Sådan undgår du ødelagte formler

Sådan undgår du ødelagte formler

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Hvis Excel ikke kan løse en formel, som du prøver at oprette, får du muligvis en fejlmeddelelse som denne:

Billede af dialogboksen "Problem med denne formel" i Excel

Desværre betyder det, at Excel ikke kan forstå, hvad du prøver at gøre, så du vil måske bare forlade stedet og starte forfra.

Start ved at klikke på OK eller trykke på ESC for at lukke fejlmeddelelsen.

Du kommer tilbage til cellen med den brudte formel, der skal være i redigeringstilstand, og Excel fremhæver det sted, hvor det problemer. Hvis du ikke stadig ved, hvad du skal gøre derfra og vil starte forfra, kan du trykke på ESC igen, eller klik på knappen Annuller på formellinjen, som bliver afslutter du redigeringstilstand.

Billede af knappen Annuller på Formellinjen

Hvis du ikke er sikker på, hvad du skal gøre på nuværende tidspunkt, eller hvilken type hjælp du behøver, kan du vælge at søge efter lignende spørgsmål i vores Excel-community eller stille et af dine egne.

Link til Excel-communityet

Hvis du ønsker at komme videre, indeholder den følgende tjekliste trin til fejlfinding, som kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad der kan være gået galt i dine formler.

Excel viser en række forskellige hash fejl (#) som #VALUE!, #reference!, #NUM, # i/t, #Division/0!, #NAME?, og #NULL!, til at angive noget i formlen ikke fungerer højre. For eksempel #VALUE! Fejlen skyldes forkert formatering eller ikke-understøttede datatyper i argumenter. Eller du får vist #reference! fejl, hvis en formel refererer til celler, der er blevet slettet eller erstattet med andre data. Vejledning til fejlfinding varierer for hver fejl.

Bemærk!: ### er ikke en formelrelateret fejl. Det betyder blot, at kolonnen ikke er bred nok til at vise celleindholdet. Du skal bare trække kolonnen for at udvide den eller gå til Hjem > Formatér > Tilpas kolonnebredde automatisk.

Billede af Hjem > Formatér > Tilpas kolonnebredde automatisk

Henvis til en af følgende emner, der svarer til den hashtagfejl, du får vist:

Hver gang du åbner et regneark, der indeholder formler, der refererer til værdier i andre regneark, bliver du bedt om at opdatere referencerne eller lade dem som-er.

Dialogboksen Brudte referencer i Excel

Excel viser dialogboksen ovenfor for at sikre, at formlerne i det aktuelle regneark altid peger på den mest opdaterede værdi, såfremt referenceværdien er ændret. Du kan vælge at opdatere referencerne eller springe over, hvis du ikke vil opdatere. Selvom du vælger ikke at opdatere referencerne, kan du når som helst opdatere linkene i regnearket manuelt.

Du kan altid deaktivere dialogboksen, så den ikke vises ved start. Hvis du vil gøre det, skal du gå til Filer > Indstillinger > Avanceret > Generelt og fjerne markeringen i Spørg, om kæder skal opdateres automatisk. I Excel 2007 skal du klikke på den Office-knappen > Excel-indstillinger. Knappen Office 2007

Billede af indstillingen Bed om at opdatere link automatisk

Vigtigt!: Hvis det er første gang, du arbejder med brudte links i formler, hvis du skal have opfrisket, hvordan du retter brudte links, eller hvis du ikke ved, om du vil opdatere referencerne, kan du gå til Kontrollér, hvornår eksterne referencer (kæder) bliver opdateret.

Hvis formlen ikke viser værdien, skal du følge disse trin:

 • Kontrollér, at Excel er indstillet til at vise formler i regnearket. Det kan du gøre ved at klikke på fanen Formler, gå til gruppen Formelrevision og klikke på Vis formler.

  Tip!: Du kan også bruge tastaturgenvejen Ctrl + ' (nøglen oven over tabulatortasten). Når du gør dette, kolonnerne bliver automatisk bredere for at få vist dine formler, men bare rolig, når du skifter tilbage til normal visning, der kan ændre størrelsen på dine kolonner.

 • Hvis ovenstående trin stadig ikke løser problemet, kan det skyldes cellen er formateret som tekst. Du kan højreklikke på den celle, og vælg Formatér celler > generelt (eller Ctrl + 1) og derefter trykke på F2 > Enter for at ændre formatet.

 • Hvis du har et stort område af celler i en kolonne, der er formateret som tekst, kan derefter du vælge området, anvende talformatet for du valg og gå til Data > tekst til kolonne > er færdig. Dette gælder formatet for alle de markerede celler.

  Billede af Data > dialogboksen Tekst til kolonner

Når en formel ikke beregner, har du kontrollere, om automatisk beregning er aktiveret i Excel. Formler beregnes ikke hvis manuel beregning er aktiveret. Følg disse trin for at kontrollere, om automatisk beregning:

 1. Klik på fanen Filer, klik på Indstillinger, og klik derefter på kategorien Formler.

 2. I sektionen Beregningsindstillinger under Beregn projektmappe skal du kontrollere, at indstillingen Automatisk er valgt.

  Billede af indstillingerne til automatisk eller manuel beregning

Du kan finde flere oplysninger om beregninger under Skift genberegning, gentagelse eller præcision af en formel.

Der opstår en cirkulær reference, når en formel refererer til den celle, som det er placeret i. Fix er enten flytte formlen til en anden celle eller ændre formelsyntaksen, en, der undgår cirkulære referencer. Men i nogle scenarier du muligvis cirkulære referencer fordi de medføre din funktioner til forbedrer – Gentag, indtil en bestemt numerisk betingelse opfyldes. I dette tilfælde skal du aktivere fjerne eller tillade en cirkulær reference

Se yderligere oplysninger om cirkulære referencer, fjerne eller tillade en cirkulær reference

Hvis din indtastning ikke starter med et lighedstegn, er det ikke en formel, og den beregnes ikke – en meget almindelig fejl.

Når du skriver noget i stil af SUM(A1:A10), viser Excel tekststrengen SUM(A1:A10) i stedet for et formelresultat. Hvis du nu skriver 11/2, viser Excel en dato, såsom 2 - nov. eller 11/02/2009, i stedet for at dividere 11 med 2.

Du kan undgå disse uventede resultater ved altid at starte funktionen med et lighedstegn. Skriv f.eks.: =SUM(A1:A10) og =11/2

Når du bruger en funktion i en formel, skal hver venstreparentes have en højreparentes, for at funktionen virker korrekt, så kontrollér, at alle parenteser er en del af et matchende par. Formlen =HVIS(B5<0),"Ugyldig",B5*1.05) virker f.eks. ikke, fordi der er to højreparenteser og kun én venstreparentes. Den korrekte formel ville se sådan ud: =HVIS(B5<0,"Ugyldig",B5*1.05).

Excel-funktioner har argumenter – værdier du skal angive, for at funktionen skal virke. Kun nogle få funktioner (såsom PI eller I DAG) behøver ingen argumenter. Kontrollér formelsyntaksen, der vises, når du begynder at skrive i funktionen for at sikre, at du har indtastet alle nødvendige argumenter.

Funktionen STORE.BOGSTAVER accepterer f.eks. kun én streng med tekst eller en cellereference som argument: =STORE.BOGSTAVER("hej") eller =STORE.BOGSTAVER(C2)

Bemærk!: Du kan se funktionens argumenter på en flydende værktøjslinje for funktionsreferencer under formlen, mens du skriver den.

Skærmbillede af værktøjslinjen Funktionsreference
Værktøjslinjen Funktionsreference

Nogle funktioner som SUM, kræver også kun numeriske argumenter, mens andre funktioner som ERSTATTEog kræver en tekstværdi for mindst én af deres argumenter. Hvis du bruger en forkert datatype, funktion kan returnere uventede resultater eller vise en #VALUE! fejl.

Hvis du hurtigt vil finde syntaksen for en bestemt funktion, skal du se listen over Excel-funktioner (efter kategori).

Indtast ikke tal, der er formateret med dollartegn ($) eller decimalseparatorer (,), i formler, da dollartegnet angiver absolutte referencer, og kommaer er argumentseparatorer. I stedet for at angive $1.000 skal du skrive 1000 i formlen.

Hvis du bruger formateret tal i argumenter, får du vist uventede beregningsresultatet, men du kan også få vist den #NUM! fejl. Hvis du angiver formlen =ABS(-2,134) for at finde den absolutte værdi af-2134, viser Excel eksempelvis #NUM! fejl, fordi funktionen ABS accepterer kun ét argument.

Bemærk!: Du kan formatere resultatet af formlen med tusindtalsseparatorer og valuta symboler efter at du har indtastet formlen med uformaterede tal (konstanter). Det er generelt ikke en god ide at placere konstanter i formler, fordi de kan være svære at finde, hvis du vil opdatere senere, og de er større sandsynlighed for, at der indtastes forkert. Det er meget bedre at sætte dine konstanter i celler, hvor de er ud af, i feltet Åbn og nemt der refereres til.

Din formel giver dig muligvis ikke de forventede resultater, hvis cellens datatype ikke kan anvendes i en beregning. Hvis du f.eks. angiver en enkel formel =2+3 i en celle, der er formateret som tekst, kan Excel ikke beregne de indtastede data. Det eneste, du kan se i cellen, er =2+3. For at udbedre fejlen kan du ændre cellens datatype fra Tekst til Generel på følgende måde:

 1. Markér cellen.

 2. Klik på Hjem > pilen ud for Talformat (eller tryk på Ctrl+1), og klik på Generelt.

 3. Tryk på F2 for at sætte cellen i redigeringstilstand, og tryk derefter på Enter for at acceptere formlen.

En dato, som du skriver i en celle, der anvender datatypen Tal, kan vises som en numerisk datoværdi i stedet for en dato. For at vise dette tal som en dato, skal du vælge et datoformat i galleriet Talformat.

Det er ret almindeligt at bruge x som multiplikationsoperator i en formel, men Excel kan kun acceptere stjernen (*) til multiplikation. Hvis du bruger konstanter i din formel, viser Excel en fejlmeddelelse og kan rette fejlen for dig ved at erstatte x med en stjerne (*).

Meddelelsesfelt, hvor du bliver bedt om at erstatte x med * i forbindelse med multiplikation
Fejlmeddelelser ved brug af x sammen med konstanter til at multiplicere i stedet for *

Men hvis du bruger cellereferencer, returnerer Excel en #NAVN?-fejl.

#NAVN?-fejl, når du bruger x sammen med cellereferencer i stedet for * i forbindelse med multiplikation
#NAVN?-fejl, når du bruger x sammen med cellereferencer i stedet for *

Hvis du opretter en formel, der omfatter tekst, skal du sætte anførselstegn før og efter teksten.

F.eks. kombinerer formlen ="I dag er det " & TEKST(I DAG(),"dddd, dd mmmm") teksten "I dag er det" med resultaterne af funktionerne TEKST og I DAG og returnerer noget i stil af I dag er det mandag, 30. maj.

I formlen "I dag er " er der et mellemrum før det sidste anførselstegn. Dette giver den tomme plads, der skal være mellem ordene "I dag er" og "mandag d. 30. maj." Skrives teksten uden anførselstegn, kan formlen udløse en #NAVN? -fejl..

Du kan kombinere, eller indlejre, op til 64 funktionsniveauer i en funktion.

Formlen =IF(SQRT(PI())<2,"Mindre end to!","Større end to!") indeholder f.eks. 3 funktionsniveauer: Funktionen PI er indlejret i funktionen SQRT (KVROD), som igen er indlejret i funktionen IF.

Når du skriver en reference til værdier eller celler i et andet regneark, og navnet på arket har et ikke-alfabetisk tegn (f.eks. et mellemrum), skal navnet skrives i enkelte anførselstegn (').

Hvis du f.eks. vil returnere værdien fra celle D3 i et regneark med navnet Kvartalsvise data i din projektmappe, så indtast: ='Kvartalsvise data'!D3. Uden anførselstegnene omkring navnet på arket viser formlen #NAVN? -fejl.

Du kan også klikke på værdier eller celler i et andet ark for at henvise til dem i din formel. Så sætter Excel automatisk anførselstegn omkring arkenes navne.

Når du angiver en reference til værdier eller celler i en anden projektmappe, skal du angive projektmappens navn omsluttet af kantede parenteser ([]) efterfulgt af navnet på det regneark, der indeholder værdierne eller cellerne.

Hvis du f.eks. vil referere til cellerne A1 til A8 i arket Salg i projektmappen K2 Drift, som du har åbent i Excel, skal du skrive: = [K2 Drift.xlsx]Salg!A1:A8. Uden de kantede parenteser viser formlen #REF! -fejl.

Hvis projektmappen ikke er åben i Excel, skal du skrive hele filens sti.

F.eks. =RÆKKER('C:\Dokumenter\ [K2 Drift.xlsx]Salg'!A1:A8).

Bemærk!: Hvis hele stien har mellemrumstegn, skal du sætte stien i enkelte anførselstegn (i starten af stien og efter navnet på regnearket før udråbstegnet).

Tip!: Den nemmeste måde at få stien til anden projektmappen er at åbne anden projektmappen, derefter fra den oprindelige projektmappe, type = og derefter bruge Alt + Tab for at flytte til anden projektmappen, og vælg en vilkårlig celle i det ønskede ark. Luk derefter kildeprojektmappen. Formlen opdateres automatisk for at få vist det fulde sti og ark filnavn sammen med den påkrævede syntaks. Du kan endda kopiere og indsætte stien og bruge det sted, hvor du vil have den.

Når du dividerer en celle med en anden celle, der indeholder nul (0) eller ingen værdi, medfører det en #DIV/0! -fejl.

Du kan undgå denne fejl ved at rette den direkte og teste den for at se, om der findes en nævner.

=HVIS(B1,A1/B1,0)

Det betyder, at HVIS(B1 findes, skal A1 divideres med B1, og ellers returneres der 0).

Se altid efter, om du har nogle formler, der refererer til data i celler, områder, definerede navne, regneark eller projektmapper, før du sletter noget. Efterfølgende kan du erstatte disse formler med deres resultater, inden du fjerner de refererede data.

Hvis du ikke kan erstatte formler med deres resultater, skal du kigge disse efter for at finde oplysninger om fejl og mulige løsninger:

 • Hvis en formel refererer til celler, som er blevet slettet eller erstattet med anden data, og returnerer en #REF! -fejl, så markér cellen med det #REF! -fejlen. På formellinjen vælger du #REF! og sletter det. Angiv derefter igen formlens område.

 • Hvis der mangler et defineret navn, som en formel refererer til, og denne returnerer en #NAVN? -fejl, skal du definere et nyt navn, der refererer til det ønskede område, eller ændre formlen, så den refererer direkte til celleområdet (f.eks. A2:D8).

 • Hvis der mangler et regneark, som en formel refererer til, returneres en #REF! -fejl. Der findes desværre ingen måde at løse det på – et slettet regneark kan ikke genoprettes.

 • En formel, der refererer til en manglende projektmappe, forbliver intakt, indtil du opdaterer denne formel.

  Hvis din formel f.eks. er =[Projektmappe1.xlsx]Regneark1'!A1, og du ikke længere har Projektmappe1.xlsx, er de refererede værdier fra projektmappen stadig tilgængelige. Men hvis du redigerer og gemmer en formel, der refererer til denne projektmappe, viser Excel dialogboksen Opdater værdier, og du vil blive bedt om at angive et filnavn. Klik på Annuller, og kontrollér efterfølgende, at dataene ikke er gået tabt ved at erstatte de formler, der refererer til den manglende projektmappe, med formelresultaterne.

Nogle gange, når du kopierer indholdet af en celle, vil du blot indsætte værdien og ikke den underliggende formel, der vises i formellinje.

F.eks. vil du måske kopiere resultatværdien af en formel til en celle i et andet regneark. Eller du vil måske slette de værdier, du har brugt i en formel, når du har kopieret resultatværdien til en anden celle i regnearket. Begge disse handlinger forårsager en ugyldig cellereferencefejl (#REF!), der vises i destinationscellen, fordi der ikke længere kan henvises til de celler, der indeholder de værdier, du har brugt i formlen.

Du kan undgå denne fejl ved at indsætte resultatværdierne af formler uden formlen i destinationscellerne.

 1. Markér de celler, der indeholder resultatværdierne for en formel, som du vil kopiere, på et regneark.

 2. Startsiden under fanen Udklipsholder-gruppen skal du klikke på Indsæt Knapflade .

  billede af båndet i excel

  Tastaturgenvej: Tryk på Ctrl+C.

 3. Marker den øverste venstre celle i sæt område ind.

  Tip!: Hvis du vil flytte eller kopiere en markering til et andet regneark eller en anden projektmappe, skal du klikke på en anden fane i regnearket eller skifte til en anden projektmappe og derefter vælge cellen øverst til venstre i indsætningsområdet

 4. Under fanen Hjem i gruppen Udklipsholder skal du klikke på Indsæt Knapflade og derefter klikke på Indsæt værdier eller trykke på Alt > E > S > V > Enter på en Windows-pc eller Option > Cmd > V > V > Enter på en Mac.

Du kan altid evaluere en formel for at prøve at forstå, hvordan en kompleks eller indlejret formel beregner det endelige resultat.

 1. Marker den formel, du ønsker at evaluere.

 2. Klik på Formler > Evaluer formel.

  Gruppen Formelrevision under fanen Formel

 3. Klik på Evaluer for at undersøge værdien af den understregede reference. Resultatet af evalueringen bliver vist med kursiv.

  Dialogboksen Evaluer formel

 4. Hvis den understregede del af formlen er en reference til en anden formel, skal du klikke på Hent værdi for at vise den anden formel i boksen Evaluering . Klik på Indsæt i formel for at gå tilbage til den forrige celle og formel.

  Knappen Hent værdi er ikke tilgængelig, når referencen vises i formlen for anden gang, eller hvis formlen refererer til en celle i en anden projektmappe.

 5. Fortsæt, indtil du har evalueret hver del af formlen.

  Værktøjet Evaluer formel ikke nødvendigt fortælle dig, hvorfor formlen er brudt, men det kan hjælpe Peg ud af, hvor. Det kan være et nyttigt værktøj i større formler, hvor det ellers være svært at finde problemet.

  Bemærkninger!: 

  • Nogle dele af funktionerne HVIS og VÆLG skal ikke evalueres, og #I/T -fejl optræder muligvis i evalueringen .

  • Tomme referencer vises som nulværdier (0) i boksen Evaluering.

  • Funktioner, der genberegnes hver gang, der ændres i regnearket. Disse funktioner, herunder funktionerneRAND, OMRÅDER, INDEKS, FORSKYDNING, CELLE, INDIREKTE, RÆKKER, KOLONNER, NU, I DAG og SLUMPMELLEM, kan medføre, at dialogboksen Evaluer formel viser resultater, der er forskellige fra de faktiske resultater i regnearkets celle.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers community eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Se også

Oversigt over formler i Excel

Find fejl i formler

Excel-funktioner (alfabetisk)

Excel-funktioner (efter kategori)

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×