Se notesbogens synkroniseringsstatus

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Når du deler notesbøger online, holder dem i OneNote, automatisk synkroniseret og opdateret. Hvis du vil synkronisere ændringerne manuelt – når du har lavet mange ændringer i en delt notesbog, og du vil kontrollere, at de er blevet overført til OneDrive eller SharePoint, før du lukker computeren, for eksempel – her kan du se hvordan:

 1. I en delt notesbog skal du vælge Filer > Oplysninger > Vis synkroniseringsstatus.

 2. I dialogboksen Synkronisering af delte notesbøger kan du se de delte notesbøger, du har forbindelse til.

 3. Hvis en notesbog ser ud til ikke at være synkroniseret, skal du vælge Synkroniser nu eller Synkroniser alle.

Bemærk!: Når du synkroniserer, hentes samtidig alle de ændringer, som andre, godkendte brugere har foretaget i de delte notesbøger siden din seneste synkronisering.

Hvis du har problemer med at få dine notesbøger til at synkronisere, kan du foretage fejlfinding af synkroniseringsfejl.

I denne artikel

Om synkronisering af notesbøger

Se synkroniseringsstatus for notesbog

Foretage fejlfinding af synkroniseringsfejl

Flytte eller slette forkert placerede sektioner

Om synkronisering af notesbøger

Når du arbejder i notesbøger, der er gemt på computeren, gemmer Microsoft OneNote 2010 kontinuerligt og automatisk dine ændringer undervejs. Men hvis du konfigurerer en delt notesbog på internettet eller din organisations netværk for at kunne dele notesbogen på andre computere eller med andre personer, gemme og administrere ændringer forekommer lidt anderledes.

OneNote bevarer en lokal cachelagrede kopi af en delt notesbog på alle computere, der har adgang til den og derefter jævnligt synkroniserer eventuelle ændringer med de notesbogfiler, der er gemt i den delte placering. Du kan justere indstillingerne, der styrer denne proces. For at sikre, at den delte notesbog præcist indsamler alles ændringer, kan du også løse visse konflikter, der kan opstå.

Toppen af siden

Se synkroniseringsstatus for notesbog

OneNote synkroniserer automatisk delte notesbøger med jævne mellemrum under normale forhold. Navigationslinjen i OneNote, vises et ikon for synkroniseringsstatus over ikonerne for delte notesbøger til at angive den aktuelle status for synkronisering:

OneNote synkroniserer ændringer    Der vises et ikon med to grønne pile i en cirkel, når OneNote forsøger at synkronisere dine ændringer med notesbogsfilen i den delte placering.

OneNote har afsluttet synkroniseringen af ændringer    Et ikon med to grønne pile i en cirkel og et grønt flueben vises, når ændringerne er blevet synkroniseret med notesbogsfilen på den delte placering. Når synkroniseringen er fuldført, kan andre brugere kan se den seneste version af dine noter.

OneNote kan ikke synkronisere ændringer    Der vises et ikon med et gult, trekantede advarselstegn, da synkroniseringsfejl opstod under forsøg på den seneste synkronisering. Højreklik på ikonet delt notesbog på navigationslinjen for at få vist årsagen til en fejl, og klik derefter på Synkroniseringsstatus for notesbog. Se "Fejlfinding i forbindelse med synkroniseringsfejl" i denne artikel yderligere for at få mere at vide. OneNote fortsat stadig synkronisering afsnittene på den notesbog, der ikke opstår fejl. Du kan også holde foretager ændringer i alle sektionerne, og disse ændringer bliver synkroniseret, når fejlen er løst.

OneNote kan ikke synkronisere ændringer    Der vises et ikon med en rød, slashed cirle, når du ikke har forbindelse til den placering, hvor den delte notesbog er gemt. Du skal muligvis ikke en netværksforbindelse, eller serveren på den delte placering kan ikke svarer. Hvis du ikke har forbindelse til den delte placering, kan du stadig redigere din lokale kopi af den delte notesbog på din computer. De ændringer, du foretager offline synkroniseres automatisk næste gang du opretter forbindelse til den delte placering.

Bemærk!: OneNote skal køre for at synkronisere delte notesbøger. Hvis computeren har forbindelse til den delte placering på netværket, men OneNote er lukket, synkroniseres delte notesbøger ikke på din computer indtil næste gang du starter OneNote.

Slå automatisk synkronisering af notesbøger til eller fra

Hvis en delt notesbog placering er ikke tilgængelig i øjeblikket, eller hvis du ikke vil se andre personers ændringer til den notesbog, du arbejder i, kan du slå automatisk synkronisering af notesbøger fra ved at følge disse trin:

 1. Klik på oplysninger i menuen filer.

 2. Klik på Vis synkroniseringsstatus i højre side.

 3. Klik på knappen Arbejd offline indstilling i dialogboksen Synkronisering af delte notesbøger. OneNote kan ikke synkronisere dine ændringer eller vise andre personers ændringer i notesbogen, indtil du manuelt synkronisere notesbogen, eller slå automatiske synkronisering igen.

Toppen af siden

Foretage fejlfinding af synkroniseringsfejl

Hvis en bestemt sektion i en delt notesbog ikke kan synkroniseres korrekt, vises en fejlmeddelelse i dialogboksen Synkronisering af delte notesbøger i OneNote.

 1. Højreklik på ikonet for den delte notesbog, du vil kontrollere, og klik derefter på Synkroniseringsstatus for notesbog på navigationslinjen.

 2. Klik på fanen fejl i dialogboksen Synkronisering af delte notesbøger.

Bemærk!: Hvis der opstår en fejl for en bestemt sektion, synkroniseres de andre sektioner i den samme notesbog bliver stadig korrekt.

Toppen af siden

Flytte eller slette forkert placerede sektioner

Forkert placerede sektioner kan vises, når OneNote 2010 forsøger at synkronisere ændringer, der er foretaget på en sektion i en notesbog, sektionsfil ikke blev fundet. I så fald vises et ikon for Forkert placerede sektioner i bunden af navigationslinjen:

Knapflade

Forkert placerede sektioner vises muligvis også i følgende situationer:

 • Du har foretaget ændringer i en sektion, der er blevet slettet i den delte placering af en anden bruger.

 • Du har foretaget ændringer i en sektion, der blev flyttet til en anden placering af en anden bruger. Hvis sektionen blev flyttet til en anden delt notesbog, der er åben på computeren, kan OneNote gennemsøge igen sektionsfilen og synkronisere dine ændringer til den på den nye placering korrekt. I dette tilfælde forsvinder ikonet Forkert placerede sektioner, når ændringerne er blevet synkroniseret.

Forkert placerede sektioner forbliver i den delte notesbog, indtil OneNote opdager sektionens nye placering, eller indtil du eller en anden bruger flytter eller sletter den forkert placerede sektion.

Flytte en forkert placeret sektion til en anden notesbog

Hvis en sektion i en delt notesbog kan ikke længere synkroniseres, men du vil bevare de oplysninger, den indeholder, kan du flytte den usynkroniserede sektion til en anden notesbog. Dette fjerner den fra den delte notesbog og samtidig bevare dens indhold.

 1. Højreklik på fanen for den forkert placerede sektion, du vil flytte, og klik derefter på Flyt i genvejsmenuen.

 2. Gør et af følgende i dialogboksen Flyt sektionen til:

  • Hvis du vil placere den aktuelle sektion foran en anden sektionsfane, skal du klikke på målsektionsfanen på listen og derefter klikke på Flyt før.

  • Hvis du vil placere den aktuelle sektion bag en anden sektionsfane, skal du klikke på målsektionsfanen på listen og derefter klikke på Flyt efter.

  • Hvis du vil flytte den aktuelle sektion til en sektionsgruppe eller til en notesbog uden eksisterende sektioner, skal du klikke på målsektionsgruppen eller -notesbogen på listen og derefter klikke på Flyt ind i.

   Tip!: Hvis du vil oprette en ny sektionsgruppe, Vælg en placering på listen, og klik derefter på Opret ny sektionsgruppe, før du flytter den aktuelle sektion.

Slette en forkert placeret sektion fra din notesbog

Hvis en sektion i en delt notesbog bevidst er blevet slettet, og du ikke længere har brug at synkronisere eller gemme dine ændringer, skal du gøre følgende:

 1. Klik på Forkert placerede sektioner Knapflade nederst på navigationslinjen.

 2. Højreklik på navnet på den sektion, du vil slette, på listen over forkert placerede sektioner, og klik derefter på Slet.

  Vigtigt!: Når du sletter en forkert placeret sektion, kasseres oplysningerne om den indeholder permanent. Hvis du ikke er sikker på, om du vil permanent slette en forkert placeret sektion, kan du flytte den til en anden del af notesbogen i stedet for at slette den.

Toppen af siden

Hvad vil du foretage dig?

Få vist status for synkronisering

Ændre synkroniseringsindstillinger

Løse konflikter mellem en hvilken som helst

Gennemse eventuelle forkert placerede sektioner

Få vist status for synkronisering

OneNote synkroniserer automatisk delte notesbøger med jævne mellemrum under normale forhold. OneNote viser et ikon for synkroniseringsstatus for at angive den aktuelle synkroniseringsstatus for hver delte notesbog på navigationslinjen notesbøger.

Ikonbillede OneNote synkroniserer ændringer    Dette ikon vises, når OneNote forsøger at synkronisere de ændringer, du har foretaget med de andre brugere, der er ved at redigere den delte notesbog på samme tid. Under synkronisering er det bedst ikke at afbryde forbindelsen til netværket eller for at genstarte computeren. 

Ikonbillede OneNote har afsluttet synkroniseringen af ændringer    Dette ikon vises, når de ændringer, du har foretaget den delte notesbog er blevet synkroniseret med notesbogsfilen på den delte placering. Når synkroniseringen er fuldført, kan andre brugere kan se den seneste version af dine noter. 

Ikonbillede OneNote kan ikke synkronisere ændringer    Dette ikon vises, når du ikke har forbindelse til den placering, hvor den delte notesbog er gemt, eller hvis der opstod fejl under forsøg på den seneste synkronisering. Hold markøren over navnet på notesbogen på navigationslinjen notesbøger for at få vist årsagen til en fejl, og vent skærmtip, som skal vises. Hvis du ikke har forbindelse til den delte placering, kan du stadig redigere din lokale kopi af den valgte notesbog på din computer. De ændringer, du foretager offline synkroniseres automatisk næste gang du opretter forbindelse til den delte placering. 

Bemærk!: OneNote skal køre for at synkronisere delte notesbøger. Hvis computeren har forbindelse til den delte placering på netværket, men OneNote er lukket, synkroniseres ikke delte notesbøger på din computer.

Få vist synkroniseringsfejlene

 1. Peg på Synkroniser i menuen filer, og klik derefter på Synkroniseringsstatus for notesbog.

 2. Klik på fanen fejl i dialogboksen Synkronisering af delte notesbøger.

Bemærk!: Hvis en bestemt sektion i en delt notesbog ikke kan synkroniseres korrekt, synkroniseres de andre sektioner i den samme notesbog stadig i OneNote.

Toppen af siden

Ændre synkroniseringsindstillinger

Selvom det er bedst at synkronisere notesbøger automatisk i de fleste tilfælde, kan du styre, hvornår du vil have OneNote til at synkronisere dine ændringer til en notesbog på den delte placering. Dette er nyttigt, når du vil sikre dig, at synkroniseringen sker hurtigt (for eksempel, højre, før du lukker computeren). Du kan også annullere automatiske synkronisering, når du ikke vil andre notesbog skal kunne se dine ændringer eller tilføjelser, indtil du er klar til at offentliggøre dem.

Synkronisere en delt notesbog manuelt

 • Peg på Synkroniser i menuen filer, og gør derefter et af følgende:

  • Klik på Synkroniser alle notesbøger nu for at synkronisere alle delte notesbøger, der er anført på navigationslinjen notesbøger.

  • Klik på Synkroniser den aktuelle notesbog for at synkronisere kun den notesbog, du redigerer i øjeblikket.

Deaktivere automatisk synkronisering af notesbøger

Automatiske synkronisering af delte notesbøger er slået til som standard. Hvis du ikke vil andre kan se de ændringer, du foretager i delte notesbøger, indtil du er færdig med at kan redigere dem (for eksempel, mens du stadig tjekker fakta), du deaktivere automatiske synkronisering.

 1. Åbn den delte notesbog, du vil deaktivere automatisk synkronisering mellem din computer og filen delt notesbog.

 2. Peg på Synkroniser i menuen filer, og klik derefter på Arbejd Offline.

  Vigtigt!: Når du arbejder offline, forsøger OneNote ikke længere at synkronisere ændringer af notesbogen, du foretager på computeren, selvom du afslutter og genstarter OneNote på et senere tidspunkt. Ingen andre kan se dine ændringer til notesbøgerne, indtil du slår funktionen automatisk notesbog synkronisering igen.

Aktivere automatisk synkronisering af notesbøger

 1. Åbn den delte notesbog, du vil aktivere den automatiske synkronisering mellem din computer og filen delt notesbog.

 2. Peg på Synkroniser i menuen filer, og klik derefter på Synkroniseringsstatus for notesbog.

 3. Klik på Synkroniser automatisk i dialogboksen Synkronisering af delte notesbøger, og klik derefter på Luk.

Toppen af siden

Løse konflikter mellem en hvilken som helst

Afbrudte forbindelser til delte notesbogsplaceringer og netværk betingelser kan gøre det nødvendigt for ejeren af notesbogen eller andre brugere at løse eventuelle konflikter manuelt.

Typisk vises version konflikt meddelelser, hvis du og en anden bruger forsøger at ændre det samme afsnit i noter på samme tid, eller hvis du foretager ændringer, mens en anden brugers ændringer synkroniseres. Du kan også modtager en fejlmeddelelse, hvis du og en anden bruger ændrede det samme afsnit, mens du var begge offline.

I så fald vises en fejlmeddelelse om på den gule bjælke oplysninger. Du kan også se et ikon på en side, der indeholder konflikten.

Hvis du vil administrere en delt notesbogskonflikt i OneNote, skal du gøre følgende:

 1. Klik på det gule informationspanel øverst på siden for at få vist en side med en oversigt over modstridende ændringer (fremhævet med rødt).

 2. Inkorporere ændringerne i den primære side, hvis det er nødvendigt.

 3. Når du er færdig med at inkorporere ændringer, kan du slette siden konflikter ved at højreklikke på sidefanen og derefter klikke på Slet i genvejsmenuen.

Bemærk!: Det er ikke nødvendigt at løse konflikter med det samme. Sider, der forårsaget specifikke konflikter, vil fortsat blive synkroniseret, hver gang du eller andre brugere foretager yderligere ændringer til den delte notesbog. De sider, der viser konflikterne forbliver i notesbogsektionen, indtil du beslutter, hvad der skal ske om konflikterne. Konflikter sider til en bestemt delt notesbog kan ses på hver enkelt brugers computer, så alle, der bruger den pågældende delte notesbog, kan du løse konflikten.

Toppen af siden

Gennemse eventuelle forkert placerede sektioner

Forkert placerede sektioner kan vises, når OneNote forsøger at synkronisere ændringer, der er foretaget på en notesbogsektion, hvis sektionsfilen ikke blev fundet. Forkert placerede sektioner vises i så fald nederst i navigationslinjen notesbøger over ikonet Alle notesbøger.

Forkert placerede sektioner vises muligvis også i følgende situationer:

 • Du har foretaget ændringer i en sektion, der er blevet slettet i den delte placering af en anden bruger.

 • Du har foretaget ændringer i en sektion, der blev flyttet til en anden placering af en anden bruger. Hvis sektionen blev flyttet til en anden delt notesbog, der er åben på computeren, kan OneNote gennemsøge igen sektionsfilen og synkronisere dine ændringer til den på den nye placering korrekt. I dette tilfælde forsvinder ikonet Forkert placerede sektioner, når ændringerne er blevet synkroniseret.

Forkert placerede sektioner forbliver i den delte notesbog, indtil OneNote opdager sektionens nye placering, eller indtil du eller en anden bruger sletter eller flytter den forkert placerede sektion.

Slette en forkert placeret sektion

Hvis en sektion i en delt notesbog bevidst er blevet slettet, og du ikke længere har brug at synkronisere eller gemme dine ændringer, skal du gøre følgende:

 1. Klik på Forkert placerede sektioner nederst i navigationslinjen notesbøger.

 2. Højreklik på navnet på den sektion, du vil slette, på listen over forkert placerede sektioner, og klik derefter på Slet.

  Vigtigt!: Når du sletter en forkert placeret sektion, kasseres oplysningerne om den indeholder permanent. Hvis du ikke er sikker på, om du vil permanent slette en forkert placeret sektion, kan du flytte den til en anden del af notesbogen i stedet for at slette den.

Flytte en forkert placeret sektion til en anden notesbog

Hvis en sektion i en delt notesbog kan ikke længere synkroniseres, men du vil bevare de oplysninger, den indeholder, kan du flytte den usynkroniserede sektion til en anden notesbog. Dette fjerner den fra den delte notesbog og samtidig bevare dens indhold.

 1. Højreklik på fanen for den forkert placerede sektion, du vil flytte, og klik derefter på Flyt i genvejsmenuen.

 2. Gør et af følgende i dialogboksen Flyt sektionen til:

  • Hvis du vil placere den aktuelle sektion foran en anden sektionsfane, skal du klikke på målsektionsfanen på listen og derefter klikke på Flyt før.

  • Hvis du vil placere den aktuelle sektion bag en anden sektionsfane, skal du klikke på målsektionsfanen på listen og derefter klikke på Flyt efter.

  • Hvis du vil flytte den aktuelle sektion til en sektionsgruppe eller til en notesbog uden eksisterende sektioner, skal du klikke på målsektionsgruppen eller -notesbogen på listen og derefter klikke på Flyt ind i.

   Tip!: Hvis du vil oprette en ny sektionsgruppe, Vælg en placering på listen, og klik derefter på Opret ny sektionsgruppe, før du flytter den aktuelle sektion.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×