Tastaturgenveje i OneNote til Windows

Tastaturgenveje i OneNote til Windows

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Mange brugere synes, at det hjælper dem med at arbejde mere effektivt, når de bruger et eksternt tastatur med tastaturgenveje i OneNote. For brugere med nedsat mobilitet eller syn kan tastaturgenveje være nemmere at bruge end touchskærmen, og de er et essentielt alternativ til at bruge en mus. Denne artikel opstiller tastaturgenvejene i OneNote til Windows.

Bemærkninger!: 

 • Genvejene i dette emne henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

 • Kommandoer, som kræver, at du trykker på og slipper flere taster sammen, er markeret med et plustegn (+). Kommandoer, som kræver, at du trykker på flere taster i rækkefølge, er markeret med et komma (,).

I dette emne

Tage og formatere noter

Skrive og redigere noter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne et nyt OneNote-vindue.

Ctrl+M

Åbne et lille OneNote-vindue for at oprette en margennote.

Ctrl+Skift+M eller Windows-tast+Alt+N

Forankre OneNote-vinduet.

Ctrl+Alt+D

Fortryd den seneste handling.

Ctrl+Z

Annullere den seneste handling (Annuller Fortryd).

Ctrl+Y

Markere alle elementer på den aktuelle side.

Bemærk!: Tryk på Ctrl+A mere end en gang for at øge omfanget af markeringen.

Ctrl+A

Klippe den markerede tekst eller det markerede element.

Ctrl+X

Kopiere den markerede tekst eller det markerede element til Udklipsholder.

Ctrl+C

Indsætte indholdet af udklipsholderen

Ctrl+V

Flytte til begyndelsen af linjen.

Home

Flytte til slutningen af linjen.

End

Flytte ét tegn til venstre.

Venstre pil

Flytte ét tegn til højre.

Højre pil

Flytte et ord til venstre.

Ctrl+venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Ctrl+højre pil

Slette tegnet til venstre for markøren.

Tilbage

Slette ét tegn mod højre

Delete

Slette ordet til venstre for markøren.

Ctrl+Tilbage

Slette ét ord til højre.

Ctrl+Delete

Indsætte et linjeskift uden at starte et nyt afsnit.

Skift+Enter

Foretage stavekontrol.

F7

Åbne stavekontrollen for det aktuelt markerede ord

Skift+F7

Hente genvejsmenuen til alle noter, faner eller andre objekter, der i øjeblikket har fokus.

Skift+F10

Udføre den handling, der foreslås i informationspanelet, hvis det vises øverst på siden.

Ctrl+Skift+W

Øverst på siden

Formatere noter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Fremhæve markeret tekst.

Ctrl+Skift+H eller Ctrl+Alt+H

Indsætte et link.

Ctrl+K

Kopiere formatering på den markerede tekst (Formatpensel).

Ctrl+Skift+C

Indsætte formatering til den markerede tekst (Formatpensel).

Ctrl+Skift+V

Åbne et link.

Bemærk!: Markøren skal være placeret et sted i den formaterede linktekst.

Enter

Anvende eller fjerne fed formatering fra den markerede tekst.

Ctrl+B

Anvende eller fjerne kursiv formatering fra den markerede tekst.

Ctrl+I

Anvende eller fjerne understregning fra den markerede tekst.

Ctrl+U

Anvende eller fjerne gennemstregning i den markerede tekst.

Ctrl+bindestreg

Anvende eller fjerne hævet skrift i den markerede tekst.

Ctrl+Skift+=

Anvende eller fjerne sænket skrift i den markerede tekst.

Ctrl+=

Anvende eller fjerne punktopstillingsformatering fra det markerede afsnit.

Ctrl+punktum

Anvende eller fjerne opstilling med tal/bogstaver i den markerede tekst.

Ctrl+skråstreg

Anvende overskrifttypografi 1 til den aktuelle note.

Ctrl+Alt+1

Anvende overskrifttypografi 2 til den aktuelle note.

Ctrl+Alt+2

Anvende overskrifttypografi 3 til den aktuelle note.

Ctrl+Alt+3

Anvende overskrifttypografi 4 til den aktuelle note.

Ctrl+Alt+4

Anvende overskrifttypografi 5 til den aktuelle note.

Ctrl+Alt+5

Anvende overskrifttypografi 6 til den aktuelle note.

Ctrl+Alt+6

Anvende normal typografi til den aktuelle note.

Ctrl+Skift+N

Indrykke et afsnit fra venstre.

Alt+Skift+højre pil

Fjerne afsnitsindrykning fra venstre.

Alt+Skift+venstre pil

Højrejustere det markerede afsnit.

Ctrl+R

Venstrejustere det markerede afsnit.

Ctrl+L

Øge skriftstørrelsen på den markerede tekst.

Ctrl+Skift+>

Formindske skriftstørrelsen på den markerede tekst.

Ctrl+Skift+<

Rydde al formatering, der er anvendt til markeret tekst.

Ctrl+Skift+N

Vise eller skjule regellinjer på den aktuelle side.

Ctrl+Skift+R

Øverst på siden

Føje elementer til en side

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Indsætte et dokument eller en fil på den aktuelle side.

Alt+N, F

Indsætte et dokument eller en fil som udskrift på den aktuelle side.

Alt+N, O

Vise eller skjule dokumentudskrifter på den aktuelle side (når OneNote køres i tilstanden Stor kontrast)

Alt+Skift+P

Indsætte et billede fra en fil.

Alt+N, P

Indsætte et billede fra en scanner eller et kamera.

Alt+N, S

indsætte et skærmklip.

Bemærk!: OneNote-ikonet skal være aktivt i meddelelsesområdet i højre side af proceslinjen i Windows.

Windows-tasten+Skift+S

Indsætte dags dato.

Alt+Skift+D

Indsætte dags dato og klokkeslæt.

Alt+Skift+F

Indsætte aktuelt klokkeslæt.

Alt+Skift+T

Indsætte et linjeskift.

Skift+Enter

Starte en matematisk ligning eller konvertere den markerede tekst til en matematisk ligning.

Alt+=

Indsætte et euro-symbol (€).

Ctrl+Alt+E

Oprette en tabel ved at tilføje en anden kolonne til allerede indsat tekst.

Tab

Oprette en anden kolonne i en tabel med en enkelt række.

Tab

Oprette en anden række ved en tabels afsluttende celle.

Bemærk!: Tryk på Enter en gang til for at afslutte tabellen.

Enter

Oprette en række under den aktuelle række i en tabel.

Ctrl+Enter

Oprette et andet afsnit i den samme celle i en tabel.

Alt+Enter

Oprette en kolonne til højre for den aktuelle kolonne i en tabel.

Ctrl+Alt+R

Oprette en række over den aktuelle række i en tabel (når markøren er i starten af en række).

Enter

Slette den aktuelle tomme række i en tabel (når markøren er i starten af rækken).

Del (tryk to gange)

Øverst på siden

Markere noter og objekter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere alle elementer på den aktuelle side.

Tryk på Ctrl+A mere end en gang for at øge omfanget af markeringen.

Ctrl+A

Markere til slutningen af linjen.

Skift+End

Markere hele linjen (når markøren er i starten af linjen).

Shift+Pil ned

Hoppe til sidens titel og vælge den.

Ctrl+Skift+T

Annullere den markerede disposition eller side.

Esc

Flytte det aktuelle afsnit eller flere markerede afsnit op.

Alt+Shift+pil op

Flytte det aktuelle afsnit eller flere markerede afsnit ned.

Alt+Shift+pil ned

Flytte det aktuelle afsnit eller flere markerede afsnit til venstre (reducere indrykning).

Alt+Skift+venstre pil

Flytte det aktuelle afsnit eller flere markerede afsnit til højre (øge indrykning).

Alt+Skift+højre pil

Markere det aktuelle afsnit og dets underafsnit.

Ctrl+Skift+bindestreg

Slette den markerede note eller det markerede objekt.

Delete

Flytte til begyndelsen af linjen.

Home

Flytte til slutningen af linjen.

End

Flytte ét tegn til venstre.

Venstre pil

Flytte ét tegn til højre.

Højre pil

Gå tilbage til den sidste besøgte side.

Alt+venstre pil

Gå fremad til den næste besøgte side.

Alt+højre pil

Starte afspilning af den markerede lyd- eller videooptagelse.

Ctrl+Alt+P eller Ctrl+Alt+S

Spole den aktuelle lyd- eller videooptagelse et par sekunder tilbage.

Ctrl+Alt+Y

Hurtigt spole den aktuelle lyd- eller videooptagelse et par sekunder frem.

Ctrl+Alt+U

Øverst på siden

Sætte mærke ved noter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Anvende eller fjerne mærket Opgaver.

Ctrl+1

Anvende eller fjerne mærket Vigtigt!

Ctrl+2

Anvende eller fjerne mærket Spørgsmål.

Ctrl+3

Anvende eller fjerne mærket Husk til senere.

Ctrl+4

Anvende eller fjerne mærket Definition.

Ctrl+5

Anvende eller fjerne et brugerdefineret mærke.

Ctrl+6

Anvende eller fjerne et brugerdefineret mærke.

Ctrl+7

Anvende eller fjerne et brugerdefineret mærke.

Ctrl+8

Anvende eller fjerne et brugerdefineret mærke.

Ctrl+9

Fjerne alle notemærker fra de markerede noter.

Ctrl+0

Bruge dispositioner

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise hele niveau 1.

Alt+Skift+1

Udvide til niveau 2.

Alt+Skift+2

Udvide til niveau 3.

Alt+Skift+3

Udvide til niveau 4.

Alt+Skift+4

Udvide til niveau 5.

Alt+Skift+5

Udvide til niveau 6.

Alt+Skift+6

Udvide til niveau 7.

Alt+Skift+7

Udvide til niveau 8.

Alt+Skift+8

Udvide til niveau 9.

Alt+Skift+9

Udvide alle niveauer.

Alt+Skift+0

Øge indrykningen ét niveau.

Tab

Reducere indrykningen ét niveau.

Skift+Tab

Udvide en skjult disposition.

Alt+Skift+plustegn

Skjule en udvidet disposition.

Alt+Skift+minustegn

Øverst på siden

Angive sprogindstillinger

Bemærk!: Hvis du vil ændre skriveretningen for noterne, skal du først aktivere højre mod venstre-sprog i værktøjet Microsoft Office Sprogindstillinger.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Indstille skriveretningen til venstre mod højre.

Ctrl+Venstre skift

Indstille skriveretningen til højre mod venstre.

Ctrl+Højre skift

Øge indrykningen ét niveau i tekst skrevet fra højre mod venstre.

Tab

Formindske indrykningen ét niveau i tekst skrevet fra højre mod venstre.

Skift+Tab

Organisere og vedligeholde notesbogen

Arbejde med sider og margennoter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Aktivere eller deaktivere visning af hele siden.

F11

Åbne et nyt OneNote-vindue.

Ctrl+M

Åbne et lille OneNote-vindue for at oprette en margennote.

Ctrl+Skift+M

Udvide eller skjule fanerne i en sidegruppe.

Ctrl+Skift+*

Udskrive den aktuelle side.

Ctrl+P

Tilføje en ny side i slutningen af den markerede sektion.

Ctrl+N

Øge bredden på sidens fanelinje.

Ctrl+Skift+[

Formindske bredden på sidens fanelinje.

Ctrl+Skift+]

Oprette en nye side under den aktuelle sidefane på det samme niveau.

Ctrl+Alt+N

Formindske indrykningsniveauet for mærket til den aktuelle sidefane.

Ctrl+Alt+[

Øge indrykningsniveauet for mærket til den aktuelle sidefane.

Ctrl+Alt+]

Oprette en ny underside under den aktuelle side.

Ctrl+Skift+Alt+N

Markere alle emner.

Tryk på Ctrl+A flere gange for at øge markeringens omfang.

Ctrl+A

Markere den aktuelle side.

Ctrl+Skift+A
Hvis den markerede side er en del af en gruppe, skal du trykke på Ctrl+A for at markere alle siderne i gruppen.

Flytte den markerede sidefane op.

Alt+Shift+pil op

Flytte den markerede sidefane ned.

Alt+Shift+pil ned

Flytte indsætningspunktet til sidetitlen.

Ctrl+Skift+T

Gå til den første side i det synlige sæt sidefaner.

Alt+Page Up

Gå til den sidste side i det synlige sæt sidefaner.

Alt+Page Down

Rulle op på den aktuelle side.

PAGE Up

Rulle ned på den aktuelle side.

PAGE Down

Rulle til toppen af den aktuelle side.

Ctrl+Home

Rulle til bunden af den aktuelle side.

Ctrl+End

Gå til næste afsnit.

Ctrl+pil ned

Gå til forrige afsnit.

Ctrl+pil op

Gå til næste notebeholder.

Alt+Pil ned

Gå til begyndelsen af linjen.

Home

Gå til slutningen af linjen.

End

Flytte ét tegn til venstre.

Venstre pil

Flytte ét tegn til højre.

Højre pil

Gå tilbage til den sidste besøgte side.

Alt+venstre pil

Gå fremad til den næste besøgte side.

Alt+højre pil

Zoome ind.

Alt+Ctrl+plustegn (på numerisk tastatur) eller Alt+Ctrl+Skift+plustegn

Zoome ud.

Alt+Ctrl+minustegn (på numerisk tastatur) eller Alt+Ctrl+Skift+bindestreg

Gemme ændringerne.

Bemærk!: Når OneNote kører, bliver dine noter automatisk gemt, ligegyldigt hvornår du ændrer dem. Det er ikke nødvendigt at gemme noter manuelt.

Ctrl+S

Øverst på siden

Arbejde med notesbøger og sektioner

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbn OneNote.

Windows-tast+Skift+N

Åbne en notesbog.

Ctrl+O

Værktøjet Send til OneNote

Windows-tast+N

Oprette en ny sektion.

Ctrl+T

Åbne en sektion.

Ctrl+Alt+Skift+O

Gå til den næste sektion.

Ctrl+Tab

Gå til den forrige sektion.

Ctrl+Skift+Tab

Gå til den næste side i sektionen.

Ctrl+PgDn

Gå til den forrige side i sektionen.

Ctrl+PgUp

Gå til første side i sektionen.

Alt+Home

Gå til sidste side i sektionen.

Alt+End

Gå til den første side i det synlige sæt sidefaner.

Alt+Page Up

Gå til den sidste side i det synlige sæt sidefaner.

Alt+Page Down

Flytte eller kopiere den aktuelle side.

Ctrl+Alt+M

Sætte fokus på den aktuelle sidefane.

Ctrl+Alt+G

Markere den aktuelle sidefane.

Ctrl+Skift+A

Sætte fokus på den aktuelle sektionsfane.

Ctrl+Skift+G

Flytte den aktuelle sektion.

Ctrl+Skift+G og derefter Skift+F10, M

Skifte til en anden notesbog på navigationslinjen.

Ctrl+G, tryk derefter på Pil ned eller Pil op for at vælge en anden notesbog, og tryk derefter på Enter

Øverst på siden

Søge i noterne

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte indsætningspunktet til boksen Søg for at søge i alle notesbøger.

Ctrl+E

Se det næste resultat, mens der søges i alle notesbøger.

Pil ned

Gå til det valgte resultat og annullere Søg, mens der søges i alle notesbøger.

Enter

Ændre søgeområde.

Ctrl+E, Tab, mellemrum

Åbne ruden Søgeresultater.

Alt+O efter søgning

Kun søge på den aktuelle side.

Bemærk!: Du kan skifte mellem at søge overalt og kun søge på den aktuelle side ved at trykke på Ctrl+E eller Ctrl+F.

Ctrl+F

Flytte til det næste resultat, mens der søges på den aktuelle side.

Enter eller F3

Flytte til det forrige resultat, mens der søges på den aktuelle side.

Skift+F3

Annullere Søg og vende tilbage til siden.

Esc

Øverst på siden

dele noter

Dele noter med andre

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Sende de markerede sider via e-mail.

Ctrl+Skift+E

Dele noter med andre programmer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Sende de markerede sider via e-mail.

Ctrl+Skift+E

Oprette en I dag-Outlook-opgave fra den aktuelt markerede note.

Ctrl+Skift+1

Oprette en I morgen-Outlook-opgave fra den aktuelt markerede note.

Ctrl+Skift+2

Oprette en Denne uge-Outlook-opgave fra den aktuelt markerede note.

Ctrl+Skift+3

Oprette en Næste uge-Outlook-opgave fra den aktuelt markerede note.

Ctrl+Skift+4

Oprette en Ingen dato-Outlook-opgave fra den aktuelt markerede note.

Ctrl+Skift+5

Åbne den markerede Outlook-opgave.

Ctrl+Skift+K

Angive den markerede Outlook-opgave som fuldført.

Ctrl+Skift+9

Slette den markerede Outlook-opgave.

Ctrl+Skift+0

Synkronisere ændringer i den aktuelle delte notesbog.

Skift+F9

Synkronisere ændringer i alle delte notesbøger.

F9

Markere den aktuelle side som Ulæst.

Ctrl+Q

Beskytte noter

Beskytte sektioner med adgangskode

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Låse alle sektioner, der er beskyttet med adgangskode.

Ctrl+Alt+L

I denne artikel vises tastaturgenvejene til almindelige opgaver i Microsoft OneNote 2013. Genvejstasterne henviser til det amerikanske tastaturlayout. Tasterne på andre layouts svarer ikke altid nøjagtigt til det amerikanske tastatur.

Når en tastaturgenvej kræver, at du trykker på to eller flere taster samtidigt, adskilles tasterne af et plustegn (+). Når du først skal trykke på én tast og derefter på en anden tast, adskilles tasterne af et komma ( , ).

I dette emne

Tage og formatere noter

Skrive og redigere noter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne et nyt OneNote-vindue.

Ctrl+M

Åbne et lille OneNote-vindue for at oprette en margennote.

Ctrl+Skift+M eller Windows-tast+Alt+N

Forankre OneNote-vinduet.

Ctrl+Alt+D

Fortryd den seneste handling.

Ctrl+Z

Annullere den seneste handling (Annuller Fortryd).

Ctrl+Y

Markere alle elementer på den aktuelle side.

Bemærk!: Tryk på Ctrl+A mere end en gang for at øge omfanget af markeringen.

Ctrl+A

Klippe den markerede tekst eller det markerede element.

Ctrl+X

Kopiere den markerede tekst eller det markerede element til Udklipsholder.

Ctrl+C

Indsætte indholdet af udklipsholderen

Ctrl+V

Flytte til begyndelsen af linjen.

Home

Flytte til slutningen af linjen.

End

Flytte ét tegn til venstre.

Venstre pil

Flytte ét tegn til højre.

Højre pil

Flytte et ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte et ord til højre

Ctrl+Højre pil

Slette tegnet til venstre for markøren.

Tilbage

Slette tegnet til højre for markøren.

Delete

Slette ordet til venstre for markøren.

Ctrl+Tilbage

Slette ét ord til højre.

Ctrl+Delete

Indsætte et linjeskift uden at starte et nyt afsnit.

Skift+Enter

Foretage stavekontrol.

F7

Åbne stavekontrollen for det aktuelt markerede ord

Skift+F7

Hente genvejsmenuen til alle noter, faner eller andre objekter, der i øjeblikket har fokus.

Skift+F10

Udføre den handling, der foreslås i informationspanelet, hvis det vises øverst på siden.

Ctrl+Skift+W

Øverst på siden

Formatere noter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Fremhæve markeret tekst.

Ctrl+Skift+H eller Ctrl+Alt+H

Indsætte et link.

Ctrl+K

Kopiere formatering på den markerede tekst (Formatpensel).

Ctrl+Skift+C

Indsætte formatering til den markerede tekst (Formatpensel).

Ctrl+Skift+V

Åbne et link.

Bemærk!: Markøren skal være placeret et sted i den formaterede linktekst.

Enter

Anvende eller fjerne fed formatering fra den markerede tekst.

Ctrl+F

Anvende eller fjerne kursiv formatering fra den markerede tekst.

Ctrl+K

Anvende eller fjerne understregning fra den markerede tekst.

Ctrl+U

Anvende eller fjerne gennemstregning i den markerede tekst.

Ctrl+bindestreg

Anvende eller fjerne hævet skrift i den markerede tekst.

Ctrl+Skift+=

Anvende eller fjerne sænket skrift i den markerede tekst.

Ctrl+=

Anvende eller fjerne punktopstillingsformatering fra det markerede afsnit.

Ctrl+punktum

Anvende eller fjerne opstilling med tal/bogstaver i den markerede tekst.

Ctrl+skråstreg

Anvende overskrifttypografi 1 til den aktuelle note.

Ctrl+Alt+1

Anvende overskrifttypografi 2 til den aktuelle note.

Ctrl+Alt+2

Anvende overskrifttypografi 3 til den aktuelle note.

Ctrl+Alt+3

Anvende overskrifttypografi 4 til den aktuelle note.

Ctrl+Alt+4

Anvende overskrifttypografi 5 til den aktuelle note.

Ctrl+Alt+5

Anvende overskrifttypografi 6 til den aktuelle note.

Ctrl+Alt+6

Anvende normal typografi til den aktuelle note.

Ctrl+Skift+N

Indrykke et afsnit fra venstre.

Alt+Skift+Højre pil

Fjerne afsnitsindrykning fra venstre.

Alt+Skift+Venstre pil

Højrejustere det markerede afsnit.

Ctrl+R

Venstrejustere det markerede afsnit.

Ctrl+L

Øge skriftstørrelsen på den markerede tekst.

Ctrl+Skift+>

Formindske skriftstørrelsen på den markerede tekst.

Ctrl+Skift+<

Rydde al formatering, der er anvendt til markeret tekst.

Ctrl+Skift+N

Vise eller skjule regellinjer på den aktuelle side.

Ctrl+Skift+R

Øverst på siden

Føje elementer til en side

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Indsætte et dokument eller en fil på den aktuelle side.

Alt+N, F

Indsætte et dokument eller en fil som udskrift på den aktuelle side.

Alt+N, O

Vise eller skjule dokumentudskrifter på den aktuelle side (når OneNote køres i tilstanden Stor kontrast)

Alt+Skift+P

Indsætte et billede fra en fil.

Alt+N, P

Indsætte et billede fra en scanner eller et kamera.

Alt+N, S

indsætte et skærmklip.

Bemærk!: OneNote-ikonet skal være aktivt i meddelelsesområdet i højre side af proceslinjen i Windows.

Windows-tast+S (Hvis du bruger OneNote 2013 med de seneste opdateringer, skal du trykke på Windows-tasten+Skift+S)

Indsætte dags dato.

Alt+Skift+D

Indsætte dags dato og klokkeslæt.

Alt+Skift+F

Indsætte aktuelt klokkeslæt.

Alt+Skift+T

Indsætte et linjeskift.

Skift+Enter

Starte en matematisk ligning eller konvertere den markerede tekst til en matematisk ligning.

Alt+=

Indsætte et euro-symbol (€).

Ctrl+Alt+E

Oprette en tabel ved at tilføje en anden kolonne til allerede indsat tekst.

Tab

Oprette en anden kolonne i en tabel med en enkelt række.

Tab

Oprette en anden række ved en tabels afsluttende celle.

Bemærk!: Trykke på Enter en gang til for at afslutte tabellen.

Enter

Oprette en række under den aktuelle række i en tabel.

Ctrl+Enter

Oprette et andet afsnit i den samme celle i en tabel.

Alt+Enter

Oprette en kolonne til højre for den aktuelle kolonne i en tabel.

Ctrl+Alt+R

Oprette en række over den aktuelle række i en tabel (når markøren er i starten af en række).

Enter

Slette den aktuelle tomme række i en tabel (når markøren er i starten af rækken).

Del (tryk to gange)

Øverst på siden

Markere noter og objekter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere alle elementer på den aktuelle side.

Bemærk!: Tryk på Ctrl+A mere end en gang for at øge omfanget af markeringen.

Ctrl+A

Markere til slutningen af linjen.

Skift+End

Markere hele linjen (når markøren er i starten af linjen).

Skift+pil ned

Hoppe til sidens titel og vælge den.

Ctrl+Skift+T

Annullere den markerede disposition eller side.

Esc

Flytte det aktuelle afsnit eller flere markerede afsnit op.

Alt+Skift+pil op

Flytte det aktuelle afsnit eller flere markerede afsnit ned.

Alt+Skift+pil ned

Flytte det aktuelle afsnit eller flere markerede afsnit til venstre (reducere indrykning).

Alt+Skift+Venstre pil

Flytte det aktuelle afsnit eller flere markerede afsnit til højre (øge indrykning).

Alt+Skift+Højre pil

Markere det aktuelle afsnit og dets underafsnit.

Ctrl+Skift+bindestreg

Slette den markerede note eller det markerede objekt.

Delete

Flytte til begyndelsen af linjen.

Home

Flytte til slutningen af linjen.

End

Flytte ét tegn til venstre.

Venstre pil

Flytte ét tegn til højre.

Højre pil

Gå tilbage til den sidste besøgte side.

Alt+Venstre pil

Gå fremad til den næste besøgte side.

Alt+Højre pil

Starte afspilning af den markerede lyd- eller videooptagelse.

Ctrl+Alt+P eller Ctrl+Alt+S

Spole den aktuelle lyd- eller videooptagelse et par sekunder tilbage.

Ctrl+Alt+Y

Hurtigt spole den aktuelle lyd- eller videooptagelse et par sekunder frem.

Ctrl+Alt+U

Øverst på siden

Sætte mærke ved noter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Anvende eller fjerne mærket Opgaver.

Ctrl+1

Anvende eller fjerne mærket Vigtigt!

Ctrl+2

Anvende eller fjerne mærket Spørgsmål.

Ctrl+3

Anvende eller fjerne mærket Husk til senere.

Ctrl+4

Anvende eller fjerne mærket Definition.

Ctrl+5

Anvende eller fjerne et brugerdefineret mærke.

Ctrl+6

Anvende eller fjerne et brugerdefineret mærke.

Ctrl+7

Anvende eller fjerne et brugerdefineret mærke.

Ctrl+8

Anvende eller fjerne et brugerdefineret mærke.

Ctrl+9

Fjerne alle notemærker fra de markerede noter.

Ctrl+0

Bruge dispositioner

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise hele niveau 1.

Alt+Skift+1

Udvide til niveau 2.

Alt+Skift+2

Udvide til niveau 3.

Alt+Skift+3

Udvide til niveau 4.

Alt+Skift+4

Udvide til niveau 5.

Alt+Skift+5

Udvide til niveau 6.

Alt+Skift+6

Udvide til niveau 7.

Alt+Skift+7

Udvide til niveau 8.

Alt+Skift+8

Udvide til niveau 9.

Alt+Skift+9

Udvide alle niveauer.

Alt+Skift+0

Øge indrykningen ét niveau.

Tab

Reducere indrykningen ét niveau.

Skift+Tab

Udvide en skjult disposition.

Alt+Skift+plustegn

Skjule en udvidet disposition.

Alt+Skift+minustegn

Øverst på siden

Angive sprogindstillinger

Bemærk!: Hvis du vil ændre skriveretningen for noterne, skal du først aktivere højre mod venstre-sprog i værktøjet Microsoft Office Sprogindstillinger.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Indstille skriveretningen til venstre mod højre.

Ctrl+Venstre skift

Indstille skriveretningen til højre mod venstre.

Ctrl+højre skift

Øge indrykningen ét niveau i tekst skrevet fra højre mod venstre.

Tab

Formindske indrykningen ét niveau i tekst skrevet fra højre mod venstre.

Skift+Tab

Organisere og vedligeholde notesbogen

Arbejde med sider og margennoter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Aktivere eller deaktivere visning af hele siden.

F11

Åbne et nyt OneNote-vindue.

Ctrl+M

Åbne et lille OneNote-vindue for at oprette en margennote.

Ctrl+Skift+M

Udvide eller skjule fanerne i en sidegruppe.

Ctrl+Skift+*

Udskrive den aktuelle side.

Ctrl+P

Tilføje en ny side i slutningen af den markerede sektion.

Ctrl+N

Øge bredden på sidens fanelinje.

Ctrl+Skift+[

Formindske bredden på sidens fanelinje.

Ctrl+Skift+]

Oprette en nye side under den aktuelle sidefane på det samme niveau.

Ctrl+Alt+N

Formindske indrykningsniveauet for mærket til den aktuelle sidefane.

Ctrl+Alt+[

Øge indrykningsniveauet for mærket til den aktuelle sidefane.

Ctrl+Alt+]

Oprette en ny underside under den aktuelle side.

Ctrl+Skift+Alt+N

Markere alle emner.

Bemærk!: Tryk på Ctrl+A flere gange for at øge markeringens omfang.

Ctrl+A

Markere den aktuelle side.

Ctrl+Skift+A
Hvis den markerede side er en del af en gruppe, skal du trykke på Ctrl+A for at markere alle siderne i gruppen.

Flytte den markerede sidefane op.

Alt+Skift+pil op

Flytte den markerede sidefane ned.

Alt+Skift+pil ned

Flytte indsætningspunktet til sidetitlen.

Ctrl+Skift+T

Gå til den første side i det synlige sæt sidefaner.

Alt+PgUp

Gå til den sidste side i det synlige sæt sidefaner.

Alt+PgDn

Rulle op på den aktuelle side.

PgUp

Rulle ned på den aktuelle side.

PgDn

Rulle til toppen af den aktuelle side.

Ctrl+Home

Rulle til bunden af den aktuelle side.

Ctrl+End

Gå til næste afsnit.

Ctrl+pil ned

Gå til forrige afsnit.

Ctrl+pil op

Gå til næste notebeholder.

Alt+pil ned

Gå til begyndelsen af linjen.

Home

Gå til slutningen af linjen.

End

Flytte ét tegn til venstre.

Venstre pil

Flytte ét tegn til højre.

Højre pil

Gå tilbage til den sidste besøgte side.

Alt+Venstre pil

Gå fremad til den næste besøgte side.

Alt+Højre pil

Zoome ind.

Alt+Ctrl+plustegn (på numerisk tastatur) eller Alt+Ctrl+Skift+plustegn

Zoome ud.

Alt+Ctrl+minustegn (på numerisk tastatur) eller Alt+Ctrl+Skift+bindestreg

Gemme ændringerne.

Bemærk!: Når OneNote kører, bliver dine noter automatisk gemt, ligegyldigt hvornår du ændrer dem. Det er ikke nødvendigt at gemme noter manuelt.

Ctrl+S

Øverst på siden

Arbejde med notesbøger og sektioner

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbn OneNote.

Windows-tast+Skift+N

Åbne en notesbog.

Ctrl+O

Værktøjet Send til OneNote

Windows-tast+N

Oprette en ny sektion.

Ctrl+T

Åbne en sektion.

Ctrl+Alt+Skift+O

Gå til den næste sektion.

Ctrl+Tab

Gå til den forrige sektion.

Ctrl+Skift+Tab

Gå til den næste side i sektionen.

Ctrl+Page Down

Gå til den forrige side i sektionen.

Ctrl+Page Up

Gå til første side i sektionen.

Alt+Home

Gå til sidste side i sektionen.

Alt+End

Gå til den første side i det synlige sæt sidefaner.

Alt+PgUp

Gå til den sidste side i det synlige sæt sidefaner.

Alt+PgDn

Flytte eller kopiere den aktuelle side.

Ctrl+Alt+M

Sætte fokus på den aktuelle sidefane.

Ctrl+Alt+G

Markere den aktuelle sidefane.

Ctrl+Skift+A

Sætte fokus på den aktuelle sektionsfane.

Ctrl+Skift+G

Flytte den aktuelle sektion.

Ctrl+Skift+G og derefter Skift+F10, M

Skifte til en anden notesbog på navigationslinjen.

Ctrl+G, tryk derefter på Pil ned eller Pil op for at vælge en anden notesbog, og tryk derefter på Enter

Øverst på siden

Søge i noterne

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte indsætningspunktet til boksen Søg for at søge i alle notesbøger.

Ctrl+E

Se det næste resultat, mens der søges i alle notesbøger.

Pil ned

Gå til det valgte resultat og annullere Søg, mens der søges i alle notesbøger.

Enter

Ændre søgeområde.

Ctrl+E, Tab, mellemrum

Åbne ruden Søgeresultater.

Alt+O efter søgning

Kun søge på den aktuelle side.

Bemærk!: Du kan skifte mellem at søge overalt og kun søge på den aktuelle side ved at trykke på Ctrl+E eller Ctrl+F.

Ctrl+F

Flytte til det næste resultat, mens der søges på den aktuelle side.

Enter eller F3

Flytte til det forrige resultat, mens der søges på den aktuelle side.

Skift+F3

Annullere Søg og vende tilbage til siden.

Esc

Øverst på siden

dele noter

Dele noter med andre

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Sende de markerede sider via e-mail.

Ctrl+Skift+E

Dele noter med andre programmer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Sende de markerede sider via e-mail.

Ctrl+Skift+E

Oprette en I dag-Outlook-opgave fra den aktuelt markerede note.

Ctrl+Skift+1

Oprette en I morgen-Outlook-opgave fra den aktuelt markerede note.

Ctrl+Skift+2

Oprette en Denne uge-Outlook-opgave fra den aktuelt markerede note.

Ctrl+Skift+3

Oprette en Næste uge-Outlook-opgave fra den aktuelt markerede note.

Ctrl+Skift+4

Oprette en Ingen dato-Outlook-opgave fra den aktuelt markerede note.

Ctrl+Skift+5

Åbne den markerede Outlook-opgave.

Ctrl+Skift+K

Angive den markerede Outlook-opgave som fuldført.

Ctrl+Skift+9

Slette den markerede Outlook-opgave.

Ctrl+Skift+0

Synkronisere ændringer i den aktuelle delte notesbog.

Skift+F9

Synkronisere ændringer i alle delte notesbøger.

F9

Markere den aktuelle side som Ulæst.

Ctrl+Q

Beskytte noter

Beskytte sektioner med adgangskode

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Låse alle sektioner, der er beskyttet med adgangskode.

Ctrl+Alt+L

Øverst på siden

I denne Hjælp-artikel beskrives tastaturgenvejene til almindelige opgaver i Microsoft OneNote 2010. Genvejstasterne henviser til det amerikanske tastaturlayout. Tasterne på andre layouts svarer ikke altid nøjagtigt til det amerikanske tastatur.

Når en tastaturgenvej kræver, at du trykker på to eller flere taster samtidigt, adskilles tasterne af et plustegn (+). Når du først skal trykke på én tast og derefter på en anden tast, adskilles tasterne af et komma ( , ).

Bemærk!: Du får muligvis ikke vist den nyeste version af denne artikel. Hvis der står Offline på statuslinjen nederst i dette vindue, skal du oprette forbindelse til internettet, klikke på knappen Offline i Hjælp-visningen, og derefter klikke på Vis indhold fra Office.com i genvejsmenuen. Du kan alternativt gå til Office.com og se siden med hjælp og tips til Microsoft OneNote 2010 for den seneste dokumentation.

I dette emne

Tage og formatere noter

Skrive og redigere noter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne et nyt OneNote-vindue.

Ctrl+M

Åbne et lille OneNote-vindue for at oprette en margennote.

Ctrl+Skift+M

Forankre OneNote-vinduet.

Ctrl+Alt+D

Fortryd den seneste handling.

Ctrl+Z

Annullere den seneste handling (Annuller Fortryd).

Ctrl+Y

Markere alle elementer på den aktuelle side.

Bemærk!: Tryk på Ctrl+A mere end en gang for at øge omfanget af markeringen.

Ctrl+A

Klippe den markerede tekst eller det markerede element.

Ctrl+X

Kopiere den markerede tekst eller det markerede element til Udklipsholder.

Ctrl+C

Indsætte indholdet af udklipsholderen

Ctrl+V

Flytte til begyndelsen af linjen.

Home

Flytte til slutningen af linjen.

End

Flytte ét tegn til venstre.

Venstre pil

Flytte ét tegn til højre.

Højre pil

Flytte et ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte et ord til højre

Ctrl+Højre pil

Slette tegnet til venstre for markøren.

Tilbage

Slette tegnet til højre for markøren.

Delete

Slette ordet til venstre for markøren.

Ctrl+Tilbage

Slette ét ord til højre.

Ctrl+Delete

Indsætte et linjeskift uden at starte et nyt afsnit.

Skift+Enter

Foretage stavekontrol.

F7

Åbne stavekontrollen for det aktuelt markerede ord

Skift+F7

Hente genvejsmenuen til alle noter, faner eller andre objekter, der i øjeblikket har fokus.

Skift+F10

Udføre den handling, der foreslås i informationspanelet, hvis det vises øverst på siden.

Ctrl+Skift+W

Formatere noter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Fremhæv markeret tekst med gult.

Ctrl+Skift+H
eller Ctrl+Alt+H

Indsætte et link.

Ctrl+K

Kopiere formatering på den markerede tekst (Formatpensel).

Ctrl+Skift+C

Indsætte formatering til den markerede tekst (Formatpensel).

Ctrl+Skift+V

Åbn et link.

Bemærk!: Markøren skal være placeret et sted i den formaterede linktekst.

Enter

Anvende eller fjerne fed formatering fra den markerede tekst.

Ctrl+F

Anvende eller fjerne kursiv formatering fra den markerede tekst.

Ctrl+K

Anvende eller fjerne understregning fra den markerede tekst.

Ctrl+U

Anvende eller fjerne gennemstregning i den markerede tekst.

Ctrl+bindestreg

Anvende eller fjerne hævet skrift i den markerede tekst.

Ctrl+Skift+=

Anvende eller fjerne sænket skrift i den markerede tekst.

Ctrl+=

Anvende eller fjerne punktopstillingsformatering fra det markerede afsnit.

Ctrl+punktum

Anvende eller fjerne opstilling med tal/bogstaver i den markerede tekst.

Ctrl+skråstreg

Anvende overskrifttypografi 1 til den aktuelle note.

Ctrl+Alt+1

Anvende overskrifttypografi 2 til den aktuelle note.

Ctrl+Alt+2

Anvende overskrifttypografi 3 til den aktuelle note.

Ctrl+Alt+3

Anvende overskrifttypografi 4 til den aktuelle note.

Ctrl+Alt+4

Anvende overskrifttypografi 5 til den aktuelle note.

Ctrl+Alt+5

Anvende overskrifttypografi 6 til den aktuelle note.

Ctrl+Alt+6

Anvende normal typografi til den aktuelle note.

Ctrl+Skift+N

Indrykke et afsnit fra venstre.

Alt+Skift+Højre pil

Fjerne afsnitsindrykning fra venstre.

Alt+Skift+Venstre pil

Højrejustere det markerede afsnit.

Ctrl+R

Venstrejustere det markerede afsnit.

Ctrl+L

Øge skriftstørrelsen på den markerede tekst.

Ctrl+Skift+>

Formindske skriftstørrelsen på den markerede tekst.

Ctrl+Skift+<

Rydde al formatering, der er anvendt til markeret tekst.

Ctrl+Skift+N

Vise eller skjule regellinjer på den aktuelle side.

Ctrl+Skift+R

Føje elementer til en side

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Indsætte et dokument eller en fil på den aktuelle side.

Alt+N, F

Indsætte et dokument eller en fil som udskrift på den aktuelle side.

Alt+N, O

Vise eller skjule dokumentudskrifter på den aktuelle side (når OneNote køres i tilstanden Stor kontrast)

Alt+Skift+P

Indsætte et billede fra en fil.

Alt+N, P

Indsætte et billede fra en scanner eller et kamera.

Alt+N, S

indsætte et skærmklip.

Bemærk!: OneNote-ikonet skal være aktivt i meddelelsesområdet i højre side af proceslinjen i Windows.

Windows-tasten+S

Indsætte dags dato.

Alt+Skift+D

Indsætte dags dato og klokkeslæt.

Alt+Skift+F

Indsætte aktuelt klokkeslæt.

Alt+Skift+T

Indsætte et linjeskift.

Skift+Enter

Starte en matematisk ligning eller konvertere den markerede tekst til en matematisk ligning.

Alt+=

Oprette en tabel ved at tilføje en anden kolonne til allerede indsat tekst.

Tab

Oprette en anden kolonne i en tabel med en enkelt række.

Tab

Oprette en anden række ved en tabels afsluttende celle.

Bemærk!: Trykke på Enter en gang til for at afslutte tabellen.

Enter

Oprette en række under den aktuelle række i en tabel.

Ctrl+Enter

Oprette et andet afsnit i den samme celle i en tabel.

Alt+Enter

Oprette en kolonne til højre for den aktuelle kolonne i en tabel.

Ctrl+Alt+R

Oprette en kolonne til venstre for den aktuelle kolonne i en tabel.

Ctrl+Alt+E

Oprette en række over den aktuelle række i en tabel (når markøren er i starten af en række).

Enter

Slette den aktuelle tomme række i en tabel (når markøren er i starten af rækken).

Del (tryk to gange)

Markere noter og objekter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere alle elementer på den aktuelle side.

Bemærk!: Tryk på Ctrl+A mere end en gang for at øge omfanget af markeringen.

Ctrl+A

Markere til slutningen af linjen.

Skift+End

Markere hele linjen (når markøren er i starten af linjen).

Skift+pil ned

Hoppe til sidens titel og vælge den.

Ctrl+Skift+T

Annullere den markerede disposition eller side.

Esc

Flytte det aktuelle afsnit eller flere markerede afsnit op.

Alt+Skift+pil op

Flytte det aktuelle afsnit eller flere markerede afsnit ned.

Alt+Skift+pil ned

Flytte det aktuelle afsnit eller flere markerede afsnit til venstre (reducere indrykning).

Alt+Skift+Venstre pil

Flytte det aktuelle afsnit eller flere markerede afsnit til højre (øge indrykning).

Alt+Skift+Højre pil

Markere det aktuelle afsnit og dets underafsnit.

Ctrl+Skift+bindestreg

Slette den markerede note eller det markerede objekt.

Delete

Flytte til begyndelsen af linjen.

Home

Flytte til slutningen af linjen.

End

Flytte ét tegn til venstre.

Venstre pil

Flytte ét tegn til højre.

Højre pil

Gå tilbage til den sidste besøgte side.

Alt+Venstre pil

Gå fremad til den næste besøgte side.

Alt+Højre pil

Starte afspilning af den markerede lyd- eller videooptagelse.

Ctrl+Alt+P

Starte afspilning af den markerede lyd- eller videooptagelse.

Ctrl+Alt+S

Spole den aktuelle lyd- eller videooptagelse et par sekunder tilbage.

Ctrl+Alt+Y

Hurtigt spole den aktuelle lyd- eller videooptagelse et par sekunder frem.

Ctrl+Alt+U

Sætte mærke ved noter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Anvende eller fjerne mærket Opgaver.

Ctrl+1

Anvende eller fjerne mærket Vigtigt!

Ctrl+2

Anvende eller fjerne mærket Spørgsmål.

Ctrl+3

Anvende eller fjerne mærket Husk til senere.

Ctrl+4

Anvende eller fjerne mærket Definition.

Ctrl+5

Anvende eller fjerne et brugerdefineret mærke.

Ctrl+6

Anvende eller fjerne et brugerdefineret mærke.

Ctrl+7

Anvende eller fjerne et brugerdefineret mærke.

Ctrl+8

Anvende eller fjerne et brugerdefineret mærke.

Ctrl+9

Fjerne alle notemærker fra de markerede noter.

Ctrl+0

Bruge dispositioner

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise hele niveau 1.

Alt+Skift+1

Udvide til niveau 2.

Alt+Skift+2

Udvide til niveau 3.

Alt+Skift+3

Udvide til niveau 4.

Alt+Skift+4

Udvide til niveau 5.

Alt+Skift+5

Udvide til niveau 6.

Alt+Skift+6

Udvide til niveau 7.

Alt+Skift+7

Udvide til niveau 8.

Alt+Skift+8

Udvide til niveau 9.

Alt+Skift+9

Udvide alle niveauer.

Alt+Skift+0

Øge indrykningen ét niveau.

Tab

Reducere indrykningen ét niveau.

Skift+Tab

Udvide en skjult disposition.

Alt+Skift+plustegn

Skjule en udvidet disposition.

Alt+Skift+minustegn

Angiv sprogindstillinger

Bemærk!: Hvis du vil ændre skriveretningen for noterne, skal du først aktivere højre mod venstre-sprog i værktøjet Microsoft Office 2010 Sprogindstillinger.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Indstille skriveretningen til venstre mod højre.

Ctrl+Venstre skift

Indstille skriveretningen til højre mod venstre.

Ctrl+højre skift

Øge indrykningen ét niveau i tekst skrevet fra højre mod venstre.

Tab

Formindske indrykningen ét niveau i tekst skrevet fra højre mod venstre.

Skift+Tab

Øverst på siden

Organisere og vedligeholde notesbogen

Arbejde med sider og margennoter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Aktivere eller deaktivere visning af hele siden.

F11

Åbne et nyt OneNote-vindue.

Ctrl+M

Åbne et lille OneNote-vindue for at oprette en margennote.

Ctrl+Skift+M

Udvide eller skjule fanerne i en sidegruppe.

Ctrl+Skift+*

Udskrive den aktuelle side.

Ctrl+P

Tilføje en ny side i slutningen af den markerede sektion.

Ctrl+N

Øge bredden på sidens fanelinje.

Ctrl+Skift+[

Formindske bredden på sidens fanelinje.

Ctrl+Skift+]

Oprette en nye side under den aktuelle sidefane på det samme niveau.

Ctrl+Alt+N

Formindske indrykningsniveauet for mærket til den aktuelle sidefane.

Ctrl+Alt+[

Øge indrykningsniveauet for mærket til den aktuelle sidefane.

Ctrl+Alt+]

Oprette en ny underside under den aktuelle side.

Ctrl+Skift+Alt+N

Markere alle emner.

Tryk på Ctrl+A flere gange for at øge markeringens omfang.

Ctrl+A

Markere den aktuelle side.

Ctrl+Skift+A
Hvis den markerede side er en del af en gruppe, skal du trykke på Ctrl+A for at markere alle siderne i gruppen.

Flytte den markerede sidefane op.

Alt+Skift+pil op

Flytte den markerede sidefane ned.

Alt+Skift+pil ned

Flytte indsætningspunktet til sidetitlen.

Ctrl+Skift+T

Gå til den første side i det synlige sæt sidefaner.

Alt+PgUp

Gå til den sidste side i det synlige sæt sidefaner.

Alt+PgDn

Rulle op på den aktuelle side.

PgUp

Rulle ned på den aktuelle side.

PgDn

Rulle til toppen af den aktuelle side.

Ctrl+Home

Rulle til bunden af den aktuelle side.

Ctrl+End

Gå til næste afsnit.

Ctrl+pil ned

Gå til forrige afsnit.

Ctrl+pil op

Flytte indsætningspunktet op på den aktuelle side eller udvide siden opad.

Ctrl+Alt+pil op

Flytte indsætningspunktet ned på den aktuelle side eller udvide siden nedad.

Ctrl+Alt+pil ned

Flytte indsætningspunktet mod venstre på den aktuelle side eller udvide siden mod venstre.

Ctrl+Alt+Venstre pil

Flytte indsætningspunktet mod højre på den aktuelle side eller udvide siden mod højre.

Ctrl+Alt+Højre pil

Gå til næste notebeholder.

Alt+pil ned

Gå til begyndelsen af linjen.

Home

Gå til slutningen af linjen.

End

Flytte ét tegn til venstre.

Venstre pil

Flytte ét tegn til højre.

Højre pil

Gå tilbage til den sidste besøgte side.

Alt+Venstre pil

Gå fremad til den næste besøgte side.

Alt+Højre pil

Zoome ind.

Alt+Ctrl+plustegn (på numerisk tastatur)
–eller–
Alt+Ctrl+Skift+plustegn

Zoome ud.

Alt+Ctrl+minustegn (på numerisk tastatur)
–eller–
Alt+Ctrl+Skift+bindestreg

Gemme ændringerne.

Når OneNote kører, bliver dine noter automatisk gemt, ligegyldigt hvornår du ændrer dem. Det er ikke nødvendigt at gemme noter manuelt.

Ctrl+S

Arbejde med notesbøger og sektioner

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Oprette en ny sektion.

Ctrl+T

Åbne en notesbog.

Ctrl+O

Åbne en sektion.

Ctrl+Alt+Skift+O

Gå til den næste sektion.

Ctrl+Tab

Gå til den forrige sektion.

Ctrl+Skift+Tab

Gå til den næste side i sektionen.

Ctrl+Page Down

Gå til den forrige side i sektionen.

Ctrl+Page Up

Gå til første side i sektionen.

Alt+Home

Gå til sidste side i sektionen.

Alt+End

Gå til den første side i det synlige sæt sidefaner.

Alt+PgUp

Gå til den sidste side i det synlige sæt sidefaner.

Alt+PgDn

Flytte eller kopiere den aktuelle side.

Ctrl+Alt+M

Sætte fokus på den aktuelle sidefane.

Ctrl+Alt+G

Markere den aktuelle sidefane.

Ctrl+Skift+A

Sætte fokus på den aktuelle sektionsfane.

Ctrl+Skift+G

Flytte den aktuelle sektion.

Ctrl+Skift+G, Skift+F10, M

Skifte til en anden notesbog på navigationslinjen.

Ctrl+G, tryk derefter på Pil ned eller Pil op for at vælge en anden notesbog, og tryk derefter på Enter

Søge i noterne

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte indsætningspunktet til boksen Søg for at søge i alle notesbøger.

Ctrl+E

Se det næste resultat, mens der søges i alle notesbøger.

Pil ned

Gå til det valgte resultat og annullere Søg, mens der søges i alle notesbøger.

Enter

Ændre søgeområde.

Ctrl+E, Tab, mellemrum

Åbne ruden Søgeresultater.

Alt+O efter søgning

Kun søge på den aktuelle side.

Bemærk!: Du kan skifte mellem at søge overalt og kun søge på den aktuelle side ved at trykke på Ctrl+E eller Ctrl+F.

Ctrl+F

Flytte til det næste resultat, mens der søges på den aktuelle side.

Enter eller F3

Flytte til det forrige resultat, mens der søges på den aktuelle side.

Skift+F3

Annullere Søg og vende tilbage til siden.

Esc

Øverst på siden

dele noter

Dele noter med andre

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Sende de markerede sider via e-mail.

Ctrl+Skift+E

Dele noter med andre programmer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Sende de markerede sider via e-mail.

Ctrl+Skift+E

Oprette en I dag-Outlook-opgave fra den aktuelt markerede note.

Ctrl+Skift+1

Oprette en I morgen-Outlook-opgave fra den aktuelt markerede note.

Ctrl+Skift+2

Oprette en Denne uge-Outlook-opgave fra den aktuelt markerede note.

Ctrl+Skift+3

Oprette en Næste uge-Outlook-opgave fra den aktuelt markerede note.

Ctrl+Skift+4

Oprette en Ingen dato-Outlook-opgave fra den aktuelt markerede note.

Ctrl+Skift+5

Åbne den markerede Outlook-opgave.

Ctrl+Skift+K

Angive den markerede Outlook-opgave som fuldført.

Ctrl+Skift+9

Slette den markerede Outlook-opgave.

Ctrl+Skift+0

Synkronisere ændringer i den aktuelle delte notesbog.

Skift+F9

Synkronisere ændringer i alle delte notesbøger.

F9

Markere den aktuelle side som Ulæst.

Ctrl+Q

Øverst på siden

Beskytte noter

Beskytte sektioner med adgangskode

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Låse alle sektioner, der er beskyttet med adgangskode.

Ctrl+Alt+L

Øverst på siden

I dette emne i Hjælp beskrives tastaturgenvejene til almindelige opgaver i Microsoft Office OneNote 2007. Genvejstasterne henviser til det amerikanske tastaturlayout. Tasterne på andre layouts svarer ikke altid nøjagtigt til det amerikanske tastatur.

Når en tastaturgenvej kræver, at du trykker på to eller flere taster samtidigt, adskilles tasterne af et plustegn (+). Når du først skal trykke på én tast og derefter på en anden tast, adskilles tasterne af et komma ( , ).

Tip!: Hvis du vil finde et ord eller udtryk i dette emne, skal du klikke på Vis alle, trykke på Ctrl+F, skrive ordet eller udtrykket og derefter trykke på Enter.

Onlinehjælp

Genvejstaster til brug i vinduet Hjælp

Vinduet Hjælp giver adgang til hele indholdet i Office Hjælp. I vinduet Hjælp vises emner og andet Hjælp-indhold.

I vinduet Hjælp

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne vinduet Hjælp

F1

Luk Hjælp-vinduet.

Alt+F4

Skifte mellem vinduet Hjælp og det aktive program

Alt+Tab

Gå tilbage til startsiden i Hjælp til OneNote.

Alt+Home

Markere det næste emne i vinduet Hjælp.

Tab

Markere det forrige emne i vinduet Hjælp.

Skift+Tab

Udføre handlingen for det valgte element.

Enter

I sektionen Gennemse Hjælp til OneNote i Hjælp-vinduet skal du markere det næste eller forrige element.

Tab eller Skift+Tab

I sektionen Gennemse Hjælp til OneNote i Hjælp-vinduet skal du udvide eller skjule det markerede element.

Enter

Markere den næste skjulte tekst eller det næste skjulte hyperlink, herunder Vis alt eller Skjul alt i toppen af et emne

Tab

Markere den forrige skjulte tekst eller hyperlink.

Skift+Tab

Udføre handlingen for det valgte Vis alle- eller Skjul alle-hyperlink eller for skjult tekst eller et hyperlink.

Enter

Gå tilbage til det forrige emne i Hjælp (knappen Tilbage)

Alt+Venstre pil eller Tilbage

Gå frem til det næste emne i Hjælp (knappen Fremad)

Alt+Højre pil

Rulle henholdsvis mere op og mere ned i det aktuelle emne i Hjælp.

Pil ned eller pil op

Rulle henholdsvis lidt op og lidt ned i det aktuelle emne i Hjælp.

PgUp eller PgDn

Lav om på, om vinduet Hjælp skal vises sammenhængende med (side om side) eller adskilt fra (overlappet) det aktive program.

Alt+U

Vise en menu med kommandoer til vinduet Hjælp. Dette kræver, at vinduet Hjælp har aktivt fokus (klik på et element i vinduet Hjælp).

Skift+F10

Stoppe den seneste handling (knappen Stop)

Esc

Opdatere vinduet (knappen Opdater).

F5

Udskrive det aktuelle emne i Hjælp.

Tryk på F6, og tryk derefter på Ctrl+P, hvis markøren ikke er placeret i det aktuelle Hjælp-emne.

Ctrl+P

Ændre forbindelsesmåden.

F6, og tryk derefter på pil ned-tasten

Skriv teksten i feltet Skriv de ord, som du vil søge efter.

F6, og tryk derefter på pil ned-tasten

Skift mellem områder i Hjælp-vinduet, f.eks. kan du skifte mellem værktøjslinjen, feltet Skriv ord for at søge efter og Søg-listen.

F6

Vælge det næste eller det forrige element i en indholdsfortegnelse i trævisning

Pil ned eller pil op

Vise henholdsvis skjule det valgte element i en indholdsfortegnelse i træstruktur.

Venstre pil eller højre pil

Grundlæggende om Microsoft Office

Få vist og bruge vinduer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skifte til det næste vindue

Alt + tab

Skifte til forrige vindue.

Alt+skift+tabulator

Lukke det aktive vindue.

Ctrl+W eller Ctrl+F4

Flyt til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (retning med uret). Tryk eventuelt på F6 flere gange.

Hvis du trykker på F6, og den ønskede opgaverude ikke vises, skal du trykke på Alt for at flytte fokus til menulinjen og derefter trykke på Ctrl+Tab for at flytte til opgaveruden.

F6

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (mod uret).

Skift+F6

Skifte til det næste vindue, når mere end et vindue er åbent.

Ctrl+F6

Skifte til forrige vindue.

Ctrl+Skift+F6

Udfør kommandoen Størrelse (i menuen Kontrolelement for vinduet), når et dokumentvindue ikke er maksimeret. Tryk på piletasterne for at ændre størrelsen på vinduet, og tryk på Esc, når du er færdig.

Ctrl+F8

Minimere et vindue til et ikon (fungerer kun i nogle Microsoft Office-programmer)

Ctrl+F9

Maksimere eller gendanne det markerede vindue.

Ctrl+F10

Kopiere et billede af skærmen til Udklipsholder.

PrintScrn

Kopiere et billede af det markerede vindue til Udklipsholder.

Alt+PrintScrn

Ændre skrifttype eller skriftstørrelse

Hvis du vil

Tryk på

Ændre skrifttypen

Ctrl+Skift+F

Rediger skrifttypestørrelsen

Ctrl+Skift+P

Forøg skriftstørrelsen i den markerede tekst

Ctrl+Skift+>

Formindsk skriftstørrelsen i den markerede tekst

Ctrl+Skift+<

Bevæge dig rundt i tekst eller celler

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte ét tegn til venstre.

Venstre pil

Flytte ét tegn til højre.

Højre pil

Flytte en linje op

Pil op

Flytte en linje ned

Pil ned

Flytte et ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte et ord til højre

Ctrl+Højre pil

Flytte til slutningen af en linje.

End

Flytte til begyndelsen af en linje

Home

Flytte et afsnit op

Ctrl+Pil op

Flytte et afsnit ned

Ctrl+Pil ned

Flytte til slutningen af et tekstfelt.

Ctrl+End

Flytte til begyndelsen af en tekstboks

Ctrl+Home

Gentage den seneste Søgning

Skift+F4

Bevæge dig rundt i og arbejde i tabeller

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til den næste celle

Tabulator

Flytte til den foregående celle

Skift+tabulator

Flytte til den næste række

Pil ned

Flytte til den foregående række.

Pil op

Starte et nyt afsnit

Enter

Tilføje en ny række nederst i en tabel

Tab i slutningen af den sidste række

Åbne og bruge opgaveruder

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (tryk eventuelt på F6 flere gange).

Hvis du trykker på F6, og den ønskede opgaverude ikke vises, skal du trykke på Alt for at aktivere menulinjen og derefter trykke på Ctrl+Tab for at flytte til opgaveruden.

F6

Når en menu eller værktøjslinje er aktiv, skal du gå til en opgaverude. (Du skal muligvis trykke på Ctrl+Tab flere gange).

Ctrl+Tab

Vælge den næste eller forrige indstilling i opgaveruden, når en opgaverude er aktiveret

Tab eller Skift+Tab

Vise samtlige kommandoer i opgaverudens menu

Ctrl+pil ned

Flytte mellem valgmuligheder i en valgt undermenu. Flytte mellem visse indstillinger i en gruppe af indstillinger i en dialogboks

Pil op eller Pil ned

Åbne den valgte menu eller udføre den handling, der er tildelt den aktiverede knap

Mellemrum eller Enter

Åbne en genvejsmenu, åbne en rullemenu for det markerede gallerielement

Skift+F10

Markere den første eller sidste kommando i en synlig menu eller undermenu.

Home eller End

Rulle op eller ned på den markerede galleriliste

PgUp eller PgDn

Flytte til toppen eller bunden af den markerede galleriliste

Ctrl+Home eller Ctrl+End

Åbne opgaveruden Opslag.

Alt+Klik

Tilpas størrelsen på og flyt værktøjslinjer, menuer og opgaveruder

 1. Tryk på Alt for at få vist menulinjen.

 2. Tryk på Ctrl+Tab flere gange for at markere den ønskede værktøjslinje eller opgaverude.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Tilpas størrelsen på en værktøjslinje

  1. På værktøjslinjen skal du trykke på Ctrl+mellemrum for at få vist menuen Indstillinger for værktøjslinjer.

  2. Klik på kommandoen Størrelse, og tryk derefter på Enter.

  3. Brug piletasterne til at ændre værktøjslinjens størrelse. Tryk på Ctrl+piletasterne for at ændre størrelsen én pixel ad gangen.

  Flyt en værktøjslinje

  1. På værktøjslinjen skal du trykke på Ctrl+mellemrum for at få vist menuen Indstillinger for værktøjslinjer.

  2. Klik på kommandoen Flyt, og tryk derefter på Enter.

  3. Tryk på piletasterne for at placere værktøjslinjen. Tryk på Ctrl+ piletasterne for at flytte én pixel ad gangen. For at låse værktøjslinjen op skal du trykke på pil ned-tasten gentagne gange. Tryk på værktøjslinjen lodret i venstre eller højre side, tryk på henholdsvis den venstre pil eller højre pil, når værktøjslinjen er helt til venstre eller højre.

  Tilpas størrelsen på en opgaverude

  1. Tryk på Ctrl+mellemrum i opgaveruden for at få vist en menu med yderligere kommandoer.

  2. Tryk på pil ned-tasten for at markere kommandoen Størrelse, og tryk derefter på Enter.

  3. Tryk på piletasterne for at ændre opgaverudens størrelse. Brug Ctrl+ piletasterne for at ændre størrelsen én pixel ad gangen.

  Flyt en opgaverude

  1. Tryk på Ctrl+mellemrum i opgaveruden for at få vist en menu med yderligere kommandoer.

  2. Tryk på pil ned-tasten for at vælge kommandoen Flyt, og tryk derefter på Enter.

  3. Tryk på piletasterne for at placere opgaveruden. Brug Ctrl+piletasterne for at ændre flytte én pixel ad gangen.

 4. Tryk på Esc, når du er færdig med at flytte eller tilpasse størrelsen.

Bruge dialogbokse

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til den næste indstilling eller gruppeboks

Tab

Flytte til den forrige indstilling eller gruppe indstillinger.

Skift+Tab

Skifte til den næste tabulator i en dialogboks.

Ctrl+Tab

Skifte til den forrige tabulator i en dialogboks.

Ctrl+Skift+Tab

Flytte mellem punkter på en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe med indstillinger

Piletaster

Udføre den handling, som er tildelt den valgte knap eller markere eller fjerne en markering i et afkrydsningsfelt

Mellemrum

Åbne listen, hvis den er lukket, og flytte til det ønskede punkt på listen

Første bogstav i et punkt på en rulleliste

Markere en indstilling. Markere eller fjerne markeringen i et afkrydsningsfelt.

Alt+det understregede bogstav i en indstilling

Åbne en markeret rulleliste.

Alt+pil ned

Lukke en markeret rulleliste. Annullere en kommando og lukke en dialogboks.

Esc

Udføre den handling, der er knyttet til en standardknap i en dialogboks.

Enter

Brug af redigeringsfelter i dialogbokse

Et redigeringsfelt er et tomt felt, hvor du kan skrive eller indsætte tekst, f.eks. dit brugernavn eller stien til en mappe.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til starten af indtastningen.

Home

Flytte til slutningen af indtastningen.

End

Flytte ét tegn til højre eller venstre.

Venstre pil eller højre pil

Flytte et ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte et ord til højre

Ctrl+Højre pil

Markere eller fjerne markeringen ét tegn til venstre.

Skift+venstre pil

Markere eller fjerne markeringen ét tegn til højre.

Skift+højre pil

Markere eller fjerne markeringen ét ord til venstre.

Ctrl+Skift+venstre pil

Markere eller fjerne markeringen ét ord til højre.

Ctrl+Skift+højre pil

Markere teksten fra indsætningspunktet til starten af indtastningen.

Skift+Home

Markere teksten fra indsætningspunktet til slutningen af indtastningen.

Skift+End

Bruge dialogboksene Åbn og Gem som

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til forrige mappe. Knapflade

ALT+1

Knappen Et niveau op Knapflade : Åbn mappen et niveau over den åbne mappe.

ALT+2

Søg på internettet Knapflade knap: Luk dialogboksen, og åbn Web-søgeside

Alt+3

Slet Knapflade knap: Slet den markerede mappe eller fil.

Alt+3

Knappen Opret ny mappe Knapflade : Opret en ny mappe.

ALT+4

Knappen Visninger Knapflade : Skift mellem de tilgængelige mappevisninger.

ALT+5

Knappen Værktøjer: Vis menuen Værktøjer.

ALT+L

Få vist en genvejsmenu til et markeret element, f.eks. en mappe eller fil.

Skift+F10

Flyt mellem indstillinger eller områder i dialogboksen.

Tab

Åbne listen Søg i.

F4 eller Alt+I

Opdatere fillisten.

F5

Tag og formatér noter

Skriv og rediger noter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne et nyt OneNote-vindue.

Ctrl+M

Åbne et lille OneNote-vindue for at oprette en margennote.

Ctrl+Skift+M

Fortryd den seneste handling.

Ctrl+Z

Annullere den seneste handling (Annuller Fortryd).

Ctrl+Y

Markere alle elementer på den aktuelle side.

Tryk på Ctrl+A mere end en gang for at øge omfanget af markeringen.

Ctrl+A

Klippe den markerede tekst eller det markerede element.

Ctrl+X

Kopiere den markerede tekst eller det markerede element til Udklipsholder.

Ctrl+C

Indsætte indholdet af udklipsholderen

Ctrl+V

Flytte til begyndelsen af linjen.

Home

Flytte til slutningen af linjen.

End

Flytte ét tegn til venstre.

Venstre pil

Flytte ét tegn til højre.

Højre pil

Flytte et ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte et ord til højre

Ctrl+Højre pil

Slette tegnet til venstre for markøren.

Tilbage

Slette tegnet til højre for markøren.

Delete

Slette ordet til venstre for markøren.

Ctrl+Tilbage

Slette ét ord til højre.

Ctrl+Delete

Indsætte et linjeskift.

Skift+Enter

Foretage stavekontrol.

F7

Formatér noter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Fremhæve markeret tekst.

Ctrl+Skift+H

Indsætte et link.

Ctrl+K

Åbn et link.

Bemærk!: Markøren skal være placeret et sted i den formaterede linktekst.

Enter

Anvende eller fjerne fed formatering fra den markerede tekst.

Ctrl+F

Anvende eller fjerne kursiv formatering fra den markerede tekst.

Ctrl+K

Anvende eller fjerne understregning fra den markerede tekst.

Ctrl+U

Anvende eller fjerne gennemstregning i den markerede tekst.

Ctrl+bindestreg

Anvende eller fjerne hævet skrift i den markerede tekst.

Ctrl+Skift+=

Anvende eller fjerne sænket skrift i den markerede tekst.

Ctrl+=

Anvende eller fjerne punktopstillingsformatering fra det markerede afsnit.

Ctrl+punktum

Anvende eller fjerne opstilling med tal/bogstaver i den markerede tekst.

Ctrl+skråstreg

Indrykke et afsnit fra venstre.

Alt+Skift+Højre pil

Fjerne afsnitsindrykning fra venstre.

Alt+Skift+Venstre pil

Højrejustere det markerede afsnit.

Ctrl+R

Centrere det markerede afsnit.

Ctrl+E

Venstrejustere det markerede afsnit.

Ctrl+L

Anvend en skrifttype på markeret tekst.

Ctrl+Skift+F, pil op eller pil ned

Anvend en skriftstørrelse på den markerede tekst.

Ctrl+Skift+P, pil op eller pil ned

Åbne opgaveruden Skrifttype.

Ctrl+D

Føj elementer til en side

Hvis du vil

Skal du trykke på

Indsætte et dokument eller en fil på den aktuelle side.

Alt+I, F

Indsæt et dokument eller en fil som en udskrift på den aktuelle side.

Alt+I, O

Vis eller skjul dokumentudskrifter på den aktuelle side (når OneNote køres i tilstanden Stor kontrast)

Alt+Skift+P

Indsætte et billede fra en fil.

Alt+I, P, F

Indsæt et billede fra en scanner eller et kamera.

Alt+I, P, S

indsætte et skærmklip.

Bemærk!: OneNote-ikonet skal være aktivt i meddelelsesområdet i højre side af proceslinjen i Windows.

Windows-tasten+S

Indsætte dags dato.

Alt+Skift+D

Indsætte dags dato og klokkeslæt.

Alt+Skift+F

Indsætte aktuelt klokkeslæt.

Alt+Skift+T

Indsætte et linjeskift.

Skift+Enter

Markér noter og objekter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Markere alle elementer på den aktuelle side.

Tryk på Ctrl+A mere end en gang for at øge omfanget af markeringen.

Ctrl+A

Annullere den markerede disposition eller side.

Esc

Flyt den markerede note eller det markerede objekt op.

Alt+Skift+pil op

Flyt den markerede note eller det markerede objekt ned.

Alt+Skift+pil ned

Flyt den markerede note eller det markerede objekt til venstre.

Alt+Skift+venstre pil

Flyt den markerede note eller det markerede objekt til højre.

Alt+Skift+Højre pil

Markere det aktuelle afsnit og dets underafsnit.

Ctrl+Skift+bindestreg

Tilføj eller fjern mellemrum på siden.

Alt+I, N, tryk derefter på pil op eller pil ned, og tryk derefter på Enter

Slette den markerede note eller det markerede objekt.

Delete

Flytte til begyndelsen af linjen.

Home

Flytte til slutningen af linjen.

End

Flytte ét tegn til venstre.

Venstre pil

Flytte ét tegn til højre.

Højre pil

Gå tilbage til den sidste besøgte side.

Alt+Venstre pil

Gå fremad til den næste besøgte side.

Alt+Højre pil

Sæt mærke ved noter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Anvende eller fjerne mærket Opgaver.

Ctrl+1

Anvende eller fjerne mærket Vigtigt!

Ctrl+2

Anvende eller fjerne mærket Spørgsmål.

Ctrl+3

Anvende eller fjerne mærket Husk til senere.

Ctrl+4

Anvende eller fjerne mærket Definition.

Ctrl+5

Anvende eller fjerne et brugerdefineret mærke.

Ctrl+6

Anvende eller fjerne et brugerdefineret mærke.

Ctrl+7

Anvende eller fjerne et brugerdefineret mærke.

Ctrl+8

Anvende eller fjerne et brugerdefineret mærke.

Ctrl+9

Fjerne alle notemærker fra de markerede noter.

Ctrl+0

Brug dispositioner

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vise hele niveau 1.

Alt+Skift+1

Udvide til niveau 2.

Alt+Skift+2

Udvide til niveau 3.

Alt+Skift+3

Udvide til niveau 4.

Alt+Skift+4

Udvide til niveau 5.

Alt+Skift+5

Udvide til niveau 6.

Alt+Skift+6

Udvide til niveau 7.

Alt+Skift+7

Udvide til niveau 8.

Alt+Skift+8

Udvide til niveau 9.

Alt+Skift+9

Udvide alle niveauer.

Alt+Skift+0

Vis brødteksten til den valgte overskrift.

Alt+Skift+=

Skjul brødteksten til den valgte overskrift.

Alt+Skift+bindestreg

Øge indrykningen ét niveau.

Tab

Reducere indrykningen ét niveau.

Skift+Tab

Angiv sprogindstillinger

Bemærk!: Hvis du vil ændre skriveretningen for noterne, skal du først aktivere højre mod venstre-sprog i dialogboksen Sprogindstillinger for Microsoft Office 2007.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Indstille skriveretningen til venstre mod højre.

Ctrl+Venstre skift

Indstille skriveretningen til højre mod venstre.

Ctrl+højre skift

Øge indrykningen ét niveau i tekst skrevet fra højre mod venstre.

Tab

Formindske indrykningen ét niveau i tekst skrevet fra højre mod venstre.

Skift+Tab

Organisere og vedligeholde notesbogen

Arbejd med sider og margennoter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Aktivere eller deaktivere visning af hele siden.

F11

Åbne et nyt OneNote-vindue.

Ctrl+M

Åbne et lille OneNote-vindue for at oprette en margennote.

Ctrl+Skift+M

Udskrive den aktuelle side.

Ctrl+P

Tilføje en ny side i slutningen af den markerede sektion.

Ctrl+N

Føj en ny underside til den aktuelle gruppe af sider.

Ctrl+Skift+N

Markere alle emner.

Tryk på Ctrl+A flere gange for at øge markeringens omfang.

Ctrl+A

Markere den aktuelle side.

Ctrl+Skift+A
Hvis den markerede side er en del af en gruppe, skal du trykke på Ctrl+A for at markere alle siderne i gruppen.

Forøg fanestørrelsen på sider.

Ctrl+Skift+venstre parentes

Formindsk fanestørrelsen på sider.

Ctrl+Skift+højre parentes

Flytte den markerede sidefane op.

Alt+Skift+pil op

Flytte den markerede sidefane ned.

Alt+Skift+pil ned

Flyt indsætningspunktet til sidehovedet.

Ctrl+T

Gå til den første side i det synlige sæt sidefaner.

Alt+PgUp

Gå til den sidste side i det synlige sæt sidefaner.

Alt+PgDn

Rulle op på den aktuelle side.

PgUp

Rulle ned på den aktuelle side.

PgDn

Rulle til toppen af den aktuelle side.

Ctrl+Home

Rulle til bunden af den aktuelle side.

Ctrl+End

Gå til næste afsnit.

Ctrl+pil ned

Gå til forrige afsnit.

Ctrl+pil op

Flytte indsætningspunktet op på den aktuelle side eller udvide siden opad.

Ctrl+Alt+pil op

Flytte indsætningspunktet ned på den aktuelle side eller udvide siden nedad.

Ctrl+Alt+pil ned

Flytte indsætningspunktet mod venstre på den aktuelle side eller udvide siden mod venstre.

Ctrl+Alt+Venstre pil

Flytte indsætningspunktet mod højre på den aktuelle side eller udvide siden mod højre.

Ctrl+Alt+Højre pil

Gå til næste notebeholder.

Alt+pil ned

Gå til begyndelsen af linjen.

Home

Gå til slutningen af linjen.

End

Flytte ét tegn til venstre.

Venstre pil

Flytte ét tegn til højre.

Højre pil

Gå tilbage til den sidste besøgte side.

Alt+Venstre pil

Gå fremad til den næste besøgte side.

Alt+Højre pil

Zoome ind.

Alt+Ctrl+plustegn (på numerisk tastatur)
–eller–
Alt+Ctrl+Skift+plustegn

Zoome ud.

Alt+Ctrl+minustegn (på numerisk tastatur)
–eller–
Alt+Ctrl+Skift+bindestreg

Gemme ændringerne.

Bemærk!: Når OneNote kører, bliver dine noter automatisk gemt, ligegyldigt hvornår du ændrer dem. Det er ikke nødvendigt at gemme noter manuelt.

Ctrl+S

Arbejd med notesbøger og sektioner

Hvis du vil

Skal du trykke på

Opret en ny notesbog

Alt+N, N

Opret en ny sektion.

Alt+N, S

Åbne en sektion.

Ctrl+O

Gå til den næste sektion.

Ctrl+Tab

Gå til den forrige sektion.

Ctrl+Skift+Tab

Gå til den næste side i sektionen.

Ctrl+Page Down

Gå til den forrige side i sektionen.

Ctrl+Page Up

Gå til første side i sektionen.

Alt+Home

Gå til sidste side i sektionen.

Alt+End

Gå til den første side i det synlige sæt sidefaner.

Alt+PgUp

Gå til den sidste side i det synlige sæt sidefaner.

Alt+PgDn

Flyt den aktuelle sektion.

Alt+F, R, V

Søg i noter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flyt indsætningspunktet til feltet Søg.

CTRL+F

Rediger søgeområdet.

Ctrl+F, Tab, pil ned

Flyt til det næste søgeresultat, mens der søges.

Enter

Del noter

Del noter med andre

Hvis du vil

Skal du trykke på

Sende de markerede sider via e-mail.

Ctrl+Skift+E

Start en direkte delt session.

ALT+S, L, S

Deltag i en delt session.

Alt+S, L, J

Forlad en delt session.

Alt+S, L, L

Del noter med andre programmer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Sende de markerede sider via e-mail.

Ctrl+Skift+E

Send den markerede side til Microsoft Office Word 2007.

Alt+F, D, W

Opret en aftale i Microsoft Office Outlook 2007.

Alt+Skift+A

Opret en kontaktperson i Microsoft Office Outlook 2007.

Ctrl+Skift+C

Oprette en I dag-Outlook-opgave fra den aktuelt markerede note.

Ctrl+Skift+1

Oprette en I morgen-Outlook-opgave fra den aktuelt markerede note.

Ctrl+Skift+2

Oprette en Denne uge-Outlook-opgave fra den aktuelt markerede note.

Ctrl+Skift+3

Oprette en Næste uge-Outlook-opgave fra den aktuelt markerede note.

Ctrl+Skift+4

Oprette en Ingen dato-Outlook-opgave fra den aktuelt markerede note.

Ctrl+Skift+5

Åbn menuen Outlook-opgaver.

Alt+K

Åbne den markerede Outlook-opgave.

Ctrl+Skift+K

Angive den markerede Outlook-opgave som fuldført.

Ctrl+Skift+9

Slette den markerede Outlook-opgave.

Ctrl+Skift+0

Synkronisere ændringer i den aktuelle delte notesbog.

Skift+F9

Synkronisere ændringer i alle delte notesbøger.

F9

Beskyt noter

Beskyt sektioner med adgangskode

Hvis du vil

Skal du trykke på

Angiv indstillinger for beskyttelse med adgangskode.

Alt+F, S

Låse alle sektioner, der er beskyttet med adgangskode.

Ctrl+Alt+L

Markér feltet Skriv adgangskode i dialogboksen Beskyttelse med adgangskode.

Alt+P

Markér feltet Bekræft adgangskode i dialogboksen Beskyttelse med adgangskode.

Alt+C

Se også

Lær at navigere i OneNote ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Brug en skærmlæser til at udføre grundlæggende opgaver i OneNote

Teknisk support til personer med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×