Skift skalaen på den vandrette (kategori) akse i et diagram

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Den vandrette (kategori) akse, også kendt som x-aksen, i et diagram viser tekstetiketter i stedet for numeriske intervaller og indeholder færre skaleringsindstillinger, end der er tilgængelige for en lodret (værdi) akse, også kendt som y-aksen, i diagrammet.

Du kan dog angive følgende akseindstillinger:

 • Interval mellem aksemærker og etiketter:

 • Placeringen af etiketter

 • Rækkefølgen, hvori kategorier vises

 • Aksetype (dato- eller tekstakse)

 • Placering af aksemærker

 • Punkt, hvor den vandrette akse krydser den lodrette akse

Se Rediger skaleringen på den lodrette (værdi) akse i et diagram eller Rediger skaleringen på dybdeaksen (serie) i et diagram, hvis du vil ændre skaleringen på en anden akse i et diagram.

 1. Klik for at vælge den kategoriakse, der skal ændres i et diagram, eller gør følgende for at vælge aksen på en liste over diagramelementer:

  1. Klik et sted i diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design og Format.

  2. Klik på pilen i feltet øverst på fanen Formatér i gruppen Aktuel markering og klik derefter på Vandret (kategori) akse.

 2. Klik på Formatér markering i gruppen Aktuel markering under fanen Format.

 3. In the Format Axis pane, do any of the following:

  Vigtigt!: Følgende skaleringsindstillinger er kun tilgængelige, når der er valgt en kategoriakse.

  • For at omvende rækkefølgen af kategorier, skal du udvide Akseindstillinger og derefter markere afkrydsningsfeltet i Kategorier i omvendt rækkefølge.

  • Udvid Aksetype for at ændre aksetypen til en tekst- eller datoakse og vælg derefter Tekstakse eller Datoakse under Aksetype. Tekst- og datapunkter er jævnt fordelt på en tekstakse. En datoakse viser datoer i kronologisk rækkefølge med faste intervaller eller basisenheder, f.eks antallet af dage, måneder eller år, selvom datoerne i regnearket ikke er i rækkefølge eller i de samme basisenheder.

   Bemærk!: Vælg automatisk baseret på data, der er valgt som standard, bestemmer aksetypen, der giver mest mening for din datatype.

  • Hvis du vil ændre det sted, hvor du ønsker, at den lodrette (værdi) akse skal krydse den vandrette (kategori) akse, skal du udvide Aksemuligheder og derefter vælge Ved kategorinummer under Lodrette aksekrydser og skrive det ønskede tal i tekstfeltet, eller vælge Ved maksimumkategori for at angive, at den lodrette (værdi)akse krydser den vandrette (kategori)akse efter den sidste kategori x-aksen.

  • Hvis du vil ændre intervallet mellem aksemærker, skal du udvide Aksemærker og derefter skrive det ønskede tal i feltet Interval mellem aksemærker.

   Bemærk!: Det tal, du angiver her, bestemmer hvor mange kategorier, der vises mellem aksemærkerne.

  • To change the placement of the axis tick marks, expand Tick Marks, and then select any of the options that you want in the Major type and Minor type boxes.

  • Hvis du vil ændre intervallet mellem aksenavne, skal du udvide Etiketter og derefter vælge Interval mellem etiketter, vælge Angiv intervalenhed og derefter skrive det ønskede tal i tekstfeltet.

   Tip!: Skriv 1 for at få vist et navn for hver kategori, 2 for at få vist et navn for hver anden kategori, eller 3 for at få vist et navn for hver tredje kategori osv.

  • Hvis du vil ændre placeringen af akseetiketter, skal du udvide Etiketter og derefter skrive det ønskede tal i feltet Etiketteafstand fra akse.

   Tip!: Skriv et lavere tal for at placere navnene tættere på aksen. Skriv et højere tal, hvis der skal være større afstand mellem navn og akse.

 1. Klik på kategoriaksen, der skal ændres i et diagram, eller gør følgende for at vælge aksen på en liste over diagramelementer:

  1. Klik et sted i diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen i feltet Diagramelementer i gruppen Aktuel markering på fanen Format, og klik derefter på Vandret (kategori) akse.

   Billede af båndet

 2. Klik på Formatér markering i gruppen Aktuel markering under fanen Format.

 3. Udfør en eller flere af følgende under Akseindstillinger i dialogboksen Formatér akse:

  Vigtigt!: Følgende skaleringsindstillinger er kun tilgængelige, når der er valgt en kategoriakse.

  • Hvis du vil ændre intervallet mellem aksemærker, skal du skrive det ønskede tal i feltet Interval mellem aksemærker.

   Bemærk!: Det nummer, du angiver her, bestemmer, hvor mange kategorier der vises mellem aksemærkerne.

  • Hvis du vil ændre intervallet mellem aksenavne, skal du klikke på Angiv intervalenhed under Interval mellem navne og derefter skrive det ønskede tal i tekstfeltet.

   Tip!: Skriv 1 for at få vist et navn for hver kategori, 2 for at få vist et navn for hver anden kategori, eller 3 for at få vist et navn for hver tredje kategori osv.

  • Hvis du vil ændre placeringen af aksenavne, skal du skrive det ønskede tal i feltet Navneafstand fra akse.

   Tip!: Skriv et lavere tal for at placere navnene tættere på aksen. Skriv et højere tal, hvis der skal være større afstand mellem navn og akse.

  • Markér afkrydsningsfeltet Kategorier i omvendt rækkefølge for at ændre rækkefølgen for kategorier.

  • Klik på Tekstakse eller Datoakse under Aksetype for at ændre aksetypen eller datoaksen. Tekst- og datapunkter er jævnt fordelt på en tekstakse. En datoakse viser datoer i kronologisk rækkefølge med faste intervaller eller basisenheder, f.eks antallet af dage, måneder eller år, selvom datoerne i regnearket ikke er i rækkefølge eller i de samme basisenheder.

   Bemærk!: Vælg automatisk baseret på data, der er valgt som standard, bestemmer aksetypen, der giver mest mening for din datatype.

  • Hvis du vil ændre placeringen af aksemærkerne og navnene, skal du vælge de ønskede indstillinger i felterne Overordnet aksemærketype, Underordnet aksemærketype og Akseetiketter.

  • Hvis du vil ændre det sted, hvor du ønsker, at den lodrette (værdi) akse skal krydse den vandrette (kategori) akse, skal du under Lodret akse krydser klikke på Ved kategorinummer og derefter skrive det ønskede tal i tekstfeltet, eller klikke på Ved maksimal akseværdi for at angive, at den lodrette (akse) akse krydser den vandrette (kategori) akse efter den sidste kategori x-aksen.

Tip!: 

 • Når du har ændret skalaen på aksen, vil du måske også ændre den måde, som aksen er formateret på. Du kan finde flere oplysninger under Skift visningen af diagramakser.

 • Skalering ændrer ikke serieoverlapning eller mellemrumsbredde mellem dataserier. Hvis du vil ændre serieoverlapningerne eller mellemrumsbreddden, skal du højreklikke på en dataserie og derefter klikke på Formatér dataserie. Under Serieindstillinger skal du angive de ønskede indstillinger.

By default, the minimum and maximum scale values of each axis in a chart are calculated automatically. However, you can customize the scale to better meet your needs. For example, if all the data points in your data table are between 60 and 90, you might want the value (y) axis to have a range of 50 to 100 instead of 0 to 100. When a value axis covers a very large range, you can also change the axis to a logarithmic scale (also known as log scale).

 1. Dette trin gælder kun for Word 2016 til Mac: Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet.

 3. On the Format tab, click Horizontal (Category) Axis in the dropdown list and then click Format Pane.

 4. Gør et af følgende på fanen Formatér akse:

  Vigtigt!: Følgende skaleringsindstillinger er kun tilgængelige, når der er valgt en kategoriakse.

  • For at omvende rækkefølgen af kategorier, skal du udvide Akseindstillinger og derefter markere afkrydsningsfeltet i Kategorier i omvendt rækkefølge.

  • Udvid Aksetype for at ændre aksetypen til en tekst- eller datoakse og vælg derefter Tekstakse eller Datoakse under Aksetype. Tekst- og datapunkter er jævnt fordelt på en tekstakse. En datoakse viser datoer i kronologisk rækkefølge med faste intervaller eller basisenheder, f.eks antallet af dage, måneder eller år, selvom datoerne i regnearket ikke er i rækkefølge eller i de samme basisenheder.

   Bemærk!: Vælg automatisk baseret på data, der er valgt som standard, bestemmer aksetypen, der giver mest mening for din datatype.

  • Hvis du vil ændre det sted, hvor du ønsker, at den lodrette (værdi) akse skal krydse den vandrette (kategori) akse, skal du udvide Aksemuligheder og derefter vælge Ved kategorinummer under Lodrette aksekrydser og skrive det ønskede tal i tekstfeltet, eller vælge Ved maksimumkategori for at angive, at den lodrette (værdi)akse krydser den vandrette (kategori)akse efter den sidste kategori x-aksen.

  • Hvis du vil ændre intervallet mellem aksemærker, skal du udvide Aksemærker og derefter skrive det ønskede tal i feltet Interval mellem aksemærker.

   Bemærk!: Det tal, du angiver her, bestemmer hvor mange kategorier, der vises mellem aksemærkerne.

  • To change the placement of the axis tick marks, expand Tick Marks, and then select any of the options that you want in the Major type and Minor type boxes.

  • Hvis du vil ændre intervallet mellem aksenavne, skal du udvide Etiketter og derefter vælge Interval mellem etiketter, vælge Angiv intervalenhed og derefter skrive det ønskede tal i tekstfeltet.

   Tip!: Skriv 1 for at få vist et navn for hver kategori, 2 for at få vist et navn for hver anden kategori, eller 3 for at få vist et navn for hver tredje kategori osv.

  • Hvis du vil ændre placeringen af akseetiketter, skal du udvide Etiketter og derefter skrive det ønskede tal i feltet Etiketteafstand fra akse.

   Tip!: Skriv et lavere tal for at placere navnene tættere på aksen. Skriv et højere tal, hvis der skal være større afstand mellem navn og akse.

  • To position the label, expand Labels, and select an option in the dropdown list box.

By default, the minimum and maximum scale values of each axis in a chart are calculated automatically. However, you can customize the scale to better meet your needs. For example, if all the data points in your data table are between 60 and 90, you might want the value (y) axis to have a range of 50 to 100 instead of 0 to 100. When a value axis covers a very large range, you can also change the axis to a logarithmic scale (also known as log scale).

 1. Dette trin gælder kun for Word til Mac 2011: Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Under Axes, click Axes > Horizontal Axis > Axis Options.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

  Bemærk!: Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

 4. In the Format Axis dialog box, click Scale, and under Horizontal axis scale, modify any of the following options:

  • To change the interval between axis labels, in Interval between labels, type the number you want.

  • To change the interval between tick marks, in Interval between tick marks, type the number you want.

  • Hvis du vil ændre placeringen af aksenavne, skal du skrive det ønskede tal i feltet Navneafstand fra akse.

   Tip!: Skriv et lavere tal for at placere navnene tættere på aksen. Skriv et højere tal, hvis der skal være større afstand mellem navn og akse.

  • Markér afkrydsningsfeltet Kategorier i omvendt rækkefølge for at ændre rækkefølgen for kategorier.

 5. Klik på OK.

Add or change the position of horizontal axis labels

For a horizontal axis, you can add and position the axis on the left side or the right side of the plot area.

Bemærk!: Indstillingerne kan vendes i forbindelse med søljesammenlignede kolonnediagrammer.

 1. This step applies to Word for Mac 2011 only: On the View menu, click Print Layout.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Under Axes, click Axes > Horizontal Axis, and then click the kind of axis label that you want.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

  Bemærk!: Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×