Tage og formatere noter

At tage noter i OneNote er lige så nemt som at skrive i en papirnotesbog, men i OneNote kan du nemt oprette ekstra plads og tilføje sider, når og hvornår du har brug for det, du kan flytte og formatere tekst overalt på siden, du kan bruge søgefunktionen til hurtigt at finde de oplysninger, du skal bruge, og du kan oprette mærker for vigtige noter, der skal følges op på.

I OneNote kan dine noter også medtage enhver kombination af indtastet tekst, billeder og grafik – samt den tekst og de billeder, som du opretter fra websider og andre programmer – samt digital håndskrift, lyd- og videoklip, lister og links.
 

Hvad vil du foretage dig?

Angive eller skrive noter på en side

Flytte tekst på en side

Tilføje plads på en side

Oprette en ny side

Ændre siderækkefølgen

Indsætte dato og klokkeslæt

Oprette en liste med punkttegn eller tal

Tilføje eller redigere et link

Føje mærker til vigtige noter

Gemme noter

Angive eller skrive noter på en side

Gør et af følgende:

 • Når du vil skrive en note, kan du klikke et vilkårligt sted på den side, hvor noten skal placeres, og så skrive din tekst. Du kan fortsætte med at skrive i den aktuelle notebeholder, der vises omkring teksten, eller du kan klikke et andet sted på siden for at oprette en ny note.

 • Hvis du bruger en inputpen, eller hvis du bruger OneNote på en berøringscomputer, skal du klikke eller trykke på fanen Tegning på båndet og derefter klikke eller trykke på en penfarve i gruppen Funktioner for at skrive håndskrevne noter på siden. Du kan når som helst skifte tilbage til at skrive på tastaturet ved at klikke på knappen Skriv under fanen Tegning.
   

Flytte tekst på en side

Gør et af følgende:

 • Hvis du vil flytte tekst til et andet sted på den samme side, skal du flytte musemarkøren hen over teksten. Når noteobjektbeholderen vises, skal du klikke på noteobjektbeholderens øverste kant og derefter klikke og trække noteobjektbeholderen til en ny placering på siden.

 • Hvis du vil flytte teksten fra én side til en anden, skal du højreklikke på den øverste kant af noteobjektbeholderen, klikke på Kopiér eller Klip i genvejsmenuen og derefter indsætte noterne på den ønskede side.
   

Tilføje plads på en side

Gør et af følgende:

 1. Klik på fanen Indsæt.

 2. Klik på Indsæt mellemrum i gruppen Indsæt.

 3. Klik på det sted på siden, hvor du vil tilføje mere plads, og træk derefter markøren i den retning, som pilen angiver, for at indsætte så meget ekstra skriveplads, som du har brug.
   

Oprette en ny side

I OneNote kan du rulle uendeligt på en side, men det er en god ide at bruge sider og sektioner for at organisere dine notesbøger effektivt. Sådan tilføjer du en ny, tom side:

 1. Klik på kappen Tilføj side over sidefanekolonnen i højre side af OneNote-programvinduet.

 2. Skriv en titel i sidehovedet i toppen af den nye side. Den sidetitel, du skriver her, vises også på sidefanen for den nye side, du har oprettet.
   

Ændre siderækkefølgen

Gør et af følgende:

 • Du kan flytte en side i en notesbogsektion højere op eller længere ned på listen over sidefaner ved at klikke og holde nede på sidefanen og derefter trække fanen op eller ned til den nye placering.
   

Indsætte dato og klokkeslæt

Når du opretter en ny side i OneNote, får den automatisk et tidsstempel med dags dato og klokkeslættet for at angive, hvornår siden blev oprettet. Afhængigt af hvordan du bruger OneNote, kan du bruge computerens aktuelle dato og klokkeslæt i dine noter til at markere eller registrere kronologiske begivenheder. Du kan f.eks. oprette en log over, hvilke tidspunkter på dagen du modtager telefonopkald, ved at skrive dato og klokkeslæt for opkaldet foran oplysningerne om opkaldet.

Gør følgende:

 1. Placer markøren dér, hvor du vil indsætte et dato- og tidsstempel i dine noter.

 2. Gør et af følgende:

  • Klik på en af knapperne Dato, Klokkeslæt eller Dato og klokkeslæt i gruppen Tidsstempel under fanen Indsæt.

  • Hvis du hurtigt vil indsætte den aktuelle dato, skal du trykke på Alt+Skift+D på tastaturet.

  • Hvis du hurtigt vil indsætte den aktuelle dato, skal du trykke på Alt+Skift+T på tastaturet.

  • Hvis du hurtigt vil indsætte den aktuelle dato og klokkeslættet, skal du trykke på Alt+Skift+F på tastaturet.
    

OneNote bruger det dato- og klokkeslætsformat, der er angivet i Windows Kontrolpanel. Hvis du vil ændre udseendet af dato og klokkeslæt i OneNote, skal du følge trinnene nedenfor til din version af Windows.

 • Windows 10
  Luk OneNote, og åbn Kontrolpanel i Windows 10 (i søgelinjen i nederste, venstre hjørne af skærmen skal du skrive kontrolpanel). Klik på Klokkeslæt, sprog og område, og klik derefter på Område. Vælg det ønskede format for dato og klokkeslæt under fanen Formater i dialogboksen Område, og klik derefter på OK. De ændringer, du har foretaget, anvendes, når du fremover indsætter dato og klokkeslæt, men eksisterende noter omformateres ikke automatisk med de nye indstillinger.

 • Windows 8
  Luk OneNote og åben Kontrolpanel i Windows 8 (stryg ind fra højre – hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne – og vælg ikonet for Søg. Skriv kontrolpanel). Klik på Klokkeslæt, sprog og område, og klik derefter på Område. Vælg det ønskede format for dato og klokkeslæt under fanen Formater i dialogboksen Område, og vælg de klokkeslæts- og datoformater, du ønsker, og klik derefter på OK. De ændringer, du har foretaget, anvendes, når du fremover indsætter dato og klokkeslæt, men eksisterende noter omformateres ikke automatisk med de nye indstillinger.

 • Windows 7
  Luk OneNote, og åbn Kontrolpanel i Windows 7. Klik på Klokkeslæt, sprog og område, og klik derefter på Område og sprog. Vælg det ønskede format for dato og klokkeslæt under fanen Formater i dialogboksen Område og sprog, og klik derefter på OK. De ændringer, du har foretaget, anvendes, når du fremover indsætter dato og klokkeslæt, men eksisterende noter omformateres ikke automatisk med de nye indstillinger.

Oprette en Punktopstilling eller en opstilling med tal og bogstaver

Oprette en Punktopstilling

Opstillinger med punkttegn er gode til at oprette lister i tilfældig rækkefølge, f.eks. en indkøbsliste.

Gør følgende:

 1. Placer markøren på det sted i dine noter, hvor du vil starte opstillingen med punkttegn.

 2. Klik på Punktopstilling i gruppen Grundlæggende tekst under fanen Hjem.

 3. Skriv teksten for det første punkt, og tryk derefter på Enter for at oprette det næste punkt.

 4. Tryk på Enter to gange i træk for at afslutte opstillingen.
   

Tip!: Du kan starte en punktopstilling automatisk, hvis du skriver * (stjerne) som det første tegn på en ny tekstlinje og derefter trykker på mellemrumstasten.

Oprette en opstilling med tal/bogstaver

Opstillinger med tal/bogstaver er godt til at oprette kronologiske lister, f.eks. trinvise vejledninger.

Gør følgende:

 • Placer markøren på det sted i dine noter, hvor du vil starte opstillingen med punkttegn.

 • Klik på Opstilling med tal/bogstaver i gruppen Grundlæggende tekst under fanen Hjem.

 • Skriv teksten for det første punkt, og tryk derefter på Enter for at oprette det næste punkt.

 • Tryk på Enter to gange i træk for at afslutte opstillingen.
   

Tip!:  Du kan starte en opstilling med tal/bogstaver automatisk, hvis du skriver 1. som de første tegn på en ny tekstlinje og derefter trykker på mellemrumstasten.

Tilføje eller redigere et link

Der oprettes automatisk et link i OneNote, når du skriver eller indsætter en webadresse (også kaldet URL-adresse) i dine noter. Alternativt kan du bruge kommandoen Indsæt > Link til at oprette et link fra teksten i dine noter.
 

Tilføje et link

Gør et af følgende:

 • I dine noter skal du skrive eller indsætte den internetadresse, som linket skal pege på. Hvis du f.eks. vil indsætte et link til Microsofts websted, skal du skrive http://www.microsoft.com (eller kun www.microsoft.com), hvorefter linket automatisk gøres klikbart.

 • Klik på Indsæt > Link på båndet. Skriv den webadresse, som linket skal pege på, i feltet Adresse, og klik derefter på OK.
   

Bemærk!: Hvis du vil oprette et link til andre sider i notesbogen, skal du klikke på den notesbogsektion, der indeholder den side, du vil oprette linket til, højreklikke på sidefanen, klikke på Kopiér link til side og derefter indsætte linket på det sted i noterne, hvor det skal vises.
 

Redigere et link

Sådan ændrer du den webadresse, som et eksisterende link i dine noter peger på:

 1. Højreklik på det link, du vil ændre adressen i, og klik derefter på Rediger link.

 2. Erstat URL-adressen i feltet Adresse i dialogboksen Link med den nye adresse. Du kan også ændre den beskrivende tekst, som vises i feltet Tekst, der skal vises, så det passer til målsiden for det nye link.

 3. Klik på OK.

Fjerne et link

Sådan sletter du et link uden at slette den tekst, det var oprettet ud fra:

 • Højreklik på det link, du vil slette, og klik derefter på Fjern link i genvejsmenuen.
   

Føje mærker til vigtige noter

OneNote indeholder en række mærker, f.eks. Vigtigt og Opgaver, som du kan anvende på noter. Med mærker kan du prioritere og kategorisere noter, og de kan bruges til at gruppere noter efter klassifikation eller vigtighed, når du søger i dine notesbøger.
 

Føje et mærke til en note

Gør følgende:

 1. Klik på den tekst i noterne, du vil oprette mærket for.

 2. Klik på det mærkeikon i gruppen Mærker under fanen Hjem, du vil anvende. Brug pilene til at rulle gennem listen, eller klik på pilen Mere i listens nederste højre hjørne for at få vist alle tilgængelige mærker.
   

Søge efter mærker

Sådan kan du hurtigt finde alle mærkede noter, f.eks. for at få vist alle de elementer, du har markeret med mærket Vigtigt:

 • Klik på Startside > Find mærker. Klik på et mærke på listen med mærker i opgaveruden Oversigt over mærker for at finde og åbne den side, som indeholder den tilknyttede note.
   

Gemme noter

Til forskel fra andre computerprogrammer gemmes dit arbejde i Microsoft OneNote hele tiden, mens du arbejder. Det betyder, at du aldrig behøver at gemme dine noter manuelt.

Du kan frit lukke OneNote, så snart du er færdig med at tage noter. Når du starter OneNote næste gang, åbnes den side, du senest havde åben, automatisk, og dine seneste ændringer vises.
 

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×