Skjule fejlværdier og fejlindikatorer i celler

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Lad os antage, at der er fejl i formlerne i dit regneark, som du forventer, men ikke behøver at rette. Du vil dog gerne forbedre visingen af resultaterne. Fejlværdier og fejlindikatorer i celler kan skjules på flere måder.

Der er mange grunde til, at formler kan returnere fejl. Division med 0 er f.eks. ikke tilladt, og hvis du angiver formlen =1/0, returneres #DIV/0 i Excel. Fejlværdier er f.eks. #DIVISION/0!, #I/T, #NAVN?, #NUL!, #NUM!, #REFERENCE! og #VÆRDI!.

Konvertere en fejl til nul og bruge et format til at skjule værdien

Du kan skjule fejlværdier ved at konvertere dem til et tal som f.eks. 0 og derefter anvende betinget formatering, som skjuler værdien.

Opret en eksempelfejl

 1. Åbn en tom projektmappe, eller opret et nyt regneark.

 2. Angiv 3 i celle B1, 0 i celle C1, og angiv formlen =B1/C1 i celle A1.
  Fejlen #DIVISION/0! vises i celle A1.

 3. Markér A1, og tryk på F2 for at redigere formlen.

 4. Skriv HVISFEJL efter lighedstegnet (=) efterfulgt af en startparentes.
  HVISFEJL(

 5. Flyt markøren til slutningen af formlen.

 6. Skriv ;0) – dvs. et semikolon efterfulgt af et nul og en slutparentes.
  Formlen =B1/C1 bliver til =HVISFEJL(B1/C1;0).

 7. Tryk på Enter for at fuldføre formlen.
  Indholdet i cellen bør nu vise 0 i stedet for fejlen #DIVISION!.

Anvende betingede formatering

 1. Markér cellen med fejlen, og klik på Betinget formatering under fanen Hjem.

 2. Klik på Ny regel.

 3. Klik på Formatér kun celler, der indeholder i dialogboksen Ny formateringsregel.

 4. Kontrollér, at Celleværdi vises i det første listefelt under Formatér kun celler, der indeholder, lig med i det andet listefelt, og skriv derefter 0 i tekstfeltet til højre.

 5. Klik på knappen Formatér.

 6. Klik på fanen Tal, og klik derefter på Brugerdefineret under Kategori.

 7. Skriv ;;; (tre semikolon) i feltet Type, og klik derefter på OK. Klik på OK igen.
  0-tallet i cellen forsvinder. Dette sker, fordi det brugerdefinerede format ;;; bevirker, at tal i en celle ikke vises. Den faktiske værdi (0) bevares i cellen.

Hvad vil du ellers foretage dig?

Skjule fejlværdier ved at gøre teksten hvid

Få vist en bindestreg, #I/T eller IKKE.TILGÆNGELIG i stedet for en fejlværdi

Skjule fejlværdier i en pivottabel

Skjule fejlindikatorer i celler

Skjule fejlværdier ved at gøre teksten hvid

Du kan også skjule fejlværdier ved at gøre teksten hvid eller ellers foretage teksten, så det svarer til baggrundsfarve i dit regneark.

 1. Markér det celleområde, der indeholder fejlværdien.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen typografier under fanen Startside, og klik derefter på Administrer regler. Dialogboksen Regelstyring for betinget formatering vises.

 3. Klik på Ny regel. Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

 4. Klik på Formatér kun celler, der indeholder under Markér en regeltype.

 5. Markér Fejl på listen Formatér kun celler med under Rediger regelbeskrivelsen.

 6. Klik på Formatér, og klik derefter på fanen Skrifttyper.

 7. Klik på pilen for at få vist listen Farve, og klik derefter på det hvide felt under Temafarver.

Toppen af siden

Få vist en bindestreg, #I/T eller IKKE.TILGÆNGELIG i stedet for en fejlværdi

Ud over at skjule fejl kan du erstatte dem med værdier som IKKE.TILGÆNGELIG. Det kan du gøre ved at bruge funktionerne HVIS.FEJL og IKKE.TILGÆNGELIG som vist i følgende eksempel.

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå. I eksemplet nedenfor skal du markere den celle, der indeholder ordet "Data" og derefter trække markøren for at markere til og med den sidste celle i kolonnen "Beskrivelse (Resultat)". Derefter skal du kopiere det markerede og sætte det ind i et nyt regneark fra celle A1.

Data

Formel

Beskrivelse (resultat)

10

=A2/A3

Medfører en fejl (#DIVISION/0)

0

=HVIS.FEJL(A2/A3;"IKKE.TILGÆNGELIG")

Returnerer IKKE.TILGÆNGELIG, når værdien er en fejl

=HVIS.FEJL(A2/A3;"-")

Returnerer en bindestreg, når værdien er en fejl

=HVIS.FEJL(A2/A3;IKKE.TILGÆNGELIG())

Returnerer #I/T, når værdien er en fejl

Funktionsoplysninger

HVIS.FEJL    Brug denne funktion til at fastslå, om en celle indeholder en fejl, eller om resultatet af en formel vil returnere en fejl.

IKKE.TILGÆNGELIG    Brug denne funktion til at returnere strengen #I/T i en celle. Funktionsnavnet efterfølges af et sæt tomme parenteser som vist her: =IKKE.TILGÆNGELIG().

Toppen af siden

Skjule fejlværdier i en pivottabel

 1. Klik på pivottabelrapporten. Pivottabelværktøjer vises.

 2. Klik på pilen ud for Indstillinger i gruppen Pivottabel under fanen Analysér, og klik derefter på Indstillinger.

 3. Klik på fanen Layout og format, og gør et eller flere af følgende:

  • Skift visningen af fejl    Markér afkrydsningsfeltet Vis ved fejlværdier under Formatér, og skriv derefter den værdi, du vil vise. Hvis fejl skal vises som tomme celler, skal du slette eventuelle tegn i feltet.

  • Skift visningen af tomme celler    Markér afkrydsningsfeltet Vis ved tomme celler. Skriv i feltet den værdi, der skal vises i tomme celler. Hvis du vil have vist tomme celler, skal du slette eventuelle tegn i feltet. Hvis du vil have vist nuller, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

Toppen af siden

Skjule fejlindikatorer i celler

Hvis en celle indeholder en formular, som giver en fejl, vises der en trekant (en fejlindikator) øverst til venstre i cellen. Du kan forhindre, at disse indikatorer vises ved at benytte følgende fremgangsmåde.

Celle med formelfejl
Celle med formelfejl
 1. Klik på Filer, klik på Indstillinger, og klik derefter på kategorien Formler.

 2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Aktivér fejlkontrol i baggrunden under Fejlkontrol.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×