Sortere poster efter tekst, numeriske værdier eller datoværdier

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Sortering af data kan være vigtig, når en rapport eller formular skal gøres effektiv og let at bruge. Et produktkatalog, der viser produkter ordnet alfabetisk eller baseret på enhedsprisen, er f.eks. meget lettere at bruge end et, hvor produkterne er placeret i tilfældig orden.

Dette emne forklarer, hvordan du kan sortere poster, når du vil have vist og designe en tabel, forespørgsel, formular eller rapport.

Denne artikel indeholder

Introduktion

Sortere poster i en visning

Fjerne en sorteringsrækkefølge

Gemme en sorteringsrækkefølge med et objekt

Introduktion

Mange af de lister, du støder på til daglig, er enten allerede sorteret, eller også har du mulighed for at sortere dem på den måde, du vil. En kalender sorteres efter dato. Når du på den anden side søger efter flybilletter eller gennemser e-mails i din indbakke, kan du sortere efter et af mange tilgængelige felter. Du kan sortere billetter baseret på pris, afgang eller flyselskab, og du kan sortere e-mails i din indbakke efter afsender, emne eller dato. En sorteret liste giver brugerne mulighed for at gennemgå og finde det, de skal bruge, uden at skulle gennemse data.

Du kan sortere posterne i en tabel, forespørgsel, formular eller rapport baseret på et eller flere felter. Med en minimal designindsats kan du og brugerne af formularen eller rapporten vælge, hvordan posterne skal sorteres.

Når du f.eks. designer rapporten med produktkataloget, kan du vælge at få vist produkterne i alfabetisk rækkefølge. Den rækkefølge, du vælger, når du designer et objekt, bliver objektets standardsorteringsrækkefølge. Men når du får vist forespørgslen eller rapporten, kan hver af brugerne sortere posterne, som de vil, f.eks. efter pris eller leverandør.

Bemærk!: En visning kan sorteres efter et hvilket som helst felt, der vises i visningen, undtagen efter felter, der indeholder vedhæftede filer eller OLE-objekter.

Du kan finjustere resultaterne ved at sortere poster efter mere end ét felt. Når der sorteres efter flere felter, er det vigtigt at finde ud af, hvilke felter der er de yderste og inderste sorteringsfelter. Det er nødvendigt at definere de relevante felter som inderste og yderste sorteringsfelter, hvis du skal opnå de ønskede resultater. Antag f.eks., at du vil sortere tabellen Kontaktpersoner efter felterne Fornavn og Efternavn. Hvis du vil sortere fornavne fra A til Å (eller Å til A) inden for det enkelte efternavn, er Fornavn det inderste felt. Hvis du på den anden side vil sortere efternavne inden for det enkelte fornavn, er Efternavn det inderste felt. Sagt på en anden måde sorteres posterne først (de yderste) efter feltet Efternavn og derefter (de inderste) efter feltet Fornavn.

Inderste og yderste sorteringsfelter

1. Efternavn er det yderliste felt, og Fornavn er det inderste

2. Fornavn er det yderliste felt, og Efternavn er det inderste

En af de ting, du skal huske på i forbindelse med sorteringsrækkefølge er, at tal, tekst og specialtegn sorteres i overensstemmelse med det valgte sprog og regionale indstillinger for din computer. Hvis det sprog og de internationale indstillinger, der er angivet i dialogboksen Access-indstillinger, ikke svarer til det, der er angivet i Kontrolpanel, vil de sorteringsrækkefølger, der fås som resultat, muligvis ikke svare til det, du havde forventet.

Gennemse eller ændre standardsproget eller område

At gennemse indstillinger for sprog i Access, skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Access-indstillinger. Gennemse eller ændre værdien i feltet sorteringsrækkefølge liste under Konfigurer. Angiv indstillingen til Generelt , hvis du vil bruge en af disse sprog – Afrikaans, albansk, arabisk, baskisk, bulgarsk, Belarussisk (hviderussisk), katalansk, nederlandsk, engelsk, færøsk, Farsi, tysk Standard, græsk, hebraisk, Hindi, indonesisk, italiensk, malaysisk, Portugisisk, russisk, serbisk, Swahili og Urdu. Bemærk, at denne indstilling påvirker kun nye databaser. Anvende denne indstilling til en eksisterende database, første kompakt databasen.

Sådan komprimeres databasen:

 • Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , peg på Administrer, og klik derefter på Komprimer og reparer Database under Administrer denne database.

Du kan få vist de internationale indstillinger for din computer, skal du åbne Internationale og Sproglige indstillinger i Kontrolpanel. Under fanen Internationale indstillinger kan du gennemgå indstillingerne og foretage de ændringer, du ønsker. Yderligere oplysninger finder du i Microsoft Windows Hjælp.

Toppen af siden

Sortere posterne i en visning

Bemærk!: Sortering af en post i Access foregår lidt anderledes end sortering af en tabel, forespørgsel eller formular.

Sortere en rapport

Sortere en tabel, forespørgsel eller formular

Sortere en rapport

 1. Åbn en rapport i layout- eller designvisning.

 2. Hvis ruden gruppering, sortering og Total ikke er åben, i gruppen gruppering og totaler (under fanen Format i layoutvisning) eller under fanen Design i designvisning, skal du klikke på Gruppér og sortér.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis rapporten hverken er grupperet eller sorteret, skal du klikke på Tilføj en gruppe i ruden Gruppering, sortering og total og derefter markere det yderste sorteringsfelt. Klik på den anden rullepil, og vælg den måde, værdierne skal sorteres på. Klik på Mere, og klik derefter på pilen til højre for med en gruppehovedsektion, og marker uden en gruppehovedsektion. Gentag disse trin for hvert sorteringsfelt og med det inderste sorteringsfelt vist nederst.

  • Hvis rapporten allerede er grupperet eller sorteret, kan du gennemgå de eksisterende niveauer og omhyggeligt foretage ændringer. Hvis du vil ændre et felt, skal du først bruge rullepilen. Vil du ændre rækkefølgen, skal du klikke på den anden rullepil. Hvis du vil ændre et grupperingsniveau, så det kun bliver et sorteringsniveau, skal du ændre med en gruppehovedsektion til uden en gruppehovedsektion.

Tip!: Hvis du vil sortere en rapport efter et enkelt felt, skal du åbne rapporten i layoutvisning, højreklikke på feltet og markere den sorteringskommando, du vil bruge. Hvis du f.eks. vælger feltet Alder, skal du enten klikke på Sorter med mindste først eller Sorter med største først. Men hvis rapporten er grupperet, eller hvis du vil sortere efter flere felter, skal du bruge ruden Gruppering, sortering og total.

Sortere en tabel, forespørgsel eller formular

 1. Angiv de felter, sorteringen skal være baseret på. Hvis der skal sorteres efter to eller flere felter, skal du angive de felter, der skal være hhv. inderste og yderste sorteringsfelter.

 2. Højreklik et vilkårligt sted i kolonnen eller kontrolelementet svarende til det inderste felt, og klik på en af sorteringskommandoerne. Kommandoerne varierer alt efter typen af data i det markerede felt.

  Bemærk!: Ved sortering af data til et felt, der er af datatypen Ja/Nej, betragtes værdien "Ja", "Sand" eller "Til" som "Markeret", og værdien "Nej", "Falsk" eller "Fra" betragtes som "Umarkeret". Standardvisningen for et felt af denne type er et afkrydsningsfelt, men du kan vælge at få det vist som en tekstboks eller kombinationsboks. Hvis du ændrer visningen af denne type felt til en tekstboks eller kombinationsboks, sorteres det stadig som "Markeret" eller "Umarkeret".

  Sorteringsindstillinger Options

  1. Tal, Valuta, Autonummerering

  2. Tekst, Notat, Hyperlink

  3. Ja/Nej

  4. Dato og klokkeslæt

 3. Gentag forrige trin for hvert sorteringsfelt, og afslut med det yderste sorteringsfelt.

  Der flyttes rundt på posterne svarende til sorteringsrækkefølgen.

  Bemærk!: Hvis et tekstfelt indeholder null-strenge og strenge af længden nul, når der sorteres i stigende rækkefølge, vises poster med null-værdier først, derefter poster med strenge af længden nul og så poster med ikke tomme værdier.

  Få mere at vide om, hvordan specialtegn, mellemrum, og negative værdier skal håndteres under sortering

  Hvis en værdi i et felt starter med et specialtegn – f.eks. en bindestreg, en parentes eller et andet symbol – vil du se følgende funktionsmåde, når der sorteres i stigende rækkefølge:

  • Værdier, der starter med et mellemrumstegn, vises før alfanumeriske tegn.

  • Værdier i anførselstegn følger værdier, der starter med et mellemrum, men står foran alfanumeriske værdier.

  • Værdier, der starter med et minustegn (-), står foran værdier, der starter med plustegnet (+).

  • For alle andre symboler bestemmes rækkefølgen ved at se på tegnenes ASCII-tegnkoder. Koden for dollarsymbolet ($) er f.eks. 36, og koden for tegnet lig med (=) er 61. Værdier, der starter med $, vil derfor blive først før værdier, der starter med =.

   Hvis du vil tilsidesætte denne rækkefølge, kan du vælge at ignorere det første tegn i alle værdierne i feltet. Denne metode fungerer, hvis værdierne i feltet altid starter med et enkelt specialtegn, som et minustegn eller med det samme antal specialtegn – denne måde, du ved, hvor mange tegn at ignorere. Du kan finde trinvise oplysninger om, hvordan du kan sortere på delvise værdier, i artiklen Sortér poster på basis af delvise værdier i et felt. Hvis antallet af tegn, der skal ignorere varierer, kan du angive en brugerdefineret sorteringsrækkefølge. Du kan finde trinvise oplysninger, i artiklen Sortér poster i brugerdefineret rækkefølge.

Husk, at du ikke kan fjerne en sorteringsrækkefølge kun fra et enkelt felt. Hvis du vil fjerne sortering fra alle felter, skal du klikke på Ryd alle sorteringer under fanen Startside i gruppen Sorter og filtrer og derefter anvende de sorteringsrækkefølger, du ønsker.

Ekstra sortering scenarier   

Når du bruger sorteringskommandoerne, bruges feltets datatype og de fuldstændige værdier for hvert enkelt felt til at bestemme rækkefølgen af posterne. Men hvad hvis du ønsker at få sorteret tekstværdier som Mandag, Tirsdag osv. i brugerdefineret rækkefølge og ikke i alfabetisk rækkefølge? Eller hvis du vil sortere et tekstfelt, der indeholder IP-adresser? Se følgende emner, hvis sorteringskommandoerne ikke altid opfylder dine sorteringsbehov:

 • Sortere poster på basis af delvise værdier i et felt Vil du sortere poster baseret på de første eller sidste tegn i et felt? Hvis du er vant til skrive simple udtryk, skal du se dette emne, der forklarer, hvordan du bruger udtryk til at uddrage delvise værdier.

 • Sortere poster med skelnen Er tilfældet med tekstværdier ignoreres. For eksempel værdier smith og Smith bliver behandlet som nøjagtigt, og du kan styre, hvilken af skærmene vises første. Se dette emne, hvis du vil gøre sortering af store og små bogstaver.

 • Sortere poster på numeriske værdier, der er gemt i et tekstfelt Kan du se poster, der er sorteret på de enkelte cifre og ikke på den numeriske værdi? Hvis for eksempel vises poster med værdierne 11 og 121 før poster med værdier, 2 eller 25, skal du se denne artikel.

 • Sortere poster i brugerdefineret rækkefølge Hvis du vil sortere bestemte værdier, som ugedage (mandag, tirsdag osv.) eller medarbejder titler (Manager, direktør) i en rækkefølge, der giver mening for dig, se i denne artikel.

 • Sortere IP-adresser Et felt, der gemmer IP-adresser indeholder flere tal og punktummer (.), og så en simpel tekst eller numeriske sortering fungerer ikke for IP-adresser. Se dette emne for at se, hvordan du sortere IP-adresser.

Toppen af siden

Fjerne en sorteringsrækkefølge

 • Hvis du vil fjerne en sorteringsrækkefølge fra en tabel, forespørgsel eller tabel, skal du klikke på Ryd alle sorteringer under fanen Startside i gruppen Sorter og filtrer.

  Så fjernes sorteringsrækkefølgen fra alle felter i visningen.

 • Hvis du vil fjerne en sorteringsrækkefølge fra en rapport, skal du åbne ruden gruppering, sortering og Total ved at klikke på Gruppér og sortér i gruppen gruppering og totaler (under fanen Format i layoutvisning, under fanen Design i designvisning). Derefter skal du klikke på det sorteringsniveau, du vil fjerne, og klik på Slet. En post, der svarer til et sorteringsfelt starter med ordene Sortér efter. Undgå at slette poster, der starter med Gruppér efter, da det vil ændre designet af rapporten.

Toppen af siden

Gemme en sorteringsrækkefølge med et objekt

Den sorteringsrækkefølge, der senest er anvendt, gemmes automatisk sammen med tabellen, forespørgslen, formularen eller rapporten. Hvis du ønsker, at den skal anvendes automatisk, når du næste gang åbner objektet, skal du sikre dig, at egenskaben SorterEfterVedIndlæsning for objektet er angivet til Ja.

Da den sorteringsrækkefølge, der senest er anvendt, kan ændres fra gang til gang, kan du evt. definere en permanent (eller standard) sorteringsrækkefølge. Du kan angive en standardsorteringsrækkefølge for en forespørgsel eller en rapport. Det er vigtigt at lægge mærke til, at selvom standardrækkefølgen ikke tilsidesættes af den aktuelle eller senest gemte sorteringsrækkefølge, træder den kun i kraft, når den aktuelle eller senest gemte sorteringsrækkefølge fjernes fra visningen.

 • Hvis du vil definere en standardsorteringsrækkefølge for en forespørgsel, skal du åbne den i designvisning. Føj sorteringsfelterne til designgitteret i rækken Sorter, og angiv den ønskede rækkefølge.

 • Brug ruden gruppering, sortering og Total i Layout eller designvisning til at angive en standardsortering for rapporten. Du kan finde trinvise oplysninger i afsnittet sortere en rapport.

Hvis du vil have vist poster, der er sorteret i standardsorteringsrækkefølge, skal du klikke på Ryd alle sorteringer under fanen Startside i gruppen Sorter og filtrer. Så fjernes det aktuelle eller senest gemte filter fra visningen, og du kan få vist posterne i standardrækkefølgen.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×