Samarbejd om Visio-tegninger

Mere end én person kan arbejde på et Visio diagram på samme tid, hver person på deres egen computer. Ved samtidig redigering kan teams oprette diagrammer med flere sider hurtigt og hjælpe hinanden med at bestemme, hvordan diagrammet skal se ud, som de arbejder.

Når du gemmer din tegning på OneDrive for Business eller SharePoint Online, kan du arbejde på tegningen samtidigt med dine kolleger. Hvis du vil arbejde på en tegning på samme tid, skal alle forfattere på Windows bruge Visio plan 2 og bruge Visio-skrivebords programmet.

Del din tegning med andre, og arbejd på den samtidigt

 1. Åbn din Visio tegning i skrivebords programmet, og vælg del i øverste højre hjørne af båndet, når du er klar til at samarbejde.

  Del din tegning med andre

 2. I dialogboksen Del skal du angive mailadressen på den person, du vil dele tegningen med.

  Del rudedialogboksen i Visio

  Hvis du allerede har gemt personens kontaktoplysninger, kan du blot angive et navn. På rullelisten kan du angive, hvem du vil dele tegningen med.

 3. Klik på Send.

  Hvis filen allerede er blevet gemt i skyen, sendes en invitation via mail til de inviterede personer. Hvis du ikke har gemt tegningen på OneDrive for Business eller SharePoint Online, beder Visio dig om at gøre det.

  Hvis du ikke har gemt din tegning på OneDrive eller SharePoint, beder Visio dig om at gøre det.

  Når du har gemt filen i skyen, sendes invitationen via mail.

  Bemærk!: Du kan finde flere oplysninger om deling under Del SharePoint-filer eller -mapper i Office 365.

Få vist, hvem der arbejder i din delte tegning

 1. Åbn tegningen i Visio-appen, og begynd at arbejde i den. Hvis en anden får vist eller arbejder på tegningen, vises hans eller hendes miniaturebillede i øverste højre hjørne på båndet. Visio sender dig en meddelelse, når folk åbner eller forlader tegningen.

  Viser de personer, der arbejder på tegningen

 2. For at gennemse og tilføje kommentarer skal du vælge Kommentarer Åbn kommentarruden .

  Kommentarer i kommentarruden

  Du kan også svare på eller slette kommentarer.

  Hvis du vil se, hvor en person har kommenteret et vilkårligt sted i tegningen, skal du klikke på et kommentarikon.

  Kommentar-ikon

  For at føje en kommentar til en figur skal du højreklikke på figuren og vælge Tilføj kommentar.

 3. Når du er færdig med at arbejde, skal du gemme filen.

  Hvis dine opdateringer ikke skaber konflikt med de opdateringer, som andre har foretaget, flettes de automatisk, og du behøver ikke at foretage dig yderligere.

Se tidligere versioner af en tegningsfil

Du kan få vist tidligere versioner af en Visio tegningsfil. Du kan også erstatte den aktuelle version af en tegningsfil med en tidligere version.

Få vist en tidligere version af en tegningsfil

 1. Vælg filer > oplysninger > Se Versionshistorik.

  De versioner, der er gemt for... -dialogboksen åbnes. De gemte versioner af filen vises med den aktuelle version øverst.

 2. Vælg den version af filen, du vil se.

 3. Vælg Åbn.

  Der åbnes en skrivebeskyttet visning af den version i et nyt Visio -vindue.

 4. Vælg fil > Luk , når du er færdig med at gennemgå den skrivebeskyttede, tidligere version af filen.

Gendanne en tidligere version af en tegningsfil

 1. Vælg filer > oplysninger > Se Versionshistorik.

  De versioner, der er gemt for... -dialogboksen åbnes. De gemte versioner af filen vises med den aktuelle version øverst.

 2. Vælg den version af filen, du vil ændre til den aktuelle version.

 3. Vælg Gendan.

  Der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at bekræfte, at du vil erstatte den aktuelle version af filen med den tidligere version, du har valgt.

 4. Vælg OK for at bekræfte, at du vil redigere.

  Den åbne tegningsfil opdateres for at afspejle den version af filen, du har valgt at være den nye aktuelle version.

Funktionen til samtidig redigering iVisio til internettet gør det muligt at redigere et diagram samtidig med andre. Hvis dit diagram er gemt online i SharePoint eller OneDrive for Business, kan du nemt invitere andre til at oprette, redigere, gennemse diagrammet og tilføje kommentarer som en del af en trådet samtale. 

Del et diagram med andre, der har SharePoint eller OneDrive

Du kan dele et diagram med andre ved at sende et link til det i en mail.

 1. Åbn diagrammet i Visio til internettet.

 2. Gør et af følgende:

  • Når du får vist diagrammet, skal du vælge Del Kommandoen Del .

  • Når du redigerer diagrammet, skal du vælge Filer > Del > Del med andre.

   Indstillingen del med personer.

 3. I dialogboksen Del skal du vælge Send.

Del med andre, der ikke har SharePoint eller OneDrive

Du kan dele et diagram ved at sende et link. Folk kan se den i en hvilken som helst webbrowser – også selvom de ikke har Visio -skrivebords programmet. Følgende trin kræver, at en administrator aktiverer ekstern deling for SharePoint Online. Få mere at vide.

 1. Åbn diagrammet i Visio til internettet.

 2. Gør et af følgende:

  • Når du får vist diagrammet, skal du vælge Del Kommandoen Del .

  • Når du redigerer diagrammet, skal du vælge Filer > Del > Del med andre.

 3. I dialogboksen Del skal du vælge Kopiér link.

  Dialogboksen del for at sende et link, der peger på en diagramfil.

Del et diagram med andre i Microsoft Teams

Du kan dele et diagram med andre ved hjælp af Microsoft Teams. 

Hvis din fil er tilgængelig i en teams-kanal:

 1. Gå til teams-kanalen, og vælg denVisio tegning, du vil dele.

 2. Gør et af følgende: 

  1. Vælg Kopiér linkpå båndet.

   Knappen Kopiér link.

  2. Vælg indstillingen mere (...) ud for navnet på filen, og vælg Kopiér link

   Flere indstillinger i Microsoft teams til kopiering af et link.

 3. I dialogboksen skal du angive tilladelserne og vælge Kopiér.

  Angiv de ønskede tilladelser, og vælg derefter knappen Kopiér.

Hvis du allerede har linket til din fil fra en af ovenstående metoder, skal du gøre følgende: 

 1. Send linket til andre i en team kanal eller chat.

 2. Når filen er blevet sendt, kan den anden bruger, der forsøger at åbne filen, vælge mellem flere indstillinger og vælge at redigere i teams også.

Samtidig redigering af en tegning på samme tid

Alle med redigeringstilladelser og enVisio til internettet licens kan samtidig redigere en fil, der er delt med dem.

 1. Åbn det diagram link, der er delt med dig.

 2. Vælg Rediger Diagram > Rediger i browser.

  Indstillingen "Rediger i browser".

 3. Foretag dine ændringer, som du plejer – uden afbrydelser.

Se, hvor andre er i dokumentet

En tilstedeværelses indikator gør det muligt at se, hvor andre medforfattere arbejder på lærredet.

Når en Co-Forfatter vælger et objekt, får du vist en farvet kant i objektets afgrænsningsområde.

En farvet kant på en figur boks angiver, at en anden bruger arbejder på figuren.

Når en Co-Forfatter vælger flere eller ikke-sammenhængende figurer, får du vist en grænse for tilstedeværelse på hver figur og en markerings grænse i gruppen. 

Farvede kanter angiver, at en anden forfatter har markeret flere figurer.

Arbejd med kommentarer

Du kan angive kommentarer i diagrammet i både redigeringstilstand og visningstilstand. Du kan føje kommentarer til figurer og til hele siden. Når du føjer kommentarer til en figur, forbliver de sammen med figuren, selvom den flyttes rundt. 

I visningstilstand:

 1. Åbn diagrammet til visning.

 2. Vælg Vis flere kommandoer (... ) > Kommentarer.

  Under ellipse menuen skal du vælge kommentarer.

  Ruden Kommentarer vises.

 3. Tilføj dine egne kommentarer, og få vist kommentarer fra andre. Brug Opdater data til at indlæse kommentarer fra andre.

Redigeringstilstand:

 1. Markér den figur, du vil føje en kommentar til, eller klik på et tomt område på siden, så der ikke er noget, der er markeret for at føje en kommentar til siden.

 2. Gør et af følgende for at tilføje en kommentar:

  • På fanen Gennemse skal du vælge ny kommentar og tilføje din kommentar.

   Knappen ny kommentar.

  • I øverste højre hjørne af siden skal du vælge kommentarer > ny kommentarog tilføje din kommentar.

   Knappen ny kommentar.

 3. Du kan også besvare eller slette en kommentar ved hjælp af disse to knapper:

  Knapper til at besvare en kommentar og slette en kommentar.

 4. Du kan se andres kommentarer på siden eller på en figur, efterhånden som de vises.

Meddelelser, du kan støde på samtidig redigering

 • Når du redigerer et diagram, fik sessionen timeout efter 10 minutters inaktivitet for at reducere risikoen for en redigerings konflikt. Du kan fortsætte med at redigere ved at vælge Fortsæt arbejdet på meddelelseslinjen, der vises i denne situation:

  Meddelelse, der vises, når en Visio online-session har været inaktiv i fem minutter eller mere.

 • Nogle gange under redigering kan det være, at den seneste handling ikke blev fuldført af Visio. Dette sker, når du og din samtidig redigering forsøger at ændre det samme objekt på en konflikt måde. Du kan fortsætte med at arbejde i det samme diagram, men du skal udføre den seneste handling igen. Pop op-meddelelsen forsvinder automatisk.

  Fejlmeddelelse om modstridende ændringer af to eller flere brugere i en Visio-fil.

 • I en session med samtidig redigering, hvor brugerne har forskellige sprogindstillinger, kanVisio kun vise figurteksten for en bestemt stencil på ét sprog. Visio bruger sprogindstillingen for den person i sessionen, der først trækker en figur fra den pågældende stencil over på lærredet. 

  Fejlmeddelelse, der vises, når brugere samtidig redigerer på forskellige sprog.

 • Hvis en anden bruger allerede redigerer en Visio tegning i skrivebords programmet, og du forsøger at redigere den i din browser, bliver diagrammet låst for redigering, og der vises et meddelelsesfelt. I sådanne tilfælde kan du enten bede brugeren om at lukke filen eller følge vejledningen i meddelelsesfeltet.

  Et meddelelsesfelt, der beskriver en låsefejl.

  • For at få vist diagrammet skal du vælge Åbn i læsevisning.

  • Hvis du vil gemme en kopi af diagrammet i SharePoint biblioteket eller OneDrive for Business mappen, skal du vælge Gem en kopi.

Alle, der skal arbejde på diagrammet, skal have Visio Professional Edition installeret på deres computer.

Konfigurere et diagram til samtidig redigering

 1. Opret et Visio-diagram i et SharePoint-bibliotek, eller Start et diagram i Visio og overfør det derefter til OneDrive.

 2. Giv alle de personer, der arbejder på IT, tilladelse til at redigere den.

Hver forfatter åbner diagrammet fra serveren i Visio og begynder at oprette, redigere eller gennemse. En meddelelse i hjørnet vises, når en person sammenkæder eller forlader en session (det grundlæggende betyder, at de åbner diagrammet til redigering eller lukning af det). Du kan altid se, hvor mange personer der arbejder på diagrammet, på statuslinjen.

Sådan vises ændringer i diagrammet

Små ikoner vises efter figurer, der er blevet redigeret på en eller anden måde af en anden person. Du er ikke låst ud af en figur, der har et ikon, der viser, at den redigeres – for eksempel selvom en anden ændrer farven, kan du redigere teksten på figuren på samme tid. Hvis alle i teamet samarbejder og arbejder på bestemte områder, skal du sjældent have et problem, hvor to personer redigerer nøjagtigt det samme ting på samme tid, som når du ændrer teksten på den samme figur. Hvis det sker, er den sidste ændring den, der forbliver (indtil en anden ændrer den igen).

Hver gang du gemmer de ændringer, du har foretaget i diagrammet, synkroniserer Visio ændringerne tilbage til serveren. På samme tid får Visio de ændringer, der er foretaget alle andre i din kopi af diagrammet. Du kan se, hvornår en anden har gemt ændringer tilbage til serveren efter ikoner, der vises, og en meddelelse på statuslinjen, der giver dig besked om, at der er tilgængelige opdateringer. Gem ofte for at sikre, at du har de seneste ændringer, som andre forfattere har foretaget, og for at gøre dine ændringer tilgængelige for dem.

Se også

Få vist, Opret og Rediger et diagram i Visio til internettet

Del SharePoint-filer eller -mapper i Office 365

Visio til World Wide Web hjælp

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×