Sammenkæde opgaver i et projekt

Office 365-abonnement, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan sammenkæde to vilkårlige opgaver i et projekt for at vise deres relation (også kaldet opgaveafhængighed). Afhængigheder bestemmer projektplanen – når du har sammenkædet opgaverne, vil alle de ændringer, du foretager i den foregående opgave, påvirke den efterfølgende opgave, hvilket igen påvirker den næste osv.

Hvad vil du foretage dig?

Sammenkæd opgaver

 1. Vælg Vis _GT_ Gantt-diagram.

  Gruppen Opgavevisninger under fanen Visning

 2. Hold Ctrl nede, og vælg på de to opgaver, du vil kæde sammen (i kolonnen Opgavenavn).

 3. Vælg opgave _GT_ Sammenkæd opgaver.

  Knappen Sammenkæd opgaver i gruppen Tidsplan under fanen Opgave

Hvis du vil fjerne et link, skal du markere de to sammenkædede opgaver og derefter vælge opgave > Ophæv sammenkædning af opgaver Knappen Ophæv sammenkædning under fanen Opgaver på båndet. .

Project opretter som standard en simpel afslutning-til-start -opgavekæde, hvilket betyder, at den første opgave ( foregående opgaver) skal afsluttes, før den anden opgave ( efterfølgende aktivitet) kan starte.

Hvis du er Project Online-abonnement, kan du også vælge bestemte opgaver, som du vil oprette et link til, ved hjælp af en rulleliste fra kolonnen foregående opgaver eller efterfølgende opgaver.

 1. Vælg Vis _GT_ Gantt-diagram.

 2. Find kolonnen foregående opgaver eller efterfølgende opgaver, og Markér cellen for den opgave, du vil sammenkæde.

  Bemærk! Den efterfølgende kolonne vises ikke som standard. Hvis du vil vise det, skal du gå til den sidste kolonne i rækken og vælge Tilføj ny kolonne. Vælg efterfølgende opgaver.

 3. Rul op eller ned på den hierarkiske liste over alle dine opgaver for at finde den ønskede opgave, Markér afkrydsningsfeltet ud for den, og klik derefter et vilkårligt sted uden for rullelisten. Opgave-ID'ET for den opgave, du opretter en kæde til, vises i cellen.

Det er især nyttigt at vælge links fra rullelisten, hvis den opgave, du vil oprette et link til, ikke er placeret tæt på den opgave, du opretter en kæde fra.

Indsætte en opgave mellem sammenkædede opgaver

Du kan konfigurere Project, så når du indsætter en ny opgave mellem sammenkædede opgaver, sammenkædes den nye opgave automatisk med de omgivende opgaver.

 1. Vælg Filer > Indstillinger.

 2. I dialogboksen Projektindstillinger skal du vælge tidsplan og rulle til planlægnings indstillingerne i dette projekt afsnit.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Sammenkæd automatisk indsatte eller flyttede opgaver.

 4. Indsæt den nye opgave.

Sammenkæde opgaver i et netværksdiagram

 1. Vælg Vis _GT_- netværks diagram.

  Billede af knappen Netværksdiagram under fanen Visning.

 2. Peg på midten af det foregående opgavefelt.

 3. Træk linjen til det efterfølgende opgavefelt.

  Billede af to opgaver, der er sammenkædet i et netværksdiagram

Sammenkæde opgaver i en kalender

 1. Vælg Vis > Kalender.

  Fanen Vis, gruppen Opgavevisninger, knappen Kalender.

 2. Peg på den foregående opgaves kalendersøjle.

 3. Træk linjen til den efterfølgende opgaves kalendersøjle.

Sammenkæde manuelt planlagte opgaver

Når du sammenkæder en manuelt planlagte opgaver med en anden opgave, flyttes den manuelt planlagte opgave i forhold til den anden opgave.

Du kan konfigurere Project, så en manuelt planlagt opgave ikke flyttes, når du sammenkæder den med en anden opgave:

 1. Vælg Filer > Indstillinger.

 2. I dialogboksen Projektindstillinger skal du vælge tidsplan og rulle til planlægnings indstillingerne i dette projekt afsnit.

 3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Opdater manuelt planlagte opgaver ved redigering af kæder .

Få mere at vide om manuelt og automatisk planlagte opgaver.

Andre måder at sammenkæde opgaver på

 • Hvis du har opgaver, der afhænger af, at et helt projekt er afsluttet, skal du overveje at oprette et masterprojekt.

 • Hvis du vil fremhæve, hvordan en enkelt opgave relaterer sig til andre opgaver, kan du bruge opgavestier.

Toppen af siden

Ændre eller fjerne opgaveafhængigheder

Når opgaver er sammenkædet for at oprette opgaveafhængigheder, kan du nemt ændre eller fjerne afhængighederne, hvis det er nødvendigt, ved at gøre et af følgende:

Ændre kædetypen for en opgaveafhængighed

Som standard sammenkæder Project opgaver i afslutning-til-start-afhængigheden. Du kan dog nemt ændre opgaveafhængighedstypen på fanen Avanceret i dialogboksen Opgaveoplysninger . Hvis du vil åbne dialogboksen Opgaveoplysninger , skal du dobbeltklikke på navnet på den opgave, du vil ændre kædetypen for.

Bemærk!: Hvis du dobbeltklikker på et link til en ekstern opgave, åbnes det projekt, der indeholder opgaven, hvis projektet er tilgængeligt. Eksternt sammenkædede opgaver vises nedtonet på opgavelisten. Hvis du vil ændre kædetypen for en ekstern opgave, skal du dobbeltklikke på den eksternt sammenkædede opgave for at åbne det projekt, der indeholder opgaven, og derefter gøre følgende for at ændre den sammenkædede opgave. Hvis du for eksempel har sammenkædet opgave A i Project Z til opgave 1 i Project 5, kan du ændre linktypen i opgaveoplysningerne for opgave 1.

 1. Vælg Vis _GT_ Gantt-diagram.

 2. Dobbeltklik på den kæde linje, du vil ændre.

  Dobbeltklik på kædelinjen

  Knapflade

  Hvis du vil ændre en kædetype, skal du dobbeltklikke her.

 3. Hvis du vil ændre opgaveafhængighedstypen, skal du vælge en anden type på listen type .

Sammenkæde med en anden opgave

Hvis du har en opgave, der i øjeblikket er knyttet til den forkerte opgave, kan du nemt ændre linket, så det afspejler den korrekte afhængighed.

 1. Vælg Vis _GT_ Gantt-diagram.

 2. På opgavelisten skal du vælge den opgave, du vil ændre linket for.

 3. Vælg oplysningeri gruppen Egenskaber under fanen opgave .

 4. Markér den opgave, der ikke skal sammenkædes, i kolonnen Opgavenavn under fanen foregående opgaver, og vælg derefter en opgave på listen for at identificere den korrekte afhængighed.

 5. Rediger linktypen, mellemliggende tid eller gennemløbstid i kolonnerne type og mellemliggende tid.

  Tip!: Hvis du vil angive leveringstid, skal du skrive en negativ værdi i den mellemliggende kolonne, f. eks.- 2 for to dage med overlappende tid.

Fjerne alle afhængigheder for en opgave

Hvis opgaven ikke længere er afhængig af andre opgaver, kan du fjerne alle opgaveafhængigheder på én gang.

 1. Vælg Vis _GT_ Gantt-diagram.

 2. Markér de opgaver, du vil fjerne sammenkædningen for, i feltet Opgavenavn .

  Hvis du vil markere flere opgaver, der ikke er angivet efter hinanden, skal du holde CTRL nede og markere hver enkelt opgave. Hvis du vil markere opgaver, der er angivet i rækkefølge, skal du markere den første opgave, holde Skift nede og derefter vælge den sidste opgave, du vil markere på listen.

 3. Vælg Ophæv sammenkædning af opgaveri gruppen tidsplan under fanen opgave .

  Opgaverne omplanlægges baseret på eventuelle links til andre opgaver eller betingelser.

Bemærk!: Hvis du fjerner en opgavekæde, fjernes afhængigheden mellem to opgaver, som det er angivet af kæde linjerne mellem opgaverne. Hvis du vil ændre den hierarkiske struktur for en opgave eller under opgave som en del af en dispositionsstruktur til dit projekt, skal du rykke opgaven ud i stedet for at fjerne opgavekæden.

Fjern specifikke opgaveafhængigheder

Hvis opgaven er sammenkædet med flere opgaver, og du har brug for at fjerne bestemte kæder, mens du forlader nogle intakte, kan du vælge, hvilke kæder du vil fjerne, i dialogboksen Opgaveoplysninger .

 1. Vælg Vis _GT_ Gantt-diagram.

 2. På opgavelisten skal du vælge den opgave, du vil fjerne afhængigheder for.

 3. Vælg oplysningeri gruppen Egenskaber under fanen opgave .

 4. På fanen foregående opgaver skal du vælge den afhængighed, du vil fjerne, og derefter trykke på DELETE.

Slå automatisk sammenkædning til eller fra

Du kan konfigurere Project , så den nye opgave automatisk sammenkædes med de omgivende opgaver, når du indsætter en opgave blandt sammenkædede opgaver. Dette kaldes automatisk sammenkædning. Hvis du for eksempel har tre opgaver med afslutning-til-start-linkene, og du tilføjer en ny opgave mellem dem, vil den nye opgave udføre en afslutning-til-Start-kæde med opgaverne over og under den.

Automatisk sammenkædning er som standard deaktiveret. Følg disse trin for at slå automatisk sammenkædning til.

 1. Vælg Filer > Indstillinger.

 2. Klik på Tidsplan i dialogboksen Projektindstillinger, og rul til sektionen Planlægningsindstillinger i dette projekt.

 3. Hvis du vil aktivere automatisk sammenkædning, skal du markere afkrydsningsfeltet Sammenkæd automatisk indsatte eller flyttede opgaver. Hvis du vil slå automatisk sammenkædning fra, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

Opgavetyper

Når du sammenkæder opgaver i Project, er sammenkædningens standardtype afslutning-til-start. En afslutning-til-start-kæde fungerer imidlertid ikke i alle situationer. Project indeholder følgende yderligere typer opgave links, så du kan udforme dit projekt på en realistisk måde:

Kædetype

Eksempel

Beskrivelse

AS (Afslutning-til-Start)

TBD

Den afhængige opgave (B) kan ikke startes, før opgaven (A), som den afhænger af, er gennemført.

Hvis du for eksempel har to opgaver, "grave Foundation" og "støbe beton", kan opgaven "støbe beton" ikke startes, før opgaven "grave Foundation" er fuldført.

Start-til-Start (SS)

TBD

Den afhængige opgave (B) kan ikke startes, før opgaven (A), som den afhænger af, startes.

Den afhængige opgave kan startes på et hvilket som helst tidspunkt efter den opgave, som den afhænger af. Start til Start-kædetypen kræver ikke, at begge opgaver startes samtidigt.

Hvis du f.eks. har to opgaver, "Hælde cement" og "Udjævne beton", kan opgaven "Udjævne beton" ikke startes, før "Hælde cement" er startet.

Afslutning-til-Afslutning (AA)

TBD

Den afhængige opgave (B) kan ikke gennemføres, før opgaven (A), som den afhænger af, er gennemført.

Den afhængige opgave kan gennemføres på et hvilket som helst tidspunkt, efter at den opgave, som den afhænger af, er gennemført. Afslutning til Afslutning-kædetypen kræver ikke, at begge opgaver gennemføres på samme tid.

Hvis du f.eks. har to opgaver "Træk ledninger" og "Kontrollér elektricitet", kan opgaven "Kontrollér elektricitet" ikke gennemføres, før opgaven "Træk ledninger" er fuldført.

SA (Start-til-Afslutning)

TBD

Den afhængige opgave (B) kan ikke gennemføres, før opgaven (A), som den afhænger af, er startet.

Den afhængige opgave kan gennemføres på et hvilket som helst tidspunkt efter den opgave, som den afhænger af. Start til Afslutning-kædetypen kræver ikke, at den afhængige opgave gennemføres samtidigt med den opgave, som den afhænger af.

For eksempel er trusses til dit bygge projekt indbygget i et websted. To af opgaverne i projektet er "Levering af spærfag" og "Samle tag". Opgaven "Samle tag" kan ikke gennemføres, før opgaven "Levering af spærfag" er startet.

Fejlfinding

Hvis du sammenkædede dine opgaver, men den efterfølgende opgave ikke flyttes, kan der være flere årsager:

 • Hvis en opgave har faktiske oplysninger, såsom en faktisk startdato , eller en procentdel af arbejde, der er fuldført, kan opgaven ikke omplanlægges før den dato, hvor opgaven reelt begyndte. Hvis der ikke er angivet nogen status, og opgaven har en infleksibel begrænsning, kan begrænsningen have fortrinsret over opgaveafhængigheder.

  Hvis en opgave har en Start dato, der ikke er tidligere end (Start TIDLIGST), som er angivet til juli 1, er opgaven knyttet til den pågældende dato, og du vil ikke blive omplanlagt til en tidligere dato, selvom dens foregående opgaver slutter på juni 28, og den efterfølgende opgave kan starte tidligere end juli 1.

 • Hvis du opretter en opgave i Project ved at trække markøren hen over diagramdelen af en Gantt-diagramvisning, indstilles en Start dato, der ikke er tidligere end (Start tidligst), i opgaven for projekter, der er planlagt ud fra startdatoen. For projekter, der er planlagt ud fra en slutdato, er en afslutning, der ikke er senere end (betingelsen Afslut senest)-betingelse, angivet for opgaven.

 • Hvis den efterfølgende opgave er fuldført, bliver den ikke flyttet for at afspejle linket.

Her er nogle mulige løsninger:

 • Hvis du vil nulstille opgavens betingelse for at være mere fleksibel, skal du markere opgaven, vælge oplysningerog derefter vælge fanen Avanceret . På listen begrænsningstype skal du vælge så tidligt som muligt. Project planlægger opgavens startdato ud fra opgaveafhængigheden.

 • Hvis du vil tilsidesætte opgaveafhængigheder, der er ikke-fleksible betingelser for alle opgaver , skal du vælge > Indstillinger for filer >. I sektionen planlægningsindstillinger skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet opgaverne vil altid overholde deres betingelsesdatoer .

Denne vejledning er specifik for Microsoft Project 2007.

Hvad vil du foretage dig?

Om sammenkædning af opgaver

Når du sammenkæder opgaver i Project, er sammenkædningens standardtype afslutning-til-start. En afslutning-til-start-kæde fungerer imidlertid ikke i alle situationer. Project indeholder andre typer opgavekæder, så du kan lave et realistisk projekt.

Kædetype

Eksempel

Beskrivelse

AS (Afslutning-til-Start)

TBD

Den afhængige opgave (B) kan ikke startes, før opgaven (A), som den afhænger af, er gennemført.

Hvis du f.eks. har to opgaver, "Udgrave fundament" og "Hælde cement i", kan opgaven "Hælde cement i" ikke startes, før "Udgrave fundament" er startet.

Start-til-Start (SS)

TBD

Den afhængige opgave (B) kan ikke startes, før opgaven (A), som den afhænger af, startes.

Den afhængige opgave kan startes på et hvilket som helst tidspunkt efter den opgave, som den afhænger af, er startet. Start til Start-kædetypen kræver ikke, at begge opgaver startes samtidigt.

Hvis du f.eks. har to opgaver, "Hælde cement" og "Udjævne beton", kan opgaven "Udjævne beton" ikke startes, før "Hælde cement" er startet.

Afslutning-til-Afslutning (AA)

TBD

Den afhængige opgave (B) kan ikke gennemføres, før opgaven (A), som den afhænger af, er gennemført.

Den afhængige opgave kan gennemføres på et hvilket som helst tidspunkt, efter at den opgave, som den afhænger af, er gennemført. Afslutning til Afslutning-kædetypen kræver ikke, at begge opgaver gennemføres på samme tid.

Hvis du f.eks. har to opgaver "Træk ledninger" og "Kontrollér elektricitet", kan opgaven "Kontrollér elektricitet" ikke gennemføres, før opgaven "Træk ledninger" er fuldført.

SA (Start-til-Afslutning)

TBD

Den afhængige opgave (B) kan ikke gennemføres, før opgaven (A), som den afhænger af, er startet.

Den afhængige opgave kan gennemføres på et hvilket som helst tidspunkt efter den opgave, som den afhænger af, er startet. Start til Afslutning-kædetypen kræver ikke, at den afhængige opgave gennemføres samtidigt med den opgave, som den afhænger af.

Et eksempel: spærfagene for konstruktionsprojektet bliver bygget et andet sted. To af opgaverne i projektet er "Levering af spærfag" og "Samle tag". Opgaven "Samle tag" kan ikke gennemføres, før opgaven "Levering af spærfag" er startet.

Når du indsætter en opgave blandt sammenkædede opgaver, kan den nye opgave sammenkædes automatisk, men du kan også vælge slet ikke at få den sammenkædet.

 • Hvis du vil sammenkæde den nye opgave, skal du vælge den opgave, du vil have den nye opgave før, og derefter vælge ny opgave i menuen Indsæt .

  Bemærk!: Hvis det ikke virker, skal du vælge Indstillingeri menuen funktioner og derefter vælge fanen tidsplan . Du skal sørge for, at du har markeret afkrydsningsfeltet Sammenkæd automatisk indsatte eller flyttede opgaver.

 • Hvis du vil tilføje den nye opgave uden at sammenkæde den, skal du vælge den opgave, som den nye opgave skal ske med samtidig, og derefter trække for at oprette den nye opgave i en tom del af netværksdiagrammet.

Sammenkæd opgaver ved hjælp af Gantt-diagramvisningen

 1. I menuen Vis skal du vælge Gantt-diagram.

 2. I feltet Opgavenavn skal du vælge to eller flere opgaver, du vil sammenkæde, i den rækkefølge, du vil sammenkæde dem i.

  • Hvis du vil markere ikke-sammenhængende opgaver, skal du holde CTRL nede og markere de opgaver, du vil sammenkæde.

  • Hvis du vil markere sammenhængende opgaver, skal du holde Skift nede og markere de første og sidste opgaver, du vil sammenkæde.

 3. Vælg Sammenkæd opgaver Knapflade .

  Project opretter en afslutning-til-start-kæde som standard. Du kan ændre sammenkædning for opgaven til start-til-start, afslutning-til-afslutning eller start-til-afslutning.

Sammenkæd opgaver ved hjælp af netværksdiagramvisningen

 1. I menuen Vis skal du vælge netværks diagram.

 2. Placer markøren i midten af det foregående opgavefelt.

 3. Træk til det efterfølgende opgavefelt.

Sammenkæd opgaver ved hjælp af kalendervisningen

 1. Vælg kalenderi menuen Vis .

 2. Placer markøren på den foregående opgaves kalendersøjle.

 3. Træk til den efterfølgende opgaves kalendersøjle.

Slå automatisk sammenkædning til eller fra

Når du indsætter en opgave blandt sammenkædede opgaver, er den nye opgave som standard automatisk sammenkædet med de omgivende opgaver. Hvis du for eksempel har tre opgaver med afslutning-til-start-linkene, og du tilføjer en ny opgave mellem dem, vil den nye opgave udføre en afslutning-til-Start-kæde med opgaverne over og under den.

Du kan nemt deaktivere denne indstilling og sørge for, at en ny opgave ikke automatisk sammenkædes med de omgivende opgaver. Hvis automatisk sammenkædning er deaktiveret, kan du nemt slå til det igen.

 1. Vælg Indstillingeri menuen funktioner , og vælg derefter fanen tidsplan .

 2. Hvis du vil deaktivere automatisk sammenkædning, skal du fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Sammenkæd automatisk indsatte eller flyttede opgaver.

  Hvis du vil aktivere automatisk sammenkædning, skal du markere afkrydsningsfeltet Sammenkæd automatisk indsatte eller flyttede opgaver.

Toppen af siden

Ændre eller fjerne opgaveafhængigheder

Når opgaver er sammenkædet for at oprette opgaveafhængigheder, kan du nemt ændre eller fjerne afhængighederne, hvis det er nødvendigt, ved at gøre et af følgende:

Ændre kædetypen for en opgaveafhængighed

Som standard sammenkæder Project opgaver i afslutning-til-start-afhængigheden. Du kan dog nemt ændre opgaveafhængighedstypen på fanen Avanceret i dialogboksen Opgaveoplysninger . Hvis du vil åbne dialogboksen Opgaveoplysninger , skal du dobbeltklikke på navnet på den opgave, du vil ændre kædetypen for.

Bemærk!: Hvis du dobbeltklikker på et link til en ekstern opgave, åbnes det projekt, der indeholder opgaven, hvis projektet er tilgængeligt. Eksternt sammenkædede opgaver vises nedtonet på opgavelisten. Hvis du vil ændre kædetypen for en ekstern opgave, skal du dobbeltklikke på den eksternt sammenkædede opgave for at åbne det projekt, der indeholder opgaven, og derefter gøre følgende for at ændre den sammenkædede opgave. Hvis du for eksempel har sammenkædet opgave A i Project Z til opgave 1 i Project 5, kan du ændre linktypen i opgaveoplysningerne for opgave 1.

 1. Vælg Vis _GT_ Gantt-diagram.

 2. Dobbeltklik på den kæde linje, du vil ændre.

  Dobbeltklik på kædelinjen

  Knapflade

  Hvis du vil ændre en kædetype, skal du dobbeltklikke her.

 3. Hvis du vil ændre opgaveafhængighedstypen, skal du vælge en anden type på listen type .

Sammenkæde med en anden opgave

Hvis du har en opgave, der i øjeblikket er knyttet til den forkerte opgave, kan du nemt ændre linket, så det afspejler den korrekte afhængighed.

 1. Vælg Vis _GT_ Gantt-diagram.

 2. På opgavelisten skal du vælge den opgave, du vil ændre linket for.

 3. Vælg Opgaveoplysninger Knapflade .

 4. Markér den opgave, der ikke skal sammenkædes, i kolonnen Opgavenavn under fanen foregående opgaver, og vælg derefter en opgave på listen for at identificere den korrekte afhængighed.

 5. Rediger linktypen, mellemliggende tid eller gennemløbstid i kolonnerne type og mellemliggende tid.

  Tip!: Hvis du vil angive leveringstid, skal du skrive en negativ værdi i den mellemliggende kolonne, f. eks.- 2 for to dage med overlappende tid.

Fjerne alle afhængigheder for en opgave

Hvis opgaven ikke længere er afhængig af andre opgaver, kan du fjerne alle opgaveafhængigheder på én gang.

 1. Vælg Vis _GT_ Gantt-diagram.

 2. Markér de opgaver, du vil fjerne sammenkædningen for, i feltet Opgavenavn .

  Hvis du vil markere flere opgaver, der ikke er angivet efter hinanden, skal du holde CTRL nede og klikke på hver enkelt opgave. Hvis du vil markere opgaver, der er angivet i rækkefølge, skal du klikke på den første opgave, holde Skift nede og derefter klikke på den sidste opgave, du vil markere på listen.

 3. Vælg Ophæv sammenkædning af opgaver Knapfladen Ophæv sammenkædning .

  Opgaverne omplanlægges baseret på eventuelle links til andre opgaver eller betingelser.

Bemærk!: Hvis du fjerner en opgavekæde, fjernes afhængigheden mellem to opgaver, som det er angivet af kæde linjerne mellem opgaverne. Hvis du vil ændre den hierarkiske struktur for en opgave eller under opgave som en del af en dispositionsstruktur til dit projekt, skal du rykke opgaven ud i stedet for at fjerne opgavekæden.

Fjern specifikke opgaveafhængigheder

Hvis opgaven er sammenkædet med flere opgaver, og du har brug for at fjerne bestemte kæder, mens du forlader nogle intakte, kan du vælge, hvilke kæder du vil fjerne, i dialogboksen Opgaveoplysninger .

 1. Vælg Vis _GT_ Gantt-diagram.

 2. På opgavelisten skal du vælge den opgave, du vil fjerne afhængigheder for.

 3. Vælg Opgaveoplysninger Knapflade .

 4. På fanen foregående opgaver skal du vælge den afhængighed, du vil fjerne, og derefter trykke på DELETE.

Fejlfinding

Hvis du sammenkædede dine opgaver, men den efterfølgende opgave ikke flyttes, kan der være flere årsager:

 • Hvis en opgave har faktiske oplysninger, såsom en faktisk startdato , eller en procentdel af arbejde, der er fuldført, kan opgaven ikke omplanlægges før den dato, hvor opgaven reelt begyndte. Hvis der ikke er angivet nogen status, og opgaven har en infleksibel begrænsning, kan begrænsningen have fortrinsret over opgaveafhængigheder.

  Hvis en opgave har en Start dato, der ikke er tidligere end (Start TIDLIGST), som er angivet til juli 1, er opgaven knyttet til den pågældende dato, og du vil ikke blive omplanlagt til en tidligere dato, selvom dens foregående opgaver slutter på juni 28, og den efterfølgende opgave kan starte tidligere end juli 1.

 • Hvis du opretter en opgave i Project ved at trække markøren hen over diagramdelen af en Gantt-diagramvisning, indstilles en Start dato, der ikke er tidligere end (Start tidligst), i opgaven for projekter, der er planlagt ud fra startdatoen. For projekter, der er planlagt ud fra en slutdato, er en afslutning, der ikke er senere end (betingelsen Afslut senest)-betingelse, angivet for opgaven.

 • Hvis den efterfølgende opgave er fuldført, bliver den ikke flyttet for at afspejle linket.

 • Hvis du angiver beregningstilstanden for dit projekt til Manuel, vil den efterfølgende opgave ikke blive flyttet.

Her er nogle mulige løsninger:

 • Hvis du vil nulstille opgavens betingelse for at være mere fleksibel, skal du markere opgaven, vælge Opgaveoplysninger Knapflade og derefter vælge fanen Avanceret . På listen begrænsningstype skal du vælge så tidligt som muligt. Project planlægger opgavens startdato ud fra opgaveafhængigheden.

 • Hvis du vil tilsidesætte opgaveafhængigheder, der er ikke-fleksible betingelser for alle opgaver, skal du vælge Indstillingeri menuen værktøjer og derefter vælge fanen tidsplan . I sektionen planlægningsindstillinger skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet opgaverne vil altid overholde deres betingelsesdatoer .

 • Hvis du vil angive beregninger til automatisk, skal du i menuen funktioner vælge Indstillingerog derefter vælge fanen beregning . I sektionen beregningsindstillinger for Microsoft Office Project skal du ved siden af beregningstilstandvælge Manuel.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×