Sende formulardata til flere placeringer

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan designe formularskabelonen, så brugerne kan sende deres formulardata til flere placeringer, når brugeren klikker på knappen Send.

I denne artikel

Oversigt

Trin 1: Tilføje dataforbindelser for afsendelse

Trin 2: Konfigurere formularskabelonen til at tillade afsendelse

Oversigt

Hvis du vil tillade brugere at sende deres formulardata til flere placeringer, skal du føje en sekundær dataforbindelse til formularskabelonen, som sender dataene for hver af de steder, hvor du ønsker, at brugere til at sende deres formular. Når du har tilføjet alle dataforbindelser, kan du konfigurere formularskabelonen til at tillade brugere at sende deres formulardata til flere placeringer ved hjælp af en regel. Som et resultat, føjer Microsoft Office InfoPath knappen Send til standardværktøjslinjen og kommandoen Send til menuen filer, når brugerne udfylder formularen. InfoPath sender formulardata til de sekundære dataforbindelser i den rækkefølge, de er angivet i reglen. Du kan ikke konfigurere reglen for at bruge alle dataforbindelser på samme tid.

Når du konfigurerer formularskabelon til at tillade brugere at sende deres formulardata, kan du også tilpasse indstillinger for afsendelse på følgende måder:

 • Ændre den tekst, der vises på knappen Send på værktøjslinjen Standard og kommandoen Send i menuen filer.

 • Ændre tastaturgenvejen til knappen Send på værktøjslinjen Standard og kommandoen Send i menuen filer.

 • Oprette brugerdefinerede meddelelser, der vises til brugerne, når de sender deres formularer.

 • Angiv, om Lad formularen være åben, skal du lukke formularen, eller Åbn en anden tom formular, når formularen sendes.

Toppen af siden

Trin 1: Tilføje dataforbindelser for afsendelse

Hvis du vil konfigurere formularskabelonen til at tillade brugere at sende deres udfyldte formularer til flere placeringer, du har tilføjet nødvendige Send dataforbindelser til formularskabelonen. Du kan tilføje dataforbindelser på følgende placeringer:

 • En webtjeneste

 • Et dokumentbibliotek på en server, der kører Microsoft Windows SharePoint Services

 • I en e-mail-meddelelse

  Bemærk!: Brugere skal have Microsoft Office Outlook installeret på deres computer for at sende formulardata i en e-mail-meddelelse.

Følgende procedurer beskriver, hvordan du tilføjer sende dataforbindelser til disse placeringer.

Tilføje en dataforbindelse, som sender data til en webtjeneste

 1. Klik på Dataforbindelser i menuen Funktioner.

 2. Klik på Tilføj i dialogboksen Dataforbindelser.

 3. Klik på Opret en ny forbindelse til i guiden Dataforbindelse, skal du klikke på Send data, og klik derefter på Næste.

 4. Klik på til en webtjeneste på den næste side i guiden, og klik derefter på Næste.

 5. På den næste side i guiden skal du skrive placeringen af den webtjeneste, hvor brugerne skal sende deres formularer, og klik derefter på Næste.

  Hvis du vil søge efter en Universal Description, registrering og Integration (UDDI) server til en webtjeneste, skal du klikke på Søg i UDDI, angive den UDDI-server, du vil søge efter, angive, om du vil søge efter udbyder eller efter de tjenester, der leveres , Indtast et søgenøgleord, og klik derefter på Søg. Web-tjenester, der svarer til dit søgeord vises på listen søgeresultat.

 6. Klik på den handling på webtjenesten der skal modtage dataene i formularen, og klik derefter på Næste på den næste side i guiden, på listen Vælg en handling.

 7. På den næste side i guiden skal du gøre et af følgende:

  Sende data i et felt eller gruppe

  1. Klik på en Web service parameter, der skal modtage dataene fra formularen i listen parametre.

  2. Klik på felt eller gruppeIndstillinger for Parameter.

  3. Klik på Rediger Knappen Datakilde .

  4. Klik på det felt eller gruppe, hvis du vil sende data i dialogboksen Vælg et felt eller gruppe, og klik derefter på OK.

  5. Klik på kun tekst og underordnede elementer for at sende indholdet og underordnede elementer i det felt eller gruppe, eller klik på XML-undertræ med det markerede element for at sende både indholdet og den markerede gruppe eller et felt i feltet Medtag.

  Sende alle data i formularen

  1. Klik på hele formularen (XML-dokument, herunder behandlingsinstruktioner).

  Sende dataene som en streng

  1. Markér afkrydsningsfeltet Send data som en streng.

   Typisk, du vælger dette afkrydsningsfelt for at sende digitalt signerede data. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt i de fleste tilfælde.

 8. Klik på Næste.

 9. På den næste side i guiden, i feltet Skriv et navn til denne dataforbindelse, Skriv et beskrivende navn for denne dataforbindelse.

 10. Kontroller, at oplysningerne er korrekte i sektionen Oversigt over, og klik derefter på Udfør.

Tilføje en dataforbindelse, som sender data til et dokumentbibliotek

 1. Klik på Dataforbindelser i menuen Funktioner.

 2. Klik på Tilføj i dialogboksen Dataforbindelser.

 3. Klik på Opret en ny forbindelse til i guiden Dataforbindelse, skal du klikke på Send data, og klik derefter på Næste.

 4. Klik på til et dokumentbibliotek på et SharePoint-websted på den næste side i guiden, og klik derefter på Næste.

 5. Skriv placeringen af SharePoint-dokumentbiblioteket på den næste side i guiden, i feltet dokumentbibliotek.

 6. Skriv et navn, der skal bruges til at identificere formularen i dokumentbiblioteket i feltet Filnavn. Du kan også bruge en formel til at sikre, at hver formularnavn er entydige.

  Sådan gør du

  1. Klik på Indsæt formel Knapflade .

  2. Benyt en af følgende i dialogboksen Indsæt formel:

   • Hvis du vil bruge et felt i formlen, skal du klikke på Indsæt felt eller gruppe, skal du klikke på det felt, du vil bruge i dialogboksen Vælg et felt eller gruppe og derefter klikke på OK.

   • Hvis du vil bruge en funktion i formlen, skal du klikke på Indsæt funktion, Vælg den funktion, du vil bruge i dialogboksen Indsæt funktion og klik derefter på OK.

    Hvis funktionen kræver parametre, vælge funktionen i dialogboksen Indsæt funktion, skal du klikke på OK, og derefter dobbeltklikke på den funktion, du har tilføjet i boksen formel i dialogboksen Indsæt formel, og klik på et felt eller gruppe. Du kan finde links til flere oplysninger om funktioner i afsnittet Se også.

   • For at indsætte en værdi eller matematisk operator i formlen skal du skrive værdien eller symbolet for den matematiske handling i boksen formel.

  Handling

  Symbol

  Tilføj

  +

  Subtrahere

  -

  Multiplicere

  *

  Dividere

  /

  • Bemærk!: Hvis formlen bruger divisionsoperatoren (/), skal du kontrollere, at der er et mellemrum før og efter operatoren. Hvis divisionsoperatoren har ikke et mellemrum før og efter det, InfoPath muligvis fortolke "/" som en separator for XPath placeringstrin i stedet for som en divisionsoperator.

  • Klik på Kontrollér formel for at kontrollere formlen for den korrekte syntaks, i dialogboksen Indsæt formel.

   Du kan finde links til flere oplysninger om formler i afsnittet Se også.

 7. Hvis du vil overskrive eksisterende formularer med det samme navn i dokumentbiblioteket, skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad overskrives, hvis filen findes.

 8. Klik på Næste.

 9. På den næste side i guiden, i feltet Skriv et navn til denne dataforbindelse, Skriv et beskrivende navn for denne dataforbindelse.

 10. Kontroller, at oplysningerne er korrekte i sektionen Oversigt over, og klik derefter på Udfør.

Tilføje en dataforbindelse, som sender data i en e-mail-meddelelse

 1. Klik på Dataforbindelser i menuen Funktioner.

 2. Klik på Tilføj i dialogboksen Dataforbindelser.

 3. Klik på Opret en ny forbindelse til i guiden Dataforbindelse, skal du klikke på Send data, og klik derefter på Næste.

 4. Klik på som en e-mail-meddelelse på den næste side i guiden, og klik derefter på Næste.

 5. Skriv mailadresserne på modtagerne af meddelelsen, det emne, der skal vises i meddelelsen og en indledende tekst, du vil i de relevante felter på den næste side i guiden, og klik derefter på Næste. Du kan også bruge en formel i hver boks med undtagelse af feltet Introduktion.

  Sådan gør du

  1. Klik på Indsæt formel Knapflade .

  2. Benyt en af følgende i dialogboksen Indsæt formel:

   • Hvis du vil bruge et felt i formlen, skal du klikke på Indsæt felt eller gruppe, skal du klikke på det felt, du vil bruge i dialogboksen Vælg et felt eller gruppe og derefter klikke på OK.

   • Hvis du vil bruge en funktion i formlen, skal du klikke på Indsæt funktion, Vælg den funktion, du vil bruge i dialogboksen Indsæt funktion og klik derefter på OK.

    Hvis funktionen kræver parametre, vælge funktionen i dialogboksen Indsæt funktion, skal du klikke på OK, og derefter dobbeltklikke på den funktion, du har tilføjet i boksen formel i dialogboksen Indsæt formel, og klik på et felt eller gruppe. Du kan finde links til flere oplysninger om funktioner i afsnittet Se også.

   • For at indsætte en værdi eller matematisk operator i formlen skal du skrive værdien eller symbolet for den matematiske handling i boksen formel.

  Handling

  Symbol

  Tilføj

  +

  Subtrahere

  -

  Multiplicere

  *

  Dividere

  /

  • Bemærk!: Hvis formlen bruger divisionsoperatoren (/), skal du kontrollere, at der er et mellemrum før og efter operatoren. Hvis divisionsoperatoren har ikke et mellemrum før og efter det, InfoPath muligvis fortolke "/" som en separator for XPath placeringstrin i stedet for som en divisionsoperator.

  • Klik på Kontrollér formel for at kontrollere formlen for den korrekte syntaks, i dialogboksen Indsæt formel.

   Du kan finde links til flere oplysninger om formler i afsnittet Se også.

 6. På den næste side i guiden skal du gøre et af følgende:

  1. Klik på Send kun den aktive visning af formularen og ingen vedhæftet fil for at få vist formularen i brødteksten i e-mailen.

  2. For at sende formulardata som en vedhæftet fil til e-mailen, klik på Send formulardata som en vedhæftet fil, Markér afkrydsningsfeltet Vedhæft formularskabelonen for at sikre, at brugerne kan åbne formularen, og skriv derefter et navn til formularen i navn på vedhæftet fil felt. Du kan også angive et felt eller bruge en formel til at sikre, at hver formularnavn er entydige. Denne indstilling er kun tilgængelige, hvis formularskabelonen er konfigureret til at bestemme automatisk sikkerhedsniveauet eller er konfigureret til at sikkerhedsniveauet begrænset eller fuld tillid.

   Sådan gør du

   1. Klik på Indsæt formel Knapflade .

   2. Benyt en af følgende i dialogboksen Indsæt formel:

    • Hvis du vil bruge et felt i formlen, skal du klikke på Indsæt felt eller gruppe, skal du klikke på det felt, du vil bruge i dialogboksen Vælg et felt eller gruppe og derefter klikke på OK.

    • Hvis du vil bruge en funktion i formlen, skal du klikke på Indsæt funktion, Vælg den funktion, du vil bruge i dialogboksen Indsæt funktion og klik derefter på OK.

     Hvis funktionen kræver parametre, vælge funktionen i dialogboksen Indsæt funktion, skal du klikke på OK, og derefter dobbeltklikke på den funktion, du har tilføjet i boksen formel i dialogboksen Indsæt formel, og klik på et felt eller gruppe. Du kan finde links til flere oplysninger om funktioner i afsnittet Se også.

    • For at indsætte en værdi eller matematisk operator i formlen skal du skrive værdien eller symbolet for den matematiske handling i boksen formel.

   Handling

   Symbol

   Tilføj

   +

   Subtrahere

   -

   Multiplicere

   *

   Dividere

   /

   • Bemærk!: Hvis formlen bruger divisionsoperatoren (/), skal du kontrollere, at der er et mellemrum før og efter operatoren. Hvis divisionsoperatoren har ikke et mellemrum før og efter det, InfoPath muligvis fortolke "/" som en separator for XPath placeringstrin i stedet for som en divisionsoperator.

   • Klik på Kontrollér formel for at kontrollere formlen for den korrekte syntaks, i dialogboksen Indsæt formel.

    Du kan finde links til flere oplysninger om formler i afsnittet Se også.

   Modtagerne af dataene i formularen, der er sendt som en vedhæftet fil skal InfoPath, der er installeret på deres computer for at åbne den vedhæftede fil.

 7. Klik på Næste.

 8. På den næste side i guiden, i feltet Skriv et navn til denne dataforbindelse, Skriv et beskrivende navn for denne dataforbindelse.

 9. Kontroller, at oplysningerne er korrekte i sektionen Oversigt over, og klik derefter på Udfør.

Toppen af siden

Trin 2: Konfigurere formularskabelonen til at tillade afsendelse

Når du har tilføjet de nødvendige sekundære dataforbindelser til formularskabelonen, kan du konfigurere formularskabelonen til at tillade brugere at sende deres formulardata. Når du gør dette, føjer InfoPath kommandoen Send til menuen filer og knappen Send på værktøjslinjen Standard, når brugerne udfylder formularen. Du kan derefter konfigurere den handling, der opstår, når brugeren klikker på knappen Send. I dette tilfælde vil du tilføje en regel, der sender formulardata til hver dataforbindelse, når brugeren klikker på kommandoen Send i menuen filer eller knappen Send på værktøjslinjen Standard.

Du kan konfigurere indstillinger for afsendelse i den samme dialogboks.

 1. Klik på Indstillinger for afsendelse i menuen Funktioner.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Tillad brugere at sende formularen i dialogboksen Indstillinger for afsendelse.

  Når du markerer dette afkrydsningsfelt, føjer InfoPath knappen Send til standardværktøjslinjen og kommandoen Send til menuen filer, når brugerne udfylder formularen.

 3. Klik på Udfør brugerdefineret handling ved hjælp af regler, og klik derefter på regler.

 4. Klik på Tilføj i dialogboksen regler for afsendelse af formularer.

 5. Klik på Tilføj handling.

 6. Klik på Send ved hjælp af en dataforbindelse i boksen handling skal du klikke på den dataforbindelse, du vil bruge til denne handling, på listen dataforbindelse, og klik derefter på OK.

 7. Gentag trin 5 og 6 for hver dataforbindelse, som du har føjet til formularskabelonen.

 8. Når du har tilføjet betingelser for alle dataforbindelser i formularskabelonen, skal du klikke på OK to gange.

  1. Hvis du vil ændre navnet på knappen Send, der vises på værktøjslinjen Standard og kommandoen Send, der vises i menuen filer, når brugerne indtaster i formularen, skal du skrive det nye navn i feltet Titeltekst i Send Indstillinger for i dialogboksen.

   Hvis du vil tildele en tastaturgenvej til denne knap og kommandoen, skal du skrive et og-tegn (&) foran det tegn, du vil bruge som en tastaturgenvej. For eksempel for at tildele ALT + B som tastaturgenvejen til Send-knap og kommandoen, skrive sø & bmit.

 9. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis menupunktet Send og knappen Send på værktøjslinjen for at forhindre brugere i at bruge kommandoen Send eller knappen Send på værktøjslinjen Standard, når de udfylder formularen.

  1. Som standard, når brugerne har sendt en formular, InfoPath holder formularen åben og viser en meddelelse til at angive, hvis formularen blev sendt. Ændre funktionsmåden, klik på Avanceret, og gør derefter et af følgende:

   • For at lukke formularen eller oprette en ny tom formular, når brugeren indsender en udfyldt formular skal du klikke på den indstilling, du vil på listen efter sende.

   • Markere afkrydsningsfeltet Brug brugerdefinerede meddelelser for at oprette en brugerdefineret meddelelse til at angive, hvis formularen blev sendt, og skriv derefter dine meddelelser i felterne på succes og fejl.

    Brug en meddelelse i feltet på fejl ved for at fortælle brugerne, hvad du skal gøre, hvis de ikke kan sende formularen. Du kan for eksempel foreslår, at brugere gemme deres formular og kontakte nogen for at få yderligere instruktioner.

   • Hvis du ikke vil have vist en meddelelse, når brugeren sender en formular, du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis vellykkede og mislykkede meddelelser.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×