Tastaturgenveje i Excel til Windows

Tastaturgenveje i Excel til Windows

Mange brugere finder ud af at bruge et eksternt tastatur med tastaturgenveje til Excel for Windows hjælper dem med at arbejde mere effektivt. For brugere med mobilitets- eller synshæmning kan tastaturgenveje være nemmere end at bruge berøringsskærmen og er et vigtigt alternativ til at bruge en mus. Denne artikel angiver tastaturgenveje tilExcel for Windows.

Bemærkninger!: 

 • Genvejstasterne i dette emne henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

 • Hvis en genvej kræver, at der skal trykkes på to eller flere taster samtidig, adskiller dette emne tasterne med et plustegn (+). Hvis du skal trykke på én tast umiddelbart efter en anden, er tasterne adskilt med et komma (,).

I denne artikel beskrives funktionstaster og andre almindelige genvejstaster i Excel. Dette omfatter hurtigtasterne, som du kan bruge til båndkommandoer. Til Excel Online, see kan du se under Tastaturgenveje i Excel Online.

Bemærkninger!: 

Ofte benyttede genveje

Hvis båndet er nyt for dig, hjælper oplysningerne i dette afsnit dig med at forstå båndets model med genvejstaster. Båndet leveres med nye genveje, der kaldes tastetip, som du kan få vist, når du trykker på Alt-tasten. På båndet grupperes relaterede kommandoer under faner. På fanen Hjem omfatter gruppen Tal f.eks. kommandoen Talformat.

Denne tabel viser de oftest benyttede genveje i Excel.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Luk en projektmappe

Ctrl+W

Åbn en projektmappe

Ctrl+O

Gå til fanen Hjem

Alt+E

Gem en projektmappe

Ctrl+S

Kopiere

Ctrl+C

Sætte ind

Ctrl+V

Fortryde

Ctrl+Z

Fjerne celleindhold

Tasten Del

Vælge en fyldfarve

Alt+E, 4

Klippe

Ctrl+X

Gå til fanen Indsæt

Alt+N

Fed skrift

Ctrl+F

Centrere celleindhold

Alt+H, A, C

Gå til fanen Sidelayout

Alt+P

Gå til fanen Data

Alt+X

Gå til fanen Vis

Alt+W

Åbn genvejsmenuen

Skift+F10, eller

Kontekst-tasten

Tilføje kanter

Alt+E, A, og K

Slette kolonne

Alt+H, D, C

Gå til fanen Formler

Alt+M

Skjul de markerede rækker.

Ctrl+9

Skjul de markerede kolonner.

Ctrl+0

Øverst på siden

Tastaturgenveje til båndet

Hvis du er ny bruger af båndet, kan oplysningerne i dette afsnit hjælpe dig med at forstå båndets tastaturgenvejsmodel.

Når du trykker på Alt-tasten, vises bogstaver i små billeder, der kaldes tastetip, ud for faner og kommandoer på båndet som vist på følgende billede.

Tastetip på båndet

Du kan kombinere disse bogstaver med Alt for at oprette genveje kaldet hurtigtaster til kommandoer på båndet. Alt+H åbner f.eks. fanen Hjem, og med Alt+Q får du adgang til feltet Fortæl mig det.

Tryk på Alt igen for at se tastetippene for kommandoerne på en vilkårlig fane.

Hurtigtaster til faner på båndet

For at gå direkte til en fane på båndet skal du trykke på en af følgende tastaturgenveje:

Hvis du vil

Tryk på

Åbn boksen Fortæl mig det på båndet, og skriv et søgeord for at få hjælp eller indhold i Hjælp.

Alt+Q, og indtast derefter søgeordet.

Åbne siden Filer og bruge Backstage-visningen.

Alt+F

Åbn fanen Hjem, og formater tekst og tal. Du kan også benytte værktøjet Søg.

Alt+H

Åbne fanen Indsæt og indsætte pivottabeller, diagrammer, tilføjelsesprogrammer, minidiagrammer, billeder, figurer, overskrifter eller tekstfelter.

Alt+N

Åbne fanen Sidelayout og arbejde med temaer, sideopsætning, skala og justering.

Alt+P

Åbne fanen Formler og indsætte, spore og tilpasse funktioner og beregninger.

Alt+M

Åbn fanen Data, og opret forbindelse til, sorter, filtrer, analysér og arbejd med data.

Alt+A

Åbn fanen Gennemse, og kontrollér stavning, tilføj kommentarer, og beskyt ark og projektmapper.

Alt+R

Åbne fanen Vis og se eksempler på sideskift og layout, vise og skjule gitterlinjer og overskrifter, angive zoomforstørrelse, administrere vinduer og ruder og vise makroer.

Alt+W

Øverst på siden

Arbejd med båndet ved hjælp af tastaturet

Hvis du vil

Tryk på

Markere den aktive fane på båndet og aktivere hurtigtasterne.

Alt eller F10. Brug hurtigtasterne eller piletasterne til at gå til en anden fane.

Flyt fokus til kommandoerne på båndet.

Tab-tasten eller Skift+Tab

Flyt henholdsvis ned, op, til venstre eller til højre blandt elementerne på båndet.

Ned, op, venstre pil eller højre pil

Aktivere en valgt knap.

Mellemrum eller Enter

Åbne listen for en markeret kommando.

Pil ned

Åbne menuen for en markeret knap.

Alt+pil ned

Gå til den næste kommando, når en menu eller undermenu er åben.

Pil ned

Udvide eller skjule båndet.

Ctrl+F1

Åbn en genvejsmenu

Skift+F10

Eller hvis du bruger et Windows-tastatur:

Konteksttasten (mellem højre Alt- og højre Ctrl-tast)

Flyt til undermenuen, når en hovedmenu er åben eller markeret.

Venstre pil

Toppen af siden

Reference til tastaturgenveje i Excel

Tastaturgenveje til navigering i celler

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til forrige celle i et regneark eller til forrige indstilling i en dialogboks.

Skift+Tab

Flytte én celle op i et regneark.

Pil op

Flytte én celle nedad i et regneark.

Pil ned

Flytte én celle til venstre i et regneark.

Venstre pil

Flytte én celle til højre i et regneark.

Højre pil

Gå til kanten af det aktuelle dataområde i et regneark.

Ctrl+piletast

Aktivere End-tilstand, gå til den næste ikke-tomme celle i den samme kolonne eller række som den aktive celle, og deaktivere End-tilstand. Hvis cellerne er tomme, gå til den sidste celle i rækken eller kolonnen.

End, piletast

Gå til den sidste celle i et regneark i den nederste anvendte række af den yderste anvendte kolonne til højre.

Ctrl+End

Udvid markeringen af celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne).

Ctrl+Skift+End

Gå til cellen i vinduets øverste venstre hjørne, når Scroll Lock er aktiveret.

Home+Scroll Lock

Gå til starten af et regneark.

Ctrl+Home

Flytte ét skærmbillede ned i et regneark.

Page Down

Gå til næste ark i en projektmappe.

Ctrl+Page Down

Flyt et skærmbillede til højre i et regneark.

Alt+Page Down

Flyt et skærmbillede op i et regneark.

Page Up

Flyt et skærmbillede til venstre i et regneark.

Alt+Page Up

Gå til det forrige ark i en projektmappe.

Ctrl+Page Up

Flyt en celle til højre i et regneark. Eller flyt mellem ulåste celler i et beskyttet regneark.

Tab

Åbne listen over valideringsmuligheder i en celle, der har tilknyttet indstillinger for datavalidering.

Alt+pil ned

Gennemse flydende figurer, f.eks. tekstfelter eller billeder.

Ctrl+Alt+5 og derefter Tab gentagne gange

Afslut navigationen for den flydende figur, og vend tilbage til normal navigation.

Esc

Toppen af siden

Tastaturgenveje til formatering af celler

Hvis du vil

Tryk på

Åbn dialogboksen Formatér celler.

Ctrl+1

Formatér skrifttyper ved hjælp af dialogboksen Formatér celler.

Ctrl+Skift+F eller Ctrl+Skift+P

Rediger den aktive celle, og placer indsætningspunktet i slutningen af indholdet. Hvis redigering er slået fra for cellen, kan du flytte indsætningspunktet til formellinjen. Hvis du redigerer en formel, skal du slå pegetilstand til eller fra, så du kan bruge piletasterne til at oprette en reference.

F2

Indsætte eller redigere en cellekommentar.

Skift+F2

Åbn dialogboksen Indsæt for at indsætte blanke celler.

Ctrl+Skift+Plus (+)

Åbn dialogboksen Slet for at slette markerede celler.

Ctrl+Minus (-)

Indsæt det aktuelle klokkeslæt.

Ctrl+Skift+kolon (:)

Indsæt den aktuelle dato.

Ctrl+semikolon (;)

Skifte mellem visning af celleværdier og visning af formler i regnearket.

Ctrl+accent grave (`)

Kopiere en formel fra cellen oven over den aktive celle til cellen eller formellinjen.

Ctrl+apostrof (')

Flytte de markerede celler.

Ctrl+X

Kopiere de markerede celler.

Ctrl+C

Indsæt indhold ved indsætningspunktet, hvilket erstatter enhver markering.

Ctrl+V

Åbn dialogboksen Indsæt speciel.

Ctrl+Alt+V

Kursivere tekst eller fjerne kursiv formatering.

CTRL+K eller Ctrl+3

Fed skrift eller fjerne fed skrift.

Ctrl+F eller Ctrl+2

Understrege tekst eller fjerne understregning.

Ctrl+U eller Ctrl+4

Anvende eller fjerne formateringen Gennemstreget.

Ctrl+5

Skifte mellem at skjule objekter, vise objekter og vise pladsholdere for objekter.

Ctrl+6

Anvende konturkanten på de markerede celler.

Ctrl+Skift+&-tegnet

Fjerne konturkanten fra de markerede celler.

Ctrl+Skift+understregning (_)

Vise eller skjule dispositionssymboler.

Ctrl+8

Brug kommandoen Fyld nedad til at kopiere indholdet og formatet fra den øverste celle i et markeret område til de underliggende celler.

Ctrl+D

Anvend standardformatet for tal.

Ctrl+Skift+tilde (~)

Anvende valutaformatet med to decimaler (negative tal i parentes).

Ctrl+Skift+dollartegn ($)

Anvende procentformatet uden decimalpladser.

Ctrl+Skift+procent (%)

Anvende videnskabeligt format med to decimaler.

Ctrl+Skift+indsætningspunkt (^)

Anvende datoformatet med dag, måned og år.

Ctrl+Skift+nummertegn (#)

Anvende klokkeslætsformatet med timer og minutter, og AM eller PM.

Ctrl+Skift+snabel-a (@)

Anvende talformatet med to decimalpladser, tusindtalsseparator og minustegn (-) for negative værdier.

Ctrl+Skift+udråbstegn (!)

Åbn dialogboksen Indsæt link

Ctrl+K

Kontrollér stavning i det aktive regneark eller markerede område.

F7

Vis mulighederne for Ekspresanalyse for markerede celler, der indeholder data.

Ctrl+Q

Vis dialogboksen Opret tabel.

Ctrl+L eller Ctrl+T

Øverst på siden

Tastaturgenveje til udførsel af markeringer og handlinger

Hvis du vil

Skal du trykke på

Markere hele regnearket.

Ctrl+A eller Ctrl+Skift+Mellemrumstast

Markér det aktuelle og næste ark i en projektmappe.

Ctrl+Skift+Page Down

Markere det aktuelle og forrige ark i en projektmappe.

Ctrl+Skift+Page Up

Udvide markeringen af celler med én celle.

Skift+piletast

Udvide markeringen af celler til den sidste celle, der ikke er tom, i samme kolonne eller række som den aktive celle, eller hvis den næste celle er tom, så udvides markeringen til den næste celle, som ikke er tom.

Ctrl+Skift+piletast

Slå udvidelsestilstand til og bruge piletasterne til at udvide en markering. Tryk igen for at deaktivere.

F8

Tilføj en separat celle eller et separat område til en markering af celler ved hjælp af piletasterne.

Skift+F8

Start på en ny linje i samme celle.

Alt+Enter

Udfyld det markerede celleområde med den aktuelle indtastning.

Ctrl+Enter

Udfør en celleindtastning, og markér den ovenstående celle.

Skift+Enter

Markér en hel kolonne i regnearket.

Ctrl+Mellemrumstast

Markér en hel række i et regneark.

Skift+Mellemrumstast

Markér alle objekter i et regneark, når et objekt er markeret.

Ctrl+Skift+Mellemrumstast

Udvid markeringen af celler til begyndelsen af regnearket.

Ctrl+Skift+Home

Vælg det aktuelle område, hvis regnearket indeholder data. Tryk igen for at markere det aktuelle område og dets sumrækker. Tryk en tredje gang for at markere hele regnearket.

Ctrl+A eller Ctrl+Skift+Mellemrum

Markér det aktuelle område, der omgiver den aktive celle eller hele pivottabelrapporten.

Ctrl+Skift+stjerne (*)

Markér første kommando i menuen, når en menu eller undermenu er synlig.

Home

Gentag seneste kommando eller handling, hvis det er muligt.

Ctrl+Y

Fortryd den seneste handling.

Ctrl+Z

Toppen af siden

Tastaturgenveje til at arbejde med data, funktioner og formellinjen

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vælg en hel pivottabelrapport.

Ctrl+Skift+Stjerne (*)

Redigere den aktive celle og placere indsættelsespunktet i slutningen af indholdet. Hvis redigering er slået fra for cellen, kan du flytte indsætningspunktet til formellinjen. Hvis du redigerer en formel, skal du slå pegetilstand til eller fra, så du kan bruge piletasterne til at oprette en reference.

F2

Udvid, eller skjul formellinjen

Ctrl+Skift+U

Annullere en indtastning i cellen eller på formellinjen.

Esc

Udføre en indtastning i formellinjen og markere cellen nedenfor.

Enter

Flyt markøren til slutningen af teksten i formellinjen.

Ctrl+End

Markér al tekst på formellinjen fra markørens position til slutningen.

Ctrl+Skift+End

Beregn alle regneark i alle åbne projektmapper.

F9

Beregn det aktive regneark.

Skift+F9

Beregn alle regneark i alle åbne projektmapper, uanset om de er ændret siden seneste beregning.

Ctrl+Alt+F9

Kontrollere afhængige formler og derefter beregne alle celler i alle åbne projektmapper, herunder celler der ikke er markeret til obligatorisk beregning.

Ctrl+Alt+Skift+F9

Vis menuen eller meddelelsen til en Fejlkontrolknap.

Alt+Skift+F10

Vis dialogboksen Funktionsargumenter, når indsætningspunktet er til højre for et funktionsnavn i en formel.

Ctrl+A

Indsæt argumentnavne og parenteser, når indsætningspunktet er til højre for et funktionsnavn i en formel.

Ctrl+Skift+A

Aktiverer Hurtigudfyldning for at genkende mønstre automatisk i tilstødende kolonner og udfylde den aktuelle kolonne

Ctrl+E

Du skal bladre gennem alle kombinationer af absolutte og relative referencer i en formel, hvis en cellereference eller et celleområde er markeret.

F4

Indsæt en funktion.

Skift+F3

Kopiér værdien fra cellen oven over den aktive celle til cellen eller formellinjen

Ctrl+ Skift+lige anførselstegn (")

Oprette et integreret diagram med dataene i det aktuelle område.

Alt+F1

Opret et diagram med dataene i det aktuelle område i et separat diagramark.

F11

Definer et navn til brug i referencer.

Alt+M, M, D

Indsæt et navn fra dialogboksen Indsæt navn (hvis der er defineret navne i projektmappen).

F3

Flyt til det første felt i næste post i en dataformular.

Enter

Opret, kør, rediger eller slet en makro.

Alt+F8

Åbn editoren i Microsoft Visual Basic For Applications.

Alt+F11

Øverst på siden

Funktionstaster

Tast

Beskrivelse

F1

 • F1 alene: Viser opgaveruden Hjælp til Excel.

 • Ctrl+F1: Viser eller skjuler båndet.

 • Alt+F1: opretter et integreret diagram over dataene i det aktuelle område.

 • Alt+Skift+F1: indsætter et nyt regneark.

F2

 • F2: redigerer den aktive celle og placerer indsætningspunktet i slutningen af indholdet. Hvis redigering er slået fra for cellen, skal du flytte indsætningspunktet til formellinjen. Hvis du redigerer en formel, skal du slå pegetilstand til eller fra, så du kan bruge piletasterne til at oprette en reference.

 • Skift+F2: Tilføjer eller redigerer en cellekommentar.

 • Ctrl+F2: Viser området Vis udskrift på fanen Udskriv i Backstage-visning.

F3

 • F3 alene: Viser dialogboksen Indsæt navn. Kun tilgængelig, hvis der er defineret navne i projektmappen.

 • Shift+F3: Viser dialogboksen Indsæt funktion.

F4

 • F4: gentager sidste kommando eller handling, hvis det er muligt.

  Når en cellereference eller et celleområde er markeret i en formel, bladrer F4 gennem alle de forskellige kombinationer af absolutte og relative referencer.

 • Ctrl+F4: lukker det valgte projektmappevindue.

 • Alt+F4: lukker Excel.

F5

 • F5 alene: Viser dialogboksen Gå til.

 • Ctrl+F5: Gendanner vinduesstørrelsen på det valgte projektmappevindue.

F6

 • F6: skifter mellem regnearket, båndet, opgaveruden og zoomkontrolelementerne. I et regneark, der er blevet opdelt, inkluderer F6 de opdelte ruder, når du skifter mellem ruder og båndområdet.

 • Skift+F6: skifter mellem regnearket, zoomkontrolelementerne, opgaveruden og båndet.

 • Ctrl+F6: skifter til næste projektmappevindue, når der er åbnet mere end et projektmappevindue.

F7

 • F7 alene: Åbner dialogboksen Stavning for at kontrollere stavning i det aktive regneark eller markerede område.

 • Ctrl+F7: Udfører kommandoen Flyt i projektmappevinduet, når det ikke er maksimeret. Brug piletasterne til at flytte vinduet, og tryk på Esc, når du er færdig.

F8

 • F8 alene: Slår udvidet tilstand til og fra. I udvidet tilstand vises Udvidet markering på statuslinjen, og piletasterne udvider markeringen.

 • Skift+F8 gør det muligt at føje en ikke-tilstødende celle eller et ikke-tilstødende område til en markering af celler ved hjælp af piletasterne.

 • Ctrl+F8: udfører kommandoen Tilpas størrelse, når et projektmappevindue ikke er maksimeret.

 • Alt+F8: viser dialogboksen Makro for at oprette, køre, redigere eller slette en makro.

F9

 • F9: beregner alle regneark i alle åbne projektmapper.

 • Skift+F9: beregner det aktive regneark.

 • Ctrl+Alt+F9: beregner alle regneark i alle åbne projektmapper, uanset om de er ændret siden seneste beregning.

 • Ctrl+Alt+Skift+F9: kontrollerer afhængige formler igen og genberegner derefter alle celler i alle åbne projektmapper, herunder celler, der ikke er markeret til beregning.

 • Ctrl+F9: minimerer et projektmappevindue til et ikon.

F10

 • F10 alene: Slår tastetip til og fra. (Det samme sker ved at trykke på Alt.)

 • Skift+F10: viser genvejsmenuen for et markeret element.

 • Alt+Skift+F10: viser menuen eller meddelelsen til en Fejlkontrolknap.

 • Ctrl+F10: maksimerer eller gendanner det valgte projektmappevindue.

F11

 • F11 alene: Opretter et diagram af dataene i det aktuelle område i et separat diagramark.

 • Skift+F11: Indsætter et nyt regneark.

 • Alt+F11: åbner editoren i Microsoft Visual Basic For Applications, hvor du kan oprette en makro ved hjælp af Visual Basic for Applications (VBA).

F12

 • F12 alene: Viser dialogboksen Gem som.

Øverst på siden

Andre nyttige genvejstaster

Tast

Beskrivelse

Alt

 • Viser tastetippene (nye genvejstaster) på båndet.

For eksempel

 • ændrer Alt, W og P regnearket til visningen Sidelayout.

 • Alt, U, A ændrer regnearket til visningen Normal.

 • Alt, U, I ændrer regnearket til visningen Vis sideskift.

Piletaster

 • Flytter en celle op, ned, til venstre eller til højre i et regneark.

 • Ctrl+piletast flytter til kanten af det aktuelle dataregion i et regneark.

 • Skift+piletast udvider markeringen af celler med én celle.

 • Ctrl+Skift+piletast udvider markeringen af celler til den sidste celle, der ikke er tom, i samme kolonne eller række som den aktive celle, eller hvis den næste celle er tom, udvides markeringen til den næste celle, som ikke er tom.

 • Venstre pil eller højre pil vælger fanen til venstre eller højre, når båndet er valgt. Disse piletaster skifter mellem hovedmenuen og undermenuen, når en undermenu er åben eller markeret. Når en båndfane er valgt, navigeres mellem fanens knapper med disse taster.

 • Pil ned eller pil op markerer næste eller forrige kommando, når en menu eller undermenu er åben. Når en båndfane er valgt, navigerer disse taster op eller ned i fanegruppen.

 • I en dialogboks bruges piletasterne til at flytte mellem indstillinger på en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe af indstillinger.

 • Pil ned eller Alt+pil ned åbner en valgt rulleliste.

Tilbage

 • Sletter ét tegn mod venstre på formellinjen.

 • Rydder også indholdet af den aktive celle.

 • I celleredigeringstilstand sletter tasten tegnet til venstre for indsætningspunktet.

Delete

 • Fjerner celleindholdet (data og formler), fra markerede celler uden at påvirke celleformater eller -kommentarer.

 • I celleredigeringstilstand sletter tasten tegnet til højre for indsætningspunktet.

End

 • End aktiverer eller deaktiverer End-tilstand. I End-tilstand kan du trykke på en piletast for at gå til den næste ikke-tomme celle i den samme kolonne eller række som den aktive celle. End-tilstand deaktiveres automatisk, efter du trykker på en piletast. Sørg for at trykke på End igen, før du trykker på den næste piletast. End-tilstand vises på statuslinjen, når den er aktiveret.

 • Hvis cellerne er tomme, og du trykker på End efterfulgt af en piletast, flyttes der til den sidste celle i rækken eller kolonnen.

 • End markerer også sidste kommando i menuen, når en menu eller undermenu er synlig.

 • Ctrl+End flytter til den sidste celle i et regneark i den nederste anvendte række af den yderste anvendte kolonne til højre. Hvis markøren er placeret på formellinjen, flytter Ctrl+End markøren til slutningen af teksten.

 • Ctrl+Skift+End udvider markeringen af celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne). Hvis markøren er placeret på formellinjen, markerer Ctrl+Skift+End al tekst på formellinjen fra markørens position til enden. Dette påvirker ikke højden af formellinjen.

Enter

 • Gennemfører en celleindtastning fra cellen eller formellinjen og markerer cellen nedenfor (som standard).

 • I en dataformular flytter tasten til første felt i næste post.

 • Åbner en markeret menu (tryk på F10 for at aktivere menulinjen) eller udfører handlingen af en markeret kommando.

 • I en dialogboks udfører tasten handlingen for standardkommandoknappen i dialogboksen (knappen med den fede kontur, ofte knappen OK).

 • Alt+Enter begynder på en ny linje i samme celle.

 • Ctrl+Enter udfylder det markerede celleområde med den aktuelle indtastning.

 • Skift+Enter fuldfører en celleindtastning og markerer cellen ovenfor.

Esc

 • Annullerer en indtastning i cellen eller på formellinjen

 • Lukker en åben menu eller undermenu, dialogboks eller et åbent meddelelsesvindue.

 • Det lukker desuden fuldskærmstilstand, når denne tilstand har været anvendt, og vender tilbage til normal skærmtilstand, så båndet og statuslinjen vises igen.

Home

 • Flytter til starten af en række i et regneark.

 • Flytter til cellen i vinduets øverste venstre hjørne, når Scroll Lock er aktiveret.

 • Markerer første kommando i menuen, når en menu eller undermenu er synlig.

 • Ctrl+Home flytter til starten af et regneark.

 • Ctrl+Skift+Home udvider markeringen af celler til begyndelsen af regnearket.

Page Down

 • Flytter ét skærmbillede ned i et regneark.

 • Alt+Page Down flytter et skærmbillede til højre i et regneark.

 • Ctrl+PgDn flytter til næste ark i en projektmappe.

 • Ctrl+Skift+PgDn markerer det aktuelle og næste ark i en projektmappe.

PgUp

 • Flytter ét skærmbillede op i et regneark.

 • Alt+PgUp flytter ét skærmbillede til venstre i et regneark.

 • Ctrl+PgUp flytter til forrige ark i en projektmappe.

 • Ctrl+Skift+PgUp markerer det aktuelle og forrige ark i en projektmappe.

Mellemrum

 • I en dialogboks udfører den en valgt knaps handling eller markerer eller fjerner markeringen i et afkrydsningsfelt.

 • Ctrl+mellemrum markerer en hel kolonne i regnearket.

 • Skift+Mellemrumstasten markerer en hel række i et regneark.

 • Ctrl+Skift+Mellemrumstasten markerer hele regnearket.

 • Hvis regnearket indeholder data, markerer Ctrl+Skift+Mellemrumstasten det aktuelle område. Hvis du trykker på Ctrl+Skift+Mellemrumstasten for anden gang, markeres det aktuelle område og dets rækkeoversigt. Hvis du trykker på Ctrl+Skift+Mellemrumstasten for tredje gang, markeres hele regnearket.

 • Når et objekt er markeret, markerer Ctrl+Skift+mellemrum alle objekter i et regneark.

 • Alt+mellemrum viser Kontrolelement for Excel-vinduet.

Tab

 • Flytter én celle til højre i et regneark.

 • Flytter mellem ulåste celler i et beskyttet regneark.

 • Flytter til næste indstilling eller gruppefelt i en dialogboks.

 • Skift+Tab flytter til forrige celle i et regneark eller til forrige indstilling i en dialogboks.

 • Ctrl+Tab skifter til næste fane i en dialogboks.

 • Ctrl+Skift+Tab skifter til forrige fane i en dialogboks.

Toppen af siden

I denne artikel beskrives genvejstaster, funktionstaster og andre almindelige genvejstaster i Excel 2013. Dette omfatter de genveje, som du kan bruge til at få adgang til båndet.

Tip!: Hvis denne reference skal være tilgængelig, når du arbejder, kan du udskrive dette emne. Tryk på CTRL+P for at udskrive dette emne.

Bemærk!: Hvis en handling, som du ofte bruger, ikke har en genvejstast, kan du indspille en makro for at oprette en.

Tastaturadgang til båndet

Hvis båndet er nyt for dig, hjælper oplysningerne i dette afsnit dig med at forstå båndets model med genvejstaster. Båndet har nye genveje, der kaldes Tastetip, som du kan få vist, når du trykker på Alt-tasten.

Hvis du vil have vist en fane på båndet, skal du trykke på tasten for fanen – du kan f.eks. trykke på bogstavet N for fanen Indsæt eller M for fanen Formler. Dette viser alle tastetipbadges for den pågældende fanes knapper som vist på følgende billede. Tryk derefter på tasten for den ønskede knap.

Excel 2013 Båndtip taster

Fungerer mine gamle genvejstaster stadig?

Tastaturgenveje, der starter med Ctrl, fungerer fortsat i Microsoft Excel 2013. Ctrl+C kopierer f.eks. stadig til udklipsholder, og Ctrl+V indsætter stadig fra udklipsholder.

De fleste af de gamle Alt+menugenveje fungerer også stadig. Du skal dog kunne huske hele genvejen selv. Der er ingen skærmpåmindelser om, hvilke bogstaver du skal trykke på. For eksempel kan du prøve at trykke på Alt og derefter trykke på en af de gamle menutaster E (Rediger), V (Vis), I (Insert) osv. Et felt popper op og fortæller dig, at du bruger en hurtigtast fra en tidligere version af Microsoft Office. Hvis du kender hele tasterækkefølgen, kan du gå videre og bruge kommandoen. Hvis du ikke kender rækkefølgen, kan du trykke på Esc og i stedet bruge tastetipbadges.

Ctrl-kombinationer for genvejstaster

Tast

Beskrivelse

Ctrl+PgDn

Skifter mellem regnearksfaner fra venstre til højre.

Ctrl+PgUp

Skifter mellem regnearksfaner fra højre til venstre.

Ctrl+Skift+&

Anvender konturkanten på de markerede celler.

Ctrl+Skift+_

Fjerner konturkanten fra de markerede celler.

Ctrl+Skift+~

Anvender standardformatet for tal.

Ctrl+Skift+$

Anvender valutaformatet med to decimaler (negative tal i parentes).

Ctrl+Skift+%

Anvender procentformatet uden decimaler.

Ctrl+Skift+^

Anvender videnskabeligt format med to decimaler.

Ctrl+Skift+#

Anvender datoformatet med dag, måned og år.

Ctrl+½

Anvender klokkeslætsformatet med timer og minutter, og AM eller PM.

Ctrl+Skift+!

Anvender talformatet med to decimaler, tusindtalsseparator og minustegn (-) for negative værdier.

Ctrl+Skift+*

Markerer det aktuelle område, der omgiver den aktive celle (dataområdet omgivet af tomme rækker og tomme kolonner).

Markerer hele pivottabellen i en pivottabel.

Ctrl+Skift+:

Indsætter det aktuelle klokkeslæt.

Ctrl+Skift+"

Kopierer værdien fra cellen oven over den aktive celle til cellen eller formellinjen.

Ctrl+Skift+Plus (+)

Viser dialogboksen Indsæt til indsætning af tomme celler.

Ctrl+Minus (-)

Viser dialogboksen Slet for at slette de markerede celler.

Ctrl+;

Indsætter den aktuelle dato.

Ctrl+`

Skifter mellem visning af celleværdier og visning af formler i regnearket.

Ctrl+'

Kopierer en formel fra cellen oven over den aktive celle ind i cellen eller formellinjen.

Ctrl+1

Viser dialogboksen Formatér celler.

Ctrl+2

Anvender eller fjerner fed skrift.

Ctrl+3

Anvender eller fjerner kursiv.

Ctrl+4

Anvender eller fjerner understregning.

Ctrl+5

Anvender eller fjerner gennemstregning.

Ctrl+6

Skifter mellem at skjule objekter og vise objekter.

Ctrl+8

Viser eller skjuler dispositionssymboler.

Ctrl+9

Skjuler de markerede rækker.

Ctrl+0

Skjuler de markerede kolonner.

Ctrl+A

Markerer hele regnearket.

Hvis regnearket indeholder data, markerer Ctrl+A det aktuelle område. Hvis du trykker på Ctrl+A igen, markeres hele regnearket.

Viser dialogboksen Funktionsargumenter, når indsætningspunktet er til højre for et funktionsnavn i en formel.

Ctrl+Skift+A indsætter argumentnavne og parenteser, når indsætningspunktet er til højre for et funktionsnavn i en formel.

Ctrl+F

Anvender eller fjerner fed skrift.

Ctrl+C

Kopierer markerede celler.

Ctrl+D

Bruger kommandoen Fyld nedad til at kopiere indholdet og formatet af den øverste celle i et markeret område til de underliggende celler.

CTRL + E

Aktiverer Hurtigudfyldning for at genkende mønstre automatisk i tilstødende kolonner og udfylde den aktuelle kolonne

Ctrl+B

Viser dialogboksen Søg og erstat med fanen Søg valgt.

Skift+F5 viser også denne fane, mens Skift+F4 gentager sidste søgning.

Ctrl+Skift+F åbner dialogboksen Formatér celler med fanen Skrifttype valgt.

Ctrl+G

Viser dialogboksen Gå til.

F5 viser også denne dialogboks.

Ctrl+H

Viser dialogboksen Søg og erstat med fanen Erstat valgt.

Ctrl+K

Anvender eller fjerner kursiv.

Ctrl+I

Viser dialogboksen Indsæt link for nye links eller dialogboksen Rediger link for markerede eksisterende links.

Ctrl+L

Viser dialogboksen Opret tabel.

Ctrl+N

Opretter en ny, tom projektmappe

Ctrl+O

Viser dialogboksen Åbn for at åbne eller finde en fil.

Ctrl+Skift+O markerer alle de celler, der indeholder kommentarer.

Ctrl+P

Viser fanen Udskriv i Microsoft Office Backstage-visning.

Ctrl+Skift+P åbner dialogboksen Formatér celler med fanen Skrifttype valgt.

Ctrl+Q

Viser indstillinger for Hurtig analyse for dine data, når du har celler, hvor disse data er markeret.

Ctrl+R

Bruger kommandoen Fyld til højre til at kopiere indholdet og formatet af cellen længst til venstre i et markeret område til cellerne til højre.

Ctrl+S

Gemmer den aktive fil med dens aktuelle filnavn, placering og filformat.

Ctrl+T

Viser dialogboksen Opret tabel.

Ctrl+U

Anvender eller fjerner understregning.

Ctrl+Skift+U skifter mellem at vise og skjule formellinjen.

Ctrl+V

Indsætter indholdet af Udklipsholderen ved indsætningspunktet og erstatter enhver markering. Det er først tilgængeligt, når du har klippet eller kopieret et objekt, en tekst eller celleindhold.

Ctrl+Alt+V åbner dialogboksen Indsæt speciel. Kun tilgængelig, efter at du har klippet eller kopieret et objekt, tekst eller celleindhold i et regneark eller i et andet program.

Ctrl+W

Lukker det valgte projektmappevindue.

Ctrl+X

Klipper de markerede celler.

Ctrl+Y

Gentager sidste kommando eller handling, hvis det er muligt.

Ctrl+Z

Bruger kommandoen Fortryd til at fortryde sidste kommando eller til at slette det sidste element, du oprettede.

Tip!: Ctrl-kombinationerne Ctrl+J og Ctrl+M er ikke tildelt genveje.

Toppen af siden

Funktionstaster

Tast

Beskrivelse

F1

Viser opgaveruden Excel Hjælp.

Ctrl+F1 viser eller skjuler båndet.

Alt+F1 opretter et integreret diagram af dataene i det aktuelle område.

Alt+Skift+F1 indsætter et nyt regneark.

F2

Redigerer den aktive celle og placerer indsætningspunktet i slutningen af celleindholdet. Det flytter også indsætningspunktet til Formellinjen, når redigering i en celle er slået fra.

Skift+F2 tilføjer eller redigerer en cellekommentar.

Ctrl+F2 viser området Vis udskrift under fanen Udskriv i Backstage-visning.

F3

Viser dialogboksen Indsæt navn. Er kun tilgængelig, hvis der er defineret navne i projektmappen (fanen Formler, gruppen Definerede navne, Definer navn).

Skift+F3 viser dialogboksen Indsæt funktion.

F4

Gentager sidste kommando eller handling, hvis det er muligt.

Når en cellereference eller et celleområde er markeret i en formel, bladrer F4 gennem alle de forskellige kombinationer af absolutte og relative referencer.

Ctrl+F4 lukker det valgte projektmappevindue.

Alt+F4 lukker Excel.

F5

Viser dialogboksen Gå til.

Ctrl+F5 gendanner vinduesstørrelsen af det valgte projektmappevindue.

F6

Skifter mellem regnearket, båndet, opgaveruden og zoomkontrolelementerne. I et regneark, der er opdelt (menuen Vis, Administrer dette vindue, Frys ruder, kommandoen Opdel vindue), inkluderer F6 de opdelte ruder, når der skiftes mellem ruder og båndområdet.

Skift+F6 skifter mellem regnearket, zoomkontrolelementerne, opgaveruden og båndet.

Ctrl+F6 skifter til næste projektmappevindue, når der er åbnet mere end et projektmappevindue.

F7

Viser dialogboksen Stavekontrol for at kontrollere stavning i det aktive regneark eller markerede område.

Ctrl+F7 udfører kommandoen Flyt i projektmappevinduet, når det ikke er maksimeret. Brug piletasterne til at flytte vinduet, og tryk på Esc, når du er færdig.

F8

Slår udvidet tilstand til eller fra. I udvidet tilstand vises Udvidet markering på statuslinjen, og piletasterne udvider markeringen.

Skift+F8 gør det muligt at føje en separat celle eller et separat område til en markering af celler ved hjælp af piletasterne.

Ctrl+F8 udfører kommandoen Størrelse (i menuen Kontrolelement til projektmappevinduet), når et projektmappevindue ikke er maksimeret.

Alt+F8 viser dialogboksen Makro for at oprette, køre, redigere eller slette en makro.

F9

Beregner alle regneark i alle åbne projektmapper.

Skift+F9 beregner det aktive regneark.

Ctrl+Alt+F9 beregner alle regneark i alle åbne projektmapper, uanset om de er ændret siden seneste beregning.

Ctrl+Alt+Skift+F9 kontrollerer afhængige formler igen og genberegner derefter alle celler i alle åbne projektmapper, herunder celler der ikke er markeret til beregning.

Ctrl+F9 minimerer et projektmappevindue til et ikon.

F10

Aktiverer eller deaktiverer tastetip. (Det samme gælder ved at trykke på Alt.)

Skift+F10: viser genvejsmenuen for et markeret element.

Alt+Skift+F10 viser menuen eller meddelelsen til en fejlkontrolknap.

Ctrl+F10 maksimerer eller gendanner det valgte projektmappevindue.

F11

Opretter et diagram af dataene i det aktuelle område i et separat ark.

Skift+F11 indsætter et nyt regneark.

Alt+F11 åbner Microsoft Visual Basic For Applications Editor, hvor du kan oprette en makro ved hjælp af VBA (Visual Basic for Applications).

F12

Viser dialogboksen Gem som.

Øverst på siden

Andre nyttige genveje

Tast

Beskrivelse

Alt

Viser tastetip (nye genveje) på båndet.

For eksempel

ændrer Alt, W og P regnearket til visningen Sidelayout.

Alt, U, A ændrer regnearket til visningen Normal.

Alt, U, I ændrer regnearket til visningen Vis sideskift.

Piletaster

Flytter en celle op, ned, til venstre eller til højre i et regneark.

Ctrl+piletast flytter til kanten af det aktuelle dataregion i et regneark.

Skift+piletast udvider markeringen af celler med én celle.

Ctrl+Skift+piletast udvider markeringen af celler til den sidste celle, der ikke er tom, i samme kolonne eller række som den aktive celle, eller hvis den næste celle er tom, udvides markeringen til den næste celle, som ikke er tom.

Venstre pil eller højre pil vælger fanen til venstre eller højre, når båndet er valgt. Disse piletaster skifter mellem hovedmenuen og undermenuen, når en undermenu er åben eller markeret. Når en båndfane er valgt, navigeres mellem fanens knapper med disse taster.

Pil ned eller pil op markerer næste eller forrige kommando, når en menu eller undermenu er åben. Når en båndfane er valgt, navigerer disse taster op eller ned i fanegruppen.

I en dialogboks bruges piletasterne til at flytte mellem indstillinger på en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe af indstillinger.

Pil ned eller Alt+pil ned åbner en valgt rulleliste.

Tilbage

Sletter ét tegn mod venstre på formellinjen.

Rydder også indholdet af den aktive celle.

I celleredigeringstilstand sletter tasten tegnet til venstre for indsætningspunktet.

Delete

Fjerner celleindholdet (data og formler), fra markerede celler uden at påvirke celleformater eller -kommentarer.

I celleredigeringstilstand sletter tasten tegnet til højre for indsætningspunktet.

End

End aktiverer eller deaktiverer End-tilstand. I End-tilstand kan du trykke på en piletast for at gå til den næste ikke-tomme celle i den samme kolonne eller række som den aktive celle. End-tilstand deaktiveres automatisk, efter du trykker på en piletast. Sørg for at trykke på End igen, før du trykker på den næste piletast. End-tilstand vises på statuslinjen, når den er aktiveret.

Hvis cellerne er tomme, og du trykker på End efterfulgt af en piletast, flyttes der til den sidste celle i rækken eller kolonnen.

End markerer også sidste kommando i menuen, når en menu eller undermenu er synlig.

Ctrl+End flytter til den sidste celle i et regneark i den nederste anvendte række af den yderste anvendte kolonne til højre. Hvis markøren er placeret på formellinjen, flytter Ctrl+End markøren til slutningen af teksten.

Ctrl+Skift+End udvider markeringen af celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne). Hvis markøren er placeret på formellinjen, markerer Ctrl+Skift+End al tekst på formellinjen fra markørens position til enden. Dette påvirker ikke højden af formellinjen.

Enter

Gennemfører en celleindtastning fra cellen eller formellinjen og markerer cellen nedenfor (som standard).

I en dataformular flytter tasten til første felt i næste post.

Åbner en markeret menu (tryk på F10 for at aktivere menulinjen) eller udfører handlingen af en markeret kommando.

I en dialogboks udfører tasten handlingen for standardkommandoknappen i dialogboksen (knappen med den fede kontur, ofte knappen OK).

Alt+Enter begynder på en ny linje i samme celle.

Ctrl+Enter udfylder det markerede celleområde med den aktuelle indtastning.

Skift+Enter fuldfører en celleindtastning og markerer cellen ovenfor.

Esc

Annullerer en indtastning i cellen eller på formellinjen

Lukker en åben menu eller undermenu, dialogboks eller et åbent meddelelsesvindue.

Det lukker desuden fuldskærmstilstand, når denne tilstand har været anvendt, og vender tilbage til normal skærmtilstand, så båndet og statuslinjen vises igen.

Home

Flytter til starten af en række i et regneark.

Flytter til cellen i vinduets øverste venstre hjørne, når Scroll Lock er aktiveret.

Markerer første kommando i menuen, når en menu eller undermenu er synlig.

Ctrl+Home flytter til starten af et regneark.

Ctrl+Skift+Home udvider markeringen af celler til begyndelsen af regnearket.

Page Down

Flytter ét skærmbillede ned i et regneark.

Alt+Page Down flytter et skærmbillede til højre i et regneark.

Ctrl+PgDn flytter til næste ark i en projektmappe.

Ctrl+Skift+PgDn markerer det aktuelle og næste ark i en projektmappe.

PgUp

Flytter ét skærmbillede op i et regneark.

Alt+PgUp flytter ét skærmbillede til venstre i et regneark.

Ctrl+PgUp flytter til forrige ark i en projektmappe.

Ctrl+Skift+PgUp markerer det aktuelle og forrige ark i en projektmappe.

Mellemrum

I en dialogboks udfører den en valgt knaps handling eller markerer eller fjerner markeringen i et afkrydsningsfelt.

Ctrl+mellemrum markerer en hel kolonne i regnearket.

Skift+Mellemrumstasten markerer en hel række i et regneark.

Ctrl+Skift+Mellemrumstasten markerer hele regnearket.

 • Hvis regnearket indeholder data, markerer Ctrl+Skift+Mellemrumstasten det aktuelle område. Hvis du trykker på Ctrl+Skift+Mellemrumstasten for anden gang, markeres det aktuelle område og dets rækkeoversigt. Hvis du trykker på Ctrl+Skift+Mellemrumstasten for tredje gang, markeres hele regnearket.

 • Når et objekt er markeret, markerer Ctrl+Skift+mellemrum alle objekter i et regneark.

Alt+mellemrum viser Kontrolelement for Excel-vinduet.

Tab

Flytter én celle til højre i et regneark.

Flytter mellem ulåste celler i et beskyttet regneark.

Flytter til næste indstilling eller gruppefelt i en dialogboks.

Skift+Tab flytter til forrige celle i et regneark eller til forrige indstilling i en dialogboks.

Ctrl+Tab skifter til næste fane i en dialogboks.

Ctrl+Skift+Tab skifter til forrige fane i en dialogboks.

Toppen af siden

I denne artikel beskrives genvejstaster, funktionstaster og nogle andre almindelige genvejstaster til Excel 2010. Dette omfatter de genveje, som du kan bruge til at få adgang til båndet.

Bemærk!: Hvis du bruger Microsoft Excel Starter 2010, skal du være opmærksom på, at ikke alle de funktioner, der er angivet til Excel, er understøttet i Excel Starter 2010.

Tip!: Hvis denne reference skal være tilgængelig, når du arbejder, kan du udskrive dette emne. Tryk på CTRL+P for at udskrive dette emne.

Bemærk!: Hvis en handling, som du ofte bruger, ikke har en genvejstast, kan du indspille en makro for at oprette en.

Fungerer mine gamle genvejstaster stadig?

Ctrl-kombinationer til genvejstaster

Funktionstaster

Andre nyttige genvejstaster

Tastaturadgang til båndet

Hvis båndet er nyt for dig, hjælper oplysningerne i dette afsnit dig med at forstå båndets model med genvejstaster. Båndet har nye genveje, der kaldes Tastetip, som du kan få vist, når du trykker på Alt-tasten.

Hvis du vil have vist en fane på båndet, skal du trykke på tasten for fanen – du kan f.eks. trykke på bogstavet N for fanen Indsæt eller M for fanen Formler. Dette viser alle tastetipbadges for den pågældende fanes knapper. Tryk derefter på tasten for den ønskede knap.

Fungerer mine gamle genvejstaster stadig?

Tastaturgenveje, der starter med Ctrl, fungerer fortsat i Excel 2010. Ctrl+C kopierer f.eks. stadig til Udklipsholder, og Ctrl+V indsætter stadig fra Udklipsholder.

De fleste af de gamle Alt+menugenveje fungerer også stadig. Du skal dog kunne huske hele genvejen selv. Der er ingen skærmpåmindelser om, hvilke bogstaver du skal trykke på. For eksempel kan du prøve at trykke på Alt og derefter trykke på en af de gamle menunøgler E (Rediger), V (Vis), I (Indsæt) osv. Et felt popper op og fortæller dig, at du bruger en hurtigtast fra en tidligere version af Microsoft Office. Hvis du kender hele tasterækkefølgen, kan du gå videre og bruge kommandoen. Hvis du ikke kender rækkefølgen, kan du trykke på Esc og i stedet bruge tastetipbadges.

Ctrl-kombinationer til genvejstaster

Tip!: Download eller udskriv et Oversigtskort: Tastaturgenveje – Ctrl-taster. (PDF)

Tast

Beskrivelse

CTRL+PgUp

Skifter mellem regnearksfaner fra venstre til højre.

Ctrl+PgDn

Skifter mellem regnearksfaner fra højre til venstre.

Ctrl+Skift+(

Viser skjulte rækker i det markerede område.

Ctrl+Skift+&

Anvender konturkanten på de markerede celler.

Ctrl+Skift+_

Fjerner konturkanten fra de markerede celler.

Ctrl+Skift+~

Anvender standardformatet for tal.

Ctrl+Skift+$

Anvender valutaformatet med to decimaler (negative tal i parentes).

Ctrl+Skift+%

Anvender procentformatet uden decimaler.

Ctrl+Skift+^

Anvender videnskabeligt format med to decimaler.

Ctrl+Skift+#

Anvender datoformatet med dag, måned og år.

Ctrl+Skift+@

Anvender klokkeslætsformatet med timer og minutter, og AM eller PM.

Ctrl+Skift+!

Anvender talformatet med to decimaler, tusindtalsseparator og minustegn (-) for negative værdier.

Ctrl+Skift+*

Markerer det aktuelle område, der omgiver den aktive celle (dataområdet omgivet af tomme rækker og tomme kolonner).

Markerer hele pivottabellen i en pivottabel.

Ctrl+Skift+:

Indsætter det aktuelle klokkeslæt.

Ctrl+Skift+"

Kopierer værdien fra cellen oven over den aktive celle til cellen eller formellinjen.

Ctrl+Skift+Plus (+)

Viser dialogboksen Indsæt til indsætning af tomme celler.

Ctrl+Minus (-)

Viser dialogboksen Slet for at slette de markerede celler.

Ctrl+;

Indsætter den aktuelle dato.

Ctrl+`

Skifter mellem visning af celleværdier og visning af formler i regnearket.

Ctrl+'

Kopierer en formel fra cellen oven over den aktive celle ind i cellen eller formellinjen.

Ctrl+1

Viser dialogboksen Formatér celler.

Ctrl+2

Anvender eller fjerner fed skrift.

Ctrl+3

Anvender eller fjerner kursiv.

Ctrl+4

Anvender eller fjerner understregning.

Ctrl+5

Anvender eller fjerner gennemstregning.

Ctrl+6

Skifter mellem at skjule objekter og vise objekter.

Ctrl+8

Viser eller skjuler dispositionssymboler.

Ctrl+9

Skjuler de markerede rækker.

Ctrl+0

Skjuler de markerede kolonner.

Ctrl+A

Markerer hele regnearket.

Hvis regnearket indeholder data, markerer Ctrl+A det aktuelle område. Hvis du trykker på Ctrl+A igen, markeres hele regnearket.

Viser dialogboksen Funktionsargumenter, når indsætningspunktet er til højre for et funktionsnavn i en formel.

Ctrl+Skift+A indsætter argumentnavne og parenteser, når indsætningspunktet er til højre for et funktionsnavn i en formel.

Ctrl+B

Anvender eller fjerner fed skrift.

Ctrl+C

Kopierer markerede celler.

Ctrl+D

Bruger kommandoen Fyld nedad til at kopiere indholdet og formatet af den øverste celle i et markeret område til de underliggende celler.

Ctrl+F

Viser dialogboksen Søg og erstat med fanen Søg valgt.

Skift+F5 viser også denne fane, mens Skift+F4 gentager sidste handling med Søg.

Ctrl+Skift+F åbner dialogboksen Formatér celler med fanen Skrifttype valgt.

Ctrl+G

Viser dialogboksen Gå til.

F5 viser også denne dialogboks.

CTRL+H

Viser dialogboksen Søg og erstat med fanen Erstat valgt.

Ctrl+I

Anvender eller fjerner kursiv.

Ctrl+K

Viser dialogboksen Indsæt link for nye links eller dialogboksen Rediger link for markerede eksisterende links.

Ctrl+L

Viser dialogboksen Opret tabel.

CTRL+N

Opretter en ny, tom projektmappe

CTRL+O

Viser dialogboksen Åbn for at åbne eller finde en fil.

Ctrl+Skift+O markerer alle de celler, der indeholder kommentarer.

Ctrl+P

Viser fanen Udskriv i Microsoft Office Backstage-visning.

Ctrl+Skift+P åbner dialogboksen Formatér celler med fanen Skrifttype valgt.

Ctrl+R

Bruger kommandoen Fyld til højre til at kopiere indholdet og formatet af cellen længst til venstre i et markeret område til cellerne til højre.

Ctrl+S

Gemmer den aktive fil med dens aktuelle filnavn, placering og filformat.

Ctrl+T

Viser dialogboksen Opret tabel.

Ctrl+U

Anvender eller fjerner understregning.

Ctrl+Skift+U skifter mellem at vise og skjule formellinjen.

Ctrl+V

Indsætter indholdet af Udklipsholder ved indsætningspunktet og erstatter enhver markering. Det er først tilgængeligt, når du har klippet eller kopieret et objekt, en tekst eller celleindhold.

Ctrl+Alt+V åbner dialogboksen Indsæt speciel. Kun tilgængelig, efter at du har klippet eller kopieret et objekt, en tekst eller et celleindhold i et regneark eller i et andet program.

Ctrl+W

Lukker det valgte projektmappevindue.

CTRL+X

Klipper de markerede celler.

Ctrl+Y

Gentager sidste kommando eller handling, hvis det er muligt.

Ctrl+Z

Bruger kommandoen Fortryd til at fortryde sidste kommando eller til at slette det sidste element, du oprettede.

Tip!: Ctrl-kombinationerne Ctrl+E, Ctrl+J, Ctrl+M og Ctrl+Q er i øjeblikket ikke tildelt genveje.

Øverst på siden

Funktionstaster

Tip!: Download eller udskriv et Oversigtskort: Tastaturgenveje – funktionstaster. (PDF)

Tast

Beskrivelse

F1

Viser opgaveruden Excel Hjælp.

Ctrl+F1 viser eller skjuler båndet.

Alt+F1 opretter et integreret diagram af dataene i det aktuelle område.

Alt+Skift+F1 indsætter et nyt regneark.

F2

Redigerer den aktive celle og placerer indsætningspunktet i slutningen af celleindholdet. Det flytter også indsætningspunktet til Formellinjen, når redigering i en celle er slået fra.

Skift+F2 tilføjer eller redigerer en cellekommentar.

Ctrl+F2 viser området Vis udskrift under fanen Udskriv i Backstage-visning.

F3

Viser dialogboksen Indsæt navn. Kun tilgængelig, hvis der er eksisterende navne i projektmappen.

Skift+F3 viser dialogboksen Indsæt funktion.

F4

Gentager sidste kommando eller handling, hvis det er muligt.

Når en cellereference eller et celleområde er markeret i en formel, bladrer F4 gennem alle de forskellige kombinationer af absolutte og relative referencer.

Ctrl+F4 lukker det valgte projektmappevindue.

Alt+F4 lukker Excel.

F5

Viser dialogboksen Gå til.

Ctrl+F5 gendanner vinduesstørrelsen af det valgte projektmappevindue.

F6

Skifter mellem regnearket, båndet, opgaveruden og zoomkontrolelementerne. I et regneark, der er opdelt (menuen Vis, Administrer dette vindue, Frys ruder, kommandoen Opdel vindue), inkluderer F6 de opdelte ruder, når der skiftes mellem ruder og båndområdet.

Skift+F6 skifter mellem regnearket, zoomkontrolelementerne, opgaveruden og båndet.

Ctrl+F6 skifter til næste projektmappevindue, når der er åbnet mere end et projektmappevindue.

F7

Viser dialogboksen Stavekontrol for at kontrollere stavning i det aktive regneark eller markerede område.

Ctrl+F7 udfører kommandoen Flyt i projektmappevinduet, når det ikke er maksimeret. Brug piletasterne til at flytte vinduet, og tryk på Enter, når du er færdig, eller Esc for at annullere.

F8

Slår udvidet tilstand til eller fra. I udvidet tilstand vises Udvidet markering på statuslinjen, og piletasterne udvider markeringen.

Skift+F8 gør det muligt at føje en ikke-sammenhængende celle eller område til en markering af celler ved hjælp af piletasterne.

Ctrl+F8 udfører kommandoen Størrelse (i menuen Kontrolelement til projektmappevinduet), når en projektmappe ikke er maksimeret.

Alt+F8 viser dialogboksen Makro til at oprette, køre, redigere eller slette en makro.

F9

Beregner alle regneark i alle åbne projektmapper.

Skift+F9 beregner det aktive regneark.

Ctrl+Alt+F9 beregner alle regneark i alle åbne projektmapper, uanset om de er ændret siden seneste beregning.

Ctrl+Alt+Skift+F9 kontrollerer afhængige formler igen og beregner derefter alle celler i alle åbne projektmapper, herunder celler, der ikke er markeret til beregning.

Ctrl+F9 minimerer et projektmappevindue til et ikon.

F10

Aktiverer eller deaktiverer tastetip. (Det samme gælder ved at trykke på Alt.)

Skift+F10 viser genvejsmenuen for et markeret emne.

Alt+Skift+F10 viser menuen eller meddelelsen til en fejlkontrolknap.

Ctrl+F10 maksimerer, eller gendanner det valgte projektmappevindue.

F11

Opretter et diagram af dataene i det aktuelle område i et separat ark.

Skift+F11 indsætter et nyt regneark.

Alt+F11 åbner Microsoft Visual Basic For Applications Editor, hvor du kan oprette en makro ved hjælp af VBA (Visual Basic for Applications).

F12

Viser dialogboksen Gem som.

Øverst på siden

Andre nyttige genveje

Bemærk!: Download eller udskriv et Oversigtskort: Tastaturgenveje – diverse. (PDF)

Tast

Beskrivelse

Alt

Viser tastetip (nye genveje) på båndet.

For eksempel

ændrer ALT, W og P regnearket til visningen Sidelayout.

Alt, U, A ændrer regnearket til visningen Normal.

Alt, U, I ændrer regnearket til visningen Vis sideskift.

Piletasterne

Flytter en celle op, ned, til venstre eller til højre i et regneark.

Ctrl+piletast flytter til kanten af det aktuelle dataregion i et regneark.

Skift+piletast udvider markeringen af celler med én celle.

Ctrl+Skift+piletast udvider markeringen af celler til den sidste celle, der ikke er tom i samme kolonne eller række som den aktive celle. Hvis den næste celle er tom, udvides markeringen til den næste celle, som ikke er tom.

Venstre pil eller højre pil markerer fanen til venstre eller højre, når båndet er markeret. Disse piletaster skifter mellem hovedmenuen og undermenuen, når en undermenu er åben eller markeret. Når en fane på båndet er valgt, navigerer disse taster mellem fanens knapper.

Pil ned eller pil op markerer den næste eller forrige kommando, når en menu eller undermenu er åben. Når en fane på båndet er valgt, navigerer disse taster op eller ned i fanegruppen.

I en dialogboks bruges piletasterne til at flytte mellem indstillinger på en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe af indstillinger.

Pil ned eller Alt+pil ned åbner en valgt rulleliste.

Tilbage

Sletter ét tegn mod venstre på formellinjen.

Rydder også indholdet af den aktive celle.

I celleredigeringstilstand sletter tasten tegnet til venstre for indsætningspunktet.

Delete

Fjerner celleindholdet (data og formler), fra markerede celler uden at påvirke celleformater eller -kommentarer.

I celleredigeringstilstand sletter tasten tegnet til højre for indsætningspunktet.

End

End aktiverer End-tilstand. I End-tilstand kan du trykke på en piletast for at gå til den næste ikke-tomme celle i den samme kolonne eller række som den aktive celle. Hvis cellerne er tomme, og du trykker på End efterfulgt af en piletast, flyttes der til den sidste celle i rækken eller kolonnen.

End markerer også sidste kommando i menuen, når en menu eller undermenu er synlig.

Ctrl+End flytter til den sidste celle i et regneark i den nederste anvendte række af den yderste anvendte kolonne til højre. Hvis markøren er placeret på formellinjen, flytter Ctrl+End markøren til slutningen af teksten.

Ctrl+Skift+End udvider markeringen af celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne). Hvis markøren er placeret på formellinjen, markerer Ctrl+Skift+End al tekst på formellinjen fra markørens position til enden. Dette påvirker ikke højden af formellinjen.

Enter

Gennemfører en celleindtastning fra cellen eller formellinjen og markerer cellen nedenfor (som standard).

I en dataformular flytter tasten til første felt i næste post.

Åbner en markeret menu (tryk på F10 for at aktivere menulinjen) eller udfører handlingen af en markeret kommando.

I en dialogboks udfører tasten handlingen for standardkommandoknappen i dialogboksen (knappen med den fede kontur, ofte knappen OK).

Alt+Enter begynder på en ny linje i samme celle.

Ctrl+Enter udfylder det markerede celleområde med den aktuelle indtastning.

Skift+Enter fuldfører en celleindtastning og markerer cellen ovenfor.

Esc

Annullerer en indtastning i cellen eller på formellinjen

Lukker en åben menu eller undermenu, dialogboks eller et åbent meddelelsesvindue.

Det lukker desuden fuldskærmstilstand, når denne tilstand har været anvendt, og vender tilbage til normal skærmtilstand, så båndet og statuslinjen vises igen.

Home

Flytter til starten af en række i et regneark.

Flytter til cellen i vinduets øverste venstre hjørne, når Scroll Lock er aktiveret.

Markerer første kommando i menuen, når en menu eller undermenu er synlig.

Ctrl+Home flytter til starten af et regneark.

Ctrl+Skift+Home udvider markeringen af celler til begyndelsen af regnearket.

Page Down

Flytter ét skærmbillede ned i et regneark.

Alt+Page Down flytter et skærmbillede til højre i et regneark.

Ctrl+PgDn flytter til næste ark i en projektmappe.

Ctrl+Skift+PgDn markerer det aktuelle og næste ark i en projektmappe.

PgUp

Flytter ét skærmbillede op i et regneark.

Alt+PgUp flytter ét skærmbillede til venstre i et regneark.

Ctrl+PgUp flytter til forrige ark i en projektmappe.

Ctrl+Skift+PgUp markerer det aktuelle og forrige ark i en projektmappe.

Mellemrum

I en dialogboks udfører den en valgt knaps handling eller markerer eller fjerner markeringen i et afkrydsningsfelt.

Ctrl+Mellemrum markerer en hel kolonne i et regneark.

Skift+Mellemrumstasten markerer en hel række i et regneark.

Ctrl+Skift+Mellemrumstasten markerer hele regnearket.

 • Hvis regnearket indeholder data, markerer Ctrl+Skift+Mellemrumstasten det aktuelle område. Hvis du trykker på Ctrl+Skift+Mellemrumstasten for anden gang, markeres det aktuelle område og dets rækkeoversigt. Hvis du trykker på Ctrl+Skift+Mellemrumstasten for tredje gang, markeres hele regnearket.

 • Når et objekt er markeret, markerer Ctrl+Skift+Mellemrum alle objekter i et regneark.

Alt+Mellemrum viser menuen Kontrolelement for Excel-vinduet.

Tabulator

Flytter én celle til højre i et regneark.

Flytter mellem ulåste celler i et beskyttet regneark.

Flytter til næste indstilling eller gruppefelt i en dialogboks.

Skift+Tab flytter til forrige celle i et regneark eller til forrige valgmulighed i en dialogboks.

Ctrl+Tab skifter til næste fane i en dialogboks.

Ctrl+Skift+Tab skifter til forrige fane i en dialogboks.

Øverst på siden

I denne artikel beskrives genvejstaster, funktionstaster og nogle andre almindelige genvejstaster til Excel 2007. Dette omfatter de genveje, som du kan bruge til at få adgang til båndet.

Tip!: Hvis denne reference skal være tilgængelig, når du arbejder, kan du udskrive dette emne. Tryk på CTRL+P for at udskrive dette emne.

Bemærk!: Hvis en handling, som du ofte bruger, ikke har en genvejstast, kan du indspille en makro for at oprette en.

Ctrl-kombinationer til genvejstaster

Tast

Beskrivelse

CTRL+PgUp

Skifter mellem regnearksfaner fra venstre til højre.

Ctrl+PgDn

Skifter mellem regnearksfaner fra højre til venstre.

Ctrl+Skift+(

Viser skjulte rækker i det markerede område.

Ctrl+Skift+)

Viser skjulte kolonner i markeringen.

Ctrl+Skift+&

Anvender konturkanten på de markerede celler.

Ctrl+Skift+_

Fjerner konturkanten fra de markerede celler.

Ctrl+Skift+~

Anvender standardformatet for tal.

Ctrl+Skift+$

Anvender valutaformatet med to decimaler (negative tal i parentes).

Ctrl+Skift+%

Anvender procentformatet uden decimaler.

Ctrl+Skift+^

Anvender eksponentielt talformat med to decimalpladser

Ctrl+Skift+#

Anvender datoformatet med dag, måned og år.

Ctrl+Skift+@

Anvender klokkeslætsformatet med timer og minutter, og AM eller PM.

Ctrl+Skift+!

Anvender talformatet med to decimaler, tusindtalsseparator og minustegn (-) for negative værdier.

Ctrl+Skift+*

Markerer det aktuelle område, der omgiver den aktive celle (dataområdet omgivet af tomme rækker og tomme kolonner).

Markerer hele pivottabellen i en pivottabel.

Ctrl+Skift+:

Indsætter det aktuelle klokkeslæt.

Ctrl+Skift+"

Kopierer værdien fra cellen oven over den aktive celle til cellen eller formellinjen.

Ctrl+Skift+Plus (+)

Viser dialogboksen Indsæt til indsætning af tomme celler.

Ctrl+Minus (-)

Viser dialogboksen Slet for at slette de markerede celler.

Ctrl+;

Indsætter den aktuelle dato.

Ctrl+`

Skifter mellem visning af celleværdier og visning af formler i regnearket.

Ctrl+'

Kopierer en formel fra cellen oven over den aktive celle ind i cellen eller formellinjen.

Ctrl+1

Viser dialogboksen Formatér celler.

Ctrl+2

Anvender eller fjerner fed skrift.

Ctrl+3

Anvender eller fjerner kursiv.

Ctrl+4

Anvender eller fjerner understregning.

Ctrl+5

Anvender eller fjerner gennemstregning.

Ctrl+6

Skifter mellem at skjule objekter, vise objekter og vise pladsholdere for objekter

Ctrl+8

Viser eller skjuler dispositionssymboler.

Ctrl+9

Skjuler de markerede rækker.

Ctrl+0

Skjuler de markerede kolonner.

Ctrl+A

Markerer hele regnearket.

Hvis regnearket indeholder data, markerer Ctrl+A det aktuelle område. Hvis du trykker på Ctrl+A for anden gang, markeres det aktuelle område og dets rækkeoversigt. Hvis du trykker på Ctrl+A for tredje gang, markeres hele regnearket.

Viser dialogboksen Funktionsargumenter, når indsætningspunktet er til højre for et funktionsnavn i en formel.

Ctrl+Skift+A indsætter argumentnavne og parenteser, når indsætningspunktet er til højre for et funktionsnavn i en formel.

Ctrl+B

Anvender eller fjerner fed skrift.

Ctrl+C

Kopierer markerede celler.

Ctrl+C efterfulgt af Ctrl+C igen viser Udklipsholder.

Ctrl+D

Bruger kommandoen Fyld nedad til at kopiere indholdet og formatet af den øverste celle i et markeret område til de underliggende celler.

Ctrl+F

Viser dialogboksen Søg og erstat med fanen Søg valgt.

Skift+F5 viser også denne fane, mens Skift+F4 gentager sidste handling med Søg.

Ctrl+Skift+F åbner dialogboksen Formatér celler med fanen Skrifttype valgt.

Ctrl+G

Viser dialogboksen Gå til.

F5 viser også denne dialogboks.

CTRL+H

Viser dialogboksen Søg og erstat med fanen Erstat valgt.

Ctrl+I

Anvender eller fjerner kursiv.

Ctrl+K

Viser dialogboksen Indsæt link for nye links eller dialogboksen Rediger link for markerede eksisterende links.

CTRL+N

Opretter en ny, tom projektmappe

CTRL+O

Viser dialogboksen Åbn for at åbne eller finde en fil.

Ctrl+Skift+O markerer alle de celler, der indeholder kommentarer.

Ctrl+P

Viser dialogboksen Udskriv.

Ctrl+Skift+P åbner dialogboksen Formatér celler med fanen Skrifttype valgt.

Ctrl+R

Bruger kommandoen Fyld til højre til at kopiere indholdet og formatet af cellen længst til venstre i et markeret område til cellerne til højre.

Ctrl+S

Gemmer den aktive fil med dens aktuelle filnavn, placering og filformat.

Ctrl+T

Viser dialogboksen Opret tabel.

Ctrl+U

Anvender eller fjerner understregning.

Ctrl+Skift+U skifter mellem at vise og skjule formellinjen.

Ctrl+V

Indsætter indholdet af Udklipsholder ved indsætningspunktet og erstatter enhver markering. Det er først tilgængeligt, når du har klippet eller kopieret et objekt, en tekst eller celleindhold.

Ctrl+Alt+V åbner dialogboksen Indsæt speciel. Kun tilgængelig, efter at du har klippet eller kopieret et objekt, en tekst eller et celleindhold i et regneark eller i et andet program.

Ctrl+W

Lukker det valgte projektmappevindue.

CTRL+X

Klipper de markerede celler.

Ctrl+Y

Gentager sidste kommando eller handling, hvis det er muligt.

Ctrl+Z

Bruger kommandoen Fortryd til at fortryde sidste kommando eller til at slette det sidste element, du oprettede.

Ctrl+Skift+Z bruger kommandoen Fortryd eller Annuller Fortryd til at fortryde eller gendanne den sidste automatiske rettelse, når i-mærker for Autokorrektur vises.

Toppen af siden

Funktionstaster

Tast

Beskrivelse

F1

Viser opgaveruden Microsoft Office Excel Hjælp.

Ctrl+F1 viser eller skjuler båndet, en komponent i Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet).

Alt+F1 opretter et diagram af dataene i det aktuelle område.

Alt+Skift+F1 indsætter et nyt regneark.

F2

Redigerer den aktive celle og placerer indsætningspunktet i slutningen af celleindholdet. Det flytter også indsætningspunktet til Formellinjen, når redigering i en celle er slået fra.

Skift+F2 tilføjer eller redigerer en cellekommentar.

Ctrl+F2 viser vinduet Vis udskrift.

F3

Viser dialogboksen Indsæt navn.

Skift+F3 viser dialogboksen Indsæt funktion.

F4

Gentager sidste kommando eller handling, hvis det er muligt.

Når en cellereference eller et område er markeret i en formel, bladrer F4 gennem de forskellige kombinationer af absolutte og relative referencer.

Ctrl+F4 lukker det valgte projektmappevindue.

F5

Viser dialogboksen Gå til.

Ctrl+F5 gendanner vinduesstørrelsen af det valgte projektmappevindue.

F6

Skifter mellem regnearket, båndet, opgaveruden og zoomkontrolelementerne. I et regneark, der er opdelt (menuen Vis, Administrer dette vindue, Frys ruder, kommandoen Opdel vindue), inkluderer F6 de opdelte ruder, når der skiftes mellem ruder og båndområdet.

Skift+F6 skifter mellem regnearket, zoomkontrolelementerne, opgaveruden og båndet.

Ctrl+F6 skifter til næste projektmappevindue, når der er åbnet mere end et projektmappevindue.

F7

Viser dialogboksen Stavekontrol for at kontrollere stavning i det aktive regneark eller markerede område.

Ctrl+F7 udfører kommandoen Flyt i projektmappevinduet, når det ikke er maksimeret. Brug piletasterne til at flytte vinduet, og tryk på Enter, når du er færdig, eller Esc for at annullere.

F8

Slår udvidet tilstand til eller fra. I udvidet tilstand vises Udvidet markering på statuslinjen, og piletasterne udvider markeringen.

Skift+F8 gør det muligt at føje en ikke-sammenhængende celle eller område til en markering af celler ved hjælp af piletasterne.

Ctrl+F8 udfører kommandoen Størrelse (i menuen Kontrolelement til projektmappevinduet), når en projektmappe ikke er maksimeret.

Alt+F8 viser dialogboksen Makro til at oprette, køre, redigere eller slette en makro.

F9

Beregner alle regneark i alle åbne projektmapper.

Skift+F9 beregner det aktive regneark.

Ctrl+Alt+F9 beregner alle regneark i alle åbne projektmapper, uanset om de er ændret siden seneste beregning.

Ctrl+Alt+Skift+F9 kontrollerer afhængige formler igen og beregner derefter alle celler i alle åbne projektmapper, herunder celler, der ikke er markeret til beregning.

Ctrl+F9 minimerer et projektmappevindue til et ikon.

F10

Aktiverer eller deaktiverer tastetip.

Skift+F10 viser genvejsmenuen for et markeret emne.

Alt+Skift+F10 viser menuen eller meddelelsen til et i-mærke. Hvis mere end ét i-mærke er til stede, skiftes der til det næste i-mærke, og dets menu eller meddelelse vises.

Ctrl+F10 maksimerer eller gendanner det valgte projektmappevindue.

F11

Opretter et diagram af dataene i det aktuelle område.

Skift+F11 indsætter et nyt regneark.

Alt+F11 åbner Microsoft Visual Basic Editor, hvor du kan oprette en makro ved hjælp af VBA (Visual Basic for Applications).

F12

Viser dialogboksen Gem som.

Toppen af siden

Andre nyttige genveje

Tast

Beskrivelse

PILETASTERNE

Flytter en celle op, ned, til venstre eller til højre i et regneark.

Ctrl+piletast flytter til kanten af det aktuelle dataregion i et regneark.

Skift+piletast udvider markeringen af celler med én celle.

Ctrl+Skift+piletast udvider markeringen af celler til den sidste celle, der ikke er tom i samme kolonne eller række som den aktive celle. Hvis den næste celle er tom, udvides markeringen til den næste celle, som ikke er tom.

Venstre pil eller højre pil markerer fanen til venstre eller højre, når båndet er markeret. Disse piletaster skifter mellem hovedmenuen og undermenuen, når en undermenu er åben eller markeret. Når en fane på båndet er valgt, navigerer disse taster mellem fanens knapper.

Pil ned eller pil op markerer den næste eller forrige kommando, når en menu eller undermenu er åben. Når en fane på båndet er valgt, navigerer disse taster op eller ned i fanegruppen.

I en dialogboks bruges piletasterne til at flytte mellem indstillinger på en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe af indstillinger.

Pil ned eller Alt+pil ned åbner en valgt rulleliste.

Tilbage

Sletter ét tegn mod venstre på formellinjen.

Rydder også indholdet af den aktive celle.

I celleredigeringstilstand sletter tasten tegnet til venstre for indsætningspunktet.

Delete

Fjerner celleindholdet (data og formler), fra markerede celler uden at påvirke celleformater eller -kommentarer.

I celleredigeringstilstand sletter tasten tegnet til højre for indsætningspunktet.

End

Flytter til cellen i vinduets nederste højre hjørne, når Scroll Lock er aktiveret.

Markerer også sidste kommando i menuen, når en menu eller undermenu er synlig.

Ctrl+End flytter til den sidste celle i et regneark i den nederste anvendte række af den yderste anvendte kolonne til højre. Hvis markøren er placeret på formellinjen, flytter Ctrl+End markøren til slutningen af teksten.

Ctrl+Skift+End udvider markeringen af celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne). Hvis markøren er placeret på formellinjen, markerer Ctrl+Skift+End al tekst på formellinjen fra markørens position til enden. Dette påvirker ikke højden af formellinjen.

Enter

Gennemfører en celleindtastning fra cellen eller formellinjen og markerer cellen nedenfor (som standard).

I en dataformular flytter tasten til første felt i næste post.

Åbner en markeret menu (tryk på F10 for at aktivere menulinjen) eller udfører handlingen af en markeret kommando.

I en dialogboks udfører tasten handlingen for standardkommandoknappen i dialogboksen (knappen med den fede kontur, ofte knappen OK).

Alt+Enter begynder på en ny linje i samme celle.

Ctrl+Enter udfylder det markerede celleområde med den aktuelle indtastning.

Skift+Enter fuldfører en celleindtastning og markerer cellen ovenfor.

Esc

Annullerer en indtastning i cellen eller på formellinjen

Lukker en åben menu eller undermenu, dialogboks eller et åbent meddelelsesvindue.

Det lukker desuden fuldskærmstilstand, når denne tilstand har været anvendt, og vender tilbage til normal skærmtilstand, så båndet og statuslinjen vises igen.

Home

Flytter til starten af en række i et regneark.

Flytter til cellen i vinduets øverste venstre hjørne, når Scroll Lock er aktiveret.

Markerer første kommando i menuen, når en menu eller undermenu er synlig.

Ctrl+Home flytter til starten af et regneark.

Ctrl+Skift+Home udvider markeringen af celler til begyndelsen af regnearket.

Page Down

Flytter ét skærmbillede ned i et regneark.

Alt+Page Down flytter et skærmbillede til højre i et regneark.

Ctrl+PgDn flytter til næste ark i en projektmappe.

Ctrl+Skift+PgDn markerer det aktuelle og næste ark i en projektmappe.

PgUp

Flytter ét skærmbillede op i et regneark.

Alt+PgUp flytter ét skærmbillede til venstre i et regneark.

Ctrl+PgUp flytter til forrige ark i en projektmappe.

Ctrl+Skift+PgUp markerer det aktuelle og forrige ark i en projektmappe.

Mellemrum

I en dialogboks udfører den en valgt knaps handling eller markerer eller fjerner markeringen i et afkrydsningsfelt.

Ctrl+Mellemrum markerer en hel kolonne i et regneark.

Skift+Mellemrumstasten markerer en hel række i et regneark.

Ctrl+Skift+Mellemrumstasten markerer hele regnearket.

 • Hvis regnearket indeholder data, markerer Ctrl+Skift+Mellemrumstasten det aktuelle område. Hvis du trykker på Ctrl+Skift+Mellemrumstasten for anden gang, markeres det aktuelle område og dets rækkeoversigt. Hvis du trykker på Ctrl+Skift+Mellemrumstasten for tredje gang, markeres hele regnearket.

 • Når et objekt er markeret, markerer Ctrl+Skift+Mellemrum alle objekter i et regneark.

Alt+Mellemrum viser menuen Kontrolelement for Microsoft Office Excel-vinduet.

Tabulator

Flytter én celle til højre i et regneark.

Flytter mellem ulåste celler i et beskyttet regneark.

Flytter til næste indstilling eller gruppefelt i en dialogboks.

Skift+Tab flytter til forrige celle i et regneark eller til forrige valgmulighed i en dialogboks.

Ctrl+Tab skifter til næste fane i en dialogboks.

Ctrl+Skift+Tab skifter til forrige fane i en dialogboks.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers community eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Se også

Tastaturgenveje i Excel til Mac

Oversigt over formler i Excel

Sådan undgår du ødelagte formler

Find fejl i formler

Excel-funktioner (alfabetisk)

Excel-funktioner (efter kategori)

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Excel

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×