Tastaturgenveje i OneNote til Mac

Tastaturgenveje i OneNote til Mac

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Denne artikel viser tastaturgenvejene i OneNote til Mac. Tastaturgenveje giver dig mulighed for hurtigt at udføre kommandoer og funktioner uden at bruge en mus.

Bemærkninger!: 

 • Genvejstasterne, der er beskrevet i dette emne, henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

 • Kommandoer, som kræver, at du trykker på og slipper flere taster sammen, er markeret med et plustegn (+). Kommandoer, som kræver, at du trykker på flere nøgler i rækkefølge, er markeret med et komma (,).

I dette emne

Ofte benyttede genveje

I den følgende tabel vises de oftest benyttede genveje i OneNote til Mac.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Opret en ny side.

KOMMANDO +N

Markere alle elementer på den aktuelle side.

KOMMANDO +A

(Fortsæt med at trykke for at udvide omfanget af din markering).

Markere sidens titel.

KOMMANDO +Skift+T

Klippe den markerede tekst eller det markerede element.

KOMMANDO +X

Kopier den markerede tekst eller det markerede element til Udklipsholder.

KOMMANDO +C

Indsæt indholdet af udklipsholderen

KOMMANDO +V

Fortryd den seneste handling.

KOMMANDO +Z

Annullere den seneste handling (Annuller Fortryd).

KOMMANDO +Y

Åbn notesbog.

KOMMANDO +O

Luk notesbog.

KOMMANDO +Skift+W

Indrykke et afsnit fra venstre for et ord.

Tab

Indrykke et afsnit fra et vilkårligt sted i et afsnit.

KOMMANDO +højre firkantet parentes ( ] )

Fjern en afsnitsindrykning fra venstre.

Skift+Tab eller KOMMANDO +venstre firkantet parentes ( [ )

Zoome ind.

KOMMANDO +plustegn (+)

Zoome ud.

KOMMANDO +minustegn (-)

Nulstil zoom.

KOMMANDO +nul (0)

Skjule en udvidet disposition.

Ctrl + Shift + Plustegn (+)

Udvide en skjult disposition.

Ctrl+ Shift + Minustegn (-)

Åbne et link.

Vælg linket, Skift+Retur

Kopiere formateringen for den markerede tekst.

Option+ KOMMANDO +C

Indsætte den kopierede tekstformatering på markeret tekst.

Option+ KOMMANDO +V

Start diktering.

Tryk to gange på Fn

Indsæt emoji.

Control+ KOMMANDO +mellemrumstasten

Introduktion

For tastaturgenveje, hvor det kræves, at der trykkes på to eller flere taster på samme tid, er tasterne adskilt med et plustegn (+). Hvis du skal trykke på én tast umiddelbart efter en anden, er tasterne adskilt med et komma (,).

Mange tastaturer tildeler særlige funktioner til funktionstaster som standard. For at bruge funktionstasten til andre formål skal du trykke på Fn + funktionstast.

På et Mac-tastatur er tasten Kommando markeret med symbolet KOMMANDO . Se Hjælp i Mac for din version af Macintosh-operativsystemet (OS), eller se dit hjælpeprogram for at få mere at vide om, hvordan du ændrer tastetildelingen af en genvejstast. Se også Tastaturgenveje i OneNote til Mac senere i dette emne.

Hvis en funktionstast ikke fungerer, som du forventer det, skal du trykke på Fn-tasten foruden funktionstasten. Hvis du ikke vil trykke på Fn-tasten hver gang, kan du ændre dine Apple-systemindstillinger:

Ændr indstillinger af funktionstast med musen

 1. I menuen Apple skal du trykke på Systemindstillinger.

 2. Vælg tastatur.

 3. På fanen Tastatur skal du markere afkrydsningsfeltet for Brug alle tasterne F1, F2 osv. som almindelige funktionstaster.

Ændr indstillinger af funktionstast med tastaturet

 1. Tryk på KOMMANDO + mellemrumstasten. Du kan høre "Spotlight System dialog" og bliver bedt om at skrive. Skriv </c0>sys</c0>, og tryk på Enter.

 2. Du kan høre “Systemindstillinger”. Fokusset er i søgevinduet.

 3. Skriv en, og tryk derefter på pil ned, indtil du hører “Hjælp til handicappede, afslutning er markeret.“ Tryk på Enter. Dialogen Hjælp til handicappede åbnes, så du kan angive indstillinger.

 4. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører “Du befinder dig i en tabel.”

 5. Tryk på tasten Pil ned, indtil du hører “Tastatur.” Tryk på Tabulatortasten for at gå til knappen Åbn tastaturindstillinger, og tryk på mellemrumstasten.

 6. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører “Brug alle F1, F2 osv. som almindelige funktionstaster.” Fokusset er på et afkrydsningsfelt. For at markere afkrydsningsfeltet skal du trykke på mellemrumstasten.

 7. For at gemme dine ændringer og lukke dialogboksen skal du trykke på KOMMANDO + Alternativ + W.

Genvejskonflikter

Nogle Windows-tastaturgenvejskonflikter med de tilsvarende standardtastaturgenveje for Mac OS. Dette emne markerer disse genveje med en stjerne. For at bruge disse genveje skal du muligvis ændre dine indstillinger til Mac-tastaturet for at ændre Vis skrivebordsgenvej til tasten.

Ændr systemindstillinger for tastaturgenveje med musen

 1. I menuen Apple skal du trykke på Systemindstillinger.

  Bemærk!: For at bruge systemindstillinger skal du have fuld tastaturadgang slået til.

 2. Tryk på Tastatur

 3. Tryk på fanen Genveje.

 4. Klik på Kommandobro.

 5. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for den tastaturgenvej, du vil bruge.

Hvis du vil udføre denne funktion udelukkende ved hjælp af tastaturet, skal du se Tilgængelighed i Office til Mac.

Formatere tekst

Hvis du vil

Skal du trykke på

Start en punktopstilling (usorteret).

Indtast en stjerne (*), og tryk derefter på mellemrumstasten

BEMÆRK! Hvis du vil indsætte et enkelt punkttegn i teksten, skal du trykke på Alternativ+8

Start en opstilling med tal/bogstaver (sorteret).

Skriv 1., og tryk derefter på mellemrumstasten.

BEMÆRK! Alternativt kan du trykke på KOMMANDO +/

Hæv (indryk) det markerede listeelement.

KOMMANDO +]

Sænk (udryk) det markerede listeelement.

KOMMANDO +[

Formatér markeret tekst som hævet skrift

KOMMANDO +Shift+Option+Lighedstegn (=)

Formatér den markerede tekst med sænket skrift

KOMMANDO +Option+Lighedstegn (=)

Fortryd den seneste handling.

KOMMANDO +Z

Annullere den seneste handling (Annuller Fortryd).

KOMMANDO +Y

Indsæt indhold

Hvis du vil

Tryk på

Indsætte et linjeskift uden at starte et nyt afsnit.

Shift +Enter

Indsætte et linjeskift.

Shift +Enter

Indsætte dags dato.

KOMMANDO +D

Indsætte dags dato og klokkeslæt.

KOMMANDO +Skift+D

Indsæt ligninger (eller konverter den markerede tekst til en matematisk ligning).

CTRL + lighedstegn (=)

Brug Smart opslag.

Control+Option+ KOMMANDO +L

Slet indhold

Hvis du vil

Tryk på

Slette et tegn til venstre for markøren.

Delete

Slette et tegn til højre for markøren.

Fn+Delete

Slette ordet til venstre for markøren.

Alternativ + Delete

Slette ordet til højre for markøren.

Fn+Option+Delete eller Option+Del

Flyt markøren

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte ét tegn til venstre.

Venstre pil

Flytte ét tegn til højre.

Højre pil

Flytte et ord til venstre.

Option+venstre pil

Flytte én linje op.

Pil op

Flytte én linje ned.

Pil ned

Flytte til begyndelsen af linjen.

KOMMANDO +venstre pil

Flytte til slutningen af linjen.

KOMMANDO +højre pil

Flytte til starten af ordet til venstre.

Alternativ + Venstrepil

Flytte til slutningen af ordet til højre.

Alternativ + Højrepil

Gå til næste afsnit.

KOMMANDO +pil op

Gå til forrige afsnit.

KOMMANDO +pil ned

Rulle op på den aktuelle side.

PgUp

Rulle ned på den aktuelle side.

PgDn

Gå til toppen af siden.

Kommando + Pil op

Gå til bunden af siden.

Kommando + Pil ned

Gå til næste afsnit.

Alternativ + Pil op

Gå til forrige afsnit.

Alternativ + Pil ned

Formatér tabeller

Hvis du vil

Tryk på

Oprette en tabel

Skriv en ny tekstlinje, og tryk derefter på tabulatortasten

Oprette en anden kolonne i en tabel med en enkelt række.

Tab

Oprette en anden række ved en tabels afsluttende celle.

BEMÆRK: Tryk på Retur én gang til for at afslutte tabellen.

Enter

Oprette en kolonne til højre for den aktuelle kolonne i en tabel.

KOMMANDO +Option+R

Opret en kolonne til venstre for den aktuelle kolonne i en tabel.

KOMMANDO +Option+E

Oprette en række under den aktuelle række i en tabel.

KOMMANDO +Return

Oprette et andet afsnit i den samme celle i en tabel.

Indstilling + Enter

Søge

Hvis du vil

Tryk på

Søg på siden.

KOMMANDO +F

Søge i alle notesbøger.

KOMMANDO +Option+F

Naviger i en notesbog

Hvis du vil

Tryk på

Skifte mellem sektioner i en notesbog.

KOMMANDO +Skift+venstre klammeparentes ( { ) eller højre klammeparentes ( } )

Skift mellem sider i en sektion.

 1. Start med markøren på en side.

 2. Tryk på KOMMANDO +Ctrl+G for at flytte fokus til sidelisten.

 3. Tryk på pil op eller pil ned for at vælge den forrige eller næste side i din sektion eller KOMMANDO +Page Up eller Page Down.

Flyt de markerede afsnit op.

KOMMANDO +Skift+pil op

Flyt de markerede afsnit ned.

KOMMANDO +Skift+pil ned

Flyt de markerede afsnit til venstre (som reducerer indrykningen).

KOMMANDO +Skift+venstre pil

Avanceret markørnavigation

Hvis du vil

Tryk på

Flytte indsætningspunktet op på den aktuelle side eller udvide siden opad.

KOMMANDO +Option+pil op

Flytte indsætningspunktet ned på den aktuelle side eller udvide siden nedad.

KOMMANDO +Option+pil ned

Flytte indsætningspunktet mod venstre på den aktuelle side eller udvide siden mod venstre.

KOMMANDO +Option+venstre pil

Flytte indsætningspunktet mod højre på den aktuelle side eller udvide siden mod højre.

KOMMANDO +Option+højre pil

Flyt et billede eller objekt opad på siden.

Markér billedet eller objektet, og tryk derefter på KOMMANDO +Alternativ+pil op

Flyt et billede eller objekt nedad på siden.

Markér billedet eller objektet, og tryk derefter på KOMMANDO +Alternativ+pil ned

Andre kommandoer

Hvis du vil

Tryk på

Åbn andre notesbøger, eller opret nye.

KOMMANDO +O

Få vist listen over dine åbne notesbøger.

Ctrl + G

Oprette en ny side i en notesbog.

KOMMANDO +N

Åbn indstillinger for OneNote.

KOMMANDO +komma (,)

Flyt en side til en anden placering.

KOMMANDO +Skift+M

Kopiere en side til en anden placering.

KOMMANDO +Skift+C

Flyt, eller kopier siden igen til sidst valgte sektion.

Option+ KOMMANDO +T

Åbn fuldskærmsvisning.

Control+ KOMMANDO +F

Synkroniser denne notesbog.

KOMMANDO +S

Synkroniser alle notesbøger.

Skift+ KOMMANDO +S

Flyt tastaturfokus til sidelisten.

Control+ KOMMANDO +G

Flyt tastaturfokus til sektionslisten.

Control+Skift+G

Se også

Lær at navigere i OneNote ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Brug en skærmlæser til at udføre grundlæggende opgaver i OneNote

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×