Sammenkæde projekter for at oprette et hovedprojekt i Project desktop

Sammenkæde projekter for at oprette et hovedprojekt i Project desktop

Office 365-abonnement, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

For at hjælpe med at gøre et stort projekt mere organiseret kan du sammenkæde flere projektfiler sammen for at oprette et hovedprojekt/underprojekt arrangement (også kaldet eksterne afhængigheder). F. eks kan et konstruktions hovedprojekt have underprojekt filer til rørarbejde, elektrisk og Tømrer arbejde.

Sammenkæd projektfiler

 1. Opret separate Project-filer for hvert underprojekt, derefter åbner eller opretter du det projekt, der skal være hovedprojektet.

 2. Klik på Vis > Gantt-diagram i hovedprojektet.

 3. Klik på den række, du vil indsætte underprojektet under, i feltet Opgavenavn. Du kan indsætte et underprojekt hvor som helst på opgavelisten i hovedprojektet.

 4. Klik på Projekt > Underprojekt.

  Fanen Projekt på båndet, der viser kommandoen Indsæt underprojekt.

 5. Vælg det underprojekt, du vil indsætte, i feltet Indsæt projekt.

  • Hvis du vil indsætte flere underprojekter, skal du holde Ctrl nede og klikke på underprojekterne i den rækkefølge, du vil indsætte dem.

  • I de fleste tilfælde skal du bevare markeringen i afkrydsningsfeltet Sammenkæd med projektet, således at ændringer i underprojektet afspejles i hovedprojektet, og omvendt. Men hvis du vil nøjes med at kopiere underprojektet til hovedprojektet, uden at filerne sammenkædes dynamisk, skal du fjerne markeringen.

 6. Klik på Indsæt, eller klik på pilen på knappen Indsæt, hvis du vil indsætte et projekt i skrivebeskyttet tilstand, og klik derefter på Indsæt skrivebeskyttelse. Hvis du indsætter et projekt som skrivebeskyttet, oprettes der en kæde mellem de to projekter, men du kan ikke opdatere underprojektet fra hovedprojektet. Hvis du opdaterer underprojektfilen direkte, afspejles ændringerne dog i hovedprojektet. Indstillingen Indsæt skrivebeskyttelse er kun tilgængelig, hvis afkrydsningsfeltet Sammenkæd med projektet er markeret.

Undgå duplikerede ressourcenavne i sammenkædede projekter

Hvis du sammenkæder projekter, der har ressourcer med det samme navn, skal du oprette dublerede ressourcenavne, som kan være forvirrende. Hvis du vil undgå dette, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Sammenkæd med projekt i dialogboksen Indsæt projekt . Hvis du gør dette, vil det sikres, at ressourceoplysningerne i hovedprojektet (f. eks lønsatser, ressourcekalendere) overholdes over for ressourceoplysningerne underprojekt.

Bemærk!: Når du opdaterer et underprojekt uden kæde fra masterprojektet, fremgår denne ændring ikke af den oprindelige underprojektfil.

Omarrangere underprojekter i hovedprojektet

Hvis du har indsat en delprojekt i en hovedprojekt og vil omarrangere opgavelisten, kan du flytte indsat projekt op eller ned på opgavelisten.

 1. Vælg vis > Gantt-diagram.

 2. Vælg Id-nummerhovedopgave , der repræsenterer det indsatte projekt, du vil flytte.

 3. Højreklik, og vælg klip for at fjerne det indsatte projekt.

  Bemærk!: Ved at klippe og indsætte opgaven ændrer du opgavens entydigt id (anderledes end den opgave-it , der er placeret i kolonnen yderst til venstre i tabellen Indtastning), når den indsættes i opgavelisten på en anden placering. Hvis du vil flytte opgaven uden at ændre det entydige ID, kan du trække opgaven til den nye placering på opgavelisten. Hvis du vil trække opgaven, skal du placere markøren over opgave-id'et i feltet ID. Når den ændres til en firevejs pil, skal du trække opgaven til den nye placering. Oplysningerne fjernes kun fra projektplanen og slettes ikke, før du sætter dem ind igen.

 4. Vælg ID-nummeret på den opgave, hvor projektet skal vises på opgavelisten.

  Bemærk!: Hvis du indsætter eller indsætter et projekt under et andet indsat projekt, der kun viser de projektets hovedopgave , der vises, tilføjes det projekt, du indsætter eller indsætter, på det samme niveau som det indsatte projekt ovenfor. Hvis du indsætter eller indsætter under et indsat projekt, der indeholder alle opgavens opgaver, bliver det projekt, du indsætter eller indsætter, et underprojekt i det indsatte projekt over det.

 5. Klik på Sæt ind for at indsætte projektet over den markerede række.

Denne vejledning er specifik for Microsoft Project 2007.

Hvornår skal jeg bruge kæder på tværs af projekter i stedet for afhængigheder mellem projekter?

Hvis projektet har en bestemt opgave, der afhænger af en bestemt opgave i et andet projekt, skal du bruge kæder til andre projekter til at knytte opgavedatoerne til hinanden. På denne måde afspejles de nye datoer i din egen opgave, hvis der er fejl i den opgave, som du er afhængig af. Hvis dit projekt er afhængigt af visse aspekter af et andet projekt, og afhængigheden ikke nødvendigvis er forbundet til en bestemt opgave, kan du bruge afhængigheder mellem projekter til at identificere præcis, hvordan hvert projekt er afhængigt af hinanden.

 1. Åbn begge projekter: Det projekt, der indeholder den opgave, du vil oprette en sammenkædning til, og det projekt, der indeholder den opgave, du vil oprette en sammenkædning fra.

  Klik på Arranger alle i menuen Vindue i et af projekterne.

 2. Klik på den opgave, hvor du vil oprette en afhængighed til en ekstern foregående opgave.

 3. Klik på Opgaveoplysninger Knapflade , og klik derefter på fanen foregående opgaver .

 4. Skriv projektnavnet og opgavens ID-nummer for den eksterne forgænger, der er adskilt af en omvendt skråstreg, i kolonnen id . For eksempel skal du skrive Project1\1 for opgave-id 1 i en fil med navnet Project1.

Som standard får du besked om, hvis dataene i et eksternt sammenkædet projekt er ændret. De eksterne foregående og efterfølgende opgaver og indvirkningerne på din tidsplan vises, når du åbner et projekt med eksterne sammenkædninger, og du kan vælge at acceptere nogle af eller alle ændringerne.

 • Begge projekter skal gemmes, før du kan sammenkæde til en ekstern opgave.

 • Når du sammenkæder opgaver i forskellige projekter, der er gemt i Microsoft Office Project Server, skal id'et for den foregående opgave være formateret korrekt. Opgave-id'et skal være formateret som vist i følgende eksempel: <>\projekt1\42 i dialogboksen Opgaveoplysninger, på fanen Foregående, i kolonnen Id. I dette eksempel er projekt1 navnet på det projekt, der indeholder den foregående opgave, og 42 er opgave-id'et for den foregående opgave.

 • Eksternt sammenkædede opgaver vises nedtonet på opgavelisten. Hvis du dobbeltklikker på en opgave med en ekstern efterfølgende opgave eller en ekstern foregående opgave, åbnes det projekt, der indeholder den eksterne opgave, hvis projektet er tilgængeligt.

Jeg sammenkædede opgaver mellem projekter, men dataene stemmer ikke overens.

Når du bruger indstillingen Indsæt kæde i dialogboksen Indsæt speciel (menuen Rediger) for at forbinde opgaver, bruger Project objektsammenkædning og indlejring (OLE) til at oprette forbindelsen. Kun de felter, du har valgt, sammenkædes. En opgave kan dog have mange flere felter med oplysninger tilknyttet, der påvirker, hvordan opgaven planlægges, og disse felter kan være skjult, hvis du har en delt skærmvisning.

Hvis du vil oprette en afhængighed mellem opgaver i forskellige projekter, skal du oprette eksterne afhængigheder (i stedet for at indsætte et link) for at bevare en nøjagtig tidsplan.

Når du bruger indstillingen Indsæt kæde skal du vælge individuelle felter i stedet for hele rækker og kun sammenkæde så mange oplysninger, som er nødvendige for at undgå problemer med uoverensstemmende planlægningsoplysninger.

Få mere at vide

Planer i planer: hovedprojekter og underprojekter

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×