Office
Log på

Tage og formatere noter

At tage noter i OneNote er lige så nemt som at skrive i en papirnotesbog, men i OneNote kan du nemt oprette ekstra plads og tilføje sider, når og hvornår du har brug for det, du kan flytte og formatere tekst overalt på siden, du kan bruge søgefunktionen til hurtigt at finde de oplysninger, du skal bruge, og du kan oprette mærker for vigtige noter, der skal følges op på.

I OneNote kan dine noter også medtage enhver kombination af indtastet tekst, billeder og grafik – samt den tekst og de billeder, som du opretter fra websider og andre programmer – samt digital håndskrift, lyd- og videoklip, lister og links.
 

Hvad vil du foretage dig?

Angive eller skrive noter på en side

Flytte tekst på en side

Tilføje plads på en side

Oprette en ny side

Ændre siderækkefølgen

Indsætte dato og klokkeslæt

Oprette en liste med punkttegn eller tal

Oprette en opstilling med punkttegn

Oprette en opstilling med tal/bogstaver

Tilføje eller redigere et link

Tilføje et link

Redigere et link

Fjerne et link

Føje mærker til vigtige noter

Føje et mærke til en note

Søge efter mærker

Gemme noter

Angive eller skrive noter på en side

Gør et af følgende:

 • Når du vil skrive en note, kan du klikke et vilkårligt sted på den side, hvor noten skal placeres, og så skrive din tekst. Du kan fortsætte med at skrive i den aktuelle notebeholder, der vises omkring teksten, eller du kan klikke et andet sted på siden for at oprette en ny note.

 • Hvis du bruger en inputpen, eller hvis du bruger OneNote på en berøringscomputer, skal du klikke eller trykke på fanen Tegning på båndet og derefter klikke eller trykke på en penfarve i gruppen Funktioner for at skrive håndskrevne noter på siden. Du kan når som helst skifte tilbage til at skrive på tastaturet ved at klikke på knappen Skriv under fanen Tegning.
   

Toppen af siden

Flytte tekst på en side

Gør et af følgende:

 • Hvis du vil flytte tekst til et andet sted på den samme side, skal du flytte musemarkøren hen over teksten. Når noteobjektbeholderen vises, skal du klikke på noteobjektbeholderens øverste kant og derefter klikke og trække noteobjektbeholderen til en ny placering på siden.

 • Hvis du vil flytte teksten fra én side til en anden, skal du højreklikke på den øverste kant af noteobjektbeholderen, klikke på Kopiér eller Klip i genvejsmenuen og derefter indsætte noterne på den ønskede side.
   

Toppen af siden

Tilføje plads på en side

Gør et af følgende:

 1. Klik på fanen Indsæt.

 2. Klik på Indsæt mellemrum i gruppen Indsæt.

 3. Klik på det sted på siden, hvor du vil tilføje mere plads, og træk derefter markøren i den retning, som pilen angiver, for at indsætte så meget ekstra skriveplads, som du har brug.
   

Toppen af siden

Oprette en ny side

I OneNote kan du rulle uendeligt på en side, men det er en god ide at bruge sider og sektioner for at organisere dine notesbøger effektivt. Sådan tilføjer du en ny, tom side:

 1. Klik på kappen Tilføj side over sidefanekolonnen i højre side af OneNote-programvinduet.

 2. Skriv en titel i sidehovedet i toppen af den nye side. Den sidetitel, du skriver her, vises også på sidefanen for den nye side, du har oprettet.
   

Toppen af siden

Ændre siderækkefølgen

Gør følgende:

 • Du kan flytte en side i en notesbogsektion højere op eller længere ned på listen over sidefaner ved at klikke og holde nede på sidefanen og derefter trække fanen op eller ned til den nye placering.
   

Toppen af siden

Indsætte dato og klokkeslæt

Når du opretter en ny side i OneNote, får den automatisk et tidsstempel med dags dato og klokkeslættet for at angive, hvornår siden blev oprettet. Afhængigt af hvordan du bruger OneNote, kan du bruge computerens aktuelle dato og klokkeslæt i dine noter til at markere eller registrere kronologiske begivenheder. Du kan f.eks. oprette en log over, hvilke tidspunkter på dagen du modtager telefonopkald, ved at skrive dato og klokkeslæt for opkaldet foran oplysningerne om opkaldet.

Gør følgende:

 1. Placer markøren dér, hvor du vil indsætte et dato- og tidsstempel i dine noter.

 2. Gør et af følgende:

  • Klik på en af knapperne Dato, Klokkeslæt eller Dato og klokkeslæt i gruppen Tidsstempel under fanen Indsæt.

  • Hvis du hurtigt vil indsætte den aktuelle dato, skal du trykke på Alt+Skift+D på tastaturet.

  • Hvis du hurtigt vil indsætte den aktuelle dato, skal du trykke på Alt+Skift+T på tastaturet.

  • Hvis du hurtigt vil indsætte den aktuelle dato og klokkeslættet, skal du trykke på Alt+Skift+F på tastaturet.
    

OneNote bruger det dato- og klokkeslætsformat, der er angivet i Windows Kontrolpanel. Hvis du vil ændre udseendet af dato og klokkeslæt i OneNote, skal du følge trinnene nedenfor til din version af Windows.

 • Windows 10
  Luk OneNote, og åbn Kontrolpanel i Windows 10 (i søgelinjen i nederste, venstre hjørne af skærmen skal du skrive kontrolpanel). Klik på Klokkeslæt, sprog og område, og klik derefter på Område. Vælg det ønskede format for dato og klokkeslæt under fanen Formater i dialogboksen Område, og klik derefter på OK. De ændringer, du har foretaget, anvendes, når du fremover indsætter dato og klokkeslæt, men eksisterende noter omformateres ikke automatisk med de nye indstillinger.

 • Windows 8
  Luk OneNote og åben Kontrolpanel i Windows 8 (stryg ind fra højre – hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne – og vælg ikonet for Søg. Skriv kontrolpanel). Klik på Klokkeslæt, sprog og område, og klik derefter på Område. Vælg det ønskede format for dato og klokkeslæt under fanen Formater i dialogboksen Område, og vælg de klokkeslæts- og datoformater, du ønsker, og klik derefter på OK. De ændringer, du har foretaget, anvendes, når du fremover indsætter dato og klokkeslæt, men eksisterende noter omformateres ikke automatisk med de nye indstillinger.

 • Windows 7
  Luk OneNote, og åbn Kontrolpanel i Windows 7. Klik på Klokkeslæt, sprog og område, og klik derefter på Område og sprog. Vælg det ønskede format for dato og klokkeslæt under fanen Formater i dialogboksen Område og sprog, og klik derefter på OK. De ændringer, du har foretaget, anvendes, når du fremover indsætter dato og klokkeslæt, men eksisterende noter omformateres ikke automatisk med de nye indstillinger.

Toppen af siden

Oprette en Punktopstilling eller en opstilling med tal og bogstaver

Oprette en Punktopstilling

Opstillinger med punkttegn er gode til at oprette lister i tilfældig rækkefølge, f.eks. en indkøbsliste.

Gør følgende:

 1. Placer markøren på det sted i dine noter, hvor du vil starte opstillingen med punkttegn.

 2. Klik på Punktopstilling i gruppen Grundlæggende tekst under fanen Hjem.

 3. Skriv teksten for det første punkt, og tryk derefter på Enter for at oprette det næste punkt.

 4. Tryk på Enter to gange i træk for at afslutte opstillingen.
   

Tip!: Du kan starte en punktopstilling automatisk, hvis du skriver * (stjerne) som det første tegn på en ny tekstlinje og derefter trykker på mellemrumstasten.

Oprette en opstilling med tal/bogstaver

Opstillinger med tal/bogstaver er godt til at oprette kronologiske lister, f.eks. trinvise vejledninger.

Gør følgende:

 • Placer markøren på det sted i dine noter, hvor du vil starte opstillingen med punkttegn.

 • Klik på Opstilling med tal/bogstaver i gruppen Grundlæggende tekst under fanen Hjem.

 • Skriv teksten for det første punkt, og tryk derefter på Enter for at oprette det næste punkt.

 • Tryk på Enter to gange i træk for at afslutte opstillingen.
   

Tip!:  Du kan starte en opstilling med tal/bogstaver automatisk, hvis du skriver 1. som de første tegn på en ny tekstlinje og derefter trykker på mellemrumstasten.

Toppen af siden

Tilføje eller redigere et link

Der oprettes automatisk et link i OneNote, når du skriver eller indsætter en webadresse (også kaldet URL-adresse) i dine noter. Alternativt kan du bruge kommandoen Indsæt > Link til at oprette et link fra teksten i dine noter.
 

Tilføje et link

Gør et af følgende:

 • I dine noter skal du skrive eller indsætte den internetadresse, som linket skal pege på. Hvis du f.eks. vil indsætte et link til Microsofts websted, skal du skrive http://www.microsoft.com (eller kun www.microsoft.com), hvorefter linket automatisk gøres klikbart.

 • Klik på Indsæt > Link på båndet. Skriv den webadresse, som linket skal pege på, i feltet Adresse, og klik derefter på OK.
   

Bemærk!: Hvis du vil oprette et link til andre sider i notesbogen, skal du klikke på den notesbogsektion, der indeholder den side, du vil oprette linket til, højreklikke på sidefanen, klikke på Kopiér link til side og derefter indsætte linket på det sted i noterne, hvor det skal vises.
 

Redigere et link

Sådan ændrer du den webadresse, som et eksisterende link i dine noter peger på:

 1. Højreklik på det link, du vil ændre adressen i, og klik derefter på Rediger link.

 2. Erstat URL-adressen i feltet Adresse i dialogboksen Link med den nye adresse. Du kan også ændre den beskrivende tekst, som vises i feltet Tekst, der skal vises, så det passer til målsiden for det nye link.

 3. Klik på OK.

Fjerne et link

Sådan sletter du et link uden at slette den tekst, det var oprettet ud fra:

 • Højreklik på det link, du vil slette, og klik derefter på Fjern link i genvejsmenuen.
   

Toppen af siden

Føje mærker til vigtige noter

OneNote indeholder en række mærker, f.eks. Vigtigt og Opgaver, som du kan anvende på noter. Med mærker kan du prioritere og kategorisere noter, og de kan bruges til at gruppere noter efter klassifikation eller vigtighed, når du søger i dine notesbøger.
 

Føje et mærke til en note

Gør følgende:

 1. Klik på den tekst i noterne, du vil oprette mærket for.

 2. Klik på det mærkeikon i gruppen Mærker under fanen Hjem, du vil anvende. Brug pilene til at rulle gennem listen, eller klik på pilen Mere i listens nederste højre hjørne for at få vist alle tilgængelige mærker.
   

Søge efter mærker

Sådan kan du hurtigt finde alle mærkede noter, f.eks. for at få vist alle de elementer, du har markeret med mærket Vigtigt:

 • Klik på Startside > Find mærker. Klik på et mærke på listen med mærker i opgaveruden Oversigt over mærker for at finde og åbne den side, som indeholder den tilknyttede note.
   

Toppen af siden

Gemme noter

Til forskel fra andre computerprogrammer gemmes dit arbejde i Microsoft OneNote hele tiden, mens du arbejder. Det betyder, at du aldrig behøver at gemme dine noter manuelt.

Du kan frit lukke OneNote, så snart du er færdig med at tage noter. Når du starter OneNote næste gang, åbnes den side, du senest havde åben, automatisk, og dine seneste ændringer vises.
 

Toppen af siden

Hvad vil du foretage dig?

Angive eller skrive noter på en side

Flytte tekst på en side

Tilføje plads på en side

Oprette en ny side

Ændre siderækkefølgen

Gemme noter

Indsætte dato og klokkeslæt

Oprette en liste med punkttegn eller tal

Tilføje eller redigere et link

Oprette en tabel

Indsætte et billede

Indsætte et skærmklip

Føje notemærker til vigtige noter

Angive eller skrive noter på en side

 • Hvis du vil have indtastede noter, skal du klikke et vilkårligt sted på siden, hvor du vil have vist noterne, og derefter indtaste. OneNote opretter en notebeholder for hver tekstblok, som du indtaster eller skriver.

 • Hvis du bruger en pen-enhed til input, skal du klikke på Pen Knapflade på værktøjslinjen Skriveværktøjer og derefter skrive dine noter hvor som helst på siden. Hvis du vil skifte tilbage til at indtaste, kan du når som helst klikke på Skrive-/markeringsværktøj på værktøjslinjen Skriveværktøjer. Knapflade .

Toppen af siden

Flytte tekst på en side

Gør et af følgende:

 • Hvis du vil flytte tekst til et andet sted på den samme side, skal du flytte markøren hen over teksten. Når noteobjektbeholderen vises, skal du klikke på noteobjektbeholderens øverste kant og derefter trække noteobjektbeholderen til en ny placering på siden.

 • Hvis du vil flytte teksten fra én side til en anden, skal du højreklikke på den øverste kant af noteobjektbeholderen, klikke på Kopiér eller Klip i genvejsmenuen og derefter indsætte noterne på den ønskede side. 

Toppen af siden

Tilføje plads på en side

 1. Klik på Indsæt ekstra skriveplads Knapflade på værktøjslinjen Skriveværktøjer.

 2. Klik på det sted på siden, hvor du vil tilføje mere plads, og træk derefter markøren i den retning, som pilen angiver, for at tilføje så meget skriveplads, som du vil. 

  Klik og træk for at tilføje mere plads på siden

  Knapflade Træk for at tilføje plads i kanterne på siden eller mellem tekstlinjer.

Hvis du hurtigt vil tilføje mere plads i bunden af en side, skal du klikke på Rul en halv side nedad Knapflade i det lodrette rullepanel.

Toppen af siden

Oprette en ny side

 1. Klik på knappen Ny side over sidefanerne for hurtigt at oprette en ny side. Klik på pilen ud for knappen Ny side for at vælge en tom side, for at oprette en underside i en sidegruppe eller for at oprette en side ud fra en skabelon.

 2. I feltet Titel øverst på siden skal du skrive en titel for siden. Den titel, du skriver, vises i sidefanen langs siden af OneNote-vinduet.

Toppen af siden

Ændre siderækkefølgen

 • Hvis du vil flytte en side inden for et afsnit, skal du klikke på og trække sidefanen lidt til højre, indtil der fremkommer en lille pil, og derefter trække sidefanen op eller ned til en ny placering i det aktuelle afsnit.

Toppen af siden

Gemme noter

OneNote gemmer automatisk og løbende dit arbejde, mens du tager noter, hver gang du skifter til en anden side eller sektion, og hver gang du lukker sektioner og notesbøger. Der er ingen grund til at gemme dine noter manuelt, selv når du er færdig med dem.

Hvis du vil gemme en kopi af et udsnit af dine noter på en anden placering, skal du bruge kommandoen Gem som i menuen Filer. OneNote gemmer automatisk eventuelle yderligere ændringer til den pågældende sektion af noter på den nye placering.

Toppen af siden

Indsætte dato og klokkeslæt

Afhængigt af hvordan du bruger OneNote, kan du bruge computerens aktuelle dato og klokkeslæt i dine noter til at markere eller registrere den kronologiske rækkefølge af begivenheder. Du kan f.eks. føre log over telefonopkald, der modtages på bestemte tidspunkter i løbet af dagen, eller markere poster i din OneNote-weblog eller -dagbog med den aktuelle dato.

 1. Placer markøren der, hvor du vil tilføje et dato- og tidsstempel.

 2. Gør et af følgende:

  • Klik på Dato og klokkeslæt i menuen Indsæt.

  • Du kan indsætte dags dato og det aktuelle klokkeslæt ved at trykke på Alt+Skift+F.

  • Du kan indsætte dags dato ved at trykke på Alt+Skift+D.

  • Du kan indsætte det aktuelle klokkeslæt ved at trykke på Alt+Skift+T.

Tip!: OneNote indsætter automatisk et dato- og tidsstempel under sidetitlen, når der oprettes en ny side. Hvis du vil ændre dato- eller tidsstemplet på en side, skal du klikke på datoen eller klokkeslættet, og derefter klikke på det ikon for kalender eller ur, der vises. OneNote bruger det nye dato- og tidsstempel, når der søges efter noter på siden.

OneNote bruger det dato- og klokkeslætsformat, der er angivet i Windows Kontrolpanel. Hvis du vil ændre udseendet af dato og klokkeslæt i OneNote, skal du følge trinnene nedenfor til din version af Windows.

 • Windows 10
  Luk OneNote, og åbn Kontrolpanel i Windows 10 (i søgelinjen i nederste, venstre hjørne af skærmen skal du skrive kontrolpanel). Klik på Klokkeslæt, sprog og område, og klik derefter på Område. Vælg det ønskede format for dato og klokkeslæt under fanen Formater i dialogboksen Område, og klik derefter på OK. De ændringer, du har foretaget, anvendes, når du fremover indsætter dato og klokkeslæt, men eksisterende noter omformateres ikke automatisk med de nye indstillinger.

 • Windows 8
  Luk OneNote og åben Kontrolpanel i Windows 8 (stryg ind fra højre – hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne – og vælg ikonet for Søg. Skriv kontrolpanel). Klik på Klokkeslæt, sprog og område, og klik derefter på Område. Vælg det ønskede format for dato og klokkeslæt under fanen Formater i dialogboksen Område, og vælg de klokkeslæts- og datoformater, du ønsker, og klik derefter på OK. De ændringer, du har foretaget, anvendes, når du fremover indsætter dato og klokkeslæt, men eksisterende noter omformateres ikke automatisk med de nye indstillinger.

 • Windows 7
  Luk OneNote, og åbn Kontrolpanel i Windows 7. Klik på Klokkeslæt, sprog og område, og klik derefter på Område og sprog. Vælg det ønskede format for dato og klokkeslæt under fanen Formater i dialogboksen Område og sprog, og klik derefter på OK. De ændringer, du har foretaget, anvendes, når du fremover indsætter dato og klokkeslæt, men eksisterende noter omformateres ikke automatisk med de nye indstillinger.

Toppen af siden

Oprette en Punktopstilling eller en opstilling med tal og bogstaver

Oprette en Punktopstilling

 1. Klik på Punkttegn på værktøjslinjen Formatering Billede af knappen Punkttegn .

 2. Skriv den ønskede tekst til det første element på listen, og tryk derefter på Enter.

  Der oprettes automatisk et nyt punkttegn for det næste listeelement.

 3. Tryk på Enter to gange for at afslutte punktopstillingen og fortsætte med at skrive et almindeligt afsnit, eller tryk på Tilbage for at slette det sidste punkt på listen.

Hvis du vil starte en punktopstilling automatisk, skal du skrive * (stjerne) og derefter trykke på mellemrumstasten eller tabulatortasten.

Oprette en opstilling med tal/bogstaver

 1. Klik på Opstilling med tal og bogstaver på værktøjslinjen Formatering Knapflade .

 2. Skriv den ønskede tekst til det første element på listen, og tryk derefter på Enter.

  Der oprettes automatisk et tal til det næste listeelement.

 3. Tryk på Enter to gange for at afslutte den nummererede liste og fortsætte med at skrive et almindeligt afsnit, eller tryk på Tilbage for at slette det sidste tal på listen.

Hvis du vil starte en opstilling med tal/bogstaver automatisk, skal du skrive 1. og derefter trykke på mellemrumstasten eller tabulatortasten.

Toppen af siden

Tilføje eller redigere et link

OneNote opretter automatisk et link, når du skriver eller indsætter en internetadresse eller URL-adresse i dine noter.

Tilføje et link

Gør et af følgende:

 • I dine noter skal du skrive eller indsætte den internetadresse, som linket skal pege på. Hvis du f.eks. vil indsætte et link til Microsofts websted, skal du skrive http://www.microsoft.com.

 • I menuen Indsæt skal du klikke på Link, og i dialogboksen Indsæt link skal du angive den webadresse, som linket skal pege på, og derefter angive den Tekst, der skal vises, hvor linket vises i dine noter.

Hvis du vil oprette links til andre placeringer i notesbogen, så du kan navigere hurtigere, skal du klikke på den notesbogsektion, der indeholder den side, du vil oprette et link til, højreklikke på dens sidefane i margenen, klikke på Kopiér hyperlink til denne side og derefter indsætte linket der, hvor det skal vises.

Redigere et link

 • Højreklik på linket, og klik derefter på Rediger link i genvejsmenuen.

Toppen af siden

Oprette tabeller i en database

 1. Klik på den placering, hvor du vil indsætte en tabel.

 2. Klik på Indsæt tabel i menuen Tabel.

 3. Angiv det ønskede antal kolonner og rækker i dialogboksen Indsæt tabel.

Du kan oprette en tabel hurtigere ved at tegne den. På Standard-værktøjslinjen skal du klikke på knappen Indsæt tabel og derefter trække markøren ned og til højre for at angive det ønskede antal rækker og kolonner. Du kan også bruge tabulatortasten til at oprette en tabel og tilføje nye kolonner i en tabel, og du kan bruge Enter til at tilføje nye rækker i en tabel.

Toppen af siden

Indsæt et billede

Du kan indsætte billeder, grafik og clipart i dine noter.

Hvis du vil indsætte et billede fra en fil på computeren, skal du gøre følgende:

 1. Peg på Billede i menuen Indsæt, og klik derefter på Fra fil

 2. I dialogboksen Indsæt billede skal du gå til den placering, hvor filen er placeret, klikke for at markere filen og derefter klikke på Indsæt.

Du kan indsætte et billede fra world wide web ved at gøre følgende:

 1. Peg på Billede i menuen Indsæt, og klik derefter på Fra fil

 2. Skriv eller indsæt hele billedfilens webadresse i feltet Filnavn i dialogboksen Indsæt billede, og klik derefter på Indsæt.

Du kan anmærke billeder, du har indsat i dine noter, ved at skrive tekst over dem. Til forskel fra de fleste andre Microsoft Office-programmer markeres billedet ikke, når du klikker på et indsat billede i OneNote. I stedet anbringes der et indsætningspunkt til indtastning af tekst. Hvis du vil markere et billede, du har indsat, skal du bevæge markøren hen over det. Der vises en stiplet blå kant rundt om billedet, og der vises et blåt trådkorshåndtag ud for billedet. Klik på kanten eller håndtaget for at markere billedet. Når billedet er markeret, skal du klikke på det og trække det til en ny placering på siden.

Toppen af siden

Indsætte et skærmklip

Du kan bruge OneNote til at tage et billede af hele eller en del af computerskærmen og derefter indsætte det i dine noter. Disse billeder, som kaldes skærmklip, kan bruges til hurtigt at registrere oplysninger, som du skal redigere. Du kan f.eks. tage et billede af din virksomheds rejseplan fra rejsebureauets websted og derefter indsætte det i dine noter, så du kan se det, når du ikke har adgang til internettet.

Du kan oprette skærmklip ved at trække markøren for at markere et rektangulært område, som kan være alt fra en firkant på 25 pixel til hele skærmens højde og bredde. Alt inden for det rektangulære område medtages i billedet og føjes automatisk til både dine noter og Udklipsholder. Du kan nemt indsætte flere kopier af billedet på andre sider i din OneNote-notesbog eller i et andet program.

 1. I OneNote skal du klikke på Skærmklip i menuen Indsæt.

  OneNote minimeres, og det senest aktive vindue kommer til syne.

 2. Hvis det er nødvendigt, skal du skifte til det program, der viser de oplysninger, du vil tage et billede af (f.eks. en webside i Internet Explorer).

 3. Klik på museknappen, og hold den nede, og træk derefter markøren i en hvilken som helst retning for at lave en markering. Du kan f.eks. starte øverst til venstre i det område, du vil oprette skærmklippet af, og trække markøren nedad mod højre.

 4. Slip museknappen for at oprette skærmklippet og indsætte det i dine noter.

  Tip!: Når du opretter et skærmklip, bliver det automatisk kopieret til Udklipsholder. Hvis du vil indsætte billedet i et andet program, skal du klikke på Indsæt eller trykke på Ctrl+V på det sted, hvor du vil indsætte billedet.

Bemærk!: Skærmklip er statiske billeder. Når du tager et skærmklip af noget (f.eks. en webside), og oplysningerne ændres i kilden, opdateres skærmklippet ikke.

Toppen af siden

Føj notemærker til vigtige noter

OneNote indeholder adskillige foruddefinerede notemærker, f.eks. Vigtig og Opgave, der kan knyttes til dine noter. Du kan også oprette dine egne brugerdefinerede notemærker og søge efter mærkede elementer.

Tilføj et notemærke

 1. Anbring markøren i det afsnit, du vil mærke.

 2. Standard-værktøjslinjen skal du klikke på pilen ud for knappen Mærker, og derefter skal du klikke på det ønskede notemærke. Hvis du f.eks. vil vedhæfte et afkrydsningsfelt til noget, du vil følge op på, skal du klikke på Opgaver Knapflade .

Når du føjer mærker til dine noter, kan du søge efter noter for elementer med mærker, og du kan gruppere elementer med mærker sammen i henhold til mærkets navn.

Søge efter noter, der er mærket

 1. Standard-værktøjslinjen skal du klikke på pilen ud for knappen Mærker, og derefter skal du klikke på Vis alle mærkede noter.

 2. I ruden Oversigt over notemærker kan du indskrænke omfanget for Søgning, hvis det er nødvendigt, og derefter klikke på Opdater resultater.

Du kan bruge opgavenotemærket som et afkrydsningsfelt for at angive, om du har fulgt op på et handlingselement. Markér eller fjern markeringen i feltet i opgaveruden Oversigt over notemærker eller på den side, der indeholder notemærket.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×