Søge efter indhold

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Der er flere måder at søge efter indhold i Microsoft SharePoint Server 2010. Du kan bruge feltet Søg, som er på hver side i et SharePoint-websted webstedet for søgecentret, eller oprette en detaljeret forespørgsel ved hjælp af siden Avanceret søgning. Du kan søge efter indhold, ved at søge efter nøgleord, et bestemt udtryk, der er omsluttet af anførselstegn, eller efter værdier, der er tildelt til egenskaber.

Hvad vil du foretage dig?

Søge efter tekst eller filer på et websted

Søge efter tekst eller filer i en liste eller et bibliotek

Finde indhold fra et websted for søgecenter

Skrive effektive forespørgsler

Arbejde med søgeresultater

Finde indhold ved hjælp af Avanceret søgning

Søge efter tekst eller filer på et websted

Når du søger efter indhold, men du er usikker på, hvor det er placeret, start søgningen på den højeste websted, hvor du tror, at oplysninger, der måske er placeret. Du kan derefter indsnævre resultaterne for at finde oplysninger. Du kan søge efter indhold ved at angive nøgleord eller et bestemt udtryk i anførselstegn. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af forespørgsler, i afsnittet skrive effektive forespørgsler.

 1. Gå til det websted, hvor du vil søge. Resultater af webstedssøgninger inkluderer ikke indhold på et overordnet websted eller tilstødende websteder. Kontrollér, at du befinder dig på det øverste websted for de ønskede søgeresultater.

 2. Skriv det ord eller udtryk, du vil søge efter, og klik derefter på knappen Søg.

 3. Søgeresultaterne vises som standard efter relevans. Hvis du vil sortere resultaterne anderledes, skal du klikke på en indstilling under Tilpas resultater. Du kan også angive en ny nøgleord Søg ændring omfanget til Denne liste. Hvis du gør det vil begrænse fremtidige forespørgsler til det første sæt af resultater. Hvis du angiver en ny søgning med det område, der er angivet til Dette websted, opstår en ny søgning fra den samme eller de websteder, som den oprindelige forespørgsel. Du kan finde flere oplysninger om at arbejde med søgeresultater, i afsnittet arbejde med søgeresultater.

  Bemærkninger!: 

  • Vedhæftede filer på lister vises ikke i søgeresultaterne.

  • Søgefeltet kan højst indeholde 255 tegn.

Toppen af siden

Søge efter tekst eller filer på en liste eller i et bibliotek

Når du er sikker på, at det indhold, du leder efter, der er placeret i en liste eller et bibliotek, kan du starte søgningen på siden, hvor listen eller biblioteket er placeret. Søgeresultaterne kan bruges til at indskrænke din søgning ved metadata, som forfatteren af dokumentet eller den dato, hvor den blev skrevet. Du kan søge efter indhold ved at angive nøgleord eller et bestemt udtryk i anførselstegn. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af forespørgsler, i afsnittet skrive effektive forespørgsler. Hvis du ikke finde indholdet du vil, kan du prøve søgning fra et websted eller bruge andre nøgleord.

 1. Gå til den liste eller det bibliotek, som du vil søge i.

 2. Skriv det ord eller udtryk, du vil søge efter, og klik derefter på knappen Søg.

 3. Søgeresultaterne vises som standard efter relevans. Hvis du vil sortere resultaterne anderledes, skal du klikke på en indstilling under Tilpas resultater. Du kan finde flere oplysninger om at arbejde med søgeresultater, i afsnittet arbejde med søgeresultater.

  Bemærkninger!: 

  • Vedhæftede filer på lister vises ikke i søgeresultaterne.

  • Søgefeltet kan højst indeholde 255 tegn.

Toppen af siden

Finde indhold på et Søgecenter-websted

Din organisation kan bruge et Søgecenter-websted. Søgecenter-webstedet er et sted, hvor du kan gå hen, når du ønsker at finde resultater i hele virksomheden. Standard-Søgecenter-webstedet viser feltet Søg, hvor du kan indtaste din forespørgsel.

 1. Hvis du vil have vist Søgecenter-webstedet, kan du klikke på Søgecenter eller Firmasøgecenter i navigationslinkene nær toppen af de fleste sider.

 2. Hvis Søgecenter-webstedet indeholder links, skal du klikke på et link for at søge på bestemte steder eller finde Personer. Du kan f.eks. klikke på Alle websteder for at søge efter indhold på alle tilgængelige websteder.

 3. Indtast en forespørgsel i feltet Søg.

  Bemærk!: Du kan finde flere oplysninger om at skrive forespørgsler, i afsnittet skrive effektive forespørgsler.

 4. Klik på Gå til søgning for at få vist søgeresultaterne.

Toppen af siden

Skrive effektive forespørgsler

Uanset om du søger fra et websted eller søgecenteret, kan oprettelse af en effektiv forespørgsel betyde, at du hurtigt finder de oplysninger, du søger. Du kan benytte en kombination af fri tekst, udtryk, logiske operatorer og egenskabsbaserede begrænsninger til at søge efter oplysninger eller personer.

Her er nogle af de ting, du skal huske på, når du skriver en forespørgsel:

 • Adskil søgeord med mellemrum     Søgeresultaterne viser alt indhold, der indeholder alle ord i en hvilken som helst rækkefølge.

 • Søgning ignorerer store og små bogstaver    En søgning efter Forfatter: Jens giver samme resultat som en søgning efter forfatter: Jens.

 • Brug anførselstegn for at få nøjagtige resultater     Når du er sikker på, at det ønskede dokument indeholder de nøjagtige ord i den nøjagtige rækkefølge i forespørgslen, kan du sætte forespørgslen i anførselstegn. Ellers er det bedst at lade sætningen stå uden anførselstegn. F.eks. vil en forespørgsel efter denne artikel, Søg efter indhold, kun finde artikler, hvor "søg" OG "indhold" er kombineret.

 • Antallet af tegn     En forespørgsel må ikke være længere end 255 tegn.

Føje boolesk logik til en forespørgsel

Nu, hvor du har et grundlæggende kendskab til søgning, kan det være, at du vil tilføje nogle parametre, så dine søgeresultater bliver mere præcise. I SharePoint kan du bruge boolesk logik til nøgleord og egenskaber, hvilket vil sige, at du forbinder dem med operatorerne AND, OR, NOT, + (PLUS) og - (MINUS) for at oprette en forespørgsel, der giver mening. Du kan bruge eksemplerne nedenfor til at oprette forespørgsler, der giver de rette resultater.

Logisk operator

Beskrivelse og eksempel

AND

Bruges til at finde alle ordbaserede dokumenter uanset deres relation. F.eks. finder appelsiner OG æbler alle de dokumenter, der indeholder både æbler og appelsiner, men de to ord findes muligvis ikke samme sted i dokumenterne.

ELLER

Bruges til at finde alle de dokumenter, der indeholder mindst et af ordene. F.eks. finder en søgning efter C++ ELLER C# alle de dokumenter, der indeholder mindst ét af disse programmeringssprog.

IKKE

Bruges til at udelade bestemte resultater. F.eks. vil marketing OG prognose IKKE budget returnere dokumenter, der indeholder nøgleordene marketing og prognose, men ikke budget.

+ (PLUS)

Forespørgslen SharePoint+Excel returnerer alle de dokumenter, der indeholder begge nøgleord.

- (MINUS)

Forespørgslen SharePoint + Excel-Excel 2007-Excel 2003 returnerer alle dokumenter, der indeholder nøgleord Excel 2003 og Excel 2007.

Ud over logiske operatorer kan du i SharePoint også bruge relationsoperatorer. Du kan oprette en forespørgsel ved at bruge følgende værdier:

Relationsoperator

Beskrivelse og eksempel

: Kolon

Bruges med en egenskab for at angive lighed. F.eks. betyder Forfatter:Smith , at forfatter er lig med Smith.

= lig med

Bruges med en egenskab for at angive lighed. F.eks. betyder Forfatter:Smith , at forfatter er lig med Smith.

< mindre end

Brug med datoer og heltal til at angive mindre end. For eksempel søge specifikationer for ændret < 7-8-09 returnerer alle søge specifikationer, der er blevet ændret før juli 8 2009.

> Større end

Bruge med datoer og heltal til at angive større end. For eksempel søge specifikationer for ændret > 7-8-09 returnerer alle søge specifikationer, der blev ændret efter 8 juli 2009.

<= Mindre end eller lig med

Bruge med datoer og heltal til at angive mindre end eller lig med. For eksempel søge specifikationer for ændret < = 7-8-09 returnerer alle søge specifikationer, der er blevet ændret før juli 8, 2009 begge inklusive.

>= Større end eller lig med

Bruge med datoer og heltal til at angive større end eller lig med. For eksempel søge specifikationer for ændret > = 7-8-09 returnerer alle søge specifikationer, der blev ændret efter juli 8, 2009 begge inklusive.

.. to prikker

F.eks. angiver egenskab: værdi 1..værdi 2, at egenskaben er større end eller lig med værdi 1 og mindre end eller lig med værdi 2.

<> (forskellig fra)

Bruge med datoer og heltal til at udelukke. For eksempel specifikationer for søgning ændret <> 7-8-09 returnerer alle søge specifikationer, der ikke er blevet ændret på 8 juli 2009.

Forespørge vha. egenskaber

Du kan oprette forespørgsler vha. egenskaber, som er metadata i dokumenter gemt i SharePoint. Forfatteren til et dokument eller den dato, det blev gemt, er et eksempel på en egenskab. Indholdsegenskaber gemmes, når websteder indekseres. Når du har bestemte oplysninger om et element, kan du bruge disse, når du skal oprette en forespørgsel for at finde elementet.

Når du opretter en forespørgsel vha. egenskaber, skal du ikke bruge mellemrum mellem egenskaben og værdien.

Søge vha. egenskabsværdier

Brug syntaksen egenskabsværdi:. Eksempelvis finder forfatter alle dokumenter, der er oprettet af en person, hvis navn er Smith.

Søge efter filnavn

Skriv filnavn: "Budget" (med anførselstegn) til at finde en fil med navnet "Budget.xlsx", eller skriv filename:budget (uden anførselstegnene) for at finde både "Budget_Current.xlsx" og "Budget_Next.xlsx."

Søge efter filtype

Antag, at du leder efter budget regneark, der blev klargjort som beskrevet i Excel 2007. Føje filetype:xlsx til din forespørgsel til at vise søgeresultater, der er Excel 2007 projektmapper.

Jokertegn

Bruge en stjerne "*" for et præfiks overens med en nøgleord eller egenskab til at finde dokumenter. For eksempel returnerer en søgning efter Forfatter: Smi alle dokumenter, der er skrevet af en forfatter, hvis navne starter med bogstaverne Smi.

Søge vha. forskellige egenskaber

Søgetjenesten fortolker mellemrum mellem ord, der bruger forskellige egenskaber som en AND. Eksempelvis hvis du søger på Titel: budget filetype:xlsx, din søgning, returnerer kun Excel 2007 projektmapper med titler, der begynder med ordet "Budget".

Udelukke bestemte søgeresultater

Brug et minustegn (-) for at udelukke søgeresultater, der indeholder visse udtryk, før det ord, du vil udelukke. Hvis du vil finde elementer, der indeholder ordet "udgifter", men du skal ikke medtage ordet "moms", f.eks udgifter - moms i feltet Søg.

Tilknytte filegenskaber

Bruge egenskaber til at angive navn og type fil til at returnere. Hvis du vil finde Microsoft Office Word 2007-filer, der indeholder ordet "planlægge", f.eks tidsplan filetype:docx i feltet Søg.

Søge efter alternative værdier for den samme egenskab

Søgetjenesten fortolker mellemrum mellem ord, der bruger den samme egenskab som OR. Hvis du søger efter, f.eks forfatter: "John Smith" forfatter: "David Jones", din søgning returnerer elementer, der er oprettet af en person.

Udelukke egenskabsværdier

Hvis du vil udelukke indhold, der er markeret med en bestemt egenskabsværdi, skal du sætte et minustegn (-) før navnet på egenskaben.

Fokusere på en bestemt server

Hvis egenskaben websted er tilgængeligt for søgninger, kan du føje websted:servernavn til din forespørgsel til at indsnævre søgningen på indhold, der er gemt på en bestemt server.

Bemærk!: Omvendte skråstreger (\) virker ikke i forespørgsler. Derfor ikke bruger omvendte skråstreger til en server sti når du skriver på websted: \\servernavn.

Dato og klokkeslæt

En dato/klokkeslæt egenskab i en hvilken som helst format kan bruges med relationelle eller logiske operatorer til at danne en forespørgsel. For eksempel søge specifikationer for ændret = 7-8-09 returnerer alle søge specifikationer, der er blevet ændret på 8 juli 2009.

Bemærkninger!: 

 • En forespørgsel skal inkludere mindst ét ord, der skal findes. Forespørgsler, der kun består af ord, der skal udelukkes, vil generere en fejlmeddelelse.

 • Hvis din administrator har tilknyttet egenskaber som writer eller mail til en administreret egenskab forfatter, kan dine resultater kan også indeholde indhold, der indeholder disse egenskaber.

Hvis du ikke kan finde dokumenter, og du ved, at de findes i organisationen, skal du muligvis samarbejde med administratoren af søgetjenesten om at få føjet dokumenterne til søgeindekset, aktivere tilladelser for dokumenterne eller tilføje eller ændre nøgleord eller egenskaber for dokumenterne.

Arbejde med søgeresultater

Kernesøgeresultater sorteres som standard efter deres relevans for din forespørgsel. Definitioner af nøgleord og evt. guldkorn vises i starten af søgeresultaterne. Du kan afgrænse resultaterne ved at klikke på et af linkene i forbedringspanelet.

Administratoren kan ændre de indstillinger, der vises i forbedringspanelet, men et eksempel på, hvordan du kan vælge at afgrænse søgeresultaterne, er efter det websted, hvor du mener, at dokumenterne findes, efter den eller de forfattere, du gerne vil have vist, eller efter den dato eller det datointerval, hvor dokumentet eller dokumenterne blev skrevet. Et enkelt klik på et af elementerne i forbedringspanelet vil øjeblikkeligt præsentere resultaterne med den valgte metode til forbedring.

En anden måde, du kan afgrænse din søgning på, er ved at bruge områder. Hvis du er kommet til siden med søgeresultater vha. søgecenter eller ved at søge fra et websted, får du vist den indstilling, der kan bruges til at afgrænse resultaterne efter Dette websted eller Denne liste. Når du vælger Denne liste, kan du afgrænse resultaterne yderligere vha. et nyt sæt nøgleord eller et udtryk. Du kan muligvis også vælge fra området Personer eller Alle websteder.

I søgningen kommer der også en liste med forslag til relaterede søgninger. Blot med et klik på et af disse links udføres der straks en søgning efter tekst eller et udtryk, der ligner eller er relateret til din oprindelige søgning.

Hvis søgning efter person og Mit websted er mulig i din organisation, får du vist en liste over personer i din organisation, som har søgeordet eller udtrykket anført i deres profil. Klik på navnet på personen for at gå til den pågældendes Mit websted. Du kan læse mere om søgning efter personer i artiklen om dette emne.

På siden med søgeresultater vises der også forslag af typen Skulle der stå? over dine søgeresultater. Denne funktion foreslår alternative forespørgsler, som du kan prøve. Hvert forslag er formateret som et link. Hvis du vil søge igen med en alternativ forespørgsel, skal du bare klikke på den.

Toppen af siden

Finde indhold vha. Avanceret søgning

Hvis du har brug for at oprette en mere specifik søgning, kan du evt. bruge siden Avanceret søgning, som kan vælges på siden med søgeresultater. Når du bruger Avanceret søgning, kan du vælge at få vist eller udelukke resultater, der indeholder bestemte ord, filtrere søgeresultater efter sprog eller type og søge efter indholdsegenskaber. Der er en ulempe ved brugen af Avanceret søgning, og det er, at søgningen kan sænke ydeevnen, hvis der bruges for mange parametre eller begrænsninger. På samme måde som ved alle andre søgeforespørgsler bør der anvendes færrest mulige ord eller begrænsninger, så resultaterne gøres brede. Derefter kan resultaterne afgrænses.

 1. Hvis du vil have vist siden Avanceret søgning, skal du klikke på linket Avanceret ud for feltet Søg på siden med søgeresultater.

 2. Under Find dokumenter med skal du skrive ord eller udtryk i de felter, der er vist i illustrationen nedenfor. Du kan vælge at finde overensstemmelser til hvert enkelt ord, alle ord, et præcist udtryk eller at udelukke resultater, der inkluderer bestemte ord.

  Avanceret søgning \endash Find dokumenter med

 3. Hvis du vil afgrænse søgeresultaterne efter sprog, skal du markere et eller flere afkrydsningsfelter ud for Kun dette/disse sprog.

  Avanceret søgning \endash Kun dette/disse sprog

 4. Hvis du vil afgrænse dine søgeresultater efter dokumentformat, skal du klikke på en indstilling på listen Resultattype.

  Avanceret søgning \endash Resultattype

 5. Hvis du vil finde indhold, der er mærket med bestemte værdier, skal du bruge felterne ved siden af overskriften Hvor egenskaben. Klik på en egenskab på listen Vælg egenskab, vælg en logisk operator, og skriv en værdi, som du vil søge efter. Klik på Tilføj egenskab for at søge efter mere end én egenskab eller på en anden værdi for samme egenskab. I følgende eksempel vil der i søgeresultaterne blive vist elementer, der er forfattet af Jonas Hasselberg, og som har ordet "Budget" i navnet.

  Avanceret søgning \endash Tilføj egenskaber

 6. Klik på Søg for at få vist dine søgeresultater.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×