SharePoint Online-Planlægningsvejledning

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Som en Office 365 global eller SharePoint administrator i organisationen, kan du bruge SharePoint-administrationscenter til:

 • Oprette og administrere klassisk websteder, herunder allokere og overvåge lagerplads til grupper af websteder

 • Administrere tilladelser og brugere og bidrage til at sikre indholdet på webstederne

 • Administrere brugerprofiler og konfigurere indstillinger for OneDrive (kaldet "Mine websteder" indstillinger i Administration)

 • Aktivere og konfigurere bestemte SharePoint Online funktioner eller globale indstillinger

Her er en oversigt over vigtige detaljer, du bør overveje, når du planlægger udvidelse, konfiguration og administration af dit SharePoint Online-miljø.

En gruppe af websteder har samme ejer og deler administrationsindstillinger, såsom tilladelser. Når du opretter en gruppe af websteder, oprettes der automatisk et websted på øverste niveau i gruppen af websteder. Klassisk websteder, kan du oprette en eller flere underordnede websteder under webstedet på øverste niveau. Du kan oprette separate grupper af websteder for hver enhed for arbejde.

Indstillinger for grupper af websteder i SharePoint Administration

Hvordan du beslutter dig for at organisere grupper af websteder, afhænger af størrelsen af din organisation og virksomhedens behov. Oplysninger om oprettelse af grupper af websteder, skal du se oprette eller slette en gruppe af websteder.

Kommunikationswebsteder og nye Teamwebsteder, der hører til Office 365-grupper kan ikke oprettes og administreres i klassisk SharePoint administration. Oplysninger om oprettelse af disse websteder, skal du se oprette et teamwebsted i SharePoint Online og oprette et kommunikationswebsted i SharePoint Online. Oplysninger om tillade brugere til at oprette websteder, skal du se administrere websteder i SharePoint Online. Oplysninger om administration af disse websteder ved hjælp af Microsoft PowerShell, skal du se administrere Teamwebsteder og kommunikationswebsteder ved hjælp af PowerShell.

Hvis du finde ud af nogle få grundlæggende oplysninger om. – for eksempel, hvad der skal bruges en gruppe af websteder til, og som brugere skal have adgang til den – og derefter dette hjælper dig med at træffe beslutninger om, hvilken type af webstedsskabelon til brug, hvor meget lagerplads skal allokeres , og hvor mange grupper af websteder, det være nødvendigt at oprette. Hvis du vil gennemgå grænser for lagerplads eller antallet af grupper af websteder, der understøttes for din plan, skal du i SharePoint Online begrænsninger.

Hvis du vil have afklaring på dette:

Skal du spørge om dette :

Hvilken type websted skal jeg oprette?

Du kan finde oplysninger om de nye webstedsskabeloner og forskellige klassisk skabeloner, der er tilgængelige i SharePoint Online, bruge skabeloner til at oprette forskellige typer af SharePoint-websteder.

 • Vil du oprette forbindelse til en gruppe af personer til samarbejde, eller vil du transmittere indhold til et større publikum?

 • Skal webstedet opfylde et helt specielt behov?

Hvor mange grupper af websteder har vi brug for?

Forretningsmæssige behov og de overordnede grænser for lagerplads har betydning for denne beslutning.

Visse typer websteder, som App-katalog og søgecenter, findes som enkeltstående grupper af websteder. Nogle af disse kan oprettes automatisk for dig, når du tilmelder dig Office 365. Hvis din organisation har andre særlige formål, skal du muligvis flere grupper af websteder. For eksempel skal nogle grupper at begrænse adgang til deres indhold.

 • Er der divisioner eller grupper, som har brug for separate data?

 • Er der behov for forskellige grupper af websteder til særlige formål?

 • Planlægger du at bruge apps til SharePoint, og vil du i så fald oprette et websted af typen App-katalog

Hvor meget lagerplads har vi brug for?

Når organisationen køber tjenesten SharePoint Online, tildeles en samling af lagerplads, der er baseret på antallet af brugerlicenser den købt og typen af det har købt Office 365-plan. Du kan finde yderligere oplysninger finder lagergrænser for til Administrer grupper af websteder.

 • Hvor mange grupper af websteder regner du med at skulle bruge i det hele?

 • Hvor meget lagerplads følger der med til dit abonnement?

Har vi brug for understøttelse af flere sprog?

Funktionen flersprogede User Interface (MUI) gør det muligt for brugere for at se websteder eller websider på andre sprog end standardindstillingen på webstedet eller gruppen af websteder. Den Flersprogede brugergrænsefladepakke er ikke et oversættelsesværktøj til den ændrer blot visningssproget for visse standard grænsefladeelementer. Se Introduktion til den flersprogede brugergrænsefladepakkekan finde flere oplysninger om flersprogede websteder.

 • Skal nogle grupper af websteder oprettes på bestemte sprog?

Styring er det sæt politikker, roller, ansvarsområder og processer, der bestemmer, hvordan organisationen samarbejder for at nå de forretningsmæssige mål. Disse mål drejer sig om den tjeneste, du yder, samt administrationen af den immaterielle ejendom, dine medarbejdere skaber. Når du planlægger grupperne af websteder, skal du også udarbejde en plan for, hvordan du styrer dem.

Når du overvejer, hvordan grupperne af websteder skal struktureres og styres, så overvej disse svar på spørgsmålene.

Hvis du vil arkivere dette:

Skal du spørge om dette:

En effektiv gruppe af websteder består af grupper af enkeltpersoner og team, som har samme fælles mål.

Vil opbygningen af gruppen af websteder gøre organisationen mere effektiv?

Et sikkert websted, som er åbent for dem, der har brug for oplysningerne, men hvor oplysningerne er blokeret for dem, der ikke må se dem.

Giver opbygningen af informationsarkitekturen mulighed for at imødekomme lovmæssige krav, behov for beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhedsmål?

En tilladelsesmodel, som giver mulighed for læseadgang, skriveadgang eller begge dele.

Hvilken type adgang til indholdet skal brugerne have?

Godkendelse for eksterne brugere på kun de grupper af websteder, der har brug for den. Du kan finde flere oplysninger om tillade eksterne brugere adgang til dine websteder, administrere ekstern deling for dit SharePoint Online-miljø.

Skal brugere uden for virksomheden have adgang?

En administreret plan for de websteder, hvor vedligeholdelsen er god.

Hvem får tilladelse til at oprette og administrere webstederne i gruppen af websteder?

Placeringer af bestemte handlinger og programmer, f.eks. sandkasseløsninger.

Hvilke funktioner skal være aktiveret for brugerne?

En gruppe af websteder, hvor indholdet er nyttigt for dem, der deler webstedet.

Vil det indhold, der findes i søgeresultaterne, være relevant for dem, der deler grupper af websteder?

En løsning, som kan administreres og er nem at opgradere.

Hvor meget tilpasning må der foretages?

Du kan slette og gendanne klassisk grupper af websteder ved hjælp af SharePoint administration som administrator SharePoint. Oplysninger i slette en gruppe af websteder og gendanne en slettet gruppe af websteder.

Administrere tilladelser og bidrage til at sikre indhold

En vigtige overvejelser i forbindelse med konfiguration og installation af en gruppe af websteder er tilladelser og sikkerhed. Administrere din bruger base og sikring af indhold og data skal betragtes som for en vellykket websted. Du kan finde oplysninger om SharePoint administratorrolle i Office 365, og om opgaverne for en SharePoint, om SharePoint-administratorrolle i Office 365. Oplysninger om opgaverne af administratorer for grupper af websteder, skal du se planlægge websteder og administrere brugere.

SharePoint Online giver mulighed for brugerne at invitere eksterne brugere (det vil sige, brugere, der ikke har en licens til Office 365-abonnement) til at få vist eller Rediger indhold på websteder. Ekstern deling er en effektiv samarbejde funktion, der kan understøtte din organisations behov til at samarbejde med eksterne leverandører, kunder og klienter. Men det er vigtigt at administrere ekstern deling omhyggeligt for at sikre, at det indhold, du ikke vil delte er tilstrækkeligt beskyttet. Du kan finde oplysninger om administrere ekstern deling for dit SharePoint Online-miljø.

Ekstern deling er aktiveret som standard for SharePoint Online miljø (lejer) og grupper af websteder i den. Du vil slå den fra globalt før personer begynde med at bruge websteder, eller indtil du vide præcis, hvordan du vil bruge funktionen. Når du slår det globalt, kan du tillade ekstern deling for bestemte grupper af websteder, mens holde det deaktiveret for grupper af websteder, der skal gemmes indhold, der er følsomme til din virksomhed. Du bør give omhyggelig overvejelse hvor du aktivere ekstern deling og adgangsniveau for ekstern deling, du har givet.

Finde oplysninger om, hvordan brugere kan dele indhold, i dele SharePoint-filer eller mapper i Office 365.

SharePoint Online IRM bruger Microsoft Azure Active Directory Rights Management Services (RMS), en informationsteknologi beskyttelse i Office 365. Beskyttelse af Information Rights Management (IRM) kan anvendes i filer i SharePoint lister og biblioteker. Hvis du vil vide mere, skal du læse Hvad er Microsoft Azure Active Directory Rights Management?

Når IRM er aktiveret for en liste eller et bibliotek, krypteres filerne, så kun autoriserede personer kan få dem vist eller udføre bestemte handlinger med dem. Hver rettighedsstyret fil indeholder også en udgivelseslicens, der pålægger de personer, der kan få vist filen, begrænsninger. Typiske begrænsninger omfatter at gøre en fil skrivebeskyttet, at deaktivere kopieringen af tekst, at forhindre brugere i at gemme en lokal kopi og at forhindre brugere i at udskrive filen. Klientprogrammer, der kan læse IRM-understøttede filtyper, bruger udgivelseslicensen i selve den rettighedsstyrede fil til at håndhæve disse begrænsninger. På den måde bevares beskyttelsen på en rettighedsstyret fil, selv efter at den hentes.

IRM er deaktiveret, når du tilmelde dig Office 365 som standard. Før du har aktiveret IRM-tjenesten ved hjælp af SharePoint-administrationscenter, skal den globale administrator i Office 365 først installere Microsoft PowerShell-modulet til (Rights Management) og derefter oprette forbindelse til rettighedsstyringstjenesten. Finde flere oplysninger i konfigurere oplysninger Rights Management (IRM) i SharePoint Online og Anvende Information Rights Management til en liste eller bibliotek.

Administrere brugerprofiler

Uanset om du administrerer kun din brugerkonti i Office 365 eller Synkroniser lokale directory-objekter, hvis der er oplysninger, du vil føje til brugerprofiler, men ingen felt til det, derefter overveje du at oprette en SharePoint Onlineegenskab i brugerprofilen. Du kan finde oplysninger om administrere brugerprofiler i SharePoint Administration. Husk på, at disse egenskaber er specifikke for SharePoint Online og disse oplysninger ikke replikeres til Office 365.

Hvis du vil hjælpe ejere af klassisk websteder målrette indhold til bestemte grupper af personer, kan du vil bruge målgrupper. Du kan finde oplysninger om administrere målgrupper.

Der er nogle funktioner, der kan være konfigureret eller administrerede globalt fra SharePoint administration. Til at hjælpe dig med at planlægge tid og ressourcer, det er praktisk at evaluere, om din organisation har en virksomhed har du brug for for bestemte funktioner.

Dette trin kan hjælpe med at afgøre, hvorvidt der i organisationen er brug for eksperter inden for bestemte emner, som kan hjælpe det administrative personale med at planlægge konfigurationen af de pågældende funktioner. For at samle de nødvendige behov for at konfigurere funktioner som f.eks. Ordbank eller datastyringsfunktioner som f.eks. Liste over indhold kan det være nødvendigt at arbejde sammen med de personer i organisationen, som har ansvaret for virksomhedstaksonomi, datastyring eller indholdsstyring.

Er der brug for disse egenskaber?

Hvis du vil have mere at vide om at konfigurere dette, skal du se her:

Du skal konfigurere søgefunktionen for dit SharePoint Online-miljø.

Du vil oprette og bruge taksonomier til at klassificere og organisere oplysninger på websteder.

Du kan bruge værktøjet til styring af ordbank til at oprette, importere og administrere hierarkiske samlinger af centralt administrerede ord (kaldet ordsæt).

Du skal arbejde med firmadata, der er gemt i eksterne programmer, og du vil kunne integrere disse data i SharePoint Online websteder.

Du kan bruge Business Connectivity Services til at oprette forbindelse til dataressourcer som f.eks. SQL Azure-databaser eller WCF-datatjenester (Windows Communication Foundation).

Det kan være nødvendigt at dirigere indhold automatisk til angivne placeringer på baggrund af datastyring eller kriterier for dokumentadministration.

Du vil give brugerne mulighed for at finde og installere internt udviklede virksomhedsapps eller apps fra tredjepart til at tilpasse og udvide websteder.

Som en del af din planlægning, skal du evaluere om din organisation har specifikke behov, som du muligvis skal bruge tredjepartstjenester eller programmer til at tilpasse SharePoint Online. Din organisation muligvis for eksempel kan du overføre en stor mængde indhold eller et stort antal brugere til webstedet SharePoint Online. Eller du skal muligvis forretningsprocesser, der kræver understøttelse mail-aktiverede lister. Hvis du mener, at din organisation kan få glæde af tredjeparters tjenester eller anvendelser, skal du undersøge de professionelle tjenester og programmer, der er tilgængelige fra partnere i Microsoft Partner Center. Du kan finde eksperter kan hjælpe dig med at installere i skyen eller skræddersy Microsoft Office 365 til behovet i din virksomhed. Det er en god ide at udforske og undersøge tilgængelige tredjepartstjenester og løsninger i starten af din planlægningsprocessen.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×