Se fremdriften for din plan

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Som dit projekt skrider frem, kan du gennemgå, hvor arbejdet på dens opgaver påvirker det overordnede projekt planlægge.

Hvad vil du foretage dig?

Se forskelle i tidsplaner

Få vist projektarbejde over tid

Identificere opgaver, der er bagud for tidsplan

Finde slæk i min tidsplan

Se forskelle i tidsplaner

Når du registrerer fremdrift i projektet, kan du gennemgå forskellene mellem planlagt, planlagt, og faktisk arbejde. På den måde kan du vurdere, om arbejdet på dit projekt skrider frem som forventet. Du kan sammenligne arbejdsmængder for opgaver som helhed eller for ressourcer og de enkelte tildelinger.

Den nemmeste måde at sammenligne arbejdsmængde med din oprindelige plan er at anvende tabellen arbejde på en ark visning som Gantt- diagramvisningen eller Ressourceforbrug . Værdien i feltet arbejde repræsenterer den aktuelle planlagte arbejde-værdi, der viser Samlet antal faktiske og resterende arbejde for opgaver, der har startet, og viser værdien af det seneste planlagte arbejde for opgaver, der endnu ikke er startet.

Hvis du har gemt en oprindelig plan, gemmes dine oprindeligt planlagte arbejdsmængder i feltet Oprindelig plan . Du kan sammenligne arbejdsmængde i den oprindelige plan til aktuelt planlagte arbejdsmængde med dette felt. Feltet Arbejdsafvigelse viser den beregnede varians mellem planlagt arbejde, det vil sige, forskellen mellem felterne Oprindelig plan og arbejde .

Du kan også se faktiske arbejdsmængder i felterne faktisk . For afsluttede opgaver der, indeholder felterne arbejde og faktisk den samme værdi.

Sammenligne...

Beskrivelse

Sådan gør du

Aktuelle arbejde på opgaver med din oprindelige plan

Du kan undersøge, om dine opgaver bruger mere eller mindre arbejde end planlagt ved hjælp af Gantt-diagrammet med tabellen arbejde anvendt.

Klik på Gantt-diagramunder fanen Vis . Klik på pilen på tabelleri gruppen Data , og klik derefter på arbejde. Sammenligne værdier i felterne arbejde og Oprindelig plan .

For at se variansen mellem arbejde og felterne oprindeligt skal du gennemse feltet Varians . For fuldførte opgaver repræsenterer denne varians forskellen mellem faktiske og det planlagte arbejde. For opgaver i øjeblikket er feltet arbejde summen af faktisk arbejde og resterende arbejde. For opgaver, der endnu ikke er startet, feltet arbejde er aktuelle prognosen og er ofte den samme som den oprindelige plan.

Feltet Varians sammenligner kun på arbejde og Oprindelig plan. Det sammenligner ikke andre felter for oprindelige (såsom Oprindelig plan1, Oprindelig plan2 osv.).

Aktuelle opgave og tildeling fungerer med din oprindelige plan

Du kan undersøge, om opgaver og deres tildelte ressourcer bruger mere eller mindre arbejde end planlagt ved hjælp af Visningen Opgaveforbrug se med tabellen arbejde.

Klik på Opgaveforbrug i gruppen Opgavevisninger under fanen Vis. Klik på pilen på tabelleri gruppen Data under fanen Vis , og klik derefter på arbejde.

Gennemse samlede arbejdsværdier i arkdelen af visningen. Ud over feltet Opgavenavn viser tabellen arbejde, Oprindelig plan, Varians, faktisk, resterendeog % arbejde færdigt (procent arbejde færdigt) felter. De sumrækker viser de samlede arbejdsværdier for hver opgave og kursiv poster viser de individuelle arbejdsværdier for de enkelte tildelinger.

Se tidsfaseinddelte værdier for arbejde for hver enkelt opgave og tildeling i timesedlen i visningen under hver periode.

Aktuelle ressourcer og tildeling arbejde med din oprindelige plan

Du kan undersøge, om ressourcer og tildelinger bruger mere eller mindre arbejde end planlagt ved hjælp af visningen Ressourceforbrug med tabellen arbejde.

Klik på fanen VisRessourceforbrug. Klik på pilen på tabelleri gruppen Data under fanen Vis , og klik derefter på arbejde.

Gennemse samlede arbejdsværdier i arkdelen af visningen. Ud over feltet Ressourcenavn viser tabellen % færdigt (% færdigt), arbejde, overtid, Oprindelig plan, Varians, faktiskog resterende felter. De sumrækker viser de samlede arbejdsværdier for hver ressource og kursiv poster viser de individuelle arbejdsværdier for de enkelte tildelinger.

Se tidsfaseinddelte værdier for arbejde for hver enkelt ressource og tildeling i timesedlen i visningen under hver periode.

Bemærk!: Ressourcedata planlægges på projektniveau. Ressourcedata kan derfor varierer meget afhængigt af en række faktorer. Eksempelvis har du et projekt med mange opgaver og mange ressourcer, der er allokeret til disse opgaver. Når du gemmer en oprindelig plan, registreres allokering ressourcedata på projektniveau. Hvis du tilføjer en opgave på et senere tidspunkt og konfigurere den nye opgave opløfte til projektniveau, ændrer ikke ressourceallokering oprindelig plan.

Øverst på siden

Få vist projektarbejde over tid

Ved at få vist arbejde, der er opdelt efter tidsperiode, kan du se arbejde i perioder, der strækker sig fra ét minut til ét år.

 1. Klik på Opgaveforbrugi gruppen Opgavevisninger under fanen Vis , eller klik på Ressourceforbrugi gruppen Ressourcevisninger .

 2. Klik på pilen i gruppen Zoom under tidsskala. Vælg tidsskalaenpå listen, og klik derefter på fanen Øverste niveau, Midterste niveaueller Nederste niveau .

  Bemærk!: Du kan klikke på en af indstillingerne på listen tidsskalaen for at angive den nederste tidsskalaniveau.

 3. Klik på den tidsenhed, du vil bruge, under fanen for det viste tidsskalaniveau, i feltet enheder .

  F.eks, hvis du vil have vist arbejde i stykker ned ved uger, og klik derefter på efter dage, uger i enheder felt under fanen Øverste niveau , og klik derefter på dage i feltet enheder på fanen Midterste niveau .

  Bemærk!: Vælg de tidsskalaer, der skal vises på listen Vis for at få vist færre end tre tidsskalaer, under Indstillinger for tidsskala .

 4. For at formatere udseendet af tidsskalaen, skal du angive de værdier, du vil bruge i felterne navn, Justerog antal . Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Brug regnskabsår og Afgrænsning , og klik derefter på OK.

 5. Vælg arbejde, faktiskarbejde, Akkumuleret arbejde, Overallokering, omkostningereller Resterende tilgængelighedunder fanen Formatér i gruppen Detaljer .

Bemærkninger!: 

 • Hvis du vil tilføje, eller få vist flere indstillinger, skal du klikke på Tilføj detaljer. Dialogboksen Formater vises. Vælg de felter, du vil i tilgængelige felter, under fanen Detaljer om anvendelse . Klik på Vis. Derimod for at fjerne indstillinger, kan du markere felter i Vis disse felterog derefter klikke på Skjul for at fjerne indstillinger. Brug pilene Flyt for at ændre den rækkefølge, hvori felter vises. Klik på OK.

 • Du kan også få vist det arbejde, der er knyttet til en markeret opgave ved hjælp af en opdelt visning, der også kaldes en kombinationsvisning. Vælg den visning, der skal vises på den øverste rude af visningen for at oprette en delt visning, og vælg derefter Detaljeri gruppen Opdelt skærmbillede under fanen Vis . Vælg den visning, du vil på listen. Visning i den nederste rude viser detaljerede oplysninger om de opgaver eller ressourcer i visningen øverste rude. Eksempel, når du får vist en opgavevisning i den øverste rude og visningen Ressourceforbrug i den nederste rude , viser visningen i den nederste rude de ressourcer, der er tildelt til opgaver, der er valgt i den øverste rude med oplysninger om disse ressourcer. De viste ressourceoplysninger gælder for alle tildelte opgaver for hver ressource, ikke kun for de opgaver, der er valgt i den øverste rude.

Øverst på siden

Identificere opgaver, der er bagud for tidsplan

Hvis du har oprettet en oprindelig plan for projektet, kan du se, hvordan opgaver skrider frem over tid og se om deres startdato og slutdato overskredne datoer. Du kan registrere status for opgaver ved at sammenligne oprindelig plan og planlagte eller faktiske start- og slutdatoer.

 1. Klik på pilen i Gantt-diagramunder fanen Vis og derefter vælge Opfølgning-Gantt.

 2. Klik på pilen på tabelleri gruppen Data , og vælg derefter variansen.

  Hvis felterne omkostningsafvigelse ikke er synlige, justere opdelingen eller trykke på TAB for at flytte gennem felterne for at få dem vist.

Visningen Opfølgning – Gantt viser to søjler, en oven på hinanden for hver opgave. Den nederste søjle viser oprindelige start- og slutdatoer, og den øverste linje viser planlagt start- og slutdatoer, så du kan se forskellen mellem din plan og den aktuelle tidsplan. Du kan desuden klikke Oprindelig plan for at få vist de oprindelige planer diagram under fanen Formateringsværktøjer til Gantt-diagram .

Du kan også få vist om overskredne start- og slutdatoer for opgavetildelinger, ved hjælp af filteret Overskredne opgaver . Dette filter viser ressourcer, der er tildelt til opgaver, der endnu ikke er fuldført, og som er blevet forsinket fra slutdatoen for den oprindelige plan. Hvis du vil bruge dette filter, skal du har gemt en oprindelig plan.

 1. Klik på fanen VisRessourceforbrug.

 2. Vælg Flere filtrei gruppen Datapå filterlisten .

 3. Vælg ressourceri listen Flere filtre ud for filtre. Klik på Overskredne opgaverpå listen.

 4. Hvis du vil have vist kun de opgaver, der overskredne, skal du klikke på Anvend. Hvis du vil vise alle opgaver med en farvet fremhævning på slipping opgaver, kan du klikke på Fremhæv.

Øverst på siden

Finde slæk i min tidsplan

Mængden slæk i din tidsplan fortæller dig, hvor meget du kan forsinke opgaver, før andre opgaver eller projektets slutdato påvirkes.

 1. Klik på pilen i Gantt-diagramunder fanen Vis i gruppen Opgavevisninger , Vælg Flere visninger.

 2. Dialogboksen Flere visninger vises. Klik på Detalje – Gantt på listen Visninger, og klik derefter på Anvend.

 3. Klik på pilen på tabelleri gruppen Data under fanen Vis , og klik derefter på tidsplan.

  I diagramdelen af visningen vises slæk som tynde linjer til højre for opgaver med slækværdier tilstødende til de almindelige Gantt-søjler.

  Tryk på TAB for at flytte til felterne Tilladt slæk og Samlet slæk , hvis de ikke er synlige i arkdelen af visningen.

  Bemærkninger!: 

  • Hvis du ved, hvor der er slæk i tidsplanen, kan du flytte opgaver, når visse faser af tidsplanen ikke har slæk og andre faser har for meget.

  • Værdier for slæk kan også angive en tidsplan uoverensstemmelse. For eksempel opstår en negativ slæk værdi, når en opgave har en afslutning-til-start-afhængighed med en efterfølgende opgave, men den efterfølgende opgave har en skal starte den betingelse, der er tidligere end slutningen af den første opgave. Negativt slæk kan også opstå, når en opgave er planlagt til at slutte efter dens deadline.

Øverst på siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×