Sammenkæde eller integrere et PowerPoint-dias i et Word-dokument

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Hvis du vil oprette en dynamisk forbindelse mellem indholdet af dokumentet og indholdet i en Microsoft Office PowerPoint-præsentation, skal du indsætte indholdet som et objekt. Hvis du indsætter indhold som et sammenkædet eller et integreret objekt, kan du stadig arbejde med det i det oprindelige program. Det kan du ikke, når du indsætter indhold (f.eks. ved at trykke på CTRL+V).

Hvis du indsætter sliden i dokumentet som et PowerPoint-objekt, starter Microsoft Office Word PowerPoint, når du dobbeltklikker på sliden. Du kan bruge PowerPoint-kommandoer til at arbejde med sliden.

Når du indsætter en hel PowerPoint-præsentation som et objekt, viser dokumentet kun én slide. For at få vist forskellige slides skal du dobbeltklikke på PowerPoint-objektet og derefter trykke på Enter for at køre slideshowet.

De væsentligste forskelle mellem sammenkædede objekter og integrerede objekter er, hvor dataene lagres, og hvordan du opdaterer dataene, når de er indsat i destinationsfilen.

Du indsætter enten et link til objektet eller en kopi af objektet i dokumentet. Du kan indsætte indhold på denne måde fra et hvilket som helst program, der understøtter teknologien til sammenkædning og integrering af objekter (objektsammenkædning og -integrering eller OLE).

En månedlig statusrapport kan for eksempel indeholde oplysninger, der administreres separat i en PowerPoint-slide. Hvis du sammenkæder rapporten med sliden, kan data i rapporten opdateres, når kildefilen opdateres. Hvis du integrerer sliden i rapporten, indeholder rapporten en statisk kopi af dataene.

Sammenkædede og integrerede objekter i et Office til Windows-dokument

1. Integreret objekt

2. Sammenkædet objekt

3. Kildefil

Når et objekt er sammenkædet, kan oplysningerne opdateres, hvis kildefilen ændres. Sammenkædede data gemmes i kildefilen. Word-filen, eller destinationsfilen, gemmer kun kildefilens placering. Den viser en repræsentation af de sammenkædede data. Brug sammenkædede objekter, hvis filstørrelsen har betydning.

Sammenkædning er også nyttig, når du vil medtage oplysninger, der vedligeholdes uafhængigt, f.eks. data, der indsamles af en anden afdeling, og når du har brug for at holde disse oplysninger opdaterede i et Word-dokument.

Når du integrerer et PowerPoint-objekt, ændres oplysninger i Word-filen ikke, når du redigerer PowerPoint-kildefilen. Integrerede objekter bliver en del af Word-filen og, når de indsættes, er de ikke længere en del af kildefilen.

Da oplysningerne er helt indeholdt i ét Word-dokument, er integrering nyttig, når du ikke vil have oplysningerne til at afspejle ændringer i kildefilen, eller når du ikke vil have dokumentets modtagere til at bekymre sig om opdatering af de sammenkædede oplysninger.

Toppen af siden

Indsæt et sammenkædet eller integreret objekt

Du kan sammenkæde eller integrere én eller flere slides, eller du kan integrere en hel præsentation. Når du integrerer et PowerPoint-præsentationsobjekt i dokumentet, kører Word PowerPoint-slideshowet, når du dobbeltklikker på præsentationsobjektet i dokumentet. Du kan ikke redigere præsentationen i dokumentet. Præsentationsobjektet kan kun integreres, ikke sammenkædes.

 1. Åbn både Word-dokumentet og PowerPoint-præsentationen, der indeholder de slides, du vil oprette et sammenkædet eller integreret objekt fra.

 2. Skift til PowerPoint, og vælg derefter hele præsentationen eller de slides, du ønsker.

  Bemærk!: Klik på de ønskede slides i Slidesortering for at markere dem. Hvis du vil markere en sammenhængende række af slides, skal du holde tasten SHIFT nede, mens du klikker på den første og den sidste slide i rækken. Du kan vælge flere slides, der ikke er ved siden af hinanden, ved at holde tasten Ctrl nede, mens du klikker på de enkelte slides, du ønsker.

 3. Tryk på Ctrl+C.

 4. Skift til Word-dokumentet, og klik derefter på det sted, hvor oplysningerne skal vises.

 5. Klik på pilen under Sæt ind i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem, og klik derefter på Indsæt speciel.

 6. På listen Som skal du vælge Microsoft PowerPoint-præsentationsobjekt eller Microsoft PowerPoint-slideobjekt.

 7. Vælg Sæt ind for at indsætte et integreret objekt, eller vælg Indsæt kæde for at indsætte en kæde til objektet, og klik derefter på OK.

Alternativt kan du indsætte et link til objektet på følgende måde.

 1. På fanen Indsæt i gruppen Tekst skal du klikke på pilen ud for Objekt og derefter vælge Objekt.

 2. Klik på fanen Opret fra fil, og gå til præsentationens placering.

 3. Vælg Kæde til fil eller Vis som ikon, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Opdater sammenkædede objekter

Som standard opdateres sammenkædede objekter automatisk. Dette betyder, at de sammenkædede oplysninger opdateres i Word, hver gang du åbner Word-filen, eller når PowerPoint-kildefilen ændres, mens Word-filen er åben. Du kan dog ændre indstillingerne for individuelle sammenkædede objekter, så det sammenkædede objekt ikke opdateres, eller så det kun opdateres, når læseren af dokumentet vælger at opdatere det manuelt.

Du kan også forhindre Word i automatisk at opdatere links i alle dokumenter, du åbner. Du kan gøre dette af sikkerhedsmæssige årsager for at forhindre, at du opdaterer dokumenter med filer, der muligvis er fra en kilde, der ikke er tillid til.

Vigtigt!: Når du åbner et dokument, der indeholder sammenkædede objekter, bliver du bedt om at opdatere dokumentet med data fra de tilknyttede filer. Hvis du mener, at de sammenkædede filer kan være fra en kilde, der ikke er tillid til, skal du klikke på Nej i denne meddelelse.

Du kan desuden afbryde forbindelsen mellem et sammenkædet objekt og dets PowerPoint-kildefil permanent. Når forbindelsen er afbrudt, kan du ikke længere redigere objektet i dokumentet. Det bliver til et billede af PowerPoint-indholdet.

Opdater et sammenkædet objekt manuelt

 1. Højreklik på det sammenkædede objekt, klik på Sammenkædet slideobjekt eller Sammenkædet præsentationsobjekt, og klik derefter på Kæder.

 2. Klik på det link, du vil opdatere manuelt, og klik derefter på Opdateringsmetode for den valgte kæde under Manuel opdatering.

Undgå, at et sammenkædet objekt opdateres

 1. Højreklik på det sammenkædede objekt, klik på Sammenkædet slideobjekt eller Sammenkædet præsentationsobjekt, og klik derefter på Kæder.

 2. Klik på det link, du vil forhindre i at blive opdateret, og under Opdateringsmetode for den valgte kæde skal du derefter markere afkrydsningsfeltet Låst.

Bemærk!: Hvis du vil låse sammenkædningen op, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Låst.

Undgå, at Word automatisk opdaterer sammenkædninger i alle dokumenter

 1. Klik på Indstillinger under fanen Filer.

 2. Klik på Avanceret og rul ned til Generelt.

 3. Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet Opdater sammenkædninger ved åbning.

Afbryd forbindelsen mellem et sammenkædet objekt og dets kilde

 1. Højreklik på det sammenkædede objekt, klik på Sammenkædet slideobjekt eller Sammenkædet præsentationsobjekt, og klik derefter på Kæder.

 2. Klik på den sammenkædning, du vil afbryde forbindelsen til, og klik derefter på Afbryd kæde.

Toppen af siden

Rediger sammenkædede eller integrerede objekter

 1. Højreklik på det sammenkædede objekt, og klik derefter på Sammenkædet slideobjekt eller Sammenkædet præsentationsobjekt.

 2. Klik på Åbn eller Åbn kæde, afhængigt af om objektet er integreret eller sammenkædet, og foretag derefter de ønskede ændringer.

  Hvis objektet er integreret, findes ændringerne kun i den kopi, der er indsat i dokumentet. Hvis objektet er sammenkædet, foretages ændringerne i kildefilen.

Toppen af siden

Indsæt et sammenkædet eller integreret objekt

Du kan sammenkæde eller integrere én eller flere slides, eller du kan integrere en hel præsentation. Når du integrerer et PowerPoint-præsentationsobjekt i dokumentet, kører Word PowerPoint-slideshowet, når du dobbeltklikker på præsentationsobjektet i dokumentet. Du kan ikke redigere præsentationen i dokumentet. Præsentationsobjektet kan kun integreres, ikke sammenkædes.

 1. Åbn både Word-dokumentet og PowerPoint-præsentationen, der indeholder de slides, du vil oprette et sammenkædet eller integreret objekt fra.

 2. Skift til PowerPoint, og vælg derefter hele præsentationen eller de slides, du ønsker.

  Bemærk!: Klik på de ønskede slides i Slidesortering for at markere dem. Hvis du vil markere en sammenhængende række af slides, skal du holde tasten SHIFT nede, mens du klikker på den første og den sidste slide i rækken. Du kan vælge flere slides, der ikke er ved siden af hinanden, ved at holde tasten Ctrl nede, mens du klikker på de enkelte slides, du ønsker.

 3. Tryk på Ctrl+C.

 4. Skift til Word-dokumentet, og klik derefter på det sted, hvor oplysningerne skal vises.

 5. Klik på pilen under Sæt ind i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem, og klik derefter på Indsæt speciel.

  billede af båndet i word

 6. Vælg Microsoft Office PowerPoint-objekt fra listen Som.

 7. Klik på Indsæt for at indsætte et integreret objekt, eller klik på Indsæt kæde for at indsætte et link til objektet.

Toppen af siden

Opdater sammenkædede objekter

Som standard opdateres sammenkædede objekter automatisk. Dette betyder, at de sammenkædede oplysninger opdateres i Word, hver gang du åbner Word-filen, eller når PowerPoint-kildefilen ændres, mens Word-filen er åben. Du kan dog ændre indstillingerne for individuelle sammenkædede objekter, så det sammenkædede objekt ikke opdateres, eller så det kun opdateres, når læseren af dokumentet vælger at opdatere det manuelt.

Du kan også forhindre Word i automatisk at opdatere links i alle dokumenter, du åbner. Du kan gøre dette af sikkerhedsmæssige årsager for at forhindre, at du opdaterer dokumenter med filer, der muligvis er fra en kilde, der ikke er tillid til.

Vigtigt!: Når du åbner et dokument, der indeholder sammenkædede objekter, bliver du bedt om at opdatere dokumentet med data fra de tilknyttede filer. Hvis du mener, at de sammenkædede filer kan være fra en kilde, der ikke er tillid til, skal du klikke på Nej i denne meddelelse.

Du kan desuden afbryde forbindelsen mellem et sammenkædet objekt og dets PowerPoint-kildefil permanent. Når forbindelsen er afbrudt, kan du ikke længere redigere objektet i dokumentet. Det bliver til et billede af PowerPoint-indholdet.

Opdater et sammenkædet objekt manuelt

 1. Klik på Microsoft Office Office-knapflade -knappen, peg på Forbered, og klik derefter på Rediger kæder til filer.

 2. Klik på det link, du vil opdatere manuelt, og klik derefter på Opdateringsmetode for den valgte kæde under Manuel opdatering. Eller tryk på CTRL+SKIFT+F7.

Undgå, at et sammenkædet objekt opdateres

 1. Klik på Microsoft Office Office-knapflade -knappen, peg på Forbered, og klik derefter på Rediger kæder til filer.

 2. Klik på det link, du vil forhindre i at blive opdateret, og under Opdateringsmetode for den valgte kæde skal du derefter markere afkrydsningsfeltet Låst. Eller tryk på F11.

Bemærk!: Hvis du vil låse linket, skal du klikke på det sammenkædede objekt og derefter trykke på CTRL+SKIFT+F11.

Undgå, at Word automatisk opdaterer sammenkædninger i alle dokumenter

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Word-indstillinger.

 2. Klik på Avanceret og rul ned til Generelt.

 3. Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet Opdater sammenkædninger ved åbning.

Afbryd forbindelsen mellem et sammenkædet objekt og dets kilde

 1. Klik på Microsoft Office Office-knapflade -knappen, peg på Forbered, og klik derefter på Rediger kæder til filer.

 2. Klik på den sammenkædning, du vil afbryde forbindelsen til, og klik derefter på Afbryd kæde. Eller tryk på CTRL+SKIFT+F9.

Toppen af siden

Rediger sammenkædede eller integrerede objekter

 1. Højreklik på objektet, og klik derefter på Sammenkædet præsentationsobjekt eller Slideobjekt.

 2. Klik på Åbn eller Åbn kæde, afhængigt af om objektet er integreret eller sammenkædet, og foretag derefter de ønskede ændringer.

  Hvis objektet er integreret, findes ændringerne kun i den kopi, der er indsat i dokumentet. Hvis objektet er sammenkædet, foretages ændringerne i kildefilen.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×