Se fremdriften for din plan

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Som dit projekt skrider frem, kan du gennemgå, hvor arbejdet på dens opgaver påvirker det overordnede projekt planlægge.

Hvad vil du foretage dig?

Se forskelle i tidsplaner

Få vist projektarbejde over tid

Identificere opgaver, der er bagud for tidsplanen

Finde slæk i min tidsplan

Se forskelle i tidsplaner

Når du registrerer fremdrift i projektet, kan du gennemgå forskellene mellem planlagt, planlagt, og faktisk arbejde. Dette hjælper dig med at vurdere, om arbejdet på dit projekt skrider frem som forventet. Du kan sammenligne arbejdsmængder for opgaver som helhed eller for ressourcer og de enkelte tildelinger.

Den letteste måde at sammenligne arbejdsmængder med din oprindelige plan på er ved at anvende tabellen Arbejde på en ark, som f.eks. visningen Gantt-diagram eller Ressourceforbrug. Værdien i feltet Arbejde repræsenterer den aktuelle planlagte arbejdsværdi, der viser det samlede faktiske og resterende arbejde for opgaver, der er startet, og viser værdien af det seneste planlagte arbejde for opgaver, der endnu ikke er startet.

Hvis du har gemt en oprindelig plan, gemmes dine oprindeligt planlagte arbejdsmængder i feltet Oprindelig plan. Du kan sammenligne arbejdsmængde i den oprindelige plan til aktuelt planlagte arbejdsmængde med dette felt. Feltet Arbejdsafvigelse viser den beregnede varians mellem planlagt arbejde, det vil sige, forskellen mellem felterne Oprindelig plan og arbejde.

Du kan også se faktiske arbejdsmængder i felterne Faktisk. Felterne Arbejde og Faktisk indeholder samme værdi for fuldførte opgaver.

Sammenlign...

Beskrivelse

Hvordan?

Aktuelt opgavearbejde med din oprindelige plan

Du kan undersøge, om dine opgaver kræver mere eller mindre arbejde end planlagt ved hjælp af Gantt-diagrammet og tabellen Arbejde.

Klik på Gantt-diagram i menuen Vis. Peg på Tabel i menuen Vis, og klik derefter på Arbejde. Sammenlign værdierne i felterne Arbejde og Oprindelig plan.

Se feltet Afvigelse for at se afvigelsen mellem felterne Arbejde og Oprindelig plan. For fuldførte opgaver repræsenterer denne afvigelse forskellen mellem faktisk og planlagt arbejde. For igangværende opgaver er feltet Arbejde summen af Faktisk arbejde og Resterende arbejde. For opgaver der endnu ikke er startet er feltet Arbejde den nuværende projektion og ofte den samme som Oprindelig plan.

Feltet Afvigelse sammenligner kun felterne Arbejde og Oprindelig plan. Det sammenligner ikke andre felter for oprindelige planer (som f.eks. Oprindelig plan1, Oprindelig plan2 osv.).

Aktuel opgave og tildelingsarbejde med din oprindelige plan

Du kan undersøge, om opgaver og deres tildelte ressourcer bruger mere eller mindre arbejde end planlagt ved hjælp af visningen Opgaveforbrug og tabellen Arbejde.

Klik på Opgaveforbrug i menuen Vis. Peg på Tabel i menuen Vis, og klik derefter på Arbejde.

Se værdierne for samlet arbejde i visningens arkdel. Ud over feltet Opgavenavn viser tabellen felterne Arbejde, Oprindelig plan, Afvigelse, Faktisk, Resterende og % arbejde færdigt (procent arbejde færdigt). Oversigtsrækkerne viser værdierne for det samlede arbejde for hver enkelt opgave, og kursiverede poster viser de individuelle arbejdsværdier for hver enkelt tildeling.

Se tidsfaseinddelte værdier for arbejde for hver enkelt opgave og tildeling i tidsarkdelen af visningen under hver enkelt tidsperiode.

Aktuel ressource og tildelingsarbejde med din oprindelige plan

Du kan undersøge, om ressourcer og tildelinger bruger mere eller mindre arbejde end planlagt ved hjælp af visningen Opgaveforbrug og tabellen Arbejde.

Klik på Ressourceforbrug i menuen Vis. Peg på Tabel i menuen Vis, og klik derefter på Arbejde.

Se værdierne for samlet arbejde i visningens arkdel. Ud over feltet Ressourcenavn viser tabellen felterne % arbejde færdigt (procent arbejde færdigt, Arbejde, Overtid, Oprindelig plan, Afvigelse, Faktisk og Resterende. Oversigtsrækkerne viser værdierne for det samlede arbejde for hver enkelt ressource, og kursiverede poster viser de individuelle arbejdsværdier for hver enkelt tildeling.

Se tidsfaseinddelte værdier for arbejde for hver enkelt ressource og tildeling i tidsarkdelen af visningen under hver enkelt tidsperiode.

Bemærk!: Ressourcedata planlægges oprindeligt på projektniveau. Oprindeligt planlagte ressourcedata kan variere i vidt omfang afhængigt af en række faktorer. Du kan f.eks. have et projekt med mange opgaver og mange ressourcer allokeret til disse opgaver. Når du gemmer en oprindelig plan, medtages ressourceallokeringsdataene på projektniveauet. Hvis du tilføjer en opgave på et senere tidspunkt og konfigurerer den nye opgave til at rulle op til projektniveau, ændres den oprindelige plan for ressourceallokering ikke.

Øverst på siden

Få vist projektarbejde over tid

Når du får vist arbejde opdelt efter tidsperiode, kan du se arbejde i perioder, der strækker sig fra ét minut til ét år.

 1. Klik på Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug i menuen Vis.

 2. Klik på Tidsskala i menuen Formater, og klik derefter på fanen Øverste niveau, Midterste niveau eller Nederste niveau.

 3. Klik på den tidsenhed, du vil anvende, i boksen Enheder under fanen for det viste tidsskalaniveau.

  Hvis du f.eks. vil se arbejde opdelt i uger og derefter i dage, skal du klikke på Uger i boksen Enheder under fanen Øverste niveau og derefter klikke på Dage i boksen Enheder under fanen Midterste niveau.

  Bemærk!: Vælg de tidsskalaer, du vil have vist, på listen Vis for at få vist mindre end tre tidsskalaer.

 4. Angiv de ønskede værdier i boksene Etiket, Juster og Antal, hvis du vil formatere tidsskalaens udseende. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Brug regnskabsår og Afgrænsning, og klik derefter på OK.

 5. Peg på Detaljer i menuen Formater, klik derefter på Arbejde, Faktisk arbejde, Akkumuleret arbejde eller Oprindeligt arbejde i visningen Opgaveforbrug. Du kan også klikke på Arbejde, Faktisk arbejde, Akkumuleret arbejde eller Overallokering i visningen Ressourceforbrug.

Bemærk!: Du kan også få vist det arbejde, der er knyttet til en markeret opgave, ved hjælp af en kombinationsvisning. Hvis du vil oprette en kombinationsvisning, skal du vælge den visning, du vil have vist i den øverste rude i visningen og derefter klikke på Opdel i menuen Vindue. Klik på den nederste rude, og vælg derefter den visning, du vil have vist i den nederste rude. Visningen i den nederste rude viser detaljerede oplysninger om opgaverne eller ressourcerne i den øverste rude. Når du f.eks. viser en opgavevisning i den øverste rude og visningen Ressourceforbrug i den nederste rude, viser visningen i den nederste rude de ressourcer, der er tildelt de opgaver, der er valgt i den øverste rude, sammen med oplysninger om disse ressourcer. De viste ressourceoplysninger vedrører alle tildelte opgaver for hver ressource og ikke blot de opgaver, der er valgt i den øverste rude.

Øverst på siden

Identificere opgaver, der er bagud for tidsplanen

Hvis du har angivet en oprindelig plan for dit projekt, kan du se, hvordan opgaver skrider frem over tid og se, om deres start- og slutdatoer skrider. Du kan registrere fremdrift ved at sammenligne den oprindelige plan og planlagte eller faktiske start- og slutdatoer.

 1. Klik på Opfølgning - Gantt i menuen Vis.

 2. Peg på Tabel i menuen Vis, og klik derefter på Afvigelse.

  Hvis afvigelsesfelterne ikke er synlige, skal du justere opdelingen eller trykke på TAB for at flytte gennem felterne for at få dem vist.

Visningen Opfølgning - Gantt viser to opgavesøjler, den ene oven på den anden, for hver opgave. Den nederste søjle viser start- og slutdatoer for den oprindelige plan, og den øverste søjle viser planlagte start- og slutdatoer, så du kan se forskellen mellem din plan og den aktuelle tidsplan.

Du kan også se, om start- og slutdatoerne for opgavetildeling overskrides ved hjælp af filteret Overskredne tildelinger. Dette filter viser ressourcer, der er tildelt til opgaver, der endnu ikke er fuldført, og som er blevet forsinket i forhold til slutdatoen i den oprindelige plan. Du skal have gemt en oprindelig plan for at bruge dette filter.

 1. Klik på Ressourceforbrug i menuen Vis.

 2. Peg på Filter i menuen Projekt, og klik derefter på Flere filtre.

 3. Klik på Overskredne tildelinger på listen Filtre.

 4. Hvis du kun ønsker at vise de tildelinger, der er skrider, skal du klikke på Anvend. Hvis du ønsker at vise alle tildelinger med en farvet fremhævning på overskredne tildelinger, skal du klikke på Fremhæv.

Øverst på siden

Finde slæk i min tidsplan

Omfanget af slæk i din tidsplan viser dig, hvor meget opgaver kan forsinkes, før andre opgaver eller projektets slutdato påvirkes.

 1. Klik på Flere visninger i menuen Vis.

 2. Klik på Detalje - Gantt på listen Visninger, og klik derefter på Anvend.

 3. Peg på Tabel i menuen Vis, og klik derefter på Tidsplan.

  Slæk vises som tynde søjler til højre for opgaver i visningens diagramdel, og slækværdier der støder op til almindelige Gantt-søjler.

  Tryk på TAB for at flytte til felterne Tilladt slæk og Samlet slæk, hvis de ikke er synlige i visningens arkdel.

 • Hvis du ved, hvor der er slæk i tidsplanen, kan du flytte opgaver, når visse faser af din tidsplan ikke har slæk, og andre faser har for meget.

 • Slækværdier kan også angive inkonsistens i tidsplanen. Der forekommer f.eks. en negativ slækværdi, når en opgave har en afslutning-til-start-afhængighed med en efterfølgende opgave, men den efterfølgende opgave har en Skal starte den-betingelse, der ligger tidligere end slutningen på den første opgave. Negativt slæk kan også forekomme, når en opgave er planlagt til at slutte efter datoen for deadline.

Øverst på siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×