Office
Log på

Tastaturgenveje i Outlook på internettet

De genvejstaster, der er beskrevet i denne artikel, henviser til et amerikansk tastaturlayout. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

Vælg din version for at få yderligere vejledning

Vejledningen er anderledes, afhængigt af om du bruger Outlook på internettet-betaen. Vælg, hvilken version af Outlook på internettet du bruger, for at se den vejledning, der gælder for dig.

Hvis din postkasse ser sådan ud...

Hvis din postkasse ser sådan ud...

Betaversion af Outlook på internettet

Se Vejledning til betaversionen af Outlook på internettet.

Outlook på internettet

Se Vejledning til den klassiske version af Outlook på internettet.

Bemærk!: Hvis organisationen inkluderer sit logo på værktøjslinjen, vil din visning måske være lidt anderledes end den ovenstående.

Vejledning til betaversionen af Outlook på internettet

Vejledning til den klassiske version af Outlook på internettet

Ofte benyttede tastaturgenveje

Nedenfor finder du de mest anvendte tastaturgenveje til Outlook på internettet.

Hvis du vil...

Tryk på...

Fed

Ctrl+F

Kopiere

Ctrl+C

Opret en ny mail eller et nyt element

Ctrl+N

Slet meddelelse eller et element

Slet

Videresende meddelelse

Ctrl+Skift+F

Gå til Kalender

Ctrl+Skift+2

Læs en mail

Enter

Mail med svar til alle

Ctrl + Skift + R

Besvar mail

CTRL + R

Søg

Alt+Q

Send en mail

Ctrl+Enter

Sådan navigerer du til Mail, Kalender, Personer og Opgaver

Du kan få adgang til forskellige funktioner og handlinger i Outlook på internettet via standardkommandoer og -knapper på navigationslinjer eller ved at bruge en lang række tastaturgenveje. Vi har opdelt tastaturgenvejene efter område for at gøre det nemmere for dig.

Diverse tastaturgenveje

Du kan bruge en kombination af taster til at navigere mellem elementerne øverst i Outlook på internettet-vinduet.

 • Brug højrepil og venstrepil til at flytte mellem Mail, kalender, personer og opgaver.

 • Brug tabulatortasten til at flytte til dine oplysninger, Indstillinger, Søg og Hjælp.

 • Brug Enter til at gå til et område, som du har fremhævet ved at vælge det.

Tryk på Esc for at lukke alle åbne formularer eller dialogbokse. Hvis du gør dette, gemmes eventuelle oplysninger, du føjer til formularen eller dialogboksen, muligvis ikke.

Generelle tastaturgenveje til handlinger

Nu hvor har du lært tasterne til de grundlæggende bevægelser gennem indholdet, findes der her tastaturgenveje, der kan hjælpe dig med at udføre nogle grundlæggende handlinger.

Genvejstast

Handling

CTRL + N eller N

Opret nyt element af samme type som den aktuelle mappe.

Flere indstillinger

 • CTRL + SKIFT + K til at oprette en ny opgave.

 • CTRL + SKIFT + M til at oprette en ny mail.

 • CTRL + SKIFT + A til at oprette en ny aftale.

 • CTRL + SKIFT + Q til at oprette et nyt møde.

 • CTRL + SKIFT + C til at oprette en ny kontakt.

E

Opret arkivmappe, hvis der ikke er konfigureret en allerede. Flyt derefter mails til arkivmappen, mens du trykker på E på markerede meddelelser.

ALT+Q eller CTRL+E eller CTRL+ALT+A eller F3

Gå til søgefeltet.

CTRL + F6

Gå fra et område til et andet. Dette er øverste navigationslinje.

Bemærkninger!: 

 • Når du når til det ønskede område, kan du bruge piletasterne til at navigere til det ønskede element og derefter trykke på Enter for at aktivere elementet.

 • Brug CTRL + F6 i Mail til at skifte mellem den øverste navigationslinje, personlig status, nye elementer, mapper og læseruden.

Tast til genvejsmenuer

Brug af tilsvarende højreklik for at vælge en indstilling. Tasten er placeret til højre for mellemrumstasten på Windows-kompatible tastaturer.

Enter

Markér meddelelse, kalenderelement, kontakt eller opgave, og åbn det fremhævede element i et nyt vindue.

F9

Send/modtag meddelelser.

Flere indstillinger

 • CTRL + ALT + S for at definere Send/modtag-grupper.

 • CTRL + M for at starte en send/modtag-handling.

 • Brug SKIFT + F9 for at starte en send/modtag-handling for den aktuelle mappe og hente komplette elementer (sidehoved, element og eventuelle vedhæftede filer).

Genvejstaster til tekstredigering

Tastaturgenvejene, der er tilgængelige til tekstredigering i Outlook på internettet, er de samme som dem, der er tilgængelige i andre Microsoft-produkter.

Genvejstast

Handling

Ctrl+C

Kopier markeringen til Udklipsholder.

Ctrl+X

Klip markeringen til Udklipsholder.

Tilbage

Slet markeringen eller tegnene til venstre for markøren.

Ctrl+Tilbage

Slet ordet til venstre for markøren, men ikke mellemrummet før ordet.

Ctrl+L

Vis dialogboksen med tekst til hyperlink.

Ctrl+V

Indsæt indholdet af Udklipsholder på den aktuelle placering.

Ctrl+Y

Gentag den seneste handling.

Ctrl+Z

Fortryd den seneste handling.

Indsæt

Skifte mellem indsætning og overskrivning af tekst.

Genvejstaster til tekstformatering

Du kender muligvis allerede tastaturgenvejene til tekstformatering, som du kan bruge i Outlook på internettet. Microsoft har standardiseret tastaturgenvejene til tekstformatering i mange Microsoft-produkter.

Genvejstast

Handling

Ctrl + F

Anvende fed formatering.

Ctrl+K

Anvende kursiv formatering.

Ctrl+U

Anvende understregning.

Mail

Tastaturgenveje til mappeliste

Her er de mest almindeligt brugte genvejstaster, der bruges sammen med en mappeliste.

Genvejstast

Handling

Venstre pil

Skjul den markerede mappe.

Højre pil

Udvid den markerede mappe.

F2

Omdøb den markerede mappe.

Tastaturgenveje til meddelelses- og læseliste

Her findes tastaturgenveje, der kan bruges til at udføre den samme handling, uanset om du arbejder i en meddelelses- eller læseliste.

Genvejstast

Handling

Indsæt

Anvend standardflaget på den markerede samtale eller meddelelse uden at åbne flagmenuen.

Bemærk!: Hvis samtalen eller meddelelsen allerede er markeret med flag, markerer Indsæt samtalen eller meddelelsen som fuldført. Dette fungerer også, hvis der er markeret flere samtaler eller meddelelser.

ESC

Annuller en søgning.

Bemærk!: Hvis genvejsmenuen er åben, vil Esc lukke genvejsmenuen, men søgningen annulleres ikke.

Slet eller Ctrl + D

Slet markerede meddelelse eller element.

Ctrl + Q eller Q

Markér den markerede samtale eller meddelelse som læst.

Ctrl+U eller U

Markér den markerede samtale eller meddelelse som ulæst.

Skift + Deleteeller Skift + D

Slet markerede meddelelse eller element permanent.

Tastaturgenveje til meddelelsesliste

Tastaturgenveje bruger ofte de samme taster eller den samme kombination af taster. Men handlingerne, der udføres, kan variere baseret på det område, du arbejder i. De efterfølgende tastaturgenveje bruges sammen med en meddelelsesliste.

Genvejstast

Handling

ESC

Annuller en søgning.

Bemærk!: Hvis genvejsmenuen er åben, vil Esc lukke genvejsmenuen, men søgningen annulleres ikke.

Shift+Pil ned

Vælg aktuelle og næste meddelelse på listen. Bruges til at markere flere sammenhængende meddelelser.

Shift+Pil op

Vælg aktuelle og foregående meddelelser på listen. Bruges til at markere flere sammenhængende meddelelser.

Home eller Ctrl + Home

Vælg første meddelelse i mappen.

PgDn

Vælg første meddelelse på den næste side for meddelelseslister med to eller flere sider.

PgUp

Vælg første meddelelse på den forrige side for meddelelseslister med to eller flere sider.

End eller Ctrl + End

Markér den sidste meddelelse i mappen.

Tastaturgenveje til læseliste

Handlingen, der udføres med en tastaturgenvej, kan være entydig for det område, du arbejder i, på trods af velkendte taster og tastekombinationer. Du kan se tastaturgenvejene, der bruges sammen med en læseliste, nedenfor.

Genvejstast

Handling

ESC

Luk en ny meddelelse.

CTRL + N eller N

Opret en ny meddelelse.

Ctrl+Skift+F

Videresend markerede meddelelse.

End eller Ctrl + End

Gå til bunden af samtalen eller meddelelsen.

Home eller Ctrl + Home

Gå til toppen af samtalen eller meddelelsen.

PgDn

Flyt en side nedad for samtaler eller meddelelser på to eller flere sider.

PgUp

Flyt en side opad for samtaler eller meddelelser på to eller flere sider.

Ctrl+R eller Ctrl+Skift+R eller R

Svar på markerede meddelelse.

Ctrl+Skift+C

Svar på markerede meddelelse via Chat.

Ctrl + Skift + R

Send svar til afsenderen og alle modtagerne af den markerede meddelelse.

Alt + S

Send meddelelsen.

Kalender

De genveje, der er defineret nedenfor, er tilgængelige, når du arbejder i en kalendervisning.

Genvejstast

Handling

Ctrl+N

Opret et kalenderelement

Ctrl + Shift + A

Opret ny aftale.

Ctrl+Shift+Q

Opret en mødeindkaldelse.

Slet

Slette det markerede element.

Ctrl+2

Gå til kalender.

ALT + N og derefter AA samtidig

Gå til månedsvisningen i kalender.

Skift+højre pil

Gå til næste tidsperiode. Hvis du f.eks. er i månedsvisning, kan du bruge Ctrl + højre pil til at gå til den næste måned.

Skift+venstre pil

Gå til forrige tidsperiode. Hvis du f.eks. er i månedsvisning, kan du bruge Ctrl + venstre pil til at gå til den foregående måned.

Skift + Alt + Y

Gå til i dag.

CTRL + F6

Flyt til et andet område i kalenderen.

Tab

Gå til næste begivenhed eller område i den aktuelle visning.

Shift + Tab

Gå til forrige begivenhed eller område i den aktuelle visning.

Enter

Åbne det markerede element.

Shift + Alt + 1

Skift til dagsvisning.

Shift + Alt + 3

Skift til visning af hele ugen.

Shift + Alt + 4

Skift til månedsvisningen.

Shift + Alt + 2

Skift til arbejdsugevisning.

Ctrl + P

Udskriv den aktuelle visning i kalenderen.

Kalenderformularer

Genvejstast

Handling

Ctrl + S

Gem en aftale.

Ctrl + Enter eller Alt + S

Send et møde.

Opgaver

Arbejd med dine opgaver ved hjælp af nogle grundlæggende genvejstaster.

Genvejstast

Handling

Ctrl+N

Opret en ny opgave.

Slet

Slet det markerede element.

PgDn

Ved en liste med to eller flere sider skal du markere det første element på næste side.

PgUp

Ved en liste med to eller flere sider skal du markere det første element på forrige side.

Home

Vælg første element på listen.

End

Vælg sidste element på listen.

Pil ned

Vælg næste element på listen.

Pil op

Vælg foregående element på listen.

Relaterede emner

Tastaturgenveje i Outlook.com

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×