Serieindstillinger

Bemærk!: Denne artikel er tjent sit formål, og fjernes snart. For at forhindre meddelelser om "Siden blev ikke fundet", fjerner vi de links, som vi kender til. Hvis du har oprettet links til denne side, skal du fjerne dem og sammen vi internettet tilsluttet.

Brug disse indstillinger til at ændre visningen af dataserie eller datapunkter i diagrammet.

Vigtigt!: Afhængigt af diagramtypen er der forskellige serieindstillinger tilgængelige.

Etiketter på kategoriakse     Dette afkrydsningsfelt er markeret som standard og viser kategorietiketter for dataserien. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt, hvis du vil skjule kategorietiketterne. Denne indstilling er kun tilgængelig i radardiagrammer.

Opdel serie efter     Styrer, hvilke udsnit der vises i det sekundære diagram i diagrammerne cirkel med cirkeludsnit eller en cirkel med søjleudsnit. Du kan opdele serierne efter placering, værdi, procentdel af en værdi eller en brugerdefineret afbildning. Denne indstilling er kun tilgængelig for diagrammerne cirkel med cirkeludsnit eller cirkel med søjleudsnit.

Anden afbildning indeholder     Styrer antallet af værdier, der vises i det sekundære diagram i diagrammerne cirkel med cirkeludsnit eller en cirkel med søjleudsnit. Denne indstilling er kun tilgængelig for diagrammerne cirkel med cirkeludsnit eller cirkel med søjleudsnit.

  • For placering ændres denne indstilling ændres til Anden afbildning indeholder de sidste, og du kan angive antallet af udsnit i boksen Værdier.

  • For værdier ændres denne indstilling til Anden afbildning indeholder alle værdier mindre end, og du kan angive den ønskede værdi.

  • For procentværdier ændres denne indstilling ændres til Anden afbildning indeholder alle værdier mindre end, og du kan angive den ønskede procentdel.

  • Ved en brugerdefineret afbildning kan du vælge de datapunkter, der skal vises i det sekundære diagram.

    Punkt hører til     Styrer afbildningsområdet for et markeret datapunkt i diagrammerne cirkel med cirkeludsnit eller cirkel med søjleudsnit. Du kan angive, om du vil flytte det valgte datapunkt ved at klikke på Første afbildning eller Anden afbildning på listen. Denne indstilling er kun tilgængelig for diagrammerne cirkel med cirkeludsnit eller cirkel med søjleudsnit.

Vinkel på første cirkeludsnit

Ingen rotation til Fuld rotation    Roterer den valgte dataserie. Flyt skyderen til den ønskede rotationsgrad, eller indtast et tal mellem 0 og 360 grader. Standardindstillingen er 0 grader. Denne indstilling er kun tilgængelig for cirkel- eller kransediagrammer.

Cirkeladskillelse     Styrer afstanden mellem de valgte datapunkter i dataserien og cirkeldiagrammets centrum. Flyt skyderen til den ønskede adskillelsesprocent, eller indtast en procentdel mellem 0 og 400 i feltet. Standardindstillingen er 0 %. Denne indstilling er kun tilgængelig for cirkeldiagrammer. Navnet på denne indstilling ændres til Punktadskillelse, når der er valgt et enkelt cirkeludsnit.

Kranseeksplosion     Styrer afstanden mellem den valgte dataserie eller de valgte datapunkter i et kransediagram. Flyt skyderen til den ønskede adskillelsesprocent, eller indtast en procentdel mellem 0 og 400 i feltet. Standardindstillingen er 0 %. Denne indstilling er kun tilgængelig for kransediagrammer. Navnet på denne indstilling ændres til Punktadskillelse, når der er valgt et enkelt kransudsnit.

Hulstørrelse i kransediagram     Styrer størrelsen af hullet i kransediagrammet. Flyt skyderen til den ønskede procentdel for hulstørrelsen, eller indtast en procentdel mellem 10 og 90 i feltet. Standardindstillingen er 50 %. Denne indstilling er kun tilgængelig for kransediagrammer.

Størrelse på den anden afbildning     Styrer størrelsen af det sekundære diagram. Flyt skyderen til den ønskede procentdel, eller indtast en procentdel mellem 5 og 200 i feltet. Standardindstillingen er 5 %. Denne indstilling er kun tilgængelig for diagrammerne cirkel med cirkeludsnit eller cirkel med søjleudsnit.

Serieoverlapning

Adskilt til Overlappet    Styrer afstanden mellem de enkelt datapunkter i dataserien, der vises for hver kategori. Flyt skyderen til den ønskede adskillelses- eller overlapningsprocent, eller indtast en procentdel feltet Procent. Adskil datapunkter ved hjælp af en negativ procentangivelse og overlap dem ved hjælp af en positiv procentangivelse. Standardindstillingen er 0%.

Mellemrumsdybde

Intet mellemrum til Stort mellemrum    Bestemmer afstanden mellem de klynger af datapunkter, der vises for hver kategori. Flyt skyderen til den ønskede mellemrumsprocent, eller indtast en procentdel mellem 0 og 500 i feltet Mellemrumsbredde. Standardindstillingen er 150 %. Denne indstilling er kun tilgængelig for 3D-diagrammer.

Mellemrumsbredde

Intet mellemrum til Stort mellemrum    Bestemmer afstanden mellem de klynger af datapunkter, der vises for hver kategori. Flyt skyderen til den ønskede mellemrumsprocent, eller indtast en procentdel mellem 0 og 500 i feltet Mellemrumsbredde. Standardindstillingen er 150 %.

Afbild serie på

Primær akse     Denne indstilling er valgt som standard og viser den valgte dataserie på den primære lodrette akse (værdiaksen).

Sekundær akse     Viser den valgte dataserie på den sekundære lodrette akse (værdiaksen) og føjer denne akse til diagrammet, når du afbilder den første dataserie på den sekundære akse. Du kan afbilde en eller flere dataserier på den sekundære akse.

Bemærk!: Hvis alle dataserierne er flyttet til en sekundær akse, så der ingen dataserier er på den primære akse, konverteres den sekundære akse til en primær akse.

Størrelsen repræsenterer

Boblernes areal     Denne indstilling er valgt som standard. Arealet af hver boble repræsenterer de data, der bruges til at bestemme boblens størrelse. Denne indstilling er f.eks. praktisk, hvis dataene repræsenterer et mål, f.eks. kvadratmeter. Denne indstilling er kun tilgængelig for boblediagrammer.

Boblernes bredde     Bredden eller diameteren af hver boble repræsenterer de data, der bruges til at bestemme boblens størrelse, hvilket er praktisk med henblik på sammenligning. Denne indstilling er kun tilgængelig for et boblediagram.

Skaler boblestørrelse til     Skalerer boblestørrelsen for en dataserie med en procentdel mellem 0 og 300, som du indtaster i feltet – jo større procentdel, jo større bobler.  Denne indstilling er kun tilgængelig for et boblediagram.

Vis negative bobler     Hvis en hel dataserie indeholder negative boblestørrelser vises serien som standard ikke. Hvis du vil have vist de negative bobler i diagrammet, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis negative bobler. Denne indstilling er kun tilgængelig for et boblediagram.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×