede opgave ind.

Alt+Skift+højre pil

Vise underopgaver.

Alt+Skift+ = eller Alt+Skift+plustegn (plustegn på det numeriske tastatur)

Vise alle opgaver.

Alt+Skift+* (stjerne på det numeriske tastatur)

Rykke den markerede opgave ud.

Alt+Skift+venstre pil

Markere og redigere i en dialogboks

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte mellem felter nederst i en formular.

Piletaster

Flytte ind i tabeller nederst i en formular.

Alt+1 (venstre) eller Alt+2 (højre)

Flytte til den næste opgave eller ressource.

Enter

Flytte til den forrige opgave eller ressource.

Skift+Enter

Markere og redigere i en arkvisning

Redigere i en visning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Tilføj en ny opgave.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Indsæt

Annullere en indtastning.

Esc

Rydde eller nulstille det markerede felt.

Ctrl+Delete

Kopiere de markerede data.

Ctrl+C

Klippe de markerede data ud.

Ctrl+X

Slette de markerede data.

Slet

Slette den række, der indeholder en valgt celle.

Ctrl+minus (på det numeriske tastatur)

Udfylde nedad.

Ctrl+D

Vise dialogboksen Søg.

Ctrl+F eller Skift+F5

Fortsætte til næste forekomst af søgeresultater i dialogboksen Søg.

Skift+F4

Brug af kommandoen Gå til (menuen Rediger).

F5

Sammenkæde opgaver.

Ctrl+F2

Indsætte de kopierede eller udklippede data.

Ctrl+V

Reducere markeringen til ét felt.

Skift+Tilbage

Fortryd den seneste handling.

Ctrl+Z

Ophæve sammenkædningen af opgaver.

Ctrl+Skift+F2

Angive opgaven til manuel planlægning.

Ctrl+Skift+M

Angive opgaven til automatisk planlægning.

Ctrl+Skift+A

Flytte rundt i en visning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til starten af et projekt (tidsskala).

Alt+Home

Flytte til slutningen af et projekt (tidsskala).

Alt+End

Flytte tidsskalaen til venstre.

Alt+venstre pil

Flytte tidsskalaen til højre.

Alt+højre pil

Flytte til det første felt i en række.

Home eller Ctrl+venstre pil

Flytte til den første række.

Ctrl+pil op

Flytte til det første felt i den første række.

Ctrl+Home

Flytte til det sidste felt i en række.

End eller Ctrl+højre pil

Flytte til det sidste felt i den sidste række.

Ctrl+End

Flytte til den sidste række.

Ctrl+pil ned

Flytte rundt i sideruden

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte fokus mellem sideruden og visningen til højre.

F6

Vælge forskellige kontrolelementer i sideruden, hvis sideruden er aktiv.

Tab

Markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelter og alternativknapper, hvis sideruden er aktiv.

Mellemrumstast

Markere i en visning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Udvide markeringen nedad med en side.

Skift+Page Down

Udvide markeringen opad med en side.

Skift+Page Up

Udvide markeringen nedad med en række.

Skift+pil ned

Udvide markeringen opad med en række.

Skift+pil op

Udvide markeringen til det første felt i en række.

Skift+Home

Udvide markeringen til det sidste felt i en række.

Skift+End

Udvide markeringen til starten af oplysningerne.

Ctrl+Skift+Home

Udvide markeringen til slutningen af oplysningerne.

Ctrl+Skift+End

Udvide markeringen til den første række.

Ctrl+Skift+pil op

Udvide markeringen til den sidste række.

Ctrl+Skift+pil ned

Udvide markeringen til det første felt i den første række.

Ctrl+Skift+Home

Udvide markeringen til det sidste felt i den sidste række.

Ctrl+Skift+End

Markere alle rækker og kolonner.

Ctrl+Skift+mellemrum

Markere en kolonne.

Ctrl+mellemrumstast

Markere en række.

Skift+mellemrum

Flytte et felt nedad i en markering.

Enter

Flytte et felt opad i en markering.

Skift+Enter

Flytte et felt til højre i en markering.

Tab

Flytte et felt til venstre i en markering.

Skift+Tab

Markere og redigere på indtastningslinjen

Hvis du vil

Skal du trykke på

Acceptere en indtastning.

Enter

Annullere en indtastning.

Esc

Slette ét tegn mod venstre

Tilbage

Slette ét tegn mod højre

Delete

Slette ét ord til højre.

Ctrl+Delete

Udvide markeringen til slutningen af teksten.

Skift+End

Udvide markeringen til starten af teksten.

Skift+Home

Slå overskrivningstilstand til eller fra.

Indsætte

Brug af en tidsskala

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte tidsskalaen en side til venstre.

Alt+Page Up

Flytte tidsskalaen en side til højre.

Alt+Page Down

Flytte tidsskalaen til starten af projektet.

Alt+Home

Flytte tidsskalaen til slutningen af projektet.

Alt+End

Rulle tidsskalaen til venstre.

Alt+venstre pil

Rulle tidsskalaen til højre.

Alt+højre pil

Vise mindre tidsenheder.

Ctrl+ / (skråstreg på det numeriske tastatur)

Vise større tidsenheder.

Ctrl+* (stjerne på det numeriske tastatur)

Brug visningen Teamplanlægning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Udvid eller skjul en ressourcerække eller en grupperingsrække.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Alt+Skift++ eller - -

Rul tidsskalaen til venstre.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Alt+venstre pil

Rulle tidsskalaen til højre.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Alt+Højre pil

Lav om på en planlagt opgave.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Ctrl+Piletaster

Åbn dialogboksen Opgaveoplysninger.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Vælg opgaven, og tryk på Enter

Lav om på tildelingen af en opgave.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Ctrl+pil op eller pil ned

Brug Tidslinjevisning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gennemløb elementtyper – proceslinje, milepæl, forklaring og tidslinje – når én af dem allerede er markeret.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Tab eller pil ned

Gennemløb elementtyper i den modsatte rækkefølge – tidslinje, billedforklaring milepæl og proceslinje -, når en af dem allerede er markeret.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Skift+Tab, eller Pil op

Gå til forrige eller næste element af den pågældende type, f.eks. til den næste milepæl.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Venstre eller højre pil

Rul tidsskalaen til venstre.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Alt+venstre pil

Rulle tidsskalaen til højre.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Alt+Højre pil

Flyt elementet op eller ned til den næste kanal eller tidslinje.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Ctrl+pil op eller pil ned

Åbn dialogboksen Opgaveoplysninger.

Kun tilgængelig for Project Online-abonnenter.

Skift+F2

Se også

Hjælp til handicappede i Project

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×