Selvstudium: Oprette imponerende Power View-rapporter - Del 2

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Abstrakte:    I slutningen af det forrige selvstudium, Power Pivot Hjælp, Excel-projektmappe havde tre Power View-rapporter og mange visualiseringer, herunder interaktivt kort, cirkeldiagram, liggende søjlediagrammer og liggende søjlediagrammer. I dette selvstudium lærer du at oprette flere interaktive Power View-rapporter.

Bemærk også, at når du publicerer disse rapporter og gøre dem tilgængelige på SharePoint, er visualiseringerne lige så interaktive som de er i dette selvstudium, sår alle kan se dem.

Selvstudiet har følgende afsnit:

Oprette multipladiagrammer

Opbygge interaktive rapporter ved hjælp af kort og felter

Oprette punktdiagrammer og boblediagrammer med tidsbaserede afspilningsvisualiseringer

Kontrolpunkt og quiz

I slutningen af selvstudiet er der en quiz, du kan tage for at teste, hvad du har lært. Du kan også se en liste over videoer, der viser mange af de koncepter og funktioner, der findes i Power View.

Serien bruger data, der beskriver olympiske medaljer, værtsnationer og forskellige olympiske sportsbegivenheder. Følgende selvstudier indgår i serien:

 1. Importere data til Excel 2013, og Oprette en datamodel

 2. Udvide datamodelrelationer ved hjælp af Excel 2013 Power Pivot og DAX

 3. Oprette kortbaserede Power View-rapporter

 4. Inkorporere internetdata, og Konfigurere standardindstillinger for Power View-rapporter

 5. Oprette imponerende Power View-rapporter – Del 1

 6. Oprette imponerende Power View-rapporter - Del 2

Vi anbefaler, at du gennemfører selvstudierne i rækkefølge.

Disse selvstudier bruger Excel 2013 med Power Pivot aktiveret. Du kan finde flere oplysninger om Excel 2013 i Startvejledning til Excel 2013. Du kan få en vejledning til aktivering af Power Pivot under Tilføjelsesprogrammet PowerPivot.

Oprette multipladiagrammer

I dette afsnit skal du fortsætte med at oprette interaktive visualiseringer med Power View. Afsnittet beskrive, hvordan man opretter et par forskellige multipladiagrammer. Multipladiagrammer kaldes også for gitterdiagrammer.

Oprette interaktive Lodret Multipladiagrammer

For at oprette et multipladiagram skal du først have et andet diagram, f.eks. et cirkeldiagram eller et kurvediagram.

 1. Gå til Excel og vælg regnearket Liggende søjle og søjle. Opret en ny Power View-rapport ved at vælge POWER VIEW > Indsæt > Power View på båndet. Der oprettes et tomt Power View-rapportark. Omdøb rapporten til Multipla ved at højreklikke på fanen langs bunden og vælge Omdøb i den menu, der åbner. Du kan også dobbeltklikke på fanen for at omdøbe den.

 2. Udvid tabellen medaljer i Power View-felter, og Vælg køn og derefter felterne begivenhed. Vælg pileknappen ud for begivenhed fra området FELTER, og vælg antal (ikke tomme). Tabellen Power View opretter ser ud som følgende skærmbillede.

  Power View-tabelvisualisering

 3. Vælg DESIGN > Skift visualisering > andre diagrammer > cirkeldiagram på båndet. Rapporten ser nu sådan følgende skærmbillede.

  Power View-cirkeldiagram

 4. Du beslutter, at det kunne være interessant at se antallet af begivenheder efter køn over tid. En måde et se disse oplysninger på er ved at bruge multipla. Gå til tabellen Medalje og træk Year til feltet LODRETTE MULTIPLA. Fjern forklaringen fra rapporten ved at vælge LAYOUT > Forklaring > Ingen på båndet for at se flere multipla.

 5. Ændre layoutet, så multipla gitteret viser seks diagrammer bredden og højden seks diagrammer. Vælge LAYOUT > Gitterhøjde > 6 og derefter LAYOUT > Gitterbredde > 6 har markeret diagrammet. Skærmen ser nu sådan følgende skærmbillede.

  Mulitiplacirkeldiagram i Power View

 6. Diagramtypen multipla er interaktive for. Hold markøren over et cirkeldiagram, og der vises oplysninger om udsnittet. Klik på en hvilken som helst cirkeludsnit i gitteret, og dette valg fremhæves for hvert diagram i multiplummet. På skærmbilledet nedenfor det gule udsnit (kvinder) for 1952 er valgt, og alle andre gule udsnit er fremhævet. Når flere diagrammer findes end Power View kan vises i én skærm, vises et lodret rullepanel langs den højre kant af Visualiseringen.

  arbejde med Power View-multipladiagrammer

Oprette interaktive vandrette multipladiagrammer

Vandrette diagrammer fungerer på samme måde som lodrette multiplumdiagrammer.

 1. Du vil ændre din lodrette Multipladiagrammer til vandret lodrette. For at gøre det, træk feltet fra området lodrette MULTIPLA til området VANDRETTE MULTIPLA som vist på følgende skærmbillede.


  ændre Power View-visualisering fra Power View-felter

 2. Power View-rapport Visualiseringen ændres til et vandrette multipla-diagram. Bemærk rullepanelet langs bunden af Visualiseringen, vises på følgende skærmbillede.

  vandrette multipla i Power View

Oprette multiplakurvediagrammer

Det er også nemt at oprette kurvediagrammer som multipla. Følgende trin viser, hvordan man opretter multiplumkurvediagrammer baseret på antallet af medaljer for hvert år.

 1. Oprette et nyt Power View-ark, og Omdøb den Linje multipla. Power View-felter, Vælg medalje Tæl og år fra tabellen Medals . Ændre Visualiseringen til et kurvediagram ved at vælge DESIGN > andre diagrammer > linje. Træk nu år til området AKSE. Diagrammet ser ud som følgende skærmbillede.
  Power View-kurvediagram

 2. Lad os fokusere på vinter medaljer. Vælg diagram i ruden filtre, og træk Season fra tabellen medaljer i ruden filtre. Vælg vinter, som vist på følgende skærmbillede.

  sortere et diagram i Power View

 3. For at oprette multipla kurvediagrammer skal du trække NOC_CountryRegion fra tabellen Medals til området lodrette MULTIPLA. Rapporten ser nu sådan følgende skærmbillede.
  gittermultipla i Power View

 4. Du kan vælge at arrangere multiplumdiagrammerne ud fra forskellige felter, og i stigende eller faldende rækkefølge, ved at klikke på valg i øverste venstre hjørne i visualiseringen.

Opbygge interaktive rapporter ved hjælp af kort og felter

Felter og kort konverterer tabeller til en række snapshots, der visualiserer dataene, lagt ud i kortformat, nogenlunde ligesom kartotekskort. På følgende trin skal du bruge kort til at visualisere det samlede antal vundne medaljer i forskellige sportsgrene, og derefter tilpasse visualiseringen ved at inddele resultaterne ud fra Udgave.

Oprette kort visualiseringer

 1. Opret en ny Power View-rapport og omdøb den til Kort. Gå til Power View-felter og vælg Disciplin i tabellen Discipliner. Gå til tabellen Medals og vælg Antal forskellige for Udgave, Antal medaljer og NOC_CountryRegion. Gå til området FELTER i Power View-felter, klik på pilen ud for NOC_CountryRegion og vælg Antal (forskellige).

 2. Vælg DESIGN > Skift visualisering > tabel > kort på båndet. Din tabel ser ud som på følgende skærmbillede.
  kortvisualisering i Power View

 3. Med den kortvisualisering, der er markeret, kan du vælge DiscImage fra tabellen discimage . Du kan få en advarsel, der beder dig om at klikke på en knap til at aktivere indhold, hvis du vil have billederne for at se, som vist på følgende skærmbillede.

  Advarsel om eksterne dataforbindelser i Excel

 4. I området FELTER, arrangere felter i følgende rækkefølge: DiscImage, disciplin, medalje Tæl, antal NOC_CountryRegion og senest, beregnede antal forskellige af udgave. Dit kort nu se nogenlunde sådan følgende skærmbillede.
  Kortvisualisering med omarrangerede felter

Bruge felter sammen med Kortvisualiseringer

 1. Det er nemt at gennemgå disse kort, der er baseret på det år, hvor medaljer blev tildelt. Træk feltet til området INDDEL efter fra tabellen medaljer i Power View-felter. En visualisering nu ser ud som følgende skærmbillede.
  ved hjælp af funktion INDDEL EFTER i Power View

 2. Nu inddeles kortene efter år, men der sker også noget andet. Feltet INDDEL EFTER bliver en objektbeholder, som på dette tidspunkt kun indeholder de kort, du oprettede på forrige trin. Vi kan dog fylde mere i objektbeholderen, og se, hvordan brug af INDDEL EFTER kan lave interaktive rapporter, der koordinerer visningen af dataene.

 3. Klik på i området ud for Visualiseringen kort, men stadig i objektbeholderen INDDEL efter. Power View-felter ruden ændringer til at afspejle, at du er stadig i objektbeholderen INDDEL efter, men du ikke er i kort Visualiseringen. Følgende skærmbillede viser, hvordan dette vises i ruden Power View-felter.
  objektbeholderen INDDEL EFTER i en Power View-rapport

 4. Marker alle for at få vist alle tilgængelige tabeller i Power View-felter. Tabellen Hosts , Vælg by, Season, NOC_CountryRegion og FlagURL. Vælg derefter DESIGN > Skift visualisering > tabel > kort på båndet. Du vil den tabel, du lige har oprettet for at udfylde op mere plads tilgængelig rapport, så du beslutter at ændre typen kortvisualisering. Vælg DESIGN > indstillinger > kort typografi > billedforklaring. Det var bedre. Rapporten ser nu sådan følgende skærmbillede.
  tilføje en anden visualisering til objektbeholderen INDDEL EFTER i Power View

 5. Bemærk, hvordan du gør, når du vælger et andet år fra felterne langs toppen af objektbeholderen INDDEL efter, kortet billedforklaring, du lige har oprettet også synkroniseres med dit valg. Det skyldes, at begge kortvisualiseringer ligger i objektbeholderen INDDEL efter du har oprettet. Når du ruller INDDEL efter markeringen og vælger 2002, for eksempel rapporten ser ud som følgende skærmbillede.

  arbejde med FELTER i Power View

 6. Du kan også ændre måden, som Power View inddeler oplysninger på. Vælg DESIGN > Felter > Feltype > Feltflow på båndet. Feltvisualiseringerne ændres, og Power View flytter felterne til bunden af objektbeholderen for felter, som vist på følgende skærmbillede.
  brug af FELTFLOW i Power View

Som tidligere nævnt er visualiseringerne lige så interaktive som de er i dette selvstudium, så alle kan se dem, når du publicerer disse rapporter og gør dem tilgængelige på SharePoint.

Oprette punktdiagrammer og boblediagrammer med tidsbaserede afspilningsvisualiseringer

Du kan også oprette interaktive diagrammer, der viser ændringer over tid. I dette afsnit skal du oprette punktdiagrammer og boblediagrammer samt visualisere OL-data på måder, der giver alle, der ser dine Power View-rapporter, mulighed for at interagere med dem på interessante og imponerende måder.

Oprette et punktdiagram og et boblediagram

 1. Opret en ny Power View-rapport ved at vælge POWER VIEW > Indsæt > Power View på båndet. Omdøb rapporten til Bobler. Gå til tabellen Medals og vælg Antal medaljer og NOC CountryRegion. Gå til området FELTER, klik på pilen ved siden af NOC_CountryRegion og vælg Antal (forskellige), så du får antallet af lande- eller regionskoder i stedet for selve koderne. Gå herefter til tabellen Events og vælg Sport.

 2. Vælg DESIGN > Skift visualisering > andre diagrammer > punkt til at ændre Visualiseringen til et punktdiagram. Rapporten ser ud som følgende skærmbillede.

  et punktdiagram i Power View

 3. Herefter skal du trække begivenhed fra tabellen begivenheder til området størrelse i Power View-felter. Rapporten bliver meget mere interessant, og nu ser ud som på følgende skærmbillede.

  brug af STØRRELSE i et Power View-boblediagram

 4. Punktdiagrammet er nu et boblediagram, og størrelsen af boblen er baseret på det samlede antal vundne medaljer i hver sportsgren.

 5. Din boblediagram er interaktive for. Når du peger på Rowing boble, giver Power View dig flere data om pågældende sport, som vist på følgende billede.

  pege på Power View-boblediagrammer for flere oplysninger

Oprette tidsbaserede afspilningsvisualiseringer

Mange af de visualiseringer, du opretter, er baseret på begivenheder, der sker over tid. I det olympiske datasæt er det interessant at se, hvordan medaljer er blevet vundet gennem tiden. Følgende trin viser, hvordan man opretter visualiseringer, der afspilles, eller animeres, på baggrund af tidsbaserede data.

 1. Kig på området AFSPILNINGSAKSE i Power View-felter, det punktdiagram, du oprettede i de forrige trin, som vist på følgende skærmbillede.

  Power View-afspilningsakse

 2. Træk år til området AFSPILNINGSAKSE fra tabellen Medals . Her kommer sjovt del. En akse oprettes langs bunden af diagramvisualisering punkt, og der vises et ikon for Afspil ud for det, som vist på følgende skærmbillede. Tryk på Afspil.

  knappen Afspil i en Power View-rapport

 3. Se boblerne bevæge sig, vokse og trække sig sammen, efterhånden som årene glider forbi på afspilningsaksen. Du kan også markere et bestemt boble, hvilket i dette tilfælde er en bestemt sportsgren, og tydeligt se, hvordan den ændrer sig, efterhånden som afspilningsaksen skrider frem. En linje følger dens kurs og fremhæver og følger dens datapunkter visuelt, efterhånden som aksen bevæger sig fremad.

 4. Vælg Aquatics, og derefter klikke på Afspil. Aquatics fremhæves, og et vandmærke i øverste højre hjørne af rapporten viser året (afspilningsaksen) som Afspil flytter akse frem. Til sidst skal stien Aquatics har truffet er fremhævet i Visualiseringen, mens andre Sport er nedtonet. Følgende skærmbillede viser rapporten, når afspilningsaksen er fuldført.

  tidsbaserede boblevisualiseringer i Power View

 5. Du kan vælge mere end én sportsgren ved at holde CTRL nede, og at foretage flere valg. Prøv det for dig selv. På skærmbilledet følgende tre Sport er markeret: brydning, Athletics og Aquatics.

  fremhæve flere bobler i afspilningsrapporter i Power View

 6. Endelig kan du filtrere punktdiagrammer ligesom enhver anden visualisering. Der er mange af farver, fordi der er mange sportsgrene i datasættet. Træk Season til området farve i Power View-felter fra tabellen Medals . Nu kun to farver, der bruges, en for hver Season (sommer eller vinter). Følgende skærmbillede viser det, men kan se, hvordan smarte, det ser ud ved at se videoen i slutningen af dette selvstudium.

  bruge udsnitsværktøjer i afspilningsrapporter i Power View

Du kan oprette alle mulige imponerende og fængslende rapporter med Power View. Hver visualisering introducerer en bestemt og særskilt visning af dine data. For at lave endnu mere overbevisende rapporter kan du kombinere forskellige visualiseringer på en enkelt side i en rapport side, og give dine data liv.

Kontrolpunkt og quiz

Gennemgå det, du har lært

I dette selvstudium har du lært at oprette multipladiagrammer, kurvediagrammer, boblediagrammer og punktdiagrammer. Du har også lært at inddele rapporter, og hvordan man opretter en beholder, der kan indeholde mange rapporter.

Dette selvstudium er det sidste i serien om oprettelse af Power View-rapporter.

Videoer fra det olympiske datasæt

Det kan nogen gange være rart at se opgaverne 'in action'. I dette afsnit finder du links til videoer, der er lavet ved hjælp af det olympiske datasæt. Videoerne svarer til selvstudierne, men visse projektmapper, Power Pivot-billeder eller Power View-ark kan være lidt anderledes.

Power Pivot videoer:

 • Angive standardfelter

 • Skjule kolonner og tabeller

 • Føje beskrivelser til kolonner og tabeller

 • Relationer

 • Opsummer efter

Power View-videoer:

 • Introduktion til Power View i Excel 2013.

 • Boble- og punktdiagrammer

 • Kort

 • Analysere ned i et ad hoc-hierarki

 • Analysere ned med et hierarki i modellen

 • Filtre

 • Hierarkier

 • Fremhævning

 • Kort

 • Kott: Rette tvetydige kortdata

 • Matrix

 • Multipla

 • Cirkeldiagrammer

 • Opdatere data i datamodellen

 • Udsnit

 • Sortere

 • Felter

Tak! Jeg håber, du har nydt serien af selvstudier og fandt den nyttig i forhold til at forstå, hvordan man selv kan lave Power View-rapporter. Du kan oprette imponerende, fordybende og interaktive rapporter med Power View og dele dem ved hjælp af Business Intelligence-portalen på SharePoint.

Selvstudier i denne serie

Følgende liste indeholder links til alle selvstudierne i serien:

 1. Importere data til Excel 2013, og Oprette en datamodel

 2. Udvide datamodelrelationer ved hjælp af Excel 2013 Power Pivot og DAX

 3. Oprette kortbaserede Power View-rapporter

 4. Inkorporere internetdata, og Konfigurere standardindstillinger for Power View-rapporter

 5. Oprette imponerende Power View-rapporter – Del 1

 6. Oprette imponerende Power View-rapporter - Del 2

QUIZ

Vil du se, hvor godt du husker det, du har lært? Nu har du chancen. Følgende quiz fremhæver de funktioner, muligheder og krav, du lærte om i selvstudiet. Du finder svarene nederst på siden. Held og lykke!

Spørgsmål 1: Der er et andet navn for multipladiagrammer. Hvad er det?

A: Rullediagrammer.

B: Tupeldiarammer.

C: Gitterdiagrammer.

D: Sidediagrammer

Spørgsmål 2: Med hvilket område i Power View-felter kan man oprette en beholder, hvori man kan lægge flere visualiseringer?

A: Området KOLONNER.

B: Områder OPSUMMER.

C: Området INDDEL EFTER.

D: Området BEHOLDER.

Spørgsmål 3: Hvilket området i Power View-felter skal man bruge for at oprette en animeret visualisering, der er baseret på et felt, f.eks. et datafelt?

A: Området AFSPILNINGSAKSE.

B: Området VANDRETTE MULTIPLA.

C: Området ANIMATION.

D: Man kan ikke oprette visualiseringer, der er så fantastiske, kan man?

Spørgsmål 4: Hvad sker der i multipladiagrammer, hvis der er flere cirkeldiagrammer, end hvad der er plads til på ét skærmbillede?

A: Power View begynder automatisk at rulle gennem cirkeldiagrammer.

B: Power View laver et rullepanel, så man kan rulle gennem de andre cirkeldiagrammer.

C: Power View laver en rapport, der kun omfatter de cirkeldiagrammer, der kan ses på skærmen på en gang.

D: Power View indsætter automatisk alle cirkeldiagrammerne på ét skærmbillede, uanset hvor mange cirkeldiagrammer der er brug for.

Quiz-svar

 1. Korrekt svar: C

 2. Korrekt svar: C

 3. Korrekt svar: A

 4. Korrekt svar: B

Bemærkninger!: Data og billeder i dette selvstudium serie er baseret på følgende:

 • Olympics Dataset fra Guardian News & Media Ltd.

 • Flagbilleder fra CIA Factbook (cia.gov)

 • Demografiske data fra Verdensbanken (worldbank.org )

 • OL-sportspiktogrammer af Thadius856 og Parutakupiu

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×