Skjule fejlværdier og fejlindikatorer i celler

Skjule fejlværdier og fejlindikatorer i celler

Lad os antage, at der er fejl i formlerne i dit regneark, som du forventer, men ikke vil rette. Du ønsker dog at forbedre udseendet af resultaterne. Fejlværdier og fejlindikatorer i celler kan skjules på flere måder.

Der er mange grunde til, at formler kan returnere fejl. Division med 0 er f.eks. ikke tilladt, og hvis du angiver formlen =1/0, returneres #DIV/0 i Excel. Fejlværdier er f.eks. #DIVISION/0!, #I/T, #NAVN?, #NUL!, #NUM!, #REFERENCE! og #VÆRDI!.

Konvertere en fejl til nul og bruge et format til at skjule værdien

Du kan skjule fejlværdier ved at konvertere dem til et tal som f.eks. 0 og derefter anvende betinget formatering, som skjuler værdien.

Opret en eksempelfejl

 1. Åbn en tom projektmappe, eller opret et nyt regneark.

 2. Angiv 3 i celle B1, 0 i celle C1, og angiv formlen =B1/C1 i celle A1.
  Fejlen #DIVISION/0! vises i celle A1.

 3. Markér A1, og tryk på F2 for at redigere formlen.

 4. Skriv HVISFEJL efter lighedstegnet (=) efterfulgt af en startparentes.
  HVISFEJL(

 5. Flyt markøren til slutningen af formlen.

 6. Skriv ;0) – dvs. et semikolon efterfulgt af et nul og en slutparentes.
  Formlen =B1/C1 bliver til =HVISFEJL(B1/C1;0).

 7. Tryk på Enter for at fuldføre formlen.
  Indholdet i cellen bør nu vise 0 i stedet for fejlen #DIVISION!.

Anvende betingede formatering

 1. Markér cellen med fejlen, og klik på Betinget formatering under fanen Hjem.

 2. Klik på Ny regel.

 3. Klik på Formatér kun celler, der indeholder i dialogboksen Ny formateringsregel.

 4. Kontrollér, at Celleværdi vises i det første listefelt under Formatér kun celler, der indeholder, lig med i det andet listefelt, og skriv derefter 0 i tekstfeltet til højre.

 5. Klik på knappen Formatér.

 6. Klik på fanen Tal, og klik derefter på Brugerdefineret under Kategori.

 7. Skriv ;;; (tre semikolon) i feltet Type, og klik derefter på OK. Klik på OK igen.
  0-tallet i cellen forsvinder. Dette sker, fordi det brugerdefinerede format ;;; bevirker, at tal i en celle ikke vises. Den faktiske værdi (0) bevares i cellen.

Brug følgende procedure for at formatere de celler, der indeholder fejl, så teksten i cellerne vises med hvid skriftfarve. Dette gør, at fejlteksten i cellerne bliver nærmest usynlig.

 1. Markér det celleområde, der indeholder fejlværdien.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Typografier under fanen Startside, og klik derefter på Administrer regler.
  Dialogboksen Regelstyring af betinget formatering vises.

 3. Klik på Ny regel.
  Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

 4. Klik på Formatér kun celler, der indeholder under Markér en regeltype.

 5. Markér Fejl på listen Formatér kun celler med under Rediger regelbeskrivelsen.

 6. Klik på Formatér, og klik derefter på fanen Skrifttyper.

 7. Klik på pilen for at få vist listen Farve, og vælg derefter den hvide farve under Temafarver.

Der kan være tidspunkter, hvor du ikke vil, at der skal vises fejlværdier i celler, men hvor du foretrækker, at der i stedet vises en tekststreng som "#I/T", en bindestreg eller strengen "IKKE.TILGÆNGELIG". Det kan du gøre ved at bruge funktionerne HVIS.FEJL og IKKE.TILGÆNGELIG som vist i følgende eksempel.

Eksempel

Funktionsoplysninger

HVISFEJL     Brug denne funktion til at fastslå, om en celle indeholder en fejl, eller om resultatet af en formel vil returnere en fejl.

IT    Brug denne funktion til at returnere strengen # I/T i en celle. Syntaksen er =IT().

 1. Klik på pivottabellen.
  Værktøjer til pivottabel vises.

 2. Excel 2016 og Excel 2013: Klik på pilen ud for Indstillinger i gruppen Pivottabel under fanen Analysér, og klik derefter på Indstillinger.

  Excel 2010 og Excel 2007: Klik på pilen ud for Indstillinger i gruppen Pivottabel under fanen Indstillinger, og klik derefter på Indstillinger.

 3. Klik på fanen Layout og format, og benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Skifte visningen af fejl     Marker afkrydsningsfeltet Vis ved fejlværdier under Format. I boksen skal du skrive den værdi, du vil have vist i stedet for fejl. Hvis fejl skal vises som tomme celler, skal du slette eventuelle tegn i boksen.

  • Skift visningen af tomme celler       Marker afkrydsningsfeltet Vis ved tomme celler. Skriv i boksen den værdi, der skal vises i tomme celler. Hvis du vil have vist tomme celler, skal du slette eventuelle tegn i boksen. Hvis du vil have vist nuller, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

Hvis en celle indeholder en formular, som giver en fejl, vises der en trekant (en fejlindikator) øverst til venstre i cellen. Du kan forhindre, at disse indikatorer vises ved at benytte følgende fremgangsmåde.

Celle med formelfejl

Celle med formelfejl

 1. I Excel 2016, Excel 2013 og Excel 2010: Klik på Filer > Indstillinger > Formler.

  I Excel 2007: Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade > Excel-indstillinger > Formler.

 2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Aktivér fejlkontrol i baggrunden under Fejlkontrol.

Se også

Funktionen HVISFEJL

funktionen IT

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×