Slette ældre RSS-emner automatisk

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Mængde indhold på nogle RSS-Feeds kan være meget høj. Når du føjer flere RSS-Feeds til Microsoft Office Outlook 2007, kan du opleve, at din Microsoft Exchange postkasse eller Personal Folders file (.pst) forøges hurtigt i størrelse.

Funktionen Autoarkiver i Microsoft Outlook indeholder en automatisk metode til at slette elementer, der er ældre end en bestemt dato. Mange RSS-Feeds indeholde nyheder eller andre tid-følsomme oplysninger. Er nødvendigheden at holde ældre elementer er normalt ikke som vigtigt som at holde dine e-mail-meddelelser.

Bemærk!: Fremgangsmåderne i denne artikel kræver brug af funktionen Autoarkiver. Autoarkiver muligvis ikke tilgængelig, hvis et af dine Outlook-profiler på din computer omfatter en Exchange-konto med messaging datastyring.

Denne artikel indeholder

Mere om Autoarkiver

Tilpasse autoarkivering for RSS-elementer

Slå Autoarkiver

Angive indstillinger for Autoarkiver for hver RSS-kildemappe

Manuelt arkivere eller slette

Mere om autoarkivering

Autoarkivering er som standard aktiveret. Funktionen kører automatisk med planlagte intervaller og arkiverer og fjerner – hvis det er angivet – ældre emner fra alle Outlook-mapper. Ældre emner er emner, der har nået en bestemt arkiveringsalder.

Som standard opretter Outlook arkivfilerne på følgende placering:

 • Windows Vista    

  drive:\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  Hvis du ikke kan se mappen Local, kan det skyldes, at den er skjult. Der er flere oplysninger om visning af skjulte mapper i Microsoft Windows Hjælp.

 • Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Server 2003    

  drev: \Documents and settings\bruger\lokale indstillinger\Application Data\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  Hvis du ikke kan se mappen Lokale indstillinger, kan det skyldes, at den er skjult. Der er flere oplysninger om visning af skjulte mapper i Windows Hjælp.

Når emnerne er arkiveret, kan du få adgang til elementer direkte fra Arkivmapper i navigationsruden i Outlook. For at se Arkivmapper i navigationsruden i menuen skal du klikke på Mappelisten.

Når du åbner Arkivmapper, kan du se, at din eksisterende mappestruktur er bevaret. Hvis der er en overordnet mappe over den mappe, du vælger at arkivere, oprettes den overordnede mappe i arkivfilen, men i den overordnede mappe arkiveres kun de emner, der opfylder arkiveringskriterierne. Hvis du beslutter, at de arkiverede emner skal flyttes tilbage i hovedpostkassen, kan du importere alle emnerne fra arkivfilen til deres oprindelige mapper eller til andre mapper, du angiver, eller du kan manuelt flytte eller kopiere emnerne, herunder trække emner mellem mapper.

Toppen af siden

Tilpasse autoarkivering til RSS-emner

Der findes to sæt af indstillinger for autoarkivering – globale indstillinger og individuelle Mappeindstillinger:

 • Globale indstillinger    Også kaldet standardindstillinger, afgøre globale indstillinger, om Autoarkiver overhovedet kører, og hvad gør den som standard med elementer i en Outlook-mappe, undtagen kontakter, som er undtaget fra Autoarkiver.

 • Individuelle Mappeindstillinger    Disse indstillinger tilsidesætter standardindstillingerne, så du kan arkivere bestemte mapper anderledes.

Hvis du ikke angiver indstillinger for autoarkivering for en bestemt mappe, arkiveres mappen ikke. Indstillinger for autoarkivering gælder for den aktuelle postkasse. Det betyder, at hvis du vælger en mappe på din Exchange-konto og derefter angive globale indstillinger for Autoarkiver, indstillingerne, gælder kun for Exchange-kontoen.

Bemærk!: Ud over indstillingerne for autoarkivering kan emnerne i postkassen også være underlagt opbevaringspolitikker eller datastyring for meddelelser, som virksomheden gennemtvinger. Opbevaringspolitikker og datastyring for meddelelser begrænser brugernes opbevaring af emner til en fast tidsperiode som defineret af virksomhedspolitikken. Disse politikker har højere prioritet end indstillingerne for autoarkivering. Autoarkivering fjernes fuldstændigt fra en Outlook-profil på computeren, når datastyring for meddelelser er aktiveret på en Exchange-konto i en Outlook-profil på computeren.

Toppen af siden

Aktivere autoarkivering

Selvom Autoarkiver er slået til som standard, kan du deaktivere og aktivere funktionen, når det er påkrævet. Autoarkiver skal være aktiveret for procedurerne i denne artikel for at arbejde.

Hvis du udelukkende vil bruge autoarkivering til RSS-kildemapper, anbefales det, at du redigerer standardindstillingerne, så autoarkivering er aktiveret, men ikke udfører nogen handlinger på andre mapper end dem, du konfigurerer. Herved forhindrer du, at mapper, du ikke ville påvirke, ved et uheld bliver arkiveret eller slettet.

 1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner.

 2. Klik på Autoarkiver under fanen Andet.

  Indstillinger for autoarkivering

 3. Markér afkrydsningsfeltet Autoarkiver for hver n dage.

 4. Angiv et tal mellem 1 og 60 i feltet for, hvor ofte Autoarkiver skal køre.

  Hvis du vil bruge effektivt Autoarkiver med RSS-Feeds mapper, anbefaler vi, at du bruger en værdi mellem 1 og 7 dage. Dette er ikke antallet dage, elementer gemmes, men hvor ofte funktionen Autoarkiver kører. Jo oftere du kører Autoarkiver, jo mere nøjagtig din opbevaring perioder.

 5. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Slet udløbne emner (kun e-mail-mapper) og Arkiver eller slet gamle emner under Under autoarkivering.

  Ved at fjerne markeringen i disse afkrydsningsfelter kan du forhindre, at der ved et uheld udføres autoarkiveringshandlinger for mapper, du ikke ønsker at påvirke. Senere i artiklen angiver du indstillinger for autoarkivering, der er mappespecifikke.

  Hvis du allerede bruger autoarkivering, og nogle af dine mapper bruger de globale standardindstillinger, er det ikke nødvendigt, at du ændrer indstillingerne.

Toppen af siden

Angive indstillinger for autoarkivering for de enkelte RSS-kildemapper

Du har brug at angive indstillinger for Autoarkiver for hver mappen RSS-kilder. Autoarkiver egenskaber er ikke rekursiv – egenskaber nedarves ikke fra en overordnet mappe.

 1. Højreklik på mappen RSS-Feeds, du vil angive indstillinger for i navigationsruden, og klik derefter på Egenskaber i genvejsmenuen.

 2. Klik på fanen Autoarkiver.

  Indstillinger for autoarkivering for RSS-kildemappe

 3. Klik på Arkiver denne mappe ved hjælp af disse indstillinger.

 4. Angiv det maksimale tidsrum, du vil RSS-elementer, der skal beholdes i rydde emner, der er ældre end n periode , hvor n repræsenterer den numeriske værdi af 1 og 999, og periode er lig med måneder, dage eller uger.

 5. Klik på Slet gamle emner permanent.

 6. Klik på OK.

 7. Gentag fremgangsmåden for alle RSS-kildemapper, der indeholder emner, som du automatisk vil slette.

Toppen af siden

Arkivere eller slette manuelt

 1. Klik på Arkiver i menuen Filer.

 2. Angiv, om du vil arkivere alle mapper ved hjælp af deres indstillinger for autoarkivering (det vil sige, enten standardindstillingerne eller individuelle Mappeindstillinger, du har angivet for individuelle mapper) eller om at arkivere en individuel mappe ved hjælp af de indstillinger, du angiver i denne dialogboks.

Bemærk!: Hvis du vil arkivere i en fil end standard én, skal du angive et andet navn i feltet arkivfilen. Outlook opretter automatisk en anden arkivfilen for elementer i den valgte mappe.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×