SUM, funktionen

Funktionen SUM, en af de matematiske og trigonometriske funktioner, lægger værdier sammen. Du kan tilføje individuelle værdier, cellereferencer eller områder eller en blanding af alle tre.

Det kunne f.eks. være:

 • =SUM(A2:A10)

 • =SUM(A2:A10, C2:C10)

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Denne video er en del af et kursus med titlen Lægge tal sammen i Excel 2013.

SUM(tal1;[tal2];...)

Argumentnavn

Beskrivelse

tal1   . (Påkrævet)

Det første tal, du vil tilføje. Tallet kan være som 4, en cellereference som B6 eller en celle område som B2:B8.

nummer2-255    (valgfrit)

Dette er det andet tal, du vil tilføje. Du kan angive op til 255 tal på denne måde.

Hvis du hurtigt vil finde summen af et celleområde, skal du markere området og kigge nederst til højre i Excel-vinduet.

Skærmbillede af markering af et celleområde og derefter et kig på statuslinjen
Statuslinje


Dette er statuslinjen, og den viser oplysninger om det, du har markeret, uanset om det er en enkelt celle eller flere celler. Hvis du højreklikker på statuslinjen, vises en dialogboks med alle de indstillinger, du kan vælge. Bemærk, at der også vises værdier for det markerede område, hvis du har markeret disse attributter. Få mere at vide om statuslinjen.

Den nemmeste måde at tilføje en SUM-formel i dit regneark er ved at bruge guiden Autosum. Vælg en tom celle direkte over eller under det område, du vil lægge sammen, og tryk på Autosum > Sum på fanen Hjem eller Formler på båndet. Guiden Autosum registrerer automatisk det område, der skal lægges sammen og bygger formlen for dig. Den fungerer også vandret, hvis du vælger en celle til venstre eller højre for det område, der skal lægges sammen. Bemærk, at den ikke fungerer i ikke-sammenhængende områder, men det vil vi gennemgå i næste afsnit.

Du kan bruge guiden Autosum til automatisk at oprette en Sum-formel. Markér et område over/under eller til venstre/højre for det område, der skal summeres, og gå til fanen Formel på båndet. Vælg derefter Autosum og SUM.
Brug guiden Autosum til at hurtigt summere sammenhængende områder


I dialogboksen Autosum kan du vælge andre almindelige funktioner som f.eks.:

Autosum lodret

Celle B6 viser Autosum Sum-formlen: =SUM(B2:B5)

Guiden Autosum har automatisk registreret cellerne B2: B5 som det område, der skal lægges sammen. Du skal blot trykke på Enter for at bekræfte det. Hvis du vil tilføje/udelukke flere celler, kan du holde Skift > piletast nede, indtil dit ønskede er markeret. Tryk på Enter, når du er færdig.

IntelliSense-funktionsvejledning: Den flydende SUM-kode (tal1; [tal2];...) under funktionen er dens Intellisense-vejledning. Hvis du klikker på SUM eller funktionsnavnet, bliver det til et blåt link, som fører dig til det relevante Hjælp-emne for funktionen. Hvis du klikker på de enkelte funktionselementer, fremhæves det relevante stykke i formlen. I dette tilfælde ville kun B2: B5 blive markeret, fordi formlen kun indeholder én talreference. Intellisense-koden vises for alle funktioner.

Autosum vandret

Celle D2 viser Autosum Sum-formlen: =SUM(B2:C2)

Brug af SUM med ikke-sammenhængende områder. Formlen for celle C8 er =SUM(C2:C3,C5:C6). Du kan også bruge navngivne områder, og så ville formlen være =SUM(Uge1,Uge2).

Guiden Autosum virker generelt kun for sammenhængende områder, så hvis du har tomme rækker eller kolonner i sumområdet, stopper Excel ved det første mellemrum. I dette tilfælde skal du SUMMERE efter markering, hvor du tilføjer de individuelle områder ét ad gangen. Hvis du havde data i celle B4 i dette eksempel, ville Excel generere =SUM(C2:C6), da det ville genkende et sammenhængende område.

Du kan hurtigt markere flere ikke-sammenhængende områder med Ctrl+venstreklik. Angiv først "= SUM (", og vælg derefter dine forskellige områder, hvorefter Excel automatisk tilføjer kommaseparatoren mellem områder for dig. Tryk på Enter, når du er færdig.

TIP! Du kan bruge ALT+ = til hurtigt at tilføje SUM-funktionen i en celle. Derefter skal du blot vælge område(r).

Bemærk! Du kan måske se, hvordan Excel har fremhævet de forskellige funktionsområder efter farve, og de matcher i selve formlen, så C2:C3 er én farve og C5:C6 er en anden. Excel gør dette for alle funktioner, medmindre det refererede område er i et andet regneark eller i en anden projektmappe. For at opnå større brugervenlighed med teknologiske hjælpemidler kan du bruge Navngivne områder, f.eks. "Uge1", "Uge2" osv. og derefter henvise til dem i din formel:

=SUM(Uge1,Uge2)

Du kan nemt udføre matematiske operationer med Excel på egen hånd og sammen med Excel-funktioner som f.eks. SUM. I de følgende tabellister vises de operatorer, du kan bruge, samt nogle relaterede funktioner. Du kan indlæse operationer fra enten talrækken på tastaturet på dit tastatur eller tastaturet med 10 taster, hvis du har et. F.eks. angiver Shift+8 stjernen (*) for multiplikation.

Operator

Handling

Eksempler

+

Addition

=1+1

=A1+B1

=SUM(A1:A10)+10

=SUM(A1:A10)+B1

-

Subtraktion

=1-1

=A1-B1

=SUM(A1:A10)-10

=SUM(A1:A10)-B1

*

Multiplikation

=1*1

=A1*B1

=SUM(A1:A10)*10

=SUM(A1:A10)*B1

=PRODUKT(1,1) - PRODUKT funktion

/

Division

=1/1

=A1/B1

=SUM(A1:A10)/10

=SUM(A1:A10)/B1

=KVOTIENT(1,1) - KVOTIENT funktion

^

Eksponentiel værdi

=1^1

=A1^B1

=SUM(A1:A10)^10

=SUM(A1:A10)^B1

=POWER(1,1) - POWER-funktion

Få mere at vide under Brug Excel som lommeregner.

Andre eksempler

 1. Antag, at du vil anvende en procentvis rabat på et celleområde, du har summeret.

  Brug af operatorer med SUM. Formlen i celle B16 er =SUM(A2:A14)*-25%. Formlen ville være opbygget korrekt, hvis -25% var en cellereference i stedet for, på denne måde =SUM(A2:A14)*E2
  • =SUM(A2:A14)*-25%

  Ville give dig 25 % af det summerede område, men 25 % fastsættes i formlen, og det kan være svært at finde senere, hvis du vil ændre det. Det er meget bedre at indsætte 25 % i en celle og referere til den i stedet for, hvor det er nemt at finde og ændre, f.eks.:

  • =SUM(A2:A14)*E2

  For at dividere i stedet for at gange skal du blot erstatte "*" med "/": =SUM(A2:A14)/E2

 2. Adder eller subtraher fra en SUM

  i. Du kan nemt addere eller subtrahere fra en sum ved hjælp af + eller -, f.eks.:

  • =SUM(A1:A10)+E2

  • =SUM(A1:A10)-E2

Dette afsnit beskriver nogle af de bedste fremgangsmåder til at arbejde med SUM-funktionen. Meget af dette kan også anvendes til at arbejde med andre funktioner.

Metoden =1+2 eller =A+B – Mens du kan skrive =1+2+3 eller =A1+B1+C2 og få nøjagtige resultater, kan der alligevel opstå fejl i disse metoder af forskellige årsager:

 1. Slåfejl – Forestil dig at angive flere og/eller meget længere værdier, som f.eks. disse:

  • =14598,93+65437,90+78496,23

  Prøv derefter at validere, om din indtastning er korrekt. Det er meget lettere at indsætte disse værdier i individuelle celler og bruge en SUM-formel. Desuden kan du formatere værdierne, når de er i cellerne, hvilket gør dem meget nemmere at læse end, når de er i en formel.

  Brug funktionen SUM i stedet for at angive værdier i formler. Formlen i celle D5 er =SUM(D2:D4)
 2. #VÆRDI!-fejl fra referencer til tekst i stedet for tal

  Hvis du bruger en formel som f.eks.:

  • =A1+B1+C1 eller =A1+A2+A3

  Eksempel på forkert formelopbygning. Formlen i celle D2 er =A2+B2+C2

  Formlen kan mislykkes, hvis der er ikke-numeriske (tekst) værdier i de refererede celler, som returnerer en #VÆRDI!-fejl. SUM ignorerer tekstværdier og giver dig summen af de numeriske værdier.

  Korrekt formelbygning. I stedet for =A2+B2+C2 er celle D2's formel =SUM(A2:C2)
 3. #REF!-fejl ved sletning af rækker eller kolonner

  #REF!-fejl udløst af sletning af en kolonne. Formlen er ændret til =A2+#REF!+B2

  Hvis du sletter en række eller kolonne, opdateres formlen ikke, så den slettede række udelades, og der returneres en #REF!-fejl, hvor en SUM-funktion opdateres automatisk.

  SUM-funktionen justerer automatisk for indsatte eller slettede rækker og kolonner
 4. Formler opdaterer ikke referencer ved indsættelse af rækker eller kolonner

  =A+B+C-formler opdaterer ikke, hvis du tilføjer rækker

  Hvis du indsætter en række eller kolonne, opdateres formlen ikke, så den indeholder den tilføjede række, hvor en SUM-funktion automatisk opdateres (så længe du ikke er uden for det område, der refereres til i formlen). Dette er især vigtigt, hvis du forventer, at formlen opdateres, og det ikke sker, da det efterlader dig med ufuldstændige resultater, du muligvis ikke opdager.

  I eksemplet vises en SUM-formel, der automatisk udvides fra =SUM(A2:C2) til =SUM(A2:D2), når der indsættes en kolonne
 5. SUM med individuelle cellereferencer vs. områder

  Brug af en formel som f.eks.:

  • =SUM(A1,A2,A3,B1,B2,B3)

  har lige så stor sandsynlighed for fejl ved indsættelse eller sletning af rækker i referenceområdet af samme årsager. Det er meget bedre at bruge individuelle områder, f.eks.:

  • =SUM(A1:A3,B1:B3)

  som opdateres, når du tilføjer eller sletter rækker.

 1. Du kan sagtens bruge SUM med andre funktioner. Her er et eksempel, som opretter en månedlig gennemsnitsberegning:

  Brug af SUM med andre funktioner. Formlen i celle M2 er =SUM(A2:L2)/T^LV(A2:L2) . Bemærk! Kolonnerne Maj-November er skjult for at gøre det mere overskueligt.
  • =SUM(A2:L2)/TÆLV(A2:L2)

 2. Som tager SUMMEN af A2:L2 divideret med antallet af ikke-tomme celler i A2:L2 (maj til og med december er tomme).

 1. Af og til kan det være nødvendigt at summere en bestemt celle i flere regneark. Det kan være nærliggende at klikke på hvert enkelt ark og celle og kun bruge "+" til at tilføje celleværdier, men der er tidskrævende, og der kan opstå fejl.

  • =Ark1!A1+Ark2!A1+Ark3!A1

  Du kan gøre det meget nemmere med en 3D- eller 3-Dimensionel SUM:

  3D Sum – Formlen i celle D2 er =SUM(Ark1:Ark3!A2)
  • =SUM(Ark1:Ark3!A1)

  Dette summerer celle A1 i alle regneark fra ark 1 til ark 3.

  Dette er især nyttigt i situationer, hvor du har ét ark for hver måned (januar-december), og du vil summere dem i et resuméark.

  3d SUM på tværs af navngivne ark. Formlen i D2 er =SUM(Januar:December!A2)
  • =SUM(Januar:December!A2)

  Her summeres celle A2 i hvert ark fra januar til og med december.

  Bemærkninger!: Hvis dine regneark indeholder mellemrum i navne, f.eks. "Januar salg", skal du bruge en apostrof, når der henvises til arknavne i en formel. Bemærk apostroffen FØR det første regnearksnavn og igen EFTER det sidste.

  • =SUM(‘Januar salg:December salg’!A2)

  3D-metoden fungerer også sammen med andre funktioner som f.eks. GENNEMSNIT, MIN, MAKS osv.:

  • =GENNEMSNIT(Ark1:Ark3! A1)

  • =MIN(Ark1:Ark3! A1)

  • =MAKS(Ark1:Ark3! A1)

Problem

Hvad der gik galt

Funktionen Min SUM viser #####, ikke resultatet.

Kontrollér dine kolonnebredder. ##### betyder som regel, at kolonnen er for smal til at vise resultatet af formlen.

Funktionen Min SUM viser selve formlen som tekst, ikke resultatet.

Kontrollér, at cellen ikke er formateret som tekst. Markér cellen eller det pågældende område, og brug Ctrl+1 for at få vist dialogboksen Formatér celler, klik derefter på fanen Tal, og vælg det ønskede format. Hvis cellen er formateret som tekst og ikke ændrer sig, når du ændrer formatet, skal du muligvis bruge F2 > Enter for at gennemtvinge en ændring af formatet.

Funktionen min SUM opdateres ikke.

Sørg for, at Beregningen er indstillet til Automatisk. På fanen Formel går du til Indstillinger for beregning. Du kan også bruge F9 til at tvinge regnearket til at udføre beregning.

Sørg for, at beregningen er indstillet til automatisk. Fra fanen Formel går du til Indstillinger for beregning.

Nogle af værdierne adderes ikke.

Kun numeriske værdier i referencen eller området kan adderes. Tomme celler, logiske værdier som f.eks. SAND eller tekst ignoreres.

Fejlen #NAVN? vises i stedet for det forventede resultat.

Dette betyder som regel, at formlen er stavet forkert, f.eks. =sume(A1:A10) i stedet for =SUM(A1:A10).

Funktionen Min SUM viser et helt tal, men den burde vise decimaler

Kontrollér din celleformatering for at sikre, at du får decimaler vist. Markér cellen eller det pågældende område, og brug Ctrl+1 for at få vist dialogboksen Formatér celler, klik derefter på fanen Tal, og vælg det ønskede format, mens du sørger for at angive det antal decimaler, du ønsker.

 1. Jeg vil blot Tilføje/Subtrahere/Multiplicere/Dividere tal Se denne videoserie om Grundlæggende beregninger i Excel, eller Brug Excel som din lommeregner.

 2. Hvordan får jeg vist flere/færre decimaler? – Du kan ændre dit talformat. Markér cellen eller det pågældende område, og brug Ctrl+1 for at få vist dialogboksen Formatér celler, klik derefter på fanen Tal, mens du sørger for at angive det antal decimaler, du ønsker.

 3. Hvordan adderer eller subtraherer jeg tid? Du kan addere og subtrahere tid på et par forskellige måder. F.eks. kan du udregne forskellen mellem kl. 8:00 og kl. 24:00 til lønningsforslag ved at bruge: =("24:00"-"8:00")*24 og tage sluttidspunktet minus starttidspunktet. Bemærk, at Excel beregner gange som en brøkdel af dagen, så du er nødt til at multiplicere med 24 for at få det samlede antal timer. I det første eksempel bruger vi =((B2-A2)+(D2-C2))*24 for at udregne summen af timer fra start til slut, mindre end en frokostpause (i alt 8,5 timer).

  Hvis du blot tilføjer timer og minutter og vil have den måde vist, så kan du addere og behøver ikke at multiplicere med 24, så i det andet eksempel bruger vi =SUM(A6:C6), da vi kun har brug for det samlede antal timer og minutter for tildelte opgaver (5:36 eller 5 timer, 36 minutter).

  Beregner tidspunkter

  Du kan finde flere oplysninger under: Adder eller subtraher tid.

 4. Hvordan finder jeg forskellen mellem datoer? Du kan addere og subtrahere datoer som med klokkeslæt. Her er et meget almindeligt eksempel på at tælle antallet af dage mellem to datoer. Det gøres så enkelt her: =B2-A2. Nøglen til at arbejde med både datoer og klokkeslæt er, at du starter med Slutdato/klokkeslæt og subtraherer Startdato/klokkeslæt.

  Beregne forskelle mellem datoer

  Du kan finde flere måder at arbejde med datoer under: Beregn antallet af dage mellem to datoer.

 5. Hvordan sammentæller jeg kun synlige celler? Nogle gange, når du manuelt skjuler rækker eller bruger AutoFilter til at vise kun visse data, vil du også kun summere de synlige celler. Du kan bruge funktionen SUBTOTAL. Hvis du bruger en række med totaler i en Excel-tabel, vil alle funktioner, du vælger fra rullelisten for Totaler, automatisk blive indtastet som en subtotal. Se mere om, hvordan du får Totaler af data i en Excel-tabel.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers community eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Se også

Se en video om brugen af funktionen SUM

Funktionen SUM.HVIS tilføjer kun de værdier, der lever op til et enkelt kriterium

Funktionen SUM.HVIS tilføjer kun de værdier, der lever op et flere kriterier

Funktionen TÆL.HVIS tæller kun de værdier, der lever op til et enkelt kriterium

Funktionen TÆL.HVIS tæller kun de værdier, der lever op til flere kriterier

Oversigt over formler i Excel

Sådan undgår du ødelagte formler

Find og ret fejl i formler

Tastaturgenveje i Excel til Windows

Tastaturgenveje i Excel til Mac

Matematiske og trigonometriske funktioner

Excel-funktioner (alfabetisk)

Excel-funktioner (efter kategori)

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×