Selvstudium: Inkorporere internetdata, og Konfigurere standardindstillinger for Power View-rapporter

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Sammendrag:    I slutningen af det forrige selvstudium, Oprette kortbaserede Power View-rapporter, indholdt din Excel-projektmappe data fra forskellige kilder, en datamodel, der er baseret på relationer, der blev etableret ved hjælp af Power Pivot, samt en kortbaseret Power View-rapport med nogle grundlæggende OL-oplysninger. I dette selvstudium udvider og optimerer vi projektmappen med flere data og interessant grafik, og vi forbereder projektmappen, så det bliver nemt at oprette imponerende Power View-rapporter.

Bemærk!: I denne artikel beskrives datamodeller i Excel 2013. Dog gælder de samme datamodellering og Power Pivot-funktioner, der blev introduceret i Excel 2013 også for Excel 2016.

Selvstudiet har følgende afsnit:

Importere internetbaserede billedlinks til datamodellen

Bruge internetdata til at fuldføre datamodellen

Skjule tabeller og felter, så det bliver lettere at oprette rapporter

Kontrolpunkt og quiz

I slutningen af selvstudiet er der en quiz, du kan tage for at teste, hvad du har lært.

Serien bruger data, der beskriver olympiske medaljer, værtsnationer og forskellige olympiske sportsbegivenheder. Følgende selvstudier indgår i serien:

 1. Importere data til Excel 2013, og Oprette en datamodel

 2. Udvide datamodelrelationer ved hjælp af Excel 2013 Power Pivot og DAX

 3. Oprette kortbaserede Power View-rapporter

 4. Inkorporere internetdata, og Konfigurere standardindstillinger for Power View-rapporter

 5. Hjælp til Power Pivot

 6. Oprette imponerende Power View-rapporter - Del 2

Vi anbefaler, at du gennemfører selvstudierne i rækkefølge.

Disse selvstudier brug af Excel 2013 med Power Pivot aktiveret. Flere oplysninger om Excel 2013, ved at klikke her. For at vide om aktivering af Power Pivot, skal du klikke på her.

Importere internetbaserede billedlinks til datamodellen

Mængden af data er støt stigende, og det samme er forventningen om at kunne visualisere det. Flere data giver flere perspektiver og muligheder for at gennemgå og overveje, hvordan data interagerer på mange forskellige måder. Power Pivot og Power View kombinerer dine data - og eksterne data - og visualisere dem på sjove, interessante måder.

I dette afsnit skal du udvide datamodellen, så den omfatter billeder af flag fra regioner og lande, der deltager i OL, og derefter tilføje billeder, der repræsenterer de discipliner, der kæmpes om under et OL.

Tilføje billeder af flag til datamodellen

Billeder øger den visuelle effekt af Power View-rapporter. På de følgende trin skal du tilføje to billedkategorier - et billede for hver disciplin og et billede af det flag, der repræsenterer det enkelte land/region.

Du har to tabeller, der er gode kandidater til indarbejdning af disse oplysninger: Tabellen Disciplin til billeder af discipliner og tabellen Hosts til flag. For at gøre det interessant skal du bruge billeder, du har fundet på internettet, og bruge et link til hvert billede, så det vil kunne ses af alle, der ser en rapport, uanset hvor de befinder sig.

 1. Når du søger på internettet, du finder en god kilde til flagbilleder for hvert land eller område: webstedet CIA.gov verden Factbook. For eksempel, når du klikker på følgende link, får du et billede af flaget for Frankrig.

  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif

  Når du undersøge yderligere og finde andre flag billede URL-adresser på webstedet, kan du opdager URL-adresserne har et standardiseret format, og at den kun variabel er koden på to bogstaver land eller område. Så hvis du kender hvert to bogstaver land eller område, kan du kun indsætte den kode på to bogstaver i hvert URL-adresse, og få et link til hvert flag. Det er et plustegn, og når du ser nærmere på dine data, du opdager, at tabellen Hosts indeholder to bogstaver land eller område koder. Enestående.

 2. Du skal oprette et nyt felt i tabellen Hosts gemme flaget URL-adresser. I et tidligere selvstudium brugte du DAX til at sammenkæde to felter, og vi vil gøre det samme for flaget URL-adresser. Vælg den tomme kolonne, der indeholder titlen Tilføj kolonne i tabellen Hosts i Power Pivot. I formellinjen skal du skrive følgende DAX-formel (eller du kan kopiere og sætte det ind i kolonnen formel). Det ser lang tid, men det meste af det er den URL-adresse, vi vil bruge fra CIA Factbook.

  =REPLACE("https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif",82,2,LOWER([Alpha-2 code]))

  I denne DAX-funktion, du har foretaget dig et par ting, alle på én linje. Første, DAX-funktion Erstat erstatter tekst i en given tekststreng, så ved hjælp af denne funktion du erstattet del af URL-adressen, der refereres til Frankrigs flag (f) med den relevante kode på to bogstaver for hvert land eller område. Tallet 82 fortæller funktionen Erstat til at starte 82 erstatningstegnene i strengen. 2, der fortæller, følger Erstat hvor mange tegn, der skal erstatte. Derefter skal du muligvis har bemærket, at URL-adressen er store og små bogstaver (du testet det først naturligvis), og vores koder på to bogstaver er store bogstaver, så vi nødt til at konvertere dem til små bogstaver, som vi indsat dem i URL-adressen ved hjælp af DAX-funktion NEDERSTE.

 3. Omdøb kolonnen med flaget URL-adresser til FlagURL. Skærmen Power Pivot ser nu sådan følgende skærmbillede.

  PowerPivot og DAX for at oprette feltet URL-adresse

 4. Vend tilbage til Excel, og vælg pivottabellen i Ark1. Marker alle i Pivottabelfelter. Du kan se feltet FlagURL, du har tilføjet er tilgængelig, som vist på følgende skærmbillede.
  FlagURL tilføjes til tabellen Hosts

  Bemærkninger!: I nogle tilfælde stemmer den Alfa-2-kode, der bruges af webstedet CIA.gov World Factbook, ikke stemmer overens med den officielle ISO 3166-1 Alfa-2-kode, der anvendes i tabellen Hosts. Det betyder, at nogle flag ikke vises korrekt. Det kan du løse, så du får de rigtige URL-adresser til flagene, ved at foretage følgende udskiftninger direkte i tabellen Hosts i Excel for alle de berørte poster. Den gode nyhed er, at Power Pivot automatisk registrerer de ændringer, du laver i Excel, og genberegner DAX-formlen:

  • Ændre AT til AU

Tilføje sportspiktogrammer til datamodellen

Power View-rapporter er mere interessante, når billederne er knyttet til olympiske begivenheder. I dette afsnit skal du tilføje billeder til tabellen Disciplines.

 1. Efter søgning på internettet, finder du, at Wikimedia Commons har gode piktogrammer for de enkelte ol discipliner, blev sendt af Parutakupiu. Følgende link viser dig de mange billeder fra Parutakupiu.

  http://commons.wikimedia.org/wiki/user:parutakupiu

 2. Men når du ser på hvert enkelt billede, du kan finde den almindelige URL-struktur ikke udlåne selve til ved hjælp af DAX til automatisk for at oprette links til billederne. Du gerne vil vide, hvor mange discipliner findes i din datamodel til bedømme, om du skal angive kæderne manuelt. Markere tabellen i Power Pivot, og se nederst i vinduet Power Pivot. Her kan se du antallet af poster er 69, som vist på følgende skærmbillede.
  PowerPivot viser antallet af poster

  Du beslutter at 69 poster ikke er for mange at kopiere og indsætte manuelt, især, fordi de skal være så overbevisende, når du opretter rapporter.

 3. Du har brug for en ny kolonne i tabellen Disciplines for at tilføje URL-adresser til piktogrammerne. Det viser sig at være en interessant udfordring: Tabellen Disciplines blev tilføjet til datamodellen via import af en Access-database, så tabellen Disciplines vises kun i Power Pivot, ikke i Excel. Men i Power Pivot kan du ikke indtaste data direkte i de enkelte poster, også kaldet rækker. For at løse dette problem kan vi oprette en ny tabel ud fra oplysningerne i tabellen Disciplines, tilføje den til datamodellen og oprette en relation.

 4. Kopiere de tre kolonner i tabellen i Power Pivot. Du kan vælge dem ved at holde musen over disciplin kolonnen derefter trække på tværs af til kolonnen SportID, som vist på følgende skærmbillede og derefter klikke på Hjem > Udklipsholder > kopi.

  kopiere felter i PowerPivot

 5. Opret et nyt regneark i Excel og indsæt de kopierede data. Formatér de indsatte data som en tabel, ligesom du gjorde i tidligere selvstudier i serien, hvor du angiver den øverste række som navne, og døb derefter tabellen DiscImage. Døb også regnearket DiscImage.

Bemærk!: En projektmappe med alle manuelt input fuldført, er kaldet DiscImage_table.xlsx, en af de filer, du har hentet i det første selvstudium i serien. Gør det nemt, kan du downloade den ved at klikke på her. Læs de næste trin, som du kan anvende på lignende situationer med dine egne data.

 1. Skriv DiscImage i den første række i kolonnen ud for SportID. Excel udvider automatisk tabellen til at medtage rækken. Regnearket DiscImage ser ud som følgende skærmbillede.

  udvide en tabel i Excel

 2. Indtast URL-adressen for hver disciplin, baseret på piktogrammerne fra Wikimedia Commons. Hvis du har hentet den projektmappe, hvor de allerede er indtastet, kan du kopiere og indsætte dem i den pågældende kolonne.

 3. Vælg Power Pivot > Tabeller > Tilføj til datamodel, mens du stadig står i Excel, for at tilføje den tabel, du oprettede, til datamodellen.

 4. Gå til Power Pivot og opret en relation i Diagramvisning ved at trække feltet DisciplinID fra tabellen Disciplines til feltet DisciplinID i tabellen DiscImage.

Angive datakategorien, så den viser billeder korrekt

Du skal angive datakategorien korrekt til URL-adresse til billede, før rapporter i Power View viser billederne korrekt. Power Pivot forsøger at fastslå, hvilken type data du har i din datamodel, i hvilket tilfælde den tilføjer ordet (Foreslået) efter den automatisk valgte Kategori, men det er godt at være helt sikker. Lad os bekræfte.

 1. Gå til Power Pivot, vælg tabellen DiscImage og vælg kolonnen DiscImage.

 2. Vælg Avancerede > egenskaber for rapportering > datakategori på båndet, og vælg Billedets URL-adresse, som vist på følgende skærmbillede. Excel forsøger at finde kategorien Data, og når det er tilfældet, markerer den markerede datakategori som (foreslået).

  Angiv datakategorien i PowerPivot

Din datamodel indeholder nu URL-adresser til piktogrammer, som kan knyttes til de enkelte discipliner, og datakategorien er korrekt sat til URL-adresse til billede.

Bruge internetdata til at fuldføre datamodellen

Mange websteder på internettet tilbyder data, der kan bruges i rapporter, hvis du mener, at dataene er pålidelige og nyttige. I dette afsnit skal du tilføje populationsdata til datamodellen.

Tilføje populationsoplysninger til datamodellen

For at kunne oprette rapporter, der indeholder populationsoplysninger, skal du finde og derefter medtage populationsdata i datamodellen. En god kilde til disse oplysninger er databanken Worldbank.org. Når du har besøgt webstedet, finder du følgende side, der gør det muligt at vælge og hente alle slags data om lande og regioner.

http://databank.worldbank.org/data/views/variableSelection/selectvariables.aspx?source=World-Development-Indicators

Der er mange muligheder for at hente data fra Worldbank.org, og du kan oprette alle mulige slags interessante rapporter som resultat. Indtil videre er du interesseret i population for lande eller regioner i din datamodel. På følgende trin skal du hente en tabel med populationsdata og tilføje den til datamodellen.

Bemærk!: Websteder ændres nogle gange, så layoutet på Worldbank.org kan være en smule anderledes ud end beskrevet nedenfor. Alternativt kan du hente en Excel-projektmappe med navnet Population.xlsx , som allerede indeholder Worldbank.org-data, der er oprettet ved hjælp af de følgende trin, ved at klikke på her.

 1. Gå til webstedet worldbank.org via ovenstående link.

 2. Klik på Markér alle. i den miderste sektion på siden under land,

 3. Søg efter under serie, og vælg samlede population. Følgende skærmbillede viser et billede af søgningen, med en pil, der peger på søgefeltet.

  markere datasæt på worldbank.org

 4. Gå til TIME (TIDSPUNKT) og vælg 2008 (det er et par år siden, men passer til de OL-data, der bruges i disse selvstudier).

 5. Klik på knappen DOWNLOAD, når du har lavet dine valg, og vælg derefter Excel som filtype. Navnet på den hentede projektmappe ikke er særligt læsevenlig. Omdøb projektmappen til Populationen.xls, og gem den derefter et sted, hvor du har adgang til det på de næste trin.

Nu er du klar til at importere dataene til din datamodel.

 1. Indsæt et nyt regneark i Excel-projektmappen med dine OL-data og døb det Population.

 2. Gå til den hentede projektmappe, Populationen.xls, åbn den og kopierer dataene. Husk, at du med en hvilken som helst celle i datasættet markeret kan trykke på Ctrl + A for at markere alle de tilgrænsende data. Indsæt dataene i celle A1 i regneark Population i din OL-projektmappe.

 3. I din ol-projektmappe, du vil formatere de data, du lige har indsat som en tabel, og navngiv tabellen Population. Tryk på Ctrl + A for at markere alle tilstødende data, og klik derefter Ctrl + T for at formatere data som en tabel med en vilkårlig celle i det datasæt, der er markeret, som celle A1. Da dataene har overskrifter, skal du markere tabellen indeholder overskrifter i vinduet Opret tabel, der vises, som vist her.

  vinduet Opret tabel

  Formatere data som en tabel har mange fordele. Du kan tildele et navn til en tabel, som gør det nemt at identificere. Du kan også oprette relationer mellem tabeller, så udforske og analyse i pivottabeller, Power Pivot og Power View.

 4. Find feltet Tabelnavn under fanen TABELVÆRKTØJER > DESIGN, og skriv populationen for at navngive tabellen. Demografiske data er i en kolonne med titlen 2008. Omdøb kolonnen 2008 i tabellen populationen for at holde ting, du lige til Population. Projektmappen ser nu sådan følgende skærmbillede.

  Populationsdata, der er hentet ind i Excel

  Bemærkninger!: I nogle tilfælde Landekoden bruges af Worldbank.org websted ikke stemmer overens med officielle ISO 3166-1 Alpha-3-koden findes i tabellen medaljer , hvilket betyder, nogle landeområder ikke vises demografiske data. Du kan løse, ved at gøre følgende erstatninger direkte i populationen tabellen i Excel, for hvert pågældende element. Det positive er Power Pivot automatisk registrerer de ændringer, du foretager i Excel:

  • ændre NLD til NED

  • ændre CHE til SUI

 5. I Excel, føje tabellen til datamodellen ved at vælge Power Pivot > tabeller > Tilføj til datamodel, som vist på følgende skærmbillede.

  Tilføj nye data til datamodellen

 6. Lad os herefter oprette en relation. Vi lagde mærke til, at koden for land eller region i Population er den samme tre-cifrede kode, der er i feltet NOC_CountryRegion i Medals. Det er fantastisk, så kan vi nemt etablere en relation mellem tabellerne. Gå til Power Pivot og træk tabellen Population i Diagramvisning hen ved siden af tabellen Medals. Træk feltet NOC_CountryRegion fra tabellen Medals til feltet Lande- eller regionskode i tabellen Population. Der etableres en relation, som vist på følgende skærmbillede.

  opret en relation mellem tabeller

Det var ikke så svært. Din datamodel indeholder nu links til flag, links til disciplinbilleder (vi kaldte dem piktogrammer før) samt nye tabeller med populationsoplysninger. Vi har alle typer data til rådighed, og vi er næsten klar til at oprette fængslende visualiseringer, der skal indsættes i rapporter.

Men lad os først gøre oprettelse af rapporter lidt nemmere ved at skjule nogle tabeller og felter, som vores rapporter ikke får brug for.

Skjule tabeller og felter, så det bliver lettere at oprette rapporter

Du har muligvis bemærket, hvor mange felter der er i tabellen Medals. Der er en hel masse, herunder mange, du ikke skal bruge til at oprette en rapport. I dette afsnit skal du lære, hvordan man skjuler nogle af disse felter for at strømline rapportoprettelsesprocessen i Power View.

Du kan selv se det ved at vælge Power View-arket i Excel. Følgende skærmbillede viser listen over tabeller i Power View-felter. Det er lang liste over tabeller, du kan vælge imellem, og i mange tabeller er der felter, som aldrig finder en plads i dine rapporter.

for mange tabeller til rådighed i Excel-projektmappen

De underliggende data er stadig vigtige, men listen over tabeller og felter er for lang, og måske lidt overvældende. Du kan skjule tabeller og felter for klientværktøjer, f.eks. pivottabeller og Power View, uden at fjerne de underliggende data fra datamodellen.

På følgende trin skal du skjule et par tabeller og felter ved hjælp af Power Pivot. Hvis du skal bruge tabeller eller felter, du har skjult for at oprette rapporter, kan du altid gå tilbage til Power Pivot og få dem vist igen.

Bemærk!: Når du skjuler en kolonne eller et felt, kan du ikke oprette rapporter eller filtre, der er baseret på de skjulte tabeller eller felter.

Skjule tabeller ved hjælp af Power Pivot

 1. Gå til Power Pivot og vælg Hjem > Vis > Datavisning for at sikre, at datavisning er valgt, i stedet for at stå i diagramvisning.

 2. Lad os skjule følgende tabeller, som du ikke mener, du skal bruge til at oprette rapporter: S_Teams og W_Teams. Du bemærker et par tabeller, hvor kun ét felt er nyttigt. Du får en løsning til dem senere i dette selvstudium.

 3. Højreklik på fanen W_Teams , findes nederst i vinduet og vælge Skjul ikke i klientværktøjer. Følgende skærmbillede viser den menu, der vises, når du højreklikker på en skjulte tabeller fane i Power Pivot.

  hvordan man skjuler tabeller for Excel-klientværktøjer

 4. Skjule anden tabellen, S_Teams, samt. Bemærk, at faner for skjulte tabeller er nedtonet, som vist på følgende skærmbillede.

  skjulte tabelfaner er gråtonet i PowerPivot

Skjule felter ved hjælp af Power Pivot

Der er også nogle felter, som ikke er nyttige til at oprette rapporter. De underliggende data kan være vigtige, men ved at skjule felter for klientværktøjer, f.eks. pivottabeller og Power View, bliver navigation og markering af felter, der skal medtages i rapporter, mere tydeligt.

Følgende trin skjuler en samling felter, fra forskellige tabeller, som du ikke skal bruge i dine rapporter.

 1. I Power Pivot, klik på fanen medaljer Højreklik på kolonnen Edition, klik derefter på Skjul ikke i klientværktøjer, som vist på følgende skærmbillede.

  højreklik for at skjule tabelfelter for Excel-klientværktøjer

  Bemærk kolonnen omdannes grå, svarende til hvordan på fanerne for skjulte tabeller er grå.

 2. Gå til fanen Medals og skjul følgende felter for klientværktøjer: Event_gender, MedalKey

 3. Gå til fanen Begivenheder og skjul følgende felter for klientværktøjer: BegivenhedID og SportID.

 4. Skjul SportID på fanen Sportsgrene.

Når vi nu ser på Power View-arket og Power View-felter, kan vi se følgende skærmbillede. Det er nemmere at overskue.

færre tabeller i klientværktøjer gør det nemmere at lave rapporter

Når man skjuler tabeller og kolonner for klientværktøjer, bliver rapportoprettelsesprocessen lidt nemmere. Du kan skjule så mange og så få tabeller og kolonner, du lyster, for du kan altid få dem frem igen senere, hvis det bliver nødvendigt.

Nu hvor datamodellen er færdig, kan du eksperimentere med dataene. I næste selvstudium skal du oprette alle mulige interessante og fængslende visualiseringer ved hjælp af OL-dataene og den datamodel, du har oprettet.

Kontrolpunkt og quiz

Gennemgå det, du har lært

I dette selvstudium har du lært at importere internetbaserede data til din datamodel. Der er mange data til rådighed på internettet, og at vide, hvordan man finder dem og indsætter dem i rapporter, er et rigtig godt værktøj at have i sin videnbank om rapportering.

Du har også lært at indsætte billeder i datamodellen, og oprette DAX-formler til at lette processen med at hente URL-adresser til dit datamiks, så du kan bruge dem i rapporter. Du har lært at skjule tabeller og felter, hvilket er praktisk, når man skal oprette rapporter og vil have mindre rod, der skyldes tabeller og felter, der sandsynligvis ikke skal bruges. Det er især praktisk at skjule tabeller og felter, når andre personer opretter rapporter ud fra de data, du kommer med.

I næste selvstudium i serien kommer du i gang med at oprette flotte Power View-rapporter. De er sjove, interaktive og kun begrænset af din kreativitet og fantasi. Selv inden for OL-datasættets rammer er antallet og arten af rapporter, du kan oprette, næsten ubegrænset.

Lyder det tiltalende? Her er et link til det næste selvstudium, så du selv kan prøve at oprette den slags rapporter:

Selvstudium 5: Oprette imponerende Power View-rapporter - Del 1

QUIZ

Vil du se, hvor godt du husker det, du har lært? Nu har du chancen. Følgende quiz fremhæver de funktioner, muligheder og krav, du lærte om i selvstudiet. Du finder svarene nederst på siden. Held og lykke!

Spørgsmål 1: Hvilke(n) af følgende metoder er en god metode til at medtage internetdata i datamodellen?

A: Kopiere og indsætte oplysningerne som rå tekst i Excel, hvorefter de medtages automatisk.

B: Kopiere og indsætte oplysningerne i Excel, formatere dem som en tabel, og derefter vælge Power Pivot > Tabeller > Tilføj til datamodel.

C: Oprette en DAX-formel i Power Pivot, der udfylder en ny kolonne med URL-adresser, der peger på dataressourcer på internettet.

D: Både B og C.

Spørgsmål 2: Hvilke(t) af følgende er sandt om at formatere data som en tabel i Excel?

A: Man kan give tabellen et navn, hvilket gør det nemt at identificere den.

B: Man kan tilføje en tabel i datamodellen.

C: Man kan etablere relationer mellem tabeller og derved udforske og analysere dataene i i pivottabeller, Power Pivot og Power View.

D: Alle ovenstående.

Spørgsmål 3: Hvilket af følgende er sandt om at skjule tabeller i Power Pivot?

A: Når man skjuler en tabel i Power Pivot, slettes dataene fra datamodellen.

B: Når man skjuler en tabel i Power Pivot, kan tabellen ikke ses i klientværktøjer. Det betyder, at man ikke kan oprette rapporter, der bruger den pågældende tabels felter til filtrering.

C: Når man skjuler en tabel i Power Pivot, har det ingen effekt på klientværktøjer.

D: Man kan ikke skjule tabeller i Power Pivot, man kan kun skjule felter.

Spørgsmål 4: Sandt eller Falsk: Når man skjuler et felt i Power Pivot, kan man ikke længere se det eller åbne det, ej heller Power Pivot.

A: SANDT

B: FALSK

Quiz-svar

 1. Korrekt svar: D

 2. Korrekt svar: D

 3. Korrekt svar: B

 4. Korrekt svar: B

Bemærkninger!: Data og billeder i dette selvstudium serie er baseret på følgende:

 • Olympics Dataset fra Guardian News & Media Ltd.

 • Flagbilleder fra CIA Factbook (cia.gov)

 • Demografiske data fra Verdensbanken (worldbank.org )

 • OL-sportspiktogrammer af Thadius856 og Parutakupiu

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider