Tastaturgenveje i PowerPoint til internettet

Mange brugere synes, at det hjælper dem med at arbejde mere effektivt, når de bruger et eksternt tastatur med tastaturgenveje til PowerPoint Online. For brugere med nedsat mobilitet eller syn kan tastaturgenveje være nemmere at bruge end touchskærmen og er et essentielt alternativ til at bruge en mus. Denne artikel viser tastaturgenvejene i PowerPoint Online til Windows.

Bemærkninger!: 

 • Genvejene i dette emne henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur. 

 • Hvis en genvej kræver, at der skal trykkes på to eller flere taster samtidig, adskiller dette emne tasterne med et plustegn (+). Hvis du skal trykke på én tast umiddelbart efter en anden, er tasterne adskilt med et komma (,).

I dette emne

Ofte benyttede genveje

Den følgende tabel viser de genveje, som du sandsynligvis ofte vil bruge i PowerPoint Online.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Indsætte et nyt dias

Tryk på Ctrl+M med ruden miniature markeret.

Slette markeret tekst, et objekt eller en slide.

Tasten Del

Flytte en figur

Piletasterne

Gå til den næste slide.

Tasten PgDn

Gå til den forrige slide.

Tasten PgUp

Afslutte slideshowet.

Esc

Introduktion

Genvejstasterne i dette emne henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

Hvis en genvej kræver, at der skal trykkes på to eller flere taster samtidig, adskiller dette emne tasterne med et plustegn (+). Hvis du skal trykke på én tast umiddelbart efter en anden, er tasterne adskilt med et komma (,).

PowerPoint Online kører i din webbrowser, så det anvender ikke genvejstaster ligesom dem, der bruges i PowerPoint til skrivebordet. Hvis du f.eks. trykker på Alt-tasten, flyttes fokus til browserens menulinje, og velkendte genveje, såsom CTRL+P (Udskriv) og F1 (Hjælp), kører browserkommandoer i stedet for PowerPoint Online-kommandoer.

Hvis du vil flytte fokus til andre dele af brugergrænsefladen i PowerPoint Online (f.eks. fra båndet til miniatureruden), skal du trykke på Ctrl+F6 for at gå frem eller på Ctrl+Skift+F6 for at gå tilbage og for at bevæge dig ind og ud af indholdet i en slide. Hvis du vil navigere i kommandoer i PowerPoint Online, skal du trykke på tabulatortasten for at gå frem, på Skift+Tab for at gå tilbage og på Enter for at vælge.

Tip!: Hvis du hurtigt vil give en kommando, mens du er i Redigeringsvisning, skal du markere feltet Fortæl mig det ved at trykke på Alt+Q og derefter skrive den ønskede kommando. For at vælge en kommando skal du trykke på pil og eller pil ned og derefter trykke på Enter.

Navigere kun ved hjælp af tastaturet

I Læsevisning vises der en vandret liste med kommandoer øverst på skærmen over dokumentet. Tryk på tabulatortasten, indtil rækken kommandoer er markeret, og tryk derefter på tabulatortasten for at bevæge dig gennem kommandoerne. Tryk på Enter for at vælge en kommando.

Hvis du vil skifte til Redigeringsvisning, skal du gå til kommandoen Rediger præsentation, trykke på Enter og derefter vælge Rediger i PowerPoint Online.

I Redigeringsvisning er båndet linjen øverst i vinduet PowerPoint Online. Båndet er organiseret i faner. Hver fane viser et forskelligt sæt af værktøjer, der består af grupper, og hver gruppe indeholder én eller flere kommandoer. For at bruge båndet skal du trykke gentagne gange på Ctrl+F6, indtil båndet er markeret.

Andre genveje til at bruge båndet inkluderer følgende:

 • For at skifte mellem fanerne skal du trykke på tabulatortasten eller Skift+Tab.

 • Tryk på Enter for at få adgang til båndet på den fane, der er markeret.

 • For at skifte mellem kommandoer på båndet skal du trykke på tabulatortasten eller Skift+Tab.

Kontrolelementerne aktiveres på forskellige måder, afhængig af hvilken type kontrolelement der er tale om:

 • Hvis den markerede kommando er en knap eller en delingsknap, skal du trykke på mellemrumstasten for at aktivere den.

 • Hvis den markerede kommando er en liste (f.eks listen over skrifttyper), skal du trykke på pil ned for at åbne listen. Brug derefter tasten pil op eller pil ned for at navigere mellem elementerne. Når det ønskede element er markeret, skal du trykke på Enter.

 • Hvis den markerede kommando er et galleri, skal du trykke på tabulatortasten for at gå til kommandoen Flere for galleriet og derefter trykke på Enter for at åbne galleriet. Tryk på tabulatortasten for at skifte mellem elementerne, og tryk på Enter for at vælge et.

Naviger i Læsevisning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå til den næste slide.

N

Gå til den forrige slide.

P

Gå til en bestemt slide.

G, skriv slidenummeret, tryk på tabulatortasten, og tryk derefter på Enter

Naviger i Slideshowvisning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå til den næste slide.

N

Gå til den forrige slide.

P

Gå til en bestemt slide.

G, skriv slidenummeret, tryk på tabulatortasten, og tryk derefter på Enter

Slå billedtekster eller undertekster til eller fra

J

Afslutte slideshow.

Esc

Naviger i Redigeringsvisning

Navigere i båndet og ruderne

For at flytte gennem tastekommandoområder i PowerPoint Online skal du trykke på Ctrl+F6. Dette er den rækkefølge, som den skifter i løkke i gennem Slidepanel, opgaveruder og søjler:

 1. Slidepanel

 2. Ruden kommentarer (hvis den er åben)

 3. Ruden Noter (hvis den er åben)

 4. Statuslinje

 5. Øverste linje

 6. Bånd

 7. Miniatureruden

  Ctrl+F6-løkke

Hvis du vil

Tryk på

Gå fra sideruden, kommentarruden, noteruden, statuslinjen, titellinjen, båndet og miniatureruden.

Ctrl+F6

Gå i omvendt rækkefølge fra slideruden, miniatureruden, båndet, titellinjen, statuslinjen, noteruden og kommentarruden.

Skift+Ctrl+F6

Gå til en anden båndfane.

Tabulatortasten, Enter

Udføre den kommando, der er markeret på båndet

Enter

Flytte mellem kommandoer på båndet.

Tabulatortasten

Flytte mellem grupper af funktioner på båndet.

Ctrl+pil til venstre eller pil til højre

Redigere slides

Hvis du vil

Tryk på

Oprette en ny slide efter det miniaturebillede, der er markeret.

Ctrl+M

Flytte fra venstre mod højre gennem pladsholdere på en slide.

Tabulatortasten

Markere eller redigere den aktuelle pladsholder.

Enter eller F2

Afslutte redigering af tekst i en pladsholder.

F2

Markere flere enkelte objekter.

Ctrl+klik eller Skift+klik

Markere flere objekter.

Klik+træk, Skift+træk eller Ctrl+træk

Markere alle objekter på en side.

Ctrl+A

Markere al tekst i det aktive tekstfelt

Ctrl+A

Kopiere stykke

Ctrl+C

Sætte stykke ind

Ctrl+V

Fortryde

Ctrl+Z

Annullere Fortryd

Ctrl+Y

Omarrangere miniaturer, når miniatureruden er valgt:

 • Flytte slide én plads op

 • Flytte slide én placering ned

 • Flytte slide til første position

 • Flytte slide til sidste position

Ctrl+pil op

Ctrl+pil ned

Ctrl+Shift+Pil op

Ctrl+Shift+Pil ned

Reducer skriftstørrelse

Ctrl+[

Forstør skriftstørrelse

Ctrl+]

Flyt indsætningspunktet i pladsholdere og noter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte ét tegn til højre.

Pil til højre

Flytte ét tegn til venstre

Tasten Pil til venstre

Flytte ét ord til højre.

Ctrl+Pil til højre

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+Pil til venstre

Flytte én linje op

Tasten Pil opad

Flytte én linje ned

Tasten Pil nedad

Flytte et afsnit op

Ctrl+Pil op

Flytte et afsnit ned

Ctrl+Pil ned

Flytte til begyndelsen af en linje

Tasten Home‹

Flytte til slutningen af en linje.

End

Flytte til begyndelsen af en pladsholder eller noter.

Ctrl+Home

Flytte til slutningen af en pladsholder eller noter.

Ctrl+End

Markere indhold: udvide markeringen

Hvis du vil

Tryk på

Flytte et tegn til højre.

Skift+højre pil

Markere tegnet til venstre for markøren.

Skift+venstre pil

Markere ét ord til højre.

Skift+Ctrl+højre pil

Markere ét ord til venstre.

Skift+Ctrl+venstre pil

Markere én linje op

Shift+Pil op

Markere én linje ned

Shift+Pil ned

Markere ét afsnit op

Skift+Ctrl+pil op

Markere ét afsnit ned

Skift+Ctrl+pil ned

Markere til begyndelse af et afsnit.

Skift+Home

Markere til slutningen af et afsnit.

Skift+End

Markere til begyndelsen af en pladsholder eller noter.

Skift+Ctrl+Home

Markere til slutningen af en pladsholder eller noter.

Skift+Ctrl+End

Markere alt inden for pladsholderen eller noter

Ctrl+A

Redigere tekst

Hvis du vil

Tryk på

Gemme ændringerne.

PowerPoint Online gemmer ændringer automatisk.

Klippe markeret tekst

Ctrl+X

Kopiere markeret tekst

Ctrl+C

Sæt tekst ind.

Ctrl+V

Sæt tekst ind, uformateret.

Ctrl+Skift+V

Indsætte link

Ctrl+K

Fortryde den seneste ændring.

Ctrl+Z

Annullere fortryd af den seneste fortryd.

Ctrl+Y

Venstrejustere markeret afsnit.

Ctrl+J

Flytte en markeret figur

Hvis du vil

Tryk på

Skubbe figuren til højre.

Pil til højre

Skubbe figuren til venstre.

Tasten Pil til venstre

Skubbe figuren op.

Tasten Pil opad

Skubbe figuren ned.

Tasten Pil nedad

Arrangere en markeret figur

Placere den markerede figur bagerst.

Ctrl+Skift+Kantet venstreparentes ([])

Flytte figuren bagud.

Ctrl+Kantet venstreparentes ([])

Placere den markerede figur forrest.

Ctrl+Skift+Kantet højreparentes ([])

Flytte figuren fremad.

Ctrl+Kantet højreparentes (])

Formatere tekst

Hvis du vil

Skal du trykke på

Ændre markeret tekst til fed skrift.

Ctrl+F

Gøre markeret tekst kursiv.

Ctrl+K

Understrege markeret tekst.

Ctrl+U

Justere markeret tekst til venstre

Ctrl+L

Justere markeret tekst til højre

Ctrl+R

Centrere markeret tekst

Ctrl+E

Arbejde med kommentarer

Med undtagelse af genvejen "Tilføj en ny kommentar" virker de tastaturgenveje til Kommentarer, som er anført nedenfor, kun, når kommentarruden er aktuel og i fokus.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Tilføje en ny kommentar.

Ctrl+Alt+M 

(eller Billede af ikonet med MAC-kommandoknap +Skift+M på en Mac)

Gå til den næste kommentartråd (Dokument, Ark, Slide)  

Pil ned 

Gå til den forrige kommentartråd (Dokument, Ark, Slide)  

Pil op 

Udvide en kommentartråd, når fokus er på den  

Højre pil 

Skjule en kommentartråd  

Venstre pil 

Gå til det næste svar i en kommentartråd  

Pil ned 

Gå til det forrige svar i en tråd eller den overordnede kommentar 

Pil op 

Lukke rude  

Tab 

Åbne svarfelt 

Tab 

Redigere en overordnet kommentar/svar

Tryk på Tab, når fokus er på den overordnede kommentar/svar

Skrive en kommentar/et svar eller gemme en redigering 

Ctrl+Enter 

Slette et kladdeudkast/svar eller redigere 

Esc 

Udvide en kommentartråd via knappen "Vis flere svar" i tråden  

Tab 

Se også

Få mere at vide om, hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjælp af handicapvenlige funktioner

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×