Sådan organiseres data i et diagram

Data i rækker eller kolonner?

Når du opretter et diagram i Microsoft Graph, kan du fastlægge, hvilken del af dine data du vil fremhæve. I det følgende eksempel er årene, i modsætning til land eller område, afbildet som dataserien. Dette diagram fremhæver sammenligningen af salg efter land eller område.

Diagram med år som dataserie

Du kan ændre diagrammet, så lande/områdedataene bruges som dataserien, hvis du vil fremhæve en sammenligning af salg efter år.

Diagram med land som dataserie

Rækkefølge af kategorier og værdier

Microsoft Graph angiver som standard kategorier og værdier i den rækkefølge, de fremkommer i dataarket. Hvis du vil have dem i en anden rækkefølge, kan du vende dem om.

I det følgende eksempel afbildes kategorier i den rækkefølge, de fremkommer på dataarket: april, marts, februar og januar:

Kategorier i standardrækkefølge

Du kan ændre månedernes rækkefølge, hvis du vil have dem vist i kronologisk rækkefølge i stedet for:

Kategorier i omvendt rækkefølge

I det ovenstående eksempel kunne du også vende rækkefølgen af værdierne om, så skalaen viser 0 for oven og 800 for neden.

Sekundær værdiakse

En sekundær værdiakse kan være nyttig, når gennemsnitsværdierne for forskellige dataserie varierer kraftigt, eller når der afbildes forskellige typer data i et diagram. Hvis f.eks. både antallet af solgte boliger pr. uge og den gennemsnitlige salgspris pr. uge skal vises, skal antallet afbildes langs den ene akse og gennemsnitsprisen langs den anden akse.

Kombinationsdiagram med sekundær akse

X- og Y-værdier i et punktdiagram

Værdierne i den første serie på dataarket bruges som standard til x-aksen i et xy-(punkt)-diagram. Et "X" ses i række- eller kolonneoverskriften ved siden af den dataserie, du har tilknyttet x-aksen.

I det følgende eksempel er afstanden i fod afbildet på x-aksen:

diagram, der viser afstand på x-aksen

Du kan afbilde højden på x-aksen for at ændre, hvad der fremhæves, og diagrammet ser sådan ud:

Diagram, der viser elevationen på x-aksen

Tomme celler

Der er tre måder, som Microsoft Graph kan afbilde en tom celle i dataintervallet på. Graph afbilder som standard ikke et punkt for denne celle. Dette forårsager et afbræk i en dataserie, som vist i det følgende eksempel, hvor der ikke er udgiftsdata for brændstof for december:

Diagram med afbrydelse mellem dataserier

Hvis du ikke ønsker at se et afbræk i serien, kan du få Graph til at interpolere eller vurdere punktet. I dette diagram beregner Graph f.eks. gennemsnitsdata for november og januar for at vurdere de manglende data for december:

Diagram med interpolering

Hvis den tomme celle afspejler en nulværdi, kan diagrammet også afspejle en nulværdi:

Diagram med afbildning af nulværdi

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×