Sikkerhed i InfoPath-formularer

Sikkerhedsmodellen for Microsoft InfoPath er relateret til sikkerhedszone og niveauindstillingerne i Windows Internet Explorer. Disse sikkerhedsfunktioner er beregnet til at hjælpe med at beskytte brugernes formularer og computere mod usikre handlinger, f.eks. adgang til eller afsendelse af data til en kilde, der ikke er tillid til.

I denne artikel

Sikkerhedsniveauer for formularer

Yderligere sikkerhedsfunktioner for formularer

Sikkerhedszoner og -niveauer i Internet Explorer

Sikkerhedsniveauer for formularer

InfoPath har tre sikkerhedsniveauer for formularer: Begrænset, Domæne og Fuld tillid. Sikkerhedsniveauerne bestemmer, om en formular kan få adgang til data i andre domæner eller filer og indstillinger på brugerens computer. Sikkerhedsniveauerne påvirker også funktionerne i en formular, når brugerne udfylder den. Hvis formularen f.eks. indeholder en liste over data fra en Microsoft Access-database, kan formularens sikkerhedsniveau bestemme, om formularen åbnes, om den får adgang til databasen, eller om der vises en sikkerhedsadvarsel, uden at der opnås til databasen.

Når du udformer en formularskabelon, vælger InfoPath automatisk det rigtige sikkerhedsniveau for formularskabelonen på basis af formularskabelonens funktioner. Den valgte indstilling er så restriktiv og sikker som muligt. Hvis du vil have et andet sikkerhedsniveau i en formularskabelon, du udformer, kan du tilsidesætte standardindstillingen ved manuelt at vælge et andet sikkerhedsniveau til formularen. Hvis en formular, som en bruger udfylder, kræver et andet sikkerhedsniveau end det, du eller en bruger tildeler, kan formularskabelonen ikke åbnes, eller også fungerer den forkert. Hvis du f.eks. udformer en formularskabelon og angiver sikkerhedsniveauet Fuld tillid, skal brugeren vise fuld tillid til den tilknyttede formular, når den udfyldes. Ellers kan formularen ikke åbnes.

Formularer har det ene af tre sikkerhedsniveauer, afhængigt af deres placering, hvordan de er installeret, og om de er digital signatur. Der er følgende sikkerhedsniveauer.

Bemærk!: webbrowserkompatibel formularskabelon kan kun køres ved sikkerhedsniveauet Domæne eller Fuld tillid.

Begrænset

Når en formular har sikkerhedsniveauet Begrænset, kan den kun få adgang til indhold, der er gemt i selve formularen. Det betyder, at følgende funktioner ikke virker korrekt, når formularen kører ved sikkerhedsniveauet Begrænset:

 • Brugerdefinerede opgaveruder

 • Dataforbindelser, bortset fra afsendelse via e-mail

 • Microsoft ActiveX-objekter og brugerdefinerede kontrolelementer

 • Administreret kode og script

 • Roller baseret på adresser i en Active Directory-katalogtjeneste

 • Regler for åbning af formularer

 • Udskriftslayout for Microsoft Office Word

 • Brugerdefinerede dialogbokse

 • Sammenkædede billeder

Domæne

Når en formular har sikkerhedsniveauet Domæne, kan den få adgang til indhold, der er gemt i selve formularen eller et af følgende steder:

 • Samme domæne som formularen.

 • Indhold i den lokale computerzone i Internet Explorer, men der kan blive vist en sikkerhedsmeddelelse, før indholdet åbnes

 • Indhold i den lokale intranetzone i Internet Explorer, men der kan blive vist en sikkerhedsmeddelelse, før indholdet åbnes

Når en formular får adgang til indhold i en zone, sker det i overensstemmelse med de sikkerhedsniveauer, der er angivet for zonen i Internet Explorer. En formular i internetzonen i Internet Explorer kan åbnes, med den kan ikke få adgang til indhold, der er gemt i et andet domæne.

Fuld tillid

Når en formular har sikkerhedsniveauet Fuld tillid, kan den få adgang til indhold, der er gemt i selve formularen eller et af følgende steder:

 • Samme domæne som formularen.

 • Alle andre domæner uden først at vise en sikkerhedsmeddelelse om adgang til indholdet.

 • Filer og indstillinger på computeren. Alle de ressourcer, som den person, der udfylder formularen, har adgang til på denne computer.

En formular kan kun køre med Fuld tillid, hvis formularskabelonen er digitalt signeret med et rodcertifikat, der er tillid til, eller hvis formularskabelonen blev installeret på brugerens computer med et installationsprogram som f.eks. Microsoft Windows Installer (.msi-fil). Du skal ikke signere en formularskabelon digitalt med Fuld tillid for at få den vist i designtilstand. Du kan oprette installationsfiler ved hjælp af guiden Udgivelse i InfoPath.

Toppen af siden

Yderligere sikkerhedsfunktioner for formularer

InfoPath indeholder flere funktioner, du kan bruge til at øge sikkerheden af formularer, herunder følgende:

Digitale signaturer     Når brugere udfylder en formular i InfoPath, kan de digitalt signere hele formularen eller bestemte dele af formularen. Når de udfylder en webbrowseraktiveret formularskabelon, kan de ikke signere hele formularen, kun dele af den. Signering af en formular er med til at godkende en bruger som den person, der udfyldte formularen, og er med til at sikre, at formularens indhold ikke ændres. Du kan også signere en formularskabelon, du udformer, digitalt og derefter indstille sikkerhedsniveauet for formularskabelonen til Fuld tillid.

Tilpasset lagring, udskrivning, afsendelse og eksport     Når du udformer en formularskabelon, kan du bruge disse indstillinger til at aktivere eller deaktivere bestemte kommandoer og indstillinger. Disse indstillinger bestemmer, om brugere kan gemme, udskrive, sende eller eksportere en formular, de har udfyldt.

Udgivere og formularer, du har tillid til     Indstillinger i Sikkerhedscenter giver brugere mulighed for at administrere listen over udviklere og udgivere af formularskabeloner, som de har tillid til, og til at angive, om formularer, de har tillid til, kan få adgang til filer og indstillinger på deres computer, når de udfylder dem. Formularer, du har tillid til, er formularer, der er baseret på formularskabeloner, som er installeret på en brugers computer, eller formularer, der er baseret på formularskabeloner, der er signeret digitalt med et rodcertifikat, der er tillid til, og har sikkerhedsniveauet Fuld tillid.

Når en bruger installerer en formularskabelon på en computer, gør de det automatisk muligt for de formularer, der er baseret på den pågældende formularskabelon, at få adgang til filer og indstillinger på den pågældende computer. Men en digitalt signeret formularskabelon, som en bruger ikke har installeret, kan ikke automatisk få adgang til filerne og indstillingerne på brugerens computer. Hvis du vil aktivere adgang til formularer på grundlag af en digitalt signeret formularskabelon, skal du vælge den sikkerhedsindstilling, der viser tillid til digitalt signerede formularer.

Flette    Hvis du udformer en formularskabelon, kan du angive, om brugerne må importere data fra formularer, der er baseret på denne formularskabelon, i en enkelt formular. Hvis du deaktiverer formularfletning, er kommandoen Flet formularer i menuen Filer ikke tilgængelig.

Toppen af siden

Sikkerhedszoner og -niveauer i Internet Explorer

I Internet Explorer kan du bruge sikkerhedszoner og niveauer til at angive, om et websted kan få adgang til filerne og indstillingerne på computeren, og hvor meget adgang disse websteder må have. I InfoPath bruges nogle af disse indstillinger til at fastlægge, om en formular, som en bruger udfylder, kan få adgang til filerne og indstillingerne på den pågældende brugers computer, og hvor meget adgang formularen må have. InfoPath bruger også nogle af disse indstillinger til at fastlægge, om en formular, som en bruger udfylder, kan få adgang til indhold, der er gemt i andre domæner end det domæne, hvor formularen er gemt. Oplysninger om, hvordan sikkerhedszoner og niveauer påvirker sikkerhedsniveauerne for InfoPath-formularer, som en bruger udfylder, finder du i ovenstående afsnit om sikkerhedsniveauer for formularer.

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×