Sammenkæde opgaver i et projekt

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Når du opretter opgaver i et projekt, skal du knytte dem for at vise relationer mellem dem.. Sammenkædning af opgaver opretter opgaveafhængigheder.

Tip!: Du kan også vise relationerne mellem flere projekter ved at sammenkæde opgaver på tværs af projekter eller ved at bruge afhængigheder mellem projekter.

Denne artikel indeholder

Sammenkæde opgaver i visningen Gantt-diagram

Sammenkæde opgaver i visningen Netværksdiagram

Sammenkæde opgaver i visningen Kalender

Slå automatisk sammenkædning til eller fra

Om sammenkædning af opgaver

Om at sammenkæde manuelt planlagte opgaver

Sammenkæde opgaver i Gantt-diagramvisningen

 1. Klik på Gantt-diagram i gruppen Opgavevisninger under fanen Vis.

  Billede af gruppen Opgavevisninger

 2. I feltet Opgavenavn skal du markere to eller flere opgaver, du vil sammenkæde, i den rækkefølge, de skal sammenkædes.

  • Hvis du vil vælge opgaver, der står efter hinanden, skal du holde Skift nede og klikke på den første og sidste af de opgaver, du vil sammenkæde.

  • Hvis du vil vælge opgaver, der ikke står efter hinanden, skal du holde Ctrl nede og klikke på de opgaver, du vil sammenkæde.

 3. Klik på knappen Sammenkæd opgaver i gruppen tidsplan under fanen opgave.

  Gruppen Tidsplan under fanen Opgave

  I Project oprettes som standard en Afslutning-til-Start-opgavekæde. Du kan ændre denne opgavekæde til Start-til-Start, Afslutning-til-Afslutning eller Start-til-Afslutning.

Toppen af siden

Sammenkæde opgaver i netværksdiagramvisningen

 1. Klik på Netværksdiagram i gruppen Opgavevisninger under fanen Vis.

  Billede af gruppen Opgavevisninger

 2. Placer markøren midt i det foregående opgavefelt.

 3. Træk linjen til det efterfølgende opgavefelt.

Toppen af siden

Sammenkæde opgaver i kalendervisningen

 1. Klik på Kalender i gruppen Opgavevisninger under fanen Vis.

  Billede af gruppen Opgavevisninger

 2. Placer markøren på kalendersøjlen for den foregående opgave.

 3. Træk linjen til den efterfølgende opgaves kalendersøjle.

Toppen af siden

Aktivere eller deaktivere automatisk sammenkædning

Du kan konfigurere Project 2010, så når du indsætter en opgave mellem sammenkædede opgaver, den nye opgave, som automatisk sammenkædes med de omgivende opgaver. Dette kaldes automatisk sammenkædning. Hvis du har tre opgaver med afslutning-til-start links, og du tilføjer en ny opgave mellem dem, træder den nye opgave for eksempel på en afslutning-til-start-kæde med opgaver over og under den.

Automatisk sammenkædning er som standard deaktiveret. Følg disse trin for at slå automatisk sammenkædning til.

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Indstillinger.

 2. Klik på Tidsplan i dialogboksen Projektindstillinger, og rul til sektionen Planlægningsindstillinger i dette projekt.

 3. Hvis du vil aktivere automatisk sammenkædning, skal du markere afkrydsningsfeltet Sammenkæd automatisk indsatte eller flyttede opgaver. Fjern markeringen for at deaktivere automatisk sammenkædning igen.

Toppen af siden

Om sammenkædning af opgaver

Når du sammenkæder opgaver i Project, er linket standardtypen afslutning-til-start. En afslutning-til-start-kæde virker ikke i alle situationer. Project indeholder følgende yderligere typer af opgavekæder, så du kan udforme projektet realistisk:

Kædetype

Eksempel

Beskrivelse

AS (Afslutning-til-Start)

TBD

Den afhængige opgave (B) kan ikke startes, før opgaven (A), som den afhænger af, er gennemført.

Hvis du f.eks. har to opgaver, "Grave ud til fundament" og "Hælde cement", kan opgaven "Hælde cement" ikke startes, før opgaven "Grave ud til fundament" er gennemført.

Start-til-Start (SS)

TBD

Den afhængige opgave (B) kan ikke startes, før opgaven (A), som den afhænger af, startes.

Den afhængige opgave kan startes på et hvilket som helst tidspunkt efter den opgave, som den afhænger af. Start til Start-kædetypen kræver ikke, at begge opgaver startes samtidigt.

Hvis du f.eks. har to opgaver, "Hælde cement" og "Udjævne beton", kan opgaven "Udjævne beton" ikke startes, før "Hælde cement" er startet.

Afslutning-til-Afslutning (AA)

TBD

Den afhængige opgave (B) kan ikke gennemføres, før opgaven (A), som den afhænger af, er gennemført.

Den afhængige opgave kan gennemføres på et hvilket som helst tidspunkt, efter at den opgave, som den afhænger af, er gennemført. Afslutning til Afslutning-kædetypen kræver ikke, at begge opgaver gennemføres på samme tid.

Hvis du f.eks. har to opgaver, "Montere ledninger" og "Inspicere elinstallationer", kan opgaven "Inspicere elinstallationer" ikke gennemføres, før opgaven "Montere ledninger" er gennemført.

SA (Start-til-Afslutning)

TBD

Den afhængige opgave (B) kan ikke gennemføres, før opgaven (A), som den afhænger af, er startet.

Den afhængige opgave kan gennemføres på et hvilket som helst tidspunkt efter den opgave, som den afhænger af. Start til Afslutning-kædetypen kræver ikke, at den afhængige opgave gennemføres samtidigt med den opgave, som den afhænger af.

Spærfagene til dit konstruktionsprojekt bygges f.eks. ikke på opføringsstedet, men eksternt. To af opgaverne i projektet er "Levere spærfag" og "Samle tag". Opgaven "Samle tag" kan ikke gennemføres, før opgaven "Levere spærfag" starter.

Toppen af siden

Om sammenkædning af manuelt planlagte opgaver

Når du sammenkæder en manuelt planlagte opgaver med en anden opgave, Project respekterer type sammenkædning og placerer den manuelt planlagte opgave i forhold til anden opgaven. For eksempel vises den efterfølgende opgave med et link til afslutning-til-start som begyndelsen, når den foregående opgave er afsluttet.

Du kan dog konfigurere Project 2010, så en manuelt planlagt opgave ikke flyttes, når den er knyttet til en anden opgave:

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Indstillinger.

 2. Klik på Tidsplan i dialogboksen Projektindstillinger, og rul til sektionen Planlægningsindstillinger i dette projekt.

 3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Opdater manuelt planlagte opgaver ved redigering af links.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×