Softwaremeddelelser fra tredjepart vedrørende Microsoft Office Live Meeting

Denne side og/eller sider, som denne side indeholder links til, indeholder softwaremeddelelser fra tredjepart og/eller yderligere vilkår og betingelser for Microsoft Office Live Meeting-klienten. Disse meddelelser og/eller yderligere vilkår og betingelser udgør en del af og inkorporeres som henvisning i disse produkters slutbrugerlicensaftale og/eller produkternes "Om-boks", der henviser til disse meddelelser og/eller yderligere vilkår og betingelser.

Libpng version 1.2.15

Copyright © 2004, 2006 Glenn Randers-Pehrson

Bidragydere:

Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalant
Paul Schmidt
Tim Wegner
John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
Tom Lane
Glenn Randers-Pehrson
Willen van Schaik
Simon Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
Cosmin Truta

PNG Reference Library leveres, "SOM DET ER OG FOREFINDES". Bidragyderne og Group 42, Inc. fraskriver sig alle garantier, det være sig udtrykkelige eller underforståede, herunder, men ikke udelukkende, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. Bidragyderne og Group 42, Inc. påtager sig intet ansvar for direkte, indirekte, tilfældige eller særlige skader, pønalskader eller følgeskader, der kan opstå på grund af brug af PNG Reference Library, selvom man måtte være underrettet om muligheden for en sådan skade. Der er ingen garanti mod indgriben i din brug af biblioteket eller mod krænkelser. Der er ingen garanti for, at vores bestræbelser eller biblioteket vil opfylde nogen af dine specielle formål eller behov. Biblioteket leveres med alle fejl, og hele risikoen mht. tilfredsstillende kvalitet, ydelse, nøjagtighed og bestræbelser ligger hos brugeren.

Der gives herved tilladelse til at bruge, kopiere, modificere og distribuere denne kildekode eller dele deraf til ethvert formål uden vederlag med forbehold for følgende begrænsninger:

  1. Denne kildekodes oprindelse må ikke fremstilles forkert.

  2. Ændrede udgaver skal tydeligt anføres som sådanne og må ikke fejlagtigt fremstilles som værende den oprindelige kildekode.

  3. Denne meddelelse om ophavsret må ikke fjernes fra eller ændres i nogen kildekode eller ændret kildekodedistribution.

Bidragyderne og Group 42, Inc. tillader specifikt, uden vederlag, og opfordrer til brug af denne kildekode som en komponent til understøttelse af PNG-filformatet i kommercielle produkter. Hvis du anvender denne kildekode i et produkt, er anerkendelse af oprindelsen ikke obligatorisk, men vil blive værdsat.

zlib

Copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly og Mark Adler

Softwaren leveres, "som den er og forefindes" uden nogen udtrykkelige eller stiltiende garantier. I intet tilfælde kan forfatterne holdes ansvarlige for skader, der opstår på grund af brug af denne software.

Der gives tilladelse til alle til at bruge denne software til ethvert formål, herunder kommercielle anvendelser, og til at ændre den og videredistribuere den gratis med følgende begrænsninger:

  1. Softwarens oprindelse må ikke fremstilles forkert, og du må ikke påstå, at du skrev den oprindelige software. Hvis du bruger softwaren i et produkt, vil en anerkendelse af oprindelsen i produktdokumentationen blive værdsat, men det er ikke obligatorisk.

  2. Ændrede kildeversioner skal tydeligt anføres som sådanne og må ikke fejlagtigt fremstilles som værende den oprindelige software.

  3. Denne meddelelse må ikke fjernes eller ændres i nogen kildekodedistribution.

Jean-loup Gailly mailto:jloup@gzip.org?lc=da-dk
Mark Adler mailto:madler@alumni.caltech.edu?lc=da-dk

Boost

Copyright boost.org 1999.

boost::smart_ptr Copyright 1999 Greg Colvin og Beman Dawes. Copyright 2002 Darin Adler.

Copyright William E. Kempf 2001-2002. Alle rettigheder forbeholdes.

2001, 2002 af Peter Dimov og Multi Media Ltd.

boost::function Copyright (C) 2001, 2002 Doug Gregor (gregod@cs.rpi.edu)

Der gives herved gratis tilladelse til enhver person eller virksomhed, som erhverver en kopi af softwaren og medfølgende dokumentation, der dækkes af denne licens ("Softwaren"), til at bruge, reproducere, vise, distribuere, udføre og overføre Softwaren og til at oprette afledte produkter af Softwaren samt til at tillade tredjepart, som Softwaren leveres til, at gøre det samme, i henhold til følgende betingelser:

Meddelelserne om ophavsret i Softwaren og hele denne erklæring, herunder ovenstående licenstildeling, denne begrænsning samt følgende ansvarsfraskrivelse, skal medtages i alle kopier af Softwaren, helt eller delvist, samt i alle afledte produkter af Softwaren, medmindre sådanne kopier eller afledte produkter kun findes i form af maskineksekverbar objektkode, oprettet af en kildesprogsprocessor.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER OG FOREFINDES" OG UDEN GARANTI AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE UDELUKKENDE, GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, EJENDOMSRET OG IKKE-KRÆNKELSE. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL INDEHAVERNE AF OPHAVSRETTEN ELLER PERSONER, DER DISTRIBUERER SOFTWAREN, HÆFTE FOR SKADER ELLER ANDET ERSTATNINGSANSVAR, DET VÆRE SIG I HENHOLD TIL AFTALERET, ANSVAR UDEN FOR KONTRAKT ELLER ANDET, DER OPSTÅR AF, UD AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN AF ELLER ANDRE SAMMENHÆNGE MED SOFTWAREN.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×