Slette data fra en Access-database ved hjælp af en forespørgsel

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Slette store mængder data hurtigt, eller til at udføre de samme sletninger regelmæssigt, kan du overveje at bruge en forespørgsel. En forespørgsel kan hjælpe dig med at kontrollere, at du vil slette de korrekte data og kan gemmes og nemt gentages.

Bemærk!: Hvis du vil fjerne et lille antal poster – mængder, som du er tryg ved at slette manuelt – du kan åbne tabellen i dataarkvisning, Vælg de felter eller rækker, som du vil slette og trykke på DELETE.

Vigtigt!: Sørg for, at du har en sikkerhedskopi af databasen, før du sletter data.

I denne artikel

Vælg en forespørgselstype, der er baseret på de data, du vil slette

Oprette og bruge en sletteforespørgsel

Oprette og bruge en opdateringsforespørgsel

Slette data fra relaterede tabeller

Eksempelkriterier til udvælgelsesforespørgsler

Yderligere oplysninger

Vælg en forespørgselstype, der er baseret på de data, du vil slette

Har du mulighed for at bruge en opdateringsforespørgsel eller en sletteforespørgsel afhængigt af typen sletningen, du skal bruge til at udføre.

Slet forespørgsel

Bruge en sletteforespørgsel til at fjerne hele poster (rækker) fra en tabel eller fra to relaterede tabeller på én gang. Slette sletteforespørgsler fjerner alle dataene i hvert felt, herunder den nøgleværdi, der gør posten entydig.

Bemærk!: Hvis de poster, du vil slette, der er placeret på "en"-siden af en en-til-mange-relation, skal du muligvis ændre relationen, før du kører sletteforespørgslen. I afsnittet slette data fra relaterede tabeller i denne artikel.

Opdateringsforespørgsel

Bruge en opdateringsforespørgsel til at slette enkelte feltværdier fra en tabel, en opdateringsforespørgsel kan du slette værdier ved at opdatere de eksisterende værdier til en null-værdi (det vil sige, ingen data) eller en streng af længden nul (et par af dobbelte anførselstegn uden mellemrum).

Toppen af siden

Hvad du skal bekræfte inden du bruger en forespørgsel til at slette data

 • Sørg for, at databasefilen ikke er skrivebeskyttet. Gøre det, i Windows Stifinder, højreklik på databasefilen, og klik derefter på Egenskaber.

 • Kontroller, at du har de nødvendige tilladelser til at slette poster fra databasen. Hvis du ikke er sikker på det, kan du kontakte systemadministratoren eller databasedesigneren.

 • Sørg for, at du har aktiveret indhold i databasen. Som standard blokerer Access alle handlingsforespørgsler (Slet, opdatering og tabeloprettelsesforespørgsler), medmindre du først har tillid til databasen. Finde oplysninger om have tillid til en database, Stoppe med at deaktiveret tilstand blokerer en forespørgsel senere i denne artikel.

 • Bed andre, der bruger databasen, om at lukke alle tabeller, formularer og rapporter, der bruger de data, som du vil slette. På denne måde undgår du låsningsfejl.

 • Inden du redigerer eller sletter poster, du sikkerhedskopiere databasen. Du fortryde ikke handlinger, som udføres ved Slet og opdatere forespørgsler, så oprette en sikkerhedskopi sikrer, at du altid kan føre dine ændringer.

Tip!: Hvis et stort antal brugere oprette forbindelse til databasen, skal du være nødvendigt at lukke databasen og derefter åbne den i udelt adgang.

Sådan åbner du en database med udelt adgang

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Åbn.

 2. Find og peg på databasen, klik på pilen ud for knappen Åbn, og klik derefter på Åbn med udelt adgang.

  Åbne en fil med udelt adgang

Sikkerhedskopiere databasen

 1. Klik på den under fanen filer, peg på Gem og Udgiv, og derefter under Gem Database som, skal du klikke på Sikkerhedskopidatabasen.Access den oprindelige fil lukkes, oprettes en sikkerhedskopi, og den oprindelige fil åbnes igen.

 2. Angiv et navn og en placering til sikkerhedskopien i dialogboksen Gem som, og klik derefter på Gem.

Hvis du vil tilbageføre en sikkerhedskopi, skal du lukke den oprindelige fil og omdøbe den, så sikkerhedskopien kan få navnet på den oprindelige version. Giv sikkerhedskopien navnet på den oprindelige version, og åbn den omdøbte sikkerhedskopi i Access.

Oprette og bruge en sletteforespørgsel

Trinnene i dette afsnit beskriver, hvordan du opretter og bruger en sletteforespørgsel til at slette hele poster fra en tabel:

 1. På den Opret under fanen den forespørgsler gruppe, skal du klikke på Forespørgselsdesign.

Den i dialogboksen Vis tabel vises.

 1. Dobbeltklik på hver tabel, hvorfra du vil slette poster, og klik derefter på Luk.

Tabellen vises som et vindue i øverste sektion i forespørgslens designgitter. I vinduet vises en liste over alle felter i den valgte tabel.

 1. Dobbeltklik på stjernen (*) for at føje alle felterne i tabellen til designgitteret.

Du kan også dobbeltklikke et vilkårligt felt, du vil bruge til at angive kriterier for sletningen, skal du angive et eller flere kriterier i den rækken kriterier i designer og derefter fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis for hvert Kriteriefelt.

Antag, at en kunde virksomhed og skal du fjerne alle ventende ordrer for den pågældende kunde. For at finde posterne, du føjer kunde-ID og Ordredato felter til designgitteret, og angiv derefter id-nummeret af kunden, der gik af business, og den dato, hvor pågældende kundes ordrer blev ugyldige.

Vigtigt!: Brug kriterier for kun at få returneret de poster, du vil slette. Ellers fjernes hver post i tabellen af sletteforespørgslen.

 1. Klik på Vis i gruppen resultater under fanen Design, og klik derefter på Dataarkvisning.

 2. Kontrollér, at forespørgslen returnerer de poster, du vil slette, og tryk derefter på Ctrl+S for at gemme forespørgslen.

 3. Du kan køre forespørgslen ved at dobbeltklikke på forespørgslen i navigationsruden.

Toppen af siden

Oprette og bruge en opdateringsforespørgsel

Trinnene i dette afsnit beskriver, hvordan du bruger en opdateringsforespørgsel til at slette individuelle felter fra tabeller på "mange"-siden af en en-til-mange-relation. Du kan også følge disse trin for at slette data fra tabeller, der ikke er relateret til andre data. Husk, at køre en opdateringsforespørgsel for at slette data vil ændre de eksisterende værdier til NULL eller en streng af længden nul (et par af dobbelte anførselstegn uden mellemrum i mellem), afhængigt af de kriterier, du angiver.

 1. På den Opret under fanen den forespørgsler gruppe, skal du klikke på Forespørgselsdesign.

Den i dialogboksen Vis tabel vises.

 1. Vælg den tabel, der indeholder de data, du vil slette (Hvis tabellen er relateret, skal du vælge tabellen på relationens en-siden af relationen), skal du klikke på Tilføj, og klik derefter på Luk.

Tabellen vises som et vindue i øverste sektion i forespørgslens designgitter. I vinduet vises en liste over alle felter i den valgte tabel.

 1. Dobbeltklik på stjernen (*) for at føje alle felterne i tabellen til designgitteret. Når alle tabelfelterne tilføjes, kan sletteforespørgslen flytte hele poster (rækker) fra tabellen.

  Du kan eventuelt angive kriterier for én eller flere felter i den rækken kriterier i designer og derefter fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis for hvert Kriteriefelt. Du kan finde flere oplysninger om brug af kriterier, tabellen Eksempelkriterier til udvælgelsesforespørgsler .

Bemærk!: Du kan bruge kriterier, så du kun får returneret de poster, du vil ændrer. Ellers ændrer opdateringsforespørgslen alle poster i hvert felt i forespørgslen til Null.

 1. Klik på Vis i gruppen Resultater på fanen Design , og klik derefter på Dataarkvisning.

 2. Kontrollér, at forespørgslen returnerer de poster, du vil angive til NULL eller en streng af længden nul (et par af dobbelte anførselstegn uden mellemrum ("").

 3. Gentag trin 3 til 5 efter behov, og ret felterne eller kriterierne, indtil forespørgslen kun returnerer de data, du vil slette. Gem derefter forespørgslen ved at trykke på Ctrl+S.

 4. Du kan køre forespørgslen ved at dobbeltklikke på forespørgslen i navigationsruden.

Toppen af siden

Slette data fra relaterede tabeller

Hvis du vil slette data fra flere relaterede tabeller, skal du aktivere den Referentiel integritet og Kaskadevis sletning af relaterede poster indstillinger for hver relation. Dette giver mulighed for forespørgslen til at slette data fra tabeller på "en" og "mange"-siden af relationen. Forberede at slettet relaterede data kræver godkendelse af følgende:

 • Find ud af, hvilke poster der findes på hhv. "en"-siden og "mange"-siden af relationen.

 • Hvis du skal slette poster på "en"-siden og de relaterede poster på "mange"-siden, skal du aktivere et sæt regler, der sikrer referentiel integritet, og aktivere kaskadevis sletning. I dette afsnit beskrives regelsættet Referentiel integritet, og det forklares, hvordan du kan udføre begge opgaver.

 • Hvis du kun skal slette posterne på "en"-siden i relationen, skal du først slette relationen og derefter slette dataene.

  Eller

Hvis du kun skal fjerne dataene på "mange"-siden i relationen, kan du oprette og køre sletteforespørgslen uden at ændre relationen først.

Fastslå relationer

Til at bestemme, hvilke poster der findes på relationens en- og "mange"-siden af en relation:

 • På den Klik på fanen Databaseværktøjer i gruppen relationerrelationer.

Den relationer under fanen vises og viser alle tabeller i databasen, og relationerne mellem tabellerne og alle andre tabeller. Hver relation vises som en linje, der forbinder tabeller mellem felter.

I følgende figur vises et typisk relation. De fleste, har Hvis ikke alle relationer i en database en en-siden og en "mange"-siden. Relationsdiagrammet angiver "en"-siden med romertallet ét (1 ) og "mange" side med uendelighedssymbolet ().

Relation mellem to tabeller

Når du sletter poster på "en"-siden af relationen, sletter du som regel også alle de relaterede poster på "mange"-siden i relationen. Når du sletter poster på "mange"-siden i en relation, sletter du imidlertid typisk ikke poster på "en"-siden.

Programmet vil desuden som standard gennemtvinge et sæt regler for referentiel integritet. Reglerne sikrer, at fremmede nøgler i en database indeholder de korrekte værdier. En fremmed nøgle er en kolonne, hvis værdier svarer til værdierne i kolonnen med den primære nøgle i en anden tabel.

Redigere relationen

Du skal kun benytte denne fremgangsmåde, hvis du skal slette data på "en"-siden og "mange"-siden i relationen.

 1. På den Databaseværktøjer under fanen den gruppen relationer skal du klikke på relationer.

 2. Højreklik på relationen (linjen), der forbinder de tabeller, der er involveret i sletningen, og klik derefter på Rediger relationer i genvejsmenuen.

Den i dialogboksen Rediger relationer vises.

 1. Sørg for, at den afkrydsningsfeltet Gennemtving referentiel integritet er markeret.

 2. Vælg den afkrydsningsfeltet Kaskadevis sletning af relaterede poster.

Bemærk!: Indtil du deaktiverer denne egenskab igen, vil en sletning af en post på "en"-siden af relationen medføre, at alle de relaterede poster på "mange"-siden af relationen slettes.

 1. Klik på OK, Luk den ruden relationer, og gå derefter på til det næste trin.

Slette en relation

 1. Hvis du allerede har gjort det, åbne den ruden relationer.

 2. På den Databaseværktøjer under fanen den gruppen relationer skal du klikke på relationer.

Bemærk de felter, der er involveret i relationen, så du kan gendanne relationen, når du har slettet dataene.

 1. Højreklik på relationen (linjen), der forbinder de tabeller, der er involveret i sletningen, og klik derefter på Slet i genvejsmenuen.

Bemærk!: Hvis du vil gendanne relationen, skal du følge de forrige trin for at åbne den ruden relationer og derefter trække primær nøgle-feltet fra "en" tabel, og slip den på fremmed nøgle-feltet i tabellen "mange". Den dialogboksen Rediger relationer vises. Hvis den gamle relation valgt at gennemtvinge referentiel integritet, vælge Gennemtving referentiel integritet, og klik derefter på Opret. Ellers skal du blot klikke på Opret.

Toppen af siden

Eksempelkriterier til udvælgelsesforespørgsler

I følgende tabel vises nogle eksempelkriterier, som du kan bruge i udvælgelsesforespørgsler, når du vil sikre, at du kun sletter de data, du rent faktisk vil slette. Bemærk, at der anvendes jokertegn i nogle af eksemplerne.

Kriterier

Virkning

> 234

Returnerer alle tal, der er større end 234. Hvis du vil finde alle tal, der er mindre end 234, skal du indtaste < 234.

>= "Cajhen"

Returnerer alle poster fra og med Cajhen til slutningen af alfabetet.

Between #02.02.10# And #01.12.10#

Returnerer datoer fra 2-feb-2010 til 1-dec-2010 (ANSI-89). Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du bruge enkelte anførselstegn (') i stedet for nummertegn (#). Eksempel: Between '2/2/2010' And '12/1/2010'.

Not "Tyskland"

Finder alle poster, hvor det nøjagtige indhold i feltet ikke er nøjagtigt lig med "Tyskland". Kriteriet returnerer poster, der indeholder tegn ud over "Tyskland", f.eks. "Tyskland (euro)" eller "Europa (Tyskland)".

Not "T*"

Finder alle de poster, der ikke begynder med T. Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indtaste procenttegn (%) i stedet for stjerne (*).

Not "*t"

Finder alle de poster, der ikke ender på t. Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indtaste procenttegn (%) i stedet for stjerne (*).

In(Canada,USA)

Finder alle de poster på listen, der indeholder Canada eller USA.

Like "[A-D]*"

Finder i et tekstfelt alle poster, der starter med bogstaverne A til og med D. Hvis der bruges ANSI-92-jokertegn i databasen, skal du bruge procenttegn (%) i stedet for stjerne (*).

Like "*ar*"

Finder alle poster, der inkluderer bogstavkombinationen "ar". Hvis der bruges ANSI-92-jokertegn i databasen, skal du bruge procenttegn (%) i stedet for stjerne (*).

Like "Maison Dewe?"

Finder alle de poster, der begynder med "Maison" og har en anden streng på fem bogstaver, hvoraf de fire første er "Dewe", og det sidste er ukendt. Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indtaste understregningstegn (_) i stedet for spørgsmålstegn (?).

#02.02.10#

Finder alle posterne for 02.02.10. Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indsætte datoen i anførselstegn i stedet for nummertegn ('2/2/2010').

< Date() - 30

Bruger funktionen Date til at returnere alle datoer, der er mere end 30 dage gamle.

Date()

Bruger funktionen Date til at returnere alle poster, der indeholder dags dato.

Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

Bruger funktionerne Date og DateAdd til at returnere alle poster mellem dags dato og tre måneder fra dags dato.

Is Null

Returnerer alle de poster, der indeholder en Null-værdi (tom eller ikke defineret).

Is Not Null

Returnerer alle poster, der indeholder en vilkårlig værdi (som er forskellig fra Null).

""

Returnerer alle poster, der indeholder en streng af længden nul. Strenge af længden nul bruges, når du skal føje en værdi til et obligatorisk felt, men du endnu ikke kender den faktiske værdi. Et felt kan f.eks. kræve et faxnummer, men nogle af dine kunder har muligvis ikke fax. I dette tilfælde skal du i stedet for et nummer skrive et sæt dobbelte anførselstegn uden mellemrum mellem dem ("").

Toppen af siden

Flere oplysninger

Hvorfor får jeg vist denne fejlmeddelelse, og hvordan retter jeg den?

Hvis du opretter en sletteforespørgsel ved at bruge flere tabeller, og egenskaben UnikkePoster for forespørgslen er angivet til Nej, vises fejlmeddelelsen Der kan ikke slettes fra de angivne tabeller, når forespørgslen køres.

Hvis du vil rette problemet, skal du angive egenskaben UnikkePoster for forespørgslen til Ja.

 1. Åbn sletteforespørgslen i designvisning.

 2. Hvis forespørgslens egenskabsark ikke er åbent, skal du trykke på F4 for at åbne det.

 3. Klik på Forespørgselsdesigner for at få vist forespørgselsegenskaberne (i stedet for feltegenskaberne).

 4. I egenskabsarket til forespørgslen skal du finde egenskaben UnikkePoster og angive den til Ja.

Toppen af siden

Forhindre, at deaktiveret tilstand blokerer en forespørgsel

Hvis du åbner en database, som ikke er placeret et sted, der er tillid til, eller som du ikke har valgt at have tillid til, blokerer Access som standard for alle handlingsforespørgsler.

Hvis der ikke ser ud til at ske noget, når du kører en handlingsforespørgsel, skal du kontrollere, om følgende meddelelse vises på Access-statuslinjen:

Handlingen eller hændelsen er blevet blokeret af deaktiveret tilstand.

Når denne meddelelse vises, skal du gøre følgende for at aktivere blokeret indhold:

 • Klik på meddelelseslinjen SikkerhedsadvarselAktivér indhold, og kør forespørgslen igen.

toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×