Send mail i en arbejdsproces

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan sende en mail, når et listeelement er blevet tilføjet i nogle versioner af SharePoint , og du har brug for flere trin, som du kan finde detaljeret nedenfor. Men hvis du bruger den nyeste version af SharePoint, kan du tilføje et flow direkte fra listen. En Microsoft Flow -skabelon til at sende en mail, når et listeelement tilføjes , omfatter de grundlæggende trin, der er nødvendige for at få dig i gang hurtigt.

Afsendelse af mail fra arbejdsproces

Sende en grundlæggende mail fra en arbejdsproces

Dynamisk vælge brugere eller grupper, der skal modtage meddelelsen

Medtage oplysninger om det aktuelle element

Medtage et statisk link

Medtage et link til det aktuelle element

Medtage et billede

Identificere indstillinger, der ikke understøttes

Send en grundlæggende mail fra en arbejdsproces

Nyt element, der udløser arbejdsgang til at sende mail

Ved hjælp af handlingen Send en mail i Arbejdsprocesdesigner kan du konfigurere din egen tilpassede arbejdsproces, som kan sende mails til dig eller til en anden angivet bruger eller gruppe. De tilgængelige felter til en mail er Til, Cc, Emne og Brødtekst. Disse felter kan indeholde både statisk tekst og tekst, der genereres dynamisk fra arbejdsprocesopslag.

Du kan bruge handlingen Send en e-mail til at generere mange typer meddelelser, herunder meddelelser, når arbejdsprocessen når frem til angivne faser eller udfører handlinger (herunder generelt start og stop af arbejdsprocessen), og påmindelser om opgaver, der ikke er fuldført til forfaldsdatoen.

Bemærk!: Indstillinger for udgående mail skal konfigureres på serveren, før arbejdsprocessen kan sende mails. Hvis du ikke er sikker på serverens aktuelle mailindstillinger, kan du kontakte serveradministratoren. Du kan finde links til flere oplysninger om indstillinger for udgående mail i sektionen Se også.

I dette eksempel skal du konfigurere arbejdsprocessen til at sende dig en mail, hver gang den begynder at køre på et nyt element. Brug den version af SharePoint Designer , der svarer til din SharePoint Server -version. For eksempel kan du bruge SharePoint Server 2010 til at bruge SharePoint Designer 2010. Og for alle versioner efter SharePoint Server 2010, herunder SharePoint Server 2016 og SharePoint Online, skal du bruge SharePoint Designer 2013. Du kan downloade SharePoint Designer 2013 fra Microsoft Download Center og finde flere oplysninger om det i afsnittet Se også .

Åbn SharePoint Designer 2013, og Opret forbindelse til et SharePoint-websted

SharePoint Designer 2013 installeres som et Office 2013-program. Hvis du vil åbne SharePoint Designer 2013 og oprette forbindelse til et SharePoint-websted, skal du følge disse trin:

 1. Åbn SharePoint Designer 2013 ved at vælge den i menuen Start . Klik på ikonet Start, klik på alle programmer, klik på Microsoft Office 2013, og klik derefter på SharePoint Designer 2013.

 2. Klik på Åbn websted på SharePoint Designer 2013-startsiden.

 3. Angiv det SharePoint-websted, du vil oprette forbindelse til. F. eks. http://www.contoso.com/sites/a-sharepoint-site.

 4. Klik på Åbn for at åbne webstedet.

 5. Indtast dine legitimationsoplysninger, hvis du bliver bedt om det. Hvis sikkerheden ikke integreres med den computer, du har logget på, bliver du bedt om at angive dine legitimationsoplysninger. Sørg for at bruge legitimationsoplysninger, der har adgang til SharePoint-webstedet.

Oprette en listearbejdsproces baseret på SharePoint-arbejdsProces platformen

 1. Klik på noden arbejdsprocesser i navigationsruden.

 2. Klik på rullelisten over arbejdsproces i sektionen ny under fanen arbejdsprocesser.

 3. Vælg den liste , du vil knytte til den nye arbejdsproces.

 4. I dialogboksen Opret liste for arbejdsproces skal du angive et navn og en beskrivelse for arbejdsprocessen og derefter sørge for, at platform typen er angivet til SharePoint 2013-arbejdsproces.

Vælg OK for at oprette arbejdsprocessen.

Nu, hvor arbejdsprocessen er oprettet, kan du tilføje handlinger, betingelser, faser, trin og løkker for at oprette arbejdsprocessen. Disse arbejdsproces komponenter er tilgængelige på båndet i SharePoint Designer 2013.

Bemærk!: Hvis du ikke kan se SharePoint 2013-arbejdsproces som en tilgængelig platforms type, er Arbejdsprocesstyring ikke konfigureret til at fungere sammen med SharePoint-farmen. Se konfigurere Arbejdsprocesstyring til at arbejde med SharePoint Server 2013-farmen.

Du kan finde flere oplysninger om den tilgængelige liste over arbejdsproceshandlinger i sektionen Se også .

Opret handlingen for at sende en mail

 1. Klik på handlinger, og klik derefter på Send en mail

 2. Klik på disse brugerei handlingen

 3. Vælg brugere fra eksisterende brugere og grupper i dialogboksen Definer mail , eller Angiv din egen mailadresse i feltet til

  Bemærkninger!: 

  • Hvis du vil sende en mail til en ekstern mailadresse. Du skal kunne hente oplysninger fra den relevante mail-server.

  • Til -adressen på en meddelelse kan være en bestemt, statisk adresse (f. eks. NORTHWINDTRADERS\junmin eller junmin@northwindtraders.com) eller et arbejdsproces opslag til variable oplysninger. Hvis du vil have mere at vide om at bruge arbejdsproces opslag til at adressere e-mails, der sendes fra arbejdsprocessen, i stedet for at bruge statiske adresser, skal du se næste afsnit dynamisk Vælg brugere eller grupper, der skal modtage meddelelsen.

  • Afsenderadressen i den gengivne meddelelse vil altid være mailadressen på serveradministratoren, medmindre serveradministratoren ændrer afsenderadressen til enten det aktuelle webprogram eller alle webprogrammer. Hvis du vil have mere at vide, skal du læse konfigurere udgående mail til en bestemt Web-App.

 4. Skriv et emne for meddelelsen i feltet emne , eller klik på Vis databinding Knapflade for at definere et arbejdsproces opslag til den ønskede tekst

  Bemærk!: Du skal indtaste noget i feltet Emne, før arbejdsprocessen kan kompilere korrekt.

 5. I det store felt under feltet emne skal du skrive eller indsætte meddelelsens brødtekst

 6. Vælg OK

 7. Vælg handling > gå til en fase

 8. Vælg afslutning af arbejdsproces

 9. Klik på Publicer

De følgende afsnit indeholder detaljerede indstillinger for at ændre indholdet af mailen.

Øverst på siden

Vælg dynamisk brugere eller grupper, der skal modtage meddelelsen

Hvis du angiver statiske adresser i felterne Til og Cc i din meddelelse, og du på et tidspunkt har brug for at ændre modtagerne, skal du åbne arbejdsprocessen i Arbejdsprocesdesigner og foretage ændringerne manuelt. Hvis adresserne ændres ofte, er det bedre at bruge arbejdsprocesopslag i felterne Til og Cc. Opslag kan referere til adresser fra et felt i det aktuelle element, fra et felt i et element på en anden liste eller i et andet bibliotek eller fra arbejdsprocesvariabler.

Brug en brugerdefineret liste til at gemme modtageradresser

Hvis modtagerne ændres med jævne mellemrum, men ikke ofte nok til, at de skal være angivet i en igangsætningsformular, hver gang arbejdsprocessen startes, kan du oprette en brugerdefineret liste kaldet Modtagere, der indeholder ét listeelement for hver arbejdsproces, der refererer til det, og derefter oprette kolonner, hvor du kan gemme de adresser, som hver enkelt mail fra hver arbejdsproces skal sendes til. Når modtagerne af en arbejdsprocesmeddelelse ændres, skal du blot ændre adresserne i det relevante felt i listeelementet Modtagere for den pågældende arbejdsproces.

Vigtigt!: De kolonner, hvor du gemmer adresser for arbejdsprocesmails, kan være kolonner af typen Enkelt tekstlinje, Flere linjer tekst eller Person eller Gruppe. Hvis du bruger en kolonne af typen Person eller Gruppe, kan der kun foretages én indtastning i hvert felt, som arbejdsprocessen vil referere til med hensyn til mailadresser. Når du opretter kolonnen, skal du sørge for at markere Nej under Tillad flere valg. Hvis du vil bruge denne type kolonne til at angive flere modtagere, kan du oprette en SharePoint-gruppe, der omfatter de personer, som arbejdsprocessen skal adressere mailen til, og derefter angive gruppen i feltet. Når du opretter kolonnen, skal du sørge for at markere Personer og grupper under Tillad valg af. Find links til flere oplysninger om oprettelse af lister og tilføjelse af kolonner i sektionen Se også.

Bemærk!: Når du opretter SharePoint-grupper, skal du sørge for, at hver gruppe som minimum har læsetilladelser til webstedet, og at Alle er markeret i området Gruppeindstillinger på siden Ny gruppe under Hvem kan få vist medlemskab af gruppen?.

Sådan bruges et arbejdsprocesopslag til den brugerdefinerede liste Modtagere:

 1. Opret en brugerdefineret liste med navnet Modtagere med følgende tre kolonner i browseren:

  • Ret navnet på standardkolonnen Titel til Navn på arbejdsproces. Lad alle de andre indstillinger være, som de er. Find et link til flere oplysninger om ændring af kolonne på en liste eller i et bibliotek i Se også sektion.

  • Tilføj en kolonne af typen Person eller Gruppe med navnet Til. I denne kolonne skal du tillade markering af både Personer og Grupper, men ikke tillade flere markeringer. Lad alle de andre indstillinger være, som de er. Find et link til flere oplysninger om at oprette en kolonne på en liste eller i et bibliotek i Se også sektion.

  • Tilføj en kolonne af typen Enkelt tekstlinje med navnet Cc. Lad alle de andre indstillinger være, som de er.

 2. I området Modtagere skal du oprette et nyt element og derefter gøre følgende:

  • Skriv Dokumentgennemsyn i feltet Navn på arbejdsproces, som er navnet på det eksempel på en arbejdsproces, der bruges her.

  • I feltet til skal du klikke på adressekartotek Knapflade og derefter vælge en enkelt person eller gruppe , du vil adressere meddelelser til, i dialogboksen Vælg personer og grupper .

  • I feltet Cc skal du skrive mailadresserne på modtagere, som kopier skal adresseres til, og adskille flere adresser med semikolon.

 3. Opret en ny arbejdsproces

 4. Klik på Handlinger, og klik derefter på Send en e-mail.

 5. Klik på disse brugerei handlingen.

 6. I dialogboksen Definer mail i slutningen af feltet til skal du klikke på adressekartotek Knapflade .

 7. Klik på arbejdsproces opslag for en brugerlisten eller vælg fra eksisterende brugere og grupper i dialogboksen Vælg brugere ..., og klik derefter på Tilføj.

 8. Vælg følgende indstillinger i dialogboksen Opslag for person eller gruppe :

  • Data kilde: modtagereeller navnet på din brugerdefinerede liste.

  • Felt fra kilde: tileller det felt, der indeholder den adresse, du vil bruge på linjen.

  • Returner felt som: login-navn, bestemmer dette feltformatet "til" i mailen

  • Felt: modtagere: navn på arbejdsproces

  • Værdi: Skriv Dokumentgennemsyn eller navnet på den aktuelle arbejdsproces.

   Dette opslag angiver, at du "på listen Modtagere skal vælge værdien i feltet Til, hvor navnet på arbejdsprocessen er lig med Dokumentgennemsyn".

   Den øverste halvdel af dialogboksen angiver listen og kolonnen, og den nederste halvdel af dialogboksen angiver rækken.

 9. Klik på OKi dialogboksen Opslag efter person eller gruppe .

 10. Klik på OK i meddelelsen om at sikre entydige opslag.

 11. Klik på OK igen for at lukke dialogboksen Vælg brugere.

 12. I dialogboksen Definer mail i slutningen af feltet CC skal du klikke på adressekartotek Knapflade .

 13. Klik på arbejdsproces opslag for en brugerlisten eller vælg fra eksisterende brugere og grupper i dialogboksen Vælg brugere ..., og klik derefter på Tilføj.

 14. Vælg følgende indstillinger i dialogboksen Definer arbejdsprocesopslag:

  • Data kilde: modtagereeller navnet på din brugerdefinerede liste.

  • Felt fra kilde: CCeller det felt, der indeholder den ønskede adresse, på CC-linjen.

  • Returner felt som: login-navn, bestemmer dette feltformatet "til" i mailen

  • Felt: modtagere: navn på arbejdsproces

  • Værdi: Skriv Dokumentgennemsyn eller navnet på den aktuelle arbejdsproces.

   Dette opslag angiver, at du "på listen Modtagere skal vælge værdien i feltet Cc, hvor navnet på arbejdsprocessen er lig med Dokumentgennemsyn".

 15. Klik på OK, klik på OK igen i advarslen, og klik derefter på OK igen for at lukke dialogboksen Vælg brugere.

Når arbejdsprocessen nu sender denne mail, sendes mailen til de adresser, der er angivet i felterne Til og Cc i elementet Dokumentgennemsyn i den brugerdefinerede liste Modtagere. Hvis du vil ændre modtagere, skal du blot foretage de ønskede ændringer i listeelementet.

En enkelt arbejdsproces kan sende flere e-mails, og meddelelserne bliver muligvis ikke sendt til de samme modtagere. Hvis du vil gemme andre adresser for flere meddelelser, der sendes af denne arbejdsproces, kan du føje kolonner til listen for at gemme de andre adresser. I dette tilfælde kan det være en god ide at navngive kolonnerne "første meddelelse til" ", anden meddelelse til," osv.

Du kan også designe listen, så du opretter ét element for hver meddelelse, der sendes af arbejdsprocessen, i stedet for ét element for hver arbejdsproces. I dette tilfælde skal du sørge for, at det navn, der bruges til at identificere hver meddelelse, er entydigt, så de opslag, der henter adresserne, returnerer den entydige værdi, du ønsker.

Brug arbejdsprocessens igangsætningsformular til at angive modtagere

Hvis du ønsker, at modtagere skal angives, hver gang en arbejdsproces startes manuelt, kan du tilpasse arbejdsprocessens igangsætningsformular til at indsamle adresser fra den person, der starter arbejdsprocessen. Arbejdsprocessen kan så ganske enkelt bruge de indtastede adresser direkte eller kopiere dem til felter i det aktuelle element, hvor de stadig vil være tilgængelige som reference, når arbejdsprocessen har fuldført den aktuelle forekomst. Hvis arbejdsprocessen er konfigureret, så den også starter automatisk, kan du angive standardadresser i igangsætningsformularen, for hver gang der sker en automatisk start.

Toppen af siden

Medtag oplysninger om det aktuelle element

Brødteksten i meddelelsen er for eksempel indtil videre statisk: Hver gang arbejdsprocessen opretter en forekomst af meddelelsen, vil teksten være præcis den samme.

Det kan dog være nyttigt at inkludere tekst, der ændres i forhold til det element, som arbejdsprocessen aktuelt kører på. Det kan være en god ide at medtage titlen på det dokument, der skal gennemses i meddelelsens brødtekst. Hvis du vil medtage denne sortering af dynamiske oplysninger, skal du bruge et arbejdsproces opslag. Opslag henter data fra forskellige datakilder, f. eks lister, biblioteker og arbejdsprocesdata.

Sådan føjer du titlen på dokumentet til meddelelsesteksten:

 1. Skriv eller indsæt den statiske tekst, som opslagsoplysningerne skal vises i.

 2. Placer indsætningspunktet dér, hvor opslaget skal placeres.

  Tip!: Når et opslag er indsat, kan det ikke trækkes til en ny placering. (Det er dog muligt at "flytte" et opslag ved at trække anden tekst omkring det). På samme måde er det heller ikke muligt at klippe, kopiere eller indsætte hverken et opslag eller tekst, der indeholder et opslag.

 3. Klik på Tilføj eller Skift opslag.

 4. I dialogboksen Opslagfor streng skal du vælge aktuelt element i feltet data kilde og navn i feltet fra kilde feltet.

 5. Klik på OK.

 6. Det indsatte opslag vises i meddelelsens brødtekst.

 7. Klik på Publicer for at publicere arbejdsprocessen.

Når arbejdsprocessen kører, og meddelelsen genereres, erstattes opslaget af titlen på dokumentet.

Indsætte titel 5

Det er praktisk at medtage titlen på dokumentet, men det kan være endnu mere praktisk at medtage et link, der fører direkte til selve dokumentet. For at gøre dette skal du medtage et opslag i linket.

Toppen af siden

Medtag et statisk link

Du kan medtage et statisk link – en, der altid er knyttet til den samme adresse eller placering – i brødteksten i din arbejdsproces-e-mail-meddelelse ved hjælp af knappen Rediger link i øverste højre hjørne af panelet formaterings værktøj i Definer mail . dialogboks.

 1. Skriv eller indsæt den statiske tekst, som linket skal vises i.

 2. Markér teksten, og klik på Rediger link .

 3. Skriv adressen på webstedet i dialogboksen Rediger link.

 4. Klik på OK.

  Det indsatte link vises i meddelelsesteksten.

Bemærk!: Tekstbaserede mail programmer gengiver ikke linket.

I næste afsnit, Medtag et link til det aktuelle element, kan du se, hvordan du bruger et arbejdsprocesopslag til at oprette et dynamisk link, der peger på forskellige adresser afhængigt af det element, som arbejdsprocessen i øjeblikket kører i.

Øverst på siden

Medtag et link til det aktuelle element

I det forrige afsnit, Medtag et statisk link, omfatter adressen i eksempellinket ingen variable oplysninger: Hver gang arbejdsprocessen sender mailen, peger linket på den samme side.

Ved hjælp af et arbejdsprocesopslag kan du oprette et dynamisk link, der bruger oplysninger om det aktuelle element til at beslutte, hvilken URL-adresse der skal peges på.

Hvis det aktuelle element er et dokument i et dokumentbibliotek

I eksemplet med meddelelsen om start af en arbejdsproces kan du evt. angive et link til selve det nye dokument:

 1. Skriv eller indsæt den statiske tekst, som linket skal vises i.

 2. Markér teksten, og klik på Rediger link.

 3. Klik på funktion (fx) i dialogboksen Rediger link.

  Tip!: Når et opslag er indsat, kan det ikke trækkes til en ny placering. (Det er dog muligt at "flytte" et opslag ved at trække anden tekst omkring det). På samme måde er det heller ikke muligt at klippe, kopiere eller indsætte hverken et opslag eller tekst, der indeholder et opslag.

 4. I dialogboksen Opslag for streng skal du vælge aktuelt element i feltet datakilde .

 5. I feltet felt fra kilde skal du vælge kodet absolut URL-adresseog derefter klikke på OK.

  Indsætte et link til det aktuelle element 1 Indsætte link til det aktuelle element 2 Indsætte link til det aktuelle element 3

Når modtageren af meddelelsen klikker på linket, åbnes dokumentet til visning eller redigering.

Hvis det aktuelle element er et listeelement

Når du opretter et link til et listeelement – f.eks. en meddelelse eller en kalenderbegivenhed – kan du vælge, at linket enten skal åbne formularen til visning (DispForm.aspx) eller formularen til redigering (EditForm.aspx) til listeelementet.

Sådan oprettes et link, der åbner listeelementet:

 1. Gå til den liste, hvor du vil oprette arbejdsprocessen, i browseren.

 2. Åbn listeelementet for et eksisterende dokument i biblioteket ved hjælp af Vis element , hvis du vil have dit link til at åbne formularen Vis eller Rediger element , hvis du vil have linket til at åbne formularen Rediger

 3. Kopiér adressen på adresselinjen fra start http: eller https: til og med det første lighedstegn (=)

  Indsætte et link til listeelement 1

 4. Teksten ?ID = er en forespørgselsstrengparameter, der instruerer siden om at vise formularen til det element på den aktuelle liste eller i det aktuelle bibliotek, der har liste-id'et, der følger efter lighedstegnet (=) – som i dette eksempel vil være liste-id'et for det aktuelle element som identificeret ved hjælp af arbejdsprocesopslaget.

  Bemærk!: Hvis det aktuelle element er en opgave, der er oprettet af en af de tre handlinger til arbejdsprocesopgaver, og hvis linket skal åbne den brugerdefinerede opgaveformular (og ikke standardformularen til visning eller redigering til opgavelisten), kan du se afsnittet Hvis det aktuelle element er en brugerdefineret opgaveformular senere. For opgaver, der ikke er oprettet af en handling til en arbejdsprocesopgave, og for formularer til visning af selv de opgaver, der er oprettet af en af handlingerne til arbejdsprocesopgaver, er den aktuelle procedure alt, hvad du har brug for.

 5. I dialogboksen Definer mail skal du skrive eller indsætte den statiske tekst, som linket skal vises i (f. eks. for at få vist listeelementet skal du klikke her).

 6. Markér teksten, og klik på Rediger link

 7. I Rediger link skal du vælge streng generator for feltet adresse

 8. Indsæt adressen i dialogboksen streng generator.

 9. Placer indsætningspunktet direkte efter lighedstegnet (=), og klik derefter på Tilføj eller Skift opslag.

 10. I dialogboksen Opslag for streng skal du vælge aktuelt element i feltet kilde og id'et i feltet fra kilde feltet.

  Indsætte et link til listeelement 3

 11. Klik på OK.

  Den endelige streng i streng generatoren starter med http:// eller https:// og slutter med [%Current Item:ID%] Indsætte et link til listeelement 4

  Vigtigt!: Mens opslaget til det aktuelle element-id er nyttigt til at generere links til det aktuelle listeelement, kan følgende opslag udvise fejl i den gengivne sti, og det anbefales derfor ikke, at de medtages i maillinks: Sti, relativ URL-adresse på server, URL-kildeadresse og URL-sti.

 12. Vælg OK to gange

Dine links vises med blå tekst med en understregning i mailen.

Indsætte et link til listeelement 5

Hvis du planlægger at bruge linket mere end én gang, skal du fortsætte til næste afsnit.

Gem en adresse til et listeelement som en arbejdsprocesvariabel

Du kan gemme URL-adressen til formularen til visning eller redigering til et listeelement i en arbejdsprocesvariabel, så du kan bruge den på flere placeringer i samme arbejdsproces.

 1. I vinduet Workflow Designer skal du klikke på handlinger, og derefter skal du klikke på Udpak understrengen fra strengens indeks

  Variabel 1

 2. Klik på streng i fasen, og klik på ellipseknappen [...]

 3. I dialogboksen streng generator skal du indsætte den statiske tekst del af URL-adressen (men ikke opslaget for det aktuelle element-id)

  Variabel 2

 4. Placer indsætningspunktet efter lighedstegnet (=), og klik derefter på Tilføj eller Skift opslag

 5. I dialogboksen Opslag for streng skal du vælge aktuelt element i feltet datakilde og id i feltet fra kilde feltet.

  Variabel 3

 6. Klik på OK.

  Opslaget føjes til teksten i dialogboksen

  Variabel 4

 7. Klik på OK for at lukke dialogboksen streng generator

 8. Klik på 0 i starten ved 0, og erstat den med 1

  Bemærk!: Når der startes ved en værdi, der er større end 1, vil den endelige streng have fjernet tegn.

 9. Vælg variabel: understreng eller variabel: substring1 i output til variabel: understreng

 10. På listen skal du klikke på Opret en ny variabel og derefter i dialogboksen Rediger variabel skrive et navn til den nye variabel

 11. Sørg for, at type er indstillet til streng, og klik derefter på OK Variabel 5

 12. Klik under den handling, du lige har oprettet, og Tilføj handlingen Send en mail til handlingerne, og klik derefter på disse brugere i handlingen. Variabel 6

 13. Hvis du vil bruge den nye variabel i dialogboksen Definer mail , skal du skrive eller indsætte den tekst, som linket skal vises i meddelelsesteksten. Markér teksten, og klik på Rediger link i menuen formatering. Klik på knappen [fx], eller klik på ellipseknappen [...], og klik derefter på Tilføj eller Skift opslag

 14. I dialogboksen Opslag for streng på listen data kilde skal du vælge arbejdsproces variabler og parametre

 15. I feltetfra kilde liste skal du vælge variabel: navnet på variablenog derefter klikke på OK og OK i det næste felt

  Variabel 7 Skærmbilledet Definer mail efter indsættelse af variabel

Nu kan du indsætte denne variabel et vilkårligt sted i den aktuelle arbejdsproces, hvor du vil have den.

Toppen af siden

Medtag et billede

Du kan medtage et grafikelement i din meddelelse ved at oprette en variabel og bruge HTML-billedkoden <img/> til at oprette et link til et billede, der er gemt som en JPEG-fil (. jpg) og overført til et billedbibliotek på dit websted.

 1. I vinduet Workflow Designer skal du klikke på handlinger, og derefter skal du klikke på Angiv arbejdsprocesvariabel.

 2. Klik på arbejdsprocesvariabel , og vælg Opret en ny variabel...

 3. Skriv et navn til den nye variabel i dialogboksen Rediger variabel, og sørg for, at typen er angivet som streng, og klik derefter på OK.

 4. Klik på værdi , og klik på ellipseknappen [...], og Tilføj Skriv eller indsæt URL-adressen til JPEG-billedfilen i HTML-kodeformat- <img src ="URL"/> Streng generator til billede

 5. Klik på OK.

 6. Den indsatte handling ser sådan ud. Indstille variabel til at indsætte et billede

 7. Klik under den handling, du lige har oprettet, og Tilføj handlingen Send en mail til handlingen, og klik derefter på disse brugere i handlingen. Indsættelse af handlingen Send en mail

 8. I dialogboksen Definer mailmeddelelse skal du klikke på Tilføj eller Skift opslag.

 9. I dialogboksen Opslag for streng på listen data kilde skal du vælge arbejdsproces variabler og-parametre.

 10. I feltet fra kilde liste skal du vælge variabel: navn på variabele og vælge OK. Mail streng i billed arbejdsProcessen Meddelelses-brødtekst i arbejdsproces med billede

 11. Vælg OK igen for at lukke vinduet Definer mail og publicere arbejdsprocessen.

 Når meddelelsen er sendt, vises billedet fra JPEG-filen i stedet for linkkoden.

Øverst på siden

Identificer indstillinger, der ikke understøttes

Følgende indstillinger understøttes ikke af den aktuelle version af handlingen Send en mail:

 • Angiv en adresse på linjen Fra. (Mails sendt af arbejdsprocessen viser altid den mailadresse, der er angivet af serveradministratoren på linjen Fra. Kun serveradministratoren kan ændre dette, og det kan kun ændres for alle beskeder i det aktuelle webprogram, ikke pr. arbejdsproces).

 • Brug af et integreret overlappende typografiark (CSS) til at formatere indholdet af beskeden. Tekst kan formateres ved hjælp af Style -attributten, men <style> -koden og CSS-klasserne understøttes ikke.

 • Brug af et arbejdsprocesopslag i enten Til- eller Cc-feltet, som refererer til en kolonne af typen Person eller Gruppe, der indeholder flere værdier.

 • Angive en Bcc-modtager til en meddelelse

 • Inkludering af en anden fil med en vedhæftet meddelelse.

 • Integrering af billed- eller grafikfiler i en meddelelse. Medtag i stedet et billede.

Toppen af siden

Se også

SharePoint 2013 trin for trin: konfiguration til indstilling af udgående mail

Introduktion til SharePoint Designer

Konfigurere udgående mail for en bestemt Web-App

Konfigurere Arbejdsprocesstyring til at fungere med SharePoint Server-2013-farmen

Hurtig reference til arbejdsproceshandlinger

Opret en liste i SharePoint

Opret en kolonne i en SharePoint-liste eller et -bibliotek

Skift en kolonne i en liste eller i et bibliotek

Oprette en besked eller abonnere på et RSS-feed i SharePoint Online, SharePoint 2016 og SharePoint 2013

Oprette en besked eller abonnere på et RSS-feed i SharePoint 2010

Tip til fejlfinding af grundlæggende 

Følgende liste over spørgsmål kan hjælpe med at finde årsagen til et problem med at oprette en arbejdsproces:

 1. Kan du oprette en anden type arbejdsproces på den samme liste? Prøv for eksempel at oprette en arbejdsproces til godkendelse

 2. Kan du oprette den samme arbejdsproces:

  • på en anden liste på det samme websted?

  • på et andet websted under den samme gruppe af websteder?

  • er der en anden gruppe af websteder under samme webprogram?

  • i et andet webprogram?

  • logget på med en anden konto?

  • bruger du en anden computer?

 Tip til avanceret fejlfinding

Hvis ingen af tip til fejlfinding i forbindelse med fejlfinding bestemmer årsagen til et arbejdsproces problem, skal du følge nedenstående trin:

 1. Kontrollér, at du har de nødvendige tilladelser på websteds-og arbejdsproces niveau. Gå til WebstedSindstillinger _GT_ websted tilladelser _GT_ Kontrollér tilladelser/Listeindstillinger _GT_ tilladelser for denne liste , og kontrollér, om tilladelses resultaterne svarer til følgende:

  1. Minimum tilladelser til at designe en arbejdsproces (gemme og publicere):

   1. på SharePoint websted: design

   2. på listen SharePoint : Rediger

  2. Minimum tilladelser til at starte en arbejdsproces:

   1. på SharePoint -webstedet: Vis kun/Læs

   2. på listen SharePoint : bidrag

 2. Kontrollér, at indstillinger for udgående mail er indstillet til den korrekte Exchange -server.

  1. Åbn kommando prompt som administrator

  2. Kør Nslookup <Exchange server address>. For eksempel: nslookup Exch.contoso.com

  3. Du bør se den rette IP-adresse på _Z0Z_ -serveren i outputtet. Hvis ikke, skal du kontakte din Exchange -administrator og bede om det korrekte Exchange fulde domænenavn (FDQN).

 3. Send en mail til den samme person ved hjælp af funktionen SendEmail i klassen SPUtility med SharePoint Management Shell ved at følge nedenstående trin.

  1. Åbn SharePoint Management Shell som administrator. (Højreklik på SharePoint Management Shell > Kør som administrator)

  2. Kør følgende script. Hvis scriptet svarer med sand , og brugeren modtager en mail fra SharePoint, er SMTP konfigureret korrekt i SharePoint.

  $Site = "Your Site Name"
  $Email = "User to whom you are sending an email through the workflow"
  $Subject = "Subject Line with the email"
  $Body = "Test Email Body"
  $web = Get-SPWeb $Site
  [Microsoft.SharePoint.Utilities.SPUtility]::SendEmail($Web ,0,0,$Email,$Subject,$Body)
  
  # Below is the same script with sample data       
  $Site = "http://sp/"
  $Email = "User1@contoso.com"
  $Subject = "Test Email from SharePoint"
  $Body = "This is a Test Email"
  $web = Get-SPWeb $Site
  [Microsoft.SharePoint.Utilities.SPUtility]::SendEmail($Web ,0,0,$Email,$Subject,$Body)
 4. Send en mail til den samme bruger fra _Z0Z_ -serveren ved hjælp af SMTP-funktionen. Følg trinnene i Brug Telnet til at teste SMTP-kommunikation.

Bemærk!: Som standard opretter SharePoint ikke logposter til udgående mails. SharePoint sender aldrig mails direkte. Mailmeddelelserne overføres via SMTP-serveren (Exchange), som er konfigureret i Central administration. Følg trinnene ovenfor for at foretage fejlfinding af denne type arbejdsproces.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×