Tastaturgenveje

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Under dette emne beskrives genvejstaster til almindelige opgaver på et websted i Windows SharePoint Services 3.0. Disse genvejstaster refererer til det amerikanske tastaturlayout. Taster på andre tastaturer svarer ikke nødvendigvis nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

Ved genvejstaster, hvor du skal trykke på to eller flere taster samtidigt, er tasterne adskilt med et plustegn (+). Ved tastaturgenveje, hvor du skal trykke på én tast og straks derefter på en anden tast, er tasterne adskilt med et komma (,).

Genvejstaster er udviklet til at fungere sammen med understøttede browsere.

Hvis du vil udskrive dette emne, skal du trykke på TAB for at markere Vis alle, trykke på ENTER og derefter trykke på CTRL+P.

Bemærk!: Genvejstasters funktionalitet varierer, afhængigt af den anvendte webbrowser. I Windows Internet Explorer markerer den genvejstastkombination, der er tildelt et hyperlink, det pågældende hyperlink. Du skal derefter trykke på ENTER for at følge hyperlinket. I Firefox følges hyperlinket automatisk, hvis du trykker på tastkombinationen.

Denne artikel indeholder

Alle sider

Almindelige opgaver

Få hjælp

Relaterede emner

Alle sider

Alle sider

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Aktivere eller deaktivere tilstanden Mere handicapvenlig.

Med tilstanden Mere handicapvenlig ændres den måde, hvorpå indhold gengives på et Windows SharePoint Services 3.0-websted, idet den optimeres til tekniske hjælpemidler, som f.eks. skærmlæsere.

TAB (tryk gentagne gange, så snart du har åbnet siden i en browser).

Aktivere eller fokusere på linket Gå til hovedindhold.

ALT+J

Aktivere eller fokusere på linket Vis alt indhold på webstedet.

ALT+3

Aktivere eller fokusere på menuen Webstedshandlinger.

ALT+/

Aktivere eller fokusere på linket Søg.

ALT+S

Aktivere eller fokusere på linket Hjælp.

ALT+6

Aktivere eller fokusere på linket Startside.

ALT+1

Aktivere eller fokusere på menuen Velkommen.

ALT+L

Aktivere eller fokusere på menuen Vis.

ALT+V

Udvide menuer, som f.eks. menuen Webstedshandlinger.

SKIFT+ENTER

Udvide rullelister, som f.eks. menuen Søgeområde ud for boksen Søg i toppen af de fleste sider.

ALT+PIL NED

Flytte markeringen fra webdel til webdel på sider, som f.eks. på startsiden, der bruger flere webdele.

ALT+W

Toppen af siden

Almindelige opgaver

RTF-editor

Aktivere eller fokusere på

Skal du trykke på

Knappen Tekstretning højre mod venstre

CTRL+SKIFT+<

Knappen Tekstretning venstre mod højre

CTRL+SKIFT+>

Knappen Fed

CTRL+F

Knappen Kopier

CTRL+C

Knappen Tekstfarve

CTRL+SKIFT+C

Knappen Centreret

CTRL+E

Knappen Opstilling med tal/bogstaver

CTRL+SKIFT+E

Menuen Skrifttype

CTRL+SKIFT+F

Knappen Kursiv

CTRL+K

Knappen Venstrejuster

CTRL+L

Knappen Opstilling med punkttegn

CTRL+SKIFT+L

Knappen Forøg indrykning

CTRL+M

Knappen Formindsk indrykning

CTRL+SKIFT+M

Menuen Skriftstørrelse

CTRL+SKIFT+P

Knappen Højrejuster

CTRL+R

Knappen Understregning

CTRL+U

Knappen Sæt ind

CTRL+V

Menuen Baggrundsfarve

CTRL+SKIFT+W

Knappen Klip

CTRL+X

Tilføje eller redigere element, dokument, diskussionskommentar eller undersøgelsessvar

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Knappen Annuller (annullerer ændringer og vender tilbage til listen, biblioteket, diskussionsforummet eller undersøgelsen)

ALT+C

Knappen OK (gemmer ændringer og lukker siden).

ALT+O

Liste-eller biblioteksside

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Aktivere eller fokusere på menuen Ny på en liste- eller biblioteksværktøjslinje.

ALT+N (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at vælge en kommando).

Aktivere eller fokusere på menuen Send på en liste- eller biblioteksværktøjslinje.

Afhængigt af bibliotekstypen, indeholder menuen Overfør kommandoerne Overfør dokument og Overfør flere dokumenter.

ALT+U (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at vælge en kommando).

Aktivere eller fokusere på menuen Handlinger på en liste- eller biblioteksværktøjslinje

Afhængigt af liste- eller bibliotekstypen, indeholder menuen Handlinger kommandoerne Rediger i dataark, Åbn i Windows Stifinder, Eksporter til regneark, Vis RSS-kilde og Giv mig besked.

ALT+C (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at vælge en kommando).

Aktivere eller fokusere på menuen Indstillinger på en liste- eller biblioteksværktøjslinje.

Afhængigt af listen eller biblioteket indeholder menuen Indstillinger kommandoerne Opret kolonne, Opret visning og Bibliotekstype indstillinger for bibliotek.

ALT+I (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at vælge en kommando).

Oprette Nyt dokument

Denne kommando findes i menuen Ny.

ALT+N (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at vælge en kommando).

Oprette Ny mappe

Denne kommando findes i menuen Ny.

ALT+N (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at vælge en kommando).

Send dokument

Denne kommando findes i menuen Overfør.

ALT+U (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at vælge en kommando).

I en standardvisning, Rediger i dataark

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

ALT+C (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at vælge en kommando).

Udvide menuen med indstillinger for et dokument i et bibliotek.

SKIFT+ENTER

Filtrere en kolonne på en liste. Det kræver, at kolonneoverskriften er markeret (tryk på ALT+J for at gå til hovedindholdsområdet, og tryk derefter på TAB, evt. flere gange, indtil overskriften markeres).

SKIFT+ENTER

Siden billedbibliotek

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Rediger

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

ALT+C (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at vælge en kommando).

Slet

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

ALT+C (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at vælge en kommando).

Overfør.

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

ALT+C (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at vælge en kommando).

Send til

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

ALT+C (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at vælge en kommando).

Vis diasshow

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

ALT+C (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at vælge en kommando).

Åbn i Windows Stifinder

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

ALT+C (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at vælge en kommando).

Siden undersøgelse

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

For at aktivere eller fokusere på menuen Handlinger

ALT+C (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at vælge en kommando).

Aktivere eller fokusere på knappen Svar på denne undersøgelse

ALT+N

Eksporter resultater til regneark

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

ALT+C (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at vælge en kommando).

Hyperlinket Vis grafisk oversigt over svar

ALT+R

I en formular, hvor du kan redigere et undersøgelsessvar, vælges knappen Gem og luk

ALT+S

Aktivere eller fokusere på linket Vis alle svar

ALT+U

Aktivere eller fokusere på menuen Indstillinger

ALT+I

Aktivere eller fokusere på knappen Næste side

ALT+N

Tilladelsessiden

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Fjern brugertilladelser

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

ALT+C (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at vælge en kommando).

Rediger brugertilladelser

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

ALT+C (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at vælge en kommando).

Arve tilladelser

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

ALT+C (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at vælge en kommando).

Siden alt indhold på webstedet

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Aktivere eller fokusere på knappen Opret

ALT+N

Diskussionsforum

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Aktivere eller fokusere på knappen Ny diskussion

ALT+N

Aktivere eller fokusere på visningskommandoen Trådet (i standardvisningen Flad)

Denne kommando findes i menuen Vis.

ALT+W (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at vælge en kommando).

Aktivere eller fokusere på visningskommandoen Flad (i visningen Trådet)

Denne kommando findes i menuen Vis.

ALT+W (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at vælge en kommando).

Kalendervisning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Aktivere eller fokusere på visningslinket Dag

ALT+PUNKTUM

Aktivere eller fokusere på visningslinket Uge

ALT+MINUSTEGN

Aktivere eller fokusere på visningslinket Måned

ALT+LIGHEDSTEGN

Gå til den forrige dag, uge eller måned i en visning

ALT+[

Gå til den næste dag, uge eller måned i en visning

ALT+]

I en datovælger, gå til den forrige måned.

ALT+<

I en datovælger, gå til den næste måned.

ALT+>

Liste over kontakter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Opret forbindelse til Outlook

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

ALT+C (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at vælge en kommando).

Webdelsside

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til den næste webdel eller sektion i en værktøjsrude.

ALT+W

Åbne menuen Webdele. Det kræver, at webdelen er markeret. Tryk på ALT+W flere gange, indtil titlen på den ønskede webdel markeres, og tryk derefter på TAB-tasten.

ALT+ENTER

Ændre en webdel. Det kræver, at menuen Webdele er markeret. Tryk på ALT+W flere gange, indtil titlen på den ønskede webdel markeres, tryk på TAB-tasten, og tryk derefter på ALT+ENTER.

PIL NED (tryk flere gange)

Gemme egenskabsændringer i værktøjsruden Webdele og derefter lukke værktøjsruden.

ALT+O

Gemme egenskabsændringer i værktøjsruden Webdele og holde værktøjsruden åben.

ALT+Y

Annullere egenskabsændringer i værktøjsruden Webdele og derefter lukke værktøjsruden.

ALT+C

Føje den valgte webdel til vinduet Tilføj webdele til en webdelsside.

ALT+O

Flytte til det forrige element på en rulleliste, i en menu eller undermenu.

PIL OP

Flytte til det næste element på en rulleliste, i en menu eller undermenu.

PIL NED

Lukke en undermenu og vende tilbage til den forrige menu eller undermenu.

VENSTRE PIL

Åbne den næste undermenu.

HØJRE PIL

RTF-Editor i webdelen Indholdsredigering

Standardværktøjslinjen

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Klippe markeringen til Udklipsholder.

CTRL+X

Kopiere markeringen til Udklipsholder.

CTRL+C

Indsætte indholdet af Udklipsholder på den aktuelle placering.

CTRL+V
SKIFT+INSERT

Fortryde den seneste kommando.

CTRL+Z

Annullere den senest fortrudte kommando.

CTRL+Y

Søge efter tekst.

CTRL+F

Vise eller skjule gitterlinjer.

CTRL+SKIFT+G

Oprette et hyperlink for en markering eller redigere et eksisterende hyperlink.

CTRL+L

Indsætte et billede.

ALT+CTRL+I

Indsætte en tabel.

ALT+SKIFT+T

Indsætte en række i en tabel.

ALT+CTRL+R

Indsætte en kolonne i en tabel.

ALT+CTRL+C

Indsætte en celle i en tabel.

ALT+CTRL+L

Flette celler i en tabel.

ALT+CTRL+M

Opdele celler i en tabel.

ALT+CTRL+S

Åbne Hjælp.

F1

Værktøjslinjen formatering

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Ændre tekstens typografi.

CTRL+SKIFT+S

Ændre tekstens skrifttype.

CTRL+SKIFT+F

Anvende eller fjerne fed formatering fra den markerede tekst.

CTRL+F

Anvende eller fjerne kursiv formatering fra den markerede tekst.

CTRL+K

Anvende eller fjerne understregning fra den markerede tekst.

CTRL+U

Ændre baggrundsfarve for tekst.

CTRL+SKIFT+B

Venstrejustere det markerede afsnit.

ALT+SKIFT+[

Centrere markeringen.

ALT+SKIFT+|

Højrejustere det markerede afsnit.

ALT+SKIFT+]

Give markeringen tekstretningen venstre mod højre.

CTRL+SKIFT+ >

Give markeringen tekstretningen højre mod venstre.

CTRL+SKIFT+ <

Oprette en opstilling med tal eller bogstaver.

ALT+CTRL+N

Anvende eller fjerne punktopstillingsformatering fra det markerede afsnit.

ALT+CTRL+B

Fjerne en afsnitsindrykning fra venstre.

CTRL+SKIFT+T

Indrykke et afsnit fra venstre.

CTRL+T

Redigere indhold

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Slette markeringen uden at placere den i Udklipsholder.

DELETE

Skifte mellem indsætning og overskrivning af tekst.

INSERT

Slette markeringen eller, hvis der ikke er en markering, tegnet foran markøren.

TILBAGE

Slette hele ordet op til tegnet foran markøren, men ikke mellemrummet foran.

CTRL+TILBAGE

Indsætte en ny linje (dog ikke i et HTML-afsnit: <P>).

SKIFT+ENTER

Navigere rundt i indhold

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte markøren ét tegn mod højre.

HØJRE PIL

Flytte markøren ét tegn mod venstre.

VENSTRE PIL

Flytte markøren én linje op.

PIL OP

Flytte markøren én linje ned.

PIL NED

Flytte markøren ét ord frem.

CTRL+HØJRE PIL

Flytte markøren ét ord tilbage.

CTRL+VENSTRE PIL

Flytte markøren til starten af linjen.

HOME

Flytte markøren til slutningen af linjen.

END

Flytte markøren ét afsnit op.

CTRL+PIL OP

Flytte markøren ét afsnit ned.

CTRL+PIL NED

Flytte markøren én side op.

PAGE UP

Flytte markøren én side ned.

PAGE DOWN

Flytte markøren til starten af indholdet.

CTRL+HOME

Flytte markøren til slutningen af indholdet.

CTRL+END

Udvide markeringen af indhold

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Udvide markeringen med ét tegn mod højre.

SKIFT+HØJRE PIL

Udvide markeringen med ét tegn mod venstre.

SKIFT+VENSTRE PIL

Udvide markeringen med ét ord mod højre.

CTRL+SKIFT+HØJRE PIL

Udvide markeringen med ét ord mod venstre.

CTRL+SKIFT+VENSTRE PIL

Udvide markeringen med én linje opad.

SKIFT+PIL OP

Udvide markeringen med én linje nedad.

SKIFT+PIL NED

Udvide markeringen til slutningen af linjen.

SKIFT+END

Udvide markeringen til starten af linjen.

SKIFT+HOME

Udvide markeringen med én side opad.

SKIFT+PGUP

Udvide markeringen med én side nedad.

SKIFT+PGDN

Udvide markeringen til starten af indholdet.

CTRL+SKIFT+HOME

Udvide markeringen til slutningen af indholdet.

CTRL+SKIFT+END

Markere hele indholdet.

CTRL+A

Navigere rundt i tabeller, billeder eller objekter (HTML-blokelementer)

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til næste tabel, billede eller objekt (HTML-blokelement) i indholdet.

TAB

Flytte til forrige tabel, billede eller objekt (HTML-blokelement) i indholdet.

SKIFT+TAB

Flytte fra indholdet til næste blokelement på websiden.

CTRL+TAB

Flytte til knappen Gem.

SKIFT+CTRL+TAB

Skifte mellem absolut og relativ placering af tabellen, billedet eller objektet (HTML-blokelement).

CTRL+K

Vedligeholdelsessiden for webdelen

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til knappen Luk.

ALT+C

Flytte til knappen Slet.

ALT+X

Gå tilbage til den forrige webside.

ALT+G

Flytte til knappen Nulstil.

ALT+R

Skifte mellem delt og personlig visning.

ALT+S

Toppen af siden

Sådan får du hjælp

Brug i vinduet Hjælp

Vinduet Hjælp giver adgang til alt indhold i Hjælp til et SharePoint-websted. I vinduet Hjælp vises emner og andet indhold i Hjælp.

I vinduet Hjælp

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne vinduet Hjælp.

ALT+6

Lukke vinduet Hjælp.

Alt+F4

Skifte mellem vinduet Hjælp og det aktive program.

ALT+TAB

Udføre standardhandlingen for det valgte element.

ENTER

Vælge henholdsvis det næste eller det forrige element i vinduet Hjælp og Sådan gør du.

TAB eller SKIFT+TAB

I emnet i Hjælp kan du henholdsvis udvide eller skjule det valgte element.

ENTER

Markere den næste skjulte tekst eller det næste skjulte hyperlink, herunder Vis alle eller Skjul alle i toppen af et emne.

TAB

Vælge den forrige skjulte tekst eller det forrige skjulte hyperlink.

Skift+Tab

Udføre handlingen for det valgte Vis alle, Skjul alle, skjult tekst eller skjult hyperlink.

ENTER

Flytte tilbage til det forrige emne i Hjælp (knappen Tilbage).

ALT+VENSTRE PIL eller TILBAGE

Gå frem til det næste emne i Hjælp (knappen Frem).

ALT+HØJRE PIL

Rulle henholdsvis et lille stykke op eller ned i det aktuelt viste emne i Hjælp.

PIL OP, PIL NED

Rulle meget op eller ned i det viste Hjælp-emne.

PgDn eller PgDn

Stoppe den sidste handling (knappen Stop).

Esc

Opdatere vinduet (knappen Opdater).

F5

Udskrive det aktuelle emne i Hjælp.

Bemærk!: Hvis det aktuelle emne i Hjælp ikke er det aktive vindue, skal du trykke på F6 og derefter trykke på CTRL+P.

CTRL+P

Skrive tekst i søgefeltet.

TAB (tryk flere gange)

Vælge det forrige hyperlink.

SKIFT+TAB

Udskrive det aktuelle emne i Hjælp.

CTRL+P

Toppen af siden

Relaterede emner

Hjælp til handicappede

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×