Sammenkæde opgaver i et projekt

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan sammenkæde to vilkårlige opgaver i et projekt for at vise deres relation (også kaldet opgaveafhængighed). Afhængigheder bestemmer projektplanen – når du har sammenkædet opgaverne, vil alle de ændringer, du foretager i den foregående opgave, påvirke den efterfølgende opgave, hvilket igen påvirker den næste osv.

Hvad vil du foretage dig?

Sammenkæd opgaver

 1. Klik på Vis > Gantt-diagram.

  Gruppen Opgavevisninger under fanen Visning

 2. Hold Ctrl nede, og klik på de to opgaver, du vil sammenkæde (i kolonnen Opgavenavn).

 3. Klik på Opgave > Sammenkæd opgaver.

  Knappen Sammenkæd opgaver i gruppen Tidsplan under fanen Opgave

Hvis du vil fjerne et link, skal du markere de to sammenkædede opgaver og derefter klikke på opgave > Ophæv sammenkædning Knappen Ophæv sammenkædning under fanen Opgaver på båndet. .

Project opretter som standard en simpel afslutning-til-start-sammenkædning, hvilket betyder, at den første opgave (den foregående opgaver) skal afsluttes, før den anden opgave (den efterfølgende aktivitet) kan starte.

Hvis du er en Project Online abonnement, kan du også vælge bestemte opgaver til at oprette et link til at bruge en rulleliste i kolonnen foregående opgaver eller efterfølgende opgaver.

 1. Klik på Vis > Gantt-diagram.

 2. Find kolonnen foregående opgaver eller efterfølgende opgaver, og Marker cellen for den opgave, du vil sammenkæde.

  Note: Kolonnen efterfølgende vises ikke som standard. Gå til den sidste kolonne i rækken for at vise den, og vælg Tilføj ny kolonne. Vælg efterfølgende opgaver.

 3. Rulle op eller ned for at finde opgaven skal du markere afkrydsningsfeltet ud for den, og klik derefter på et vilkårligt sted uden for på rullelisten i den hierarkiske liste over alle dine opgaver. Opgave-ID på den opgave, du et link til vises i cellen.

Vælge links fra rullelisten er især nyttig, hvis du vil oprette et link til opgaven ikke er placeret tæt på den opgave, du sammenkæder fra.

Indsætte en opgave mellem sammenkædede opgaver

Du kan konfigurere Project, så når du indsætter en ny opgave mellem sammenkædede opgaver, sammenkædes den nye opgave automatisk med de omgivende opgaver.

 1. Klik på Filer > Indstillinger.

 2. Klik på Tidsplan i dialogboksen Projektindstillinger, og rul til sektionen Planlægningsindstillinger i dette projekt.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Sammenkæd automatisk indsatte eller flyttede opgaver.

 4. Indsæt den nye opgave.

Sammenkæde opgaver i et netværksdiagram

 1. Klik på Vis > Netværksdiagram.

  Billede af knappen Netværksdiagram under fanen Visning.

 2. Peg på midten af det foregående opgavefelt.

 3. Træk linjen til det efterfølgende opgavefelt.

  Billede af to opgaver, der er sammenkædet i et netværksdiagram

Sammenkæde opgaver i en kalender

 1. Klik på Vis > Kalender.

  Fanen Vis, gruppen Opgavevisninger, knappen Kalender.

 2. Peg på den foregående opgaves kalendersøjle.

 3. Træk linjen til den efterfølgende opgaves kalendersøjle.

Sammenkæde manuelt planlagte opgaver

Når du sammenkæder en manuelt planlagte opgaver med en anden opgave, flyttes den manuelt planlagte opgave i forhold til den anden opgave.

Du kan konfigurere Project, så en manuelt planlagt opgave ikke flyttes, når du sammenkæder den med en anden opgave:

 1. Klik på Filer > Indstillinger.

 2. Klik på Tidsplan i dialogboksen Projektindstillinger, og rul til sektionen Planlægningsindstillinger i dette projekt.

 3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Opdater manuelt planlagte opgaver ved redigering af kæder.

Få mere at vide om manuelt og automatisk planlagte opgaver.

Andre måder at sammenkæde opgaver på

 • Hvis du har opgaver, der afhænger af, at et helt projekt er afsluttet, skal du overveje at oprette et masterprojekt.

 • Hvis du vil fremhæve, hvordan en enkelt opgave relaterer sig til andre opgaver, kan du bruge opgavestier.

Toppen af siden

Denne vejledning er specifik for Microsoft Project 2007.

Hvad vil du foretage dig?

Om sammenkædning af opgaver

Når du sammenkæder opgaver i Project, er sammenkædningens standardtype afslutning-til-start. En afslutning-til-start-kæde fungerer imidlertid ikke i alle situationer. Project indeholder andre typer opgavekæder, så du kan lave et realistisk projekt.

Kædetype

Eksempel

Beskrivelse

AS (Afslutning-til-Start)

TBD

Den afhængige opgave (B) kan ikke startes, før opgaven (A), som den afhænger af, er gennemført.

Hvis du f.eks. har to opgaver, "Udgrave fundament" og "Hælde cement i", kan opgaven "Hælde cement i" ikke startes, før "Udgrave fundament" er startet.

Start-til-Start (SS)

TBD

Den afhængige opgave (B) kan ikke startes, før opgaven (A), som den afhænger af, startes.

Den afhængige opgave kan startes på et hvilket som helst tidspunkt efter den opgave, som den afhænger af, er startet. Start til Start-kædetypen kræver ikke, at begge opgaver startes samtidigt.

Hvis du f.eks. har to opgaver, "Hælde cement" og "Udjævne beton", kan opgaven "Udjævne beton" ikke startes, før "Hælde cement" er startet.

Afslutning-til-Afslutning (AA)

TBD

Den afhængige opgave (B) kan ikke gennemføres, før opgaven (A), som den afhænger af, er gennemført.

Den afhængige opgave kan gennemføres på et hvilket som helst tidspunkt, efter at den opgave, som den afhænger af, er gennemført. Afslutning til Afslutning-kædetypen kræver ikke, at begge opgaver gennemføres på samme tid.

Hvis du f.eks. har to opgaver "Træk ledninger" og "Kontrollér elektricitet", kan opgaven "Kontrollér elektricitet" ikke gennemføres, før opgaven "Træk ledninger" er fuldført.

SA (Start-til-Afslutning)

TBD

Den afhængige opgave (B) kan ikke gennemføres, før opgaven (A), som den afhænger af, er startet.

Den afhængige opgave kan gennemføres på et hvilket som helst tidspunkt efter den opgave, som den afhænger af, er startet. Start til Afslutning-kædetypen kræver ikke, at den afhængige opgave gennemføres samtidigt med den opgave, som den afhænger af.

Et eksempel: spærfagene for konstruktionsprojektet bliver bygget et andet sted. To af opgaverne i projektet er "Levering af spærfag" og "Samle tag". Opgaven "Samle tag" kan ikke gennemføres, før opgaven "Levering af spærfag" er startet.

Når du indsætter en opgave blandt sammenkædede opgaver, kan den nye opgave sammenkædes automatisk, men du kan også vælge slet ikke at få den sammenkædet.

 • Hvis du vil sammenkæde den nye opgave, skal du klikke på den opgave, som den nye opgave skal stå efter, og derefter klikke på Ny opgave på menuen Indsæt.

  Bemærk!: Hvis det ikke virker, skal du klikke på Indstillinger i menuen Funktioner og derefter klikke på fanen Planlægning. Du skal sørge for, at du har markeret afkrydsningsfeltet Sammenkæd automatisk indsatte eller flyttede opgaver.

 • Hvis du vil tilføje den nye opgave uden at sammenkæde den, skal du klikke på den opgave, som den nye opgave skal forekomme sammen med. Træk derefter for at oprette den nye opgave i en tom del af netværksdiagrammet.

Sammenkæd opgaver ved hjælp af Gantt-diagramvisningen

 1. Klik på Gantt-diagram i menuen Vis.

 2. I feltet Opgavenavn skal du vælge to eller flere opgaver, du vil sammenkæde, i den rækkefølge, du vil sammenkæde dem i.

  • Hvis du vil vælge ikke-sammenhængende opgaver, skal du holde CTRL nede og vælge de opgaver, du vil sammenkæde.

  • Hvis du vil vælge sammenhængende opgaver, skal du holde SKIFT nede og klikke på de første og sidste opgaver, du vil sammenkæde.

 3. Klik på Sammenkæd opgaver Knapflade .

  Project opretter en afslutning-til-start-kæde som standard. Du kan ændre sammenkædning for opgaven til start-til-start, afslutning-til-afslutning eller start-til-afslutning.

Sammenkæd opgaver ved hjælp af netværksdiagramvisningen

 1. På menuen Vis skal du klikke på Netværksdiagram.

 2. Placer markøren i midten af det foregående opgavefelt.

 3. Træk til det efterfølgende opgavefelt.

Sammenkæd opgaver ved hjælp af kalendervisningen

 1. I menuen Vis skal du klikke på Kalender.

 2. Placer markøren på den foregående opgaves kalendersøjle.

 3. Træk til den efterfølgende opgaves kalendersøjle.

Slå automatisk sammenkædning til eller fra

Når du indsætter en opgave blandt sammenkædede opgaver, sammenkædes den nye opgave automatisk med de omgivende opgaver. Dette er standardindstillingen. Hvis du f.eks. har tre opgaver med afslutning-til-start-sammenkædning, og du tilføjer en ny opgave mellem dem, får den nye opgave en afslutning-til-start-sammenkædning til opgaverne over og under den.

Du kan nemt deaktivere denne indstilling og sørge for, at en ny opgave ikke automatisk sammenkædes med de omgivende opgaver. Hvis automatisk sammenkædning er deaktiveret, kan du nemt slå til det igen.

 1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner, og klik derefter på fanen Planlægning.

 2. Hvis du vil deaktivere automatisk sammenkædning, skal du fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Sammenkæd automatisk indsatte eller flyttede opgaver.

  Hvis du vil aktivere automatisk sammenkædning, skal du markere afkrydsningsfeltet Sammenkæd automatisk indsatte eller flyttede opgaver.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×