Subtotal- og samlede felter i en pivottabel

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Når du arbejder med en pivottabel, kan du få vist eller skjule subtotaler for individuelle felter for kolonner og rækker, få vist eller skjule kolonner og rækker hovedtotaler for hele rapporten og beregne subtotaler og hovedtotaler med eller uden filtrerede elementer.

Række- og kolonnefelter til subtotal

 1. Vælg en element af et felt med række eller kolonne i en pivottabel. Kontrollér, at det er et felt og ikke en værdi.

 2. Klik på Feltindstillinger i gruppen Aktivt felt under fanen analysér.

  Feltindstillinger på båndet

  Dette viser dialogboksen Feltindstillinger.

  Subtotaler og filtre under fanen i dialogboksen Feltindstillinger

 3. I dialogboksen Feltindstillinger under Subtotaler skal du gøre et af følgende:

  • For at beregne subtotalen i et ydre række- eller kolonnenavn ved hjælp af standardsumfunktionen skal du klikke på Automatisk.

  • Hvis du vil fjerne subtotaler, skal du klikke på Ingen.

   Bemærk!: Hvis et felt indeholder en beregnet element, kan du ikke ændre sumfunktionen subtotal.

  • Hvis du vil bruge en anden funktion til at få vist mere end én type subtotal eller for at anvende subtotal på et indre række- eller kolonnenavn, skal du klikke på Brugerdefineret (hvis denne indstilling er tilgængelig) og derefter vælge en funktion.

   Funktioner, der kan bruges som en subtotal

   Funktion

   Beskrivelse

   Sum

   Summen af værdierne. Dette er standardfunktionen for numeriske data.

   Antal

   Antallet af dataværdier. Sumfunktionen Antal fungerer på samme måde som funktionen TÆLV. Antal er standardfunktionen for andre data end tal.

   Middel

   Gennemsnittet af værdierne.

   Maks.

   Den største værdi.

   Min.

   Den mindste værdi.

   Produkt

   Produktet af værdierne.

   Tæl tal

   Antallet af dataværdier, der er tal. Sumfunktionen Tæl tal fungerer på samme måde som regnearkets funktion TÆL.

   Stdafv

   En estimering af standardafvigelsen i en population, hvor prøven er et undersæt af hele populationen.

   StdafvP

   Standardafvigelsen for en population, hvor populationen er alle de data, der skal summeres.

   Varians

   En estimering af variansen af en population, hvor prøven er et undersæt af hele populationen.

   Variansp

   Variansen i en population, hvor populationen er alle de data, der skal summeres.

   Bemærk!: Du kan ikke bruge en brugerdefineret funktion, der bruger en Online Analytical Processing (OLAP) datakilde.

 4. Hvis du vil medtage eller udelade nye elementer, når du anvender et filter, hvor du har valgt bestemte elementer i menuen til filtrering, skal du markere eller slette markeringen af afkrydsningsfeltet Inkluder nye elementer i manuelt filter.

Tip!: 

 • Du kan hurtigt vise eller skjule den aktuelle subtotal ved at højreklikke på elementet i feltet og derefter markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ud for Subtotal "<navn>".

 • Når det gælder ydre rækkenavne i komprimeret- eller oversigtsform, kan du vise subtotaler over eller under deres elementer. Du kan også skjule subtotaler ved at gøre følgende:

  1. På fanen Design i gruppen Layout, skal du klikke på Subtotaler.

  2. Gør en af følgende ting:

   • Markér Vis ikke subtotaler.

   • Markér Vis alle subtotaler i bunden af gruppen.

   • Markér Vis alle subtotaler i toppen af gruppen.

Vis eller skjul hovedtotaler for hele rapporten

Du kan vise eller skjule hovedtotalerne for den aktuelle pivottabel. Du kan også angive standardindstillingerne for at vise og skjule hovedtotaler

Vis eller skjul hovedtotaler

 1. Klik et vilkårligt sted i pivottabellen.

 2. På fanen Design i gruppen Layout , skal du klikke på Hovedtotaler og vælge den visningsindstilling, du gerne vil bruge til hovedtotalen.

  Gruppen layout på båndet

Rediger standardfunktionen for at vise eller skjule hovedtotaler

 1. Klik på pivottabellen.

 2. Klik på Indstillinger i gruppen pivottabel under fanen analysér .

  Indstillinger for pivottabel på båndet

 3. I dialogboksen Indstillinger for pivottabel på fanen Totaler og filtre skal du gøre et af følgende:

  • For at få vist hovedtotaler, vælge enten Vis hovedtotaler for kolonner eller Vis hovedtotaler for rækker, eller begge dele.

  • Hvis du vil skjule hovedtotaler, skal du fjerne markeringen enten Vis hovedtotaler for kolonner eller Vis hovedtotaler for rækker eller begge dele.

Beregn subtotaler og hovedtotaler med eller uden filtrerede elementer

 1. Klik et vilkårligt sted i pivottabellen.

 2. Klik på Indstillinger i gruppen pivottabel under fanen analysér .

  Indstillinger for pivottabel på båndet

 3. I dialogboksen Indstillinger for pivottabel på fanen Totaler og filtre skal du gøre et af følgende:

  • For en datakilde til onlineanalysebehandling (OLAP) skal du gøre et af følgende:

   • Markér eller fjern markeringen af Beregn subtotal af filtrerede sideelementer for at medtage eller udelade filtreringselementer for rapport.

    Bemærk!: OLAP-datakilden skal understøtte MDX subselect syntaksen for udtryk.

   • Markér eller fjern markeringen af Markér totaler med * for at vise eller skjule en stjerne ud for totaler. Stjernen angiver, at de synlige værdier, der vises og anvendes, når Excel beregner totalværdien, ikke er de eneste værdier, der bruges i beregningen.

    Bemærk!: Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis OLAP-datakilden ikke understøtter MDX subselect syntaksen for udtryk.

  • For ikke-OLAP-kildedata skal du markere eller fjerne markeringen af Tillad flere filtre pr. felt for at medtage eller udelukke filtrerede elementer i totaler.

Se en video

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Række- og kolonnefelter til subtotal

 1. Vælg en element af et felt med række eller kolonne i en pivottabel. Kontrollér, at det er et felt og ikke en værdi.

 2. På fanen Indstillinger, i gruppen Aktivt felt , skal du klikke på Feltindstillinger.

  billede af båndet i excel

  Dette viser dialogboksen Feltindstillinger.

  Subtotaler og filtre under fanen i dialogboksen Feltindstillinger

 3. I dialogboksen Feltindstillinger under Subtotaler skal du gøre et af følgende:

  • For at beregne subtotalen i et ydre række- eller kolonnenavn ved hjælp af standardsumfunktionen skal du klikke på Automatisk.

  • Hvis du vil fjerne subtotaler, skal du klikke på Ingen.

   Bemærk!: Hvis et felt indeholder en beregnet element, kan du ikke ændre sumfunktionen subtotal.

  • Hvis du vil bruge en anden funktion til at få vist mere end én type subtotal eller for at anvende subtotal på et indre række- eller kolonnenavn, skal du klikke på Brugerdefineret (hvis denne indstilling er tilgængelig) og derefter vælge en funktion.

   Funktioner, der kan bruges som en subtotal

   Funktion

   Beskrivelse

   Sum

   Summen af værdierne. Dette er standardfunktionen for numeriske data.

   Antal

   Antallet af dataværdier. Sumfunktionen Antal fungerer på samme måde som funktionen TÆLV. Antal er standardfunktionen for andre data end tal.

   Middel

   Gennemsnittet af værdierne.

   Maks.

   Den største værdi.

   Min.

   Den mindste værdi.

   Produkt

   Produktet af værdierne.

   Tæl tal

   Antallet af dataværdier, der er tal. Sumfunktionen Tæl tal fungerer på samme måde som regnearkets funktion TÆL.

   Stdafv

   En estimering af standardafvigelsen i en population, hvor prøven er et undersæt af hele populationen.

   StdafvP

   Standardafvigelsen for en population, hvor populationen er alle de data, der skal summeres.

   Varians

   En estimering af variansen af en population, hvor prøven er et undersæt af hele populationen.

   Variansp

   Variansen i en population, hvor populationen er alle de data, der skal summeres.

   Bemærk!: Du kan ikke bruge en brugerdefineret funktion, der bruger en Online Analytical Processing (OLAP) datakilde.

 4. Hvis du vil medtage eller udelade nye elementer, når du anvender et filter, hvor du har valgt bestemte elementer i menuen til filtrering, skal du markere eller slette markeringen af afkrydsningsfeltet Inkluder nye elementer i manuelt filter.

Tip!: 

 • Du kan hurtigt vise eller skjule den aktuelle subtotal ved at højreklikke på elementet i feltet og derefter markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ud for Subtotal "<navn>".

 • Når det gælder ydre rækkenavne i komprimeret- eller oversigtsform, kan du vise subtotaler over eller under deres elementer. Du kan også skjule subtotaler ved at gøre følgende:

  1. På fanen Design i gruppen Layout, skal du klikke på Subtotaler.

  2. Gør en af følgende ting:

   • Markér Vis ikke subtotaler.

   • Markér Vis alle subtotaler i bunden af gruppen.

   • Markér Vis alle subtotaler i toppen af gruppen.

Vis eller skjul hovedtotaler for hele rapporten

Du kan vise eller skjule hovedtotalerne for den aktuelle pivottabel. Du kan også angive standardindstillingerne for at vise og skjule hovedtotaler

Vis eller skjul hovedtotaler

 1. Klik et vilkårligt sted i pivottabellen.

 2. På fanen Design i gruppen Layout , skal du klikke på Hovedtotaler og vælge den visningsindstilling, du gerne vil bruge til hovedtotalen.

  billede af båndet i excel

Rediger standardfunktionen for at vise eller skjule hovedtotaler

 1. Klik på pivottabellen.

 2. På fanen Indstillinger i gruppen Pivottabel, skal du klikke på Indstillinger.

  billede af båndet i excel

 3. I dialogboksen Indstillinger for pivottabel på fanen Totaler og filtre skal du gøre et af følgende:

  • For at få vist hovedtotaler, vælge enten Vis hovedtotaler for kolonner eller Vis hovedtotaler for rækker, eller begge dele.

  • Hvis du vil skjule hovedtotaler, skal du fjerne markeringen enten Vis hovedtotaler for kolonner eller Vis hovedtotaler for rækker eller begge dele.

Beregn subtotaler og hovedtotaler med eller uden filtrerede elementer

 1. Klik et vilkårligt sted i pivottabellen.

 2. På fanen Indstillinger i gruppen Pivottabel, skal du klikke på Indstillinger.

  billede af båndet i excel

 3. I dialogboksen Indstillinger for pivottabel på fanen Totaler og filtre skal du gøre et af følgende:

  • For en datakilde til onlineanalysebehandling (OLAP) skal du gøre et af følgende:

   • Markér eller fjern markeringen af Beregn subtotal af filtrerede sideelementer for at medtage eller udelade filtreringselementer for rapport.

    Bemærk!: OLAP-datakilden skal understøtte MDX subselect syntaksen for udtryk.

   • Markér eller fjern markeringen af Markér totaler med * for at vise eller skjule en stjerne ud for totaler. Stjernen angiver, at de synlige værdier, der vises og anvendes, når Excel beregner totalværdien, ikke er de eneste værdier, der bruges i beregningen.

    Bemærk!: Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis OLAP-datakilden ikke understøtter MDX subselect syntaksen for udtryk.

  • For ikke-OLAP-kildedata skal du markere eller fjerne markeringen af Tillad flere filtre pr. felt for at medtage eller udelukke filtrerede elementer i totaler.

I Excel Online, kan du se pivottabel subtotaler og totaler, hvis projektmappen indeholder pivottabeller, der få dem vist. Dog kan du ikke kunne subtotal eller samlede felter. Du skal bruge desktopversionen for at kunne arbejde med subtotaler og totaler. Se Subtotal og felter i en pivottabel i alt.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×