Tastaturgenveje i Excel til internettet

Tastaturgenveje i Excel til internettet

Mange brugere synes, at det hjælper dem med at arbejde mere effektivt, når de bruger et eksternt tastatur med tastaturgenveje til Excel til internettet. For brugere med nedsat mobilitet eller syn kan tastaturgenveje være nemmere at bruge end touchskærmen og er et essentielt alternativ til at bruge en mus. Denne artikel viser tastaturgenvejene i Excel til internettet til Windows.

Bemærkninger!: 

 • Genvejene i dette emne henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

 • Hvis en genvej kræver, at der skal trykkes på to eller flere taster samtidig, adskiller dette emne tasterne med et plustegn (+). Hvis du skal trykke på én tast umiddelbart efter en anden, er tasterne adskilt med et komma (,).

Denne artikel indeholder

Hurtige tip til brug af tastaturgenveje med Excel til internettet

 • Excel til internettet kører i din webbrowser, så genvejstasterne er anderledes end dem i Excel-programmet på computeren. Du kan f. eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at gå til områder i appen.

  Du kan bruge almindelige browsergenveje som F1 og Ctrl+

 • Du kan hurtigt finde alle kommandoer ved at trykke på Alt+Win+Q for at gå til Fortæl mig. I Fortæl mig kan du blot skrive et ord eller navnet på den ønskede kommando (kun muligt i Redigeringsvisning). Fortæl mig søger efter relaterede indstillinger og viser dem på en liste. Brug pil op eller pil ned for at vælge en kommando, og tryk derefter på Enter.

 • Hvis du vil hoppe til en bestemt celle i en projektmappe, skal du bruge kommandoen Gå til: tryk på Ctrl+G, skriv cellereferencen (f.eks. B14), og tryk derefter på Enter.

 • Hvis du bruger en skærmlæser, skal du se Almindelige opgaver i Excel Online.

Ofte benyttede genveje

Dette er de oftest anvendte genveje for Excel til internettet.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til en bestemt celle

Ctrl+G

Flyt ned

PgDn eller Pil ned

Flyt op

PgUp eller Pil op

Udskrive

Ctrl+P

Kopiere

Ctrl+C

Sætte ind

Ctrl+V

Klippe

Ctrl+X

Fortryde

Ctrl+Z

Åbn projektmappe

Ctrl+O

Lukke projektmappen

Ctrl+W

Gem som

Alt+F2

Søge

Ctrl+F

Fed skrift

Ctrl+F

Åbne genvejsmenuen

 • Windows-tastatur: Windows-tast+F10. Windows-tasten sidder mellem den venstre Alt-taste og den venstre Ctrl-tast

 • Andet tastatur: Skift+F10

Fortæl mig det

Alt+Q

Søge

Ctrl+F eller Skift+F3

Gentage søgning nedad

Skift+F4

Gentage søgning opad

Ctrl+Shift+F4

Indsætte diagram

Alt+F1

Hurtigtaster: Genveje til brug af båndet

Excel til internettet omfatter nu adgangstaster, hvilket er tastaturgenveje til at navigere på båndet. Hvis du har brugt adgangstaster for at spare tid i skrivebordsversionen af Excel, vil du opleve at adgangstasterne er næsten identiske i Excel til internettet.

I Excel 2016 til Windows starter adgangstaster med Alt-tasten. I Excel til internettet starter alle adgangstaster med Alt+Win og derefter et bogstav for fanen på båndet. Du kan eksempelvis gå til fanen Gennemse, ved at trykke på Alt+Win+R.

Hvis du bruger Excel til internettet på en Mac-computer, skal du trykke på CTRL+OPT for at starte.

ExcelOnline-båndet visende fanen Startside og Tastetip på alle faner
 • Du åbner båndet ved at trykke på Alt+Win eller ved at trykke på Ctrl+F6, indtil du når fanen Hjem

 • Tryk på Tab-tasten for at skifte mellem fanerne på båndet.

 • Hvis du vil skjule båndet, så du har mere plads til at arbejde, skal du trykke på Ctrl+F1. Gentag dette for at vise båndet igen.

For at gå direkte til en fane på båndet skal du trykke på en af følgende hurtigtaster:

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne feltet Fortæl mig det på båndet og skrive et søgeord.

Alt+Windows-tast, Q

Åbne fanen Filer og bruge Backstage-visningen.

Alt+Windows-tast, F

Åbne fanen Startside og formatere tekst og tal, eller bruge andre værktøjer som f.eks. Søg.

Alt+Windows-tast, H

Åbne fanen Indsæt og indsætte en funktion, en tabel, et diagram, et link eller en kommentar.

Alt+Windows-tast, N

Åbne fanen Data og opdatere forbindelser eller bruge dataværktøjer.

Alt+Windows-tast, A

Åbn fanen Gennemse, og brug Tilgængelighedskontrol, eller arbejd med kommentarer.

Alt+Windows-tast, R

Åbne fanen Visning for at vælge en visning, fryse rækker eller kolonner i et regneark, eller få vist gitterlinjer og overskrifter.

Alt+Windows-tast, W

Genvejene i denne tabel kan spare tid, når du arbejder med båndfanerne og båndmenuerne

Hvis du vil

Skal du trykke på

Markere den aktive fane på båndet og aktivere hurtigtasterne.

Alt+Win. Brug en hurtigtast eller tabulatortasten til at gå til en anden fane.

Flytte fokus til kommandoerne på båndet.

Enter, og derefter Tabulatortasten eller Skift+Tab

Aktivere en valgt knap.

Mellemrum eller Enter

Åbne listen i en markeret kommando.

Mellemrum eller Enter

Åbne menuen for en markeret kommando.

Alt+Pil ned

Gå til den næste kommando, når en menu eller undermenu er åben.

Esc

Genveje til Excel til internettet

Bemærk!: Hvis et regneark åbnes i Excel til internettet-læsevisning, fungerer redigeringskommandoerne ikke. Hvis du vil skifte til redigeringstilstand, skal du flytte fokus ud af regnearket ved at trykke på Ctrl+F6 og derefter bruge tabulatortasten til at gå til listen Rediger projektmappe. Tryk på mellemrumstasten, tryk på pil ned, og vælg derefter Rediger i Excel Online.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Indsæt en række over den aktuelle række.

Alt+Win+H, I, R

Indsæt en kolonne til venstre for den aktuelle kolonne

Alt+Win+H, I, C

Klippe

Ctrl+X

Kopiere

Ctrl+C

Sætte ind

Ctrl+V

Fortryde

Ctrl+Z

Annullere Fortryd

Ctrl+Y

Starte på en ny linje i samme celle

Alt+Enter

Indsætte link

Ctrl+I

Indsætte tabel

Ctrl+L

Indsætte funktion

Skift+F3

Øge skriftstørrelsen

Ctrl+Skift+>

Mindske skriftstørrelsen

Ctrl+Skift+<

Anvend et filter

Alt+Win+A,T

Anvend et filter igen

Ctrl+Alt+L

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Udføre celleindtastning og markere den nedenstående celle

Enter

Udføre celleindtastning og markere den ovenstående celle

Skift+Enter

Udføre celleindtastning og markere den næste celle i rækken

Tabulatortast

Udføre celleindtastning og markere den forrige celle i rækken

Skift+Tabulatortast

Annullere celleindtastning

Esc

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Redigere markeret celle

F2

Bladrer gennem alle de forskellige kombinationer af absolutte og relative referencer, når en cellereference eller -område er markeret i en formel.

F4

Rydde markeret celle

Slet

Rydde markeret celle og starte redigering

Tilbage

Gå til starten af cellelinjen

Hjem

Gå til slutningen af cellelinjen

End

Markere til højre for et tegn

Skift+højre pil

Markere starten af cellens data

Skift+Home

Markere slutningen af cellens data

Skift+End

Markere til venstre for et tegn

Skift+venstre pil

Udvid markering til den sidste celle, der ikke er tom, i samme kolonne eller række som den aktive celle, eller hvis den næste celle er tom, så udvides markeringen til den næste celle, som ikke er tom.

Ctrl+Skift+Højre pil eller Ctrl+Skift+Venstre pil

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Fed skrift

Ctrl+F

Kursiv

Ctrl+K

Understregning

Ctrl+U

Indsætte formatering.

Skift+Ctrl+V

Ctrl+Skift+&

Anvend konturkanten på de markerede celler

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

En celle op

Pil op eller Shift+Enter

En celle ned

Pil ned eller Enter

Flytte en celle til højre

Højre pil eller Tab

Gå til begyndelsen af en række

Home

Gå til celle A1

Ctrl+Home

Gå til den sidste celle i anvendt område

Ctrl+End

Flyt et skærmbillede ned (28 rækker)

Page Down

Flyt et skærmbillede op (28 rækker)

Page Up

Gå til kanten af det aktuelle dataområde

Ctrl+pil til højre eller Ctrl+pil til venstre

Flytte mellem indhold i bånd eller projektmappe

Ctrl+F6

Flytte til en anden båndfane

Tabulatortast.

Tryk på Enter for at gå til den pågældende fanes bånd.

Indsætte nyt ark

Skift+F11

Skifte til det næste ark

Alt+Ctrl+Page Down

Skifte til det forrige ark

Alt+Ctrl+Page Up

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Menuen Åbn/rul ned

Alt+Pil ned

Rul op

Alt+Pil op

Følge hyperlink

Ctrl+Enter

Åbne kommentarruden under redigering

Skift+F2

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vælge et område af celler

Skift+piletaster

Markere en hel kolonne

Ctrl+MELLEMRUM

Markere en hel række

Skift+MELLEMRUM

Udvid markering til den sidste celle, der ikke er tom, i samme kolonne eller række som den aktive celle, eller hvis den næste celle er tom, så udvides markeringen til den næste celle, som ikke er tom.

Ctrl+Skift+Højre pil eller Ctrl+Skift+Venstre pil

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Fra top til bund (eller fremad gennem markering)

Enter

Fra bund til top (eller bagud gennem markering)

Skift+Enter

Fremad gennem en række (eller nedad i markering af enkelt kolonne)

Tab

Tilbage gennem en række (eller opad i markering af enkelt kolonne)

Skift+Tabulatortast

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Beregne projektmappe (opdatere)

F9

Fuld beregning

Ctrl+Skift+Alt+F9

Opdatere eksterne data

Alt+F5

Opdatere alle eksterne data

Ctrl+Alt+F5

Autosum

Alt+lighedstegn (=)

Excel til internettet Menu med genveje til tilgængelighed (Alt+Skift+A)

Få nem adgang til almindelige funktioner ved at bruge følgende genveje:

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte mellem landmærkeområder

Ctrl+F6 eller Ctrl+Skift+F6

Flytte inden for landmærkeområderne

Tab eller Skift+Tab

Gå til feltet Fortæl mig det for at køre en kommando

Alt+Q

Vise eller skjule tastaturtip

Alt+Windows

Redigere markeret celle

F2

Gå til en bestemt celle

Ctrl+G

Flytte til et andet regneark i projektmappen

Ctrl+Alt+Page Up eller Ctrl+Alt+Page Down

Åbne genvejsmenuen

Skift+F10

Læse rækkeoverskrift

Ctrl+Alt+Skift+T

Læse række indtil den aktive celle

Ctrl+Alt+Skift+Home

Læse række fra den aktive celle

Ctrl+Alt+Skift+End

Læse kolonneoverskrift

Ctrl+Alt+Skift+H

Læse kolonne indtil den aktive celle

Ctrl+Alt+Skift+Page Up

Læse kolonne fra den aktive celle

Ctrl+Alt+Skift+Page Down

Indstilling til flytning af dialogbokse

Ctrl+Alt+mellemrumstast

Se også

Lær, hvordan du navigerer i Excel ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×