Sort a list of data

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

I Excel kan du sortere tal, tekst, ugedage, måneder eller elementer fra brugerdefinerede lister, du opretter. Du kan også sortere efter skriftfarve, cellefarve eller ikonsæt. Der kan være forskel på store og små bogstaver i sorteringerne.

Når du sorterer en kolonne, kan du omarrangere rækkerne i kolonnen. Når du sorterer flere kolonner eller en tabel, vil du normalt omarrangere alle rækkerne baseret på indholdet i en bestemt kolonne.

Vigtigt!: 

  • Hvis de kolonner, du vil sortere, indeholder både tal, der er gemt som tal og tal, der er gemt som tekst, sorteres tallene ikke korrekt. Tal, der er gemt som tekst, vises justeret til venstre i stedet for højre. For at formatere udvalgte tal konsekvent skal du på fanen Hjem i feltet Talformat vælge Tekst eller Tal.

  • Feltet Talformater

  1. Klik på en celle i en af de kolonner, du vil sortere.

    Data i tilstødende kolonner skal sorteres baseret på dataene i kolonnen, du har valgt.

  2. På fanen Data skal du vælge Stigende Ikon for sortering i stigende rækkefølge eller Faldende Ikon for sortering i faldende rækkefølge .

    For at sortere

    Klik på

    Den laveste værdi til toppen af kolonnen

    A til Å

    De største værdier til toppen af kolonnen

    Å til A

Bemærk!: Hvis resultaterne ikke er som forventet, skal du kontrollere, at alle tal er gemt som tal. Negative tal, der er importeret fra nogle regnskabssystemer, gemmes f.eks. som tekst.

Du kan sortere efter flere kolonner ved at tilføje niveauer for sorteringskriterier. Du kan f.eks. sortere en salgsrapport efter område, dernæst efter dato og derefter efter sælger. Hvert sorteringsniveau repræsenteres af en enkelt række i dialogboksen Sortér.

  1. Klik på en celle i en af de kolonner, du vil sortere.

  2. På fanen Data skal du vælge Sortér.

    I fanen Data i Excel skal du vælge Sortér

  3. Hvis dine data har en kolonneoverskrift, skal du markere afkrydsningsfeltet Min liste indeholder overskrifter. Men hvis dataene ikke har en kolonneoverskrift, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Min liste indeholder overskrifter.

  4. I rækken ud for Sortér efter under Kolonne skal du klikke på den tomme plads og derefter klikke på den kolonne, du vil sortere efter.

  5. Under Sortér efter i samme række skal du klikke på Værdier og derefter i genvejsmenuen klikke på de kriterier, du ønsker.

    Du kan også vælge at sortere baseret på celle eller skriftfarve eller på ikonet i en celle.

  6. Under Rækkefølge i samme række skal du klikke på A til Å og derefter i genvejsmenuen klikke på de kriterier, du ønsker.

    Tip!: Hvis den ønskede sorteringsrækkefølge ikke vises, skal du vælge Brugerdefineret liste. Hvis den brugerdefinerede sorteringsrækkefølge, du vil ikke vises, skal du se afsnittet "Oprette en brugerdefineret liste til at sortere efter."

  7. Hvis du valgte Cellefarve, Skriftfarve eller Celleikon i trin 5, skal du derefter under Farve/ikon klikke på rækken og derefter i genvejsmenuen klikke på de kriterier, du ønsker.

  8. For hver ekstra kolonne, du vil sortere efter, skal du klikke på Tilføj niveau.

    Ikonet Tilføj niveau

    Udfyld derefter kolonnerne Kolonne, Sorter efter, Rækkefølge og Farve/ikon til den nye række.

Bemærk!: Denne fremgangsmåde kan ikke udføres i en tabel. Hvis du vil fjerne tabelformatering, så du kan sortere efter rækker, skal du på fanen Tabel vælge Konvertér til område.

  1. Klik på en celle i den række, du vil sortere.

  2. På fanen Data skal du vælge Sortér.

    I fanen Data i Excel skal du vælge Sortér

  3. Hvis dine data har en kolonneoverskrift, skal du markere afkrydsningsfeltet Min liste indeholder overskrifter. Men hvis dataene ikke har en kolonneoverskrift, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Min liste indeholder overskrifter.

  4. Klik på Indstillinger.

  5. Under Retning skal du klikke på Sortér venstre mod højre og derefter klikke på OK.

  6. I den første række under Række skal du klikke på den tomme plads ud for Derefter efter, og i genvejsmenuen skal du derefter klikke på den række, du vil sortere som den næste.

  7. Under Sortér efter i samme række skal du klikke på Værdier og derefter i genvejsmenuen klikke på de kriterier, du ønsker.

  8. Under Rækkefølge i samme række skal du klikke på A til Å og derefter i genvejsmenuen klikke på de kriterier, du ønsker.

    Tip!: Hvis den ønskede sorteringsrækkefølge ikke vises, skal du vælge Brugerdefineret liste. Hvis den brugerdefinerede sorteringsrækkefølge, du vil ikke vises, skal du se afsnittet "Oprette en brugerdefineret liste til at sortere efter."

  9. For hver ekstra række, du vil sortere efter, skal du klikke på Tilføj niveau.

    Ikonet Tilføj niveau

    Udfyld derefter kolonnerne Række, Sortér efter, Rækkefølge og Farve/ikon til den nye række.

Excel indeholder brugerdefinerede lister, som du kan sortere efter: ugedage og måneder. Du kan desuden oprette dine egne brugerdefinerede lister, f.eks. karakterniveauer i en skole, f.eks. 1. år, 2. år eller 3. år. Når den brugerdefinerede liste er oprettet, skal du i feltet Sortér under Rækkefølge vælge Brugerdefineret liste for at bruge listen.

  1. I Excel-menuen skal du klikke på Indstillinger og derefter på Brugerdefinerede lister under Formularer og lister.

  2. Klik på Tilføj.

  3. Skriv værdierne for listen i den rækkefølge, de skal sorteres, med et komma mellem hver værdi.

  4. Når du er færdig, skal du klikke på Tilføj og derefter lukke feltet Brugerdefinerede lister.

Excel indeholder brugerdefinerede lister, som du kan sortere efter: ugedage og måneder. Desuden kan den forrige fremgangsmåde beskrive, hvordan du kan oprette dine egne brugerdefinerede lister, f.eks. karakterniveauer i en skole, f.eks. 1. år, 2. år og 3. år.

  1. Klik på en celle i en af de kolonner, du vil sortere.

  2. På fanen Data skal du vælge Sortér.

    I fanen Data i Excel skal du vælge Sortér

  3. Hvis dataene har en kolonneoverskrift, skal du markere afkrydsningsfeltet Min liste indeholder overskrifter. Men hvis dataene ikke har en kolonneoverskrift, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Min liste indeholder overskrifter.

  4. Klik på Brugerdefineret liste under Rækkefølge.

  5. Vælg den liste, der skal sorteres, og klik derefter på OK.

    Bemærk!: Den brugerdefinerede sorteringsrækkefølge gælder kun for den kolonne, der er angivet under Kolonne. For at sortere flere kolonner efter ugedag, måned eller en anden brugerdefineret liste skal du bruge den forrige fremgangsmåde "Sortere en liste efter to eller tre kolonner" for at sortere hver kolonne separat.

  1. Vælg en kolonne med datoer og klokkeslæt i et celleområde eller i en tabel.

  2. På fanen Data skal du vælge Stigende Ikon for sortering i stigende rækkefølge eller Faldende Ikon for sortering i faldende rækkefølge .

    Bemærk!: Hvis resultaterne ikke er som forventet, kan dataene muligvis indeholde datoer eller klokkeslæt, der er gemt som tekst eller tal i stedet for datoer eller klokkeslæt. Hvis du vil gemme tallene i dato- eller klokkeslætsformat, skal du på fanen Hjem vælge Dato eller Klokkeslæt i feltet Talformat.

  1. Klik på en celle i en af de kolonner, du vil sortere.

  2. På fanen Data skal du vælge Sortér.

    I fanen Data i Excel skal du vælge Sortér

  3. I feltet Sortér skal du vælge Indstillinger og derefter vælge Forskel på store og små bogstaver.

Hvis der er celler, der er formateret efter cellefarve eller skriftfarve i den kolonne, du vil sortere, kan du sortere efter disse farver. Du kan også sortere efter et ikonsæt, som blev oprettet via et betinget format. Da der ikke er nogen standardsorteringsrækkefølge for cellefarve, skriftfarve eller ikoner, skal du definere din egen rækkefølge for hver sorteringshandling.

  1. Klik på en celle i en af de kolonner, du vil sortere.

  2. På fanen Data skal du vælge Sortér.

    I fanen Data i Excel skal du vælge Sortér

  3. Hvis dataene har en kolonneoverskrift, skal du markere afkrydsningsfeltet Min liste indeholder overskrifter. Men hvis dataene ikke har en kolonneoverskrift, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Min liste indeholder overskrifter.

  4. Under Kolonne skal du klikke på den tomme plads ud for Derefter efter, og i genvejsmenuen skal du derefter klikke på den kolonne, du vil sortere efter.

  5. Under Sortér efter i samme række skal du klikke på Værdier, og derefter skal du i genvejsmenuen klikke på Cellefarve, Skriftfarve eller Celleikon.

  6. Under Farve/ikon skal du vælge farve eller ikon.

  7. Under Rækkefølge skal du vælge, om den valgte farve eller det valgte ikon skal være øverst eller nederst på listen.

  8. For hver ekstra kolonne, du vil sortere efter, skal du klikke på Tilføj niveau.

    Ikonet Tilføj niveau

    Udfyld derefter kolonnerne Kolonne, Sorter efter, Rækkefølge og Farve/ikon til den nye række.

Vigtigt!: Vær forsigtig, når du bruger denne funktion. Sortering af en kolonne i et område kan skabe resultater, du ikke ønsker, f.eks. ved at flytte celler i den pågældende kolonne væk fra andre celler i den samme række.

  1. Vælg en kolonne i et celleområde, der indeholder to eller flere kolonner.

    Bemærk!: Denne fremgangsmåde kan ikke udføres i en tabel. Hvis du vil fjerne tabelformatering, så du kan sortere én kolonne, skal du på fanen Tabel vælge Konvertér til område.

  2. Markér de kolonnedata, der skal sorteres.

  3. Klik på Sortér under fanen Data.

    I fanen Data i Excel skal du vælge Sortér

  4. I feltet Sorteringsadvarsel, der vises, skal du vælge Fortsæt med det aktuelle valg og derefter klikke på Sortér.

    Hvis resultaterne ikke er det, du vil bruge, skal du klikke på Fortryd Fortryd-ikon .

Dataanalyse begynder med sortering. Du kan sortere tekst (A til å eller å til A), (mindste til største eller fra største til mindste), tal og datoer og klokkeslæt (ældste til nyeste og nyeste til ældste) i en eller flere kolonner. Du kan også sortere efter en brugerdefineret liste, du opretter (såsom stor, mellem og små). Eller du kan sortere efter format, herunder cellefarve, skriftfarve eller ikonsæt. Hyppigst, du vil sortere efter kolonne, men du kan også sortere efter rækker.

Når du sorterer, kan du omarrangere data i en rækkefølge. Når du filtrerer, skjule du derimod overflødige data. Du kan finde flere oplysninger om filtrering, kan du se filtrere en liste med data.

Når du sorterer på et område af celler, gemmes sorteringskriterierne ikke sammen med projektmappen. Hvis du vil gemme sorteringskriterier, så du kan anvende den næste gang du åbner projektmappen, kan du gemme dataene som en Excel-tabel. Gem dine data i en tabel, når du sorterer flere kolonner, eller hvis du opretter komplekse sorteringskriterier, der tager lang tid til at oprette.

Når du genanvender en sorteringskriterier, kan du se forskellige resultater. Dette kan ske, hvis værdier, der returneres af en formel, er ændret, og regnearket genberegnes. Det kan også opstå, hvis celleområdet eller tabelkolonnen har data, der er tilføjet, ændret eller slettet.

Sorterer data i Excel ved hjælp af de følgende stigende sorteringsrækkefølge: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (mellemrum)! "# $ % & () *,. / : ; ? @ [\] ^ _ ' {|} ~ + <> = en b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z FALSK SAND (ark fejl) (tomme celler).

  1. Klik på en celle i en af de kolonner, du vil sortere.

    Data i tilstødende kolonner skal sorteres baseret på den kolonne, du sorterer.

  2. Klik på pilen ud for Sortér under Sortér og Filtrer, under fanen Data.

    Fanen Data, gruppen Sorter og filtrer

  3. Gør et af følgende:

    For at sortere

    Klik på

    Den laveste værdi til toppen af kolonnen

    Stigende

    De største værdier til toppen af kolonnen

    Faldende

  4. Bemærk!: Hvis resultaterne ikke er som forventet, skal du kontrollere, at alle tal er gemt som tal. Negative tal, der er importeret fra nogle regnskabssystemer, gemmes f.eks. som tekst.

Du kan sortere efter flere kolonner ved at tilføje niveauer for sorteringskriterier. Du kan f.eks. sortere en salgsrapport efter område, dernæst efter dato og derefter efter sælger. Hvert sorteringsniveau repræsenteres af en enkelt række i dialogboksen Sortér.

  1. Klik på en celle i en af de kolonner, du vil sortere.

  2. Klik på pilen ud for Sortér under Sortér og Filtrer, under fanen Data, og klik derefter på Brugerdefineret sortering.

    Fanen Data, gruppen Sorter og filtrer

  3. Klik på Tilføj niveau   Knappen Tilføj, feltet Sortér .

    Hvis tabellen har en kolonneoverskrift, Markér afkrydsningsfeltet listen indeholder overskrifter. Men hvis tabellen ikke har en kolonneoverskrift, fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet listen indeholder overskrifter.

  4. Under Kolonne skal du klikke på den tomme plads ud for Derefter efter, og i genvejsmenuen skal du derefter klikke på den kolonne, du vil sortere efter.

  5. Under Sortér efter i samme række skal du klikke på Værdier og derefter i genvejsmenuen klikke på de kriterier, du ønsker.

  6. Under Rækkefølge i samme række skal du klikke på A til Å og derefter i genvejsmenuen klikke på de kriterier, du ønsker.

    Hvis du har valgt Skriftfarve, Cellefarve eller Celleikon i trin 5, derefter under Farve/ikon klikke på rækken, og klik derefter på de kriterier, du vil på i genvejsmenuen.

  7. Gentag trin 3-6 for hver kolonne, du vil sortere efter.

  1. Klik på en celle i den række, du vil sortere.

  2. Klik på pilen ud for Sortér under Sortér og Filtrer, under fanen Data, og klik derefter på Brugerdefineret sortering.

    Fanen Data, gruppen Sorter og filtrer

  3. Klik på Indstillinger.

  4. Under Retning skal du klikke på Sortér venstre mod højre og derefter klikke på OK.

  5. Klik på Tilføj niveau   Knappen Tilføj, feltet Sortér .

  6. Klik på den tomme plads ud for derefter efter under række skal, og klik derefter på den række, du vil sortere som den næste på i genvejsmenuen.

  7. Under Sortér efter i samme række skal du klikke på Værdier og derefter i genvejsmenuen klikke på de kriterier, du ønsker.

  8. Under Rækkefølge i samme række skal du klikke på A til Å og derefter i genvejsmenuen klikke på de kriterier, du ønsker.

  9. Gentag trin 5 til 8 for hver række, du vil sortere efter.

Excel indeholder tilpassede lister, som du kan sortere efter: ugedage og måneder i året. Desuden kan du oprette dine egne brugerdefinerede lister, for eksempel bruge niveauer i en skole som første, Sophomore, studerer og Senior.

  1. Klik på Indstillinger i menuen Excel, og klik derefter på Brugerdefinerede lister Knappen Indstillinger for brugerdefineret liste under formler og lister.  

  2. Klik på Tilføj.

  3. Skriv din listeelementer i den rækkefølge, de skal sorteres. Når du er færdig, skal du klikke på OK.

Excel indeholder brugerdefinerede lister, som du kan sortere efter: ugedage og måneder. Desuden kan den forrige fremgangsmåde beskrive, hvordan du kan oprette dine egne brugerdefinerede lister, f.eks. karakterniveauer i en skole, f.eks. 1. år, 2. år og 3. år.

  1. Klik på en celle i en af de kolonner, du vil sortere.

  2. Klik på pilen ud for Sortér under Sortér og Filtrer, under fanen Data, og klik derefter på Brugerdefineret sortering.

    Fanen Data, gruppen Sorter og filtrer

  3. Klik på Tilføj niveau   Knappen Tilføj, feltet Sortér .

    Hvis tabellen har en kolonneoverskrift, Markér afkrydsningsfeltet listen indeholder overskrifter. Men hvis tabellen ikke har en kolonneoverskrift, fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet listen indeholder overskrifter.

  4. Under rækkefølge, skal du klikke på den aktuelle sorteringsrækkefølge, som A til Å, og klik derefter på Brugerdefineret liste.

  5. Vælg den liste, der skal sorteres, og klik derefter på OK.

    Bemærk!: Den brugerdefinerede sorteringsrækkefølge gælder kun for den kolonne, der er angivet under Kolonne. For at sortere flere kolonner efter ugedag, måned eller en anden brugerdefineret liste skal du bruge den forrige fremgangsmåde "Sortere en liste efter to eller tre kolonner" for at sortere hver kolonne separat.

  1. Vælg en kolonne med datoer og klokkeslæt i et celleområde eller i en tabel.

  2. Klik på pilen ud for Sortér under Sortér og Filtrer, under fanen Data, og klik derefter på stigende eller faldende.

    Fanen Data, gruppen Sorter og filtrer

    Bemærk!: Hvis resultaterne ikke er ikke, hvad du forventede, kolonnen kan indeholde datoer eller klokkeslæt, der er gemt som tekst eller tal, i stedet for som datoer eller klokkeslæt. Vælg kolonnen, for at gemme tal i format for dato og klokkeslæt, og under fanen Startside under tal, peg på Talformat, og klik derefter på dato og klokkeslæt.

Hvis der er celler, der er formateret efter cellefarve eller skriftfarve i den kolonne, du vil sortere, kan du sortere efter disse farver. Du kan også sortere efter et ikonsæt, som blev oprettet via et betinget format. Da der ikke er nogen standardsorteringsrækkefølge for cellefarve, skriftfarve eller ikoner, skal du definere din egen rækkefølge for hver sorteringshandling.

  1. Klik på en celle i en af de kolonner, du vil sortere.

  2. Klik på pilen ud for Sortér under Sortér og Filtrer, under fanen Data, og klik derefter på Brugerdefineret sortering.

    Fanen Data, gruppen Sorter og filtrer

  3. Klik på Tilføj niveau   Knappen Tilføj, feltet Sortér .

    Hvis tabellen har en kolonneoverskrift, Markér afkrydsningsfeltet listen indeholder overskrifter. Men hvis tabellen ikke har en kolonneoverskrift, fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet listen indeholder overskrifter.

  4. Under Kolonne skal du klikke på den tomme plads ud for Derefter efter, og i genvejsmenuen skal du derefter klikke på den kolonne, du vil sortere efter.

  5. Klik på værdier under Sortér efter i samme række, og klik derefter på genvejsmenuen Cellefarve, Skriftfarve eller Ikon farve.

  6. Gentag trin 3 til 5 for hver kolonne, du vil sortere efter.

Vigtigt!: Vær forsigtig, når du bruger denne funktion. Sortering af en kolonne i et område kan skabe resultater, du ikke ønsker, f.eks. ved at flytte celler i den pågældende kolonne væk fra andre celler i den samme række.

  1. Vælg en kolonne i et celleområde, der indeholder to eller flere kolonner.

    Bemærk!: Denne fremgangsmåde kan ikke udføres i en tabel.

  2. Markér de kolonnedata, der skal sorteres.

  3. Klik på Sortér under Sortér og Filtrer, under fanen Data.

    Fanen Data, gruppen Sorter og filtrer

  4. I feltet Sorteringsadvarsel, der vises, skal du vælge Fortsæt med det aktuelle valg og derefter klikke på Sortér.

    Hvis resultaterne ikke er ikke det, du vil, kan du klikke på Fortryd   Knappen Fortryd .

Du kan sortere kinesisk tekst efter udtalen af kinesiske tegn eller efter antal strøg i de kinesiske tegn.

Vigtigt!: For at fuldføre denne procedure skal du først aktivere kinesiske sprogfunktioner. Du kan få mere at vide under Aktivere kinesiske sprogfunktioner.

  1. Klik på en celle i en af de kolonner, du vil sortere.

  2. Klik på pilen ud for Sortér under Sortér og Filtrer, under fanen Data, og klik derefter på Brugerdefineret sortering.

    Fanen Data, gruppen Sorter og filtrer

  3. Hvis du vil tilføje en anden sorteringskriterier, skal du klikke på Tilføj niveau   Knappen Tilføj, feltet Sortér .

    Hvis tabellen har en kolonneoverskrift, Markér afkrydsningsfeltet listen indeholder overskrifter. Men hvis tabellen ikke har en kolonneoverskrift, fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet listen indeholder overskrifter.

  4. Ændre sorteringsrækkefølgen, under rækkefølge, skal du klikke på den aktuelle sorteringsrækkefølge, som A til Å, og klik derefter på Brugerdefineret liste.

  5. Klik på Indstillinger, og gør derefter et af følgende:

    Hvis du vil

    Skal du

    Sortér top til bund

    Under retning skal du klikke på Sortér top til bund.

    Sortér venstre mod højre

    Under retning skal du klikke på Sortér venstre mod højre.

    Sorter efter streg rækkefølge

    Klik på Streg ordning under metode.

    Sorter efter stavelseslisten rækkefølge

    Klik på Stavelseslisten ordning under metode.

  6. Klik på OK.

    Bemærk!: Den brugerdefinerede sorteringsrækkefølge gælder kun for den kolonne, der er angivet under Kolonne. For at sortere flere kolonner efter ugedag, måned eller en anden brugerdefineret liste skal du bruge den forrige fremgangsmåde "Sortere en liste efter to eller tre kolonner" for at sortere hver kolonne separat.

Dataanalyse begynder med sortering. Du kan sortere tekst (A til å eller å til A), (mindste til største eller fra største til mindste), tal og datoer og klokkeslæt (ældste til nyeste og nyeste til ældste) i en eller flere kolonner. Du kan også sortere efter en brugerdefineret liste, du opretter (såsom stor, mellem og små). Eller du kan sortere efter format, herunder cellefarve, skriftfarve eller ikonsæt. Hyppigst, du vil sortere efter kolonne, men du kan også sortere efter rækker.

Når du sorterer, kan du omarrangere data i en rækkefølge. Når du filtrerer, skjule du derimod overflødige data. Du kan finde flere oplysninger om filtrering, kan du se filtrere en liste med data.

Når du sorterer på et område af celler, gemmes sorteringskriterierne ikke sammen med projektmappen. Hvis du vil gemme sorteringskriterier, så du kan anvende den næste gang du åbner projektmappen, kan du gemme dataene som en Excel-tabel. Gem dine data i en tabel, når du sorterer flere kolonner, eller hvis du opretter komplekse sorteringskriterier, der tager lang tid til at oprette.

Når du genanvender en sorteringskriterier, kan du se forskellige resultater. Dette kan ske, hvis værdier, der returneres af en formel, er ændret, og regnearket genberegnes. Det kan også opstå, hvis celleområdet eller tabelkolonnen har data, der er tilføjet, ændret eller slettet.

Sorterer data i Excel ved hjælp af de følgende stigende sorteringsrækkefølge: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (mellemrum)! "# $ % & () *,. / : ; ? @ [\] ^ _ ' {|} ~ + <> = en b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z FALSK SAND (ark fejl) (tomme celler).

Se også

Filter a list of data

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×