Sende formulardata til flere placeringer

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan designe formularskabelonen, så brugere kan sende deres formulardata til flere placeringer, når de klikker på knappen Send.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Trin 1: Tilføje dataforbindelser for afsendelse

Trin 2: Konfigurere formularskabelonen til at tillade afsendelse

Oversigt

Hvis brugere skal kunne sende deres formulardata til flere placeringer, skal du føje en sekundær dataforbindelse til formularskabelonen, som sender dataene til alle de placeringer, som brugerne skal sende deres formular til. Når du har tilføjet alle dataforbindelserne til afsendelse, skal du konfigurere formularskabelonen, så brugerne kan sende deres formulardata til flere placeringer, ved at bruge en regel. Det medfører, at Microsoft Office InfoPath tilføjer knappen Sendstandardværktøjslinjen og kommandoen Send i menuen Filer, når brugere udfylder formularen. InfoPath sender formulardataene til de sekundære dataforbindelser i den rækkefølge, der er angivet i reglen. Du kan ikke konfigurere reglen til at bruge alle dataforbindelserne samtidig.

Når du konfigurerer formularskabelonen, så brugerne kan sende deres formulardata, kan du også tilpasse indstillingerne for afsendelse på følgende måder:

 • Ændre den tekst, der vises på knappen Sendstandardværktøjslinjen og kommandoen Send i menuen Filer.

 • Ændre genvejstasten for knappen Sendstandardværktøjslinjen og kommandoen Send i menuen Filer.

 • Oprette brugerdefinerede meddelelser, der vises til brugerne, når de sender deres formularer.

 • Angive, om formularen skal være åben, skal lukkes, eller en anden tom formular skal åbnes, når formularen er sendt.

Toppen af siden

Trin 1: Tilføje dataforbindelser til afsendelse

Hvis du vil konfigurere formularskabelonen, så brugerne kan sende de udfyldte formularer til flere placeringer, skal du føje de nødvendige dataforbindelser til afsendelse til formularskabelonen. Du kan indsætte dataforbindelser til følgende placeringer:

 • En webtjeneste

 • Et dokumentbibliotek på en server med Microsoft Windows SharePoint Services

 • I en e-mail

  Bemærk!: Brugere skal have Microsoft Office Outlook installeret på deres computere for at kunne sende formulardataene i en e-mail.

I følgende fremgangsmåde beskrives det, hvordan du føjer dataforbindelser til afsendelse til disse placeringer.

Tilføje en dataforbindelse, som sender data til en webtjeneste

 1. Klik på Dataforbindelser i menuen Funktioner.

 2. Klik på Tilføj i dialogboksen Dataforbindelser.

 3. Klik på Opret en ny forbindelse til, klik på Sende data, og klik derefter på Næste i guiden Dataforbindelse.

 4. Klik på Til en webtjeneste på den næste side i guiden, og klik derefter på Næste.

 5. Skriv på den næste side i guiden adressen til den webtjeneste, som brugerne skal sende deres formularer til, og klik derefter på Næste.

  Hvis du vil søge efter en webtjeneste på en UDDI-server (Universal Description, Discovery, and Integration), skal du klikke på Søg i UDDI, angive den UDDI-server, du vil søge på, angive, om du vil søge efter udbyder eller efter de tjenester, der leveres, skrive et nøgleord til søgningen og derefter klikke på Søg. Webtjenester, som stemmer overens med nøgleordet, vises på listen Søgeresultat.

 6. Klik på den webtjeneste, der skal modtage formulardataene, på listen Vælg en handling, og klik derefter på Næste på den næste side i guiden.

 7. Benyt en af følgende fremgangsmåder på den næste side i guiden:

  Sende data i et felt eller gruppe

  1. Klik på en webtjenesteparameter, der skal modtage dataene fra formularen, på listen Parametre.

  2. Klik på Felt eller gruppe i Parameterindstillinger.

  3. Klik på Rediger Knappen Datakilde .

  4. Klik i dialogboksen Marker et felt eller en gruppe på det felt eller den gruppe, hvis data du vil sende, og klik derefter på OK.

  5. Klik på Kun tekst og underordnede elementer i boksen Medtag for kun at sende indholdet og underordnede elementer i feltet eller gruppen, eller klik på XML-undertræ med det markerede element for at sende både indholdet og det valgte felt eller den valgte gruppe.

  Sende alle data i formularen

  1. Klik på Hele formularen (XML-dokument, herunder behandlingsinstruktioner).

  Sende dataene som en streng

  1. Marker afkrydsningsfeltet Send data som en streng.

   Du markerer typisk dette afkrydsningsfelt for at sende digitalt signerede data. Fjern i de fleste tilfælde markeringen i dette afkrydsningsfelt.

 8. Klik på Næste.

 9. På næste side i guiden i feltet Skriv et navn til dataforbindelsen skal du skrive et beskrivende navn for denne forbindelse til afsendelse af data.

 10. Kontrollér, at oplysningerne er korrekte i afsnittet Oversigt, og klik derefter på Udfør.

Tilføje en dataforbindelse, som sender data til et dokumentbibliotek

 1. Klik på Dataforbindelser i menuen Funktioner.

 2. Klik på Tilføj i dialogboksen Dataforbindelser.

 3. Klik på Opret en ny forbindelse til, klik på Sende data, og klik derefter på Næste i guiden Dataforbindelse.

 4. Klik på Til et dokumentbibliotek på et SharePoint-websted på den næste side i guiden, og klik derefter på Næste.

 5. Skriv på den næste side i guiden adressen til SharePoint-dokumentbiblioteket i boksen Dokumentbibliotek.

 6. Skriv et navn i boksen Filnavn, der skal bruges til at identificere formularen i dokumentbiblioteket. Du kan også bruge en formel til at sikre, at alle formularnavne er entydige.

  Hvordan?

  1. Klik på Indsæt formel Knapflade .

  2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Indsæt formel:

   • Hvis du vil bruge et felt i formlen, skal du klikke på Indsæt felt eller gruppe, klikke på det ønskede felt i dialogboksen Marker et felt eller en gruppe og derefter klikke på OK.

   • Hvis du vil bruge en funktion i formlen, skal du klikke på Indsæt funktion, markere den ønskede funktion i dialogboksen Indsæt funktion og derefter klikke på OK.

    Hvis funktionen kræver parametre, skal du vælge funktionen i dialogboksen Indsæt funktion, klikke på OK og derefter dobbeltklikke på den funktion, du tilføjede, i boksen Formel i dialogboksen Indsæt formel og klikke på et felt eller en gruppe. Du kan finde hyperlinks til flere oplysninger om funktioner i afsnittet Se også.

   • Hvis du vil indsætte en værdi eller matematisk operator i formlen, skal du skrive værdien eller symbolet for den matematiske beregning i boksen Formel.

  Beregning

  Symbol

  Addition

  +

  Subtraktion

  -

  Multiplikation

  *

  Division

  /

  • Bemærk!: Hvis formlen indeholder divisionsoperatoren (/), skal du sørge for, at der er mellemrum før og efter operatoren. Hvis der ikke er mellemrum før og efter divisionsoperatoren, kan InfoPath muligvis fortolke "/" som separator for XPath-placeringstrin i stedet for en divisionsoperator.

  • Klik på Kontroller formel i dialogboksen Indsæt formel, hvis du vil kontrollere, om syntaksen i formlen er korrekt.

   Du kan finde hyperlinks til flere oplysninger om formler i afsnittet Se også.

 7. Marker afkrydsningsfeltet Tillad, at filen overskrives, hvis den findes, hvis du vil overskrive eksisterende formularer med det samme navn i dokumentbiblioteket.

 8. Klik på Næste.

 9. På næste side i guiden i feltet Skriv et navn til dataforbindelsen skal du skrive et beskrivende navn for denne forbindelse til afsendelse af data.

 10. Kontrollér, at oplysningerne er korrekte i afsnittet Oversigt, og klik derefter på Udfør.

Tilføje en dataforbindelse, som sender data i en e-mail

 1. Klik på Dataforbindelser i menuen Funktioner.

 2. Klik på Tilføj i dialogboksen Dataforbindelser.

 3. Klik på Opret en ny forbindelse til, klik på Sende data, og klik derefter på Næste i guiden Dataforbindelse.

 4. Klik på Som en e-mail på den næste side i guiden, og klik derefter på Næste.

 5. Skriv på den næste side i guiden e-mail-adresserne på meddelelsens modtagere, det emne, der skal vises i meddelelsen, og en indledende tekst, der skal stå i de forskellige bokse, og klik derefter på Næste. Du kan også bruge en formel i hver boks med undtagelse af boksen Introduktion.

  Hvordan?

  1. Klik på Indsæt formel Knapflade .

  2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Indsæt formel:

   • Hvis du vil bruge et felt i formlen, skal du klikke på Indsæt felt eller gruppe, klikke på det ønskede felt i dialogboksen Marker et felt eller en gruppe og derefter klikke på OK.

   • Hvis du vil bruge en funktion i formlen, skal du klikke på Indsæt funktion, markere den ønskede funktion i dialogboksen Indsæt funktion og derefter klikke på OK.

    Hvis funktionen kræver parametre, skal du vælge funktionen i dialogboksen Indsæt funktion, klikke på OK og derefter dobbeltklikke på den funktion, du tilføjede, i boksen Formel i dialogboksen Indsæt formel og klikke på et felt eller en gruppe. Du kan finde hyperlinks til flere oplysninger om funktioner i afsnittet Se også.

   • Hvis du vil indsætte en værdi eller matematisk operator i formlen, skal du skrive værdien eller symbolet for den matematiske beregning i boksen Formel.

  Beregning

  Symbol

  Addition

  +

  Subtraktion

  -

  Multiplikation

  *

  Division

  /

  • Bemærk!: Hvis formlen indeholder divisionsoperatoren (/), skal du sørge for, at der er mellemrum før og efter operatoren. Hvis der ikke er mellemrum før og efter divisionsoperatoren, kan InfoPath muligvis fortolke "/" som separator for XPath-placeringstrin i stedet for en divisionsoperator.

  • Klik på Kontroller formel i dialogboksen Indsæt formel, hvis du vil kontrollere, om syntaksen i formlen er korrekt.

   Du kan finde hyperlinks til flere oplysninger om formler i afsnittet Se også.

 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder på den næste side i guiden:

  1. Hvis du vil vise formularen i e-mailens brødtekst, skal du klikke på Send kun den aktive visning af formularen og ingen vedhæftet fil.

  2. For at sende formulardata som en vedhæftet fil til e-mailen, klik på Send formulardata som en vedhæftet fil, Markér afkrydsningsfeltet Vedhæft formularskabelonen for at sikre, at brugerne kan åbne formularen, og skriv derefter et navn til formularen i navn på vedhæftet fil felt. Du kan også angive et felt eller bruge en formel til at sikre, at hver formularnavn er entydige. Denne indstilling er kun tilgængelige, hvis formularskabelonen er konfigureret til at bestemme automatisk sikkerhedsniveauet eller er konfigureret til at sikkerhedsniveauet begrænset eller fuld tillid.

   Hvordan?

   1. Klik på Indsæt formel Knapflade .

   2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Indsæt formel:

    • Hvis du vil bruge et felt i formlen, skal du klikke på Indsæt felt eller gruppe, klikke på det ønskede felt i dialogboksen Marker et felt eller en gruppe og derefter klikke på OK.

    • Hvis du vil bruge en funktion i formlen, skal du klikke på Indsæt funktion, markere den ønskede funktion i dialogboksen Indsæt funktion og derefter klikke på OK.

     Hvis funktionen kræver parametre, skal du vælge funktionen i dialogboksen Indsæt funktion, klikke på OK og derefter dobbeltklikke på den funktion, du tilføjede, i boksen Formel i dialogboksen Indsæt formel og klikke på et felt eller en gruppe. Du kan finde hyperlinks til flere oplysninger om funktioner i afsnittet Se også.

    • Hvis du vil indsætte en værdi eller matematisk operator i formlen, skal du skrive værdien eller symbolet for den matematiske beregning i boksen Formel.

   Beregning

   Symbol

   Addition

   +

   Subtraktion

   -

   Multiplikation

   *

   Division

   /

   • Bemærk!: Hvis formlen indeholder divisionsoperatoren (/), skal du sørge for, at der er mellemrum før og efter operatoren. Hvis der ikke er mellemrum før og efter divisionsoperatoren, kan InfoPath muligvis fortolke "/" som separator for XPath-placeringstrin i stedet for en divisionsoperator.

   • Klik på Kontroller formel i dialogboksen Indsæt formel, hvis du vil kontrollere, om syntaksen i formlen er korrekt.

    Du kan finde hyperlinks til flere oplysninger om formler i afsnittet Se også.

   Modtagerne af de formulardata, der sendes som en vedhæftet fil, skal have InfoPath installeret på deres computere for at kunne åbne den vedhæftede fil.

 7. Klik på Næste.

 8. På næste side i guiden i feltet Skriv et navn til dataforbindelsen skal du skrive et beskrivende navn for denne forbindelse til afsendelse af data.

 9. Kontrollér, at oplysningerne er korrekte i afsnittet Oversigt, og klik derefter på Udfør.

Toppen af siden

Trin 2: Konfigurere formularskabelonen til at tillade afsendelse

Når du har føjet de nødvendige sekundære dataforbindelser til formularskabelonen, skal du konfigurere skabelonen, så brugerne kan sende deres formulardata. Når du gør dette, føjer InfoPath kommandoen Send til menuen Filer og knappen Send til standardværktøjslinjen, når brugere udfylder formularen. Du kan derefter konfigurere den handling, der finder sted, når brugeren klikker på knappen Send. I dette tilfælde skal du tilføje en regel, som sender formulardataene til hver dataforbindelse til afsendelse, når brugeren klikker på kommandoen Send i menuen Filer eller på knappen Send i standardværktøjslinjen.

I den samme dialogboks kan du konfigurere indstillinger for afsendelse.

 1. Klik på Indstillinger for afsendelse i menuen Funktioner.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Tillad brugere at afsende denne formular i dialogboksen Indstillinger for afsendelse.

  Når du markerer dette afkrydsningsfelt, føjer InfoPath knappen Send til standardværktøjslinjen og kommandoen Send til menuen Filer, når brugere udfylder formularen.

 3. Klik på Udfør en brugerdefineret handling vha. regler, og klik derefter på Regler.

 4. Klik på Tilføj i dialogboksen Regler for afsendelse af formularer.

 5. Klik på Tilføj handling.

 6. Klik på Send vha. en dataforbindelse i boksen Handling, klik på den dataforbindelse, der skal bruges til denne handling, på listen Dataforbindelse, og klik derefter på OK.

 7. Gentag trin 5 og 6 for hver dataforbindelse, som du har føjet til formularskabelonen.

 8. Når du har føjet betingelser for alle dataforbindelser til formularskabelonen, skal du klikke to gange på OK.

  1. Hvis du vil ændre navnet på knappen Send som vises på Standard-værktøjslinjen og den Send-kommando, der vises menuen Filer, når brugere udfylder formularen, skal du skrive det nye navn i feltet Billedtekst i dialogboksen Indstillinger for afsendelse.

   Hvis du vil tildele en tastaturgenvej til denne knap og kommandoen, skal du skrive et og-tegn (&) foran det tegn, du vil bruge som en tastaturgenvej. For eksempel for at tildele ALT + B som tastaturgenvejen til Send-knap og kommandoen, skrive sø & bmit.

 9. Hvis du vil forhindre brugere i at benytte kommandoen Send eller knappen Sendstandardværktøjslinjen, når de udfylder formularen, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis menupunktet Send og knappen Send på værktøjslinjen.

  1. Når brugere sender en formular, holder InfoPath som standard formularen åben og viser en meddelelse for at angive, om formularen blev sendt. Hvis du vil ændre denne standardfunktion, skal du klikke på Avanceret, og gøre et af følgende:

   • For at lukke formularen eller oprette en ny, tom formular, når brugeren sender en udfyldt formular, skal du klikke på den ønskede indstilling på listen Efter afsendelse.

   • For at oprette en brugerdefineret meddelelse til at indikere, om formularen blev sendt, skal du markere afkrydsningsfeltet Benyt brugerdefinerede meddelelser og derefter skrive dine meddelelser i felterne Hvis udført og Hvis ikke udført.

    Brug en meddelelse i feltet Hvis ikke udført for at fortælle brugerne, hvad de skal gøre, hvis de ikke kan sende deres formular. Du kan f.eks. anbefale, at brugerne gemme deres formular og kontakter en person for at få yderligere instruktioner.

   • Hvis du ikke vil vise en meddelelse, når brugeren sender en formular, fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis meddelelser om fuldført eller mislykket handling.

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×