Selvstudium: Oprette kortbaserede Power View-rapporter

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Abstrakte:    Dette er det tredje selvstudium i en serie. I det første selvstudium, Importere Data til Excel 2013 og oprette en datamodel, du har oprettet en Excel-projektmappe fra bunden med dataene er importeret fra flere kilder og den datamodel, der automatisk blev oprettet af Excel. Det andet selvstudium,udvide datamodelrelationer ved hjælp af Excel 2013, Power Pivot og DAX, skal du lært at udvide datamodellen og oprettet hierarkier i dataene.

I dette selvstudium skal du bruge den udvidede datamodel til at lave fængslende rapporter med flere visualiseringer ved hjælp af Power View.

Selvstudiet har følgende afsnit:

Oprette en Power View-rapport

Oprette beregnede felter til Power View og pivottabeller

Angive feltstandardværdier, tabelfunktionsmåder og datakategorier

Kontrolpunkt og quiz

I slutningen af selvstudiet er der en quiz, du kan tage for at teste, hvad du har lært.

Serien bruger data, der beskriver olympiske medaljer, værtsnationer og forskellige olympiske sportsbegivenheder. Følgende selvstudier indgår i serien:

 1. Importere data til Excel 2013, og Oprette en datamodel

 2. Udvide datamodelrelationer ved hjælp af Excel 2013 Power Pivot og DAX

 3. Oprette kortbaserede Power View-rapporter

 4. Inkorporere internetdata, og Konfigurere standardindstillinger for Power View-rapporter

 5. Hjælp til Power Pivot

 6. Oprette imponerende Power View-rapporter - Del 2

Vi anbefaler, at du gennemfører selvstudierne i rækkefølge.

Disse selvstudier brug af Excel 2013 med Power Pivot aktiveret. For at vide om aktivering af Power Pivot, skal du klikke på her.

Oprette en Power View-rapport

I de forrige selvstudier, du har oprettet en Excel-projektmappe med en pivottabel med data om Olympiske medaljer og begivenheder. Hvis du ikke har fuldført den tidligere selvstudium, kan du hente projektmappen fra slutningen af det forrige selvstudium fra her.

I dette afsnit skal du oprette en Power View-rapport for visuelt at præsentere OL-dataene.

 1. Klik på Indsæt > rapporter > Power View-rapporter i Excel.

  Indsætte en Power View-rapport

 2. Der vises en tom Power View-rapport som et ark i projektmappen.

  en tomt Power View-rapport i Excel

 3. Gå til området Power View-felter, klik på pilen ud for Værtsnationer for at udvide det og klik på By.

 4. Udvid tabellen medaljer , og klik på Sport. Med dette viser Power View sportsgren ud for by, som vist på følgende skærmbillede.
  en ny tabel i Power View

 5. Klik på pilen ud for sportsgren i området FELTER i Power View-felter, og vælg antal (ikke tomme). Nu Power View optælling af sportsgrene i stedet for listen over dem, som vist på følgende skærmbillede.

  Oprette en tælling af sportsgrene i stedet for en liste

 6. Vælg DESIGN > Skift visualisering > Kort på båndet. Fanen DESIGN er kun tilgængelig, hvis Power View-tabellen er markeret. Der vises muligvis en advarsel om at aktivere eksternt indhold, når du skifter til kortvisualisering.

 7. Et kort erstatter tabellen som visualiseringen. På kortet angiver blå cirkler af forskellig størrelse antallet af forskellige sportsbegivenheder, der er afholdt på samtlige OL-værtsbyplaceringer. Men det kunne være mere interessant at se, hvilke begivenheder, der var om sommeren, og hvilke, der var om vinteren.

 8. Lad os skjule området Filtre for at få mest muligt ud af rapportområdet. Klik på pilen i øverste højre hjørne af området Filtre.

 9. Udvid medaljeri Power View-felter. Træk feltet Season ned til området farve. Det var bedre: kortet nu viser blå bobler for sommer sports og røde bobler til winter sport, som vist på følgende skærmbillede. Du kan ændre størrelsen på Visualiseringen ved at trække et af hjørnerne.

  Oprette et kortvisualisering

Nu har du en Power View-rapport, der visualiserer antallet af sportsbegivenheder på forskellige placeringer ved hjælp af et kort, der er farvekodet ud fra årstiden. Og det krævede kun lige et par klik.

Oprette beregnede felter til Power View og pivottabeller

Power View bruger den underliggende datamodel til at oprette visualiseringer. Med Power Pivot og DAX kan du udvide datamodellen ved at oprette brugerdefinerede formler, og derefter oprette rapporter, der er baseret på disse formler og beregninger i pivottabeller og Power View.

Oprette et beregnet felt i Power Pivot

 1. Gå til Excel og klik på Power Pivot > Datamodel > Administrer for at åbne vinduet Power Pivot.

 2. Vælg tabellen Medals . Kontrollér, at beregningsområdet vises. Beregningsområdet er fundet under tabeldata, og der bruges til at oprette, redigere og administrere beregnede felter. Vælg Startside > visning > beregningsområdet, for at få vist beregningsområdet, som vist på følgende skærmbillede.

  beregningsområdet i PowerPivot

 3. Lad os beregne antallet af ol-udgave. I området beregning skal du markere cellen direkte under kolonne udgave. Vælg AutoSum > antal forskellige båndet som vist på følgende skærmbillede.

  oprette Antal forskellige i PowerPivot

 4. Power Pivot opretter en DAX-udtryk for den aktive celle i beregningsområdet. I dette tilfælde Power Pivot automatisk blive oprettet følgende DAX-formel:

  Distinct Count of Edition:=DISTINCTCOUNT([Edition])

  Yderligere beregninger i AutoSum er lige så let, som Sum, gennemsnit, Min, Maks og andre.

 5. Gem Excel-projektmappen. Datamodellen opdateres med det nye beregnede felt. Når du går tilbage til fanen Power View i Excel, angiver en advarsel, at datamodellen er blevet opdateret, som vist på følgende skærmbillede.

  En advarsel angiver, at datamodellen er blevet ændret

Vi bruger disse beregnede Antal forskellige af Udgave-felter senere i selvstudierne.

Oprette et beregnet felt ved hjælp af DAX i Power Pivot

Beregningen AutoSum er nyttig, men der er tidspunkter, hvor der er brug for flere brugerdefinerede beregninger. Du kan oprette DAX-formler i beregningsområdet, præcis som du opretter formler i Excel. Lad os oprette en DAX-formel og derefter se, hvordan den ser ud i vores datamodel - og som resultat er den tilgængelig i vores pivottabel og i Power View.

 1. Åbn vinduet Power Pivot. I beregningsområdet, skal du markere cellen direkte under beregningen AutoSum, du har udført i forrige afsnit, som vist på følgende skærmbillede.

  Oprette DAX-formler i beregningsområdet i PowerPivot

 2. Lad os beregner procentdelen af alle medaljer. Indtast følgende DAX-formel på formellinjen. IntelliSense viser de tilgængelige kommandoer ud fra det, du skriver, og du kan trykke på Tab-tasten for at vælge den fremhævede IntelliSense-indstilling.

  Percentage of All Medals:=[Count of Medal]/CALCULATE([Count of Medal],ALL(Medals))

 3. Når du skifter tilbage til Excel-vinduet, kan du vide datamodellen er blevet opdateret i Excel. Vælg pivottabel i Ark1i Excel. Udvid tabellen medaljer i Pivottabelfelter. Er de to beregnede felter, som vi lige har oprettet, i bunden af listen felter, som vist på følgende skærmbillede. Vælg procentdel af alle medaljer.

  Pivottabelfelter viser beregnede felter

 4. I pivottabellen vises feltet procentdel af alle medaljer efter antal medaljer. Den er formateret ikke som en procentdel, og derfor vælges disse felter (du kan vælge dem på én gang, ved at holde musen over øverst del af en af feltet procentdel af alle medaljer, indtil markøren ændres til en pil ned og derefter klikke på). Når de er valgt, skal du klikke på Hjem > tal > procentdel. I den samme sektion af båndet skal du justere antallet af decimaler til to. Din pivottabel ser ud som følgende skærmbillede.

  Pivottabel viser procentdeldata

I et af de forrige selvstudier filtrerede vi feltet Sports til kun de første ti i alfabetisk orden. Det er derfor, at vi kun ser Aquatics til Boxing, og derfor, at procenttallet i feltet Hovedtotal er 29,16 % i stedet for 100 %. Det fortæller os naturligvis, at disse ti første sportsgrene står for 29,16 % af alle de vundne medaljer under sommerlegene. Vi kan også se, at Aquatics stod for 10,88 % af alle medaljer.

Da feltet Procentdel af alle medaljer er i datamodellen, er det også tilgængeligt i Power View.

Du kan også oprette beregnede felter på fanen Power Pivot, når du er i Power View. Uanset om du opretter et beregnet felt i Power Pivot eller mens du er i Power View, er resultatet det samme: Datamodellen opdateres, så den omfatter det beregnede felt, og gør det tilgængeligt for alle klientværktøjer.

Angive feltstandardværdier, tabelfunktionsmåder og datakategorier

En anden måde at strømline oprettelse af rapporter på i Power View er ved at konfigurere et standardfeltsæt. Når du konfigurerer et standardfeltsæt for en tabel, kan du blot klikke på den pågældende tabel i Power View, hvorefter standardsættes felter automatisk indsættes i nye rapporter.

I dette afsnit skal du konfigurere standardindstillingerne for din projektmappe, så du kan spare tid, når du opretter rapporter.

Oprette standardfeltsættet for en tabel

 1. Vinduet Power Pivot bør stadig være tilgængeligt. Hvis det ikke er, skal du klikke på Power Pivot > Datamodel> Administrer. Gå til Power Pivot og vælg Hjem > Vis > Datavisning for at sikre, at datavisning er valgt. Markér tabellen Medals.

 2. Gå til fanen Avanceret og klik på Rapporteringsegenskaber > Standardfeltsæt. Det åbner et vindue, hvor du kan angive standardfelterne for tabeller, der oprettes ved hjælp af klientværktøjer, f.eks. Power View.

 3. Vælg Sport, begivenhed, EditionID, Atletens og medalje i venstre rude, og klik på tilføje - > at gøre dem standardfelterne. Kontrollér, at de vises i højre rude standardfelterne i den rækkefølge, de blev angivet. Vinduet Standardfeltsæt ser ud som følgende skærmbillede.

  vinduet Standardfeltsæt

 4. Klik på OK for at gemme standardfeltsættet for tabellen Medals.

 5. Du kan se, hvordan det fungerer, ved at gå til Power View-arket i Excel.

 6. Klik et vilkårligt sted på det tomme rapportlærred for at sikre, at der ikke allerede er markeret en visualisering. Power View-arket har aktuelt kun én visualisering, hvilket er det kort du oprettede tidligere.

 7. Klik på tabelnavnet medaljer i listen Power View-felter. Power View opretter en tabel og tilføjer automatisk fem standardfelterne fra tabellen medaljer i rækkefølgen, du har angivet, som vist på følgende skærmbillede. Hvis du kommer til at klikke på trekanten ud for medaljer, tabellen blot udvider i stedet for at tilføje en ny tabel med standardfelter.

  Power View-tabel medtager automatisk standardfeltsæt

Angive tabelfunktionsmåde

Du kan også angive en standardfunktionsmåde for en tabel, som Power View bruger til automatisk at oprette rapportnavne for tabellen. Det bliver nyttigt, når du opretter visualiseringer ud fra den samme tabel, måske til mange forskellige rapporter. Vi bruger standardtabelfunktionsmåde på de næste par trin, så lad os konfigurere den nu.

 1. Gå tilbage til Power Pivot og vælg Avanceret > Rapporteringsegenskaber > Tabelfunktionsmåde, med tabellen Medals valgt. Det åbner et vindue, hvor du kan angive tabelfunktionsmåden.

 2. I vinduet Tabelfunktionsmåde er Række-id den kolonne, der udelukkende indeholder entydige nøgler og ingen tomme værdier. Det er ofte tabellens primære nøgle, men ikke nødvendigvis. Du er nødt til at vælge et række-id, før du foretager andre valg i vinduet. Vælg MedalKey som Række-id.

 3. Vælg AthleteID i sektionen Behold entydige rækker. Felter, du vælger her har rækkeværdier, der skal være entydigt og skal ikke aggregeres, når oprette pivottabeller eller Power View-rapporter.

  Bemærk: Hvis du har problemer med rapporter, der ikke sammenlægge, hvor du vil have dem til, sikre, at feltet du vil aggregat ikke er markeret i felterne Behold entydige rækker.

 4. Vælg en nøgle for Standardnavn, der skal bruges som et standardrapportnavn. Vælg Sportsgren.

 5. For Standardbillede, kan du lade markeringen som [ingen markeret kolonne], da du ikke har tilføjet billeder endnu. Vinduet Tabelfunktionsmåde ser ud som følgende skærmbillede.

  vinduet Tabelfunktionsmåde

 6. Klik på OK. Power View-ark i Excel, og vælg den tabel, du oprettede i de forrige trin. Vælg DESIGN > tabel > kort på båndet. Den tabel, du har oprettet ændringer i en samling af kort; dataene er den samme, men visualisering af dataene er blevet ændret. Tabellen ser nu sådan følgende skærmbillede.
  Kortvisualiseringer med standardindstillinger for tabelfunktionsmåde

Bemærk, at feltet Sport er større end de øvrige og vises som overskrift på alle kort. Det skyldes, at du angav Sport som standardnavn i vinduet Tabelfunktionsmåde, da du var i Power Pivot.

Konfigurere datakategorier for felter

For at Power View dynamisk kan oprette rapporter, der er baseret på underliggende data, f.eks. placering, skal felter, der indeholder sådanne data, være korrekt kategoriseret. Lad os konfigurere kategorierne for et par felter for OL-data.

 1. Vælg Hostsi Power Pivot. Vælg feltet NOC_CountryRegion. Klik på pilen fra Avancerede > egenskaber for rapportering > datakategori: , og Vælg land/område på listen over tilgængelige datakategorier, som vist på følgende skærmbillede.

  Datakategorier i PowerPivot

 2. Gå til Medals og vælg kolonnen NOC_CountryRegion. Du skal igen ændre datakategorien til Land/region.

 3. Vend tilbage til Excel, og vælg Power View-arket. Udvid tabellen medaljer i Power View-felter, og Bemærk, at feltet NOC_CountryRegion nu har en lille globus ud for den. Globussen angiver, NOC_CountryRegion indeholder en geografisk placering, som vist på følgende skærmbillede.

  Ikonet geografiske placering i Power View-felter

Vi bruger denne geografiske placering i et kommende selvstudium. Nu er det tid til at gemme dit arbejde, gennemgå det, du har lært, og derefter blive klar til dykke ned i det næste selvstudium.

Kontrolpunkt og quiz

Gennemgå det, du har lært

I dette selvstudium lærte du at oprette en kortbaseret Power View-visualisering, hvorefter du oprettede beregnede felter for at udvide din datamodel og analysere dataene på en anden måde. Du lærte også at oprette standardfeltsæt for en tabel, hvilket strømlinede oprettelsen af nye tabeller i Power View, hvor felterne på forhånd udfyldes med standardsættet af felter. Du lærte også at definere standardtabelfunktionsmåde, så sorteringen og navngivningen af nye tabeller blev hurtig og konsistent.

I næste selvstudium i serien bygger du videre på det, du har lært her. Der findes mange data om mange ting, og i næste selvstudium skal du tilføje internetdata til din datamodel og indsætte billeder, så dine Power View-rapporter bliver virkelig gode.

Her er et link til det næste selvstudium:

Selvstudium: Inkorporere internetdata, og Konfigurere standardindstillinger for Power View-rapporter

QUIZ

Vil du se, hvor godt du husker det, du har lært? Nu har du chancen. Følgende quiz fremhæver de funktioner, muligheder og krav, du lærte om i selvstudiet. Du finder svarene nederst på siden. Held og lykke!

Spørgsmål 1: Hvor henter Power View data for at oprette Power View-rapporter?

A: Kun fra regnearkene i Excel.

B: Kun fra datamodellen.

C: Kun fra data, der er importeret fra eksterne kilder.

D: Fra datamodellen og fra alle andre data, der findes i regnearkene i Excel.

Spørgsmål 2: Hvilke(n) af følgende er sandt om standardfeltsæt?

A: Du kan kun oprette ét standardfeltsæt for hele datamodellen.

B: Der oprettes en tabelvisualisering, der automatisk udfyldes med standardfeltsættet, hvis man i Power View klikker på tabelnavnet i Power View-felter.

C: Alle andre felter i tabellen deaktiveres, hvis man opretter et standardfeltsæt for en tabel.

D: Alle ovenstående

Spørgsmål 3: Hvilke(t) af følgende er sandt for beregnede felter?

A: Når de oprettes i Power Pivot, vises de i Power View som tilgængelige felter i den tabel, hvori de blev oprettet.

B: De skjules i alle klientværktøjer, hvis de oprettes i beregningsområdet i Power Pivot.

C: De vises alle sammen som separate tabeller i alle klientværktøjer,hvis de oprettes i Power Pivot.

D: Både A og B.

Spørgsmål 4: Hvis man i vinduet Standardindstillinger for tabelfunktionsmåde markerer et felt i Behold entydige rækker, hvilket af følgende er så korrekt?

A: Man skal eksplicit vælge "Sum af felt" fra Power View-felter for at sammenlægge feltet.

B: Feltet sammenlægges altid i Power View eller pivottabeller.

C: Feltet sammenlægges aldrig i Power View eller pivottabeller.

D: Det har ingen effekt på feltets funktionsmåde i Power View eller pivottabeller at markere Behold entydige rækker.

Quiz en swers

 1. Korrekt svar: B

 2. Korrekt svar: B

 3. Korrekt svar: A

 4. Korrekt svar: C

Bemærkninger!: 

 • Data og billeder i dette selvstudium serie er baseret på følgende:

 • Olympics Dataset fra Guardian News & Media Ltd.

 • Flagbilleder fra CIA Factbook (cia.gov)

 • Demografiske data fra Verdensbanken (worldbank.org )

 • OL-sportspiktogrammer af Thadius856 og Parutakupiu

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider