Søg efter og erstat tekst eller formatering i Word til Mac

Du kan søge efter og erstatte tekst, herunder specialtegn (f.eks. lange tankestreger) og dokumentelementer (f.eks. sideskift). Du kan også søge efter særlig formatering (f.eks. tegn- og afsnitsformateringer), typografier og fremhævning og ændre formateringen uden at ændre teksten. Når du søger efter tekst, fremhæves den tilsvarende tekst i dokumentet. Du kan også bruge jokertegn til at søge efter og erstatte tekst.

Skriv det ord eller udtryk, du ønsker at finde, i søgefeltet i øverste højre hjørne af Word-dokumentet Skriv tekst, du vil søge efter i dokumentet , og så fremhæves alle forekomsterne af ordet eller udtrykket i dokumentet.

Sådan erstattes den fundne tekst:

 1. Klik på forstørrelsesglasset, og klik derefter på Erstat.

  Indstillingen Erstat er fremhævet i søgefeltet

 2. Skriv erstatningsteksten i feltet Erstat med.

 3. Klik på Erstat alle eller Erstat.

  Tip!: 

  • Du kan også åbne den grundlæggende rude Søg og Erstat med tastaturgenvejen Ctrl+H.

  • Når du erstatter tekst, er det en god idé at klikke på Erstat i stedet for Erstat alle. På den måde kan du gennemse hvert element, før du erstatter det.

Du kan søge efter tekst med særlig formatering, som f.eks. fed eller fremhævet, ved hjælp af menuen Formatér.

 1. Klik på Vis > Navigationsrude.

  Navigationsruden er markeret på fanen Vis

 2. Klik på forstørrelsesglasset i navigationsruden.

 3. Klik på knappen Indstillinger, og klik derefter på Avanceret Søg og erstat.

  I dialogboksen Søg og erstat er Avanceret søg og erstat fremhævet

  Bemærkninger!: 

  • Klik på pilen nederst i dialogboksen Søg og erstat for at få vist alle indstillinger.

  • Se, hvordan du kan åbne pop op-menuen Formatér

 4. Klik på den ønskede indstilling i menuen Formatér.

  Viser formateringsindstillingerne

  Hvis en anden dialogboks åbnes, skal du markere de ønskede indstillinger og derefter klikke på OK.

 5. I dialogboksen Søg og erstat skal du klikke på Find næste eller Find alle.

Du kan søge efter og erstatte tekst med særlig formatering, som f.eks. fed eller fremhævet, ved hjælp af menuen Formatér.

 1. Klik på Vis > Navigationsrude.

  Navigationsruden er markeret på fanen Vis

 2. Klik på forstørrelsesglasset i navigationsruden.

 3. Klik på knappen Indstillinger, og klik derefter på Avanceret Søg og erstat.

  I dialogboksen Søg og erstat er Avanceret søg og erstat fremhævet

 4. Klik på Erstat øverst i dialogboksen.

  Bemærkninger!: 

  • Klik på pilen nederst i dialogboksen Søg og erstat for at få vist alle indstillinger.

  • Se, hvordan du kan åbne pop op-menuen Formatér

 5. I feltet Søg efter skal du skrive den tekst, du vil søge efter.

 6. Vælg den formatering, du søger efter, i menuen Formatér.

  Viser formateringsindstillingerne

  Hvis en anden dialogboks åbnes, skal du markere de ønskede indstillinger og derefter klikke på OK.

 7. Klik i feltet ud for Erstat med.

 8. I menuen Formatér skal du vælge erstatningsformateringen. Hvis en anden dialogboks vises, skal du vælge de ønskede formater og derefter klikke på OK.

 9. Klik på Erstat, Erstat alle eller Find næste.

 1. Klik på Vis > Navigationsrude.

 2. Klik på forstørrelsesglasset i navigationsruden.

 3. Klik på knappen Indstillinger, og klik derefter på Avanceret Søg og erstat.

  I dialogboksen Søg og erstat er Avanceret søg og erstat fremhævet

  Bemærkninger!: 

  • Klik på pilen nederst i dialogboksen Søg og erstat for at få vist alle indstillinger.

  • Se, hvordan du kan åbne pop op-menuen Formatér

 4. I menuen Speciel skal du klikke på det specialtegn, du leder efter.

  Find specialtegn

 5. Klik på Find næste.

 1. Klik på Vis > Navigationsrude.

  Navigationsruden er markeret på fanen Vis

 2. Klik på forstørrelsesglasset i navigationsruden.

 3. Klik på knappen Indstillinger, og klik derefter på Avanceret Søg og erstat.

  I dialogboksen Søg og erstat er Avanceret søg og erstat fremhævet

  Bemærkninger!: 

  • Klik på pilen nederst i dialogboksen Søg og erstat for at få vist alle indstillinger.

  • Se, hvordan du kan åbne pop op-menuen Formatér

 4. Klik på Erstat øverst i dialogboksen Søg og erstat, og klik derefter i feltet Søg efter, men uden at skrive noget der. Når du på et senere tidspunkt markerer et specialtegn, indsætter Word automatisk tegnkoden i feltet for dig.

  Bemærk!: Klik på pilen nederst i dialogboksen Søg og erstat for at få vist alle indstillinger.
  Se, hvordan du kan åbne pop op-menuen Formatér

 5. I menuen Speciel skal du klikke på det specialtegn, du leder efter.

 6. Klik i feltet Erstat med.

 7. I menuen Speciel skal du klikke på det specialtegn, du vil bruge som erstatning.

 8. Klik på Erstat eller Find næste.

 1. Klik på Vis > Navigationsrude.

  Navigationsruden er markeret på fanen Vis

 2. Klik på forstørrelsesglasset i navigationsruden.

 3. Klik på knappen Indstillinger, og klik derefter på Avanceret Søg og erstat.

  I dialogboksen Søg og erstat er Avanceret søg og erstat fremhævet

 4. Markér afkrydsningsfeltet Brug jokertegn.

  Hvis afkrydsningsfeltet Brug jokertegn ikke vises, skal du klikke på Pil ned for flere indstillinger .

 5. I menuen Speciel skal du klikke på et jokertegn og derefter angive yderligere tekst i feltet Søg efter.

  Brug jokertegn i dialogboksen Søg og erstat

 6. Klik på Find næste.

  Tip!: 

  • Tryk på KOMMANDO +punktumtasten for at annullere den igangværende søgning.

  • Du kan også angive et jokertegn direkte i Søg efter i stedet for at vælge et element fra genvejsmenuen Speciel.

  • Hvis du vil søge efter et tegn, der er defineret som et jokertegn, skal du skrive en omvendt skråstreg (\) foran tegnet. Skriv f.eks. \? for at finde et spørgsmålstegn.

  • Du kan bruge parenteser til at gruppere jokertegn og tekst samt til at angive rækkefølge i en søgning. For eksempel kan du søge efter <(præ)*(er)> for at finde "præferencer" og "præstationer".

  • Du kan bruge jokertegnet \n til at søge efter et udtryk og derefter erstatte det med det omarrangerede udtryk. Du kan f.eks. skrive (Newman) (Belinda) i feltet Søg efter og \2 \1 i feltet Erstat med. Word finder "Newman Belinda" og erstatter det med "Belinda Newman".

 7. Sådan erstattes den fundne tekst:

  1. Klik på fanen Erstat, og klik derefter i feltet Erstat med.

  2. Klik på Speciel, klik på et jokertegn, og skriv derefter yderligere tekst i feltet Erstat med.

  3. Klik på Erstat alle, Erstat eller Find næste.

   Tip!: Når du erstatter tekst, er det en god idé at klikke på Erstat i stedet for Erstat alle. På denne måde kan du bekræfte hver enkelt erstatning for at sikre, at den er korrekt.

Du kan afgrænse en søgning ved hjælp af en af følgende jokertegn.

Hvis du vil finde

Brug dette

For eksempel

Ethvert enkelttegn

?

s?l finder "sal" og "sæl".

En hvilken som helst tegnstreng

*

s*d finder "sad" og "salatfad".

Et af de angivne tegn

[ ]

b[ey]de finder "bede" og "byde".

Et vilkårligt enkelt tegn i dette interval

[-]

[f-h]ad finder "fad", "gad" og "had".

Intervallerne skal være i stigende rækkefølge.

Ethvert enkelttegn undtagen tegnene i de kantede parenteser

[!]

m[ !a]st finder "tåge" og "de fleste", men ikke "mast".

Ethvert enkelttegn undtagen tegnene i intervallet i de kantede parenteser

[!x-z]

l[!a-m]n finder "lyn" og "lån, men ikke "len" eller "lan".

Intervallerne skal være i stigende rækkefølge.

Præcis n forekomster af det forrige tegn eller udtryk

{ n}

fe{2}d finder "feed", men ikke "fed".

Mindst n forekomster af et tegn eller udtryk

{ n,}

fe{1,}d finder "fed" og "feed".

Et område af forekomster af et tegn eller udtryk

{ n, n}

10{1,3} finder "10," "100" og "1000."

En eller flere forekomster af et tegn eller udtryk

@

An@e finder "Ane" og "Anne".

Starten af et ord

<

<(inter) finder "interessant" og "interagere", men ikke "splinter".

Slutningen af et ord

>

(ind)> finder "ind" og "pind", men ikke "spinde".

 1. Skriv ordet eller sætningen, du vil finde, i søgefeltet Søgefeltet i Word .

  Word fremhæver alle forekomster af ordet eller sætningen i dokumentet.

 2. Sådan erstattes den fundne tekst:

  1. På forstørrelsesglasset i pop op-menuen skal du klikke på Erstat.

   Pop op-menuen Søg

   Du kan også bruge tastaturgenvejen Kommando KOMMANDO +Skift+H.

  2. Skriv erstatningsteksten i feltet Erstat med.

  3. Klik på Erstat alle, Erstat eller Find.

  Tip!: 

  • Når du erstatter tekst, er det en god ide at klikke på Erstat i stedet for Erstat alle. På denne måde kan du bekræfte hver enkelt erstatning for at sikre, at den er korrekt.

  • Tryk på KOMMANDO +punktumtasten for at annullere den igangværende søgning.

 1. Hold markøren over Find i menuen Rediger, og klik derefter på Avanceret søg og erstat.

 2. I pop op-menuen Formatering skal du klikke på de formateringer, du vil finde.

  Hvis du ikke kan se pop op-menuen Formatering, skal du klikke på Pileknap .

 3. Hvis en anden dialogboks åbnes, skal du markere de formater, du vil finde, og derefter klikke på OK.

 4. Klik på Find næste.

  Tip!: 

  • For at vælge en tidligere søgning skal du klikke på Knappen Forrige søgning .

  • Tryk på KOMMANDO +punktumtasten for at annullere den igangværende søgning.

 5. Sådan erstattes den fundne tekst:

  1. Under fanen Erstat skal du klikke i feltet ud for Erstat med.

  2. I pop op-menuen Formatering skal du klikke på de formateringer, du vil erstatte.

  3. Hvis en anden dialogboks åbnes, skal du markere de formater, du vil finde, og derefter klikke på OK.

  4. Klik på Erstat alle, Erstat eller Find.

   Tip!: Når du erstatter tekst, er det en god ide at klikke på Erstat i stedet for Erstat alle. På denne måde kan du bekræfte hver enkelt erstatning for at sikre, at den er korrekt.

 1. På værktøjslinjen Standard skal du klikke på Vis eller skjul margentekst  Knappen Sidepanel .

 2. I sidepanelet skal du klikke på Søg og erstat Knappen Søg og erstat .

 3. I pop op-menuen Søgekriterier Knappen Søgeindstillinger , skal du klikke på Avanceret søg og erstat.

 4. I pop op-menuen Specialtegn skal du klikke på det ønskede specialtegn.

  Hvis du ikke kan se pop op-menuen Specialtegn, skal du klikke på Pileknap .

 5. Klik på Find næste.

  Tip!: 

  • For at vælge en tidligere søgning skal du klikke på Knappen Forrige søgning .

  • Tryk på KOMMANDO +punktumtasten for at annullere den igangværende søgning.

 6. Klik på Erstat alle, Erstat eller Find for at erstatte de fundne tegn.

  Tip!: Når du erstatter tekst, er det en god ide at klikke på Erstat i stedet for Erstat alle. På denne måde kan du bekræfte hver enkelt erstatning for at sikre, at den er korrekt.

 1. Hold markøren over Find i menuen Rediger, og klik derefter på Avanceret søg og erstat.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Brug jokertegn.

  Hvis afkrydsningsfeltet Brug jokertegn ikke vises, skal du klikke på Pileknap .

 3. I genvejsmenuen Speciel skal du klikke på et jokertegn og derefter angive yderligere tekst i feltet Søg efter.

 4. Klik på Find næste.

  Tip!: 

  • Tryk på KOMMANDO +punktumtasten for at annullere den igangværende søgning.

  • Du kan også angive et jokertegn direkte i Søg efter i stedet for at vælge et element fra genvejsmenuen Speciel.

  • Hvis du vil søge efter et tegn, der er defineret som et jokertegn, skal du skrive en omvendt skråstreg (\) foran tegnet. Skriv f.eks. \? for at finde et spørgsmålstegn.

  • Du kan bruge parenteser til at gruppere jokertegn og tekst samt til at angive rækkefølge i en søgning. For eksempel kan du søge efter <(præ)*(er)> for at finde "præferencer" og "præstationer".

  • Du kan bruge jokertegnet \n til at søge efter et udtryk og derefter erstatte det med det omarrangerede udtryk. Du kan f.eks. skrive (Newman) (Belinda) i feltet Søg efter og \2 \1 i feltet Erstat med. Word finder "Newman Belinda" og erstatter det med "Belinda Newman".

 5. Sådan erstattes den fundne tekst:

  1. Klik på fanen Erstat, og klik derefter i feltet Erstat med.

  2. Klik på Speciel, klik på et jokertegn, og skriv derefter yderligere tekst i feltet Erstat med.

  3. Klik på Erstat alle, Erstat eller Find.

   Tip!: Når du erstatter tekst, er det en god ide at klikke på Erstat i stedet for Erstat alle. På denne måde kan du bekræfte hver enkelt erstatning for at sikre, at den er korrekt.

Du kan afgrænse en søgning ved hjælp af en af følgende jokertegn.

Hvis du vil finde

Brug dette

For eksempel

Ethvert enkelttegn

?

s?l finder "sal" og "sæl".

En hvilken som helst tegnstreng

*

s*d finder "sad" og "salatfad".

Et af de angivne tegn

[ ]

b[ey]de finder "bede" og "byde".

Et vilkårligt enkelt tegn i dette interval

[-]

[f-h]ad finder "fad", "gad" og "had".

Intervallerne skal være i stigende rækkefølge.

Ethvert enkelttegn undtagen tegnene i de kantede parenteser

[!]

m[ !a]st finder "tåge" og "de fleste", men ikke "mast".

Ethvert enkelttegn undtagen tegnene i intervallet i de kantede parenteser

[!x-z]

l[!a-m]n finder "lyn" og "lån, men ikke "len" eller "lan".

Intervallerne skal være i stigende rækkefølge.

Præcis n forekomster af det forrige tegn eller udtryk

{ n}

fe{2}d finder "feed", men ikke "fed".

Mindst n forekomster af et tegn eller udtryk

{ n,}

fe{1,}d finder "fed" og "feed".

Et område af forekomster af et tegn eller udtryk

{ n, n}

10{1,3} finder "10," "100" og "1000."

En eller flere forekomster af et tegn eller udtryk

@

An@e finder "Ane" og "Anne".

Starten af et ord

<

<(inter) finder "interessant" og "interagere", men ikke "splinter".

Slutningen af et ord

>

(ind)> finder "ind" og "pind", men ikke "spinde".

Se også

Søg efter og erstat tekst og andre data i Word til Windows

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×