Se fremdriften for din plan

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Efterhånden som dit projekt skrider frem, kan du se, hvordan arbejdet på opgaverne påvirker det overordnede projekt planlægge.

Hvad vil du foretage dig?

Se forskelle i tidsplan

Få vist projektarbejde over tid

Identificer opgaver, der er bagud for tidsplan

Finde slæk i min tidsplan

Se forskelle i tidsplan

Når du sporer status gennem dit projekt, kan du gennemgå forskellene mellem planlagte, planlagte og faktisk arbejde. Det hjælper dig med at vurdere, om arbejdet på dit projekt skrider frem som forventet. Du kan sammenligne arbejdsmængder for opgaver som helhed eller for ressourcer og individuelle tildelinger.

Den nemmeste måde at sammenligne arbejdsmængder med din oprindelige plan er at anvende arbejdstabellen i en ark -visning, f. eks visningen Gantt-diagram eller visningen ressourceforbrug . Værdien i feltet arbejde repræsenterer den aktuelle planlagte arbejdsværdi, der viser totalen for faktisk og resterende arbejde for opgaver, der er startet, og viser den seneste forventede arbejdsværdi for opgaver, der endnu ikke er startet.

Hvis du har gemt en oprindelig plan, bliver dine oprindelige planlagte arbejdsmængder gemt i feltet Oprindelig plan . Med dette felt kan du sammenligne arbejds beløb i den oprindelige plan med aktuelt planlagte arbejdsmængder. Feltet varians viser det beregnede varians mellem det planlagte og planlagte arbejde, det er forskellen mellem felterne oprinde ligt og arbejde .

Du kan også gennemse faktiske arbejdsmængder i de faktiske felter. For fuldførte opgaver indeholder felterne arbejde og faktisk samme værdi.

Sammenlign...

Beskrivelse

Sådan gør du

Den aktuelle opgave arbejder med den oprindelige plan

Du kan undersøge, om dine opgaver bruger mere eller mindre arbejde end planlagt ved hjælp af Gantt-diagrammet med arbejdstabellen anvendt.

Klik på Gantt-diagramunder fanen Vis . Klik på pilen i tabelleri gruppen data , og klik derefter på arbejde. Sammenlign værdierne i felterne arbejde og Oprindelig plan .

Hvis du vil se afvigelsen mellem felterne arbejde og Oprindelig plan , skal du gennemgå feltet varians . For færdig opgaver repræsenterer denne afvigelse forskellen mellem faktisk og planlagt arbejde. For de igangværende opgaver er feltet arbejde totalen for faktisk arbejde og resterende arbejde. For opgaver, der ikke er startet endnu, er feltet arbejde den aktuelle projektion og er ofte den samme som den oprindelige.

Feltet varians sammenligner kun felterne arbejde og Oprindelig plan . det sammenligner ikke andre oprindelige felter (f. eks. Oprindelig Plan1, oprindelig Plan2 osv.).

Aktuel opgave og opgavearbejde med den oprindelige plan

Du kan undersøge, om opgaver og deres tildelte ressourcer bruger mere eller mindre arbejde end planlagt ved hjælp af visningen Opgaveforbrug med arbejdstabellen anvendt.

Klik på Opgaveforbrug i gruppen Opgavevisninger under fanen Vis. Klik på pilen i tabelleri gruppen data under fanen Vis , og klik derefter på arbejde.

Gennemgå de samlede arbejdsværdier i arkdelen af visningen. Ud over feltet Opgavenavn viser tabellen arbejdet, grundlinje, varians, faktisk, resterendeog % W. comp. felterne% arbejde færdigt. Oversigtsrækkerne viser de samlede arbejdsværdier for hver opgave, mens de kursive poster viser de individuelle arbejdsværdier for hver opgave.

Gennemse de tidsfaseinddelte værdier for arbejde for hver opgave og tildeling i timeseddeldelen af visningen under hver tidsperiode.

Aktuel ressource og opgavearbejde med din oprindelige plan

Du kan undersøge, om ressourcer og tildelinger bruger mere eller mindre arbejde end planlagt ved hjælp af visningen Ressourceforbrug med arbejdstabellen anvendt.

Klik på ressourceforbrugunder fanen Vis . Klik på pilen i tabelleri gruppen data under fanen Vis , og klik derefter på arbejde.

Gennemgå de samlede arbejdsværdier i arkdelen af visningen. Ud over feltet ressourcenavn viser tabellen % comp. (procent fuldført), arbejde, overtid, grundlinje, varians, faktiskog resterende felter. Oversigtsrækkerne viser de samlede arbejdsværdier for hver ressource, mens de kursive poster viser de individuelle arbejdsværdier for hver opgave.

Gennemse de tidsfaseinddelte værdier for arbejde for hver ressource og tildeling i timeseddeldelen af visningen under hver tidsperiode.

Bemærk!: Ressourcedata er oprindelige på projektniveau. De oprindelige ressourcedata kan derfor variere, afhængigt af en række faktorer. For eksempel har du et projekt med mange opgaver, og mange ressourcer, der er tildelt til disse opgaver. Når du gemmer en oprindelig plan, registreres ressource tildelings dataene på projekt niveauet. Hvis du tilføjer en opgave på et senere tidspunkt og konfigurerer den nye opgave, der skal opløftes til projekt niveauet, ændres den oprindelige ressourcetildeling ikke.

Toppen af siden

Få vist projektarbejde over tid

Når du får vist arbejde, der er opdelt efter tidsperiode, kan du se arbejde i perioder, der spænder fra ét minut til ét år.

 1. Klik på Opgaveforbrugi gruppen opgavevisninger under fanen Vis , eller klik på ressourceforbrugi gruppen ressourcevisninger .

 2. Klik på pilen under tidsskalai gruppen Zoom . På listen skal du vælge tidsskala, og derefter skal du klikke på fanen for det øverste niveau, midtersteeller nederste niveau .

  Bemærk!: Du kan klikke på en af indstillingerne på tidsskala listen for at angive det nederste tidsskalaniveau.

 3. Klik på den tidsenhed, du vil bruge, i feltet enheder under fanen for det viste tidsskalaniveau.

  Hvis du for eksempel vil se et arbejde, der er opdelt i uger og derefter efter dage, skal du klikke på uger i feltet enheder under fanen øverste niveau og derefter klikke på dage i feltet enheder under fanen mellemliggende lag .

  Bemærk!: Hvis du vil have vist færre end tre tidsskalaer, skal du vælge de tidsskalaer, du vil have vist på listen Vis , under tidsskala indstillinger .

 4. Hvis du vil formatere udseendet af tidsskalaen, skal du angive de værdier, du vil bruge, i felterne etiket, Justerog Tæl . Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Brug regnskabsår og akselinjer , og klik derefter på OK.

 5. På fanen Formatér skal du i gruppen detaljer vælge arbejde, faktiskarbejde, akkumuleret arbejde, over allokering, omkostningeller resterende tilgængelighed.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du vil tilføje eller få vist flere indstillinger, skal du klikke på Tilføj detaljer. Dialogboksen detalje typografier vises. Markér de felter, du vil bruge, i tilgængelige felterunder fanen detaljer om forbrug . Klik på Vis. Hvis du vil fjerne indstillinger, kan du vælge felter i Vis disse felterog derefter klikke på Skjul for at fjerne indstillingerne. Brug flytte pilene for at ændre den rækkefølge, felterne vises i. Klik på OK.

 • Du kan også få vist det arbejde, der er knyttet til en valgt opgave, ved hjælp af en opdelt visning, nogle gange kaldet en kombinationsvisning. Hvis du vil oprette en opdelt visning, skal du vælge den visning, du vil have vist på den øverste rude i visningen, og derefter vælge detaljeri gruppen Opdel visning under fanen Vis . Vælg den ønskede visning på listen. Visningen i den nederste rude viser detaljerede oplysninger om opgaverne eller ressourcerne i den øverste rude visning. Når du for eksempel får vist en opgavevisning i den øverste rude og visningen ressourceforbrug i den nederste rude, viser visningen i den nederste rude de ressourcer, der er tildelt de opgaver, der er valgt i den øverste rude, med oplysninger om disse ressourcer. De ressourceoplysninger, der vises, gælder for alle tildelte opgaver for hver ressource, ikke kun for de opgaver, der er valgt i den øverste rude.

Toppen af siden

Identificer opgaver, der er bagud for tidsplan

Hvis du har angivet en oprindelig plan for dit projekt, kan du se, hvordan opgaver frem skrider tid, og se, om deres start-og slutdatoer er overskredet. Du kan spore fremskridt ved at sammenligne oprindelige og planlagte eller faktiske start-og slutdatoer.

 1. Klik på pilen i Gantt-diagramunder fanen Vis , og vælg derefter registrering af Gantt-diagram.

 2. Klik på pilen i tabelleri gruppen data , og vælg derefter varians.

  Hvis varians felterne ikke er synlige, skal du justere visningen eller trykke på tabulatortasten for at gå gennem felterne for at få dem vist.

Visningen Opfølgning – Gantt viser to opgavesøjler, én øverst på den anden, for hver opgave. Den nederste linje viser oprindelige start-og slutdatoer, og den øverste bjælke viser planlagte start-og slutdatoer, så du kan se forskellen mellem din plan og den aktuelle tidsplan. Du kan også klikke på opRinde lige diagram under fanen format for Gantt-diagram for at få vist de oprindelige diagrammer.

Du kan også se, om start-og slutdatoerne for opgavetildelinger er over skredet ved hjælp af filteret overskredNe tildelinger. Dette filter viser ressourcer, der er tildelt opgaver, der endnu ikke er fuldført, og som er blevet forsinket fra slutdatoen for den oprindelige plan. Hvis du vil bruge dette filter, skal du have gemt en oprindelig plan.

 1. Klik på ressourceforbrugunder fanen Vis .

 2. I gruppen data på listen filter skal du vælge flere filtre.

 3. Vælg ressourceud for filtrepå listen flere filtre . Klik på forsinkeDe opgaverpå listen.

 4. Hvis du kun vil have vist de opgaver, der er overskredet, skal du klikke på Anvend. Hvis du vil vise alle opgaver med en farvet fremhævning på de overskredne opgaver, skal du klikke på Fremhæv.

Toppen af siden

Finde slæk i min tidsplan

Beløbet for slæk i din tidsplan fortæller dig, hvor meget du kan forsinke opgaver, før andre opgaver eller projektets slutdato påvirkes.

 1. Klik på pilen på Gantt-diagrami gruppen opgavevisninger under fanen Vis , og vælg flere visninger.

 2. Dialogboksen flere visninger vises. Klik på Detalje – Gantt på listen Visninger, og klik derefter på Anvend.

 3. Klik på pilen i tabelleri gruppen data under fanen Vis , og klik derefter på tidsplan.

  I diagramdelen af visningen vises slæk som tynde linjer til højre for opgaver med slækværdier tilstødende til de almindelige Gantt-søjler.

  Tryk på tabulatortasten for at gå til felterne tilladt slæk og samlet slæk , hvis de ikke er synlige i arkdelen af visningen.

  Bemærkninger!: 

  • Hvis du ved, hvor slæk findes i din tidsplan, kan du flytte opgaver, når bestemte faser i tidsplanen ikke har slæk, og andre faser har for meget.

  • Slæk værdier kan også angive inkonsistens i tidsplanen. For eksempel opstår der en negativ slæk værdi, når én opgave har afslutning-til-start-afhængigheden med en efterfølgende opgave, men den efterfølgende opgave har en skal starte på en betingelse, der er tidligere end slutningen af den første opgave. Negativt slæk kan også forekomme, når en opgave er planlagt til at slutte efter sin deadline.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×