Sådan overvåges Yammer-brugere i netværk, der er forbundet til Office 365

Din virksomheds Yammer-netværk kan have brugere, der ikke længere arbejder for din virksomhed. Eller nogle Yammer-brugere logger ind med deres mail og adgangskode, da de ikke har en tilsvarende Office 365-konto. For at analysere disse situationer og reagere kan du overvåge dine Yammer-brugere. Dette involverer at eksportere listen over Yammer-brugere, finde status af disse Yammer-brugere i Office 365 og analysere resultaterne, hvorefter du kan reagere.

Ud over overvågning af Yammer-brugere vil du måske gerne vide, hvordan Yammer-tjenesten problemfrit kan administreres fra Office 365. Du kan f.eks. Administrere Yammer-brugere på tværs af deres livscyklus fra Office 365, og du kan Gennemtvinge Office 365-identiteter for alle Yammer-bruger.

Eksportér Yammer-brugerlisten

Før du kan køre overvågningsscriptet, skal du oprette en inputfil, der indeholder listen med brugerkonti, som scriptet skal bruge. Du opretter inputfilen ved hjælp af funktionen Eksportér brugere i Yammer.

 1. I venstre rude af Yammer, skal du vælge Administrator > Brugeradministration.

  Menuen Yammer Administrator med Brugeradministration fremhævet
 2. På siden Inviter brugere i venstre rude, skal du vælge Eksportér brugere.

  Menuen Eksportér brugere i Yammer
 3. På siden Eksportér brugere skal du vælge Eksportér alle brugere, og derefter vælge Eksportér.

  Valg for at Eksportere brugere i Yammer – Eksportér alle brugere eller Eksportér alle brugere siden (dato)
 4. Gem den eksporterede fil. Filen gemmes som en komprimeret fil med filtypenavnet .zip.

 5. Gå til den placering, hvor du gemte den komprimerede fil og udvid den.

  Bemærk!: Der er flere filer i den komprimerede fil. Du skal kun bruge filen, der hedder brugere.csv.

Find Yammer-brugeres status i Office 365

 1. Installér og konfigurer Azure Active Directory-modul til Windows PowerShell For at få instruktioner til dette skal du læse følgende dokument: Hjælp til Azure AD.

 2. Kopiér følgende eksempelkode, indsæt den i en teksteditor, f.eks. Notesblok, og gem derefter filen som UserMatchToAzureAD.ps1.

  Du kan ændre den, så den passer til din organisations behov.

  <# 
  Copyright 2016
  Microsoft Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
  you may not use this file except in compliance with the License.
  You may obtain a copy of the License at

  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  See the License for the specific language governing permissions
  and limitations under the License.

  Yammer auditing tool for Office 365 looks for active Yammer accounts
  that are missing from Office 365 / Azure AD.

  Takes User.csv file from Yammer Data Export as the input file.
  Compares all Active Yammer accounts in the input file to user
  lookup in Azure AD. User is searched by both email and proxyAddresses.

  The output csv file is exactly matching the source file, but it includes
  three new columns: exists_in_azure_ad, object_id and azure_licenses:
  exists_in_azure_ad: Will be TRUE or FALSE, and signals that the user
  can be, or cannot be found in Office 365 / Azure AD
  object_id: For users that can be found, lists the ObjectId in Azure AD
  azure_licenses: For users that can be found, lists the SKUs assigned to the
  user in Azure AD. This information can be used to double check
  licenses are assigned correctly for each user.
  Params -
  UseExistingConnection: Defines if the script should try to use an existing
  Azure AD connection. Will prompt for credentials and will
  start a new connection if $FALSE. Default is $FALSE
  InputFile: Source CSV file of users, coming from the Yammer User Export tool
  OutputFile: Output location to save the final CSV to

  Example -
  UserMatchToAzureAD.ps1 -InputFile .\Users.csv -OutputFile .\Results.csv
  #>
  Param(
  [bool]$UseExistingConnection = $FALSE,
  [string]$InputFile = ".\Users.csv",
  [string]$Outputfile = ".\Results.csv"
  )
  if(!$UseExistingConnection){
  Write-Host "Creating a new connection. Login with your Office 365 Global Admin Credentials..."
  $msolcred = get-credential
  connect-msolservice -credential $msolcred
  }
  Write-Host "Loading all Office 365 users from Azure AD. This can take a while depending on the number of users..."
  $o365usershash = @{}
  get-msoluser -All | Select userprincipalname,proxyaddresses,objectid,@{Name="licenses";Expression={$_.Licenses.AccountSkuId}} | ForEach-Object {
  $o365usershash.Add($_.userprincipalname.ToUpperInvariant(), $_)
  $_.proxyaddresses | ForEach-Object {
  $email = ($_.ToUpperInvariant() -Replace "SMTP:(\\*)*", "").Trim()
  if(!$o365usershash.Contains($email))
  {
  $o365usershash.Add($email, $_)
  }
  }
  }
  Write-Host "Matching Yammer users to Office 365 users"
  $yammerusers = Import-Csv -Path $InputFile | Where-Object {$_.state -eq "active"}

  $yammerusers | ForEach-Object {
  $o365user = $o365usershash[$_.email.ToUpperInvariant()]
  $exists_in_azure_ad = ($o365user -ne $Null)
  $objectid = if($exists_in_azure_ad) { $o365user.objectid } else { "" }
  $licenses = if($exists_in_azure_ad) { $o365user.licenses } else { "" }

  $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "exists_in_azure_ad" -Value $exists_in_azure_ad
  $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "azure_object_id" -Value $objectid
  $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "azure_licenses" -Value $licenses
  }

  Write-Host "Writting the output csv file..."
  $yammerusers | Export-Csv $Outputfile -NoTypeInformation

  Write-Host "Done."
 3. Fra et Azure Active Directory-modul til Windows PowerShell-kommandovindue, skal du køre kommandoen som i nedenstående eksempel med brug af inputfilen eksporteret fra Yammer og en outputfilplacering.

  Eksempel på brug:

  UserMatchToAzureAD.ps1 -InputFile .\Users.csv -OutputFile .\Results.csv
  

  For at få yderligere oplysninger om, hvordan du kører scriptet, skal du kigge på PS1-filen ovenfor.

Analysér resultaterne og reager

 1. Åbn CSV-filen Resultat (resultat.csv), og filtrer alle rækker, der viser kolonnen exists_in_azure_ad som FALSK fra.

  Hver af dem er konti, som findes i Yammer, men ikke i Office 365/Azure AD. For hver af dem skal du beslutte, om du vil:

  • Suspendere brugerkontoen i Yammer, hvis brugeren ikke bør have adgang.

  • Oprette brugeren i Office 365/Azure AD.

 2. Når du har fuldført disse handlinger, anbefaler vi, at du kører disse trin igen fra starten for at bekræfte, at alle brugerne nu findes i Office 365 og Azure AD.

Hvis du gennemtvinger Office 365-identitet, kan du ønske at logge alle aktuelle brugere ud efter en fuld overvågning, så du kan være sikker på, at alle nu er logget på med deres Office 365-legitimationsoplysninger og ikke bruger cachelagrede legitimationsoplysninger. Hvis du vælger at gøre dette, skal du sikre dig, at det er meddelt til dine brugere. Du kan få mere at vide i Gennemtving Office 365-identitet for Yammer-brugere.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×