Tastaturgenveje i Excel til Mac

Tastaturgenveje i Excel til Mac

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

Mange brugere kan finde, bruger et eksternt tastatur med genvejstaster til Excel til Mac hjælper dem med at arbejde mere effektivt. For brugere med mobilitet eller synshandicap tastaturgenveje kan være nemmere end ved hjælp af berøringsskærmen og er væsentlige alternativ til at bruge en mus. I denne artikel angiver de enkelte tastaturgenveje til Excel til Mac.

Mange af de genveje, der bruger Ctrl-tasten på en Windows-tastatur også virker sammen med CTRL-tasten i Excel til Mac. Men ikke alle gøre.

Bemærkninger!: 

 • Genvejene i dette emne henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

 • Hvis en genvej kræver, at der trykkes på to eller flere taster på samme tid, er tasterne adskilt med et plustegn (+) i dette emne. Hvis du skal trykke på én tast umiddelbart efter en anden, er tasterne adskilt med et komma (,).

 • Indstillingerne i nogle versioner af Mac-operativsystem (OS) og nogle utility programmer er i konflikt med tastaturgenveje og funktionen vigtige handlinger i Office til Mac. Se Mac hjælp til din version af Mac OS eller utility programmet for at få oplysninger om at ændre vigtige tildelingen af en tastaturgenvej. Se også genvej konflikter senere i dette emne.

I dette emne

Ofte benyttede genveje

I denne tabel angiver de enkelte de mest anvendte genveje i Excel til Mac.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Sæt ind

KOMMANDO +V
eller
CONTROL+V

Kopiér

KOMMANDO +C
eller
CONTROL+C

Ryd

Delete

Gem

KOMMANDO +S
eller
CONTROL+S

Fortryd

KOMMANDO +Z
eller
CONTROL+Z

Annuller Fortryd

KOMMANDO +Y
eller
CONTROL+Y
eller
KOMMANDO +SKIFT+Z

Klip

KOMMANDO +X
eller
CONTROL+X

Fed skrift

KOMMANDO +F
eller
CONTROL+F

Udskriv

KOMMANDO +P
eller
CONTROL+P

Åbne Visual Basic

Alternativ + F11

Udfylde nedad

KOMMANDO +D
eller
CONTROL+D

Udfylde til højre

KOMMANDO +R
eller
CONTROL+R

Indsætte celler

Control + Shift + =

Slette celler

KOMMANDO +BINDESTREG
eller
CONTROL+BINDESTREG

Beregne alle åbne projektmapper

KOMMANDO +=
eller
F9

Lukke vindue

KOMMANDO +W
eller
CONTROL+W

Afslutte Excel

KOMMANDO +Q

Vise dialogboksen Gå til

CONTROL+G
eller
F5

Vise dialogboksen Formatér celler

KOMMANDO +1
eller
CONTROL+1

Vise dialogboksen Erstat

CONTROL+H
eller
KOMMANDO +SKIFT+H

indsætte speciel

KOMMANDO +CONTROL+V
eller
CONTROL+OPTION+V
eller
KOMMANDO +OPTION+V

Understreg

KOMMANDO + U

Kursiv

KOMMANDO +K
eller
CONTROL+K

Ny tom projektmappe

KOMMANDO +N
eller
CONTROL+N

Ny projektmappe fra skabelon

KOMMANDO +SKIFT+P

Åbne dialogboksen Gem som

KOMMANDO +SKIFT+S
eller
F12

Vise vinduet Hjælp

F1
eller
KOMMANDO +/

Vælge alle

KOMMANDO +A
eller
KOMMANDO +SKIFT+MELLEMRUM

Tilføje eller fjerne et filter

KOMMANDO +SKIFT+F
eller
CONTROL+SKIFT+L

Minimere eller maksimere båndfanerne

KOMMANDO +OPTION+R

Åbne dialogboksen Åbn

KOMMANDO +O
eller
CONTROL+O

Foretage stavekontrol

F7

Åbne synonymordbogen

Shift + F7

Vise Formelbygger

Shift + F3

Åbne dialogboksen Definer navn

KOMMANDO +F3

Åbne dialogboksen Opret navne

KOMMANDO +SKIFT+F3

Indsætte et nyt ark*

Shift + F11

Udskriv

KOMMANDO +P
eller
CONTROL+P

Vis udskrift

KOMMANDO +P
eller
CONTROL+P

Introduktion

Mange tastaturer tildeler særlige funktioner til funktionstaster som standard. For at bruge funktionstasten til andre formål skal du trykke på Fn+funktionstasten. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du aktiverer og bruger funktionstaster uden at skulle trykke på Fn i Brug genveje med funktionstaster.

Genvejskonflikter

Nogle Windows-tastaturgenveje er i konflikt med de tilsvarende standardtastaturgenveje for Mac OS. Dette emne markerer disse genveje med en stjerne (*). For at bruge disse genveje skal du muligvis ændre dine indstillinger for Mac-tastaturet for at ændre Vis skrivebordsgenvej for tasten.

Rediger systemindstillinger for tastaturgenveje med musen

 1. I menuen Apple skal du trykke på Systemindstillinger.

 2. Tryk på Tastatur.

 3. Under fanerne skal du trykke på Genveje.

 4. Klik på Kommandobro.

 5. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for den tastaturgenvej, du vil bruge.

Arbejd i vinduer og dialogbokse

Hvis du vil

Skal du trykke på

Udvide eller minimere båndet

KOMMANDO +OPTION+R

Skifte til visning med fuld skærm

KOMMANDO +CONTROL+F

Skifte til det næste program

KOMMANDO +TABULATORTAST

Skifte til det forrige program

KOMMANDO +SKIFT+TABULATORTAST

Lukke det aktive projektmappevindue

KOMMANDO +W

Kopiér billedet på skærmen og gem det i
som skærmbilledfil på skrivebordet.

KOMMANDO +SKIFT+3

Minimere det aktive vindue

Ctrl+F9

Maksimere eller gendanne det aktive vindue

CONTROL+F10
eller
KOMMANDO +F10

Skjul Excel.

KOMMANDO +H

Gå til næste felt, indstilling, kontrolelement eller kommando

Tab

Gå til forrige felt, indstilling, kontrol eller kommando

Shift + Tab

Afslutte eb dialogboks eller annullere en handling

ESC

Udføre handlingen for standardkommandoknappen (knappen med den fede kontur, ofte OK-knappen)

Enter

Annullere kommandoen og lukke

Esc

Flytte og rulle i et ark eller en projektmappe

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte en celle op, ned, til venstre eller til højre i et regneark

PILETASTERNE

Gå til kanten af det aktuelle dataområde

KOMMANDO +PILETAST

Gå til begyndelsen af en række

STARTSIDE
På en MacBook, tryk på FN+VENSTRE PILETAST

Gå til begyndelsen af arket

CONTROL+HJEM
På en MacBook, tryk på CONTROL+FN+VENSTRE PILETAST

Gå til den sidste celle, som er i brug i arket

CONTROL+END
På en MacBook, tryk på CONTROL+FN+HØJRE PILETAST

Flytte et skærmbillede ned

PAGE DOWN
På en MacBook, tryk på FN+PILETAST NED

Flytte et skærmbillede op

PAGE UP
På en MacBook, tryk på FN+PILETAST OP

Gå ét skærmbillede til højre

OPTION+PAGE DOWN
På en MacBook tryk på FN+OPTION+PILETAST NED

Gå ét skærmbillede til venstre

OPTION+PAGE UP
På en MacBook tryk på FN+OPTION+PILETAST OP

Gå til næste ark i projektmappen

CONTROL+PAGE DOWN
eller
OPTION+HØJRE PILETAST

Gå til det forrige ark i projektmappen

CONTROL+PAGE DOWN
eller
OPTION+VENSTRE PILETAST

Rulle for at få vist den aktive celle

Control + Delete

Vise dialogboksen Gå til

Ctrl + G

Vise dialogboksen Søg

CONTROL+F
eller
SKIFT+F5

Gå til søgning (i en celle, eller når en celle er markeret)

KOMMANDO + F

Gå mellem ulåste celler i et beskyttet ark

TAB

Indtaste data i et ark

Hvis du vil

Skal du trykke på

Redigere den markerede tekst

F2

Udføre en celleindtastning og gå fremad i markeringen

Enter

Starte på en ny linje i samme celle

Control + Option + Enter

Udfylde det valgte celleområde med den tekst, som du indtaster

KOMMANDO + retur
eller
CTRL + RETUR

Udføre en celleindtastning og gå opad i markeringen

Shift +Enter

Udføre en celleindtastning og gå til højre i markeringen

Tab

Udføre en celleindtastning og gå til venstre i markeringen

Shift + Tab

Annullere en celleindtastning

Esc

Slette tegnet til venstre for indsættelsespunktet eller slette det markerede

Slet

Slet tegnet til højre for indsætningspunktet eller slet markeringen
Bemærk: nogle mindre tastaturer har ikke denne tast

Slet
På en MacBook tryk på FN+SLET

Slet teksten til slutningen af linjen
Bemærk: nogle mindre tastaturer har ikke denne tast

CONTROL+ Slet
På en MacBook tryk på CONTROL+FN+SLET

Gå ét tegn op, ned, til venstre eller til højre

PILETASTERNE

Gå til begyndelsen af linjen

STARTSIDE
På en MacBook, tryk på FN+VENSTRE PILETAST

Indsætte en kommentar

Shift+F2

Åbne og redigere en cellekommentar

Shift+F2

Udfylde nedad

CTRL + D
eller
KOMMANDO + D

Udfylde til højre

CTRL + R
eller
KOMMANDO + R

Definere et navn

Control + L

Arbejd i cellerne eller formellinjen

Hvis du vil

Skal du trykke på

Redigere den markerede tekst

F2

Redigere den aktive celle og derefter fjerne den eller slette de foregående tegn i den aktive celle, efterhånden som du redigerer celleindhold

Delete

Udføre en celleindtastning

Enter

Indtaste en formel som en matrixformel

KOMMANDO +SKIFT+RETURN
eller
CONTROL+SKIFT+RETURN

Annullere en indtastning i cellen eller på formellinjen

Esc

Vise formelbyggeren, når du har skrevet et gyldigt funktionsnavn i en formel

Control + A

Indsætte et link

KOMMANDO +K
eller
CONTROL+K

Redigere den aktive celle og placere indsættelsespunktet i slutningen af linjen

Control + U

Åbne Formelbygger

Shift + F3

Beregne det aktive ark

Shift + F9

Vise en genvejsmenu

Shift + F10

Starte en formel

=

Skifte formlens referencetype mellem absolut, relativ og blandet

KOMMANDO +T
eller
F4

Indsætte formlen AutoSum

KOMMANDO +SKIFT+T

Angive datoen

Control + semikolon (;)

Angive klokkeslættet

KOMMANDO +SEMIKOLON (;)

Kopiere værdien fra cellen oven over den aktive celle til cellen eller formellinjen

Control + Shift + Tommemærke (")

Skifte mellem visning af celleværdier og visning af celleformler

Control + Accent grave (`)

Kopiere en formel fra cellen oven over den aktive celle ind i cellen eller formellinjen

Control + Apostrof (')

Vise listen Autofuldførelse

Control + Option + Pil ned

Definere et navn

Control + L

Åbne ruden Smarte opslag

CONTROL+OPTION+ KOMMANDO +L

Formater og rediger data

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Redigere den markerede tekst

F2

Oprette tabeller i en database

KOMMANDO +T
eller
CONTROL+T

Indsætte et linjeskift i en celle

KOMMANDO +OPTION+RETURN
eller
CONTROL+OPTION+RETURN

Indsætte et specialtegn, f.eks. symboler, inklusive emoji

CONTROL+ KOMMANDO +MELLEMRUMSTAST

Øge skriftstørrelsen

KOMMANDO +SKIFT+>

Mindske skriftstørrelsen

KOMMANDO +SKIFT+<

Justere midten

KOMMANDO + E

Juster til venstre

KOMMANDO +L

Vise dialogboksen Rediger celletypografi

KOMMANDO +SKIFT+L

Vise dialogboksen Formatér celler

KOMMANDO +1

Anvende standardformatet for tal

Control + Shift + ~

Anvende valutaformatet med to decimaler (negative tal vises i rød parentes)

Control + Shift + $

Anvende procentformatet uden decimalpladser

Control + Shift + %

Anvende eksponentielt talformat med to decimalpladser

Control + Shift + ^

Anvende datoformatet med dag, måned og år

Control + Shift + #

Anvende klokkeslætsformatet med timer og minutter og angive AM eller PM.

Control + Shift + @

Anvende talformatet med to decimalpladser, tusindtalsseparator og minustegn (-) for negative værdier

Control + Shift + !

Anvende konturkanten rundt om de markerede celler

KOMMANDO +OPTION+NUL

Tilføje en konturkant til højre for markeringen

KOMMANDO +OPTION+HØJRE PILETAST

Tilføje en konturkant til venstre for markeringen

KOMMANDO +OPTION+VENSTRE PILETAST

Tilføje en konturkant til toppen af markeringen

KOMMANDO +OPTION+PILETAST OP

Tilføje en konturkant til bunden af markeringen

KOMMANDO +OPTION+PILETAST NED

Fjerne konturkanter

KOMMANDO +OPTION+BINDESTREG

Anvende eller fjerne fed skrift

KOMMANDO + B

Anvende eller fjerne kursiv

KOMMANDO + I

Anvende eller fjerne understregning

KOMMANDO + U

Anvende eller fjerne formateringen Gennemstreget

KOMMANDO +SKIFT+X

Skjule en kolonne

KOMMANDO +)
eller
CONTROL+)

Vise en kolonne

KOMMANDO +SKIFT+)
eller
CONTROL+SKIFT+)

Skjule en række

KOMMANDO +(
eller
CONTROL+(

Få vist en skjult række igen

KOMMANDO +SKIFT+(
eller
CONTROL+SKIFT+(

Redigere den aktive celle

Control + U

Annullere en indtastning i cellen eller på formellinjen

Esc

Redigere den aktive celle og derefter fjerne den eller slette de foregående tegn i den aktive celle, efterhånden som du redigerer celleindhold

Delete

Indsætte tekst i den aktive celle

KOMMANDO + V

Udføre en celleindtastning

Enter

Give markerede celler den aktuelle celles indtastning

KOMMANDO +RETURN
eller
CONTROL+RETURN

Indtaste en formel som en matrixformel

KOMMANDO +SKIFT+RETURN
eller
CONTROL+SKIFT+RETURN

Vise formelbyggeren, når du har skrevet et gyldigt funktionsnavn i en formel

Control + A

Markere celler, kolonner eller rækker

Hvis du vil

Skal du trykke på

Udvide markeringen med én celle

SKIFT+PILETAST

Udvid markeringen til den sidste ikke blanke celle{l
i samme kolonne eller række som den aktive celle

KOMMANDO + SHIFT + piletast

Udvide markeringen til starten af rækken

SKIFT+HJEM
På en MacBook, tryk på SKIFT+FN+VENSTRE PILETAST

Udvide markeringen til starten af arket

CONTROL+SKIFT+HJEM
På en MacBook, tryk på CONTROL+SKIFT+FN+PIL TIL VENSTRE

Udvid markeringen til den sidste celle, der bruges
på arket (nederste højre hjørne)

CONTROL+SKIFT+END
På en MacBook, tryk på CONTROL+SKIFT+FN+HØJRE PILETAST

Markere hele kolonnen

Control + Mellemrum

Markere hele rækken

Shift + Mellemrum

Markere hele arket

KOMMANDO +A

Kun vælge synlige celler

KOMMANDO +SKIFT+*(stjerne)

Kun markere den aktive celle, når flere celler markeres

Shift + Delete

Udvide markeringen med ét skærmbillede nedad

SKIFT+PAGE DOWN
På en MacBook, SKIFT+FN+PILETAST NED

Udvide markeringen med ét skærmbillede opad

SKIFT+PAGE UP
På en MacBook, SKIFT+FN+PILETAST OP

Skift imellem at skjule objekter, vise objekter,
og vise pladsholdere for objekter

Control + 6

Aktivér muligheden for at udvide en markering
ved hjælp af piletasterne

F8

Føje et andet celleområde til markeringen

Shift + F8

Vælg den aktuelle matrix, hvilket er den matrix, som de
aktive celler tilhører

Control + /

Marker en række, der ikke svarer til værdien
i den aktive celle i den pågældende række.
Du skal markere rækken startende med den aktive celle

Control + \

Kun vælge de celler, der henvises direkte til i formler i markeringen

Control + Shift + [

Markere alle celler, der direkte eller indirekte henvises til i formler i markeringen

Control + Shift + {

Vælg kun celler med formler, der henviser direkte til den aktive celle

Control + ]

Vælg alle celler med formler, der henviser direkte eller indirekte til den aktive celle

Control + Shift + }

Arbejd med en markering

Hvis du vil

Skal du trykke på

Kopiér

KOMMANDO +C
eller
CONTROL+C

Sæt ind

KOMMANDO +V
eller
CONTROL+V

Klip

KOMMANDO +X
eller
CONTROL+X

Ryd

Delete

Slette markeringen

Control + Bindestreg

Fortryde den seneste handling

KOMMANDO +Z

Skjule en kolonne

KOMMANDO +)
eller
CONTROL+)

Vise en kolonne

KOMMANDO +SKIFT+)
eller
CONTROL+SKIFT+)

Skjule en række

KOMMANDO +(
eller
CONTROL+(

Få vist en skjult række igen

KOMMANDO +SKIFT+(
eller
CONTROL+SKIFT+(

Gå fra top til bund i det markerede område (ned) *

Enter

Gå fra bund til top i det markerede område (op) *

Shift +Enter

Gå fra venstre mod højre i det markerede område,
eller flyt en celle ned, hvis der kun er markeret én kolonne

TABULATORTASTEN

Gå fra højre mod venstre i det markerede område,
eller flyt en celle op, hvis der kun er markeret én kolonne

Shift + Tab

Flytte med uret til det næste hjørne af markeringen

Control + Punktum

Gruppere de markerede celler

KOMMANDO +SKIFT+K

Opdele de markerede celler

KOMMANDO + SHIFT + J

* Disse genveje kan bevæge sig i en anden retning end op eller ned. Hvis du vil ændre retningen af disse genveje ved hjælp af musen, skal du på menuen Excel klikke på Indstillinger, klik på Rediger og derefter under Flyt markeringen efter du har trykket på RETURN vælg den retning, du vil flytte.

Brug diagrammer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Indsætte et nyt diagramark.*

F11

Gå igennem markeringen af diagramobjekter

PILETASTERNE

Sortere, filtrere og bruge pivottabeller

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Sortér

KOMMANDO +SKIFT+R

Tilføje eller fjerne et filter

KOMMANDO +SKIFT+F
eller
CONTROL+SKIFT+L

Vis listen Filtre eller siden Pivottabel
med pop op-menuen for den valgte celle

Alt + pil ned

Markere data

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vise eller skjule dispositionssymboler

Control + 8

Skjule de markerede rækker

Control + 9

Få vist de markerede rækker

Control+Skift+parentes begynd (()

Skjule de markerede kolonner

Control + Nul

Få vist de markerede kolonner

Control+Skift+parentes slut ())

Brug genveje med funktionstaster

Excel til Mac bruger funktionstasterne til almindelige kommandoer, herunder Kopiér og sæt ind. Giver hurtig adgang til disse genveje, kan du ændre din Apple systemindstillinger, så du ikke behøver at trykke på tasten FN, hver gang du bruger en genvejstast til funktionen

Bemærk!: Ændring af systemindstillinger for funktionstaster påvirker, hvordan funktionstasterne, fungerer på din Mac, og ikke kun i Excel. Efter ændring af denne indstilling kan du stadig udføre de særlige funktioner, der er trykt på en funktionstast. Du skal blot trykke på FN-tasten. Hvis du f.eks. vil bruge tasten F12 til at ændre din lydstyrke, skal du trykke på FN+F12.

Hvis en funktionstast ikke fungerer, som du forventer det, skal du trykke på Fn-tasten foruden funktionstasten. Hvis du ikke vil trykke på Fn-tasten hver gang, kan du ændre dine Apple-systemindstillinger:

Rediger indstillinger af funktionstast med musen

 1. I menuen Apple skal du trykke på Systemindstillinger.

 2. Vælg Tastatur.

 3. På fanen Tastatur skal du markere afkrydsningsfeltet for Brug alle tasterne F1, F2 osv. som almindelige funktionstaster.

Den følgende tabel indeholder funktionen genveje med-tasten til Excel til Mac

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vise vinduet Hjælp

F1

Redigere den markerede tekst

F2

Indsætte eller redigere en cellekommentar

Shift+F2

Åbne dialogboksen Gem

Alternativ + F2

Åbne Formelbygger

SKIFT+F3

Åbne dialogboksen Definer navn

KOMMANDO +F3

Lukke

KOMMANDO +F4

Vise dialogboksen Gå til

F5

Vise dialogboksen Søg

SKIFT + F5

Gå til dialogboksen Søg i ark

CTRL+F5

Foretage stavekontrol

F7

Åbne synonymordbogen

SKIFT+F7
eller
CONTROL+OPTION+ KOMMANDO +R

Udvide det markerede område

F8

Føje til markeringen

Shift+F8

Vise dialogboksen Makro

OPTION+F8

Beregne alle åbne projektmapper

F9

Beregne det aktive ark

Shift + F9

Minimere det aktive vindue

Ctrl+F9

Vise en genvejsmenu eller "højreklikke" på en menu

Shift + F10

Maksimere eller gendanne det aktive vindue

CONTROL+F10
eller
KOMMANDO +F10

Indsæt et nyt diagramark*

F11

Indsætte et nyt ark*

Shift+F11

Indsætte et Excel 4.0-makroark

KOMMANDO +F11

Åbne Visual Basic

Alternativ + F11

Vise dialogboksen Gem som

F12

Vise dialogboksen Åbn

KOMMANDO +F12

Tegning 

Hvis du vil

Skal du trykke på

Slå tegningstilstand til/fra

KOMMANDO +Kontrol+Z

Se også

Brug af en skærmlæser til at udforske og navigere i Excel

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×