Tastaturgenveje i Outlook

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Mange brugere synes, at det hjælper dem med at arbejde mere effektivt, når de bruger et eksternt tastatur med tastaturgenveje til Outlook til Windows. For brugere med nedsat mobilitet eller syn kan tastaturgenveje være nemmere at bruge end touchskærmen, og de er et essentielt alternativ til at bruge en mus. Denne artikel opstiller tastaturgenvejene i Outlook til Windows.

Bemærkninger!: 

  • Genvejene i dette emne henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

  • Hvis en genvej kræver, at der trykkes på to eller flere taster på samme tid, er tasterne adskilt med et plustegn (+) i dette emne. Hvis du skal trykke på én tast umiddelbart efter en anden, er tasterne adskilt med et komma (,).

Dette emne indeholder

Ofte benyttede genveje

Hvis du vil

Skal du trykke på

Lukke

Escape eller Enter

Gå til fanen Startside

Alt+H

Ny meddelelse

Ctrl+Skift+M

Send

Alt+S

Indsæt fil

Alt+N, A, F

Ny opgave

Ctrl+Skift+K

Slet

Slet (når en meddelelse, opgave eller møde er markeret)

Søg

Ctrl+E Alt+H, R, P

Svar

Alt+H, R, P

Videresende

ALT + H, F, W

Svare til alle

Alt+H, R, A

Kopiere

Ctrl+C eller Ctrl+Insert

Bemærk!: Ctrl+Ins er ikke tilgængelig i læseruden.

Sende/modtage

Alt+S, S

Gå til kalender

Ctrl+2

Oprette aftale

Ctrl+Skift+A

Flyt til mappe

ALT + H, M, V, vælg mappe fra listen

Gemme som vedhæftet fil

Alt + JA, A, S

Toppen af Siden

Grundlæggende navigation

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skifte til mailvisning

Ctrl+1

Skifte til kalendervisning

Ctrl+2

Skifte til visning af kontakter

Ctrl+3

Skifte til Opgavevisning

Ctrl+4

Skifte til Noter

Ctrl+5

Skifte til Mappeliste i mapperuden

Ctrl+6

Skifte til Genveje

Ctrl+7

Gå til næste åbne meddelelse

Ctrl+punktum

Gå til forrige åbne meddelelse

Ctrl+komma

Flytte mellem mapperuden, hovedvinduet i Outlook, læseruden og opgavelinjen.

Ctrl+Skift+Tab eller Skift+Tab

Flytte mellem Outlook-vinduet, de mindre ruder i mapperuden, læseruden og sektionerne i opgavelinjen

Tabulatortasten

Flytte mellem Outlook-vinduet, de mindre ruder i mapperuden, læseruden og sektionerne i opgavelinjen og vise adgangstasterne i båndet i Outlook

F6

Flytte rundt på linjer i meddelelsesoverskrifter i mapperuden eller en åben meddelelse.

Ctrl+Tab

Flytte rundt i mapperuden

Piletaster

Gå til en anden mappe

Ctrl+Y

Gå til feltet Søg

F3 eller Ctrl+E

Gå til den forrige meddelelse i læseruden

Alt+Pil op eller Ctrl+Komma eller Alt+Page Up

Rulle nedad gennem teksten i læseruden.

Mellemrum

Rulle opad gennem teksten i læseruden

Shift+Mellemrum

Vise og skjule en gruppe på listen med mails

Henholdsvis pil til venstre eller højre

Gå tilbage til den forrige visning i hovedvinduet i Outlook.

Alt+B eller Alt+Venstre pil

Gå frem til den næste visning i hovedvinduet i Outlook.

Alt+Højre pil

Vælge oplysningspanelet, og få vist menukommandoerne, hvis de er tilgængelige

Ctrl+Skift+W

Toppen af Siden

Søg

Hvis du vil

Skal du trykke på

Finde en meddelelse eller et andet element

Ctrl+E

Rydde søgeresultaterne

Esc

Udvide søgningen, så den indeholder Alle mailemner, Alle kalenderemner, Alle kontaktpersonemner, afhængig af det modul, du arbejder med

Ctrl+Alt+A

Bruge Avanceret søgning

Ctrl+Shift+F

Oprette en søgemappe

Ctrl+Shift+P

Søge efter tekst i et åbent element

F4

Finde og erstatte tekst, symboler eller visse formateringskommandoer i læseruden eller i et åbent element.

Ctrl+H

Udvide søgningen til at medtage elementer fra den aktuelle mappe

Ctrl+Alt+K

Udvid søgningen til at medtage undermapper Ctrl+Alt+Z Flag

Ctrl+Alt+Z

Toppen af Siden

Flag

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Markér til opfølgning for at tildele et flag

Ctrl+Skift+G

Toppen af Siden

Farvekategorier

Hvis du vil

Skal du trykke på

Slette den valgte kategori på listen i dialogboksen Farvekategorier

Alt+D

Toppen af Siden

Oprette et element eller en fil

Hvis du vil

Skal du trykke på

Oprette en aftale

Ctrl+Skift+A

Oprette en kontaktperson

Ctrl+Skift+C

Oprette en kontaktpersongruppe

Ctrl+Skift+L

Oprette en fax

Ctrl+Skift+X

Oprette en mappe

Ctrl+Skift+E

Oprette en mødeindkaldelse.

Ctrl+Skift+Q

Oprette en meddelelse

Ctrl+Skift+M

Oprette en note

Ctrl+Skift+N

Oprette et Office-dokument

Ctrl+Skift+H

Sende til den markerede mappe

Ctrl+Skift+S

Sende et svar til den markerede mappe

Ctrl+T

Oprette en søgemappe

Ctrl+Skift+P

Oprette en opgave

Ctrl+Skift+K

Toppen af Siden

Kommandoer i de fleste visninger

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gemme (undtagen i Opgavevisning).

Ctrl+S eller Shift+F12

Gemme og lukke (undtagen i mailvisning).

Alt+S

Gemme som (kun i mailvisning).

F12

Fortryde

Ctrl+Z eller Alt+Tilbage

Slette et element.

Ctrl+D

Udskrive

Ctrl+P

Kopiere et element

Ctrl+Skift+Y

Flytte et element

Ctrl+Skift+V

Kontrollere navne

Ctrl+K

Foretage stavekontrol

F7

Markere til opfølgning

Ctrl+Skift+G

Videresende

Ctrl+F

Sende til alle eller invitere alle

Alt+S

Aktivere redigering af et felt i alle visninger undtagen Mail eller Ikon

F2

Venstrejustere tekst

Ctrl+L

Centrere tekst

Ctrl+E

Højrejustere tekst

Ctrl+R

Toppen af Siden

Mail

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skifte til Indbakke

Ctrl+Skift+I

Skifte til Udbakke

Ctrl+Skift+O

Kontrollere navne

Ctrl+K

Sende

Alt+S

Besvare en meddelelse

Ctrl+R

Svare til alle i en meddelelse

Ctrl+Skift+R

Svare med mødeindkaldelse

Ctrl+Alt+R

Videresende en meddelelse

Ctrl+F

Markere en meddelelse som ikke uønsket

Ctrl+Alt+J

Vise blokeret eksternt indhold (i en meddelelse)

Ctrl+Skift+I

Sende til en mappe

Ctrl+Skift+S

Anvende typografien Normal

Ctrl+Skift+N

Kontrollere, om der er nye meddelelser

Ctrl+M eller F9

Gå til forrige meddelelse

Tasten Pil op

Gå til næste meddelelse

Tasten Pil ned

Oprette en meddelelse (i Mailvisning)

Ctrl+N

Oprette en meddelelse (fra en Outlook-visning)

Ctrl+Skift+M

Åbne en modtaget meddelelse

Ctrl+O

Slette og ignorere en samtale

Ctrl+Skift+D

Åbne adressekartoteket

Ctrl+Skift+B

Føje Mærkning med flag til en uåbnet meddelelse

Insert

Vise dialogboksen Markér til opfølgning

Ctrl+Skift+G

Markere som læst

Ctrl+Q

Markere som ulæst

Ctrl+U

Åbne Mailtip i den markerede meddelelse

Ctrl+Skift+W

Søge eller erstatte

F4

Finde næste

Skift+F4

Sende

Ctrl+Enter

Udskrive

Ctrl+P

Videresende

Ctrl+F

Videresende som vedhæftet fil

Ctrl+Alt+F

Vise egenskaberne for det markerede element

Alt+Enter

Markere til overførsel

Ctrl+Alt+M

Kontrollere status for Markér til overførsel

Ctrl+Alt+U

Vise status for Send/modtag

Ctrl+B (når Send/modtag er i gang)

Toppen af Siden

Kalender

Hvis du vil

Skal du trykke på

Oprette en aftale (i Kalendervisning)

Ctrl+N

Oprette en aftale (i en Outlook-visning)

Ctrl+Skift+A

Oprette en mødeindkaldelse.

Ctrl+Skift+Q

Videresende aftaler eller møder

Besvar en mødeindkaldelse med en meddelelse

Besvare en mødeindkaldelse med en meddelelse

Vies én dag i kalenderen

Alt+1

Vise to dage i kalenderen

Alt+2

Vise tre dage i kalenderen

Alt+3

Vise fire dage i kalenderen

Alt+4

Vise fem dage i kalenderen

Alt+5

Vise seks dage i kalenderen

Alt+6

Vise syv dage i kalenderen

Alt+7

Vise otte dage i kalenderen

Alt+8

Vise ni dage i kalenderen

Alt+9

Vise 10 dage i kalenderen

Alt+0

Gå til en dato

Ctrl+G

Skifte til månedsvisning

Alt+lighedstegn eller Ctrl+Alt+4

Gå til den næste dag

Ctrl+Højre pil

Gå til den næste uge

Alt+Pil ned

Gå til den næste måned

Alt+Page Down

Gå til den forrige dag

Ctrl+Venstre pil

Gå til den forrige uge

Alt+Pil op

Gå til den forrige måned

Alt+Page Up

Gå til begyndelsen af ugen

Alt+Home

Gå til slutningen af ugen

Alt+End

Skifte til visning af hele ugen

Alt+Minustegn eller Ctrl+Alt+3

Skifte til arbejdsugevisning

Ctrl+Alt+2

Gå til den forrige aftale

Ctrl+Komma eller Ctrl+Shift+Komma

Gå til den næste aftale

Ctrl+Punktum eller Ctrl+Shift+Punktum

Angive en gentagelse af en åben aftale eller et åbent møde

Ctrl+G

Toppen af Siden

Personer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Foretage et nyt opkald

Ctrl+Skift+D

Finde en kontaktperson eller et andet element (Søg)

F3 eller Ctrl+E

Indtaste et navn i feltet Søg i adressekartotek

F11

Gå til den første kontaktperson, der starter med et bestemt bogstav, i Tabel- eller Listevisning

Skift+bogstav

Markere alle kontaktpersoner

Ctrl+A

Oprette en meddelelse med en markeret kontaktperson som emne

Ctrl+F

Oprette en kontakt (i Kontaktpersoner)

Ctrl+N

Oprette en kontakt (i en Outlook-visning).

Ctrl+Skift+C

Åbne en kontaktpersonformular for den markerede kontaktperson

Ctrl+O

Oprette en kontaktpersongruppe

Ctrl+Skift+L

Udskrive

Ctrl+P

Opdatere en liste over medlemmer i en kontaktpersongruppe

F5

Gå til en anden mappe

Ctrl+Y

Åbne adressekartoteket

Ctrl+Skift+B

Bruge Avanceret søgning

Ctrl+Shift+F

Åbne den næste kontaktperson på listen i en åben kontakt

Ctrl+Skift+punktum

Søge efter en kontakt

F11

Lukke en kontaktperson

ESC

Sende en fax til den markerede kontaktperson

Ctrl+Skift+X

Åbne dialogboksen Kontrollér adresse

Alt+D

Få vist Mail 1-oplysningerne under Internet i en kontaktformular

Alt+Shift+1

Få vist Mail 2-oplysningerne under Internet i en kontaktformular

Alt+Shift+2

Få vist Mail 3-oplysningerne under Internet i en kontaktformular

Alt+Shift+3

Toppen af Siden

Personer: i dialogboksen Elektroniske visitkort

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne listen Tilføj

Alt+A

Markere tekst i feltet Mærkat, når feltet med en tildelt mærkat er markeret

Alt+B

Åbne dialogboksen Tilføj billede af kort

Alt+C

Placere markøren i begyndelsen af feltet Rediger

Alt+E

Markere feltet Felter

Alt+F

Vælge rullelisten Juster billede

Alt+G

Vælge farvepaletten som baggrund

ALT+K, Enter

Vælge rullelisten Layout

Alt+L

Fjerne et markeret felt fra feltet Felter

Alt+R

Toppen af Siden

Opgaver

Hvis du vil

Skal du trykke på

Acceptere en opgaveanmodning

Ctrl+C

Afslå en opgaveanmodning

Ctrl+D

Finde en opgave eller et andet element

Ctrl+E

Åbne dialogboksen Gå til mappe

Ctrl+Y

Oprette en opgave i Opgavevisning

Ctrl+N

Oprette en opgave i en Outlook-visning

Ctrl+Skift+K

Åbne markeret element

Ctrl+O

Udskrive markeret element

Ctrl+P

Markere alle elementer

Ctrl+A

Slette markeret element

Ctrl+D

Videresende en opgave som en vedhæftet fil

Ctrl+F

Oprette en opgaveanmodning

Ctrl+Shift+Alt+U

Skifte mellem mapperuden, opgavelisten og opgavepanelet

Tab eller Shift+Tab

Fortryd den seneste handling

Ctrl+Z

Markere et element eller markere det som fuldført

Indsæt

Toppen af Siden

Formatere tekst

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vise menuen Formatér

Alt+O

Vise dialogboksen Skrifttype

Ctrl+Skift+P

Skifte mellem store og små bogstaver (med markeret tekst)

Skift+F3

Formatere bogstaver som små versaler

Ctrl+Skift+K

Vise bogstaver med fed

Ctrl+B

Tilføje opstilling med punkttegn

Ctrl+Skift+L

Vise bogstaver med kursiv

Ctrl+I

Forøg indrykning

Ctrl+T

Formindsk indrykning

Ctrl+Skift+T

Venstrejustere

Ctrl+L

Centrere

Ctrl+E

Understrege

Ctrl+U

Øge skriftstørrelsen

Ctrl+højreparentes eller Ctrl+Skift+større-end-tegn

Mindske skriftstørrelsen

Ctrl+venstreparentes eller Ctrl+Skift+mindre-end-tegn

Klippe

Ctrl+X eller Shift+Delete

Kopiere

Ctrl+C eller Ctrl+Insert

Bemærk!: Ctrl+Ins er ikke tilgængelig i læseruden

Sætte ind

Ctrl+V eller Shift+Insert

Rydde formatering

Ctrl+Shift+Z eller Ctrl+Mellemrumstast

Slette det næste ord

Ctrl+Skift+H

Justere tekst (stræk et afsnit, så det passer mellem margenerne)

Ctrl+Skift+J

Anvende typografier

Ctrl+Skift+S

Oprette hængende indrykning

Ctrl+T

Indsætte et link

Ctrl+K

Venstrejustere et afsnit

Ctrl+L

Højrejustér et afsnit

Ctrl+R

Formindske en hængende indrykning

Ctrl+Skift+T

Fjerne afsnitsformatering

Ctrl+Q

Toppen af Siden

Føje weboplysninger til elementer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Indsætte eller redigere et link i brødteksten i et element

Ctrl+K

Toppen af Siden

Udskrivning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne fanen Udskriv i Backstage-visning

Alt+F,P

Udskrive et element fra et åbent vindue

Alt+F, P, F og derefter 1

Åbne dialogboksen Sideopsætning fra visningen Udskriv

Alt+S eller Alt+U

Vælge en printer fra visningen Udskriv

Alt+F, P og derefter I

Åbne dialogboksen Udskriftsindstillinger

Alt+F, P og derefter R

Toppen af Siden

Send/Modtag

Hvis du vil

Skal du trykke på

Starte en send/modtag-handling for alle definerede Send/modtag-grupper med Medtag denne gruppe i Send/modtag-handling (F9) markeret. Denne kan omfatte brevhoveder, komplette elementer, angivne mapper, elementer, der er mindre end en bestemt størrelse eller en kombination, som du definerer.

F9

Starte en send/modtag-handling for den aktuelle mappe, og hent komplette elementer (brevhoved, element og vedhæftede filer)

Skift+F9

Starte en send/modtag-handling

Ctrl+M

Definere Send/modtag-grupper

Ctrl+Alt+S

Toppen af Siden

Visual Basic Editor

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne Visual Basic Editor

Alt+F11

Toppen af Siden

Makroer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Afspille makro

Alt+F8

Toppen af Siden

Formularer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Oprette en InfoPath-formular

Markere en InfoPath-mappe, og tryk derefter på Ctrl + N

Lukke en InfoPath-formular

Ctrl+Skift+Alt+T

Toppen af Siden

Visninger: Tabelvisning

Hvis du vil

Skal du trykke på

para

para

para

para

Gå til det nederste element på skærmen

PgDn

Gå til det øverste element på skærmen

PgUp

Markere eller fjerne markeringen af et element ad gangen

Skift+Pil op eller Skift+Pil ned

Gå til det næste eller forrige element uden at udvide markeringen

Ctrl+pil op eller Ctrl+pil ned

Markere eller fjerne markeringen af det aktive element

Ctrl+Mellemrum

Toppen af Siden

Visninger: Med en gruppe markeret

Hvis du vil

Skal du trykke på

Udvide en enkelt markeret gruppe

Pil til højre

Skjule en enkelt markeret gruppe

Pil til venstre

Markere den forrige gruppe

Tasten Pil op

Markere den næste gruppe

Tasten Pil ned

Markere den første gruppe

Startside

Markere den sidste gruppe

End

Markere det første element på skærmen i en udvidet gruppe eller det første element uden for skærmen til højre

Pil til højre

Toppen af Siden

Visninger: Visningen Kalenderdag/Uge/Måned

Hvis du vil

Skal du trykke på

Få vist fra én til ni dage

Alt+Tast for antal dage

Få vist 10 dage

Alt+0 (nul)

Skifte til visningen Uge

Alt+Minustegn

Skifte til månedsvisning

Alt+Lighedstegn

Skifte mellem kalendervisning, opgaveblok og mappeliste

Ctrl+Tab eller F6

Markere den forrige aftale

Skift+Tabulatortast

Gå til den forrige dag

Pil til venstre

Gå til den næste dag

Pil til højre

Gå til den samme ugedag i den kommende uge

Alt+Pil ned

Gå til den samme ugedag i den forrige uge

Alt+Pil op

Toppen af Siden

Visninger: Enkeltdagsvisning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Markere det tidspunkt, hvor din arbejdsdag begynder

Home

Markere det tidspunkt, hvor din arbejdsdag slutter

End

Markere den forrige tidsperiode

Tasten Pil op

Markere den næste tidsperiode

Tasten Pil ned

Markere den øverste tidsperiode på skærmen

PgUp

Markere tidsperioden nederst på skærmen

PgDn

Øge eller reducere den markerede tid

Henholdsvis Shift+Pil op eller Shift+Pil ned

Flytte en aftale op eller ned

Placer markøren på aftalen, og tryk på henholdsvis Alt+Pil op eller Alt++Pil ned

Redigere start- og sluttidspunkt for en aftale

Placer markøren i aftalen, og tryk på henholdsvis Alt+Shift+Pil og eller Alt+Shift+Pil ned

Flytte det markerede element til samme ugedag i den efterfølgende uge

Alt+Pil ned

Flytte det markerede element til samme ugedag i den forrige uge

Alt+Pil op

Toppen af Siden

Visninger: Ugevisning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til begyndelsen af arbejdstimerne for den markerede dag

Home

Gå til slutningen af arbejdstimerne for den markerede dag

End

Gå en sidevisning op i den markerede dag

PgUp

Gå en sidevisning ned i den markerede dag

PgDn

Redigere varigheden af den markerede tidsperiode

Shift+Venstre pil, Shift+Højre pil, Shift+Pil op eller Shift+Pil ned; eller Shift+Home eller Shift+End

Toppen af Siden

Visninger: Månedsvisning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til ugens første dag

Home

Gå til den samme ugedag på den forrige side

PgUp

Gå til den samme ugedag på den næste side

Page Down

Toppen af Siden

Datosøgning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til den første dag i den aktuelle uge

Alt+Home

Gå til den sidste dag i den aktuelle uge

Alt+End

Gå til den samme ugedag i den forrige uge

Alt+Pil op

Gå til den samme ugedag i den kommende uge

Alt+Pil ned

Toppen af Siden

Visitkort eller adressevisning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Markere et bestemt kort på listen

Skriv ét eller flere bogstaver i det navn, kortet er arkiveret under, eller skriv navnet i det felt, der sorteres efter

Markere det forrige kort

Tasten Pil op

Markere det næste kort

Tasten Pil ned

Markere det første kort på listen

Home

Markere det sidste kort på listen

End

Markere det første kort på den aktuelle side

PgUp

Markere det første kort på den næste side

PgDn

Markere det nærmeste kort i næste kolonne

Pil til højre

Markere det nærmeste kort i den forrige kolonne

Pil til venstre

Markere eller annullere markeringen af det aktive kort

Ctrl+mellemrum

Udvide markeringen til det forrige kort og annullere markeringen af kort efter udgangspunktet

Shift+Pil op

Udvide markeringen til det næste kort og annullere markeringen af kort før udgangspunktet

Shift+Pil ned

Udvide markeringen til det forrige kort uafhængigt af udgangspunktet

Ctrl+Shift+Pil op

Udvide markeringen til det næste kort uafhængigt af udgangspunktet

Ctrl+Shift+Pil ned

Udvide markeringen til det første kort på listen

Skift+Home

Udvide markeringen til det sidste kort på listen

Skift+End

Udvide markeringen til det første kort på den forrige side

Shift+Page Up

Udvide markeringen til det sidste kort på den sidste side

Shift+Page Down

Toppen af Siden

Visitkort: Flyt mellem felter på et åbent kort

For at bruge følgende taster skal du sørge for, at et felt i et kort er markeret.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til det næste felt og kontrolelement

Tabulatortasten

Flytte til det forrige felt og kontrolelement

Skift+Tabulatortast

Lukke det aktive kort.

Enter eller Escape

Toppen af Siden

Visitkort: Flyt mellem tegn i et felt

For at bruge følgende taster skal du sørge for, at et felt i et kort er markeret eller at fokus er placeret i feltet.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Tilføje en linje i et felt med flere linjer

Enter

Flyt til begyndelsen af en linje

Home

Flyt til slutningen af en linje

End

Flytte til starten af et felt med flere linjer

PgUp

Flytte til slutningen af et felt med flere linjer

PgDn

Flytte til den forrige linje i et felt med flere linjer

Tasten Pil op

Flytte til den næste linje i et felt med flere linjer

Tasten Pil ned

Flytte til det forrige tegn i et felt

Pil til venstre

Flytte til det næste tegn i felt

Pil til højre

Toppen af Siden

Tidslinjevisning (Opgaver): Når et element er markeret

Hvis du vil

Skal du trykke på

Markere det forrige element

Pil til venstre

Markere det næste element

Pil til højre

Markere flere tilstødende meddelelser

Shift+Pil venstre eller Shift+Pil højre

Markere flere ikke-tilstødende meddelelser

Ctrl+Pil venstre+Mellemrumstast eller Ctrl+Pil højre+Mellemrumstast

Åbne de markerede elementer

Enter

Markere det første element på tidslinjen (hvis elementerne ikke er grupperet) eller markere det første element i gruppen

Home

Markere det sidste element på tidslinjen (hvis elementerne ikke er grupperet) eller markere det sidste element i gruppen

End

Vise (uden at markere) det første element på tidslinjen (hvis elementerne ikke er grupperet) eller vise det første element i gruppen

Ctrl+Home

Vise (uden at markere) det sidste element på tidslinjen (hvis elementerne ikke er grupperet) eller vise det sidste element i gruppen

Ctrl+End

Toppen af Siden

Tidslinjevisning (Opgaver): Når en gruppe er markeret

Hvis du vil

Skal du trykke på

Udvide gruppen

Enter eller Pil højre

Skjule gruppen

Enter eller Pil venstre

Markere den forrige gruppe

Tasten Pil op

Markere den næste gruppe

Tasten Pil ned

Markere den første gruppe på tidslinjen

Home

Markere den sidste gruppe på tidslinjen

End

Markere det første element på skærmen i en udvidet gruppe eller det første element uden for skærmen til højre

Pil til højre

Toppen af Siden

Tidslinjevisning (Opgaver): Når en tidsperiode er markeret på tidsskalaen for dage

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte bagud i tidsintervaller, som svarer til de tidsintervaller, der vises på tidsskalaen

Pil til venstre

Flytte fremad i tidsintervaller, som svarer til de tidsintervaller, der vises på tidsskalaen

Pil til højre

Skifte mellem den aktive visning, Opgavepanel, Søg og tilbage til den aktive visning

Tabulatortasten eller Shift+Tab

Toppen af Siden

I dette emne

Grundlæggende navigation

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skifte til Post

Ctrl+1

Skifte til Kalender

Ctrl+2

Skifte til Kontaktpersoner

Ctrl+3

Skifte til Opgaver

Ctrl+4

Skifte til Noter

Ctrl+5

Skift til Mappelisten i Navigationsruden.

Ctrl+6

Skifte til Genveje

Ctrl+7

Skifte til næste meddelelse (når meddelelsen er åben)

CTRL+PUNKTUM

Skifte til forrige meddelelse (når meddelelsen er åben)

CTRL+KOMMA

Flyt mellem Navigationsruden, hovedvinduet i Outlook, Læseruden og Opgavelinjen.

CTRL+SKIFT+TAB eller SKIFT+TAB

Flyt mellem Outlook-vinduet, de mindre ruder i Navigationsruden, Læseruden og sektionerne i Opgavelinjen.

TABULATORTASTEN

Flyt mellem Outlook-vinduet, de mindre ruder i Navigationsruden, Læseruden, sektionerne i Opgavelinjen og vis adgangstasterne i båndet i Outlook.

F6

Flyt rundt på linjer i meddelelsesoverskrifter i Mapperuden eller en åben meddelelse.

CRTL+TABULATORTASTEN

Flyt rundt i Navigationsruden.

Piletaster

Gå til en anden mappe.

CTRL+Y

Gå til feltet Søg

F3 eller CTRL+E

Gå til den forrige meddelelse i Læseruden

ALT+PIL OP eller CRTL+KOMMA eller ALT+SIDE OP

Rul nedad gennem teksten i Læseruden.

Mellemrum

Rul opad gennem teksten i Læseruden.

SHIFT+MELLEMRUM

Vise og skjule en gruppe på listen med e-mails.

Venstre pil eller højre pil

Gå tilbage til den forrige visning i hovedvinduet i Outlook.

ALT+B eller ALT+VENSTRE PIL

Gå frem til den næste visning i hovedvinduet i Outlook.

Alt+højre pil

Vælg Oplysningspanelet, og få vist menukommandoerne, hvis de er tilgængelige.

CTRL+SKIFT+W

Toppen af Siden

Søg

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Finde en meddelelse eller et andet element.

CTRL+E

Fjerne søgeresultaterne.

ESC

Udvid søgningen, så den indeholder: Alle Mailemner, Alle Kalenderemner eller Alle Kontaktelementer, afhængig af det modul du arbejder med.

CTRL+ALT+A

Bruge Avanceret søgning.

CTRL+SKIFT+F

Oprette en søgemappe.

CTRL+SKIFT+P

Søg efter tekst i et åbent element.

F4

Søge efter og erstatte tekst, symboler eller visse formateringskommandoer. Fungerer i Læserude i et åbent element.

CTRL+H

Udvide søgningen til at medtage elementer fra den aktuelle mappe.

CTRL+ALT+K

Udvide søgningen til at medtage undermapper.

CTRL+ALT+Z

Toppen af Siden

Flag

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Marker til opfølgning for at tildele et flag.

CTRL+SKIFT+G

Toppen af Siden

Farvekategorier

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Slet den valgte kategori på listen i dialogboksen Farvekategorier.

ALT+D

Toppen af Siden

Oprette et element eller en fil

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Oprette en aftale.

CTRL+SKIFT+A

Oprette en kontaktperson.

CTRL+SKIFT+C

Opret en Liste over Kontakter

CTRL+SKIFT+L

Oprette en fax.

CTRL+SKIFT+X

Oprette en mappe.

CTRL+SKIFT+E

Opret en ny Journalpost

CTRL+SKIFT+J

Oprette en mødeindkaldelse.

CTRL+SKIFT+Q

Oprette en meddelelse.

CTRL+SKIFT+M

Oprette en note.

CTRL+SKIFT+N

Oprette et Microsoft Office-dokument.

CTRL+SKIFT+H

Sende til denne mappe.

CTRL+SKIFT+S

Sende et svar i denne mappe.

CTRL+T

Oprette en søgemappe.

CTRL+SKIFT+P

Oprette en opgave.

CTRL+SKIFT+K

Oprette en opgaveanmodning.

CTRL+SKIFT+U

Toppen af Siden

Fremgangsmåder i alle elementer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gemme (undtagen i Opgaver).

Ctrl+S eller Skift+F12

Gemme og lukke (undtagen i Post).

ALT+S

Gemme som (kun i Post).

F12

Fortryd.

Ctrl+Z eller Alt+Tilbage

Slette et element.

Ctrl+D

Udskriv.

CTRL+P

Kopiere et element.

CTRL+SKIFT+Y

Flytte et element.

CTRL+SKIFT+V

Kontrollere navne.

CTRL+K

Foretage stavekontrol.

F7

Markere til opfølgning.

CTRL+SKIFT+G

Videresend.

CTRL+F

Sende til alle eller invitere alle.

ALT+S

Aktivere redigering af et felt (undtagen i Post eller ikonvisning).

F2

Venstrejustere tekst.

CTRL+L

Centrere tekst.

CTRL+E

Højrejustere tekst.

CTRL+R

Toppen af Siden

Mail

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skifte til Indbakke.

CTRL+SKIFT+I

Skifte til Udbakke.

CTRL+SKIFT+O

Vælge den konto, der skal sendes en meddelelse fra.

CTRL+TABULATORTASTEN (med fokus i feltet Til) og tryk derefter på TABULATORTASTEN, til du rammer knappen Konti

Kontrollere navne.

CTRL+K

Send.

ALT+S

Besvare en meddelelse.

CTRL+R

Besvare alle i en meddelelse.

CTRL+SKIFT+R

Svare med mødeindkaldelse.

CTRL+ALT+R

Videresende en meddelelse.

CTRL+F

Markere en meddelelse som ikke uønsket.

CTRL+ ALT+J

Vise blokeret eksternt indhold (i en meddelelse).

CTRL+SKIFT+I

Sende til en mappe.

CTRL+SKIFT+S

Anvende typografien Normal.

CTRL+SKIFT+N

Kontrollere, om der er nye meddelelser.

CTRL+M eller F9

Gå til forrige meddelelse.

Pil op

Gå til næste meddelelse.

Pil ned

Oprette en meddelelse (ved arbejde med Post).

CTRL+N

Oprette en meddelelse (fra en Outlook-visning).

CTRL+SKIFT+M

Åbne en modtaget meddelelse.

CTRL+O

Slette og ignorere en samtale.

Ctrl+DELETE

Åbne adressekartoteket.

CTRL+SKIFT+B

Føje Mærkning med flag til en uåbnet meddelelse.

INDSÆT

Vise dialogboksen Marker til opfølgning.

CTRL+SKIFT+G

Markere som læst.

CTRL+Q

Markere som ulæst.

CTRL+U

Åbne værktøjstippet Post i den markerede meddelelse.

CTRL+SKIFT+W

Søge eller erstatte.

F4

Finde næste.

SKIFT+F4

Send.

CTRL+ENTER

Udskriv.

CTRL+P

Videresend.

CTRL+F

Videresende som vedhæftet fil.

CTRL+ALT+F

Vise egenskaberne for det markerede element.

ALT+ENTER

Oprette en multimediemeddelelse

CTRL+SKIFT+U

Opret en tekstbesked.

CTRL+SKIFT+T

Markere til hentning.

CTRL+ALT+M

Slette markering til hentning.

CTRL+ALT+U

Vise Send/modtag-status.

CTRL+B (når Send/Modtag er i gang)

Toppen af Siden

Kalender

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Oprette en aftale (ved arbejde med Kalender).

CTRL+N

Oprette en aftale (i en Outlook-visning).

CTRL+SKIFT+A

Oprette en mødeindkaldelse.

CTRL+SKIFT+Q

Videresende aftaler eller møder.

CTRL+F

Bruge Svar til alle med en meddelelse.

CTRL+R

Besvare en mødeindkaldelse med en meddelelse.

CTRL+SKIFT+R

Vise 10 dage i kalenderen.

ALT+0

Vise 1 dag i kalenderen.

ALT+1

Vise 2 dage i kalenderen.

ALT+2

Vise 3 dage i kalenderen.

ALT+3

Vise 4 dage i kalenderen.

ALT+4

Vise 5 dage i kalenderen.

ALT+5

Vise 6 dage i kalenderen.

ALT+6

Vise 7 dage i kalenderen.

ALT+7

Vise 8 dage i kalenderen.

ALT+8

Vise 9 dage i kalenderen.

ALT+9

Gå til en dato.

CTRL+G

Skifte til månedsvisningen.

ALT+= eller CTRL+ALT+4

Gå til den næste dag

Ctrl+højre pil

Gå til den næste uge.

Alt+pil ned

Gå til den næste måned.

Alt+PgDn

Gå til den forrige dag

Ctrl+venstre pil

Gå til den forrige uge.

ALT+PIL OP

Gå til den forrige måned.

Alt+PgUp

Gå til begyndelsen af ugen.

ALT+HOME

Gå til slutningen af ugen.

ALT+END

Skifte til visning af hele ugen.

ALT+MINUSTEGN ELLER CTRL+ALT+3

Skifte til arbejdsugevisning.

CTRL+ALT+2

Gå til den forrige aftale.

CTRL+KOMMA eller CTRL+SKIFT+KOMMA

Gå til den næste aftale.

CTRL+PUNKTUM eller CTRL+SKIFT+PUNKTUM

Angive en gentagelse af en åben aftale eller et åbent møde.

CTRL+G

Toppen af Siden

Kontakter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Foretage et nyt opkald.

CTRL+SKIFT+D

Finde en kontaktperson eller et andet element (Søgning).

F3 eller CTRL+E

Angive et navn i boksen Søg i adressekartotek.

F11

Gå til den første kontaktperson, der starter med et bestemt bogstav, i Kort eller Visitkort.

SKIFT+bogstav

Markere alle kontaktpersoner.

Ctrl+A

Opret en meddelelse med en markeret kontaktperson som emne.

CTRL+F

Opret en Kladdepost for den markerede kontaktperson.

CTRL+J

Oprette en kontakt (ved arbejde med Kontakter).

CTRL+N

Oprette en kontakt (i en Outlook-visning).

CTRL+SKIFT+C

Åbn en kontaktformular, for den markerede kontaktperson.

CTRL+O

Opret en Liste over Kontakter

CTRL+SKIFT+L

Udskriv.

CTRL+P

Opdatér en liste over medlemmer i en Kontaktpersongruppe.

F5

Gå til en anden mappe.

CTRL+Y

Åbne adressekartoteket.

CTRL+SKIFT+B

Bruge Avanceret søgning.

CTRL+SKIFT+F

Åbne den næste kontaktperson på listen i en åben kontaktperson.

CTRL+SKIFT+PUNKTUM

Finde en kontaktperson.

F11

Lukke en kontaktperson.

Esc

Sende en fax til den markerede kontaktperson.

CTRL+SKIFT+X

Åbne dialogboksen Kontrollér adresse.

ALT+D

Få vist Mail 1-oplysningerne under Internet i en kontaktformular.

ALT+SKIFT+1

Få vist Mail 2-oplysningerne under Internet i en kontaktformular.

ALT+SKIFT+2

Få vist Mail 3-oplysningerne under Internet i en kontaktformular.

ALT+SKIFT+3

Toppen af Siden

I dialogboksen Elektroniske visitkort

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne listen Tilføj.

Alt+A

Marker teksten i feltet Mærkat når feltet med en tildelt mærkat vælges.

ALT+B

Åbne dialogboksen Tilføj billede af kort.

ALT+C

Placér markøren i begyndelsen af boksen Rediger.

ALT+E

Markere boksen Felter.

ALT+F

Vælge rullelisten Juster billede.

ALT+G

Vælge farvepaletten som baggrund.

ALT+K, og derefter ENTER

Vælge rullelisten Layout.

ALT+L

Fjerne et markeret felt fra boksen Felter.

ALT+R

Toppen af Siden

Opgaver

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Vis eller skjul Opgavepanelet.

ALT+F2

Acceptere en opgaveanmodning.

ALT+C

Afslå en opgaveanmodning.

ALT+D

Finde en opgave eller et andet element.

CTRL+E

Åbne dialogboksen Gå til mappe.

CTRL+Y

Oprette en opgave (ved arbejde med Opgaver).

CTRL+N

Oprette en opgave (i en Outlook-visning).

CTRL+SKIFT+K

Åbne det markerede element.

CTRL+O

Udskrive det markerede element.

CTRL+P

Markere alle emner.

Ctrl+A

Slette det markerede element.

Ctrl+D

Videresende en opgave som en vedhæftet fil.

CTRL+F

Oprette en opgaveanmodning.

CTRL+SKIFT+ALT+U

Skift mellem Navigationsruden, Opgavelisten og Opgavepanelet.

Tab eller Skift+Tab

Åbn det valgte element som et Kladdeelement.

CTRL+J

Fortryde den seneste handling.

CTRL+Z

Markere et element eller markere det som fuldført.

INDSÆT

Toppen af Siden

Formatere tekst

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise menuen Formater.

ALT+O

Vise dialogboksen Skrifttype.

CTRL+SKIFT+P

Skifte mellem store og små bogstaver (i markeret tekst).

SHIFT+F3

Formatere tekst som kapitæler.

CTRL+SKIFT+K

Skifte til fed skrift.

CTRL+F

Tilføje opstilling med punkttegn.

CTRL+SKIFT+L

Skifte til kursiv skrift.

CTRL+K

Forøge indrykning.

CTRL+T

Formindske indrykning.

CTRL+SKIFT+T

Venstrejustere.

CTRL+L

Centrer.

CTRL+E

Understreg.

CTRL+U

Øge skriftstørrelsen.

CTRL+] eller CTRL+SKIFT+>

Mindske skriftstørrelsen.

CTRL+[ eller CTRL+SKIFT+<

Klip.

Ctrl+X eller Skift+Delete

Kopier.

Ctrl+C eller Ctrl+Insert

Bemærk!: CTRL+INDSÆT er ikke tilgængelig i Læseruden.

Sæt ind.

Ctrl+V eller Skift+Insert

Rydde formatering.

CTRL+SKIFT+Z eller CTRL+MELLEMRUMSTAST

Slette det næste ord.

CTRL+SKIFT+H

Strække et afsnit, så det passer mellem margenerne.

CTRL+SKIFT+J

Anvende typografier.

CTRL+SKIFT+S

Oprette en hængende indrykning.

CTRL+T

Indsætte et link.

CTRL+K

Venstrejustere et afsnit.

Ctrl+L

Højrejustere et afsnit.

CTRL+R

Formindske en hængende indrykning.

Ctrl+Skift+T

Fjerne afsnitsformatering.

CTRL+Q

Toppen af Siden

Føje weboplysninger til elementer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Redigere en URL-adresse i teksten i et element.

Hold CTRL nede, og klik derefter på.

Indsætte et link.

CTRL+K

Toppen af Siden

Udskrivning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne fanen Udskriv i Backstage-visning.

Tryk på ALT+F, og tryk derefter på P

Sådan udskrives et element fra et åbent vindue.

Alt+F, tryk på P, derefter på F og på 1

Åbne Sideopsætning fra Vis udskrift.

ALT+S eller ALT+U

Sådan vælges en printer i Vis udskrift.

ALT+F, tryk på P, og derefter I

Sådan kan du udføre Definer udskrifts layout.

ALT+F, tryk på P, og tryk derefter på L

Sådan åbnes Udskriftsindstillinger.

ALT+F, tryk på P, og tryk derefter på R

Toppen af Siden

Send/Modtag

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Starte en send/modtag-handling for alle definerede Send/modtag-grupper med Medtag denne gruppe i Send/modtag-handling (F9) markeret. Denne kan omfatte brevhoveder, komplette elementer, angivne mapper, elementer, der er mindre end en bestemt størrelse, eller en kombination af disse.

F9

Starte en send/modtag-handling for den aktive mappe og hente komplette elementer (brevhoved, element og vedhæftede filer).

SKIFT+F9

Starte en send/modtag-handling

CTRL+M

Definere send/modtag-grupper

CTRL+ALT+S

Toppen af Siden

Visual Basic Editor

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne Visual Basic Editor

ALT+F11

Toppen af Siden

Makroer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Afspille en makro

ALT+F8

Toppen af Siden

Formularer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Oprette et Office InfoPath-dokument

Klik i en InfoPath-mappe, og tryk derefter på CTRL+N.

Vælg en Microsoft InfoPath-formular.

CTRL+SKIFT+ALT+T

Toppen af Siden

Visninger

Tabelvisning

Generel brug

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne et element

ENTER

Markere alle emner.

Ctrl+A

Gå til det nederste element på skærmen

Page Down

Gå til det øverste element på skærmen

Page Up

Markere eller fjerne markeringen af et element ad gangen

Henholdsvis SKIFT+PIL OP eller SKIFT+PIL NED

Gå til det næste eller forrige element uden at udvide markeringen

Henholdsvis CTRL+PIL OP eller CTRL+PIL NED

Markere eller fjerne markeringen af det aktive element

CTRL+MELLEMRUM

Med en gruppe markeret

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise en enkelt markeret gruppe

Højre pil

Skjule en enkelt markeret gruppe

Venstre pil

Markere den forrige gruppe

Pil op

Markere den næste gruppe

Pil ned

Markere den første gruppe

HOME

Markere den sidste gruppe

END

Markere det første element på skærmen i en vist gruppe eller vise det første element uden for skærmen til højre

Højre pil

Visningen Kalenderdag/Uge/Måned

Alle tre

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise fra 1 til 9 dage

ALT+tast for antal dage

Vise 10 dage

ALT+0 (NUL)

Skifte til uger

Alt+Minustegn (-)

Skifte til måneder

ALT+=

Flytte mellem Kalender, Opgaveblok og Mappeliste

CTRL+TAB eller F6

Markere den forrige aftale

SKIFT+TABULATORTAST

Gå til den forrige dag

Venstre pil

Gå til den næste dag

Højre pil

Gå til den samme ugedag i den kommende uge

Alt+pil ned

Gå til den samme ugedag i den foregående uge

ALT+PIL OP

Dagsvisning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere det klokkeslæt, der er starten på en arbejdsdag

Home

Markere det klokkeslæt, der er slutningen på en arbejdsdag

End

Markere den forrige tidsperiode

Pil op

Markere den næste tidsperiode

Pil ned

Markere den øverste tidsperiode på skærmen

Page Up

Markere den nederste tidsperiode på skærmen

Page Down

Øge eller mindske mængden af den markerede tid

Skift+Pil op eller Skift+Pil ned

Flytte en aftale op eller ned

ALT+PIL OP eller ALT+PIL NED mens du har markøren i aftalen

Ændre start- eller sluttidspunktet for en aftale

Placer markøren i aftalen, og tryk på henholdsvis ALT+SKIFT+PIL OP eller ALT+SKIFT+PIL NED

Flytte det markerede element til samme ugedag i den efterfølgende uge

Alt+pil ned

Flytte det markerede element til samme ugedag i den forrige uge

ALT+PIL OP

Ugevisning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå til begyndelsen af arbejdstimerne for den markerede dag

HOME

Gå til slutningen af arbejdstimerne for den markerede dag

END

Gå en sidevisning op i den markerede dag

Page Up

Gå en sidevisning ned i den markerede dag

Page Down

Ændre varigheden af den markerede tidsperiode

SKIFT+VENSTRE PIL, SKIFT+HØJRE PIL, SKIFT+PIL OP eller SKIFT+ PIL NED, eller SKIFT+HOME eller SKIFT+END

Månedsvisning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå til ugens første dag

HOME

Gå til den samme ugedag på den forrige side

Page Up

Gå til den samme ugedag på den næste side

Page Down

Datosøgning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå til den første dag i den aktuelle uge

ALT+HOME

Gå til den sidste dag i den aktuelle uge

ALT+END

Gå til den samme ugedag i den foregående uge

ALT+PIL OP

Gå til den samme ugedag i den kommende uge

Alt+pil ned

Visitkortvisningen eller adressekortsvisning

Generel brug

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere et bestemt kort på listen

Et eller flere bogstaver af det navn, kortet er arkiveret under, eller navnet på det felt, der sorteres efter

Markere det forrige kort

Pil op

Markere det næste kort

Pil ned

Markere det første kort på listen

HOME

Markere det sidste kort på listen

END

Markere det første kort på den aktuelle side

Page Up

Markere det første kort på den næste side

Page Down

Markere det nærmeste kort i næste kolonne

Højre pil

Markere det nærmeste kort i den forrige kolonne

Venstre pil

Markere eller annullere markeringen af det aktive kort

CTRL+MELLEMRUM

Udvide markeringen til det forrige kort og annullere markeringen af kort efter udgangspunktet

Skift+pil op

Udvide markeringen til det næste kort og annullere markeringen af kort før udgangspunktet

Skift+pil ned

Udvide markeringen til det forrige kort, uafhængigt af udgangspunktet

Ctrl+Skift+pil op

Udvide markeringen til det næste kort, uafhængigt af udgangspunktet

Ctrl+Skift+pil ned

Udvide markeringen til det første kort på listen

SKIFT+HOME

Udvide markeringen til det sidste kort på listen

SKIFT+END

Udvide markeringen til det første kort på den forrige side

Skift+PgUp

Udvide markeringen til det sidste kort på den sidste side

Skift+PgDn

Flyt mellem felter i et åbent kort

Brugen af følgende taster kræver, at et felt på kortet er markeret. Klik på feltet for at markere et felt, når kortet er markeret.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til det næste felt eller kontrolelement.

TABULATORTASTEN

Flyt til det forrige felt og kontrol.

SKIFT+TABULATORTAST

Lukke det aktive kort.

ENTER

Flyt mellem tegn i et felt

Brugen af følgende taster kræver, at et felt på kortet er markeret. Klik på feltet for at markere et felt, når kortet er markeret.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Tilføje en linje i et felt med flere linjer

ENTER

Flytte til begyndelsen af en linje

HOME

Flytte til slutningen af en linje.

END

Flytte til starten af et felt med flere linjer

Page Up

Flytte til slutningen af et felt med flere linjer

Page Down

Flytte til den forrige linje i et felt med flere linjer

Pil op

Flytte til den næste linje i et felt med flere linjer

Pil ned

Flytte til det forrige tegn i et felt

Venstre pil

Flytte til det næste tegn i felt

Højre pil

Visningen tidslinje (Opgaver eller Journal)

Når et element er markeret

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere det forrige element

Venstre pil

Markere det næste element

Højre pil

Markere flere tilstødende elementer

SKIFT+PIL VENSTRE eller SKIFT+PIL HØJRE

Markere flere ikke-tilstødende elementer

CTRL+PIL VENSTRE+MELLEMUMSTAST eller CTRL+PIL HØJRE+MELLEMUMSTAST

Åbne de markerede elementer

ENTER

Vælg det første element på tidslinjen (hvis elementerne ikke er grupperet) eller marker det første element i gruppen.

HOME

Vælg det sidste element på tidslinjen (hvis elementerne ikke er grupperet) eller marker det sidste element i gruppen.

END

Vis (uden at markere) det første element på tidslinjen (hvis elementerne ikke er grupperet) eller vis det første element i gruppen.

CTRL+HOME

Vis (uden at markere) det sidste element på tidslinjen (hvis elementerne ikke er grupperet) eller vis det sidste element i gruppen.

CTRL+END

Når en gruppe er markeret

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise gruppen

ENTER eller HØJRE PIL

Skjule gruppen

ENTER eller VENSTRE PIL

Markere den forrige gruppe

Pil op

Markere den næste gruppe

Pil ned

Markere den første gruppe på tidslinjen

HOME

Markere den sidste gruppe på tidslinjen

END

Markere det første element på skærmen i en vist gruppe eller vise det første element uden for skærmen til højre

Højre pil

Når du har valgt en tidsenhed på tidsskalaen for dage

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte bagud i tidsintervaller, som svarer til de tidsintervaller, der vises på tidsskalaen

Venstre pil

Flytte fremad i tidsintervaller, som svarer til de tidsintervaller, der vises på tidsskalaen

Højre pil

Skift imellem den aktive visning, Opgavepanel, Søgning, Journalmapper og tilbage til den aktive visning.

TABULATORTASTEN and SHIFT+TABULATORTASTEN

Toppen af Siden

Dette emne indeholder

Grundlæggende navigation

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skifte til Post

Ctrl+1

Skifte til Kalender

Ctrl+2

Skifte til Kontaktpersoner

Ctrl+3

Skifte til Opgaver

Ctrl+4

Skifte til Noter

Ctrl+5

Skift til Mappelisten i Navigationsruden.

Ctrl+6

Skifte til Genveje

Ctrl+7

Skifte til næste meddelelse (når meddelelsen er åben)

CTRL+PUNKTUM

Skifte til forrige meddelelse (når meddelelsen er åben)

CTRL+KOMMA

Flyt mellem Navigationsruden, hovedvinduet i Outlook, Læseruden og Opgavelinjen.

F6 eller CTRL+SKIFT+TABULATORTAST

Flyt mellem Outlook-vinduet, de mindre ruder i Navigationsruden, Læseruden og sektionerne i Opgavelinjen.

TABULATORTASTEN

Flyt rundt i Navigationsruden.

Piletaster

Gå til en anden mappe.

CTRL+Y

Gå til feltet Søg

F3 eller CTRL+E

Gå til den forrige meddelelse i Læseruden

ALT+PIL OP eller CRTL+KOMMA eller ALT+SIDE OP

Rul nedad gennem teksten i Læseruden.

Mellemrum

Rul opad gennem teksten i Læseruden.

SHIFT+MELLEMRUM

Udvid eller skjul en gruppe (med en gruppe valgt) i Navigationsruden.

Henholdsvis SKIFT+PLUSTEGN eller MINUSTEGN

Vis eller skjul en gruppe på listen med mailbeskeder.

Henholdsvis VENSTRE PIL eller HØJRE PIL

Gå til næste felt i Læseruden.

SKIFT+TABULATORTAST

Gå til forrige felt i Læseruden.

CRTL+TABULATORTASTEN

Gå tilbage til den forrige visning i hovedvinduet i Outlook.

ALT+B, ALT+VENSTRE PIL eller ALT+TILBAGE

Gå frem til den næste visning i hovedvinduet i Outlook.

Alt+højre pil

Vælg Oplysningspanelet, og få vist menukommandoerne, hvis de er tilgængelige.

CTRL+SKIFT+W

Toppen af Siden

Søg

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Finde en meddelelse eller et andet element.

CTRL+E

Fjerne søgeresultaterne.

ESC

Udvide søgningen, så den indeholder Alle e-mail-emner, Alle kalenderemner, Alle kontaktpersonemner, afhængigt af det modul, du arbejder med.

CTRL+ALT+A

Udvid Forespørgselsgeneratoren.

CTRL+ALT+W

Bruge Avanceret søgning.

CTRL+SKIFT+F

Opret en ny søgemappe.

CTRL+SKIFT+P

Søg efter tekst i en meddelelse eller et andet element.

F4

Find næste under tekstsøgning i en meddelelse eller et andet element.

SKIFT+F4

Find og erstat tekst, symboler eller visse formateringskommandoer i åbne elementer. Fungerer i Læseruden i et åbent element.

CTRL+H

Udvid søgningen til at medtage skrivebordet.

CTRL+ALT+K

Toppen af Siden

Flag

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Marker til opfølgning for at tildele et flag.

CTRL+SKIFT+G

Toppen af Siden

Farvekategorier

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Slet den valgte kategori på listen i dialogboksen Farvekategorier.

ALT+D

Toppen af Siden

Oprette et element eller en fil

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Oprette en aftale.

CTRL+SKIFT+A

Oprette en kontaktperson.

CTRL+SKIFT+C

Oprette en distributionsliste.

CTRL+SKIFT+L

Oprette en fax.

CTRL+SKIFT+X

Oprette en mappe.

CTRL+SKIFT+E

Opret en ny Journalpost

CTRL+SKIFT+J

Oprette en mødeindkaldelse.

CTRL+SKIFT+Q

Oprette en meddelelse.

CTRL+SKIFT+M

Oprette en note.

CTRL+SKIFT+N

Opret et nyt Microsoft Office-dokument.

CTRL+SKIFT+H

Sende til denne mappe.

CTRL+SKIFT+S

Sende et svar i denne mappe.

CTRL+T

Oprette en søgemappe.

CTRL+SKIFT+P

Oprette en opgave.

CTRL+SKIFT+K

Oprette en opgaveanmodning.

CTRL+SKIFT+U

Toppen af Siden

Alle elementer

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Gem.

Ctrl+S eller Skift+F12

Gem og luk.

ALT+S

Gem som.

F12

Fortryd.

Ctrl+Z eller Alt+Tilbage

Slette et element.

Ctrl+D

Udskriv.

CTRL+P

Kopiere et element.

CTRL+SKIFT+Y

Flytte et element.

CTRL+SKIFT+V

Kontrollere navne.

CTRL+K

Foretage stavekontrol.

F7

Markere til opfølgning.

CTRL+SKIFT+G

Videresend.

CTRL+F

Sende til alle eller invitere alle.

ALT+S

Aktivér redigering af et felt (undtagen i ikonvisning).

F2

Venstrejustere tekst.

CTRL+L

Centrere tekst.

CTRL+E

Højrejustere tekst.

CTRL+R

Toppen af Siden

Mail

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skifte til Indbakke.

CTRL+SKIFT+I

Skifte til Udbakke.

CTRL+SKIFT+O

Vælge den konto, der skal sendes en meddelelse fra.

CTRL+TABULATORTAST (med fokus i feltet Til) og brug derefter TABULATORTASTEN at flytte til knappen Konti

Kontrollere navne.

CTRL+K

Send.

ALT+S

Besvare en meddelelse.

CTRL+R

Besvare alle i en meddelelse.

CTRL+SKIFT+R

Videresende en meddelelse.

CTRL+F

Markere en meddelelse som ikke uønsket.

CTRL+ ALT+J

Vise blokeret eksternt indhold (i en meddelelse).

CTRL+SKIFT+I

Sende til en mappe.

CTRL+SKIFT+S

Anvende typografien Normal.

CTRL+SKIFT+N

Kontrollere, om der er nye meddelelser.

CTRL+M eller F9

Gå til forrige meddelelse.

Pil op

Gå til næste meddelelse.

Pil ned

Opret en ny meddelelse (når du er i Mail).

CTRL+N

Opret en ny meddelelse (fra en Outlook-visning).

CTRL+SKIFT+M

Åbne en modtaget meddelelse.

CTRL+O

Åbne adressekartoteket.

CTRL+SKIFT+B

Konvertér en HTMLeller RTF-meddelelse til almindelig tekst.

CTRL+SKIFT+O

Føje Mærkning med flag til en uåbnet meddelelse.

INDSÆT

Vise dialogboksen Marker til opfølgning.

CTRL+SKIFT+G

Markere som læst.

CTRL+Q

Markere som ulæst.

CTRL+U

Vis menuen for at downloade billeder, ændr indstillingerne for automatisk download eller føj en afsender til Listen over Sikre Afsendere.

CTRL+SKIFT+W

Søge eller erstatte.

F4

Finde næste.

SKIFT+F4

Send.

CTRL+ENTER

Udskriv.

CTRL+P

Videresend.

CTRL+F

Videresende som vedhæftet fil.

CTRL+ALT+F

Vise egenskaberne for det markerede element.

ALT+ENTER

Markere til hentning.

CTRL+ALT+M

Slette markering til hentning.

CTRL+ALT+U

Vise Send/modtag-status.

CTRL+B (når Send/Modtag er i gang)

Toppen af Siden

Kalender

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Opret en ny aftale (når du er i Kalender).

CTRL+N

Opret en ny aftale (i en Outlook-visning)

CTRL+SKIFT+A

Opret en ny mødeindkaldelse.

CTRL+SKIFT+Q

Videresende aftaler eller møder.

CTRL+F

Bruge Svar til alle med en meddelelse.

CTRL+R

Besvare en mødeindkaldelse med en meddelelse.

CTRL+SKIFT+R

Vise 10 dage i kalenderen.

ALT+0

Vise 1 dag i kalenderen.

ALT+1

Vise 2 dage i kalenderen.

ALT+2

Vise 3 dage i kalenderen.

ALT+3

Vise 4 dage i kalenderen.

ALT+4

Vise 5 dage i kalenderen.

ALT+5

Vise 6 dage i kalenderen.

ALT+6

Vise 7 dage i kalenderen.

ALT+7

Vise 8 dage i kalenderen.

ALT+8

Vise 9 dage i kalenderen.

ALT+9

Gå til en dato.

CTRL+G

Skifte til månedsvisningen.

ALT+= eller CTRL+ALT+4

Gå til den næste dag

Ctrl+højre pil

Gå til den næste uge.

Alt+pil ned

Gå til den næste måned.

Alt+PgDn

Gå til den forrige dag

Ctrl+venstre pil

Gå til den forrige uge.

ALT+PIL OP

Gå til den forrige måned.

Alt+PgUp

Gå til begyndelsen af ugen.

ALT+HOME

Gå til slutningen af ugen.

ALT+END

Skifte til visning af hele ugen.

ALT+MINUSTEGN ELLER CTRL+ALT+3

Skifte til arbejdsugevisning.

CTRL+ALT+2

Gå til den forrige aftale.

CTRL+KOMMA eller CTRL+SKIFT+KOMMA

Gå til den næste aftale.

CTRL+PUNKTUM eller CTRL+SKIFT+PUNKTUM

Angive en gentagelse af en aftale eller en opgave.

CTRL+G

Toppen af Siden

Kontakter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Foretage et nyt opkald.

CTRL+SKIFT+D

Find en kontaktperson eller et andet element.

F3 eller CTRL+E

Angive et navn i boksen Søg i adressekartotek.

F11

Gå i tabel- eller listevisning til den første kontaktperson, der starter med et bestemt bogstav.

SKIFT+bogstav

Markere alle kontaktpersoner.

Ctrl+A

Opret en ny meddelelse, der er adresseret til den valgte kontaktperson.

CTRL+F

Opret en Kladdepost for den markerede kontaktperson.

CTRL+J

Opret en ny kontakt (når du er iKontaktpersoner).

CTRL+N

Opret en ny kontakt (i en Outlook-visning).

CTRL+SKIFT+C

Åbne en kontaktpersonformular for den markerede kontaktperson.

CTRL+O eller CTRL+SKIFT+ENTER

Opret en ny distributionsliste.

CTRL+SKIFT+L

Udskriv.

CTRL+P

Opdatere en liste med distributionslistemedlemmer.

F5

Gå til en anden mappe.

CTRL+Y

Åbne adressekartoteket.

CTRL+SKIFT+B

Bruge Avanceret søgning.

CTRL+SKIFT+F

Åbne den næste kontaktperson på listen i en åben kontaktperson.

CTRL+SKIFT+PUNKTUM

Lukke en kontaktperson.

ESC

Åbn en webside, for den valgte kontaktperson (hvis en sådan er inkluderet).

CTRL+SKIFT+X

Åbne dialogboksen Kontrollér adresse.

ALT+D

Få vist Mail 1-oplysningerne under Internet i en kontaktformular.

ALT+SKIFT+1

Få vist Mail 2-oplysningerne under Internet i en kontaktformular.

ALT+SKIFT+2

Få vist Mail 3-oplysningerne under Internet i en kontaktformular.

ALT+SKIFT+3

Toppen af Siden

I dialogboksen Elektroniske visitkort

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne listen Tilføj.

Alt+A

Markere teksten i feltet Mærkat, når feltet med en tildelt mærkat markeres.

ALT+B

Åbne dialogboksen Tilføj billede af kort.

ALT+C

Placere markøren i begyndelsen af boksen Rediger.

ALT+E

Markere boksen Felter.

ALT+F

Vælge rullelisten Juster billede.

ALT+G

Vælge farvepaletten som baggrund.

ALT+K, og derefter ENTER

Vælge rullelisten Layout.

ALT+L

Fjerne et markeret felt fra boksen Felter.

ALT+R

Toppen af Siden

Opgaver

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Vis eller skjul Opgavepanelet.

ALT+F2

Acceptere en opgaveanmodning.

ALT+C

Afslå en opgaveanmodning.

ALT+D

Finde en opgave eller et andet element.

CTRL+E

Åbne dialogboksen Gå til mappe.

CTRL+Y

Opret en ny opgave i (når du er i Opgaver).

CTRL+N

Opret en ny opgave (i en Outlook-visning)

CTRL+SKIFT+K

Opret en ny opgaveanmodning.

CTRL+SKIFT+U

Åbne det markerede element.

CTRL+O

Udskrive det markerede element.

CTRL+P

Markere alle emner.

Ctrl+A

Slette det markerede element.

Ctrl+D

Videresende en opgave som en vedhæftet fil.

CTRL+F

Skift mellem Navigationsruden, Opgavelisten og Opgavepanelet.

SKIFT+TABULATORTAST

Åbn det valgte element som et Kladdeelement.

CTRL+J

Fortryde den seneste handling.

CTRL+Z

Markere et element eller markere det som fuldført.

INDSÆT

Toppen af Siden

Formatere tekst

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise menuen Formater.

ALT+O

Vise dialogboksen Skrifttype.

CTRL+SKIFT+P

Skifte mellem store og små bogstaver (i markeret tekst).

SHIFT+F3

Formatere tekst som kapitæler.

CTRL+SKIFT+K

Skifte til fed skrift.

CTRL+F

Tilføje opstilling med punkttegn.

CTRL+SKIFT+L

Skifte til kursiv skrift.

CTRL+K

Forøge indrykning.

CTRL+T

Formindske indrykning.

CTRL+SKIFT+T

Venstrejustere.

CTRL+L

Centrer.

CTRL+E

Understreg.

CTRL+U

Øge skriftstørrelsen.

CTRL+] eller CTRL+SKIFT+>

Mindske skriftstørrelsen.

CTRL+[ eller CTRL+SKIFT+<

Klip.

Ctrl+X eller Skift+Delete

Kopier.

Ctrl+C eller Ctrl+Insert

Bemærk!: CTRL+INDSÆT er ikke tilgængelig i Læseruden.

Sæt ind.

Ctrl+V eller Skift+Insert

Rydde formatering.

CTRL+SKIFT+Z eller CTRL+MELLEMRUMSTAST

Slette det næste ord.

CTRL+SKIFT+H

Strække et afsnit, så det passer mellem margenerne.

CTRL+SKIFT+J

Anvende typografier.

CTRL+SKIFT+S

Oprette en hængende indrykning.

CTRL+T

Indsætte et link.

CTRL+K

Venstrejustere et afsnit.

Ctrl+L

Højrejustere et afsnit.

CTRL+R

Formindske en hængende indrykning.

Ctrl+Skift+T

Fjerne afsnitsformatering.

CTRL+Q

Toppen af Siden

Føje weboplysninger til elementer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Redigere en URL-adresse i teksten i et element.

Hold CTRL nede og klik på museknappen.

Angiv en Webbrowser.

Holde SKIFT nede og klik på museknappen.

Indsætte et link.

CTRL+K

Toppen af Siden

Vis udskrift

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Åbn Vis Udskrift.

Tryk på Alt+F, og tryk derefter på V

For at udskrive et element i et åbent vindue, skal du trykke på ALT+F, tryk på W, og tryk så på V

Udskriv et udskriftseksempel.

ALT+P

Åbne Sideopsætning fra Vis udskrift.

ALT+S eller ALT+U

Zoom.

ALT+Z

Luk Vis Udskrift.

ALT+C

Toppen af Siden

Send/modtag

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Starte en send/modtag-handling for alle definerede Send/modtag-grupper med Medtag denne gruppe i Send/modtag-handling (F9) markeret. Denne kan omfatte brevhoveder, komplette elementer, angivne mapper, elementer, der er mindre end en bestemt størrelse, eller en kombination af disse.

F9

Starte en send/modtag-handling for den aktive mappe og hente komplette elementer (brevhoved, element og vedhæftede filer).

SKIFT+F9

Starte en send/modtag-handling

CTRL+M

Definere send/modtag-grupper

CTRL+ALT+S

Toppen af Siden

Visual Basic Editor

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne Visual Basic Editor

ALT+F11

Toppen af Siden

Makroer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Afspille en makro

ALT+F8

Toppen af Siden

Formularer

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Gem Formulardesign.

CTRL+ALT+SKIFT+F12

Gem Formulardata.

Ctrl+SKIFT+F11

Opret en ny Microsoft Office InfoPath-formular.

Klik i en InfoPath-mappe, og tryk derefter på CTRL+N.

Toppen af Siden

Visninger

Tabelvisning

Generel brug

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne et element

ENTER

Markere alle emner.

Ctrl+A

Gå til det nederste element på skærmen

Page Down

Gå til det øverste element på skærmen

Page Up

Markere eller fjerne markeringen af et element ad gangen

Henholdsvis SKIFT+PIL OP eller SKIFT+PIL NED

Gå til det næste eller forrige element uden at udvide markeringen

Henholdsvis CTRL+PIL OP eller CTRL+PIL NED

Markere eller fjerne markeringen af det aktive element

CTRL+MELLEMRUM

Opdatér visning.

F5

Med en gruppe markeret

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Udvide alle grupper.

Ctrl++ (plustegn)

Skjule gruppen

Ctrl+- (minustegn)

Vise en enkelt markeret gruppe

SKIFT+PLUSTEGN

Skjule en enkelt markeret gruppe

MINUSTEGN

Markere den forrige gruppe

Pil op

Markere den næste gruppe

Pil ned

Markere den første gruppe

HOME

Markere den sidste gruppe

END

Markere det første element på skærmen i en vist gruppe eller vise det første element uden for skærmen til højre

Højre pil

Alle grupper

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Skjule alle grupper.

Ctrl+- (minustegn)

Udvide alle grupper.

Ctrl++ (plustegn)

Visningen Kalenderdag/Uge/Måned

Alle tre

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise fra 1 til 9 dage

ALT+tast for antal dage

Vise 10 dage

ALT+0 (NUL)

Skifte til uger

Alt+Minustegn (-)

Skifte til måneder

ALT+=

Flytte mellem Kalender, Opgaveblok og Mappeliste

CTRL+TAB eller F6

Markere den forrige aftale

SKIFT+TABULATORTAST

Gå til den forrige dag

Venstre pil

Gå til den næste dag

Højre pil

Gå til den samme ugedag i den kommende uge

Alt+pil ned

Gå til den samme ugedag i den foregående uge

ALT+PIL OP

Dagsvisning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere det klokkeslæt, der er starten på en arbejdsdag

Home

Markere det klokkeslæt, der er slutningen på en arbejdsdag

End

Markere den forrige tidsperiode

Pil op

Markere den næste tidsperiode

Pil ned

Markere den øverste tidsperiode på skærmen

Page Up

Markere den nederste tidsperiode på skærmen

Page Down

Øge eller mindske mængden af den markerede tid

Henholdsvis SKIFT+PIL OP eller SKIFT+PIL NED

Flytte en aftale op eller ned

Med markøren placeret i aftalen, ALT+PIL OP eller ALT+PIL ned, afhængigt af din situation.

Ændre start- eller sluttidspunktet for en aftale

Med markøren placeret i aftalen, ALT+SHIFT+PIL OP eller ALT+SHIFT+PIL ned, afhængigt af din situation.

Flytte det markerede element til samme ugedag i den efterfølgende uge

Alt+pil ned

Flytte det markerede element til samme ugedag i den forrige uge

ALT+PIL OP

Ugevisning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå til begyndelsen af arbejdstimerne for den markerede dag

HOME

Gå til slutningen af arbejdstimerne for den markerede dag

END

Gå en sidevisning op i den markerede dag

Page Up

Gå en sidevisning ned i den markerede dag

Page Down

Flyt aftalen op, ned, til venstre eller højre.

ALT+PIL OP, ALT+PIL NED, ALT+VENSTRE PIL eller ALT+ HØJRE PIL, afhængigt at din situation.

Ændre varigheden af den markerede tidsperiode

SKIFT+VENSTRE PIL, SKIFT+HØJRE PIL, SKIFT+PIL OP eller SKIFT+ PIL NED, eller SKIFT+HOME eller SKIFT+END

Månedsvisning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå til ugens første dag

HOME

Gå til den samme ugedag på den forrige side

Page Up

Gå til den samme ugedag på den næste side

Page Down

Datosøgning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå til den første dag i den aktuelle uge

ALT+HOME

Gå til den sidste dag i den aktuelle uge

ALT+END

Gå til den samme ugedag i den foregående uge

ALT+PIL OP

Gå til den samme ugedag i den kommende uge

Alt+pil ned

Visitkortvisningen eller adressekortsvisning

Generel brug

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere et bestemt kort på listen

Et eller flere bogstaver af det navn, kortet er arkiveret under, eller navnet på det felt, der sorteres efter

Markere det forrige kort

Pil op

Markere det næste kort

Pil ned

Markere det første kort på listen

HOME

Markere det sidste kort på listen

END

Markere det første kort på den aktuelle side

Page Up

Markere det første kort på den næste side

Page Down

Markere det nærmeste kort i næste kolonne

Højre pil

Markere det nærmeste kort i den forrige kolonne

Venstre pil

Markere eller annullere markeringen af det aktive kort

CTRL+MELLEMRUM

Udvide markeringen til det forrige kort og annullere markeringen af kort efter udgangspunktet

Skift+pil op

Udvide markeringen til det næste kort og annullere markeringen af kort før udgangspunktet

Skift+pil ned

Udvide markeringen til det forrige kort, uafhængigt af udgangspunktet

Ctrl+Skift+pil op

Udvide markeringen til det næste kort, uafhængigt af udgangspunktet

Ctrl+Skift+pil ned

Udvide markeringen til det første kort på listen

SKIFT+HOME

Udvide markeringen til det sidste kort på listen

SKIFT+END

Udvide markeringen til det første kort på den forrige side

Skift+PgUp

Udvide markeringen til det sidste kort på den sidste side

Skift+PgDn

Flyt mellem felter i et åbent kort

Brugen af følgende taster kræver, at et felt på kortet markeret. For at vælge et felt, når kortet er markeret, skal du klikke på feltet eller trykke på F2.

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Gå til det næste felt og fra det sidste felt i et kort, gå til det første felt i det næste kort.

TABULATORTASTEN

Gå til det forrige felt og fra det første felt i et kort, gå til det sidste felt i det forrige kort.

SKIFT+TABULATORTAST

Flyt til det næste felt eller tilføj en linje til et felt med flere linjer.

ENTER

Flyt til det forrige felt uden at forlade det aktive kort.

SKIFT+ENTER

Få vist indsætningspunktet i det aktive felt for at redigere teksten.

F2

Flyt mellem tegn i et felt

Brugen af følgende taster kræver, at et felt på kortet markeret. For at vælge et felt, når kortet er markeret, skal du klikke på feltet eller trykke på F2.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Tilføje en linje i et felt med flere linjer

ENTER

Flytte til begyndelsen af en linje

HOME

Flytte til slutningen af en linje.

END

Flytte til starten af et felt med flere linjer

Page Up

Flytte til slutningen af et felt med flere linjer

Page Down

Flytte til den forrige linje i et felt med flere linjer

Pil op

Flytte til den næste linje i et felt med flere linjer

Pil ned

Flytte til det forrige tegn i et felt

Venstre pil

Flytte til det næste tegn i felt

Højre pil

Visningen tidslinje (Opgaver eller Journal)

Når et element er markeret

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere det forrige element

Venstre pil

Markere det næste element

Højre pil

Markere flere tilstødende elementer

SKIFT+PIL VENSTRE eller SKIFT+PIL HØJRE

Markere flere ikke-tilstødende elementer

CTRL+PIL VENSTRE+MELLEMUMSTAST eller CTRL+PIL HØJRE+MELLEMUMSTAST

Åbne de markerede elementer

ENTER

Få vist emnerne ét skærmbillede over elementerne på skærmen.

Page Up

Få vist emnerne ét skærmbillede under elementerne på skærmen.

Page Down

Markere det første element på tidslinjen (hvis elementerne ikke er grupperet) eller markere det første element i gruppen

HOME

Markere det sidste element på tidslinjen (hvis elementerne ikke er grupperet) eller markere det sidste element i gruppen

END

Vise (uden at markere) det første element på tidslinjen (hvis elementerne ikke er grupperet) eller vise det første element i gruppen

CTRL+HOME

Vise (uden at markere) det sidste element på tidslinjen (hvis elementerne ikke er grupperet) eller vise det sidste element i gruppen

CTRL+END

Når en gruppe er markeret

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise gruppen

ENTER eller HØJRE PIL

Skjule gruppen

ENTER eller VENSTRE PIL

Markere den forrige gruppe

Pil op

Markere den næste gruppe

Pil ned

Markere den første gruppe på tidslinjen

HOME

Markere den sidste gruppe på tidslinjen

END

Markere det første element på skærmen i en vist gruppe eller vise det første element uden for skærmen til højre

Højre pil

Når du har valgt en tidsenhed på tidsskalaen for dage

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte bagud i tidsintervaller, som svarer til de tidsintervaller, der vises på tidsskalaen

Venstre pil

Flytte fremad i tidsintervaller, som svarer til de tidsintervaller, der vises på tidsskalaen

Højre pil

Når den nederste tidsskala er markeret, kan du vælge den øverste tidsskala.

SKIFT+TABULATORTAST

Når den øverste tidsskala er markeret, kan du vælge den nederste tidsskala.

TABULATORTASTEN

Når den nederste tidsskala er markeret, vælg det første element på skærmen eller den første gruppe på skærmen, hvis elementer er grupperet.

TABULATORTASTEN

Toppen af Siden

Se også

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook Mail

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Outlook-kalender

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i mail til Outlook

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i kalender til Outlook

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×